МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ

ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНЦЕРНУ

ТОРФ'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива

та енергетики України

14.01.2000 N 62

( v0062558-00 )

Українською державною

корпорацією промисловості

будівельних матеріалів

03.01.2000

Рішення Правління

Українського концерну

торф'яної промисловості

19.06.1997 (протокол N 4)

( v0004699-97 )

ПОГОДЖЕНО

з Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 5

Добувна промисловість

Частина I

Розділ "Видобування та оброблення матеріалів для будівництва"

Розділ "Вугільна промисловість"

(див.)

Розділ "Видобування та перероблення торфу"

(див.)

Кваліфікаційні характеристики

Робітники

1. ВИБІРНИК-УКЛАДАЛЬНИК КАМЕНЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Прибирає штучні стінові камені за каменерізальною машиною в забої або з стрічкового транспортера, сортує їх згідно з вимогами Державного стандарту, укладає в штабелі або на транспортні засоби. Очищує робочу зону машини від буту і піску. Розмічає лінії розколювання.

Повинен знати: вимоги Державного стандарту до штучних стінових каменів; правила укладання каменю в штабелі і на транспортні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

2. ГОТУВАЧ РЕАКТИВНОЇ ВОДИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує реактивну воду у виробництві каоліну. Наповнює чани водою. Заправляє воду каустичною содою, рідким склом, вапняним молоком та іншими домішками. Визначає рівень лужності і температуру реактивної води та питому вагу суспензії в чанах після коагуляції. Розподіляє і підігріває суспензію в чанах. Обслуговує бульєрне колесо.

Повинен знати: вимоги до якості суспензії, вапняного молока і реактивної води; конструкцію чанів і систему пускання води в чани, правила роботи з відцентровими насосами та каустичною содою, правила визначення лужності реактивної води.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

3. ЗАБІЙНИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує весь комплекс робіт з очисного виймання корисної копалини на відкритих гірничих роботах. Оглядає і приводить забій до безпечного стану, очищає забій. Виймає корисну копалину за допомогою відбійних молотків, перфораторів та іншого обладнання та інструменту. Розробляє гірничу масу після вибуху. Розмічає положення і напрямки шпурів. Вибурює шпури. Вибирає корисну копалину, вантажить у автомобілі та інші транспортні засоби. Здійснює кріплення траншей та бортів кар'єру, проходку водовідних канав. Усуває несправності в роботі обладнання та інструменту, які обслуговує.

Повинен знати: будову обладнання та інструменту, які застосовує; основні властивості гірських порід і руди; умови залягання корисних копалин та способи їх розроблення залежно від вмісту їх у руді; категорії порід, які видобуває; способи ручного буріння; технічні умови на кондиційну продукцію; ознаки відмінності корисних копалин від пустих порід, електрослюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

4. ЗАГОТІВНИК СЛЮДИ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Сортує забійний сирець вручну на забійний сирець тонкий до 3 мм товщини і товщиною понад 3 мм. Відбирає вручну готову продукцію слюди - мусковит-сирець із тонкого забійного сирцю товщиною до 3 мм.

Повинен знати: технічні умови на випуск готової продукції слюди - мусковит-сирцю; схему перероблення забійного сирцю; правила користування вимірювальними приладами, шаблонами і таблицями допусків; правила здавання готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обробляє забійний сирець товщиною понад 3 мм вручну за допомогою ножа, щітки і молотка для отримання слюди - промсирцю. Розколює ножем вручну кристали слюди за площинами спаяності на пластини до встановленої товщини для визначення якості та призначення кожної пластини. Сортує отримані пластини за розмірами та сортами продукції. При механізованому процесі - виконує всі операції на верстатах різної конструкції. Усуває дрібні неполадки в роботі обслуговуваних механізмів.

Повинен знати: технічні умови на промисловий сирець; способи раціонального оброблення забійного сирцю; установлені допуски за відсотковим виходом, за розмірами і якістю; будову і принцип роботи обслуговуваних механізмів і устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією заготівника слюди 1 розряду не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить контрольне оброблення забійного сирцю вручну для визначення його якісної характеристики за видами слюди і родовищами. Контролює якість перероблення забійного сирцю і продукції, що випускається. Перевіряє продукцію за якістю і допуски перед відвантаженням споживачам.

Повинен знати: технічні умови на забійний сирець і випуск промислового сирцю; стандарти продукції за розмірами і сортами; принцип дії вимірювальних приладів, що застосовуються, шаблонів і інструменту, правила користування ними, схему перероблення забійного сирцю на промисловий сирець.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією заготівника слюди 2 розряду не менше 1 року.

5. ЗБАГАЧУВАЧ ГРАФІТУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить процес збагачення графіту під керівництвом збагачувача графіту більш високої кваліфікації. Бере участь у завантажуванні реакторів графітом, соляною кислотою, гарячою та холодною водою і в регулюванні подавання пари.

Повинен знати: основи технологічного процесу збагачення графіту; будову обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить процес збагачення графіту. Завантажує реактори графітом, соляною кислотою, гарячою та холодною водою. Спостерігає за роботою реакторів, ексгаустерів, проточних і витяжних вентиляторів, парових, водяних, кислотних і повітряних трубопроводів. Регулює подавання пари до реактора. Контролює якість продукту, що виходить, за зовнішніми ознаками і даними аналізів. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологію збагачення графіту, встановлений технологічний режим хімічного збагачення графіту; призначення реагентів, їх властивості і норми витрат; способи усування несправностей в роботі машини.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією збагачувача графіту 3 розряду не менше 1 року.

6. КОЛІЙ ПЛИТ ТА БЛОКІВ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виколює плити або блоки заданих розмірів за допомогою молота, прокладок і пунчетів. Проводить буріння шпурів перфораторами або вручну. Готує перфоратор до роботи та підключає його до повітропровідної магістралі. Доглядає за перфоратором та усуває дрібні неполадки в його роботі. Переносить повітропровідний шланг. Заправляє та переносить інструмент.

Повинен знати: конструкції та принцип роботи перфораторів; фізичні властивості гірських порід і напрям ліній розколювання; схеми розташування шпурів та їх глибину; різновиди інструментів, що застосовуються, та методи їх заправлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року.

7. КОНТРОЛЕР СУСПЕНЗІЇ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює якість суспензії в процесі збагачення каоліну. Заміряє щільність суспензії, що надходить з дезінтеграційного барабана. Регулює подавання реактивних вод. Стежить за завантажувальною воронкою. Відбирає проби каоліну-сирцю, пісків і реактивної води. Пускає та зупиняє елеватор і шлікерний транспортер.

Повинен знати: основи процесу збагачення каоліну, вимоги до якості суспензії, пісків та води; встановлену сигналізацію.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

8. ЛАБОРАНТ АЗБЕСТОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Аналізує якість продукції, що виробляється цехами збагачення азбестозбагачувальних фабрик, регулює технологію складування азбесту у бункерах цехів збагачення та навалом у відсіках цехів готової продукції. Здійснює усереднення та формування груп і марок азбесту заданої якості, проводить випробування на контрольних апаратах азбесту, підготовленого до упакування, і видає дозвіл на його пакування. Випробовує азбест на апаратах контролю (контрольному апараті, аналізаторі довжини волокон, гідрокласифікаторі) в процесі його пакування та завантаження у вагони згідно з діючими стандартами. Веде журнал з випробування готової продукції.

Повинен знати: діючі технічні умови і стандарти на азбест та супутні продукти збагачення; особливості продукції, що підлягає випробуванню; технологічний процес виробництва; будову випробувального устаткування; методику проведення випробувань продукції на апаратах контролю; правила здійснення випробувань, оброблення та узагальнення результатів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Примітка. У разі, якщо не освоєний весь комплекс лабораторних робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою, тарифікація лаборанта проводиться на розряд нижче.

9. МАШИНІСТ ГЛИНОРІЗАЛЬНОЇ МАШИНИ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує глинорізальними машинами різних типів, що застосовуються для добування глини. Вантажить глину в транспортні засоби. Оглядає забій та приводить його до безпечного стану. Переміщує машини вздовж забою. Регулює та забезпечує безперебійну роботу подавального транспортера, різального пристрою, завантажувальних транспортерів. Чистить, змазує машини. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваної машини, бере участь в її ремонті.

Повинен знати: будову глиновидобувних машин всіх типів; правила розроблення кар'єра; види глини, що добувається; способи усунення неполадок в роботі машини; основи електрослюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

10. МАШИНІСТ КАМЕНЕРІЗНОЇ МАШИНИ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує каменерізними операційними (розрізувальними) машинами з однією дисковою пилою. Здійснює поперечні та поздовжні пропили в процесі добування стандартного каменю і великих блоків з природного каменю. Установлює машини на цикл різання. Встановлює і замінює пили. Переганяє машини на новий цикл різання з пересуванням рейкової колії. Бере участь у керуванні канатно-різальними установками з добування і оброблення блоків з природного каменю. Установлює і переставляє в свердловини і траншеї робочі і напрямні стояки канатно-різальної установки. Регулює натяг троса установки натягувальним пристроєм. Замінює спрацьований трос за допомогою канатно-розкладального пристрою і зчалює його. Регулює подавання абразивних матеріалів в зону розпилювання каменю. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваних машин, бере участь в їх ремонті.

Повинен знати: будову обслуговуваної машини, ходового і різального вузлів, електричного та гідравлічного приводів; способи усунення неполадок в роботі машини; технологію вирізання і перекидання монолітів, характеристику тросів, що застосовуються на каменерізних машинах (установках); способи заміни і зчалювання тросів канатно-різальної установки; фізико-механічні властивості гірських порід; державні стандарти і технічні умови на стандартний камінь і великі блоки з природного каменю; абразивні матеріали і правила їх застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує каменерізними операційними (розрізувальними) машинами з двома дисковими пилами або канатно-різальною установкою з добування та оброблення блоків з природного каменю. Вибирає і забезпечує оптимальний режим роботи обслуговуваної машини (установки). Переставляє машину (установку). Здійснює пропили або бурові роботи самопроникною системою. Запасовує троси і контролює закріплення напрямних стояків канатно-різальної установки.

Повинен знати: конструктивні особливості каменерізних машин усіх типів, ходового і різального вузлів, електричного і гідравлічного приводів; технологію вирізання і перекидання монолітів; правила вибору абразиву за фракційним складом і норми його витрат.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста каменерізної машини 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі керування каменерізними операційними (розрізувальними) машинами з чотирма і більше дисковими пилами на добуванні та обробленні блоків з природного каменю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста каменерізної машини 5 розряду не менше 1 року.

11. МАШИНІСТ СЛЮДОВИБИРАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує слюдовибиральними збагачувальними установками з двома стадіями збагачення. Проводить пуск та зупинку устаткування відповідно до технологічного регламенту. Стежить за рівномірним подаванням гірничої маси з урахуванням вмісту в ній слюди. Чистить решітки грохотів, замінює спрацьовані сита та ролики транспортерів. Змазує устаткування, бере участь в його ремонті.

Повинен знати: технологію збагачення слюди; будову обслуговуваних установок, технічні вимоги до забійного сирцю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує подрібнювальними та слюдовибиральними збагачувальними установками зі стадіями збагачення більше двох. Регулює робочі зазори грохотів. Обслуговує системи вентиляції.

Повинен знати: будову обслуговуваного устаткування; технологію подрібнення та збагачення слюди; будову вентиляційних камер, повітропроводів та пилоосаджувального устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста слюдовибиральної установки 3 розряду не менше 1 року.

12. НАВАЛОВІДБІЙНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Добуває руду вручну. Оглядає та приводить в безпечний стан забій. Відбиває пусту породу і подрібнює руду вручну відбійним молотком, кувалдою, ломом або кайлом для відокремлення руди від породи. Навантажує і відкочує руду і породу вручну. Виявляє і усуває неполадки в роботі відбійного молотка.

Повинен знати: зовнішні відміни руди від породи; властивості гірських порід і руди; будову відбійних молотків і правила роботи з ними; правила та способи відбивання вручну і вантаження руди і породи.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

13. ПРИЙМАЛЬНИК РУДИ ТА АЗБЕСТУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає азбестову руду від цехів механізованого добування з наступним здаванням руди на збагачувальні фабрики. Звалює руду. Приймає руду на збагачувальних фабриках. Здійснює приймання високосортних азбестових руд та зважує їх. Приймає якісний азбест від цеху дрібного дроблення. Веде облік руди і азбесту, що прийняті. Оформлює приймально-здавальні документи.

Повинен знати: властивості та якість азбестової руди; правила здавання руди, приймання її та оформлення документації; правила визначення вмісту азбесту в руді; користування перекидними пристроями вагонів; правила зважування та ведення обліку; розташування бункерів з сортами азбесту; державні стандарти на азбест.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

14. РЕГУЛЮВАЛЬНИК АЗБЕСТОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес збагачення азбестової руди на азбестозбагачувальному устаткуванні під керівництвом регулювальника більш високої кваліфікації. Бере участь у регулюванні навантаження на устаткування. Веде нагляд за наповненням воронок готовою продукцією, за рівномірністю надходження матеріалу.

Повинен знати: основи технологічного процесу збагачення азбестової руди на обслуговуваному устаткуванні; будову обслуговуваного устаткування та правила його експлуатації; діючі державні стандарти на сорти та марки азбесту; характеристику азбестових руд.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде і регулює режим технологічного процесу збагачення азбестової руди і вироблення азбесту на обслуговуваній дільниці. Регулює навантаження на обслуговуване збагачувальне устаткування (дробарки, млини, грохоти, транспортери) і забезпечує їх безперебійну роботу. Виконує заходи з раціонального використання азбестового волокна в руді. Контролює технологічні показники втрат волокна у відходах, запиленість азбесту на обслуговуваній дільниці.

Повинен знати: технологію процесу збагачення азбестової руди на обслуговуваній дільниці (секції); будову і основні особливості устаткування, що застосовується на дільниці; діючі державні стандарти на сорти і марки азбесту, будівельні матеріали і експортну продукцію; методи контролю виробництва.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією регулювальника азбестозбагачувального устаткування 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес збагачення азбестової руди і вироблення азбесту відповідно до встановленого завдання за сортами і марками в цілому по цеху. Регулює режим технологічного процесу і навантаження на збагачувальне устаткування. Контролює технологічні показники, ступінь запиленості азбесту, втрат волокна у відходах у цілому по цеху.

Повинен знати: технологію процесу збагачення азбестової руди в цілому по цеху; будову і основні особливості устаткування, що застосовується в цеху, схему його зв'язків у процесі збагачення; способи усунення неполадок в роботі устаткування; методи визначення вмісту пилу і галі в азбесті і азбестового волокна у відходах; способи усунення наднормативного запилення і попадання азбестового волокна у відходи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією регулювальника азбестозбагачувального устаткування 5 розряду не менше 1 року.

15. РІЗАЛЬНИК ТРАНШЕЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує поперечні і поздовжні пропили в гірничому масиві потрібної глибини електропилкою або вручну під час влаштування західних і вихідних траншей для каменерізних машин. Відокремлює від масиву; виносить і укладає вирізану гірську породу. Планує уступ траншей. Розмічає траншеї.

Повинен знати: фізико-механічні властивості гірських порід; розмір траншей; способи і правила різання траншей; будову електропилки і правила роботи з нею.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

16. ТЕРМОРІЗАЛЬНИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Прорізає щілини за допомогою терморізака в глибинних породах під час видобування великих гранітних блоків. Контролює стан живлення паливно-повітряною сумішшю за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і регулює режими роботи терморізака залежно від глибини прорізання щілин в гірських масивах. Виявляє неполадки в роботі терморізака, проводить дрібний ремонт його.

Повинен знати: будову терморізака; властивості глибинних гірських порід; вимоги Державного стандарту до великих блоків облицювального каменю; правила регулювання режиму роботи терморізака; властивості паливних матеріалів і правила поводження з ними; будову і правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів і приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 04 ЕТКС видання 1986 р.

N
п/п
Професії за цим розділом
Діапа-
зон
розря-
дів
Професії за
випуском 04 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
3
1.
Вибірник-укладальник
каменя
3
Выборщик-укладчик
камня
3
2.
Готувач реактивної води
2
Приготовитель
реактивной воды
2
3.
Забійник
4
Забойщик
4
4.
Заготівник слюди
1 - 3
Заготовитель слюды
1 - 3
5.
Збагачувач графіту
3 - 4
Обогатитель графита
3 - 4
6.
Колій плит та блоків
5
Кольщик плит и
блоков
5
7.
Контролер суспензії
2
Контролер суспензии
2
8.
Лаборант
азбестозбагачувального
виробництва
3
Лаборант
асбестообогатитель-
ного производства*
3
9.
Машиніст глинорізальної
машини
4
Машинист
глинорезной машины
4
10.
Машиніст каменерізної
машини
4 - 6
Машинист
камнерезной машины
4 - 6
11.
Машиніст слюдовибиральної
установки
3 - 4
Машинист
слюдовыборочной
установки
3 - 4
12.
Наваловідбійник
3
Навалоотбойщик
3
13.
Приймальник руди та
азбесту
2
Приемщик руды и
асбеста
2
14.
Регулювальник
азбестозбагачувального
устаткування
4 - 6
Регулировщик
асбестообогатитель-
ного оборудования
4 - 6
15.
Різальник траншей
3
Резчик траншей
3
16.
Терморізальник
4
Терморезчик
4

---------------

* "Дополнения и изменения к ЕТКС". - М.: 1992. Затверджено постановою Дежкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 18 жовтня 1990 р. N 410/18-113.

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених випуском 04 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
п/п
Професії за випуском 04
ЕТКС видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
1.
Выборщик-укладчик камня
3
Вибірник-
укладальник каменя
3
2.
Приготовитель
реактивной воды
2
Готувач реактивної
води
2
3.
Забойщик
4
Забійник
4
4.
Заготовщик слюды
1 - 3
Заготівник слюди
1 - 3
5.
Обогатитель графита
3 - 4
Збагачувач графіту
3 - 4
6.
Кольщик плит и блоков
5
Колій плит та
блоків
5
7.
Контролер суспензии
2
Контролер суспензії
2
8.
Лаборант
асбестообогатительного
производства*
3
Лаборант
азбестозбагачуваль-
ного виробництва
3
9.
Машинист глинорезной
машины
4
Машиніст
глинорізальної
машини
4
10.
Машинист камнерезной
машины
4 - 6
Машиніст
каменерізної машини
4 - 6
11.
Машинист
слюдовыборочной
установки
3 - 4
Машиніст
слюдовибиральної
установки
3 - 4
12.
Навалоотбойщик
3
Наваловідбійник
3
13.
Приемщик руды и асбеста
2
Приймальник руди та
азбесту
2
14.
Регулировщик
асбестообогатительного
оборудования
4 - 6
Регулювальник
азбестозбагачуваль-
ного устаткування
4 - 6
15.
Резчик траншей
3
Різальник траншей
3
16.
Терморезчик
4
Терморізальник
4

---------------

* "Дополнения и изменения к ЕТКС". - М.: 1992. Затверджено постановою Дежкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 18 жовтня 1990 р. N 410/18-113.

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Випуск 5

"Добувна промисловість.

Частина I", 2001 р.