МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством внутрішніх

справ України

12.01.1999

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

Доповнення та зміни N 1 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1) ( v0024203-98 )

До розділу 2 "Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності".

Доповнити розділ професією "Охоронник" (код КП-5169), виклавши кваліфікаційну характеристику в такій редакції:

ОХОРОННИК

Завдання та обов'язки. Охороняє стаціонарний господарський об'єкт, майно, матеріальні цінності, що перебувають у межах об'єкта або контрольно-пропускного пункту, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами. Здійснює візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за територією, суміжною з об'єктом, що охороняється. Пропускає працівників об'єкта, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускає з території об'єкта в порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом, під час охорони стаціонарних об'єктів із встановленим пропускним режимом. Звіряє дані супровідних документів з фактичною наявністю вантажів, виявляє належність поданих особистих документів особі пред'явника. Разом із змінним охоронником та старшим наряду з охорони перевіряє цілісність об'єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, неушкодженість пломб у місцях зберігання матеріальних цінностей та коштів у стаціонарі або під час їх перевезення. Візуально та з використанням спеціального обладнання контролює периметр огорожі, інженерно-технічний стан місць зберігання та перевезення майна та матеріальних цінностей, наявність рухомого складу. Здійснює періодичний контроль справності сигналізаційних пристроїв, засобів зв'язку, інших допоміжних засобів охорони, контрольно-спостережних приладів та освітлення. У разі виявлення факту зіпсованості або пошкодженості обладнання, що не дозволяє прийняти об'єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони майна, повідомляє про це посадову особу, у підпорядкуванні якої перебуває, представника власника об'єкта або уповноваженого ним органу. У випадку виявлення пошкоджень архітектурно-будівельних конструкцій стаціонарного об'єкта, що охороняється, місць зберігання майна та матеріальних цінностей, пакування вантажів під час їх перевезення, відсутності пломб та печаток на них невідкладно сповіщає про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду з охорони об'єкта або повідомляє про подію у лінійні чи територіальні органи внутрішніх справ. Приймає та здає вартування стаціонарного об'єкта або вантажів, що перевозяться, із записом про це в журналі. Приймає та здає вантажі з відповідними документами під час їх перевезення. Повідомляє старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку - представника власника об'єкта про неприбуття вантажів у встановлені терміни або місце зміни. Забезпечує зберігання табельної зброї, інвентарного майна охорони, утримує зброю у стані готовності і використовує її відповідно до чинного законодавства та встановлених правил. У разі відвертого шахрайства, прямого нападу на об'єкт охорони з метою розкрадання, пограбування майна та матеріальних цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров'ю охоронника об'єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об'єкта, що охороняється, очевидних протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов'язків, невиконанні законних вимог персоналу охорони застосовує проти порушника заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства. Вживає заходів для відбиття нападу шляхом застосування фізичної дії, активного захисту, зброї або з використанням допоміжних знарядь. У разі заподіяння шкоди здоров'ю нападника або порушника надає їм долікарську допомогу, дотримуючи заходів особистої безпеки. У випадку смерті нападника або порушника під час застосування дій активного захисту або оборони повідомляє про це органи внутрішніх справ і забезпечує недоторканість місця події до прибуття представників правоохоронних органів. За особливими умовами договору веде реєстрацію показань приладів екологічної та пожежної безпеки, наглядає за технологічним устаткуванням, яке встановлене на об'єкті, що охороняється, додержуючи чинних стандартів та норм з охорони праці. У разі виявлення порушень стандартів та норм терміново повідомляє про це представника власника або уповноваженого ним органу. Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх охоронних функцій або на території об'єкта.

Повинен знати: закони України, необхідні для виконання професійної діяльності; організацію охорони господарських об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; порядок та правила застосування вогнепальної зброї, засобів, знарядь та прийомів активного захисту; нормативно-правові акти та службові інструкції, які встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до майна та матеріальних цінностей; пропускну справу; стандарти з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої медичної та долікарської допомоги; технічні характеристики та правила застосування засобів охорони, спостереження, сигналізації, зв'язку, освітлення, повідомлення та сповіщення, попередження; територію стаціонарного об'єкта, особливості огорожі; систему попереджувальних знаків і перепон; маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони майна, матеріальних цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження або розвантаження; службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об'єкта, представників власника або уповноваженого ним органу; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв'язку з ними.

3-й розряд

Охорона звичайних господарських об'єктів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору.

4-й розряд

Охорона звичайних господарських об'єктів з технічними системами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією охоронця 3 розряду не менше 1 року.

Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору.

5-й розряд

Охорона складних господарських об'єктів із спеціальними технічними системами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією охоронця 4 розряду не менше 1 року.

Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору.

6-й розряд

Охорона особливо складних господарських об'єктів із спеціалізованими технічними системами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією охоронця 5 розряду не менше 1 року.

Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору.