МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.07.2006 N 274

Про затвердження нової редакції кваліфікаційної характеристики посади "соціальний працівник"

З метою встановлення вимог до змісту професійної діяльності та кваліфікації посади "соціальний працівник", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2006 р. N 404 "Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних громадян", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 р. N 31z0474-06 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі" та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.04.2006 р. N 98z0450-06 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нову редакцію кваліфікаційної характеристики посади "соціальний працівник", що додається.

2. Вважати такою, що втратила чинність, кваліфікаційну характеристику посади "соціальний працівник", яка міститься у Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці України від 14.10.2005 р. N 324.

Міністр
І.Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

24.07.2006 N 274

Кваліфікаційна характеристика "соціальний працівник"

Завдання та обов'язки. Застосовує на практиці нормативно-правові акти з питань надання соціальних послуг особам, що потрапили в складні життєві обставини (інвалідність, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла, роботи, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї, стихійне лихо тощо). Реєструє та веде облік осіб, які мешкають у зоні соціального обслуговування. Організовує та контролює надання соціальних послуг, необхідних окремим особам для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.

Використовує наявні фінансові, матеріальні та інші можливості для задоволення потреб осіб та розв'язання їх проблем. Організовує заходи щодо реабілітації, реінтеграції, соціальної адаптації осіб, улаштування їх на перебування в будинок-інтернат, санаторій, будинок відпочинку тощо. Представляє та захищає їх інтереси на підприємствах, в установах і організаціях, що можуть допомогти у вирішенні проблем. Надає консультації, методичну допомогу з питань організації та надання соціальних послуг за запитами та зверненнями громадян і посадових осіб підприємств, установ та організацій. Розглядає листи, заяви, скарги та у встановленому порядку надає відповіді. Веде первинну документацію з організації соціального обслуговування та допомоги, обліку та звітності. Вирішує поточні питання із соціальними робітниками.

Повинен знати: законодавство у сфері надання соціальних послуг; основи етики та професійного спілкування; зміст, форми та порядок надання послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; методи і форми соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів; основи психології; основи медичних та гігієнічних знань; основи економіки, права та трудового законодавства, норми охорони праці та виробничої санітарії; діловодство.

Кваліфікаційні вимоги.

Соціальний працівник I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією соціального працівника II категорії - не менше року.

Соціальний працівник II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією соціального працівника - не менше 2 років.

Соціальний працівник: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог стажу роботи.