СПІЛКА ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Президент Спілки податкових

консультантів України

11.02.2004

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 71

Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення

ФОНДОВИЙ РИНОК КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНШІ ПРОФЕСІЇ


(Зміст Довідника кваліфікаційних характеристик
див.).

1. КОНСУЛЬТАНТ З ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює консультативні послуги фізичним і юридичним особам незалежно від форм власності та організаційно-правових форм з питань застосування законодавства щодо податків і зборів. Надає необхідні рекомендації стосовно визначення бази оподаткування, розрахунку податків і зборів, використання пільг окремими платниками податків і зборів відповідно до чинного законодавства, дотримання встановленого порядку нарахування та сплати податків і зборів. Розробляє варіанти організації оподаткування стосовно специфіки діяльності юридичних та фізичних осіб, інформує їх про зміни в законодавстві щодо податків і зборів, надає роз'яснення щодо практичного застосування відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, сприяє правильному нарахуванню та повній сплаті податків і зборів. Здійснює моніторинг змін у відповідному законодавстві, консультує платників податків і зборів стосовно прав та обов'язків, представляє інтереси юридичних та фізичних осіб в органах, що займаються контролем за нарахуванням та сплатою податків і зборів, та судових органах.

Повинен знати: Конституцію України; законодавство України про підприємницьку діяльність; основи адміністративного, господарського, цивільного та трудового права; законодавчі та нормативні акти з питань нарахування та сплати податків і зборів юридичними та фізичними особами; порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; порядок ведення податкового обліку та складання звітності; порядок нарахування, сплати та складання звітності щодо зборів та інших обов'язкових платежів; питання проведення уповноваженими органами перевірок з питань податків і зборів; основи економіки та організації праці; технічні засоби реєстрації й обробки інформації; етику ділового спілкування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом економіста, аудитора, бухгалтера, юриста - не менше 5 років. Післядипломна освіта в галузі оподаткування та зборів з отриманням сертифіката.