МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство внутрішніх

справ України

18.05.2000


ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної

політики УкраїниДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ N 2 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 88. "Побутове обслуговування населення")Викласти кваліфікаційні характеристики професій Пожежник (респіраторник) (код КП-5161), Радіотелефоніст пожежної частини (код КП-4223) в такій редакції:


ПОЖЕЖНИК (РЕСПІРАТОРНИК)


Завдання та обов'язки. Виконує індивідуальні та групові завдання, поставлені перед відділенням, з використанням основних, спеціальних та допоміжних пожежних машин під час проведення робіт по гасінню пожеж, рятуванню людей та евакуації матеріальних цінностей. Охороняє як особа внутрішнього наряду чергового караулу будівлі підрозділу, дотримується встановлених правил допуску громадян до приміщень пожежного депо. Стежить за протипожежним режимом, дотриманням правил і норм охорони праці та підтриманням належної температури у приміщеннях депо. Приймає повідомлення від громадян про пожежу, аварію, стихійне лихо. Здійснює візуальний контроль за обстановкою на території, суміжної з пожежною частиною, у разі виявлення подій, що стосуються безпосередньо підрозділу, доповідає старшому начальнику. Виконуючи обов'язки дозорного, не залишає об'єкт, що охороняє, без наказу безпосереднього начальника. Під час гасіння пожежі дотримується правил безпечного виконання робіт. Не залишає визначеної позиції без дозволу керівника гасіння пожежі, крім випадків загрози життю або отримання травми. Виконує покладені на нього обов'язки у складі групи розвідки пожежі, використовує в цих обставинах розвідувальне спорядження і прилади. У разі необхідності працює в апаратах захисту органів дихання. У разі виявлення людей, які перебувають у небезпеці, повідомляє про це безпосередньому начальнику. Створює умови для швидкої і безпечної евакуації людей з осередків і зони пожежі. Вживає заходів для недопущення паніки серед людей, які рятуються від пожежі, та захисту їх від небезпечних факторів горіння, виводить людей із зони пожежі. Надає первинну долікарську допомогу потерпілим. Виконуючи обов'язки ствольника, здійснює подання вогнегасних речовин на вирішальних напрямках гасіння пожежі. Під час прокладання рукавних ліній обирає найзручніші і найкоротші маршрути до позицій ствольників. Під час розбирання конструкцій будівлі застосовує спеціальний інструмент. Не допускає пошкоджень трубопроводів та арматури, ліній зв'язку й електромереж. Виконує роботи з найменшими пошкодженнями устаткування, обладнання, будівельних конструкцій та матеріальних цінностей. Використовує радіозасоби та переговорні пристрої, якими оснащений пожежний підрозділ. У разі виявлення нових осередків пожежі, ознак вогню чи диму, повідомляє про це безпосередньому начальнику і приступає до їх ліквідації. Перевіряє наявність та утримує у справному стані пожежнотехнічне озброєння (устаткування) і спорядження. Використовує пожежно-технічне оснащення пожежної машини, на якій несе службу, перевіряє його наявність і справність після використання. Проводить технічне обслуговування пожежно-технічного озброєння (устаткування). Бере участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, пожежнопрофілактичній роботі, зокрема у перевірці протипожежного стану житлових будинків. Виконує індивідуальні вправи з фізичної та пожежно-стройової підготовки, а також вправи у складі відділення чи караулу пожежної частини. Чітко орієнтується в районі виїзду пожежної частини, розташуванні особливо важливих, вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів, джерел протипожежного водопостачання. Як наставник несе відповідальність за стан роботи з новопризначеними на посади пожежників (респіраторників) працівниками.


Повинен знати: нормативно-правові акти та нормативні галузеві документи, що регламентують організацію і проходження служби в підрозділах пожежної охорони, тактику гасіння пожеж у частині, що його стосується; тактичні можливості пожежного відділення на основних, спеціальних і допоміжних пожежних машинах; тактико-технічні характеристики пожежних машин, пожежно-технічного озброєння (устаткування) та спеціального обладнання, якими оснащений підрозділ пожежної охорони; особливості гасіння пожеж на різних об'єктах, у різних умовах та обставинах; будову та правила застосування засобів зв'язку, пожежнотехнічного озброєння (устаткування), механізованого та немеханізованого інструменту, установок автоматичного пожежогасіння; будову, правила утримання і експлуатації джерел протипожежного водопостачання, особливості їх експлуатації в зимовий період, порядок проведення перевірки водопровідних мереж на водовіддачу; правила ведення радіообміну; будову, технічні характеристики апаратів захисту органів дихання та правила роботи в них; обов'язки номерів бойового розрахунку на пожежних машинах; сигнали цивільної оборони і дії, які вони приписують; правила роботи з приладами радіохімічної розвідки та дозиметричного контролю; засоби та порядок надання первинної долікарської допомоги; загальні положення про пожежно-профілактичну роботу, її завдання, порядок перевірки протипожежного стану житлових будинків та особливості пожежної небезпеки інших об'єктів.


Кваліфікаційні вимоги.


Старший пожежник (респіраторник). Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією пожежника (респіраторника) не менше 1 року. Підвищення кваліфікації (перепідготовка).

Позитивні висновки з усіх показників для професійного добору. Позитивна характеристика по виконанню службових обов'язків на посаді пожежника (респіраторника).


Пожежник (респіраторник). Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Позитивні висновки з усіх показників для професійного добору.


РАДІОТЕЛЕФОНІСТ ПОЖЕЖНОЇ ЧАСТИНИ


Завдання та обов'язки. Приймає, реєструє та обробляє повідомлення про пожежу, аварію, стихійне лихо, спрацювання систем пожежної автоматики. За розпорядженнями керівника гасіння пожежі забезпечує координацію дій підрозділів гарнізону пожежної охорони на місці події. Забезпечує оповіщення та контролює своєчасний виїзд і час прибуття до місця події пожежних підрозділів та підрозділів аварійних служб. У разі необхідності направляє до місць викликів інші підрозділи внутрішніх справ, пожежні підрозділи інших міністерств, підприємств, служб. Проводить збирання, оброблення, коригування та накопичення оперативної інформації про пожежну обстановку в населеному пункті, стежить за її змінами та ускладненнями. Веде облік особового складу і пожежної техніки, що входять до бойової обслуги, перебувають у резерві, на пожежі, ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха та інших подіях. Здійснює обмін оперативною інформацією з черговою частиною центрального пункту пожежного зв'язку і пунктами зв'язку інших частин гарнізону пожежної охорони. Дотримується правил охорони праці під час експлуатації комплексу технічних засобів оперативного зв'язку та інформування. Перевіряє справність лінії 01, безпосередніх ліній зв'язку з іншими пожежними частинами, службами взаємодії, об'єктами, що охороняються згідно з договорами. У разі необхідності вживає заходів до введення в дію резервного обладнання та каналів зв'язку. Здійснює оповіщення особового складу гарнізону пожежної охорони за сигналами цивільної оборони відповідно до схем оповіщення.


Повинен знати: нормативно-правові акти та нормативні галузеві документи, що регламентують організацію і проходження служби в підрозділах пожежної охорони в частині, що його стосується; регламенти оперативно-службової діяльності чергової частини центру автоматизованої системи зв'язку та оперативного управління пожежною охороною, пункту зв'язку частини; оперативно-тактичну характеристику населеного пункту, району виїзду пожежної частини; місця розташування особливо важливих об'єктів та перелік об'єктів, на які після першого повідомлення про пожежу необхідно висилати додаткові сили та засоби, місця зосередження основних запасів засобів і матеріалів для гасіння пожеж та мережі протипожежного водопостачання; тактико-технічні характеристики засобів зв'язку, сигнальної та обчислювальної техніки, якими оснащені пункти (центри) зв'язку гарнізону пожежної охорони; оперативно-тактичні можливості пожежної техніки, яка перебуває на оснащенні пожежної частини; технологію роботи автоматизованої системи зв'язку та оперативного управління пожежною охороною, її характеристики, перелік, зміст та порядок виконання оперативних завдань; порядок ведення та використання оперативно-службових документів пункту зв'язку пожежної частини; схему радіо- і провідного зв'язку гарнізону пожежної охорони; правила охорони праці під час роботи на засобах зв'язку і обчислювальній техніці; порядок дій після надходження сигналів цивільної оборони, введення оперативних планів протипожежної служби цивільної оборони, отримання повідомлень про пожежі чи аварії на особливо важливих об'єктах, розташованих у сусідніх гарнізонах пожежної охорони.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Позитивні висновки з усіх показників для професійного добору.