МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство у справах

сім'ї та молоді України

28.12.1998

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної

політики України

ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ N 1 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 85)

Викласти кваліфікаційну характеристику нової професії "Економка" (код ЕП-5121) в такій редакції:

ЕКОНОМКА

(СІМЕЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує процеси ведення домашнього господарства сім'ї (родини 1) роботодавця. Застосовує режими господарювання за вимогами науково- та практично обгрунтованих стандартів, норм, правил та рекомендацій. Підтримує в сім'ї високу культуру відносин і комфортний психологічний клімат. Виконує комплекс робіт відповідно до технологій, запроваджених у домашньому господарстві. Доглядає, чистить, прибирає, пере, обробляє згідно з вимогами гігієни та санітарії предмети домашнього вжитку, речі тощо, враховуючи функціональне зонування помешкання та інших приміщень. Складає меню на тиждень з денним розподілом. Придбаває продукти харчування та інші витратні матеріали, орієнтуючись на товарні характеристики та якісні показники. Застосовує сучасні технології куховаріння, пекарства, готування напоїв, опорядження їдальні. Готує страви, напої, пече вироби з борошна з урахуванням індивідуальних особливостей, національних традицій, смаків, віку та стану здоров'я членів сім'ї. Подає страви і організує сніданки, обіди та вечері. Допомагає у влаштуванні та проведенні сімейних свят, урочистих подій, прийомів. Використовує технічні засоби прибирання, чищення, прання, прасування, кондиціювання повітря. Забезпечує тепловий, світловий та інші режими мешкання. Виконує компаньйонські послуги. У разі необхідності надає долікарську допомогу. Дбає про здорове довкілля. Додержує правил охорони праці і безпечного та нешкідливого ведення робіт. Використовує в разі необхідності охоронну, протипожежну та іншу сигналізацію і засоби ліквідування екстремальних ситуацій. Забезпечує недоторканість майна сім'ї, використовуючи системи замків, засуви, завіси, спеціальні пристрої.

---------------

1) Родина - дві або більше сім'ї із спільним домашнім господарством або спільним веденням домашнього господарства.

Повинна знати: основні поняття економіки ринкових відносин; основні положення законодавства України про зайнятість, професійну підготовку, перепідготовку, працевлаштування, індивідуальну трудову діяльність; основи економіки ведення сімейного (родинного) домашнього господарства; основи професійної етики, службового етикету, психології сімейних відносин; державну мову, діловий та інші стилі літературного мовлення; сучасні вимоги до функціонального зонування та організації безпечної життєдіяльності сім'ї; куховаріння, пекарство, приготування напоїв; основи дієтології; норми сімейної гігієни; товарні характеристики і показники якості продовольчих та непродовольчих товарів; правила купівлі, зберігання і використання харчових продуктів, напівфабрикатів, витратних матеріалів, змінних пристроїв тощо; правила організації і обслуговування прийомів, ділових, урочистих і святкових подій відповідно до норм і протоколу; правила життєзабезпечення людини у приватному будинку, квартирі; санітарно-гігєнічні вимоги до помешкань і приміщень; правила експлуатації електропобутових, організаційних та інших технічних засобів ведення домашнього господарства; норми застосування мийних та інших матеріалів для догляду за речами домашнього вжитку, меблями, предметами інтер'єру; норми і правила охорони праці, безпечного ведення робіт у сімейному господарстві; правила поведінки у можливих екстремальних ситуаціях, забезпечення недоторканості майна, використання охоронної, протипожежної, інформаційної та іншої сигналізації, замків, засувів, завіс, |рат.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Робота у сімейних господарствах - без вимог до стажу роботи. Робота у родинних господарствах - стаж роботи у сімейному господарстві не менше 1 року.