МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СПІЛКА ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ ВАТ "ОЩАДБАНК"

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 71

Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення

Розділ "Пенсійне забезпечення"

Розділ "Фондовий ринок"

Зміст

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення.

1. Розділ "Пенсійне забезпечення".

2. Розділ "Фондовий ринок". Кваліфікаційні характеристики. Професіонали.

3. Розділ "Фондовий ринок". Кваліфікаційні характеристики. Фахівці.

4. Розділ "Фондовий ринок". Кваліфікаційні характеристики. Інші професії. (1 "Консультант з податків і зборів підрозділу").

5. Розділ "Фондовий ринок". Кваліфікаційні характеристики. Інші професії. (2 "Інкасатор", 3 "Інкасатор-водій автотранспортних засобів").

6. Розділ "Фондовий ринок". Кваліфікаційні характеристики. Інші професії. (4 "Касир в банку").

ВСТУП

Випуск 71 "Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення" (Розділи "Пенсійне забезпечення" та "Фондовий ринок") Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) перепрацьовано з урахуванням змін та доповнень до змісту кваліфікаційних характеристик, які виникли під впливом впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці, широкого застосування електронно-обчислювальної та організаційної техніки. У Розділах враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено особливості їх побудови.

До цих Розділів включено кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів та фахівців, які зайняті в органах пенсійного забезпечення та персоналу професійних учасників ринку цінних паперів і фінансових посередників.

Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачено кваліфікаційними характеристиками, усі працівники повинні знати, виконувати та додержуватись норм охорони праці, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно із Законом України "Про вищу освіту" внесено відповідні зміни до кваліфікаційних вимог професій працівників.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень до них викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336 та вміщено у Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності"v0024203-98, va024203-98, v0336203-04.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.