ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державний комітет України

по туризму

11.02.1998

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної

політики України

ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ N 1

до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 85)

Викласти кваліфікаційні характеристики професій "Агент з організації туризму" (код КП-4221) та "Екскурсовод" (код КП-5113) в такій редакції:

АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

Завдання та обов'язки. Виконує роботи, пов'язані з реалізацією комплексу туристичних послуг, є представником суб'єкта туристичної діяльності і виступає від його імені; діє відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працює під керівництвом професіонала з туристичної діяльності. Вивчає вітчизняний та зарубіжний ринок туристичних послуг, характеристики об'єктів туристичної індустрії; робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств. Бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів; самостійно здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій; виконує рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем; надає повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб'єктом туристичної діяльності. Самостійно веде облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складає відповідну звітність; бере участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії; забезпечує своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконує інші обов'язки, покладені на нього суб'єктом туристичної діяльності.

Повинен знати: законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі; міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна, види туризму та правила розробки туристичних маршрутів; основи організації готельного господарства та туркомплексів, основні положення економіки туризму; правила складання кошторисів турів та екскурсій; способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів; порядок організації й умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів; особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб'єктом туристичної діяльності; порядок оформлення документів на туристичне обслуговування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

ЕКСКУРСОВОД

Завдання та обов'язки. Виконує роботи, пов'язані з наданням екскурсійних послуг в межах внутрішнього, масового та оздоровчо-спортивного туризму під час обслуговування вітчизняних туристів в Україні; діє відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; є представником суб'єкта туристичної діяльності і виступає від його імені, здійснюючи покладені обов'язки щодо екскурсійної діяльності. Проводить екскурсії, які мають загально-інформаційний напрям; складає відповідну звітність; готує індивідуальні тексти екскурсій у відповідності до контрольних текстів та методичних розробок. Надає інформаційно-рекламні, організаційні та інші послуги учасникам туру або екскурсії в межах договору про надання туристичних послуг. Залучає туристів до здорового способу життя, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з пам'ятками історико-культурної спадщини, природним середовищем, видатними місцями сучасності.

Повинен знати: законодавство України про туризм, інші нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі; методику підготовки та проведення екскурсій; зміст, маршрути та тематику екскурсій; порядок оформлення документів на екскурсійне обслуговування.

3-й розряд

- у разі проведення екскурсій під наглядом керівника групи туристів або іншого професіонала чи фахівця з туризму.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі самостійного проведення екскурсій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією екскурсовода 3 розряду не менше 1,5 року.