МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики

України

22.12.2006 N 485

( v0485581-06 )

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 28

Виробництво лаку та фарб


( Додатково див. Наказ Міністерства промислової політики

N 884 від 17.12.2009 )

ВСТУП

Випуск 28 "Виробництво лаку та фарб" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) опрацьовано відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У Випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості будови Випуску 26 ЕТКС видання 1986 р.

До Випуску внесено відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик. За відсутністю на підприємствах хімічної та нафтохімічної галузей промисловості Міністерства промислової політики України видів робіт та відповідних професій до чинного Випуску не включено такі професії, які раніше входили до Випуску 26 ЕТКС видання 1985 року: "Апаратник монолізу", "Апаратник ацилювання", "Апаратник виробництва азобарвників", "Апаратник виробництва барвників для хутра", "Апаратник виробництва літопону", "Апаратник виробництва фталоціанінових барвників", "Апаратник виробництва цинкового купоросу", "Апаратник виробництва цинкового пилу", "Апаратник змішувачів", "Апаратник напилювання металом", "Апаратник фенілування", "Апаратник-вальцевар", "Апаратник-заварювальник", "Апаратник-індуліновар", "Апаратник-лаковар", "Апаратник-фірнісовар", "Бондар-закупорювач (виробництво поліграфічних фарб)", "Виробник препаратів дорогоцінних металів та люстрів", "Машиніст лакувальних машин (виробництво поліграфічних фарб)", "Машиніст-бронзувальник", "Налагоджувальник устаткування лакофарбових покриттів", "Обпалювач керамічних пігментів", "Обпалювач металевої тари", "Оператор потокових ліній нанесення світлоповертальних сполук", "Оператор потокової лінії поліетиленування", "Перемотувальник-сортувальник", "Препараторник", "Розважувач хімічної сировини", "Фарботерник".

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлено відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці. Робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, присвоєння і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено у "Загальних положеннях" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які подано у Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336.

Кваліфікаційні вимоги кваліфікаційних характеристик професій працівників розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" та Класифікатора професій ДК 003:2005vb375609-05, vc375609-05.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. АПАРАТНИК ГОТУВАННЯ ЕМАЛЕЙ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу готування емалей на конденсаційних смолах і водоемульсійних фарб під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Доставляє сировину. Закачує зв'язуюче та розчинники в баки-сховища. Завантажує окремі види сировини в апарати. Чистить та промиває устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; призначення технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; будову та правила експлуатації вантажопідйомних і транспортних засобів; основні властивості компонентів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес готування емалей на конденсаційних смолах і водоемульсійних фарб під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує зв'язуюче (суміщає полівінілацетатну емульсію з пластифікатором). Готує устаткування та комунікації до роботи. Завантажує зв'язуюче або пігментні пасти по трубопроводу або вручну. Стежить за процесом, контрольно-вимірювальними приладами. Відбирає проби для проведення аналізів. Дозує різні компоненти. Додає пігментні пасти різних забарвлень для підгонки колеру за вказівкою колориста. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: технологічний процес готування емалей і водоемульсійних фарб; схему комунікацій та запірної арматури; будову та правила експлуатації змішувачів, правила відбору проб І користування контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні, токсикологічні та пожежонебезпечні властивості сировини, яка застосовується, і напівфабрикатів; методи усунення несправностей у роботі устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника готування емалей 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес готування емалей на конденсаційних смолах і водоемульсійних фарб. Контролює якість напівфабрикатів та сировини за паспортами і результатами аналізів. Ставить емалі на тип (стандартизація). Розраховує і дозує різні компоненти. Готує розчини спеціальних добавок та завантажує їх в апарат. Готує лінію для перекачування готової емалі в проміжну ємкість або зливання в тару. Вмикає та вимикає насоси. Веде записи у технологічній карті. Контролює та координує роботу на дільниці. Керує робітниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний регламент; будову контрольно-вимірювальних приладів; методи проведення аналізів та розрахунку дозування сировини; асортимент сировини та готової продукції; технічні умови на сировину, напівфабрикати і готовий продукт; правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; методи безпечного ведення процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника готування емалей 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ДИСПЕРГУВАННЯ ПІГМЕНТІВ І БАРВНИКІВ

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес диспергування пігментів на налагоджених фарботерних машинах різних конструкцій під керівництвом апаратника вищої кваліфікації для виробництва тертих фарб, емалей, ґрунтів. Доставляє заміс до фарботерної машини. Завантажує пасту на вали фарботерної машини. Періодично повертає пасту з країв валу на повторний перетир, зливає готову продукцію. Чистить та промиває машину після закінчення процесу або переходу на інший колір.

Повинен знати: суть технологічного процесу; призначення технологічного устаткування; правила диспергування пігментів на налагоджених фарботерних машинах; правила експлуатації вантажопідйомних механізмів; основні властивості компонентів, які застосовуються; токсикологічні та пожежонебезпечні властивості готового продукту та матеріалів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес диспергування пігментів на налагоджених фарботерних машинах різних конструкцій або окремих операцій у кульових млинах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації для виробництва фарб, емалей, ґрунтів, шпаклівок на основі синтетичних смол або барвників на різному диспергуючому устаткуванні зі ступенем перетирання понад 50 мікрон. Регулює ступінь притиску валів фарботерної машини. Доставляє пігменти і барвники до диспергуючого устаткування. Готує пігменти і барвники (подрібнює шматки, просіює на ситі, перетирає та змішує пасти). Завантажує сипучі компоненти в кульовий млин (перетирає пігменти) та різні види сировини в інше диспергуюче устаткування (перетирає барвники). Періодично виводить скупчені гази через повітряний клапан кульового млина. Стежить за процесом, системою водяного охолодження. Відбирає проби для проведення аналізів. Зливає готову продукцію в тару або перекачує напівфабрикат в іншу ємкість. Проціджує компоненти на віброситі. Чистить та промиває устаткування, перевіряє рівень масла. Заповнює кульовий млин кулями. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах.

Повинен знати: технологію диспергування пігментів на фарботерних машинах, у кульових млинах і барвників на різному устаткуванні; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; принцип роботи основного та допоміжного устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів; будову устаткування, яке обслуговується, правила його настроювання та регулювання; будову вантажопідйомних механізмів; правила пуску та зупинки устаткування; правила відбору проб; фільтруючі тканини; органолептичні відмінності компонентів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспергування пігментів і барвників 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес диспергування пігментів на фарботерних машинах різних конструкцій у виробництві художніх і декоративних фарб або веде процес в кульових чи бісерних млинах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації, або на різному диспергуючому устаткуванні у виробництві барвників зі ступенем перетирання від 3 до 50 мікрон. Точно налагоджує роботу фарботерної машини. Завантажує пасту (заміс) на вали машини за допомогою насосу, тельфера та інших пристроїв. Продуває устаткування інертним газом. Зважує та відміряє великий та різноманітний асортимент різних компонентів. Завантажує різні компоненти в кульовий млин, залюковує його. Безперервно подає суспензію із швидкохідного змішувача (дисольвера) за допомогою насоса-дозатора в бісерний млин. Стежить за роботою устаткування, показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Відбирає проби. Провадить аналізи. Періодично розбирає, чистить, промиває устаткування. Просіває, заміряє рівень бісеру у бісерному млині та довантажує недостатню кількість. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

Повинен знати: технологічний регламент; правила регулювання процесу за результатами аналізу; схему комунікацій та запірної арматури; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила підготовки устаткування під час переходу на виробництво інших марок продукції; правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; методи усунення дрібних несправностей у роботі устаткування; методику проведення нескладних аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспергування пігментів і барвників 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес диспергування пігментів у кульових млинах або бісерних млинах безперервної дії для виробництва емалей, ґрунтів, епоксидних шпаклівок або барвників на різному диспергуючому устаткуванні зі ступенем перетирання до 3 мікрон. Обслуговує механічні лінії завантаження в кульовий млин білих пігментів через систему шнеків, елеватору, автоматичних вагів. Розраховує завантаження вихідних пігментів за барвною концентрацією барвника і добавок текстильно-допоміжних речовин. Регулює швидкість подавання суспензії з дисольвера за допомогою насоса-дозатора в бісерний млин. Аналізує ступінь дисперсності пасти, барвника; в'язкість маси, концентрацію барвника у масі. Веде дозування зв'язуючого і веде процес стабілізації. Регулює процес диспергування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Регулює температуру вихідної маси шляхом зміни швидкості подавання води в оболонку охолодження млина. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, датчиком сигналізації рівня маси, справністю автоматики вимикання двигуна млина і насоса-дазатора. Перекачує готову пасту в проміжну ємкість. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації. Організовує безпечну роботу на дільниці.

Повинен знати: методику розрахунків добавок; методику визначення ступеня дисперсності за приладом "клин", правила регулювання процесу за результатами аналізів; правила користування засобами автоматичного регулювання та контролю; будову контрольно-вимірювальних приладів; асортимент сировини та готової продукції; технічні умови на сировину та готовий продукт; норми витрат сировини та електроенергії; причини несправностей у роботі устаткування та способи їх усунення; правила безпечного ведення процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспергування пігментів і барвників 4 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ЗМІШУВАННЯ БАРВНИКІВ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес змішування двох однотипних, але різних відтінків барвників або сумішних марок барвників для одержання однорідних випускних форм барвників без добавлення поверхнево-активних і текстильно-допоміжних речовин. Готує барвники для змішування. Завантажує різні за відтінком або сумішні марки барвників в апарати для змішування. Дозує розчинники. Контролює та регулює процес змішування барвників відповідно до заданих параметрів. Обслуговує технологічне устаткування, контрольно-вимірювальні прилади та запірну арматуру. Відбирає проби для контролю. Установлює барвник на тип за результатами аналізу. Вивантажує барвник із змішувальних агрегатів в барабани, бочки, мішки, фляги та іншу тару. Чистить агрегати. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах. Готує устаткування до ремонту.

Повинен знати: фізико-механІчні основи та суть процесу змішування барвників; класифікацію барвників і текстильно-допоміжних речовин; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; параметри ведення процесу змішування; правила керування процесом змішування барвників і дозування компонентів; будову, принцип роботи і призначення змішувальних агрегатів і допоміжних апаратів, контрольно-вимірювальних приладів, арматури; схеми комунікацій; правила відбору проб; типи та властивості барвників; технічні умови барвників та розчинників.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес змішування декількох однотипних, але різних за кольором барвників для одержання однорідних випускних форм барвників або одержання із кількох сумішних марок барвників зелених, чорних, коричневих та сірих кольорів барвників для хімічних волокон. Дозує різні добавки і текстильно-допоміжні речовини у процесі встановлення барвника на тип. Контролює та регулює технологічний процес змішування барвників, підтримує задані параметри, час перемішування суміші, температуру, концентрацію, однорідність суміші. Установлює барвник на тип за результатами аналізів та пробними пофарбуваннями. Обслуговує змішувачі різних конструкцій, розчинники, дозатори і контрольно-вимірювальні прилади. Виявляє та усуває відхилення від заданих параметрів технологічного процесу змішування та несправностей у роботі устаткування та комунікацій. Відбирає проби для контролю і проведення аналізів. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах. Готує устаткування до ремонту і приймає з ремонту, виконує роботи з дрібного ремонту устаткування. Керує підлеглими робітниками.

Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; суть і параметри технології змішування барвників; правила контролю, регулювання та дозування компонентів у процесі змішування барвників; фізико-хімічні та технологічні властивості барвників і текстильно-допоміжних речовин; методику встановлення барвників на тип; будову основного та допоміжного устаткування, арматури; схему комунікацій; методику проведення аналізів; технічні умови на сировину та готову продукцію; основи загальної хімії; класифікацію барвників та допоміжних речовин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування барвників 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес змішування різних класів барвників із застосуванням чотирьох та більше марок індивідуальних барвників, складних текстильно-допоміжних і поверхнево-активних речовин. Керує процесом змішування барвників в автоматичному режимі. Розраховує завантаження текстильно-допоміжних і поверхнево-активних речовин за методикою. Контролює та регулює технологічний процес змішування барвників: швидкість і час перемішування, температуру, концентрацію, однорідність суміші. Обслуговує всі види розмельних, сушильних та змішувальних гарнітур, розчинників, дозаторів і контрольно-вимірювальних приладів. Веде записи у технологічному журналі або операційних листах. Готує устаткування до ремонту і приймає з ремонту. Виконує роботи з дрібного ремонту устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму змішування барвників; правила дозування компонентів у процесі змішування барвників і регулювання процесу; будову і правила регулювання основного та допоміжного устаткування, арматури, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, схему комунікацій; фізико-хімічні властивості барвників і текстильно-допоміжних речовин; державні стандарти або технічні умови на них; правила прийому устаткування з ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування барвників 4 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК КУЛЬОВИХ МЛИНІВ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перетирання пігментів на кульових млинах періодичної дії. Зважує і відміряє компоненти згідно з технологічною картою. Заливає в млини рідкі компоненти. Подає до завантажувального люку млина сухі пігменти за допомогою тельферу, кран-балки або вручну та їх завантажує. Стежить за роботою млина. Відбирає проби для проведення аналізів. Видаляє періодично накопичені гази через повітряний клапан. Готує млин до зливання. Установлює зливальний люк. Зливає готову продукцію в змішувач. Чистить та промиває кульовий млин, наповнює його кулями. Веде записи у технологічній карті.

Повинен знати: технологічний процес перетирання пігментів на кульових млинах; основні властивості компонентів, які застосовуються; технічні вимоги на готовий продукт; правила відбору проб; правила користування завантажувальними та розвантажувальними комунікаціями; будову устаткування, вагів та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перетирання пігментів на кульових млинах безперервної дії. Контролює та регулює параметри технологічного процесу. Безперервно подає фарбову пасту із швидкохідного змішувача за допомогою насоса-дозатора в кульовий млин з точним дозуванням. Регулює температуру фарбувальної пасти, яка виходить із кульового млина, регулює подавання фарбової пасти. Відбирає проби для проведення аналізів та аналізує ступінь перетирання фарбової пасти. Перекачує готову пасту в змішувач для ставлення на тип. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування. Розбирає, чистить, перевіряє ступінь зносу стінок та перетираючих елементів. Розбирає та складає фільтри. Веде записи у технологічній карті.

Повинен знати: технологічний процес диспергування пігментів на кульових млинах; фізико-хімічні властивості сировини, яка застосовується, і напівфабрикатів; технічні вимоги на сировину та готову продукцію; правила відбору проб; методику визначення ступеня перетирання; будову і правила експлуатації устаткування, ватів та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кульових млинів 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва фарб на технологічних лініях з дистанційним пультом керування, оснащеного комп'ютерними системами. Завантажує пігменти та інші компоненти в силоси і ємкості зберігання за допомогою механізованих завантажувальних систем. Вибирає на пульті керування порядок та параметри технологічного процесу шляхом уведення програми в комп'ютерну систему. Зважує та дозує пігменти та інші компоненти в технологічні апарати за допомогою систем завантажування і дозування. Вибирає та установлює режим роботи апаратів у режимі місцевого (ручного) керування. Контролює роботу технологічного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на всій дільниці. Веде процес диспергування. Обслуговує основне та допоміжне устаткування, яке установлене на технологічній лінії. Виявляє та усуває неполадки у роботі устаткування і порушення технологічного процесу за допомогою пневмоелектричних сигнальних пристроїв.

Повинен знати: технологічну схему виробництва, яке обслуговується; будову і конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики та устаткування; методику розрахунків сировини та виходу продукту; методи визначення дисперсності та ситового залишку на різних приладах; порядок і правила експлуатації комп'ютерних систем керування процесом; схему контролю автоматики та блокування процесу; технологічний режим та правила регулювання процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника кульових млинів 5 розряду - не менше 1 року.

5. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ЗАРОДКІВ ДІОКСИДУ ТИТАНУ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії багатостадійного технологічного процесу одержання зародків анатазу та рутилу у виробництві діоксиду титану. Готує розчини лугу суворо визначеної концентрації. Завантажує в апарат розчини пасти метатитанової кислоти, розбавляє їх до потрібної концентрації. Витримує пасту за заданою температурою. Веде процес фільтрації на листових вакум-фільтрах та фільтрах Мура з одночасним промиванням. Подає пасту в реактор приготування зародків через дозатор. Відбирає проби для проведення аналізів на різних стадіях процесу. Чистить та промиває апарати, усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу одержання зародків діоксиду титану; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; призначення, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; правила експлуатації вантажопідйомних механізмів; правила пуску та зупинки устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; методи усунення дрібних несправностей у роботі устаткування; правила відбору проб; фільтруючі тканини; основні, токсикологічні та пожежонебезпечні властивості готової продукції, напівфабрикатів та сировини, яка застосовується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде багатостадійний технологічний процес одержання зародків анатазу та рутилу у виробництві діоксиду титану під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Провадить аналіз вихідних розчинів, придатних для одержання зародків та контролює густину розбавленого розчину титанилсульфату. Поступово, строго регламентовано за вагою та часом завантажує луг. Нейтралізує розчин з суворим дотриманням температурного режиму та швидкості подавання лугу, яка змінюється. Контролює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуально. Проводить гідроліз розчинів, одержує розбавлені зародки. У процесі визрівання зародків витримує строго регламентовану температуру та час. Охолоджує готові зародки та зливає їх в збірники. Веде записи у технологічній карті. Провадить аналізи на різних стадіях процесу.

Повинен знати: технологічний процес одержання зародків діоксиду титану; технологічний режим; схему комунікацій та запірної апаратури; будову основного та допоміжного устаткування; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; методику проведення аналізів; технічні та технологічні вимоги на сировину та напівфабрикати; органолептичні відмінності компонентів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання зародків діоксиду титану 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде багатостадійний технологічний процес одержання зародків анатазу та рутилу у виробництві діоксиду титану. Контролює підбір розчинів напівфабрикатів з визначеними властивостями, які придатні для одержання зародків, дотримання процесів приготування розчинів, розкладання метатинової кислоти, визрівання титанату натрію, вилуговування, нейтралізації, промивання, фільтрації. Розраховує кількість коректуючих компонентів та компонентів, які завантажуються. Веде процес пентизації нейтрального титанату соляною кислотою. Коректує розчини. Контролює та регулює процеси за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуально. Координує роботу на дільниці та керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний регламент одержання зародків діоксиду титану; будову контрольно-вимірювальних приладів; правила регулювання процесів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; правила розрахунку дозування сировини, напівфабрикатів; асортимент сировини та готової продукції; технічні умови на сировину та готовий продукт; правила безпечного ведення процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання зародків діоксиду титану 5 розряду - не менше 1 року.

6. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ЛАКІВ ТА ЕМАЛЕЙ НА ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНИХ СМОЛАХ

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі стадії процесу одержання нітроцелюлозних і терпено-колоксилінових лаків, спиртових лаків і палітур під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Доставляє сировину, розчиняє, дробить. Готує розчин барвника та очищає його відстоюванням або фільтрацією. Відміряє, зважує та завантажує в апарати окремі види сировини. Чистить та промиває устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу; призначення технологічного устаткування; призначення та правила експлуатації вантажопідйомних механізмів; правила пуску та зупинки окремих видів устаткування та механізмів; правила зважування сировини та напівфабрикатів на технічних вагах; основні, токсикологічні та пожежонебезпечні властивості готової продукції та матеріалів, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес одержання нітроцелюлозних і терпено-колоксилінових лаків, спиртових лаків і палітур та виконує окремі стадії технологічного процесу одержання леткосмоляних лаків, емалей та ґрунтів на полімеризаційних смолах (перхлорвінілові, вініфлексові, ефірцелюлозні тощо) під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує устаткування, продуває інертним газом. Розтарює колоксилин, розігріває застиглі види сировини. Під час виробництва лаків і палітур: завантажує, дозує сировину у процесі стандартизації. Перекачує або передавлює готовий продукт в відстійники. Відбирає проби для проведення аналізів.

Повинен знати: технологічний процес; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; принцип роботи, будову основного та допоміжного устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів; правила розтарювання колоксиліну, обслуговування камери розігрівання сировини; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання нітроцелюлозних і терпено-колоксилінових лаків з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації або веде технологічний процес одержання леткосмоляних лаків, емалей та ґрунтів на полімеризаційних смолах (перхлорвінілові, вініфлексові, ефірцелюлозні тощо) під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Виконує точне дозування та завантажує в апарати сировину. Регулює температурний режим за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за процесом. У випадках, що передбачені регламентом - фільтрує, центрифугує. Обслуговує реактори, змішувачі, збірники, відстійники, вимірники, лічильники, комунікації та інше устаткування. Готує устаткування до ремонту.

Повинен знати: технологічний процес одержання великого асортименту продукції; схему комунікацій та запірної арматури; принцип роботи та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; правила підготовки устаткування під час переходу на виробництво інших марок продукції; правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; правила пуску та зупинки устаткування; фільтрувальні тканини; органолептичні відмінності компонентів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання леткосмоляних лаків, емалей та ґрунтів на полімеризаційних смолах (перхлорвінілові, вініфлексові, ефірцелюлозні тощо) з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Стежить за роботою і станом всього устаткування. Контролює дотримання технологічного регламенту, температурного режиму. Дозує різні компоненти у процесі стандартизації лаків та емалей. Перекачує або передавлює інертним газом напівфабрикати та готову продукцію у різні ємкості. Проводить аналізи. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Веде записи у технологічній карті. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: технологічний регламент одержання продукції; будову контрольно-вимірювальних приладів; технічні умови та державні стандарти на сировину та готову продукцію; методи проведення аналізів; методи усунення несправностей у роботі устаткування; асортимент сировини та готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 4 розряду - не менше 1 року.

7. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ МЕТАТИТАНОВОЇ КИСЛОТИ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу одержання метатитанової кислоти (гідрооксиду титану) під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Ретельно промиває апарати гідролізу перед кожною операцією від залишків метатитанової кислоти, які викликають передчасний гідроліз. Наповнює реактори для гідролізу строго визначеним об'ємом розчину сірчанокислого титану заданих регламентом параметрів, розводить його до певної густини та підігріває розчин гострою парою. Готує розчин лугу. Веде процес нейтралізації, визрівання центрів кристалізації, охолодження, контролює процес за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Регулює температурний режим. Відбирає проби для проведення аналізів. Перекачує готову суспензію на наступну операцію.

Повинен знати: технологічний процес одержання метатитанової кислоти; технологічну схему дільниці, яка обслуговується, схему комунікацій та запірної апаратури; призначення, принцип роботи і будову технологічного устаткування; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила регулювання процесу за результатами аналізу і показаннями контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб; правила пуску та зупинки устаткування; фізико-хімічні та токсикологічні властивості сировини та напівфабрикатів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання метатитанової кислоти (гідрооксиду титану). Контролює заповнення реакторів гідролізу, приготування розчину лугу. Доводить параметри розчину до заданих регламентом. Уводить в розчин сірчанокислого титану центри кристалізації і дозує інші компоненти. Контролює зміну складу розчину. Підігріває розчин протягом заданого часу і на основі показань потенціометра, розводить його певним об'ємом перевареної води також протягом заданого часу. Кип'ятить розчин. Зливає одержану метатитанову кислоту і гідролізну кислоту в збірник - холодильник. Провадить аналізи. Веде записи у технологічній карті за стадіями процесу на кожний апарат. Керує робітниками нижчої кваліфікації на дільниці. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: технологічний регламент одержання метатитанової кислоти; технічні умови і державні стандарти на готові продукти; методи проведення аналізу продукту; методи усунення несправностей у роботі устаткування; правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; асортимент сировини та готової продукції; правила безпечного ведення процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання метатитановоі кислоти 4 розряду - не менше 1 року.

8. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ МІКРОНІЗОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання мікронізованих (надтонких) матеріалів на струминних установках під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Регулює навантаження на установку. Контролює синхронну роботу робочої камери та інших вузлів і агрегатів установки з метою одержання продукту потрібного мікронажу, роботу циклона та пилеочисної системи. Регулює температуру, тиск, розрідження у системі, стежить за ходом технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуально. Обліковує витрати вихідних сировинних матеріалів та вихід готової продукції. Веде записи у технологічному журналі. Відбирає проби та провадить аналізи. Готує устаткування до ремонту. Виконує дрібний ремонт, чистить та змазує устаткування.

Повинен знати: технологію процесу одержання мікронізованих матеріалів; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; призначення та принцип роботи устаткування; правила роботи на струминних установках; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила регулювання процесів; правила відбору проб та методи проведення аналізу продукту; причини несправностей у роботі устаткування та методи їх усунення; технічні умови та державні стандарти на готовий продукт; фізико-хімічні, токсикологічні та пожежонебезпечні властивості сировини та готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес та координує роботу апаратників одержання мікронізованих (надтонких) матеріалів на струминних установках. Відпрацьовує параметри роботи установки під час переходу на мікронізацію інших видів продукції. Організовує безпечну роботу на дільниці.

Повинен знати: технологічний регламент одержання мікронізованих матеріалів; методи відпрацювання параметрів роботи установки під час переходу на мікронізацію різних видів продукції; будову контрольно-вимірювальних приладів; правила безпечного ведення процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання мікронізованих матеріалів 4 розряду - не менше 1 року.

9. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії технологічного процесу одержання цинкових білил (оксидів цинку) у муфельних печах або способом Ветериля. Доставляє цинк або сировину, яка містить у собі цинк. Сортує цинк за марками. Розколює цинк на пресі або вручну. Перевозить цинк до печей. Чистить печі і піддувало. Завантажує цинк та шихту в печі, замінює муфелі під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

Повинен знати: марки цинку та сировини, яка містить у собі цинк; прийоми розколювання плиток цинку; правила завантаження цинку й шихти в печі та заміни використаних муфелів; правила чистки печей і димохода.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві., без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання оксидів свинцю і цинку (глету-сирцю, глету товарного, свинцевого сурику, цинкових білил) шляхом плавлення та окислення парів металів киснем повітря під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує устаткування до роботи. Готує шихту визначеного складу. Подає свинець до плавильних котлів по підвісному ланцюговому конвеєрі. Завантажує шихту, цинк, сировину, яка містить у собі цинк, свинець, глета-сирець (в суричні печі). Регулює процес плавлення, випаровування, окислення. Контролює температурний режим розрідження, подавання палива, повітря, пароповітряної суміші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та лабораторних аналізів. Відбирає проби для проведення аналізів. Провадить постадійний контроль за горінням шихти за кольором полум'я та закінченням горіння цинку. Провадить шурування шихти, дозування компонентів. Веде процес мокрого уловлювання пилу свинцевих оксидів в уловлювальних камерах. Стежить за роботою допоміжного устаткування. Перекачує пасту свинцевих оксидів з мокрих уловлювальних камер в відстійники та згущувачі. Провадить періодичну та капітальну чистку печей, плавильно-окислювальних котлів, окислювальних колодязів, газоходів, уловлювальних камер та іншого устаткування. Веде записи у технологічній документації.

Повинен знати: технологічний процес; схему комунікацій та запірної арматури; будову основного і допоміжного устаткування; правила пуску та зупинки окремих видів устаткування; будову та правила обслуговування газового господарства; правила відбору проб і користування контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою; основні і токсикологічні властивості сировини, яка застосовується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання оксидів металів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання оксидів свинцю та цинку (глету-сирцю, глету товарного, цинкових білил) шляхом плавлення, випаровування та окислення парів металів киснем повітря. Контролює подавання та своєчасність завантаження свинцю, цинку, сировини, яка містить у собі цинк, шихти; процеси плавлення, випаровування, окислення, уловлювання білил. Установлює оптимальний режим процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики. Подає повітря і воду в окислювальні котли. Усуває причини порушень технологічного режиму на дільниці. Веде процес доокислення металевого свинцю в глета-сирці у печах випалювання для одержання товарного глету. Контролює якість продукції, яка випускається. Зупиняє печі на капітальний ремонт. Розпалює та виводить печі на нормальний технологічний режим після зупинки. Контролює правильну експлуатацію плавильних, окислювальних, муфельних обертових печей та печей за способом Ветериля, а також допоміжного устаткування. Координує роботу всіх дільниць цеху з роботою пічного відділення. Веде записи у технологічній карті. Керує робітниками нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний регламент; технологію випалювання муфелів; способи контролю та встановлення оптимального режиму процесу; правила пуску та виведення на робочий режим устаткування після зупинки; технічні умови на сировину та готовий продукт; методи проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника одержання оксидів металів 4 розряду - не менше 1 року.

10. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ЗАМІСІВ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного процесу приготування замісів пігментів зі зв'язуючими в замішувальних машинах різних конструкцій під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Доставляє сировину вручну на візках або з використанням транспортної та вантажопідйомної техніки. Розтарює сировину. Завантажує окремі компоненти в замішувальні машини. Відбирає проби. Доставляє готовий заміс до диспергуючого устаткування. Періодично чистить та промиває устаткування, повітроводи.

Повинен знати: суть технологічного процесу; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; призначення та принцип роботи основного та допоміжного устаткування; будову та правила експлуатації вантажопідйомних та транспортних механізмів; правила пуску та зупинки устаткування; правила відбору проб; основні та органолептичні властивості сировини, яка застосовується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування замісів пігментів зі зв'язуючим в замішувальних машинах різних конструкцій, у швидкохідних змішувачах (дисольверах) під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Дозує (зважує, відміряє) за допомогою вагів різних конструкцій або об'ємних вимірювальних пристроїв великий асортимент різних компонентів відповідно до завантажувальної рецептури технологічної карти. Завантажує компоненти в замішувальну машину по трубопроводах або за допомогою вантажопідйомних механізмів. Вивантажує заміс з машини вручну перекиданням або з застосуванням вакууму та насосів у відповідну ємкість. Подає інертний газ в ємкості.

Повинен знати: технологічний процес приготування замісів; схему комунікацій та запірної арматури; будову замішувальних машин різних конструкцій; правила зважування сировини та напівфабрикатів на технічних вагах; технічні вимоги на сировину і заміси, які приготовляються; фізико-хімічні, токсикологічні й пожежонебезпечні властивості сировини та готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування замісів 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування замісів пігментів зі зв'язуючим у замішувальних машинах різних конструкцій або у швидкохідних змішувачах (дисольверах), Перекачує суху сировину з бункера-сховища у видатковий бункер через живильник пневмотранпорту. Розігріває епоксидну смолу та інші високов'язкі матеріали у камері для розігрівання за суворо визначеною температурою. Продуває устаткування інертним газом. Закачує за вагою розігріті матеріали за допомогою насосу, який обігрівається, в дисольвер. Завантажує лаки, розчинники та пластифікатори через автоматичні мірники та лічильники-дозатори. Завантажує сухі пігменти. Обслуговує механічні лінії завантаження тальку через систему шнеків, автоматичних вагів. Контролює температурний режим. Провадить аналіз готового замісу. Веде записи у технологічній карті. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування. Контролює та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний регламент; будову основного та допоміжного устаткування; правила користування автоматичними системами дозування та контрольно-вимірювальними приладами; методи проведення аналізів та усунення несправностей у роботі устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування замісів 4 розряду - не менше 1 року.

11. АПАРАТНИК РОЗЧИНЕННЯ ЛАКОВИХ ОСНОВ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес розчинення гарячих лакових основ в органічних розчинниках (ксилол, уайт-спірит тощо), складання лаків холодного змішування (бітумні, епоксидні, поліуретанові тощо) під час одержання асортименту продукції до 20 найменувань. Налагоджує лінії приймання розчинників та завантажує їх в змішувач через лічильник або мірник. Заповнює змішувач інертним газом. Зливає гарячу лакову основу після закінчення процесу синтезу з реактору в змішувач під шар холодного розчинника, перемішує та охолоджує розчин. Заміряє кількість основи у змішувачі. Дозує різні компоненти в змішувач для встановлення необхідних параметрів розчину. Відбирає проби для проведення аналізів. Складає лаки холодного змішування з напівфабрикатів. Чистить, промиває змішувачі та комунікації і продуває інертним газом.

Повинен знати: технологічний процес розчинення лакових основ; складання лаків холодного змішування; технологічну схему дільниці, яка обслуговується, схему комунікацій та запірної арматури; будову та правила експлуатації основного, допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, запірної арматури; правила відбору проб; фізико-хімічні, токсикологічні та пожежонебезпечні властивості сировини і напівфабрикатів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес розчинення гарячих лакових основ в органічних розчинниках (ксилол, уайт-спірит тощо), складає лаки холодного змішування (бітумні, епоксидні, поліуретанові тощо) під час одержання великого асортименту продукції (понад 20 найменувань). Розраховує дозування різних компонентів в змішувач для встановлення необхідних параметрів розчину. Ставить на тип (стандартизація) малотонажні лаки, лаки холодного змішування. Перекачує лаки у відстійник. Веде записи у технологічній карті. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

Повинен знати: технологічний процес стандартизації; метод розрахунку дозування компонентів; асортимент сировини та готової продукції; технічні умови на напівфабрикати та готові лаки; методи усунення несправностей у роботі устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника розчинення лакових основ 4 розряду - не менше 1 року.

12. АПАРАТНИК СТАНДАРТИЗАЦІЇ

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес стандартизації (ставлення на "тип") лаків на конденсаційних смолах різних марок під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає рідку сировину та лаки-напівфабрикати (лакові основи). Перемішує лак до одержання однорідної маси. Відбирає проби для проведення аналізів. Чистить, промиває та змазує устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу стандартизації; призначення та принцип роботи устаткування; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; основні властивості сировини та напівфабрикатів, які застосовуються; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес стандартизації (ставлення на "тип") лаків на конденсаційних смолах різних марок за асортиментом продукції, яка випускається, до 20 найменувань. Завантажує лакову основу та розчинники в змішувач згідно з рецептурою. Дозує компоненти за вказівкою майстра або апаратника вищої кваліфікації. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Усуває дрібні несправності устаткування.

Повинен знати: технологічний процес стандартизації; схему комунікацій та запірної арматури; будову устаткування; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості сировини та напівфабрикатів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника стандартизації 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес стандартизації (ставлення на "тип") лаків на конденсаційних смолах різних марок за асортиментом продукції, яка випускається, понад 20 найменувань. Готує устаткування та комунікації до роботи. Змішує різні лаки для доведення їх властивостей, які вимагаються технічними умовами. Розраховує дозування різних компонентів для ставлення лаків на "тип". Передає готові лаки на фільтрацію, зливає в накопичувальні ємкості. Веде записи у технологічній карті. Координує роботу на дільниці та керує робітниками лаковипускного відділення.

Повинен знати: асортимент продукції, яка випускається; технічні умови на сировину, напівфабрикати та готовий продукт; методику розрахунку добавок для ставлення лаків на "тип".

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника стандартизації 4 розряду - не менше 1 року.

13. АПАРАТНИК-ОЛІФОВАР

                            2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції технологічного процесу варіння натуральної та комбінованої оліфи під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Доставляє та готує сировину. Завантажує окремі види сировини. Обслуговує топку. Чистить та промиває устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу; призначення технологічного устаткування; правила експлуатації вантажопідйомних механізмів; основні властивості компонентів, які застосовуються; токсикологічні та пожежонебезпечні властивості готового продукту та матеріалів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес варіння натуральної та комбінованої оліфи на устаткуванні сумарною продуктивністю (за добу) від 10 т або від 10 до 50 т під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Завантажує сировину в реактори, оксидатори. Нагріває масу до заданої температури. Подає гарячу пару. Відбирає проби і проводить нескладні аналізи. Відстоює, розливає готову продукцію або перекачує в ємкості. Обслуговує реактори різних типів, оксидатори, змішувачі, мірники, комунікації, насоси.

Повинен знати: технологію процесу варіння оліфи; технологічну схему дільниці, яка обслуговується; принцип роботи основного та допоміжного устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів; будову устаткування, яке обслуговується; будову вантажопідйомних механізмів; правила пуску та зупинки устаткування; правила відбору проб; методику проведення нескладних аналізів; органолептичні відмінності компонентів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-оліфовара 2 розряду - не менше 1 року.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес варіння натуральної та комбінованої оліфи на устаткуванні сумарною продуктивністю (за добу) від 10 до 50 т або понад 50 т під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Доставляє необхідні компоненти. У процесі варіння комбінованої оліфи розбавляє основу (оксидування олій) розчинниками. Стежить за ходом технологічного процесу. Стандартизує (ставить на "тип") готову оліфу, фільтрує. Обслуговує компресорні установки, контрольно-вимірювальні прилади.

Повинен знати: технологічний регламент; правила регулювання процесу за результатами аналізу; схему комунікацій та запірної арматури; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; методи усунення дрібних несправностей у роботі устаткування; фільтруючі тканини.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-оліфовара 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес варіння натуральної та комбінованої оліфи на устаткуванні сумарною продуктивністю понад 50 т з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Регулює процес оксидації олії за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики. Визначає готовність продукту. Веде записи у технологічній карті. Організовує безпечну роботу на дільниці. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування.

Повинен знати: методику розрахунків добавок; правила регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; будову контрольно-вимірювальних приладів; асортимент сировини та готової продукції; технічні умови на сировину та готову продукцію; норми витрат сировини і електроенергії; причини несправностей у роботі устаткування та способи їх усунення; правила безпечного ведення процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-оліфовара 4 розряду - не менше 1 року.

14. АПАРАТНИК-СИКАТИВОВАР

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання плавлених сикативів. Попередньо готує сировину: подрібнює, замішує з маслом окиси сикативних металів (для піролюзіту - попередньо перетирає пасту на фарботерковій машині). Завантажує в апарат масло (асідол, каніфоль) та піднімає температуру. Поступово (протягом кількох годин) завантажує при безперервному перемішуванні невеликі порції сикативного металу. Зливає піну, яка утворюється. Підтримує температуру маси. Відбирає проби і провадить пофазовий контроль (проба на склі). Охолоджує реакційну масу. Заливає у змішувач розчинник через мірник, лічильник та зливає масу під шар розчинника. Перемішує масу. Перекачує готовий продукт в збірник. Веде записи у технологічній карті. Чистить та промиває устаткування, усуває дрібні несправності в його роботі.

Повинен знати: технологію одержання плавлених сикативів; технологічну схему дільниці, яка обслуговується, схему комунікацій та запірної арматури; будову і правила експлуатації устаткування; правила відбору проб та методику пофазного контролю; основні властивості сировини, яка застосовується; технічні вимоги до готового продукту; методи усунення несправностей у роботі устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання осаджених сикативів. Готує сировину: приготовляє розчин лугу та солей. Зважує та відмірює компоненти і завантажує їх в апарат. Веде процес омилення жирних або нафтенових кислот лугом. Піднімає температуру. Поступово завантажує при безперервному перемішуванні розчин лугу. Дозує різні компоненти. Продуває масу повітрям. Підтримує визначену температуру в апараті. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами. Відбирає проби і веде пофазовий контроль. Веде процес осадження сикативів. Поступово завантажує в апарат розчини солей сикативних металів. Зливає нижній водний шар через уловлювач в каналізацію. Відстоює осад, промиває, сушить (обезводжує). Веде записи у технологічній карті.

Повинен знати: технологічну схему виробництва; будову та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб і методи пофазового контролю (повнота розчинення, осадження, концентрації розчинів тощо); фізико-хімічні властивості сировини та напівфабрикатів, які застосовуються; технічні умови на готовий продукт; правила підготування устаткування до ремонту, приймання його з ремонту; правила безпечного ведення процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-сикативовара 3 розряду - не менше 1 року.

15. АПАРАТНИК-ФАРБОТЕРНИК

                            3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перетирання пігментів та фарб зі ступенем перетирання фарбової маси понад 10 мікронів. Регулює ступінь притиску валків, пускає та налагоджує машину. Завантажує пасту на валки вручну шпателем, перекачує за допомогою насосу, тельфером, гідропідйомником. Стежить за перетиранням пасти, періодичністю повернення пасти з вінця валу на повторне перетирання. Додержується температурного режиму поверхні валків. Стежить за системою водяного охолодження. Перемикає швидкості машин для бистроти перетирання. Чистить та промиває машину з частковим розбиранням. Веде облік виробітку продукції та розфасовує її відповідно до технічних умов.

Повинен знати: технологію перетирання на фарботерних машинах; будову машин різних систем; арматуру та комунікації на своєму робочому місці; призначення контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; властивості компонентів фарб; технічні вимоги до готового продукту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перетирання пігментів, кольорових та чорних фарб зі ступенем перетирання фарбової маси до 10 мікронів. Регулює температурний режим, швидкість обертання валків, рівномірність притиску валків та розподілення фарбової пасти на валках залежно від в'язкості фарбових паст, які перетираються. Визначає показник "ступінь перетирання" за приладами. Контролює стан ракеля, який знімається. Веде записи у технологічних картах. Готує устаткування до ремонту.

Повинен знати: технологію перетирання кольорових та чорних фарб різного призначення; правила регулювання процесу перетирання; будову та принцип роботи машин і апаратів для виробництва друкарських фарб, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; властивості друкарських фарб, їх призначення згідно з товарними номерами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-фарботерника 3 розряду - не менше 1 року.

16. КОЛОРИСТ

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде постановку на "тип" за кольором (згідно з еталоном кольорів) емалей та фарб під керівництвом колориста вищої кваліфікації. Перевіряє наявність пігментних паст та розчинів СВП, які необхідні для підгонки кольору. Відбирає проби з різних апаратів для визначення кольору та відтінку готової продукції. Наносить емалі та фарби розпилюванням або наливом на різні підкладки. Доставляє підколеровочні матеріали до апаратів. Завантажує в апарат підколеровочні пасти за вказівкою колориста вищої кваліфікації.

Повинен знати: кольори та відтінки лакофарбової продукції; основні властивості неорганічних та органічних пігментів, сухих вальцьованих паст; правила відбору проб; методи нанесення емалей та фарб на різні підкладки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно-суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

                            5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде постановку на "тип" за кольором (згідно з еталоном кольорів) емалей та фарб. Розраховує кількість добавок під час складання простих колерів з 2-3 складових компонентів з невеликим асортиментом продукції. Контролює якість пігментних паст, що застосовуються, для підгонки кольору. Веде записи у лабораторному журналі та технологічній карті.

Повинен знати: фізико-хімічні властивості неорганічних та органічних пігментів; картотеку кольорів; методику розрахунку добавок підколеровочних паст під час складання простих колерів; технічні вимоги до напівфабрикатів (підколеровочних паст) та методи проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією колориста 4 розряду - не менше 1 року.

                            6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде постановку на "тип" за кольором (згідно з еталоном кольорів) емалей та фарб. Розраховує кількість добавок при складанні складних колерів з 4-5 складових компонентів для великого асортименту продукції, яка випускається. Контролює окремі показники якості продукції, яка випускається, на відповідність технічним умовам і державним стандартам.

Повинен знати: асортимент продукції, яка випускається; методику розрахунку добавок підколеровочних паст під час складання складних колерів; технічні вимоги до готової продукції та методи проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією колориста 5 розряду - не менше 1 року.

17. КОНТРОЛЕР-ПРИЙМАЛЬНИК

                            4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє товщину шару накладання кольорових суспензій, бронзового та алюмінієвого покриттів та ґрунту на плівці за допомогою квадрантних вагів. Періодично перевіряє якість фольги тисненням на позолотному пресі. Підбирає і додержується температурного режиму, чистить та змазує позолотний прес. Контролює роботу з упакування та сортування фольги. Перевіряє якість сортування оглядом перших 5-7 метрів від кожного рулону. Виписує етикетки для ящиків з готовою продукцією, складає та оформляє відомість на здавання фольги за день, записує у журналі виробітку кількість фольги, яка надійшла і здана на склад. Перевіряє наявність залишків фольги на дільниці.

Повинен знати: вади і дефекти всіх видів фольги і причини їх утворення; правила визначення товщини накладання шарів фольги на квадрантних вагах та шляхом змивання, якість фольги шляхом тиснення на будь-яких палітурних матеріалах, температурного режиму для тиснення фольги; будову устаткування і приладів та правила їх обслуговування; прийоми ведення робіт з сортування та пакування фольги; правила ведення обліку виробітку робітниками зміни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим Випуском, із зазначенням їх назв за Випуском 26 ЕТКС видання 1986 р.

N пор.
Назви професій, що вказані
у цьому Випуску
Діапазон
розрядів
Назви професій за Випуском
26 ЕТКС видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник готування емалей
3-5
Аппаратчик составления эмалей
3-5
2.
Апаратник диспергування
пігментів і барвників
2-5
Аппаратчик диспергирования
пигментов и красителей
2-5
3.
Апаратник змішування барвників
3-5
Аппаратчик смешивания
красителей
3-5
4.
Апаратник кульових млинів
4-6
Аппаратчик шаровых мельниц
4-6
5.
Апаратник одержання зародків
діоксиду титану
4-6
Аппаратчик получения зародышей
двуокиси титана
4-6
6.
Апаратник одержання лаків та
емалей на полімеризаційних
смолах
2-5
Аппаратчик получения лаков и
эмалей на полимеризационных
смолах
2-5
7.
Апаратник одержання
метатитанової кислоти
4-5
Аппаратчик получения
метатитановой кислоты
4-5
8.
Апаратник одержання
мікронізованих матеріалів
4-5
Аппаратчик получения
микронизированных материалов
4-5
9.
Апаратник одержання
оксидів металів
3-5
Аппаратчик получения
окислов металлов
3-5
10.
Апаратник приготування
замісів
3-5
Аппаратчик
приготовления замесов
3-5
11.
Апаратник розчинення лакових
основ
4-5
Аппаратчик растворения лаковых
основ
4-5
12.
Апаратник стандартизації
3-5
Аппаратчик стандартизации
3-5
13.
Апаратник-оліфовар
2-5
Аппаратчик-олифовар
2-5
14.
Апаратник-сикативовар
3-4
Аппаратчик-сиккативовар
3-4
15.
Апаратник-фарботерник
3-4
Аппаратчик-краскотер
3-4
16.
Колорист
4-6
Колорист
4-6
17.
Контролер-приймальник
4
Контролер-приемщик
4

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених Випуском 26 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим Випуском

N
пор.
Назви професій за Випуском
26 ЕТКС видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Назви професій, що
вказані у цьому Випуску
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5

Анилинокрасочное
производство1.
Аппаратчик аммонолиза
4-6
Професію вилучено

2.
Аппаратчик ацилирования
3-5
Професію вилучено

3.
Аппаратчик производства
азокрасителей
3-5
Професію вилучено

4.
Аппаратчик производства
красителей для меха
4
Професію вилучено

5.
Аппаратчик производства
фталоцианиновых красителей
4-5
Професію вилучено

6.
Аппаратчик производства
цинковой пыли
4
Професію вилучено
4
7.
Аппаратчик смешивания
красителей
3-5
Апаратник змішування
барвників
3-5
8.
Аппаратчик фенилирования
5
Професію вилучено


Производство
полиграфических красок1.
Аппаратчик-вальцевар
4
Професію вилучено

2.
Аппаратчик-заварщик
3-4
Професію вилучено

3.
Аппаратчик-индулиновар
3
Професію вилучено

4.
Аппаратчик-краскотер
3-4
Апаратник-фарботерник
3-4
5.
Аппаратчик-лаковар
4-6
Професію вилучено

6.
Аппаратчик напыления
металлом
5
Професію вилучено

7.
Аппаратчик смесителей
3-5
Професію вилучено

8.
Аппаратчик-фирнисовар
4
Професію вилучено

9.
Аппаратчик шаровых мельниц
4-6
Апаратник кульових млинів
4-6
10.
Бондарь-укупорщик
3
Професію вилучено

11.
Изготовитель препаратов
драгоценных металлов
и люстров
2-5
Професію вилучено

12.
Контролер-приемщик
4
Контролер-приймальник
4
13.
Машинист-бронзировщик
4-5
Професію вилучено

14.
Машинист лакировальных
машин
4-6
Професію вилучено

15.
Обжигальщик керамических
пигментов
3-4
Професію вилучено

16.
Перемотчик-сортировщик
3-4
Професію вилучено

17.
Препараторщик
4
Професію вилучено

18.
Развесчик химического сырья
3
Професію вилучено


Лакокрасочные производства1.
Аппаратчик диспергирования
пигментов и красителей
2-5
Апаратник диспергування
пігментів і барвників
2-5
2.
Аппаратчик-олифовар
2-5
Апаратник-оліфовар
2-5
3.
Аппаратчик получения
зародышей двуокиси титана
4-6
Апаратник одержання
зародків діоксиду титану
4-6
4.
Аппаратчик получения лаков
и эмалей на
полимеризационных смолах
2-5
Апаратник одержання
лаків та емалей на
полімеризаційних смолах
2-5
5.
Аппаратчик получения
метатитановой кислоты
4-5
Апаратник одержання
метатитанової кислоти
4-5
6.
Аппаратчик получения
микронизированных
материалов
4-5
Апаратник одержання
мікронізованих матеріалів
4-5
7.
Аппаратчик получения
окислов металлов
3-5
Апаратник одержання
оксидів металів
3-5
8.
Аппаратчик приготовления
замесов
3-5
Апаратник приготування
замісів
3-5
9.
Аппаратчик производства
литопона
5
Професію вилучено

10.
Аппаратчик производства
цинкового купороса
5
Професію вилучено

11.
Аппаратчик растворения
лаковых основ
4-5
Апаратник розчинення
лакових основ
4-5
12.
Аппаратчик-сиккативовар
3-4
Апаратник-сикативовар
3-4
13.
Аппаратчик составления
эмалей
3-5
Апаратник готування
емалей
3-5
14.
Аппаратчик стандартизации
3-5
Апаратник стандартизації
3-5
15.
Колорист
4-6
Колорист
4-6
16.
Краскотер
1-3
Професію вилучено

17.
Наладчик оборудования
лакокрасочных покрытий
4-6
Професію вилучено

18.
Обжигальщик металлической
тары
2-3
Професію вилучено

19.
Оператор поточной линии
нанесения
световозвращающих составов
4-6
Професію вилучено

20.
Оператор поточной линии
полиэтиленирования
6
Професію вилучено

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

N пор.
Назви професій
Діапазон
розрядів
1
2
3
1.
Апаратник готування емалей
3-5
2.
Апаратник диспергування пігментів і барвників
2-5
3.
Апаратник змішування барвників
3-5
4.
Апаратник кульових млинів
4-6
5.
Апаратник одержання зародків діоксиду титану
4-6
6.
Апаратник одержання лаків та емалей на
полімеризаційних смолах
2-5
7.
Апаратник одержання метатитанової кислоти
4-5
8.
Апаратник одержання мікронізованих матеріалів
3-5
9.
Апаратник одержання оксидів металів
3-5
10.
Апаратник приготування замісів
3-5
11.
Апаратник розчинення лакових основ
4-5
12.
Апаратник стандартизації
3-5
13.
Апаратник-оліфовар
2-5
14.
Апаратник-сикативовар
3-4
15.
Апаратник-фарботерник
3-4
16.
Колорист
4-6
17.
Контролер-приймальник
4