ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державним комітетом

України з харчової

промисловості,

01.01.1998

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 11

Виробництва харчової промисловості

Частина 1

Розділи:

Видобування солі та виробництво кухонної солі. Виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв.

Виробництво дріжджів.

Виробництво харчових концентратів.

Виробництво харчових кислот.

Виробництво цукру.

Виробництво ефірної олії.

Виробництво кондитерських виробів.

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів.

Виробництво мила та мийних препаратів.

Виробництво олії та жирів.

Виробництво тютюнових виробів.

Перероблення чаю.

ВСТУП

Розділи цього випуску є результатами перегляду відповідних розділів випусків 30 та 55 ЕТКС видання 1986 року з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). Враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність традиції застосування і особливості їх побудови. До кваліфікаційних характеристик внесено затверджені зміни та доповнення, які мали місце після 1985 року.

До розділів внесено відповідні зміни, які пов'язано з особливостями виготовлення окремих видів харчової продукції.

У зв'язку з тим, що на Україні відсутнє видобування кухонної солі в озерах, вилучено кваліфікаційні характеристики професій: "Колійний робітник на озері", "Машиніст агрегатів для добування солі в озері", "Машиніст солезбагачувальної установки", "Машиніст солекомбайна", "Трубник на солекомбайні".

У розділі "Виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв" у професії "Оброблювач води" значно розширено та додатково введено кваліфікаційні характеристики 4 - 6 розрядів з урахуванням сучасних технологій і використанням зарубіжного обладнання та устаткування. У зв'язку з відсутністю виробництва денатурованого спирту виключено професію "Денатураторник спирту". Виключено 4-й розряд професії "Апаратник перегонки та ректифікації спирту" з обслуговування апаратів періодичної дії за відсутності цих апаратів у галузі.

З розділу "Виробництво дріжджів" через відсутність технологічного процесу вітамінізації дріжджів вилучено професію "Оператор установки вітамінізації дріжджів".

У зв'язку із зменшенням обсягів виробництва сиропу виключено кваліфікаційну характеристику професії "Фарбувальник сиропів", оскільки технологічну операцію з фарбування сиропу різними барвниками виконують робітники таких професій: "Мармеладник-пастильник" 2 розряду та "Машиніст збивальних машин" 2 розряду.

З кваліфікаційної характеристики професії "Машиніст збивальних машин" 2 розряду вилучено технологічну операцію збивання пастильної або зефірної маси на збивальних машинах періодичної дії у зв'язку з удосконаленням технологічного устаткування і складністю виконуваної роботи та перенесено до обов'язків робітника 3 розряду.

Через відсутність в Україні технологічного процесу виробництва чаю із розділу "Перероблення чаю" виключено кваліфікаційні характеристики таких професій: "Машиніст чаєзав'ялювальних машин", "Машиніст чаєзав'ялювально-фіксаційних машин", "Машиніст чаєскручувальних машин", "Машиніст чаєсушильних машин", "Машиніст фіксаційних машин", "Оператор лінії для перероблення чаю", "Пресувальник плиткового чаю (на роботах низької та середньої кваліфікації)", "Порціоніст лао-ча", "Пропарювач лао-ча", "Скиртувальник", "Сортувальник-розбирач чаю", "Ферментувальник чаю", "Віяльник чаю".

Із розділу "Виробництво цукру" вилучено кваліфікаційні характеристики професій "Апаратник одержання сахарату кальцію" та "Апаратник одержання клейового розчину" через відсутність в Україні робіт специфічних для таких виробництв, як сепарація цукру з меляси та одержання клею з жому.

Значно розширено зміст окремих характеристик професій робітників, які зайняті у виробництві крохмалю та крохмальних продуктів (виготовлення крохмалю з різних видів сировини). У зв'язку із впровадженням нових технологій та технологічних ліній зарубіжного виробництва розширено діапазон розрядів "Апаратника одержання сиропів" (5 - 6 розряди) та "Апаратника одержання сухих кормів" (4 - 6 розради). У зв'язку з удосконаленням технології процесів дефекосатурації бурякового соку та обробки рафінадних голів вилучено кваліфікаційні характеристики професій "Апаратник дефекосатурації бурякового соку" 3 розряду та "Апаратник обробки рафінадних голів" 2 розряду.

Оскільки в Україні відсутнє махоркове виробництво, із розділу "Виробництво тютюнових виробів" вилучено кваліфікаційні характеристики професій: "Вальцювальник (тютюново-махоркове виробництво)", "Машиніст вібросит різальних машин", "Машиніст дробильних машин", "Машиніст махорково-набивних машин", "Пресувальник махоркового пилу", "Розфасовувач нюхальної махорки та тютюну", "Сушильник махоркової крихти", "Зволожувач махоркової сировини", "Розсівальник", "Готувач нюхальної махорки та тютюну".

У зв'язку з тим, що на підприємствах галузі не застосовується процес безперервної ферментації тютюну, вилучено характеристик професії "Машиніст лінії безперервної ферментації тютюну". Розширено діапазон розрядів "Розфасовувача тютюну" (1 - 2 розряди) зв'язку з удосконаленням технології та впровадженням фасувальник автоматів.

Із розділу "Виробництво олії та жирів" вилучено кваліфікаційні характеристики професій:

"Регенераторник" - у зв'язку із вдосконаленням технологічного процесу одержання олії, оснащенням виробництва сучасним устаткуванням з контрольно-вимірювальними приладами ті розширенням зон обслуговування;

"Апаратник установки виробництва вибільної землі" - у зв'язку зі зміною технології вибілювання олії і жирів та використанням у цих цілях інших матеріалів (активоване вугілля тощо);

"Генераторник" та "Апаратник етаноламінової установки" - у зв'язку з використанням електролітного методу отримання водню, який не погребує додаткового очищення;

"Ланолінник" - оскільки ланолін на підприємствах олієжирової промисловості не виробляється і не обробляється, а постачається а готовому для використання вигляді;

"Готувач суміші мийних засобів" (професія в Україні відсутня).

У зв'язку із удосконаленням технології та впровадженням більш прогресивного устаткування розширено діапазон розрядів "Апаратника з приготування майонезу" (4 - 5 розряди).

Вилучено 6-й розряд професії "Водневик", оскільки на підприємствах олієжирової промисловості відсутній залізопаровий метод отримання водню.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено за шестирозрядною сіткою. Кваліфікаційні розряди встановлюються відповідно до складності робіт, як правило, без урахування умов праці.

Робітники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням агрегатів, машин та механізмів, за умовами виконуваної роботи повинні володіти слюсарною справою, знаннями та навичками в обсязі, необхідному для виявлення та усунення несправностей, та виконувати ці роботи.

В окремих кваліфікаційних характеристиках професій робітників нижчих розрядів, виходячи із умов виробництва, змісту та характеру робіт, зазначено, що виконання цих робіт проводиться під керівництвом робітника вищої кваліфікації. У цих випадках робітники вищих розрядів повинні мати спеціальну підготовку до здійснення такого керівництва.

Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачено кваліфікаційними характеристиками, усі працівники повинні знати, виконувати та додержуватись норм охорони праці, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку та в кінці робочого дня (зміни).

Порядок присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо застосування кваліфікаційних характеристик цього випуску викладено у "Загальних положеннях" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які вміщено у випуску 1 ДКХП.

ВИДОБУВАННЯ СОЛІ ТА ВИРОБНИЦТВО КУХОННОЇ СОЛІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК СОЛЕЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Збагачує сіль методом додавання мікроелементів. Готує і дозує мікроелементи. Керує дозуючими змішувачами, транспортуючими механізмами та апаратами. Виявляє та усуває несправності в роботі солезбагачувальної установки.

Повинен знати: будову та принцип роботи змішувачів, дозаторів, кульових млинів та інших апаратів відбору та перемішування солі; способи готування суміші заданої концентрації для збагачування солі та її дозування; правила користування пусковою апаратурою; режим змащування устаткування і мастильні матеріали, що застосовуються; причини виникнення несправностей у роботі збагачувальної установки і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2. ВИПАРЮВАЛЬНИК СОЛІ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить процес випарювання розсолу і кристалізації солі у випарних установках (чренах). Вигрібає сіль із чрена, подає її на конвеєр. Сушить сіль у сушильних апаратах. Наповнює чрен розсолом. Вимірює температуру та рівень розсолу. Регулює тепловий режим роботи випарної установки. Перемішує сіль у чрені. Очищає отвори для спуску маточника. Чистить чрени від накипу. Бере участь у ремонті чрена, вигрібних механізмів та транспортуючого устаткування.

Повинен знати: будову і правила експлуатації випарних і сушильних апаратів, транспортних засобів, вигрібних механізмів; правила вигрібання солі; систему опалення і схему живлення чренів розсолами; допустимі концентрації і норми витрат розсолів; правила використання пускової апаратури; правила і способи чищення полотна чрена від накипу і ходів сушильних площадок від солі та золи; режим змащування устаткування і використання мастильних матеріалів; причини виникнення несправностей у роботі устаткування і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

3. ГОТУВАЧ БАСЕЙНІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розмічає пласт солі в осідних басейнах на квадрати визначеного розміру з нанесенням ліній. Визначає площу басейну.

Повинен знати: правила та способи осадження солі; правила розбивання площ різної геометричної форми на квадрати і визначення їх площі; механічні властивості видобутої солі та ґрунту дна басейнів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Вигладжує, планує і трамбує дно басейну. Зрізує ґрунт, розбиває грудки мулу, вирівнює дно, зачищає та трамбує кути осідних басейнів. Проводить огляд і ремонт промислових споруд: канав, дамб, шлюзів та перемичок. Чистить наливні, дренажні та розподільні канавки.

Повинен знати: будову промислових споруд і ручного котка; способи регулювання тиску на ґрунт; правила та способи вирівнювання та трамбування дна осідних басейнів; способи пересування по басейну.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача басейнів 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розподіляє розсіл за підготовчими басейнами залежно від його концентрації. Підготовляє ропу для передавання її на площі осідних басейнів. Знімає маточні розсоли, дощові води з осідних площин з подальшим скиданням їх в озеро. Визначає хімічний склад ропи на присутність солей брому, гіпсу. Визначає концентрацію ропи.

Повинен знати: розташування, будову та призначення осідних і підготовчих басейнів; хімічний склад ропи за наявністю в ній солей та гіпсу; правила переміщення розсолів по басейнах і визначення концентрації розсолів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача басейнів 3 розряду - не менше 1 року.

4. МАШИНІСТ ВАЛЬЦЬОВИХ ВЕРСТАТІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Подає і регулює подавання солі до бункера вальцьових верстатів та на інші подрібнювачі. Очищає бункер від налиплої солі. Змащує вальцьові верстати. Бере участь у ремонті допоміжного устаткування.

Повинен знати: принцип роботи вальцьових верстатів та іншого устаткування, що обслуговується; правила користування пусковою апаратурою; причини злежування солі та способи його запобігання; режим змащування та мастильні матеріали, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить процес розмелювання солі на вальцьових верстатах під керівництвом вальцювальника більш високої кваліфікації. Забезпечує безперебійне та рівномірне надходження солі на вальці. Регулює щілини між робочими органами вальцьових верстатів згідно з номерами помелів солі. Вибирає металеві предмети із солі. Обезпилює сіль. Очищає бункери, повітроводи. Регулює встановлений режим роботи вальцьових верстатів, електромагнітних сепараторів, наглядає за їх правильною роботою. Бере участь в усуненні дрібних несправностей у роботі устаткування.

Повинен знати: будову вальцьових верстатів та іншого устаткування, що обслуговується; види, номери помелів солі, взаємозв'язок вальцьових верстатів з роботою іншого устаткування, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста вальцьових верстатів 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить процес розмелювання солі на вальцьових верстатах різних конструкцій. Перевіряє технічну справність і підготовку до роботи вальцьових верстатів, гальмівного та пускового обладнання, механізм розведення вальців, транспортних комунікацій і контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує безперебійне та рівномірне надходження солі на вальці. Контролює показання приладів, дані ситових аналізів і візуально слідкує за виконанням установлених режимів подрібнення, якістю переробленої солі. Визначає ступінь спрацювання вальців. Змащує, контролює температуру підшипників на вальцях і редукторі; виконує дрібний ремонт устаткування. Пускає і зупиняє аспіраційну систему, робить її візуальний огляд під час роботи. Перевіряє оглядові люки.

Повинен знати: будову, технічні характеристики устаткування, яке обслуговує та пускових пристроїв, правила вимикання і регулювання роботи вальцьових верстатів відповідно до установленого режиму помелу; технологію подрібнення солі; гранулометричний склад меленої солі; причини виникнення несправностей у роботі устаткування та способи їх усунення; вимоги до здрібненого матеріалу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна 3 розряду - не менше 1 року.

5. МАШИНІСТ МЕХАНІЧНОГО КОТКА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Трамбує поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком. Будує настил і переганяє коток із басейну в басейн. Заправляє коток пально-мастильними матеріалами. Регулює роботу і виконує дрібний ремонт механізмів котка.

Повинен знати: будову, технічну характеристику і правила експлуатації механічного котка; правила та схеми трамбування ґрунту; розташування, будову і призначення басейнів; норми витрат пально-мастильних матеріалів, їх марки і властивості; допустимий тиск на ґрунт залежно від його властивостей і способи його регулювання; причини виникнення несправностей у роботі котка і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

6. МАШИНІСТ СОЛЕЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у керуванні солезбиральним комбайном, який не обладнаний гідравлічною системою. Підламує пласт солі. Заводить забірні ножі під пласт солі і регулює їх положення в процесі ламання пласта. Установлює та пересуває транспортні засоби під навантаження солі в басейні. Відділяє сторонні домішки від солі. Готує обладнання для переміщення комбайна через перемички. Усуває несправності в роботі транспортуючого устаткування. Бере участь у ремонті солезбирального комбайна.

Повинен знати: принцип роботи забірної частини солезбиральних комбайнів, транспортних засобів; правила ламання пласта солі, заведення забірних ножів під пласт солі; правила завантаження транспортних засобів; укладання і пересування залізничної колії і транспортерів у басейнах; властивості мулистих ґрунтів основи басейнів; допустимий ступінь вологості і особливості будови пласта солі; способи переміщення комбайна через перемички.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у керуванні солезбиральним комбайном, обладнаним гідравлічною системою. Заводить забірні ножі під пласт солі і регулює їх положення в процесі ламання пласта солі в басейнах. Установлює та пересуває транспортні засоби під навантаження солі в басейнах. Усуває несправності в роботі солезбирального комбайна з гідравлічною системою і бере участь у його ремонті.

Повинен знати: будову забірної частини солезбиральних комбайнів, обладнаних гідравлічною системою; принцип роботи гідравлічної системи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста солезбирального комбайна 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує солезбиральним комбайном, не обладнаним гідравлічною системою, під час видобування солі і вантаження її на транспортні засоби в басейнах. Розрівнює мулисте дно басейну. Пускає двигун, регулює роботу механізмів солезбирального комбайна. Забезпечує правильну розробку пласта. Переганяє комбайн в інші басейни. Ремонтує солезбиральний комбайн.

Повинен знати: будову солезбиральних комбайнів, не обладнаних гідравлічною системою, правила регулювання двигунів внутрішнього згоряння, вузлів та механізмів комбайна; правила поводження з електрообладнанням; режим роботи солезбирального комбайна під час видобування та вантаження солі; розташування басейнів; причини виникнення несправностей у роботі комбайна та способи їх усунення; креслення та схеми середньої складності; електрослюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста солезбирального комбайна 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує солезбиральним комбайном, обладнаним гідравлічною системою, під час видобування солі та її вантаження на транспортні засоби в басейнах. Пускає комбайн, регулює роботу гідросистеми та інших механізмів комбайна та ремонтує їх.

Повинен знати: будову і правила регулювання поворотного механізму гідросистеми та інших вузлів і механізмів комбайна; конструктивні особливості солезбиральних комбайнів; креслення і схеми підвищеної складності; основи гідравліки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста солезбирального комбайна 5 розряду - не менше 1 року.

7. МОТОРИСТ РОПОКАЧКИ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує насосними станціями під час подавання ропи живильними канавками в підготовчі та осідні басейни. Відкачує маточник маточними канавками із осідних басейнів. Регулює роботу двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів, насосів різних типів і подає ропу в підготовчий і осідний басейни. Заправляє двигуни внутрішнього згоряння пально-мастильними матеріалами. Змащує всі вузли і механізми насосної станції. Виявляє та усуває несправності у роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову, технічні характеристики і принципи роботи двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів і насосів різних типів; правила подавання ропи в підготовчі та осідні басейни і відкачки маточника із осідних басейнів; режим змащування і мастильні матеріали, що застосовуються, причини виникнення несправностей у роботі устаткування та способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

8. НАВАЛЬНИК СОЛІ В БАСЕЙНАХ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Підломлює пласт солі. Навалює сіль на транспортуючі пристрої. Вилучає грудки мулу. Встановлює пересувні транспортери в басейнах. Пересуває транспортери залежно від пересування бугра. Підбирає розсип солі уздовж транспортерів. Бере участь у ремонті транспортерів.

Повинен знати: способи і правила відділення пласта солі і вантаження солі на транспортер; відділення солі від мулу; будову транспортерів і схеми їх підключення; правила встановлення та пересування транспортерів у басейнах; регулювання подавання солі з транспортера на транспортер; причини виникнення несправностей у роботі транспортерів і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

9. РЕАКТОРНИК ХІМОЧИЩЕННЯ РОЗСОЛУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить процес очищення розсолу. Готує реактиви для очищення розсолу. Здійснює безперебійне забезпечення очищеним розсолом випарних установок. Заміряє температуру розсолу і содового розчину.

Повинен знати: технологічну схему очищення розсолу; хімічний склад і правила приготування хімічних реактивів, кількісні пропорції хімічних реактивів та розсолу; будову і правила експлуатації реакторів, каустифікаторів, відстойників та іншого обладнання, яке обслуговує; правила зупинки реакторів на промивку і способи їх промивки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1.
Апаратник
солезбагачувальної
установки
3
Аппаратчик
солеобогатительной
установки
3
2.
Випарювальник солі
4
Выпарщик соли
4
3.
Готувач басейнів
2 - 4
Подготовитель
бассейнов
2 - 4
4.
Машиніст вальцьових
верстатів
2 - 4
Машинист вальцовых
станков
2 - 4
5.
Машиніст
механічного котка
4
Машинист
механического катка
4
6.
Машиніст
солезбирального
комбайна
3 - 6
Машинист
солеуборочного
комбайна
3 - 6
7.
Моторист ропокачки
4
Моторист рапокачки
4
8.
Навальник солі в
басейнах
4
Навальщик соли в
бассейнах
4
9.
Реакторник
хімочищення розсолу
4
Реакторщик
химочистки рассола
4

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1.
Аппаратчик
солеобогатительной
установки
3
Апаратник
солезбагачувальної
установки
3
2.
Выпарщик соли
4
Випарювальник солі
4
3.
Машинист агрегатов
по добыче соли в
озере
3; 5
Анульовано

4.
Машинист вальцовых
станков
2 - 4
Машиніст вальцьових
верстатів
2 - 4
5.
Машинист
механического катка
4
Машиніст механічного
котка
4
6.
Машинист
солеобогатительной
установки
3; 5
Анульовано

7.
Машинист
солекомбайна
4 - 6
Анульовано

8.
Машинист
солеуборочного
комбайна
3 - 6
Машиніст
солезбирального
комбайна
3 - 6
9.
Моторист рапокачки
4
Моторист ропокачки
4
10.
Навальщик соли в
бассейнах
4
Навальник солі в
басейнах
4
11.
Подготовитель
бассейнов
2 - 4
Готувач басейнів
2 - 4
12.
Путевой рабочий на
озере
3 - 5
Анульовано

13.
Реакторщик
химочистки воды
рассола
4
Реакторник
хімочищення розсолу
4
14.
Трубник на
солекомбайне
2
Анульовано

ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНОРОБНЕ ВИРОБНИЦТВО

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ВИНОРОБ

Завдання та обов'язки. Забезпечує впровадження на підприємстві прогресивних технологій та режимів виробництва вина та виноматеріалів, економічно ефективних методів ведення технологічних процесів, які спрямовані на зниження матеріальних витрат, виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції. Керує ходом технологічного процесу, контролює дотримання технологічної дисципліни на всіх стадіях виробництва, правильну і раціональну експлуатацію технологічного устаткування. Стежить за своєчасним проведенням обробки технологічних місткостей. Забезпечує випуск вина та соків відповідно до вимог стандартів і технічних умов, своєчасне приймання виноматеріалів за кількістю та якістю, дотримання всіх параметрів під час зберігання сировини. Забезпечує дотримання санітарних норм на виробництві. Бере участь у розробленні нових видів продукції, забезпечує підготовку технологічної документації. Керує розробленням рецептур, технічних умов на сировину й основні та допоміжні матеріали, прогресивних норм витрат. Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів виробництва вина та соків.

Бере участь у розробленні планів переробки винограду за сортами, графіків збирання та приймання сировини на переробку, планів постачання виноматеріалів на виробництво. Бере участь у роботі з визначення й закріплення сировинних зон. Забезпечує виконання технологічних вимог до хімічного складу ягід у процесі дозрівання. Визначає технічну зрілість урожаю для кожного типу вина. Організовує своєчасну підготовку технологічного устаткування і тари до сезону переробки сировини. Бере участь у роботі комісії з визначення готовності підприємства до сезону переробки. Контролює використання потужностей, відходів виробництва, тари. Планує роботу підпорядкованих підрозділів. Проводить контроль ведення технологічної документації та обліку виробництва. Аналізує причини браку і випуску продукції низької якості, бере участь у розробленні заходів з метою запобігання і усунення браку. Складає встановлену звітність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні й нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва; основи управління; технологію виробництва сусла, вина і методи хіміко-технологічного контролю їх якості; основи мікробіології вина; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи технологічного устаткування; технічні вимоги до виноробної сировини, матеріалів та готової продукції; стандарти та технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку і способи запобігання йому; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва вина та виноматеріалів; основи економіки; законодавство про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

2. ГОЛОВНИЙ КОНЬЯЧНИЙ МАЙСТЕР

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво технологічними процесами виробництва коньяків. Забезпечує контроль за додержанням технологічних режимів перегонки виноматеріалів, витримування та оброблення коньячних спиртів, приготування коньяку. Затверджує варіанти купажів для впровадження їх у виробництво. Разом з виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, яка надходить. Координує діяльність цехів основного виробництва, вживає заходів щодо підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, якості коньячної продукції, зниження витрат сировини та матеріалів. Забезпечує розроблення і впровадження на підприємстві прогресивних, технологічно доцільних і економічно вигідних технологічних процесів і режимів виробництва коньяку. Аналізує результати виробничих підрозділів, дані лабораторних аналізів з метою виявлення порушень технологічних процесів, причин випуску продукції низької якості і браку, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Здійснює керівництво розробленням технологічної документації, затверджує зміни, які необхідно внести в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва коньяку.

Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідну сировину і матеріали, контролює їх своєчасне надходження на підприємство. Бере участь у розробленні виробничих планів, розрахунках собівартості коньяків, виробничих потужностей та інших показників плану. Впроваджує у виробництво нові види сировини і матеріалів, розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технологічних процесів, бере участь у проведенні дослідних і експериментальних робіт з випробування нових видів устаткування. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі виробництва коньяку. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва коньяку. Перевіряє виробничі журнали, стежить за правильним веденням технологічної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні і нормативні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва; технологію перегонки виноматеріалів, витримки та обробки коньячних спиртів, приготування коньяків; основне технологічне обладнання та принцип його роботи; технологічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції, стандарти та технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку та способи запобігання йому; керівні матеріали з розроблення й оформлення нормативної документації; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва коньяку; основи економіки; законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

3. ГОЛОВНИЙ ШАМПАНІСТ

Завдання та обов'язки. Розробляє і впроваджує прогресивні технологічні процеси і режими, вживає заходів, які спрямовані на покращення технології, якості шампанського, зниження матеріальних витрат. Керує технологічним процесом приготування ігристих вин. Відповідає за якість виноматеріалів, які надходять у виробництво. Керує роботою відділів і цехів з обробки виноматеріалів, приготування купажу і лікерів, виробництва шампанського. Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідну сировину й матеріали, складає план постачання сировини, контролює своєчасне надходження її на підприємство й наявність на складах залишків сировини та матеріалів. Контролює додержання встановлених технологічних процесів, рецептур, технологічних інструкцій. Бере участь у роботі дегустаційної комісії. Перевіряє відповідність прийнятого купажу вимогам кондицій за складом і смаковими якостями. Затверджує варіанти купажів і перевіряє розрахунки з їх приготування. Складає відомості купажу. Залежно від характеру прийнятих партій сировини головний шампаніст встановлює склад асамбляжу. На основі хімічних аналізів і органолептичних методів складає відомість асамбляжу. Аналізує причини браку, бере участь у розробленні заходів з метою його усунення та запобігання. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва ігристих вин. Бере участь у розробленні виробничих планів, собівартості продукції та інших показників плану. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва ігристих вин. Перевіряє виробничі журнали, стежить за правильним веденням технологічної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня й інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва; основи управління; технологію виробництва ігристого вина і методи хіміко-технологічного контролю його якості; основне технологічне устаткування і принцип його роботи; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій; технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти та технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів; види браку та способи запобігання йому; основи економіки; законодавство про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ШАМПАНСЬКОГО

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес шампанізації вина періодичним резервуарним методом. Завантажує в резервуари суміш виноматеріалів і лікеру насосом або під тиском двоокису вуглецю. Подає дріжджову розводку. Стежить за температурою і тиском у резервуарах, подаванням охолоджувальної води, вмістом цукру. Контролює і регулює процеси заброджування, бродіння і відстою. Визначає момент закінчення шампанізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами лабораторних аналізів. Подає ігристі вина на фільтрацію і розлив. Стежить за справністю устаткування, усуває дефекти в його роботі. Веде облік.

Повинен знати: технологію виробництва ігристих вин періодичним резервуарним методом; біофізико-хімічні властивості вина, дріжджів, цукру, вуглекислоти; вимоги до якості готової продукції; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, регулювальних пристроїв, комунікацій; правила безпечного ведення робіт з місткостями під тиском; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес шампанізації вина безперервним резервуарним методом. Завантажує у батареї й одномісткі резервуари суміш виноматеріалів і лікеру насосом або під тиском двоокису вуглецю. Подає дріжджову розводку. Стежить за температурою і тиском у батареї, подаванням охолоджувальної води, дріжджової розводки, швидкістю проходження потоків суміші, вмістом цукру. Контролює і регулює процес вторинного бродіння, охолодження і відстою за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, регулювальних пристроїв і за результатами лабораторних аналізів. Дозує експедиційний лікер. Подає ігристі вина на фільтрацію і розлив. Стежить за справністю устаткування, усуває дефекти в його роботі.

Повинен знати: технологію виробництва ігристих вин безперервним резервуарним методом; конструктивні особливості основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, регулювання пристроїв, комунікацій; правила безпечного ведення робіт з місткостями під тиском.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва шампанського 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК КОНЬЯЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у веденні процесу перегонки виноматеріалів або спирту-сирцю для одержання коньячного спирту. Наповнює виноматеріалами напірні місткості, завантажує виноматеріали у підігрівник і підігріває їх до заданої температури. Завантажує перегінні апарати виноматеріалами або спиртом-сирцем самопливом чи насосом. Розвантажує перегінні апарати і передає відходи на утилізацію або скидає в каналізацію. Перекачує коньячний спирт на витримку. Установлює у відповідне положення впускні та повітряні вентилі на устаткуванні, бардяні штуцери на перегінних апаратах і стежить за їх правильним положенням під час підготовки устаткування до перегонки, у процесі перегонки й у разі зупинки устаткування. Відбирає проби, чистить і миє устаткування, місткості, комунікації.

Повинен знати: основи технології перегонки виноматеріалів; основні властивості виноматеріалів, коньячного спирту, коньяків; принцип роботи устаткування; схему комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перегонки виноматеріалів або спирту-сирцю для одержання коньячного спирту під керівництвом апаратника вищої кваліфікації або майстра (технолога). Обслуговує устаткування під час пуску, у процесі перегонки і його зупинки. Подає пару в змійовик для нагрівання перегінних апаратів, воду - в дефлегматори і холодильники. Стежить за температурою води і пари в змійовиках, завантаженням перегінних апаратів і рівнем рідини в них, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за станом парової, водяної, винної і спиртової комунікацій. Регулює подавання води і пари. Усуває несправності в роботі устаткування і комунікацій.

Повинен знати: основи технології коньячного виробництва; технологію і режим процесу перегонки виноматеріалів; будову основного і допоміжного устаткування, комунікацій; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; вимоги до якості готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника коньячного виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес перегонки виноматеріалів або спирту-сирцю для одержання коньячного спирту на апаратах різних систем і способів нагрівання. Запускає апарати. Відбирає погони і направляє їх в приймачі окремими фракціями. Визначає початковий і кінцевий момент відгону головної фракції, а також середній і хвостовий за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і органолептичної за кольором, запахом, смаком. Контролює процес перегонки: швидкість відгону спирту, його температуру, правильність відбору фракцій і міцність спирту. Регулює швидкість процесу перегонки за допомогою вентилів, подавання пари в апарати і холодної води в дефлегматори. Веде облік.

Повинен знати: технологію коньячного виробництва; біофізико-хімічні властивості виноматеріалів, коньячних спиртів, коньяків; методи визначення погонів за фракціями, міцністю і якістю спиртів; конструктивні особливості основного і допоміжного устаткування коньячного виробництва, правила його регулювання; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника коньячного виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

3. ГОТУВАЧ ШАМПАНСЬКОГО

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Охолоджує або заморожує весь вміст пляшки або його частину в процесі виробництва ігристого вина. Контролює охолоджування і заморожування, температуру повітря та розсолу в камерах і ваннах, рівень розсолу в ваннах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та органолептично. Визначає момент закінчення процесу охолоджування і заморожування. Завантажує і розвантажує холодильні камери, ванни. Підвозить і відвозить пляшки з шампанським. Укладає пляшки з вином на бродіння і контрольну витримку. Подає їх на виробництво після контрольної витримки, перекладає і збовтує пляшки. Укладає пляшки із збродженим вином у пюпітри та виймає з них. Розбирає та перекладає штабелі, транспортує пляшки з вином. Миє пляшки з шампанським у процесі багатолітньої витримки. Миє, дезінфікує та розміщує пюпітри.

Повинен знати: призначення і правила охолоджування та заморожування вмісту пляшок у виробництві ігристих вин; правила дезінфекції і розміщення пюпітрів, укладання в них пляшок з вином; правила укладання пляшок на бродіння і контрольну витримку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні і відповідальні операції і роботи з розмноження чистої культури дріжджів і приготування дріжджової розводки під керівництвом готувача шампанського вищої кваліфікації або майстра (технолога). Стерилізує апарати, місткості, посуд. Освітлює (фільтрує, відстоює) живильне середовище. Наповнює живильним середовищем стерилізатори, стерилізує та зливає у стерильні місткості. Подає дріжджову розводку в живильне середовище і на виробництво насосами, мірниками. Обслуговує і регулює роботу апаратів, насосів, фільтрів і комунікацій. Переливає шампанське із пляшки в пляшку апаратами та пристроями для відділення вина від осадів, фільтрує, доливає вино у неповні пляшки. Готує порожні та наповнені пляшки до переливання, переміщення пляшок із штабелів. Попередньо охолоджує наповнені пляшки і заповнює порожні вуглекислотою. Чистить, миє апарати та пристрої. Веде облік.

Повинен знати: основні властивості ігристого вина, дріжджів і допоміжних матеріалів, які застосовуються; основи технології розмноження чистої культури дріжджів; технологічний режим і правила його дотримання; принцип роботи обслуговуваного устаткування, апаратів, комунікацій; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача шампанського 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес генерації чистої культури дріжджів в апаратах або батареях безперервної дії. Збирає дріжджі. Готує стерильне живильне середовище і здійснює засів дріжджів. Стежить за процесом генерації. Подає дріжджову розводку на виробництво насосами, дозувальними пристроями.

Готує і обробляє резервуарну (або тиражну) суміш для вторинного бродіння. Наповнює напірні апарати виноматеріалами та лікером за допомогою відцентрових насосів або під тиском двоокису вуглецю. Знекислює суміш біологічним або іншими методами. Підігріває суміш до встановленої температури, підтримує її на цьому рівні з подальшим охолодженням. Подає суміш на шампанізацію. Стежить за надходженням суміші у збірники та рівнем їх наповнення, дозуванням Дріжджів, передаванням обробленої суміші на вторинне бродіння. Контролює температуру води і суміші.

Готує цукровий сироп, тиражний та експедиційний лікер у котлах, реакторах, місткостях з мішалками, ротаційних бочках та іншому устаткуванні. Завантажує компоненти насосами, дозаторами, транспортерами, шнеками та іншими завантажувальними механізмами. Подає воду, пару, паливо. Контролює технологічні процеси за результатами лабораторних аналізів і органолептично. Визначає момент закінчення процесу приготування продукту, проводить фільтрацію, відбирає проби. Чистить, миє, дезінфікує устаткування, місткості, фільтри, шнеки.

Повинен знати: основи технології приготування ігристого вина пляшковим і резервуарним методом; технології генерації чистої культури дріжджів; біофізико-хімічні властивості вина, дріжджів, цукру, вуглекислоти; технологічні інструкції і вимоги до якості готової продукції; принцип роботи і правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача шампанського 3 розряду - не менше 1 року.

4. ДЕГОРЖЕР

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес дегоржажу - скиду переведеного на пробку та попередньо замороженого осаду у виробництві шампанського та ігристих вин пляшковим методом. Перевіряє прозорість вина, правильність заморожування осаду та відсутність його на стінках пляшок, підготовлених до дегоржажу. Витягає пробку, викидає осад, обмиває шийки пляшок вихідною піною. Органолептично визначає відсутність у вині сторонніх запахів. Установлює пляшки в приймальні пристрої лікеродозувальної машини. Веде облік.

Повинен знати: основи технології виробництва шампанського та ігристих вин пляшковим методом; сутність і значення процесу дегоржажу, правила його проведення; стандарти на ігристі вина; біофізико-хімічні властивості вина, дріжджів, вуглекислоти; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, пристроїв дегоржажного відділення; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

5. ОБРОБЛЮВАЧ ВИННОЇ СИРОВИНИ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості операції та роботи у процесі одержання сусла, соків і м'язги з виноградної та плодово-ягідної сировини під керівництвом оброблювача вищої кваліфікації. Бере участь у розбиранні технологічного та транспортувального устаткування. Чистить, миє устаткування, пристрої, інвентар і підлогу у виробничих приміщеннях.

Повинен знати: характеристику винограду, плодів і ягід як сировини для виноробної продукції; елементарні основи процесів одержання соків, сусла, м'язги та вичавків; принцип роботи, правила миття та чищення обслуговуваного устаткування; схему комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості операції та роботи у процесі одержання сусла, соків і м'язги з виноградної та плодово-ягідної сировини. Сортує (інспектує) сировину під час подавання її на переробку. Подає сировину на миття та в дробильні машини. Вичавлює гребені на пресах, транспортує гребені та вичавки із виробничого приміщення вручну або за допомогою транспортувальних засобів. Вивантажує вичавки та передає їх на подальше перероблення або відправлення. Розбирає та збирає обслуговуване устаткування.

Повинен знати: основні властивості винограду, плодів, ягід; будову, правила експлуатації обслуговуваного устаткування і транспортувальних засобів; правила відбору проб; правила розбирання та складання обслуговуваного устаткування; основи технології одержання сусла, соку, м'язги із виноградної та плодово-ягідної сировини.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача винної сировини 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес одержання соку, сусла і м'язги способом переробки виноградної та плодово-ягідної сировини (подрібнення, миття сировини, видалення гребенів, відділення соку, пресування м'язги, перекачування сусла на відстій, бродіння) на дробарках, стікачах, пресах усіх систем, крім ручних. Стежить та регулює роботу технологічного устаткування, транспортувальних засобів, пристроїв. Подає сировину на дроблення, м'язгу - на бродіння, настій - в стікачі та преси, сусло - у відстійники або на подальшу обробку. Здійснює нагрівання, сульфітацію, ферментацію м'язги в потоці. Веде облік.

Повинен знати: технологію переробки, основні властивості виноградної та плодово-ягідної сировини; технологію одержання та основні властивості соку, сусла, м'язги, вичавків; будову основного та допоміжного устаткування, транспортувальних засобів і комунікацій; способи визначення ступеня вичавленості сировини та м'язги; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача винної сировини 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання соку, сусла, м'язги способом перероблення виноградної та плодово-ягідної сировини на автоматичних лініях з пульта керування: миття, подрібнення сировини, відділення соку, пресування м'язги, видалення з виробничого приміщення гребенів і вичавків, перекачування соку і сусла на відстій, направлення сировини для перероблення на технологічні лінії. Контролює виконання технологічного режиму перероблення винної сировини, дотримання витрат сировини та виходу готової продукції, безперебійну роботу обслуговуваного устаткування. Запобігає та усуває причини, які викликають погіршення якості продукції, перевищення граничних норм втрат, зменшення виходу готової продукції, зниження потужності лінії.

Повинен знати: технологію перероблення виноградної та плодово-ягідної сировини на автоматичних лініях; будову та правила експлуатації автоматичних ліній, контрольно-вимірювальних приладів, пульта керування; причини, які викликають погіршення якості продукції, перевищення граничних норм втрат, зменшення виходу готової продукції та заходи щодо їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача винної сировини 3 розряду - не менше 1 року.

6. ОБРОБЛЮВАЧ ВИНОМАТЕРІАЛІВ ТА ВИНА

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі прості операції з обробки виноматеріалів і приготування вина під керівництвом оброблювача більш високої кваліфікації. Зливає гущу після перекачування та збору виноматеріалів з осаду, подає її в збірник. Фільтрує виноматеріали. Підключає і відключає шланги, винопроводи до устаткування і місткостей. Чистить, миє зовнішні поверхні устаткування, пристрої, інвентар і підлогу у виробничих приміщеннях. Білить стіни, площадки, лагери. Обтирає технологічні місткості, окурює підвали сірчистим ангідридом.

Повинен знати: основні властивості сировини та допоміжних матеріалів; схему комунікацій; принцип роботи та правила користування обслуговуваним устаткуванням.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі прості операції з обробки виноматеріалів і приготування вина. Проводить технологічні переливки. Установлює бочки на лагери (у яруси) і наповнює їх. Розбирає лагери. Перекочує бочки. Відливає або доливає в місткості виноматеріали для дотримання в них необхідного рівня. Обробляє шпунти і шпунтові отвори, парафінує шпунти. Готує робочий розчин сірчистого ангідриду. Проводить фільтрацію виноматеріалів на мішкових фільтрах. Наповнює і спорожнює бочки, місткості, автомобільні і залізничні цистерни, контейнери за допомогою насосів, апаратів і пристроїв. Регулює роботу обслуговуваного устаткування і комунікацій, усуває несправності в його роботі. Веде облік.

Повинен знати: основні властивості виноматеріалів і вина; правила наповнення технологічних і транспортних місткостей; будову обслуговуваного основного та допоміжного устаткування; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача виноматеріалів та вина 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі складні операції з обробки виноматеріалів і приготування вина. Фільтрує і очищає виноматеріали на центрифугах і фільтрах різних систем, крім мішкових, подає на розлив. Проводить обклеювання, егалізацію, асамблювання, купажування, мадеризацію в камерах і резервуарах. Готує напівсолодкі, шипучі, ароматизовані вина. Подрібнює інгредієнти і готує спиртові настої із трав, коренів, прянощів для ароматизованих вин. Готує цукровий сироп в апаратах різних способів нагрівання, бентоніт - в апаратах з паровим підігріванням і в місткостях, обклеювальні розчини (жовту кров'яну сіль, желатин, поліакриламід) тощо. Готує сусло у вакуум-апаратах і подає в купажну місткість, добавляє спирт під час коригування купажу. Контролює і регулює процеси за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, лабораторних аналізів і органолептично. Регулює роботу обслуговуваного основного і допоміжного устаткування і комунікацій. За допомогою мийних розчинів миє обслуговуване устаткування, усуває несправності в його роботі.

Повинен знати: основи технології обробки виноматеріалів і приготування напівсолодких, шипучих і ароматизованих вин; технологічні інструкції та вимоги до якості винопродукції, технологічний режим і правила його регулювання на окремих операціях; будову обслуговуваного устаткування; призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача виноматеріалів та вина 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує комплексні технологічні операції з обробки виноматеріалів і приготування вина. Обробляє теплом і холодом в пастеризаторах і охолодниках з одночасною фільтрацією. Веде процес витримування вина на холоді в камерах і резервуарах. Проводить мадеризацію виноматеріалів у апаратах із системою теплового обігрівання. Наповнює апарати виноматеріалами за допомогою насосів, самопливом або під тиском двоокису вуглецю. Підігріває виноматеріали до заданої температури та витримує її на певному рівні. Проводить періодичне перемішування мішалками, насосами або іншими способами. Здійснює процес насичення виноматеріалів киснем шляхом подавання його під тиском із балонів. Контролює і стежить за процесом нагрівання виноматеріалів і насичення киснем за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами лабораторних аналізів і органолептично. Регулює подавання пари, температуру виноматеріалів, перемішування і обробки киснем. Визначає момент закінчення процесу мадеризації. Готує херес періодичним методом, наповнює місткості виноматеріалами; здійснює засів хересної плівки, стежить за її розвитком; відбирає проби із місткостей і готові хересні матеріали з-під плівки. Регулює роботу обслуговуваного устаткування і комунікацій.

Повинен знати: основні біофізико-хімічні властивості виноматеріалів, вина; технологію термічної обробки виноматеріалів і вина; технологію мадеризації виноматеріалів і приготування хересу періодичним методом; технологічні режими і правила їх регулювання; будову основного і допоміжного устаткування, регулювальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача виноматеріалів та вина 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес оброблення виноматеріалів і приготування вина за установленою технологічною схемою. Веде процес приготування купажу: купажування, оброблення обклеювальними розчинами, перемішування, коректування купажу. Здійснює процес оброблення, хересування виноматеріалів, приготування напівсолодких вин у безперервному потоці. Завантажує батареї, апарати безперервної дії для хересування виноматеріалів. Проводить вирощування хересної плівки, наносить її на поверхню вина. Регулює швидкість проходження потоку і вихід готового вина за допомогою регулювальних приладів і пристроїв. Контролює процес хересування, визначає момент його закінчення. Завантажує бродильні батареї, каскадно-ярусні установки та інші апарати скупажованою сумішшю. Рівномірно подає в систему на вторинне бродіння скупажовану суміш і розчин дріжджів. Проводить фільтрацію і термічне оброблення. Видержує на холоді і подає на розлив вина. Контролює і регулює процес вторинного бродіння, швидкість проходження потоку, подавання розчину дріжджів, процеси термічного оброблення і фільтрації. Подає виноматеріали в купажні апарати, бути, залізобетонні і металеві резервуари та інші місткості за допомогою насосів, самопливом або під тиском двоокису вуглецю. Дозує і подає обклеювальні речовини. Перемішує мішалками, насосами, очищає шляхом фільтрації, центрифугування. Стежить за наповненням місткостей, перемішуванням виноматеріалів. Обслуговує та стежить за роботою устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, регулювальних пристроїв, комунікацій.

Повинен знати: технологію приготування хересу, напівсолодких та інших вин у безперервному потоці; методи і способи визначення готовності вина; конструктивні особливості устаткування, яке застосовується для обробки виноматеріалів, хересування і приготування напівсолодких вин у безперервному потоці, а також регулювальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача виноматеріалів та вина 4 розряду - не менше 1 року.

7. ОБРОБЛЮВАЧ ВІДХОДІВ ВИНОРОБСТВА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Транспортує відходи виноробства: вичавки, барду, випас і завантажує їх у сховища, відстійники, а також у різні види устаткування. Утрамбовує вичавки у сховищах, укриває їх необхідними матеріалами. Чистить, миє устаткування, пристрої, інвентар.

Повинен знати: правила транспортування відходів виноробства, завантаження вичавків у сховища та їх укривання; схему комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес видобування із відходів виноробства винно-кислого вапна, спирту, дріжджів, виноградного насіння, кормового борошна та інших продуктів виноробства під керівництвом оброблювача вищої кваліфікації. Наповнює нейтралізатори бардою або випасом. Готує розчини кислот і лугів. Промиває і сушить винно-кисле вапно, віджимає та сушить дріжджі. Завантажує і розвантажує перегінні апарати, передає відходи на утилізацію. Чистить, миє устаткування, комунікації, місткості.

Повинен знати: основи технології обробки відходів виноробства; основні властивості спирту, дріжджів та винно-кислого вапна; принцип роботи обслуговуваного устаткування, сушарок, насосів, комунікацій; правила роботи з концентрованими кислотами, лугами та способи очищення від них устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача відходів виноробства 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес видобування із відходів виноробства винно-кислого вапна, спирту, дріжджів, виноградного насіння, кормового борошна та інших продуктів. Завантажує за допомогою насосів, самопливом та іншими способами сировину й проміжні продукти в нейтралізатори та декантатори. Дозує кислоти та луги, обробляє ними сировину і продукти виноробства. Проводить перегонку спирту. Обробляє цукровмісні вичавки без зброджування їх у сховищах із наступним вилученням на спеціальних апаратах цукру, спирту та винно-кислого вапна. Контролює роботу устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює роботу устаткування і готує його до роботи. Веде облік.

Повинен знати: технологічний процес оброблення відходів виноробства та методи видобування з них винно-кислого вапна, спирту, дріжджів; основні фізико-хімічні властивості відходів і продуктів їх переробки; правила роботи з концентрованими кислотами та лугами; будову і правила експлуатації устаткування й комунікацій; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача відходів виноробства 3 розряду - не менше 1 року.

8. ОБРОБЛЮВАЧ КОНЬЯЧНИХ СПИРТІВ ТА КОНЬЯКІВ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі прості операції з витримування й оброблення коньячних спиртів та приготування коньяків під керівництвом оброблювача вищої кваліфікації. Зливає осад. Підключає і відключає шланги, винопроводи до обладнання та місткостей. Білить стіни, площадки, лагери, чистить і миє обладнання, устаткування, пристрої, інвентар. Обтирає зовнішню поверхню технологічних місткостей. Фарбує угори та обручі бочок.

Повинен знати: основні властивості сировини та допоміжних матеріалів; схему комунікацій і правила користування обслуговуваним устаткуванням.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі прості операції з витримування і оброблення коньячних спиртів, приготування коньяків. Проводить технологічні переливки. Відбирає проби. Установлює бочки на лагери та наповнює їх. Відливає або доливає спирт і коньяк у місткості для підтримування в них необхідного рівня. Наповнює технологічні й транспортні місткості коньячним спиртом або коньяком за допомогою насосів, апаратів, пристроїв. Парафінує бочки. Готує спиртові води, дистильовану воду. Наносить трафарет. Регулює робот) обслуговуваного устаткування і комунікацій, усуває несправності в їх роботі.

Повинен знати: основні властивості коньячних спиртів та коньяків; правила наповнення технологічних і транспортних місткостей; принцип роботи обслуговуваного обладнання і комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача коньячних спиртів та коньяків 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі складні операції з витримування й оброблення коньячних спиртів і приготування коньяків. Проводить егалізацію коньячних спиртів, наповнює бочки коньяком і подає на розлив. Проводить оброблення коньяків: обклеювання, дозування та видавання обклеювальних речовин, перемішування, фільтрацію, післякупажне витримування. Готує колер і цукровий сироп у котлах та апаратах різних способів нагрівання. Готує обклеювальні розчини. Контролює і регулює технологічні процеси за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, лабораторних аналізів і органолептичним методом. Регулює роботу обслуговуваного устаткування. Чистить, миє устаткування, бере участь в усуненні несправностей у його роботі. Веде облік.

Повинен знати: основи технології обробки коньячних спиртів і приготування коньяків; технологічні інструкції; вимоги до якості готової продукції; технологічний режим та правила його регулювання на окремих операціях; будову обслуговуваного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача коньячних спиртів та коньяків 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде комплексні технологічні операції витримування та оброблення коньячних спиртів і приготування коньяків. Доглядає коньячні спирти під час витримування. Обробляє дубову клепку для резервуарного витримування коньячного спирту. Розмішує клепки в емальованих резервуарах. Регулює кисневий режим під час витримування коньячних спиртів у великих місткостях на спеціально обробленій дубовій клепці. Періодично миє клепку та проводить її термічне оброблення. Проводить розлив у бочки. Обслуговує устаткування та усуває несправності в його роботі. Контролює та регулює процес приготування коньяків, роботу основного і допоміжного устаткування.

Повинен знати: основні біохімічні властивості коньячних спиртів, коньяків; технологію обробки коньячних спиртів і приготування коньяків; технологічний режим та правила його регулювання під час витримування коньячних спиртів у великих місткостях на спеціально обробленій дубовій клепці; основи технології обробки дубової клепки; будову обслуговуваного устаткування, регулювальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача коньячних спиртів та коньяків 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес витримування та оброблення коньячних спиртів і приготування коньяків. Підбирає коньячні спирти для егалізації і купажування під керівництвом технолога та подає на тривале витримування. Готує купаж, купажує, дозує і подає в купаж компоненти й обклеювальні речовини, перемішує купаж. Вибирає дубову клепку й організовує її оброблення для резервуарного витримування коньячного спирту. Контролює виконання технологічного режиму, дотримання норм витрат сировини та матеріалів, безперебійну роботу і правильність використання основного і допоміжного устаткування. Своєчасно виявляє та усуває причини, які викликають втрати, погіршення якості продукції. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологію витримування коньячних спиртів, приготування коньяків; правила вибору і технологію обробки дубової клепки; норми витрат сировини і матеріалів; конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, регулювальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору коньячних спиртів для егалізації та купажування; способи виявлення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача коньячних спиртів та коньяків 4 розряду - не менше 1 року.

9. ОБРОБЛЮВАЧ СУСЛА ТА СОКІВ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі прості операції з приготування виноматеріалів із сусла та соків під керівництвом оброблювача більш високої кваліфікації. Зливає гущу після освітлення сусла та соків, виконує роботу щодо їх збродження та устоювання. Завантажує гущею збірники, відбирає проби. Обтирає зовнішні поверхні технологічних місткостей. Миє зовнішні поверхні обладнання. Чистить та дезінфікує устаткування та комунікації. Миє підлогу у виробничих приміщеннях, білить стіни, площадки, лагери. Окурює приміщення сірчистим ангідридом.

Повинен знати: основні властивості сировини і допоміжних матеріалів; правила відбору проб; схему комунікацій; принцип роботи та правила користування обслуговуваним устаткуванням.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі прості операції з приготування виноматеріалів із сусла та соків. Перекачує сусло та соки із збірників у відстійні місткості, м'язгу - із збірника у бродильні резервуари. Готує дезінфікуючі засоби для обробки бродильних місткостей. Зливає (перекачує насосом) дріжджові осади після устоювання або зброджування та спиртування виноматеріалів. Групує та обробляє дріжджові осади (устоює, фільтрує, пресує), передає їх на утилізацію. Установлює бочки на лагери (яруси), із подальшим наповненням їх суслом. Розбирає лагери, перекочує бочки. Відливає або, доливає в місткості виноматеріали для дотримання в них необхідного рівня. Обробляє шпунти й шпунтові отвори. Парафінує шпунти. Готує робочий розчин сірчистого ангідриду. Окурює приміщення сірчистим ангідридом. Виконує окремі операції і роботи в процесі збирання й оброблення чистої культури дріжджів. Відбирає проби. Миє, чистить, дезінфікує устаткування, комунікації. Проводить стерилізацію місткостей.

Повинен знати: основні властивості сусла, соків, вина, дріжджів; правила наповнення технологічних місткостей; правила стерилізації живильного середовища, посуду, місткостей; правила підготовки дезінфікуючих засобів; правила та способи оброблення дріжджових осадів; правила збирання та оброблення чистої культури дріжджів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес бродіння сусла, соків і м'язги під керівництвом оброблювача вищої кваліфікації або майстра (технолога): готує місткості, наповнює їх суслом, соком або м'язгою, подає дріжджову розводку. Проводить сульфітацію та спиртування виноматеріалів, знімає їх з дріжджових осадів. Доглядає за м'язгою під час процесу настоювання або бродіння на ній сусла. В оцтовому виробництві - веде процес оцтового бродіння. Веде процес освітлення сусла та соків. Наповнює відстійні місткості суслом та соком, подає сірчистий ангідрид і водяну суспензію бентоніту, перемішує, контролює процес освітлення, передає після освітлення на бродіння. Виконує операції і роботи з розмноження чистої культури дріжджів і приготування дріжджової розводки під керівництвом оброблювача більш високої кваліфікації або майстра (технолога). Підготовляє та стерилізує апарати, устаткування, місткості, комунікації. Веде процес освітлення (фільтрації), устоювання живильного середовища. Наповнює стерилізатори живильним середовищем, проводить стерилізацію і зливає у стерильні місткості. Подає дріжджову розводку в стерильне середовище і на виробництво дозувальними пристроями, насосами. Обслуговує та регулює роботу апаратів, насосів, фільтрів і комунікацій. Проводить концентрацію (уварювання) сусла у відкритих котлах. Наповнює котли суслом, регулює температуру нагрівання, стежить за процесом уварювання. Переливає сусло по мірі уварювання із великих котлів у менші, нейтралізує сусло, зливає готовий концентрат у місткості. Відбирає проби на виробництві та в складах для мікробіологічного контролю. Готує суспензію бентоніту. Чистить, миє котли та інвентар. Обслуговує та регулює роботу апаратів, комунікацій, насосів, мішалок та іншого устаткування. Веде облік.

Повинен знати: біофізико-хімічні властивості сировини, матеріалів; технологію процесів бродіння, виведення та розмноження чистої культури дріжджів; технологічні режими, правила їх виконання та регулювання; принцип роботи обслуговуваного устаткування, апаратів, комунікацій; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес бродіння сусла, соків, м'язги. Підготовлює місткості, наповнює їх суслом або м'язгою, дозує та подає дріжджову розводку. Проводить сульфітацію, спиртування, теплове оброблення та ферментацію м'язги. Знімає виноматеріали з дріжджових осадів. Контролює і регулює процес бродіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, даними лабораторних аналізів і органолептично. Веде процес генерації чистої культури дріжджів, готує дріжджову розводку у виробничих умовах. Збирає дріжджі, готує стерильне живильне середовище, проводить засів дріжджів у живильне середовище. Стежить за процесом генерації. Подає дріжджову розводку на виробництво дозувальними пристроями, насосами. Веде процес концентрації (уварювання) сусла у вакуум-апаратах. Подає сусло та пару у вакуум-апарат. Регулює температуру і розрідження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за процесом уварювання і визначає момент його закінчення. Зливає готовий концентрат у місткості. Обслуговує та регулює роботу насосів, фільтрів, мішалок, комунікацій, усуває несправності в їх роботі.

Повинен знати: біофізико-хімічні властивості сировини, матеріалів; технологію процесів бродіння, виведення і розмноження чистої культури дріжджів, виробництва сусла у вакуум-апаратах; способи визначення стадій готовності виноматеріалів, дріжджової розводки та вакуум-сусла; принцип роботи обслуговуваного устаткування, правила користування контрольно-вимірювальними приладами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес бродіння сусла у безперервному потоці. Завантажує бродильні батареї, апарати суслом, подає дріжджову розводку. Регулює швидкість потоку матеріалу бродіння. Контролює і регулює процеси первинного бродіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами лабораторних аналізів і органолептично. Визначає момент початку і закінчення процесу бродіння. Контролює роботу обслуговуваного устаткування, усуває несправності в його роботі.

Повинен знати: технологію винного бродіння у безперервному потоці; технологічний режим і правила його регулювання; методи аналізу та способи визначення стадій готовності виноматеріалів; конструктивні особливості устаткування, яке використовується в процесі обробки сусла в безперервному потоці, правила його експлуатації; способи регулювання швидкості потоку матеріалів бродіння; способи визначення початку і закінчення процесу бродіння.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача сусла та соків 4 розряду - не менше 1 року.

10. РЕМЮЕР

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Переводить осад на пробку у виробництві шампанського та ігристого вина пляшковим методом (ремюаж). Визначає візуально та органолептично момент закінчення процесу бродіння в пляшках та дозрівання осаду для ремюажу. Стежить за правильним укладанням пляшок у пюпітри. Проводить коливальне трясіння пляшок з легкими ударами об стінки пюпітру так, щоб осад переміщувався по стінці пляшки спіральне і легкий осад не відставав від важкого. Веде облік.

Повинен знати: основи технології виробництва шампанського та ігристого вина пляшковим методом; сутність і значення процесу ремюажу та правила його проведення; біофізико-хімічні властивості вина, дріжджів, вуглекислоти; будову пюпітрів, правила укладання та виймання з них пляшок; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

СПИРТОВЕ І ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНЕ ВИРОБНИЦТВО

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ПЕРЕГОНКИ ТА РЕКТИФІКАЦІЇ СПИРТУ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за процесом перегонки і ректифікації спирту на брагоректифікаційних установках безперервної дії відповідно до технологічного регламенту. Регулює витрачання бражки, спирту, пари, води. Стежить за швидкістю згону і тиском у колонах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює відбір стандартної продукції, напівфабрикатів і побічних продуктів. Перевіряє вміст спирту в барді та лютерній воді. Коригує процес перегонки і ректифікації згідно з результатами аналізів якості продуктів і напівфабрикатів та втрат спирту з бардою і лютерною водою. Контролює кількість виробленого спирту. Систематично знімає показання лічильників обліку вироблюваного спирту, веде відповідні записи у виробничому журналі. Регулює за результатами аналізів хід технологічного процесу за допомогою засобів автоматики. Виявляє несправності в роботі устаткування та вживає заходів щодо їх усунення.

Повинен знати: технологію перегонки бражки та ректифікації спирту; показники складу речовин бражки; фізико-хімічні показники якості ректифікованого спирту та головної фракції за стандартом; норми відбору ректифікованого спирту, сивушного масла, головної фракції; норми граничних втрат спирту з бардою та лютерною водою; будову брагоректифікаційних установок безперервної дії різних систем та засобів автоматики; норми витрат теплової енергії та способи її економії, порядок проведення аналізу з їх визначення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за процесом перегонки і ректифікації спирту на брагоректифікаційних установках безперервної дії відповідно до технологічного регламенту. Регулює подавання бражки, пари, води. Стежить за швидкістю згону і тиском в колонах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює відбір стандартної продукції, напівфабрикатів і побічних продуктів. Перевіряє вміст спирту в барді і лютерній воді. Коригує процес перегонки і ректифікації за результатами аналізів якості продуктів і напівпродуктів та втрат спирту з бардою й лютерною водою. Контролює кількість вироблюваного спирту, систематично знімає показання лічильників обліку вироблюваного спирту, веде відповідні записи у виробничому журналі. Виконує дії з раптової і планової зупинки процесу перегонки бражки, стягування. Здійснює пуск установки після раптової зупинки та після стягування. Стежить за станом устаткування, усуває дрібні несправності.

Повинен знати: основи технології виробництва спирту та технологію перегонки і ректифікації спирту; вимоги до технологічних показників бражки; фізико-хімічні та органолептичні показники якості спирту та головної фракції за стандартом, склад умовного спирту-сирцю; норми відбору ректифікованого спирту, сивушного масла, головної фракції; норми втрат спирту в процесі брагоректифікації; норми граничних втрат спирту з бардою та лютерною водою; порядок проведення аналізу з їх визначення; нові удосконалені схеми брагоректифікаційних установок, будову та конструктивні особливості вакуумних установок, установок побічно-структурної дії, установок виділення етилового спирту з головної фракції в системі брагоректифікації та правила їх експлуатації, схему трубопроводів; розташування запірної та регулюючої арматури і способи користування нею; способи очищення теплообмінників; будову та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, схеми автоматизації виробничих процесів, способи усунення несправностей у роботі устаткування та нормалізації технологічного процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника перегонки та ректифікації спирту 5 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК УПАРЮВАННЯ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за процесом упарювання післяспиртової або післядріжджової барди на випарних установках безперервної дії відповідно до технологічних інструкцій. Проводить пуск та зупинку випарної установки. Підтримує задані технологічні параметри режиму процесу випарювання: витрати барди та рівня її в корпусах, тиск гріючої пари, розрідження в конденсаторі, відведення конденсату й упареної барди, температурний режим. Запобігає та ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму. Визначає концентрацію готової продукції. Обліковує надходження нативної барди та виходу готового продукту. Веде записи у виробничих документах. Виявляє несправності в роботі устаткування та вживає заходів щодо їх усунення. Готує устаткування до ремонту і приймає його з ремонту. Здійснює хімічне та механічне очищення поверхні теплообміну від накипу.

Повинен знати: технологічний регламент упарювання післяспиртової або післядріжджової барди; будову та правила безпечної експлуатації устаткування випарної установки; технологічний режим упарювання, способи і правила регулювання процесу; правила догляду за устаткуванням; технічні умови на готову продукцію; норми витрат і порядок ведення обліку сировини та готової продукції; призначення контрольно-вимірювальних приладів і порядок користування ними.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

3. ГОТУВАЧ ЖИВИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює приготування живильних розчинів солей (карбаміду, тіамонію фосфату, фосфорної кислоти тощо), розчинів антисептиків, суспензії піногаснику. Подає, завантажує хімікати. Пускає механізми розмішування. Підігріває розчини, готує і стерилізує емульсію піногасника. Перевіряє густину та інші показники розчинів. Миє та очищає збірники та реактори.

Повинен знати: технологію приготування живильних розчинів солей, хімікатів, антисептиків; основні відомості про види, властивості і призначення хімікатів, що застосовуються в спиртовому виробництві.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

4. ГОТУВАЧ МЕЛЯСНОГО СУСЛА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює попереднє розведення меляси водою до потрібної концентрації і для кислотного антисептування. Готує розчини антисептиків і живильних речовин. Змішує мелясу з соляною або сірчаною кислотою та розчинами антисептиків і живильних речовин. У разі виконання термічного обробки сусла - підігріває до необхідної температури, пастеризує, охолоджує. Змішує з додатковою кількістю води до одержання необхідної концентрації готового мелясного сусла. Регулює кількість сусла, що передається безперервно в дріжджогенератори та на зброджування. Відбирає проби на аналізи. Миє та дезінфікує устаткування й трубопроводи. Усуває пошкодження устаткування.

Повинен знати: основи технології виробництва спирту, технологію приготування мелясного сусла, основні властивості меляси; основні знання про властивості хімікатів, що використовуються у виробництві спирту з меляси; способи і порядок застосування антисептиків; будову і правила безпечної експлуатації устаткування, приладів вимірювання й автоматики, що використовуються в даному процесі; схему трубопроводів; розташування запірної арматури; способи та засоби надання першої допомоги під час ураження кислотами.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

5. ГОТУВАЧ МОРСУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає й завантажує плодово-ягідну сировину у настоійні чани-екстрактори і бочки. Здійснює первинні та вторинні заливи та зливи морсів і настоїв. Вивантажує оброблену сировину з настійних чанів і бочок. Контролює віджимання на пресі сировини та передає вичавки на випарювання. Здійснює промивання чанів, бочок та іншого устаткування. Перекачує соки, морси, настої насосами. Стежить за додержанням режиму виробництва морсів.

Повинен знати: основні вимоги до якості плодово-ягідної сировини; основні якісні показники морсів, соків і настоїв залежно від виду сировини; принципи роботи і правила безпечної експлуатації устаткування; терміни витримки первинного та вторинного заливів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

6. РЕГУЛЮВАЛЬНИК ПОЛІВ ФІЛЬТРАЦІЇ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує поля фільтрації. Стежить за заповненням карт полів фільтрації (ставів-накопичувачів) стоками. Підтримує в робочому стані накопичувачі. Стежить за справністю дамб, трубопроводів. Регулює скидання стоків по картах полів (ставів). Здійснює дрібний ремонт дамб, трубопроводів, стежить за справністю трубопроводів, запірної арматури, стежить за роботою насосів, які подають стоки на поля фільтрації (стави-накопичувачі).

Повинен знати: площу полів фільтрації (місткість накопичувачів, рівень їх заповнення), кількість карт, їх технічний стан, стан дамб і трубопроводів; способи догляду за ними; порядок ремонту дамб.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

ПИВОВАРНЕ І БЕЗАЛКОГОЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ПИВОВАР

Завдання та обов'язки. Забезпечує впровадження на підприємстві найбільш прогресивної технології виробництва пива, технічно доцільних і економічно вигідних методів ведення технологічного процесу пивоваріння. Сприяє впровадженню нових прогресивних методів і систем управління якістю, які забезпечують виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції одночасно із зниженням із її собівартості. Працює над підвищенням професійного рівня, бере участь у підготовці сертифікації продукції та системи якості. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології виробництва пива. Контролює додержання технологічної дисципліни в цехах та правильну і раціональну експлуатацію технологічного устаткування. Керує ходом технологічного процесу, вживає заходів щодо підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, якості продукції. Забезпечує додержання технологічних режимів виробництва в основних і допоміжних цехах. Стежить за виконанням затверджених інструкцій і рецептур виробництва пива. Забезпечує виробництво пива відповідно до установленої нормативної документації й асортименту. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва пива, розробляє і бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження втрат сировини, готової продукції, тари у виробництві. Бере участь у розробленні виробничих планів, собівартості продукції та інших показників плану. Аналізує причини браку і випуску пива низької якості, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення і запобігання. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва пива. Разом із виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, що надходить, допоміжній матеріалів і напівфабрикатів, забезпечує правильне їх зберігання. Перевіряє виробничі журнали, стан контрольних і вимірювальних приладів, проводить інструктажі з організації і правильного ведення виробничих процесів. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення технології виробництва пива і готує висновки про доцільність їх використання в умовах підприємства. Веде первинний виробничий облік.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва; теоретичні основи технології та мікробіології пива (солоду); технологію виробництва пива; основне технологічне устаткування і принципи його роботи; перспективи технічного розвитку підприємства; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, аналогічних тим, що проектуються; типові технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги, що ставляться до сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти і технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку та способи запобігання йому; основи винахідництва; керівні матеріали з розроблення й оформлення нормативної документації; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва пива; основи економіки і управління; законодавство про працю; правила і норми охорони праці; виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у виробництві пива за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ВИРОЩУВАННЯ ДРІЖДЖІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес вирощування дріжджів для бродіння пивного сусла. Обробляє, розмножує та зберігає дріжджі в чанах, ванночках. Знімає дріжджі в бродильних чанах, відбирає придатні насіннєві та товарні дріжджі. Додержується правил та техніки знімання дріжджів для збереження потрібної кількості насіннєвих дріжджів. Веде облік і розподіл дріжджів за генераціями і расами. Очищає дріжджі проціджуванням через густе сито від механічних забруднень, підкислюванням та підлуговуванням - від сторонніх мікроорганізмів, промиває дріжджі і готує їх до активного бродіння. Міняє воду в збірниках, стежить за температурою у дріжджових збірниках та регулює її. Приймає дріжджі чистої культури і стежить за процесом їх розмноження. Відбирає і завантажує дріжджі в бродильні чани для бродіння пивного сусла. Чистить, миє, дезінфікує і забезпечує біологічну чистоту дріжджових збірників, холодильників, іншого устаткування і приміщень дріжджових камер. Готує розчини для підкислювання і підлуговування. Розливає в бідони та інші види тари товарні дріжджі, відпускає на реалізацію та веде облік кількості товарних дріжджів.

Повинен знати: технологічну інструкцію з оброблення та зберігання насіннєвих дріжджів, практичні прийоми і техніку знімання дріжджів; будову, принцип роботи та правила експлуатації устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; правила розподілу дріжджів за расами і генераціями; норми завантаження дріжджів для бродіння сусла; технологічні вимоги до завантаження дріжджів; правила приготування і норми витрат розчинів для підкислювання та підлуговування; правила санітарного оброблення устаткування і приміщень дріжджових камер.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2. ГОТУВАЧ СУХИХ ПИВНИХ ДРІЖДЖІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес одержання сухих пивних знегірчених дріжджів під керівництвом змінного майстра або робітника вищої кваліфікації. Приймає рідкі дріжджі з бродильних чанів. Складає правильне співвідношення дріжджів з водою. Сепарує дріжджі. Обробляє дріжджі згідно з технологією. Промиває дріжджі до повного знегірчення. Регулює подавання рідких, знегірчених дріжджів на сушіння. Стежить за режимом сушіння дріжджів. Розвантажує сушарку і подає сухі пивні дріжджі на дробарку. Завантажує, пускає, стежить за роботою дробарки. Розфасовує в коробки сухі дріжджі, зважує, загортає коробки, маркує, пакує коробки в короби або ящики. Укладає короби або ящики в стоси. Миє, чистить, дезінфікує устаткування і комунікації цеху.

Повинен знати: основи технології виробництва сухих пивних знегірчених дріжджів; принципи роботи та правила експлуатації обслуговуваного устаткування; методи визначення якості сепарації, втрат дріжджів; види браку, способи запобігання і усунення; правила приготування дезінфікуючих засобів та санітарного оброблення устаткування і комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно веде процес одержання сухих пивних знегірчених дріжджів. Забезпечує режим сепарації та промивання дріжджів до повного знегірчування. Стежить за процесом сушіння дріжджів. Регулює температуру та тиск за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає кінець процесу сушіння і розвантажує сушарки. Регулює дроблення сухих дріжджів. Контролює процес розфасовування та пакування сухих дріжджів. Веде записи в технологічному журналі. Очищає, дезінфікує і перевіряє справність обслуговуваного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій, усуває несправності в їх роботі.

Повинен знати: технологію виробництва сухих пивних знегірчених дріжджів; технологічний режим сепарації, промивання, сушіння дріжджів і правила регулювання процесу; методику аналізів та способи визначення ходу процесу за зовнішніми ознаками; будову обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача сухих пивних дріжджів 2 розряду - не менше 1 року.

3. КАПТАЖНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує заводські збірні місткості мінеральної та прісної води. Регулює подавання мінеральної води на розливні лінії, температуру і рівень води в місткостях, тиск у трубопроводах. Відбирає проби, перевіряє якість мінеральної води. Випускає залишки мінеральної води із місткостей. Миє, дезінфікує і обслуговує механізми. Стежить за роботою механізмів, які подають воду в системи трубопроводів. Забезпечує терміни та санітарні правила оброблення устаткування і приміщень.

Повинен знати: властивості мінеральної води і способи визначення якості органолептичним методом; санітарні правила оброблення та утримання місткостей, технологію розливу мінеральних вод у пляшки; правила користування насосами; систему трубопроводів, розміщення регулювальної арматури і користування нею.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

4. ОБРОБЛЮВАЧ ВОДИ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес оброблення та приготування води технологічного призначення для виробництва пива. Наповнює баки холодною водою, пускає пару, фільтрує, зм'якшує та нагріває воду в баках до необхідної температури. Регулює рівень та температуру води в баках за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Подає гарячу воду у виробництво. Розбирає, миє та складає фільтри. Очищає від накипу, дезінфікує і миє баки, змійовики та інше устаткування. Прибирає та проводить санітарне оброблення приміщення. Стежить за справністю теплоізоляції баків та магістралей.

Повинен знати: технологічну інструкцію з підготування гарячої води для обслуговуваної дільниці; засоби та способи зм'якшення і очищення води; схеми парових та водяних магістралей; розміщення запірної та регулювальної арматури, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; графік подавання гарячої води на виробничі дільниці; принцип роботи водяних фільтрів; правила та терміни санітарного оброблення баків, устаткування та приміщень.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обробляє та готує газовану воду для виробництва фруктових та мінеральних вод. Фільтрує, охолоджує та насичує воду вуглекислотою. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів охолодження, тиск у сатураторах, повноту насичення вуглекислотою та рівномірне подавання газованої води на розливальні машини. Перевіряє справність фільтрів, холодильників, сатураторів, насосів та контрольно-вимірювальних приладів. Підкочує, установлює балони з вуглекислотою і приєднує сатуратори до газгольдерів або балонів. Обслуговує газгольдери, транспортує балони з вуглекислотою.

Повинен знати: технологію приготування газованої води, вимоги державних стандартів до її якості, правила експлуатації устаткування, що обслуговує, контрольно-вимірювальних приладів та арматури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача води 1 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес доочищення питної води на установках продуктивністю від 3000 куб. м до 5000 куб. м за добу. Розкручує і очищає фільтри. Проводить заміну фільтрувального матеріалу. Пускає та зупиняє устаткування. Веде двоетапне озонування в озонових реакторах. Веде процес механічної фільтрації та сорбційного очищення у фільтраційних танках. Контролює технологічний процес за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Знезаражує воду ультрафіолетовим випромінюванням і диоксидом хлору. Подає очищену воду у виробництво та в торгову мережу. Усуває несправності в механічній частині устаткування. Веде записи в технологічному журналі.

Повинен знати: технологічну схему виробництва питної води; розміщення трубопроводів; будову, принцип дії та правила експлуатації танків і озонових генераторів; вимоги до якості питної води; норми видавання озону, диоксиду хлору й ультрафіолетового випромінювання; правила та порядок охорони праці під час роботи з озоновими реакторами та установкою диоксиду хлору; порядок роботи електронних плат на дисплейному диспетчерському пульті.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача води 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі роботи на установках вітчизняного виробництва продуктивністю понад 5000 куб. м за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача води 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі роботи на установках зарубіжного виробництва продуктивністю понад 5000 куб. м за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача води 5 розряду - не менше 1 року.

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА АЛКОГОЛЬНИХ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ПРОЦЕСУ БРОДІННЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес бродіння відповідно до затвердженої технологічної інструкції. Стежить за надходженням сусла в бродильні місткості та процесом бродіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Вивантажує дріжджі із бродильних чанів, які працюють під тиском, транспортує дріжджі в дріжджові камери. Подає дріжджі в бродильні чани, підносить, приєднує шланги, знімає деки та перекачує пиво, квас, брагу тощо, спостерігає за температурним режимом бродильної маси за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Приймає та обробляє брак. Готує колер, настій м'яти. Здає бражку на згін. Очищає, миє, дезінфікує бродильні чани, бочки, танки та інше устаткування. Фільтрує та пастеризує бродильну масу. Стежить за роботою устаткування, що обслуговується. Веде установлений облік.

Повинен знати: основні види та властивості сировини; основи технології бродіння; властивості дріжджів та їх життєдіяльність; поняття про мікробіологічну чистоту бродіння та апаратури; основні процеси, які відбуваються під час бродіння; правила миття, дезінфекції та санітарного обробки устаткування та комунікацій; принцип роботи та правила експлуатації устаткування, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес спиртового бродіння, головного бродіння сусла для різних сортів пива, доброджування та витримки пива, бродіння та купажування квасу і браги під керівництвом майстра або апаратника вищої кваліфікації. Приймає бродильну масу, бражку, сусло і пиво в бродильні і лагерні місткості. Подає дріжджі, шпунтує, регулює температурний режим відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів. Пускає воду на холодильні змійовики, охолоджує перекачуванням бражки через виносні теплообмінники, охолоджує та перекачує готовий квас на розлив. Проводить санітарне оброблення устаткування. Перевіряє мікробіологічну чистоту чанів. Стежить за технологічним режимом на всіх стадіях процесу доброджування. Купажує квас та брагу. Відбирає проби. Готує розчин сірчаної кислоти. Готує піногасильну суміш та подає її в бродильну масу. Веде технологічну документацію.

Повинен знати: основні вимоги до сировини; технологію виробництва пива, спирту, квасу та браги; технологічний процес бродіння, доброджування та витримування різних сортів пива; терміни витримування; види браку, способи запобігання та усунення; будову обслуговуваного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; способи усунення несправностей у роботі устаткування; правила користування засобами вимірювань та таблицями поправок; порядок визначення температури бродіння та щільності бродіння сусла.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника процесу бродіння 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно веде безперервний процес спиртового бродіння, головного бродіння сусла для різних сортів пива, доброджування та витримування пива, бродіння квасу та браги відповідно до затвердженої технологічної інструкції. Перевіряє мікробіологічну чистоту чанів, справність устаткування, комунікацій та контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за температурним режимом бродіння на всіх стадіях за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Регулює тиск, освітлення, кислотність у чанах, місткостях. Забезпечує процес бродіння, доброджування, освітлення пива відповідно до встановленого технологічного режиму. Проводить нескладні аналізи. Запобігає і усуває відхилення від норм технологічного режиму. Стежить за фільтруванням та карбонізацією пива, регулює тиск під час фільтрування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: технологічну схему виробництва; схему комунікацій, державні стандарти, технологічні властивості готової продукції; правила та режим бродіння різних сортів продукції; методику нескладних аналізів; будову устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, способи усунення несправностей у роботі устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника процесу бродіння 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде складний біохімічний та мікробіологічний процес бродіння та доброджування пива у великогабаритних циліндро-конічних танках, оснащених системою засобів вимірювань та автоматики. Контролює заповнення бродильною; масою циліндро-конічних танків. Подає дріжджі, проводить аерацію стерильним повітрям сусла, що надходить у циліндро-конічний танк. Регулює температурний режим та тиск за показаннями контрольно-вимірювальних приладів на всіх стадіях бродіння та доброджування пива. Контролює вміст екстракту в пиві. Подає холодоагент в оболонки циліндро-конічного танка відповідно до технологічного режиму. Запобігає та усуває відхилення від норм технологічного режиму. Знімає дріжджі. Подає пиво на фільтрування (освітлення). Відбирає проби та проводить аналізи.

Повинен знати: технологію виробництва пива у великогабаритних циліндро-конічних танках; схему комунікацій; режими бродіння та доброджування різних сортів пива; причини відхилення від норм технологічного режиму та способи їх усунення; конструктивні особливості устаткування, що застосовується у виробництві пива; будову автоматики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника процесу бродіння 5 розряду - не менше 1 року.

2. КУПАЖНИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує купажі для лікеро-горілчаних виробів, фруктових вод і концентрат для сухих напоїв під керівництвом купажника вищої кваліфікації. Готує необхідні матеріали та інгредієнти для купажування; складає купаж відповідно до рецептури. Послідовно вводить у купажний чан відповідні інгредієнти та змішує їх. Відбирає проби та бере участь у проведенні контрольних аналізів; перекачує купаж після встановленого витримування на фільтрування; промиває купажні або сортувальні чани. Очищає, дезінфікує комунікації та обслуговуване устаткування. Веде встановлений облік у технологічному журналі.

Повинен знати: основи технології приготування та рецептуру різних сортів лікеро-горілчаних виробів, фруктових вод і концентратів для сухих напоїв; державні стандарти та технічні умови на лікеро-горілчані вироби та безалкогольні напої, сировину та матеріали; методику простих аналізів визначення міцності та органолептичної оцінки; будову та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів та устаткування, комунікацій; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Самостійно готує купажі для лікеро-горілчаних виробів, фруктових вод та концентратів для сухих напоїв. Одержує барвники, цукровий сироп та інші інгредієнти і необхідні матеріали. Складає купаж відповідно до рецептури. Послідовно вводить у купажний чан (складає купаж) відповідні інгредієнти та змішує їх. Коригує міцність та проводить передбачені інструкцією контрольні аналізи. Перевіряє справність устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій. Усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування. Веде технологічну документацію.

Повинен знати: технологію приготування та рецептуру різних сортів лікеро-горілчаних виробів, фруктових вод та концентратів для сухих напоїв; види браку, способи його усунення та запобігання; конструктивні особливості обслуговуваного устаткування; способи усунення несправностей у роботі устаткування; правила ведення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією купажника 4 розряду - не менше 1 року.

3. ОБРОБЛЮВАЧ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МІСТКОСТЕЙ І ТАРИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обробляє технологічні місткості та тару, забезпечує внутрішню мікробіологічну чистоту. Миє, замочує, пропарює технологічні місткості, бочки та іншу тару вручну і на машинах. Стерилізує тару пароформаліновою сумішшю та іншими антисептиками, дегазує аміаком. Очищає, миє зовнішні та внутрішні поверхні бочок, місткостей та іншої тари гарячою та холодною водою, лужним або кислотним розчином, поверхнево-активними речовинами та антисептиками, обкурює; перевіряє правильність обсмолювання та захисне покриття. Відбирає промивні води. Усуває пивний камінь з місткостей. Перевіряє наявність у бочках сторонніх запахів, усуває їх, споліскує. Вимірює місткості зважуванням, мірниками або іншими вимірювальними приладами, записує результати вимірювань. Видаляє старий та наносить новий трафарет, тавро. Підкочує та відкочує бочки. Очищає, вапнує фундаменти технологічних місткостей, прибирає та дезінфікує приміщення. Готує дезінфікуючі розчини. Обробляє шканти, пробки.

Повинен знати: способи миття технологічних місткостей та тари водою, гострою парою; правила та способи оброблення тари розчином формаліну та газоподібним формаліном; порядок використання лугів, кислот; способи приготування, використання мийних, дезінфікуючих засобів; будову та правила експлуатації вимірювальних приладів, ваг, електротавра та інших пристроїв; особливості оброблення алюмінієвої, залізної, залізобетонної та дерев'яної тари.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка безпосередньо на виробництві та інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача технологічних місткостей і тари 2 розряду - не менше 1 року.

2-й розряд

- у разі оброблення пробок.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

4. СОЛОДОВНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у процесі вирощування солоду із зерна. Замочує зерно в замочувальних чанах із доведенням вологості до заданого відсотка та забезпечує достатню аерацію, необхідну для початкової стадії пророщування зерна. Завантажує, миє, дезінфікує, перекачує зерно, знімає сплав. Регулює технологічний режим за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Готує дезінфекційний розчин для хлорування води та зерна. Вивантажує зерно із замочувальних чанів і транспортує в апарати пророщування та на тік. Укладає зерно в "постіль". Миє, дезінфікує замочувальні чани. Відбирає проби. Визначає ступінь замочування за зовнішніми ознаками. Веде облік кількості завантаженого зерна в кожному чані.

Повинен знати: правила замочування зерна; фізико-хімічні властивості зерна, яке використовується для приготування солоду та вплив якості солоду на вихід сусла, спирту та інших продуктів; правила відбирання проб; принцип роботи та правила експлуатації устаткування, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес вирощування солоду із зерна на токах та в немеханізованих ящиках під керівництвом змінного майстра або солодовника вищої кваліфікації. Розподіляє зерно на токах. Установлює висоту шару, загортає краї гряди, зволожує, перелопачує зерно шарами вручну або механічною лопатою. Контролює і підтримує температурний та технологічний режим на всіх стадіях процесу приготування солоду. Обробляє солод прискорювачами росту. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Виконує нескладні аналізи. Транспортує зелений солод на сушарки різних систем. Очищує, дезінфікує та перевіряє чистоту токів, ящиків, вентиляційних установок, транспортних механізмів та іншого устаткування. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологічну схему вирощування солоду із зерна на токах та в немеханізованих ящиках; способи перелопачування зерна; фізико-хімічні та технологічні властивості зерна та солоду; причини, які викликають зараження та псування солоду; способи запобігання їм; способи знезараження солоду; методику простих аналізів; будову обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією солодовника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес вирощування солоду на токах та в немеханізованих ящиках. Приймає зерно в апарати вирощування солоду, на токи. Регулює процес пророщування зерна відповідно до технологічної інструкції на всіх стадіях. Регулює температуру та зволожує повітря, полає його в апарати вирощування солоду. Стежить за температурним режимом пророщування солоду. Пускає та зупиняє устаткування. Перевіряє справність, очищає та дезінфікує устаткування. Запобігає та усуває причини відхилення від норм технологічного режиму. Відбирає проби. Виконує контрольні аналізи. Визначає готовність солоду.

Повинен знати: технологічну схему виробництва солоду; вимоги до якості зерна, яке йде на приготування солоду; оцінку якості солоду за зовнішніми ознаками та за діастатичною силою; норми та методи вирощування солоду із різних видів сировини; будову та конструктивні особливості устаткування, яке застосовується у виробництві солоду.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією солодовника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде складний біохімічний процес замочування, вирощування та сушіння солоду суміщеним способом у агрегатах більшої одиничної потужності, оснащених контрольно-вимірювальними приладами та автоматикою. Приймає зерно в агрегат. Регулює вологу, температуру та тривалість замочування, вирощування та сушіння солоду за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Ворушить зерно з одночасним зрошуванням тонкорозпорошеною водою і продуває кондиційованим повітрям на всіх стадіях відповідно до технологічного режиму. Охолоджує в літній період та підігріває в зимовий період свіже холодне повітря, рециркулює відпрацьоване повітря. Регулює біологічні та ферментативні процеси вирощування солоду аерацією шару зерна кондиційованим повітрям. Регулює подавання повітря та сушильного агента в агрегат. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Відбирає проби. Виконує контрольні аналізи.

Повинен знати: технологію та технологічні режими виробництва солоду суміщеним способом в агрегаті більшої одиничної потужності; будову, конструктивні особливості та правила експлуатації устаткування, що обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією солодовника 5 розряду - не менше 1 року.

ВИРОБНИЦТВО ОЦТУ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК З ВИРОБЛЕННЯ ОЦТУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за технологічним процесом одержання оцту швидким періодичним циркуляційним і напівбезперервним способами на апаратах (ферментерах) великої місткості. Обслуговує повітродувки чи компресорні установки, конденсаційно-витяжні системи та насоси для циркуляції культуральної рідини. Забезпечує нормальний хід процесу окислення і безперебійну роботу устаткування. Регулює температурний режим роботи теплообмінників і роботу сегнерових коліс та інших розбризкувачів. Відбирає проби культуральної рідини, аналізує її на вміст кислоти і спирту. Контролює та регулює хід процесу за результатами аналізів. Регулює подавання повітря. Визначає момент закінчення процесу. Знімає сирий оцет і перекачує його на подальші операції. Веде технологічну документацію.

Повинен знати: технологічний процес одержання оцту швидким періодичним циркуляційним і напівбезперервним способом; фізіологічні особливості культури оцтовокислих бактерій; технологічний режим і порядок (способи) його регулювання; параметри технологічного процесу; схему комунікацій; порядок регулювання подавання повітря; основи будови і порядок обслуговування устаткування; правила відбору проб і проведення аналізів, порядок ведення технологічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за технологічним процесом одержання оцту глибинним періодичним і безперервним способом по двох стадіях процесу (розмноження і росту оцтовокислих бактерій) в апаратах або батареях, які складаються з 3 - 5 апаратів інтенсивного масообміну. Обслуговує автоматичні прилади, регулює температуру, подавання повітря, живильного середовища та води. Обслуговує абсорбційну систему уловлювання парів кислоти і спирту. Визначає кількість біомаси нефелометром, здійснює своєчасне подавання сусла по стадіях процесу в апарати.

Аналізує культуральну рідину на вміст кислоти і спирту, кількість біомаси, регулює процес за результатами аналізу. Розраховує необхідну кількість живильного середовища, що додається, і коефіцієнт розроблення, швидкість росту оцтовокислих бактерій і вихід оцтової кислоти з періодичністю, яка передумовлена інструкцією.

Повинен знати: технологічний процес одержання оцту глибинним періодичним і безперервним способом; технічний контроль; порядок розрахунку приготування живильних середовищ; способи і порядок регулювання параметрів технологічного режиму одержання оцту; будову і порядок експлуатації апаратів або батареї інтенсивного масообміну.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника з вироблення оцту 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК З ОБРОБЛЕННЯ ТА КУПАЖУВАННЯ ОЦТУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічні процеси пастеризації, оброблення бентонітом, фільтрації та купажування сирого оцту, що містить живі оцтовокислі бактерії. Відбирає проби. Визначає необхідне дозування бентоніту. Готує бентонітові суспензії необхідної концентрації відповідно до технологічних інструкцій. Здійснює зливання обробленого оцту, фільтрацію його на фільтр-пресі або картоновому фільтрі. Промиває та перезаряджає фільтр. Контролює якість готового оцту. Перекачує та здає готовий оцет до відділення розливу. Здійснює розмішування, промивання, вилучення суспензії бентоніту зі збірника. Промиває фільтраційні та купажні місткості. Веде виробничу документацію. Виявляє та усуває дрібні несправності в роботі устаткування.

Повинен знати: технологію і технологічні режими обробки, пастеризації, фільтрування та купажування оцту; способи підготування бентоніту; способи і порядок оброблення бентоніту перед вилученням із місткостей; вимоги до якості готового оцту; порядок відбору проб, методику проведення аналізів; порядок розрахунку для купажування оцту; порядок ведення обліку і звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює процес приготування живильних середовищ у виробництві оцту під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає спирт до цеху. Визначає міцність спирту, перекачує його в спиртомірник. Подає компоненти у збірник для приготування спиртових середовищ, готує спиртові середовища, відважує компоненти, розчиняє їх, розраховує необхідну кількість оцту, що містить живі оцтовокислі бактерії, розраховує та відмірює необхідну кількість спирту, перемішує і доводить до кондиції. Відбирає проби. Обслуговує насоси.

Повинен знати: основи технології приготування живильних середовищ; технологію приготування; рецептуру спиртових середовищ; порядок відбору проб і проведення аналізів; принцип роботи і правила експлуатації устаткування, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює процес приготування живильних середовищ у виробництві оцту. Готує компоненти для складання живильних середовищ (затору); здійснює відвантаження і розчинення живильних солей, готує екстракти солодових ростків і дріжджів. Визначає концентрацію сирого оцту, що містить живі оцтовокислі бактерії, розраховує необхідну його кількість. Складає суміш (затір) із розрахованих кількостей компонентів, подає необхідну кількість спирту. Здійснює перемішування, доведення суміші до кондиції, відстоювання. Подає і регулює швидкість подачі суміші (затору) до окислювальних чанів. Виявляє та усуває дрібні несправності в роботі устаткування.

Повинен знати: технологію приготування живильних середовищ (затору); рецептуру складання суміші; технологію підготування компонентів, порядок їх подавання; порядок відбору проб і проведення аналізів компонентів і суміші до окислювальних чанів; порядок регулювання подавання; будову устаткування заторного відділення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування живильних середовищ 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
Виноробне виробництво
КЕРІВНИКИ
1.
Головний винороб2.
Головний коньячний
майстер3.
Головний шампаністРОБІТНИКИ
4.
Апаратник
виробництва
шампанського
4 - 5
Аппаратчик
производства
шампанского
4 - 5
5.
Апаратник
коньячного
виробництва
3 - 5
Аппаратчик
коньячного
производства
3 - 5
6.
Готувач
шампанського
2 - 4
Приготовитель
шампанского
2 - 4
7.
Дегоржер
5
Дегоржер
5
8.
Оброблювач винної
сировини
1 - 4
Обработчик винного
сырья
1 - 4
9.
Оброблювач
виноматеріалів та
вина
1 - 5
Обработчик
виноматериалов и
вина
1 - 5
10.
Оброблювач відходів
виноробства
2 - 4
Обработчик отходов
виноделия
2 - 4
11.
Оброблювач
коньячних спиртів
та коньяків
1 - 5
Обработчик коньячных
спиртов и коньяка
1 - 5
12.
Оброблювач сусла та
соків
1 - 5
Обработчик сусла и
соков
1 - 5
13.
Ремюер
5
Ремюер
5
Спиртове і лікеро-горілчане виробництво
14.
Апаратник перегонки
та ректифікації
спирту
4 - 6
Аппаратчик перегонки
и ректификации
спирта
4 - 6
15.
Апаратник
упарювання
5
Аппаратчик
упаривания мелассы
5
16.
Готувач живильних
розчинів
2
Приготовитель
питательных
растворов
2
17.
Готувач мелясного
сусла
3
Приготовитель
мелассного сусла
3
18.
Готувач морсу
2
Приготовитель морса
2
19.
Регулювальник полів
фільтрації
2
Регулировщик полей
фильтрации
2
Пивоварне і безалкогольне виробництво
КЕРІВНИКИ
20.
Головний пивоварРОБІТНИКИ
21.
Апаратник
вирощування
дріжджів
3
Аппаратчик
выращивания дрожжей
3
22.
Готувач сухих
пивних дріжджів
2 - 3
Приготовитель сухих
пивных дрожжей
2 - 3
23.
Каптажник
3
Каптажист
3
24.
Оброблювач води
1, 3 - 6
Обработчик воды
1, 3
Загальні професії виробництва алкогольних та безалкогольних
напоїв
25.
Апаратник процесу
бродіння
3 - 6
Аппаратчик процесса
брожения
3 - 6
26.
Купажник
4 - 5
Купажист
4 - 5
27.
Оброблювач
технологічних
місткостей і тари
2 - 3
Обработчик
технологических
емкостей и тары
2 - 3
28.
Солодовник
3 - 6
Солодовщик
3 - 6
Виробництво оцту
29.
Апаратник з
вироблення оцту
4-5
Аппаратчик по
выработке уксуса
4 - 5
30.
Апаратник з
оброблення та
купажування оцту
4
Аппаратчик по
обработке и
купажированию уксуса
4
31.
Апаратник
приготування
живильних середовищ
3 - 4
Аппаратчик
приготовления
питательных сред
3 - 4

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
Виноробне виробництво
1.
Аппаратчик
коньячного
производства
3 - 5
Апаратник коньячного
виробництва
3 - 5
2.
Аппаратчик
производства
шампанского
4 - 5
Апаратник
виробництва
шампанського
4 - 5
3.
Дегоржер
5
Дегоржер
5
4.
Обработчик
виноматериалов и
вина
1 - 5
Оброблювач
виноматеріалів та
вина
1 - 5
5.
Обработчик винного
сырья
1 - 4
Оброблювач винної
сировини
1 - 4
6.
Обработчик
коньячных спиртов и
коньяка
1 - 5
Оброблювач коньячних
спиртів та коньяків
1 - 5
7.
Обработчик отходов
виноделия
2 - 4
Оброблювач відходів
виноробства
2 - 4
8.
Обработчик сусла и
соков
1 - 5
Оброблювач сусла та
соків
1 - 5
9.
Приготовитель
шампанского
2 - 4
Готувач шампанського
2 - 4
10.
Ремюер
5
Ремюер
5
Спиртове і лікерно-горілчане виробництво
11.
Аппаратчик
перегонки и
ректификации спирта
4 - 6
Апаратник перегонки
та ректифікації
спирту
4 - 6
12.
Аппаратчик
упаривания мелассы
5
Апаратник упарювання
5
13.
Денатураторщик
спирта
3
Анульовано

14.
Приготовитель
мелассного сусла
3
Готувач мелясного
сусла
3
15.
Приготовитель морса
2
Готувач морсу
2
16.
Приготовитель
питательных
растворов
2
Готувач живильних
розчинів
2
17.
Регулировщик полей
фильтрации
2
Регулювальник полів
фільтрації
2
Пивоварне і безалкогольне виробництв
18.
Аппаратчик
выращивания дрожжей
3
Апаратник
вирощування дріжджів
3
19.
Каптажист
3
Каптажник
3
20.
Обработчик воды
1, 3
Оброблювач води
1, 3 - 6
21.
Приготовитель сухих
пивных дрожжей
2 - 3
Готувач сухих пивних
дріжджів
2 - 3
Загальні професії виробництва алкогольних та безалкогольних
напоїв
22.
Аппаратчик процесса
брожения
3 - 6
Апаратник процесу
бродіння
3 - 6
23.
Купажист
4 - 5
Купажник
4 - 5
24.
Обработчик
технологических
емкостей и тары
2 - 3
Оброблювач
технологічних
місткостей і тари
2 - 3
25.
Солодовщик
3 - 6
Солодовник
3 - 6
Виробництво оцту
26.
Аппаратчик по
выработке уксуса
4 - 5
Апаратник з
вироблення оцту
4 - 5
27.
Аппаратчик по
обработке и
купажированию
уксуса
4
Апаратник з
оброблення та
купажування оцту
4
28.
Аппаратчик
приготовления
питательных сред
3 - 4
Апаратник
приготування
живильних середовищ
3 - 4

ВИРОБНИЦТВО ДРІЖДЖІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. МАШИНІСТ ПРЕС-ГРАНУЛЯТОРА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес одержання гранул з сухих кормових дріжджів на прес-грануляторах за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Контролює завантаження дріжджів, їх якість та якість готових гранул відповідно до робочої інструкції. Регулює подавання гранул у силоси для зберігання за допомогою пневмотранспорту. Відбирає проби сировини та гранул для лабораторних аналізів. Обслуговує основне та допоміжне устаткування. Здійснює періодичну заміну формуючих матриць, їх очищення.

Повинен знати: технологічний процес гранулювання кормових дріжджів, будову і принцип роботи устаткування, яке обслуговується; фізико-хімічні властивості дріжджів; суть процесу гранулювання.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2. ОПЕРАТОР ВИРОЩУВАННЯ ДРІЖДЖІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює окремі операції технологічного процесу вирощування дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Перевіряє герметичність устаткування та комунікацій. Обслуговує допоміжне устаткування відділення вирощування дріжджів.

Повинен знати: суть та параметри здійснення технологічного процесу вирощування дріжджів; склад та призначення живильного середовища; принцип роботи допоміжного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес вирощування дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Перевіряє справність дріжджовирощувальних апаратів, іншого устаткування та комунікацій. Готує емульсії для пригнічення ціноутворення, контролює ціноутворення та забезпечує своєчасне піногасіння. Готує дезінфікуючий розчин. Дозує надходження сировини, живильних солей, кислоти в дріжджовирощувальні апарати за допомогою засобів автоматики відповідно до технологічного режиму. Відбирає проби. Миє, очищує і дезінфікує устаткування і комунікації. Регулює подавання пари, повітря.

Повинен знати: технологічний процес вирощування дріжджів; принцип роботи основного та допоміжного устаткування; правила приготування дезінфікуючих розчинів та санітарного оброблення устаткування і комунікацій, правила приготування піногасника, методи відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора вирощування дріжджів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес вирощування дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Контролює і регулює параметри процесу вирощування дріжджів. Контролює накопичення дріжджової маси. Дозує надходження в апарати живильного середовища. Попереджує і ліквідує причини відхилення від норм технологічного режиму. Коригує технологічний процес за даними контрольних аналізів. Реєструє параметри процесу в технологічному журналі. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту. Ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування.

Повинен знати: технологічну схему вирощування дріжджів і параметри технологічного процесу; будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; властивості сировини та напівфабрикатів, вимоги до них; умови стерильної роботи; методику проведення аналізів; основи умов життєдіяльності дріжджів та інших мікроорганізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора вирощування дріжджів 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес вирощування дріжджів з центрального пульту керування. Керує роботою системи автоматичного дистанційного керування. Керує роботою оператора нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологію вирощування дріжджів; будову і правила експлуатації устаткування і систем автоматики; державні стандарти на дріжджі, сировину і допоміжні матеріали; основні умови життєдіяльності дріжджів та інших мікроорганізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора вирощування дріжджів 5 розряду - не менше 1 року.

3. ОПЕРАТОР ВИРОЩУВАННЯ ЧИСТОЇ КУЛЬТУРИ ДРІЖДЖІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює окремі операції технологічного процесу розмноження та вирощування чистої культури дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Готує устаткування до роботи: миє, стерилізує устаткування та комунікації. Готує дезінфікуючі розчини. Перевіряє герметичність устаткування та комунікацій. Дозує подавання сировини, живильних солей, мікроелементів, води, повітря в апарати вирощування чистої культури. Обслуговує устаткування відділення вирощування чистої культури дріжджів.

Повинен знати: суть технологічного процесу вирощування чистої культури дріжджів; склад і призначення живильного середовища для вирощування чистої культури дріжджів; будову і принцип роботи основного та допоміжного устаткування; правила приготування дезінфікуючих розчинів і забезпечення асептичних умов вирощування чистої культури дріжджів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес розмноження та вирощування чистої культури дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Готує солодове і мелясне сусло, розчини живильних солей, вітамінних стимулюючих комплексів. Готує та розмножує дріжджі чистої культури. Стежить за процесом розмноження та вирощування чистої культури. Відбирає проби. Очищає засівні дріжджі від бактеріальної інфекції. Обробляє апаратуру синтетичними мийними засобами, забезпечує асептичні умови процесу.

Повинен знати: технологічний процес вирощування чистої культури дріжджів; склад і призначення живильного середовища для вирощування чистої культури дріжджів; будову і принцип роботи устаткування; методи запобігання та пригнічення бактеріальної інфекції; методи визначення активності дріжджових клітин; методику відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора вирощування чистої культури дріжджів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес розмноження та вирощування чистої культури дріжджів. Дозує живильні розчини та технологічне повітря за допомогою дистанційного пульту керування. Контролює та регулює параметри процесу: температуру, тиск, аерацію pH-середовища, відсоток сухих речовин, накопичення біомаси за допомогою дистанційного пульту керування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Запобігає внесенню сторонньої мікрофлори і здійснює заходи з припинення розвитку бактеріальної інфекції. Проводить контрольні аналізи. Передає чисту культуру до виробництва. Веде записи в технологічному журналі. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту. Ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування.

Повинен знати: технологічну схему вирощування чистої культури дріжджів; будову основного та допоміжного устаткування; засоби антисептування виробничих субстратів та санітарного обробки технологічного устаткування; методику визначення активності дріжджових клітин; методику аналізів; правила стерильної роботи; методику мікробіологічного контролю стерильності устаткування; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції та вимоги до них; умови життєдіяльності дріжджів і мікроорганізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора вирощування чистої культури дріжджів 4 розряду - не менше 1 року.

4. ОПЕРАТОР ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СОЛЕЙ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює процес приготування розчинів живильних солей в апаратах-розчинниках під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Змиває та видаляє осад. Транспортує і завантажує солі в апарати. Чистить, миє, дезінфікує апарати, допоміжне устаткування і трубопроводи.

Повинен знати: технологічний процес приготування розчинів солей, будову та правила експлуатації устаткування, методи приготування дезінфікуючих розчинів; правила обслуговування устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює процес приготування розчинів живильних солей в апаратах-розчинниках. Готує розчин меляси по холодно-кислотному способу із заданою концентрацією основного продукту, вмістом сухих речовин і pH. Транспортує сировину до місця приготування живильних середовищ за допомогою насосів, тельферів, стрічкових транспортерів, елеваторів. Вимірює та відважує необхідні кількості живильних продуктів, води, сірчаної кислоти, хлорного вапна; контролює та здійснює процеси перемішування розчинів мішалкою або стисненим повітрям, відстоювання розчину, перекачування розчинів у збірники і мірники.

Повинен знати: технологічний процес приготування розчинів меляси і солей; технологічні параметри готових розчинів; державні стандарти і технічні умови на мелясу і хімікати, що використовуються, правила обслуговування устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора приготування розчинів живильного середовища та солей 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічні процеси приготування розчинів живильного середовища та солей, механічного очищення розчинів на кларифікаторах із застосуванням густиноміру і pH-метру, пастеризації інфікованих меляс. Регулює навантаження на кларифікатори і режим їх роботи. Контролює параметри та регулює процеси. Стерилізує живильні середовища для розмноження чистої культури дріжджів. Обробляє інфіковані живильні середовища антибіотиками. Обслуговує основне та допоміжне устаткування, ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування. Контролює виконання робіт з миття, очищення та дезінфекції устаткування і трубопроводів. Відбирає проби і проводить нескладні аналізи, що передбачені робочою інструкцією. Веде записи в технологічних журналах.

Повинен знати: технологічний режим приготування живильних розчинів для різних стадій розмноження дріжджів; технологічні вимоги до якості сировини і хімікатів; будову та правила експлуатації кларифікаторів і допоміжного устаткування; властивості та методи застосування антибіотиків для обробки інфікованої меляси; методи відбору проб і виконання нескладних аналізів; інструкцію з ведення профілактичного ремонту устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора приготування розчинів живильного середовища та солей 3 розряду - не менше 1 року.

5. СЕПАРАТОРНИК БІОМАСИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює окремі операції технологічного процесу сепарації дріжджової суспензії під керівництвом сепараторника вищої кваліфікації. Готує устаткування відділення сепарації до роботи: очищає, миє та дезінфікує устаткування й продуктові трубопроводи. Розбирає і складає сепаратори за допомогою спеціальних механізмів і підйомно-транспортних пристроїв. Обслуговує допоміжне устаткування відділення сепарації. Відбирає проби.

Повинен знати: технологічний процес сепарації дріжджової суспензії; принцип роботи підйомно-транспортних пристроїв; правила дезінфекції та стерилізації устаткування; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; приготування дезінфікуючих розчинів; методику відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес сепарації дріжджової суспензії на сепараторах різних систем: відокремлення дріжджів від бражки, промивання та згущення дріжджів до заданої концентрації. Регулює навантаження на сепаратори, обслуговує батареї сепараторів. Визначає якість промивання та згущення дріжджів. Проводить аналізи на втрати клітин у фугатах і визначення концентрації дріжджової суспензії (дріжджового молока). Запобігає та ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму сепарації, регулює параметри процесу. Реєструє параметри процесу в технологічному журналі. Ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту. Керує роботою сепараторника нижчої кваліфікації.

Повинен звати: технологічний процес і схему виробництва дріжджів; будову основного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, методи визначення якості сепарації і втрат дріжджів; правила запобігання та усунення відхилень від норм технологічного режиму; способи усунення дрібних дефектів у роботі устаткування; несправності, які потребують аварійної зупинки сепараторів та порядок такої зупинки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сепараторника біомаси 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес сепарації, промивання та згущення дріжджової суспензії кормових або хлібопекарських дріжджів на сепараторах потужністю 35 і більше куб.м/годину. Розподіляє кількість сепараторів, насосів, що включаються в роботу по ступенях сепарації та навантажень на них. Визначає кількість і діаметр мундштуків у барабанах сепараторів за таблицею та установлює їх. Регулює кількість післясепараційної бражки, що підлягає відбору, за допомогою напірного пристрою сепараторів. Запобігає в процесі сепарації понаднормативним втратам дріжджів (пропускам із бражкою) та надмірному ціноутворенню. Обслуговує засоби вимірювання, засоби автоматизації та інше устаткування, що забезпечує роботу високопродуктивних сепараторів, фільтрів, струминних насосів, пристроїв для механічного складання і розбирання сепараторів.

Повинен знати: технологічний процес виробництва дріжджів; особливості конструкції та експлуатації сепараторів, іншого устаткування, приладів і засобів автоматики; вимоги до якості дріжджової суспензії, що надходять на сепарацію; технічні умови на дріжджове молоко; способи підвищення продуктивності сепараторів, ступені згущення і скорочення втрат дріжджів; несправності, які потребують аварійної зупинки сепараторів та порядок такої зупинки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сепараторника біомаси 4 розряду - не менше 1 року.

6. СУШИЛЬНИК ДРІЖДЖІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції технологічного процесу сушіння дріжджової суспензії під керівництвом сушильника вищої кваліфікації. Готує устаткування відділення сушарні до роботи. Миє, чистить, дезінфікує та стерилізує устаткування.

Повинен знати: технологічний процес висушування дріжджової суспензії, принцип дії устаткування, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес сушіння дріжджової суспензії під керівництвом сушильника більш високої кваліфікації. Перевіряє справність устаткування та комунікацій. Обслуговує допоміжне устаткування відділення сушарні. Відбирає проби.

Повинен знати: технологічну схему процесу сушіння; будову основного і допоміжного устаткування відділення сушарні; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів, підіймально-транспортних пристроїв; методи відбору проб і проведення аналізів, характер несправностей, які потребують аварійної зупинки сушарок та порядок такої зупинки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією сушильника дріжджів 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Виробництво хлібопекарських дріжджів

Завдання та обов'язки. Здійснює операції технологічного процесу сушіння пресованих хлібопекарських дріжджів нагрітим повітрям у киплячому шарі на сушарках; веде процес гранулювання дріжджів, дозує подавання в сушарку, контролює параметри процесу сушіння. Забезпечує одержання сухих дріжджів заданої вологості. Запобігає та ліквідує причини відхилень від норм технологічного процесу. Веде записи у виробничому журналі. Обслуговує основне та допоміжне устаткування, здійснює його миття і дезінфекцію.

Повинен знати: технологічну схему виробництва хлібопекарських дріжджів; стандарт на дріжджі, будову та принцип роботи сушарки і контрольно-вимірювальних приладів; причини і види браку, методи запобігання йому й усування; методику проведення нескладних аналізів; характер несправностей, які потребують аварійної зупинки сушарки та порядок такої зупинки.

Виробництво кормових дріжджів

Завдання та обов'язки. Здійснює операції технологічного процесу сушіння дріжджової суспензії на розпилювальній сушарці. Регулює роботу теплоагрегату, температуру гріючого агента і параметри процесу сушіння. Дозує подавання дріжджової суспензії. Контролює роботу розпилювального диску (розподільного пристрою) і забезпечує одержання сухих дріжджів заданої вологості. Запобігає і ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму. Обслуговує основне (сушарка, теплоагрегат) та допоміжне устаткування, стежить за справністю контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює пуск і зупинку сушарки та транспортних механізмів. Ліквідує дрібні несправності. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту. Здійснює експлуатацію, обслуговування пиловловлювальних установок типу МПВ.

Повинен знати: технологічну схему виробництва дріжджів; технологічний режим і правила регулювання параметрів процесу сушіння; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, вимоги до них; правила запобігання і ліквідації відхилень від норм технологічного режиму; будову всіх вузлів і механізмів сушильної установки, правила ліквідації дрібних дефектів у роботі устаткування відділення сушарні; суть фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час сушіння продукту; несправності, які потребують аварійної зупинки сушарок та порядок такої зупинки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника дріжджів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технологічний процес сушіння дріжджової суспензії або хлібопекарських дріжджів на безперервно діючих сушарках складної конструкції. Регулює температурний режим і режим вологості. Збирає дріжджовий пил у пиловловлювачах. Змінює режим сушіння залежно від вологості, консистенції та інших параметрів. Стежить за безперервним розвантаженням сушарок за допомогою пневмотранспорту. Контролює процес розфасовування та пакування сухих дріжджів. Керує сушильником нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологію виробництва дріжджів та їх сушіння на розпилювальних сушарках; конструкційні особливості та правила експлуатації сушарок, пакувального та іншого устаткування, що обслуговується; передбачені стандартом показники якості кормових або пресованих дріжджів, які впливають на якість сушених дріжджів; методи обробки пресованих дріжджів для підвищення вмісту сухих речовин у готовій продукції; несправності, які потребують аварійної зупинки сушарок та порядок такої зупинки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника дріжджів 4 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 30 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
30 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Машиніст
прес-гранулятора
3
Машинист
пресс-гранулятора
3
2.
Оператор
вирощування
дріжджів
3 - 6
Оператор выращивания
дрожжей
3 - 6
3.
Оператор
вирощування чистої
культури дріжджів
3 - 5
Оператор выращивания
чистой культуры
дрожжей
3 - 5
4.
Оператор
приготування
розчинів живильного
середовища та солей
2 - 4
Оператор
приготовления
растворов
питательной среды и
солей
2 - 4
5.
Сепараторник біомас
3 - 5
Сепараторник
биомассы
3 - 5
6.
Сушильник дріжджів
2 - 5
Сушильщик дрожжей
2 - 5

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 30 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 30 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Машинист
пресс-гранулятора
3
Машиніст
прес-гранулятора
3
2.
Оператор
выращивания дрожжей
3 - 6
Оператор вирощування
дріжджів
3 - 6
3.
Оператор
выращивания чистой
культуры дрожжей
3 - 5
Оператор вирощування
чистої культури
дріжджів
3 - 5
4.
Оператор
приготовления
растворов
питательной среды и
солей
2 - 4
Оператор
приготування
розчинів живильного
середовища та солей
2 - 4
5.
Оператор установки
витаминизации
дрожжей
3 - 4
Професія вилучена за
відсутністю
технологічного
процесу

6.
Сепараторник
биомассы
3 - 5
Сепараторник біомаси
3 - 5
7.
Сушильщик дрожжей
2 - 5
Сушильник дріжджів
2 - 5

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ПАРОВОДОТЕРМІЧНОГО АГРЕГАТУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес бланшування овочів у автоклавах і доводить їх до потрібного проварювання. Обслуговує автоклав, водяний термостат та мийно-очищувальну машину пароводотермічного агрегата. Завантажує автоклав сировиною. Регулює тиск в автоклаві, розвантажує автоклав. Регулює роботу водяного термостата, швидкість розвантаження сировини, кількість та температуру охолоджувальної води мийної машини. Виявляє та усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологічні процеси та режими термічного оброблення різних овочів; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації автоклава, водяного термостата, мийно-очищувальної машини агрегата; правила користування контрольно-вимірювальними та регулювальними приладами, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

2. ВИРОБНИК КУКУРУДЗЯНИХ ПАЛИЧОК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення кукурудзяних паличок на агрегаті-екструдері. Готує екструдер до роботи. Пускає та зупиняє агрегат. Готує та завантажує сировину в екструдер. Стежить за завантаженням, дотриманням температурного режиму, виходом кукурудзяних паличок із матриць і якістю продукції. Обслуговує агрегат та робоче місце. Розбирає, складає, зачищає шнеки, насаджувальні кільця, замінює матриці-фільєри залежно від видів продукції. Дотримується санітарного режиму.

Повинен знати: технологічний процес виготовлення кукурудзяних паличок; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації обслуговуваного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; слюсарну справу; вимоги до якості сировини та готової продукції; правила безпеки праці під час роботи на екструдері.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

3. ДЕЗОДОРАТОРНИК СОЇ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес дезодорування сої. Завантажує та вивантажує дезодоратори. Регулює тиск пари та тривалість процесу обробки сої. Стежить за якістю дезодорування та технічним станом устаткування. Визначає кінець процесу. Усуває несправності в роботі устаткування.

Повинен знати: технологію та режим процесу дезодорування сої; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації дезодораторів; основні технологічні властивості сої; правила користування контрольно-вимірювальними приладами, вимоги до якості готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

4. ОПЕРАТОР МАШИНИ ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗАРОДКІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес відокремлення зародка і оболонки від зерна на машині для відокремлення зародків. Завантажує машину попередньо замоченим зерном. Стежить за процесом відокремлення зародка від зерна. Регулює роботу машини, стежить за її розвантаженням. Чистить та змащує машину.

Повинен знати: технологічний процес та режими відокремлення зародка та оболонки від зерна; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації обслуговуваної машини; вимоги до якості зерна.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

5. ОПЕРАТОР МИЙНО-ОЧИЩУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес миття, калібрування, чищення картоплі методом парової обробки з пульта керування. Регулює роботу всіх вузлів агрегату. Контролює температуру, тиск пари, режим парової обробки картоплі. Регулює швидкість надходження сирої картоплі в мийну машину. Усуває дрібні несправності в роботі агрегату. Забезпечує якість напівфабрикату відповідно до технологічних умов.

Повинен знати: технологічний процес миття, калібрування, чищення та обробки сирої картоплі на агрегаті; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; слюсарну справу, вимоги до якості картоплі та напівфабрикатів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

6. ОПЕРАТОР ОБЖАРЮВАЛЬНОГО АПАРАТА

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес термічного оброблення (обжарювання) кави на обжарювальному апараті з пульта керування. Регулює надходження сирої кави на купажування за заданою рецептурою до бункеру обжарювального апарата. Стежить за наповненням обжарювального апарата. Контролює та стежить за режимом термічного оброблення кави, її зволоження, вивантаження та охолодження, роботою каменевідокремлювача. Визначає органолептичним методом закінчення процесу обжарювання кави. Передає обжарену каву пневматичним транспортом у приймальний бункер розмелювального відділення з попереднім зважуванням кави на автоматичних вагах. Проводить чищення апарата, веде технологічну документацію.

Повинен знати: технологічну схему виробництва і теплові режими термічного оброблення кави; методи органолептичного визначення якості обжареної кави; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації всієї системи автоматичних механізмів та контрольно-вимірювальних приладів апарата.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією виробництва розчинної кави 4 розряду - не менше 1 року.

7. ОПЕРАТОР РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ СУШАРКИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес сушіння кавового та чайного екстракту на розпилювальних сушарках під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Просіює та охолоджує на віброситі порошок розчинного продукту, приймає та зважує його. Визначає об'ємну вагу порошка. Стежить за параметрами кондиційованого повітря, роботою кондиціонера. Встановлює та закріплює контейнери з порошком розчинного продукту в підйомнику, приймає порожні контейнери. Миє сушарку.

Повинен знати: основи технологічного процесу сушіння екстракту кави або чаю; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації розпилювальної сушарки; правила визначення об'ємної ваги порошку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес сушіння кавового та чайного екстракту на розпилювальних сушарках. Перевіряє стан сушарної установки і системи подавання екстракту та гарячого повітря. Стежить та регулює роботу форсункового розпилювача, надходження до сушарки екстракту та порошку розчинного продукту з циклонів, температуру вхідного та вихідного повітря, вакуумний режим роботи, роботу насосів і вентиляторів. Відбирає проби. Вмикає і вимикає газове обладнання. Стежить за роботою газового калорифера та повітряних вентиляторів. Реєструє показники роботи сушарки у виробничому журналі. Стежить за якістю розпилення та станом механізмів сушарки. Вивантажує готовий порошок. Обслуговує сушарну установку, вентилятори, калорифери, насоси. Організовує санітарно-гігієнічне обслуговування розпилювальної сушарки.

Повинен знати: технологічний процес та режими сушіння екстракту у розпилювальних сушарках; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації розпилювальної сушарки та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і сигналізації; правила відбирання проб; порядок пуску та зупинки устаткування; основи вакуумної техніки, електротехніки, механіки, фізики; норми витрат сировини; причини порушення нормальної роботи сушарки та способи їх усунення; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора розпилювальної сушарки 3 розряду - не менше 1 року.

8. ФЕРМЕНТАТОРНИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде мікробіологічні процеси вирощування культури плісеневого грибка та біохімічні процеси розщеплення протеолітичними ферментами грибка білків та вуглеводів сої. Готує живильне середовище, веде посів чистої культури грибка з метою приготування маточної закваски. Стежить за ростом та визріванням маточної закваски. Стерилізує соєві боби на всіх стадіях виробництва. Вводить маточну культуру плісеневого грибка в стерилізовані соєві боби. Стежить за розвитком міцелію грибка в апаратах і його дозріванням до стану спороносіння. Регулює температуру в апаратах подавання кондиційованого повітря в дозріваючу масу у верхні та нижні шахти апаратів. Відбраковує масу, заражену сторонньою мікрофлорою. Веде процес сухої ферментації та регулює температурний режим. Уводить сольовий розчин у ферментовану масу. Веде процес екстракції та викачує ферментативний соус. Обслуговує кондиціонер.

Повинен знати: технологію виробництва ферментативного соусу; мікробіологічні та біохімічні процеси, оптимальні параметри, які забезпечують нормальний розвиток та дозрівання плісеневого грибка; санітарні вимоги до виробництва; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговує.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник
пароводотермічного
агрегату
4
Аппаратчик
пароводотермического
агрегата
4
2.
Виробник
кукурудзяних
паличок
4
Изготовитель
кукурузных палочек
4
3.
Дезодораторник сої
3
Дезодораторщик сои
3
4.
Оператор машини для
відокремлення
зародків
2
Оператор зародыше-
отделительной
машины
2
5.
Оператор
мийно-очищувального
агрегату
4
Оператор моечно-
очистительного
агрегата
4
6.
Оператор
обжарювального
апарата
5
Оператор обжарочного
аппарата
5
7.
Оператор
розпилювальної
сушарки
3, 5
Оператор
распылительной
сушилки
3, 5
8.
Ферментаторник
4
Ферментаторщик
4

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Аппаратчик
пароводотермичес-
кого агрегата
4
Апаратник
пароводотермічного
агрегату
4
2.
Дезодораторщик сои
3
Дезодораторник сої
3
3.
Изготовитель
кукурузных палочек
4
Виробник
кукурудзяних паличок
4
4.
Оператор зародыше-
отделительной
машины
2
Оператор машини для
відокремлення
зародків
2
5.
Оператор моечно-
очистительного
агрегата
4
Оператор
мийно-очищувального
агрегату
4
6.
Оператор
обжарочного
аппарата
5
Оператор
обжарювального
апарата
5
7.
Оператор
распылительной
сушилки
3, 5
Оператор
розпилювальної
сушарки
3, 5
8.
Ферментаторщик
4
Ферментаторник
4

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ КИСЛОТ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АВТОКЛАВНИК

(виробництво цитринової та винно-кам'яної кислот)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування основного живильного середовища: сусла, рідких та твердих живильних середовищ з метою розмноження та мікробіологічного, біохімічного контролю. Розливає сусло, стерилізує в автоклаві. Стерилізує приміщення (обробляє формаліном, аміаком, бактерицидними лампами) та посуд після посіву. Стерилізує пакети та інші матеріали в автоклаві. Переглядає готові плівки і збирає спори. Регулює температурний режим в автоклаві. Усуває дефекти в роботі автоклава.

Повинен знати: будову, принцип роботи автоклава, розміщення вентилів на парових конденсаційних лініях; режим стерилізації, методику проведення найпростіших мікробіологічних та біохімічних аналізів, правила готування дезінфікуючих засобів та користування ними, правила особистої гігієни, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Завантажує сировину та реактиви до апаратів попереднього оброблення, розмішує і підігріває масу, вивантажує одержані напівфабрикати в автоклави. Регулює хід реакції в апаратах попереднього оброблення. Усуває явища ізотермії. Визначає кінець реакції та надлишок кислотності. Розраховує добавки для закінчення реакції. Контролює параметри технологічного процесу (температуру, тиск, концентрацію, розкладання, освітлення) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби для аналізів і проводить аналізи експрес-методом. Перевіряє устаткування перед пуском. Стежить за роботою розкладників автоклавів, відстійників, насосів, пускає та зупиняє устаткування. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій, готує устаткування до ремонту.

Повинен знати: технологічну схему дільниці, що обслуговується, суть процесів розщеплення, ізотермії, автоклавування, освітлення; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування; правила відбирання проб та проведення аналізів; державні стандарти та технічні умови на сировину та напівфабрикати, вимоги безпечного ведення робіт на робочому місці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією автоклавника 3 розряду - не менше 1 року.

2. СУШИЛЬНИК

(виробництво цитринової та винно-кам'яної кислот)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес сушіння твердих сипких речовин під керівництвом сушильника вищої кваліфікації. Готує та завантажує продукт до сушарки. Вивантажує, транспортує та пакує готовий продукт. Відбирає проби. Чистить устаткування.

Повинен знати: суть технологічного процесу сушіння; призначення, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; правила відбирання проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес сушіння твердих сипких речовин, які вимагають точного дотримання технологічного режиму (вибухо- і вогненебезпечні, отруйні та дорогі речовини) в апаратах для сушіння різної конструкції (тунельні, розпилювальні, поличні, турбіннополичні, вакуум-сушарки). Перемішує, подрібнює, розсіює, уловлює пил. Регулює параметри технологічного режиму: вміст вологи, тиск, вакуум, температуру вхідних та вихідних газів, ситовий склад продукції, норми витрат палива за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби і проводить аналізи на всіх стадіях технологічного процесу обслуговуваної дільниці. Запобігає та усуває причини відхилень від технологічного режиму. Обслуговує сушильні апарати, вентилятори, шнеки, циклони та інше устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Веде записи у виробничому журналі. Керує сушильником нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічну схему процесу сушіння; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції; методику проведення аналізів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника (виробництво цитринової та винно-кам'яної кислот) 3 розряду - не менше 1 року.

3. ЦЕНТРИФУГУВАЛЬНИК

(виробництво цитринової та винно-кам'яної кислот)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес центрифугування під керівництвом центрифугувальника вищої кваліфікації. Завантажує суспензії, промиває, пропарює, продуває та вивантажує осад. Відбирає проби. Готує устаткування до ремонту.

Повинен знати: суть технологічного процесу центрифугування, призначення, принцип дії і правила технічної експлуатації центрифуг та контрольно-вимірювальних приладів; правила відбирання проб, вимоги до сировини; вимоги безпечного ведення робіт на робочому місці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес центрифугування - розділення суспензій з низькою концентрацією твердої фази на вертикальних та горизонтальних автоматичних центрифугах для одержання особливо чистих речовин. Контролює задані параметри: температуру, вологість, швидкість та тиск. Подає продукт на сушіння. Регулює процес центрифугування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Промиває віджаті осади та веде розрахунок промивки. Обслуговує центрифуги, реостати, напірні баки, приймачі маточника, бойлери та комунікації з арматурою. Проводить контрольні аналізи, визначає закінчення процесу центрифугування. Налагоджує центрифуги на заданий режим роботи. Усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується. Ремонтує устаткування. Веде облік сировини та готової продукції у виробничому журналі або в операційному листку. Керує центрифугувальником нижчої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес, параметри та режим центрифугування; способи розділення суспензій; фізико-хімічні властивості емульсій, які розділяються, рідких неоднорідних сумішей; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації центрифуг, допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів обслуговуваної дільниці; методику розрахунку промивання залежно від питомої ваги маточного розчину; методику проведення контрольних аналізів; державні стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією центрифугувальника (виробництво цитринової та винно-кам'яної кислот) 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 30 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
30 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Автоклавник
(виробництво
цитринової та
винно-кам'яної
кислот)
3 - 4
Автоклавщик
3 - 4
2.
Сушильник
(виробництво
цитринової та
винно-кам'яної
кислот)
3 - 4
Сушильщик
3 - 4
3.
Центрифугувальник
(виробництво
цитринової та
винно-кам'яної
кислот)
3 - 4
Центрифуговщик
3 - 4

ПЕРЕЛІК

професій, передбачених випуском 30 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 30 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Автоклавщик
3 - 4
Автоклавник
(виробництво
цитринової та
винно-кам'яної
кислот)
3 - 4
2.
Сушильщик
3 - 4
Сушильник
(виробництво
цитринової та
винно-кам'яної
кислот
3 - 4
3.
Центрифуговщик
3 - 4
Центрифугувальник
(виробництво
цитринової та
винно-кам'яної
кислот)
3 - 4

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ВАРІННЯ УТФЕЛЮ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи з варіння утфелю у вакуум-апаратах усіх кристалізацій для виробництва цукру-піску або цукру-рафінаду. Відбирає проби. Контролює нагрівання сиропу та патоки перед подаванням у апарати. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики. Виконує більш складні роботи під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

Повинен знати: технологічний процес уварювання утфелів I, II, III кристалізацій; призначення, принцип дії, правила технічної експлуатації обслуговуваного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; фізико-хімічні властивості і норми витрат допоміжних матеріалів під час уварювання утфелів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння утфелю у вакуум-апаратах різної місткості другої та третьої кристалізацій при трикристалізаційній схемі у виробництві цукру-піску та переробленні цукру-сирцю. Регулює подання патоки та пари в апарат. Вмикає та підтримує розрядження в апараті. Веде процес утворення центрів кристалізації та нарощування кристалів. Згущує кристалічну масу перед спуском. Визначає готовність утфелю. Спускає утфель з апарата в утфелемішалки. Контролює процес уварювання утфелю в апараті, справність устаткування, контрольно-вимірювальних приладів. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологічну схему кристалізаційного відділення; основи технології кристалізації цукру та патокоутворення; фізичні та хімічні властивості сировини (цукрових продуктів, що надходять на уварювання) і готової продукції, яку одержують під час варіння; технологію варіння утфелів; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; види несправностей у роботі вакуум-апаратів, способи їх усунення; технічні умови та державні стандарти на сировину, готову продукцію та напівфабрикати.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника варіння утфелю 2 розряду - не менше двох виробничих сезонів.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння утфелю у вакуум-апаратах різної місткості та кристалізації у виробництві цукру-піску, рафінадних та продуктових утфелів у виробництві цукру-рафінаду. Подає і регулює надходження продуктів та пари в апарат. Вмикає і підтримує розрідження в апараті. Веде процес утворення центрів кристалізації та нарощування кристалів, знецукрення міжкристального розчину з дотриманням коефіцієнта перенасичення, температури нагрівання і ступеня розрідження. Веде процес згущення кристалізаційної маси перед спуском, регулює температуру в апаратах. Визначає готовність утфелю. Спускає готовий утфель з апарата в утфелемішалки. Дотримується графіків роботи вакуум-апаратів і теплового режиму. Контролює стан устаткування та усуває несправності в його роботі. Веде облік та контроль роботи вакуум-апаратів.

Повинен знати: технологічну схему, призначення та роль кристалізаційного відділення цукрового заводу; основи технології кристалізації і утворення патоки; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації вакуум-апаратів, допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; раціональні прийоми і методи праці під час обслуговування вакуум-апаратів, основи обліку та контролю роботи вакуум-апаратів, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника варіння утфелю 4 розряду - не менше одного виробничого сезону.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння утфелю у вакуум-апаратах різної місткості першої кристалізації у виробництві цукру-піску, рафінадних та продуктових утфелів у виробництві цукру-рафінаду з автоматизованою системою керування процесом варіння утфелю. Забезпечує за допомогою засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів регулювання температурного режиму, контроль за процесом уварювання утфелю в апаратах. Перевіряє роботу устаткування та налагоджує його. Веде облік і записи в технологічному журналі.

Повинен знати: технологію варіння утфелю у вакуум-апаратах з автоматизованою системою керування процесом; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації та кінематичні схеми вакуум-апаратів допоміжного устаткування та автоматизованих систем керування процесом варіння утфелю; способи виявлення та усунення несправностей у роботі вакуум-апаратів, способи їх налагодження, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника варіння утфелю 5 розряду - не менше одного виробничого сезону.

2. АПАРАТНИК ДЕФЕКОСАТУРАЦІЇ БУРЯКОВОГО СОКУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес дефекації та сатурації дифузійного бурякового соку в апаратах безперервної дії на заводах продуктивністю до 2,5 тонн цукрових буряків, що переробляються за добу, за заданим технологічним режимом. Забезпечує рівномірне надходження дифузійного соку в апарати та повернення на передефекацію за даними лабораторії. Дозує вапно на дефекацію і на другу сатурацію. Регулює надходження соку та сатураційного газу до апаратів I і II сатурації. Стежить за нагріванням соку в підігрівниках. Контролює якість соку та сатураційного газу, що надходять до апаратів. Контролює та регулює процес дефекації та сатурації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики. Обслуговує основне та допоміжне устаткування та усуває несправності в його роботі. Контролює спускання осаду з апарата дефекосатурації. Проводить лабораторні аналізи.

Повинен знати: технологічні режими, фізико-хімічні основи і сутність процесів дефекосатурації та сульфітації бурякового соку; фізико-хімічні властивості соку, що обробляється; технологічну схему бурякоцукрового виробництва; схему станції очищення соків; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; причини несправності устаткування, що обслуговується, способи їх усунення та запобігання; методику проведення лабораторних аналізів на дільниці дефекосатурації, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес дефекації та сатурації дифузійного бурякового соку в апаратах безперервної дії на заводах продуктивністю понад 2,5 тонни цукрових буряків, що переробляються за добу, і в апаратах безперервної дії з автоматизованим процесом дефекосатурації з пульта керування незалежно від продуктивності заводу. Стежить за роботою автоматизованих систем керування процесом, проводить лабораторні аналізи.

Повинен знати: технологічний процес дефекосатурації соків, конструктивні особливості різних типів устаткування сокоочищувального відділення; будову апаратів безперервної дії з автоматизованим процесом дефекосатурації; автоматизовану систему керування процесом; основи електротехніки, способи виявлення і усунення несправностей у роботі устаткування; методику проведення лабораторних аналізів, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника дефекосатурації бурякового соку 4 розряду - не менше одного виробничого сезону.

3. АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ БУРЯКОВОГО СОКУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес обробки (очищення) сиропу, соку або води сірчистим газом в апаратах для сульфітації. Регулює надходження сірчистого газу до апарата сульфітації залежно від інтенсивності горіння сірки в печах. Стежить за рівнем води у збірнику після сульфітації та pH-сульфітованої води. Веде процес спалювання сірки в апаратах різних конструкцій. Очищає апарати від шламу, завантажує їх сіркою, розпалює сірку після очищення апарата.

Повинен знати: технологічну схему очищення соків, сиропу та води; призначення процесу сульфітації; фізико-хімічні основи процесів очищення соків, сиропу та води; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації устаткування, способи усунення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

4. АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ РАФІНАДНИХ ГОЛІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес освітлення (вибілювання) рафінадних голів клерсом за допомогою відцентрових сил на осаджувальних (відстійних) швидкісних центрифугах періодичної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Визначає температуру і густину заливального клерсу. Завантажує і вивантажує центрифуги. Контролює патокові відтоки під час процесу вибілення. Налагоджує центрифуги на заданий режим. Обслуговує центрифуги, насоси, транспортні засоби. Проводить контрольні аналізи з метою визначення закінчення процесу освітлення.

Повинен знати: основи та сутність процесу кристалізації утфелю; фізико-хімічні основи процесу освітлення рафінаду; технологічний режим центрифугування та способи його регулювання; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації центрифуги, допоміжного устаткування; схему арматури та сигналізації; правила відбирання проб, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес вибілювання та кристалізації рафінадних голів у центрифугах періодичної дії. Виконує повний цикл центрифугування рафінадних голів, підтримує задані параметри вологості, швидкості та тиску в апараті. Регулює процес центрифугування та кристалізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і даними результатів аналізів. Обслуговує устаткування. Виявляє та усуває несправності в його роботі. Проводить поточний ремонт устаткування. Веде облік сировини та готової продукції у технологічному журналі.

Повинен знати: способи розділення суспензій; технологію ведення процесу центрифугування; фізико-хімічні властивості рідких неоднорідних сумішей (утфелів); будову, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування; вимоги до якості сировини; технічні умови та державні стандарти на сировину і готову продукцію, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення рафінадних голів 3 розряду - не менше одного виробничого сезону.

5. ВИБИВАЛЬНИК РАФІНАДНИХ ГОЛІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Вивантажує рафінадні голови, що знаходяться у формах, з сушильних установок та подає їх на виштовхувальні пристрої і машини. Бере участь у виштовхуванні рафінадних голів із форм зі збереженням форми голови. Подає голови до верстатів сухого обрізання, циркулярних пилок або на транспортери. Передає форми на формомийні машини. Бере участь у обрізанні ніздрюватої частини спідків рафінадних голів до встановленого розміру. Передає обрізані голови на сортувальні столи. Обслуговує виштовхувальні пристрої та машини, верстати, формомийні машини, транспортні засоби та інше устаткування.

Повинен знати: основи технологічного процесу на робочому місці; будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації формомийних машин, верстатів для обрізання рафінадних голів, стрічкових транспортерів, іншого устаткування; вимоги до якості готової продукції, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде виробничий процес обслуговуваної дільниці, контролює охолодження, вибивання та обрізання рафінадних голів згідно з технологічними інструкціями. Приймає рафінадні голови після охолодження їх у холодильних камерах. Виштовхує голови з форми ручним способом та за допомогою механізмів. Оглядає рафінадні голови та визначає місця обрізання. Обрізає ніздрюваті частини спідків рафінадних голів на верстатах. Сортує голови рафінаду за якістю. Забезпечує безперебійну роботу устаткування дільниці. Запобігає відхиленням від технологічного режиму та усуває несправності в роботі устаткування. Бере участь у налагодженні устаткування. Пускає і зупиняє його.

Повинен знати: технологію охолодження, вибивання, обрізання рафінадних голів; будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування дільниці; фізико-хімічні властивості цукру; технічні умови на готову продукцію, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вибивальника рафінадних голів 3 розряду - не менше 1 року.

6. ВИРОБНИК ОЧЕРЕТЯНИХ МАТІВ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє та ремонтує мати з соломи або очерету ручним способом. Одержує та готує шпагат, подає солому або очерет на робоче місце, натягує основи на пристрої при ручному виготовленні. Знімає готові мати з пристрою або зі столу. Обрубує за розміром, обрізає готову стрічку за розмірами мати, зав'язує гінці шпагату, відносить, укладає їх у штабель. Прибирає робоче місце від залишків соломи та очерету.

Повинен знати: технологію в'язання мат ручним способом, вимоги до якості матеріалів, що використовуються для виготовлення мат; вимоги до готової продукції; види та причини браку, способи запобігання браку та його усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє мати з соломи або очерету на матов'язальній машині. Контролює якість соломи, очерету та готової продукції. Обслуговує матов'язальну машину, усуває несправності у її роботі. Приймає солому, очерет, здає готову продукцію. Веде встановлений облік.

Повинен знати: технологію виготовлення матів механізованим способом; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації матов'язальної машини; види та причини браку мат, виготовлених машинним способом, способи його усунення; виявлення та усунення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. Стаж роботи за професією виробника очеретяних матів 1 розряду - не менше 0,5 року.

7. КЛЕРУВАЛЬНИК ЦУКРУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування клеровки у виробництві цукру-піску та приготування клерсу і сиропів з відтоків рафінадної та продуктової кристалізацій у рафінадному виробництві. Регулює подавання в клерувальні котли фільтрованого соку, води, відтоків та промиїв рафінадного виробництва. Обслуговує афінаційні мішалки, уловлювачі, насоси. Веде процес приготування та охолодження пробільного клерсу і наповнює ним мірники.

Повинен знати: технологічну схему дільниці, що обслуговується, вимоги до якості клерсу, сиропів та афінаційної маси; технологію приготування клеровки, клерсу та афінаційної маси; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес розпуску цукру-сирцю, цукру піску на білій клеровці згідно з технологічними інструкціям.

Забезпечує безперебійну роботу устаткування, контрольно-вимірювальних приладів. Приймає та подає сировину. Перевіряє відповідність її якості до технічних умов. Підтримує заданий режим роботи устаткування, забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів. Контролює, забезпечує відповідну якість приготування білої клеровки та роботи розпускної відділення. Веде процес приготування сиропу і клерсу з цукру-піску у рафінадному виробництві з дотриманням встановлених технологічним режимом температури та густини продуктів. Регулює подавання у клерувальні котли цукру, води, промиїв рафінадного виробництва, пари ручним способом або за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Запобігає потраплянню в клерувальні котли зайвих домішок. Забезпечує нормальну роботу сит, шпагатоуловлювачів, сортувальних пристроїв, уловлювачів, правильне подавання цукру-піску залежно від його якості для приготування відповідних сиропів та клерсу. Бере участь у налагодженні та усуненні несправностей у роботі устаткування. Веде облік та звітність подавання цукру-піску у розпуск.

Повинен знати: технологічний процес одержання білої клеровки, регламент роботи розпускного відділення; будову, принцип дії, правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; державні стандарти та технічні умови на сировину і готові продукти, вимоги до якості клеровки та клерку, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією клерувальника цукру 2 розряду - не менше 1 року.

8. ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує щит (пульт) дистанційного автоматичного керування, забезпечує безперебійну і точну роботу всіх взаємодіючих агрегатів станції з дотриманням вимог та параметрів технології виробничих станцій дільниць цукрового або рафінадного виробництва. Стежить за показаннями приладів (вимірювальних, регулювальних, виконавчих пристроїв та дистанційних передач). Веде записи про роботу обслуговуваних агрегатів.

Повинен знати: основи електротехніки, хімії, фізики, будову і принцип роботи агрегатів, що обслуговуються; технологічну схему і параметри технологічного режиму виробничих станцій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує щит (пульт) дистанційного автоматичного керування, забезпечує безперебійну і точну роботу всіх взаємодіючих агрегатів станцій дільниці, дотримується вимог та параметрів технології виробничої дільниці (відділення) цукрового або рафінадного виробництва. Запобігає, виявляє та усуває технологічні відхилення і технологічні несправності в роботі різних агрегатів. Оперативно вмикає, перемикає і вимикає апарати, агрегати та прилади. Налагоджує окремі прилади релейного захисту, автоматики, сигналізації та вторинної комутації та усуває їх несправності.

Повинен знати: основи електроніки; принципи побудови автоматичних схем; будову приладів захисту і контрольно-вимірювальних приладів; параметри настроювання релейного захисту, сигналізації, автоматизації та вторинної комутації; технологічну схему і параметри технологічних режимів виробничої дільниці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора виробничої дільниці 3 розряду - не менше одного виробничого сезону.

9. ОПЕРАТОР ГОЛОВНОГО ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує головний пульт дистанційного автоматичного керування, забезпечує безперебійну та точну роботу всіх взаємодіючих станцій із дотриманням вимог та параметрів технологічних режимів виробничих процесів основних дільниць цукрового або рафінадного виробництва. Стежить за показаннями приладів (вимірювальних, регулювальних, виконавчих пристроїв та дистанційних передач). Оперативно вмикає, перемикає та вимикає апарати, агрегати та прилади.

Повинен знати: основи електроніки, електротехніки, хімії, фізики; будову апаратів, що обслуговуються, агрегатів, автоматичних схем, приладів релейного захисту та контрольно-вимірювальних приладів; схему щита керування; технологічну схему та параметри технологічних режимів виробничих процесів дільниць.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше одного виробничого сезону.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує виробничими процесами за показаннями контрольно-вимірювальних приладів з головного пульта керування. Запобігає, виявляє та усуває технологічні несправності в роботі агрегатів, станцій, дільниць. Усуває несправності в роботі приладів релейного захисту, автоматики та вторинної комутації.

Повинен знати: принцип побудови автоматичних схем; параметри настроювання приладів релейного захисту, сигналізації, автоматики та вторинної комутації; раціональні методи організації праці, графіки роботи; технологічну схему та параметри технологічних режимів виробничих процесів дільниць.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора головного пульта керування 4 розряду - не менше одного виробничого сезону.

10. ОПЕРАТОР ІОНІТОВОЇ УСТАНОВКИ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес іонітового очищення бурякового соку II сатурації, сиропу, відтоків в іонітових реакторах у виробництві цукру-піску та рафінадному виробництві. Стежить за подаванням в реактори соку, сиропу, відтоків, ступенем їх знебарвлення. Підтримує і регулює температурний режим за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за виснаженням іонітів через зміну pH. Промиває реактори. Регенерує іоніти і промиває їх із застосуванням солей та кислот. Перевіряє стан процесу в реакторах, справність устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

Повинен знати: основи фізики і хімії; технологію та режими іонітового очищення бурякового соку II сатурації, сиропів, відтоків, основні та допоміжні процеси, що виконуються на іонітовій установці; призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів і автоматики на робочому місці; властивості іонітів, соків, сиропів та відтоків; способи регенерації іонітових смол; вимоги безпечного ведення робіт на робочому місці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

11. ОПЕРАТОР ПРОБОВІДБІРНОЇ УСТАНОВКИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Відбирає проби буряку механізованим способом з автомашин і залізничних вагонів для визначення ступеня фактичної забрудненості. Обслуговує основні та допоміжні механізми технологічної установки. Стежить за правильністю установлення автомашин і залізничних вагонів з буряком для відбирання проб. Усуває несправності в роботі устаткування.

Повинен знати: технологічну, водяну, пневматичну та електричну схему установки; будову та принцип роботи, правила регулювання механізмами пробовідбірної установки; правила та вимоги до відбирання проб буряку; причини несправностей устаткування і способи їх усунення; основи електротехніки та слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

12. РІЗАЛЬНИК БУРЯКІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Ріже буряк на бурякорізках з метою одержання бурякової стружки під керівництвом різальника вищої кваліфікації. Готує комплект ножових рам та інструменту. Допомагає різальнику вищої кваліфікації в наборі ножових рам, в очищенні ножових рам, стежить за роботою уловлювачів феромагнітних домішок і проводить їх очищення. Стежить за роботою бурякорізок і приводних механізмів. Бере участь у планово-запобіжному ремонті бурякорізок і приводних механізмів.

Повинен знати: основи технологічного процесу одержання бурякової стружки; вимоги до якості стружки; правила підбирання комплекту ножових рам та укладання їх у бурякорізки; принцип роботи бурякорізок та зв'язаних з ними механізмів; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Ріже буряк на бурякорізках з метою одержання бурякової стружки за заданим технологічним режимом. Перевіряє якість застосовуваних ножів, набирає ножі в рами та встановлює їх за допомогою приладів і шаблонів у бурякорізки. Регулює піднімання ножів залежно від якості буряку, що надходить на перероблення. Усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговує. Веде планово-запобіжний ремонт бурякорізок та приводних механізмів.

Повинен знати: технологічний процес одержання бурякової стружки; вимоги до якості ножів, правила їх гостріння; умови одержання стружки з буряку різної якості; основи технології одержання цукру з бурякової стружки; способи видалення з бурякорізок сторонніх предметів; ручне та автоматичне регулювання продуктивності бурякорізок; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією різальника буряків 2 розряду - не менше одного виробничого сезону.

13. РОЗДІЛЬНИК РАФІНАДУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розколює бруски рафінаду на колольних верстатах, ручних і приводних ножах згідно з вимогами державних стандартів. Подає розколотий на куски рафінад до бачків або бункерів. Передає кружки рафінаду на верстати механічного колення. Відбраковує дефектні бруски, кружки та заготівки. Розпилює кружки рафінаду на розпилювальних верстатах.

Повинен знати: будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації колольних верстатів, ручних та приводних ножів; вимоги до якості готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Розділяє і коле цукор-рафінад на колольних верстатах згідно з технологічним регламентом та робочими інструкціями. Сортує та очищає рафінадні голови. Розколює голови рафінаду на частини і передає їх до подальшого оброблення. Відбраковує забруднені, невибілені, недосушені рафінадні голови. Розпилює рафінадні голови циркулярними пилками на правильні кружки певної товщини. Організовує роботу дільниці розділення рафінаду на колольних, розпилювальних верстатах та вручну. Забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у налагодженні, усуненні несправностей в роботі устаткування. Забезпечує якість продукції згідно з вимогами державних стандартів. Веде облік та звітність.

Повинен знати: правила та технологічний режим розділювання, колення та розпилювання цукру-рафінаду; правила та способи визначення якості рафінадних голів; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування й контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості готової продукції; правила обліку готової продукції; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією роздільника рафінаду 2 розряду - не менше 1 року.

14. РОЗЛИВАЛЬНИК УТФЕЛЮ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розливає утфель у форми під час головного способу виробництва рафінаду під керівництвом розливальника вищої кваліфікації. Заштопує форми, перекидає і вставляє їх у гнізда розливних вагонів. Підкочує вагони до розливного приладу. Править залиті утфелем форми, встановлює їх у точно вертикальному положенні. Перемішує верхній шар утфелю у формах. Підрізає, насікає та згущує верхній шар охололого утфелю у формах за допомогою лопаток, ножів та рульовочних машин. Проводить рульовку утфелю в головних формах.

Повинен знати: правила розливу утфелю у форми і розмір встановленого недоливу; кількість, якість та властивості клерсу, що використовується для заливання утфелю в форми; призначення процесу рульовки утфелю, правила технологічного режиму розливного відділення; температурний режим вибілювання утфелю; способи запобігання та усунення браку.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Організовує роботу дільниці розливу та обробки утфелю перед вибілюванням. Веде виробничий процес розливання, рульовки, додаткової кристалізації та охолодження утфелю згідно з технологічними інструкціями. Забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів. Запобігає відхиленню технологічного процесу від заданого режиму та встановлює причини відхилення. Бере участь у налагодженні устаткування та усуває несправності в його роботі.

Повинен знати: схему технологічного процесу розливного відділення; будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації обслуговуваного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні та технологічні властивості утфелів; правила регулювання технологічного процесу, ведення встановленого обліку продукції в розливному відділенні; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника утфелю 2 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 року

N
пор.
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник варіння
утфелю
2, 4 - 6
Аппаратчик варки
утфеля
2, 4 - 6
2.
Апаратник
дефекосатурації
бурякового соку
4 - 5
Аппаратчик
дефекосатурации
свекловичного сока
3 - 5
3.
Апаратник
оброблення
бурякового соку
2
Аппаратчик обработки
свекловичного сока
2
4.
Апаратник
оброблення
рафінадних голів
3 - 4
Аппаратчик обработки
рафинадных голов
2 - 4
5
Вибивальник
рафінадних голів
3 - 4
Выбивщик рафинадных
голов
3 - 4
6.
Виробник очеретяних
матів
1 - 2
Изготовитель
камышовых матов
1 - 2
7.
Клерувальник цукру
2 - 3
Клеровщик сахара
2 - 3
8.
Оператор виробничої
дільниці
3 - 4
Оператор
производственного
участка
3 - 4
9.
Оператор головного
пульта керування
4 - 5
Оператор главного
пульта управления
4 - 5
10.
Оператор іонітової
установки
4
Оператор ионитовой
установки
4
11.
Оператор
пробовідбірної
установки
3
Оператор
пробоотборной
установки
3
12.
Різальник буряків
2; 4
Резчик свеклы
2; 4
13.
Роздільник рафінаду
2 - 3
Раздельщик рафинада
2 - 3
14.
Розливальник утфелю
2 - 3
Разливщик утфеля
2 - 3

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 року, із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за чинним
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Аппаратчик варки
утфеля
2; 4 - 6
Апаратник варіння
утфелю
2; 4 - 6
2.
Аппаратчик
обработки
свекловичного сока
2
Апаратник оброблення
бурякового соку
2
3.
Аппаратчик
дефекосатурации
свекловичного сока
3 - 5
Апаратник
дефекосатурації
бурякового соку
4 - 5
4.
Аппаратчик
получения клеевого
раствора
3
Професія вилучена
через відсутність
виробництва

5.
Аппаратчик
получения сахарата
кальция
4
Професія вилучена
через відсутність
виробництва

6.
Аппаратчик
обработки
рафинадных голов
2 - 4
Апаратник оброблення
рафінадних голів
3 - 4
7.
Выбивщик рафинадных
голов
3 - 4
Вибивальник
рафінадних голів
3 - 4
8.
Изготовитель
камышовых матов
1 - 2
Виробник очеретяних
матів
1 - 2
9.
Клеровщик сахара
2 - 3
Клерувальник цукру
2 - 3
10.
Оператор ионитовой
установки
4
Оператор іонітової
установки
4
11.
Оператор
пробоотборной
установки
3
Оператор
пробовідбірної
установки
3
12.
Оператор
производственного
участка
3 - 4
Оператор виробничої
дільниці
3 - 4
13.
Оператор главного
пульта управления
4 - 5
Оператор головного
пульта керування
4 - 5
14.
Раздельщик рафинада
2 - 3
Роздільник рафінаду
2 - 3
15.
Разливщик утфеля
2 - 3
Розливальник утфелю
2 - 3
16.
Резчик свеклы
2; 4
Різальник буряків
2; 4

ВИРОБНИЦТВО ЕФІРНОЇ ОЛІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес оброблення ефірної олії у кількох стадіях (відстоювання, поділення фаз, сушіння, фільтрування). Зливає готову олію у збірники або розфасовує в тару. Веде облік, замірювання рівнів та визначення обсягу готової продукції. Відбирає проби та здає їх на аналіз. Веде технологічний журнал. Обслуговує відстійники, ділильні лійки, сушильні та фільтрувальні установки. Контролює роботу обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологію обробки ефірних олій; правила регулювання процесів; асортимент ефірних олій, їх фізико-хімічні властивості; стандарти та технічні умови на ефірні олії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2. АПАРАТНИК ФЕРМЕНТАЦІЇ ЕФІРООЛІЙНОЇ СИРОВИНИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес ферментації ефіроолійної сировини в апаратах-ферментаторах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Завантажує сировину в апарати для консервації. Подає сольовий розчин в апарати-ферментатори, перемішує масу, нагріває, перекачує розчин через байпас, подає масу на гідродистиляцію. Обслуговує майданчики для зберігання сировини, апарати для консервації, баки, насоси, транспортні засоби. Веде спостереження за роботою устаткування. Завантажує, пускає, зупиняє та промиває апарати.

Повинен знати: суть технологічного процесу ферментації ефіроолійної сировини; асортимент, властивості та технічні умови на сировину; правила та способи зберігання ефіроолійної сировини; принцип роботи устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес ферментації ефіроолійної сировини в апаратах-ферментаторах розчином кухонної солі для накопичення та виділення духмяних речовин у вільному стані. Готує сольовий розчин у солерозчинниках. Приймає сировину. Веде облік сировини, що надходить. Розраховує кількість кухонної солі, необхідної для приготування розчину потрібної концентрації. Підтримує технологічний режим, передбачений технологічною інструкцією. Дотримується умов ферментації залежно від часу надходження сировини та її якості, початку та закінчення процесу ферментації контролює їх дотримання. Контролює температурний режим у масі сировини. Веде журнал. Стежить за роботою обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологію ферментації ефіроолійної сировини; причини відхилень від установленого режиму та способи їх усунення; будову обслуговуваного устаткування; вимоги до якості сировини та готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації Стаж роботи за професією апаратника ферментації ефіроолійної сировини 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник
оброблення ефірних
олій
3
Аппаратчик обработки
эфирных масел
3
2.
Апаратник
ферментації
ефіроолійної
сировини
3 - 4
Аппаратчик
ферментации
эфиромасличного
сырья
3 - 4

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Аппаратчик
обработки эфирных
масел
3
Апаратник оброблення
ефірних олій
3
2.
Аппаратчик
ферментации
эфиромасличного
сырья
3 - 4
Апаратник
ферментації
ефіроолійної
сировини
3 - 4

ВИРОБНИЦТВО КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ІНВЕРТНОГО СИРОПУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес інверсії цукрози в інвертаторі. Заповнює інвертатори цукровим сиропом. Подає холодну воду в парову оболонку. Охолоджує цукровий сироп до потрібної температури. Контролює та регулює температурний режим процесу. Розводить кислоту до визначеної концентрації у спеціальному мірнику, вмикає мішалки інвертатора і заливає розчин кислоти. Контролює хід процесу інверсії цукрози. Здійснює безперервне відбирання проб для лабораторного аналізу на вміст редукуючих речовин, регулює їх вміст введенням додаткової кількості розчину кислоти або інвертного сиропу з меншим вмістом редукуючих речовин. Готує розчин двовуглекислого натрію, з дотриманням визначеної концентрації у мірнику. Веде процес нейтралізації інвертного сиропу розчином лугу. Відбирає проби. Визначає за допомогою рефрактометра вміст сухих речовин у готовому інвертному сиропі. Зливає інвертний сироп у збірники з фільтрацією. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Чистить і миє устаткування.

Повинен знати: склад і властивості інвертного сиропу та їх залежність від температурного режиму, тривалості теплового впливу, концентрації цукрового розчину, властивостей і концентрації харчових кислот, застосовуваних для інверсії, наявність домішок у інвертованому розчині (продуктів інверсії цукрози); схему і розташування трубопроводів та устаткування; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; режим і технологію інверсії цукрози; будову обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією карамельника 3 розряду - не менше 1 року.

2. БІСКВІТНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує операції щодо обслуговування штамп-машини під керівництвом бісквітника вищої кваліфікації. Заправляє під вальці штамп-машини стрічки тіста, обсипає їх борошном. Контролює проходження тіста через вальці. Стежить за наповненням ящиків або коробів готовою продукцією. Відносить ящики або короби з готовою продукцією до місця складування. Відбраковує продукцію.

Повинен знати: правила і прийоми виконуваної роботи; принцип роботи штамп-машини; вимоги до зовнішнього вигляду готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес формування затяжного, цукрового, здобного печива і пряників різних видів вручну під керівництвом бісквітника вищої кваліфікації. Розминає тісто на ручних вальцях або вручну. Розкачує тісто до визначеної товщини, підсипає його борошном. Ріже, відсаджує або штампує тісто. Виконує іншу роботу за вказівкою бісквітника вищої кваліфікації. Завантажує тісто у ротаційну, штампувальну або тістодавильну машину. Змащує листи. Подає листи до формувальних машин або печей. Контролює якість тіста, що надходить. Розподіляє тісто та обрізки в машині. Укладає готову продукцію на стеккері. Веде процес тираження пряників у барабанах або котлах. Завантажує пряники, заливає їх сиропом, вивантажує та сушить у сушильних шафах або камерах. Відбраковує нестандартні вироби.

Повинен знати: основи технології виготовлення печива і пряників вручну; правила та прийоми виконуваних робіт; правила обслуговування механізованих процесів обробки тіста; вимоги до якості і консистенції тіста; способи та правила тираження пряників; методи органолептичної оцінки якості пряників і правила їх відбраковування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бісквітника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес формування тіста механізованим способом на ротаційних, штампувальних або тістодавильних машинах. Регулює товщину шару розкачуваного тіста. Стежить за роботою обслуговуваного обладнання. Веде процес виготовлення різних видів здобного печива напівмеханізованим способом. Замішує тісто у тістомісильних машинах. Відмірює сировину та завантажує її в тістомісильні машини згідно із затвердженою рецептурою. Вивантажує готове тісто. Розкочує тісто вручну на столах до певної товщини, що встановлена технологічним режимом. Відсаджує печиво на листи вручну.

Повинен знати: технологію та технологічний режим виготовлення різних видів печива напівмеханізованим способом, рецептури їх виготовлення; правила та прийоми роботи, що виконується; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією бісквітника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення різних видів печива та пряників вручну. Заготовляє сировину і матеріали. Замішує тісто за заданою рецептурою. Обробляє тісто для різних виробів. Формує тісто і випікає вироби. Стежить за правильним подаванням готової продукції до загорткових машин і якістю її загортання. Веде технологічний процес виготовлення різних видів начинок для печива, тортів і тістечок, кремів. Завантажує сировину в збивальні машини за встановленою рецептурою. Стежить за процесом збивання кремів. Визначає момент закінчення процесу збивання. Стежить за процесом вимішування різних начинок у темперувальній машині. Регулює температурний режим у темперувальній машині.

Повинен знати: технологію виготовлення різних видів печива і пряників вручну, технологію приготування кремів і начинок; затверджені рецептури різних найменувань пряників і печива; вимоги до якості тіста і готових виробів; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта, Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бісквітника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення печива, пряників і здобних виробів на формувальному агрегаті. Готує агрегат до роботи. Контролює якість тіста, що надходить від місильного відділення і процес вальцювання тіста. Пускає і зупиняє формувальний агрегат. Стежить за процесом утворення безперервної тістової стрічки. Регулює подавання тіста, швидкість руху тіста по системі конвеєрів, товщину тістової стрічки. Забезпечує точне регулювання роботи штампувального механізму, правильне розміщення і перехід відформованих (вирубаних) виробів з полотна формувального агрегату на листи (трафарети) або безпосередньо на сталеві стрічки печі. Веде технологічний процес виготовлення печива на безперервнопотоковій механізованій лінії. Готує лінію до роботи. Перевіряє якість сировини, що надходить. Забезпечує правильність дозування і послідовність завантаження сировини у місильні машини за заданою рецептурою. Відстежує та регулює процеси безперервного замішування, вальцювання тіста, формування та випікання. Стежить за температурним режимом випікання. Забезпечує безперебійну і ритмічну роботу всього устаткування лінії.

Повинен знати: рецептури і технологію приготування печива, пряників та здобних виробів на формувальному агрегаті; технологічну схему та режим виготовлення печива на безперервнопотоковій лінії; методи визначення якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції; будову та правила експлуатації формувальних агрегатів, місильних машин, печей, контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій, устаткування безперервно-потокової лінії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бісквітника 4 розряду - не менше 1 року.

3. ВАФЕЛЬНИК

(кондитерське виробництво)

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Наносить начинку на вафельні листи і склеює вручну. Наповнює начинкою відсаджувальні мішечки. Відсаджує начинку у фігурні вафлі. Склеює і вирубує вафлі.

Повинен знати: методи та способи нанесення начинки на вафельні листи вручну, відсадження начинки, склеювання і вирубування вафель.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє вафлі у напівмеханізованому виробництві. Наносить начинку на вафельні листи і складає їх на машину. Завантажує бункери машини начинкою. Подає вафельні листи під валики машини. Пускає і зупиняє машину. Регулює подавання начинки. Установлює визначений зазор між вальцями. Приймає вафельні пласти з транспортера та укладає їх у стоси.

Повинен знати: види вафельних начинок; методи регулювання нанесення шару начинки на вафельні листи та склеювання їх на машині; принципи роботи та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вафельника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення вафель одного типу з начинками на потоковій механізованій лінії. Приймає вафельні листи за кількістю і якістю. Керує процесом виготовлення начинок. Визначає готовність та якість начинок. Регулює роботу намазної машини, встановлює товщину шару начинки. Перевіряє вагу пластів. Контролює відповідність співвідношення начинки і листів заданій рецептурі. Стежить за охолодженням (вистоюванням) пластів у холодильній камері.

Повинен знати: рецептури та технологію виготовлення вафель на потоковій механізованій лінії; вимоги до якості начинок і вафельних листів; будову та правила експлуатації варильної апаратури, намазної машини та транспортних пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією вафельника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення вафель з начинками у широкому асортименті на потоковій механізованій лінії. Приймає вафельні листи, подає їх у намазну машину. Встановлює товщину шару начинки залежно від кількості шарів виробу. Контролює температурний режим охолодження вафельних листів у холодильній камері.

Повинен знати: асортимент, рецептуру та технологію виготовлення різних видів вафель на потоковій механізованій лінії; вимоги до якості готових виробів; будову та правила експлуатації обладнання, що входить до потоково-механізованої лінії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вафельника 3 розряду - не менше 1 року.

4. ВИРОБНИК ТАБЛЕТОК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення таблеток типу "Холодок" під керівництвом виробника таблеток вищої кваліфікації. Готує гранулят для таблеток типу "Холодок". Завантажує емульсію, цукровий пісок у мікс-машину. Стежить за змішуванням маси, визначає її готовність, подає невеликими порціями у гранулятор для подрібнення. Регулює ступінь подрібнення готової маси. Подає подрібнену масу на наступні операції. Формує таблетки типу "Холодок". Стежить за подаванням таблеткової маси у преси. Регулює кількість маси, що надходить у преси відповідно до встановленого технологічного режиму. Стежить за процесом формування таблеток. Візуально й органолептично визначає в'язкість таблеткової маси, що надходить. Стежить за роботою устаткування та регулює її. Контролює правильну кількість таблеток в одному кілограмі.

Повинен знати: рецептури таблеткової маси; технологію приготування та формування таблеток типу "Холодок"; методи та ступінь подрібнення грануляту; вимоги до якості таблеткової маси, яка надходить на формування; будову та принцип дії обслуговуваного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і транспортних засобів; правила регулювання подавання таблеткової маси у преси.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення таблеток типу "Холодок". Готує масу для таблеток. Завантажує сировину у варильний котел. Готує емульсію. Стежить за процесом уварювання емульсії і подає емульсію у лійку мікс-машини. Стежить за процесом сушіння грануляту в сушарці, регулює температурний режим сушіння. Відбирає проби та перевіряє гранулят на вологість у процесі сушіння. У разі потреби пересипає сирий гранулят з нижнього ярусу сушарки на верхній. У разі утворення великих пластів грануляту в сушарці розколює їх на дрібні шматки. Подає сухий гранулят транспортером у дезінтегратор, стежить за розмелюванням його у порошок. Подає порошок у мікс-машину з подальшим додаванням згідно з рецептурою м'ятної олії і стеарату кальцію. Стежить за змішуванням таблеткової маси і визначає її готовність. Подає готову масу в місткість на вистоювання. Регулює роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: технологію приготування таблеткової маси; технологію та технологічний режим виготовлення таблеток "Холодок"; методи визначення вологості грануляту і готовності мас; правила обслуговування обладнання та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника таблеток 3 розряду - не менше 1 року.

5. ГЛАЗУРУВАЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Покриває цукерки або інші кондитерські вироби вручну готовою глазур'ю без нанесення візерунка. Відбраковує дефектні корпуси. Завантажує глазуровані вироби в холодильну шафу. Подає вироби після охолодження до вагів або на наступну операцію.

Повинен знати: правила та прийоми глазурування кондитерських виробів без нанесення візерунка.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Глазурує кондитерські вироби вручну з нанесенням встановленого візерунка. Підігріває до встановленої температури і розмішує глазур, надає їй необхідної консистенції, додає в помадну глазур есенції та барвники. Завантажує глазуровані вироби в холодильну шафу. Подає охолоджені вироби до вагів або на наступні операції. Підносить та укладає корпуси виробів вручну на полотно глазурувальної машини, відбраковує нестандартні корпуси.

Повинен знати: технологію глазурування кондитерських виробів вручну з нанесенням візерунка; вимоги до якості глазурі та корпусів виробів; способи приготування глазурі, її склад.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією глазурувальника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес глазурування різних кондитерських виробів на агрегатах і машинах різних систем під керівництвом глазурувальника вищої кваліфікації. Бере участь у підготовці обслуговуваного устаткування до роботи. Стежить за безперервним подаванням глазурі та корпусів виробів до машин, роботою саморозкладача, щільністю укладання корпусів на стрічку транспортера, проходженням виробів через глазурувальний механізм і охолоджувальну шафу. Регулює роботу повітроподавального механізму.

Повинен знати: основи технології глазурування різних кондитерських виробів на агрегатах і машинах; вимоги до якості виробів, що надходять на глазурування, і готової продукції; принцип роботи обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією глазурувальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес глазурування різних кондитерських виробів на агрегатах і машинах різних систем. Готує обладнання до роботи, перевіряє рух транспортера, глазурувального механізму й охолоджувальних пристроїв. Темперує глазур і завантажує глазурувальні машини. Пускає та зупиняє живильні насоси. Стежить за в'язкістю глазурі. Регулює швидкість руху розподільного, сітчастого та охолоджувального транспортера. Регулює повітроподавальний механізм для одержання шару шоколадної глазурі визначеної товщини та з хвилеподібною поверхнею виробів. Визначає відсоток глазурі в цукерках відповідно до встановлених стандартів.

Повинен знати: технологію та технологічний режим глазурування кондитерських виробів різних видів на агрегатах і машинах; вимоги до глазурі та готових виробів; норми витрат глазурі залежно від виду глазурованих виробів; будову глазурувального агрегату, правила його експлуатації; правила регулювання швидкості транспортерів і роботи механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією глазурувальника 3 розряду не менше 1 року.

6. ГЛЯНЦЮВАЛЬНИК КАРАМЕЛІ ТА ДРАЖЕ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Глянцює карамель і драже у дражувальних котлах. Готує восковожирову суміш і цукровий сироп. Завантажує та розвантажує дражувальні котли. Дозує за заданою рецептурою цукровий сироп, барвники, восковожирову суміш. Пускає та зупиняє дражувальні котли. Регулює процес глянцювання кондитерських виробів. Відбраковує готову продукцію. Глянцює карамель і драже в апаратах безперервної дії (барабанах). Вмикає апарат і регулює надходження карамелі та драже у секції апарата. Заповнює дозатори компонентами: сиропом, глянцем, тальком. Регулює роботу дозаторів. Стежить за процесом обкачування та якістю глянцювання. Подає повітря для підсушування. Виявляє та усуває несправності в роботі обслуговуваного апарата безперервної дії. Запобігає порушенням технологічного режиму.

Повинен знати: асортимент глянцювальної карамелі та драже; рецептури та технологічний режим приготування сиропу, восковожирової суміші й глянцювання; будову дражувальних котлів, апаратів безперервної дії, контрольно-вимірювальних приладів, правила експлуатації та правила поводження з ними; заходи запобігання й усунення бою карамелі та драже у процесі обробки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

7. ГОТУВАЧ БІЛКОВИХ МАС

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у виконанні допоміжних робіт у процесі приготування білкових мас у виробництві халви. Шеретує насіння кунжуту, соняшника та інших олійних культур. Відділяє оболонку від шеретованого кунжутного насіння в соломурній машині або вручну. Готує соляний розчин. Завантажує шеретоване кунжутне насіння в розчин. Промиває насіння водою у мийній машині або вручну. Завантажує віялки, замочувальні баки, сепаратор, шеретувальні машини, обслуговує та регулює їх роботу.

Повинен знати: технічні умови на кунжут та інші олійні культури, які застосовуються у виробництві халви, правила обробки їх насіння в соляному розчині; принцип роботи машин і пневматичних пристроїв, правила обслуговування; технологію шеретування насіння олійних культур і соломурування кунжуту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи в процесі приготування білкових мас у виробництві халви. Визначає якість отриманої сировини, шеретування та промивання насіння кунжуту органолептичним методом. Завантажує сировину у центрифуги. Видаляє вологу з сировини в центрифугах. Стежить за видаленням вологи органолептично. Забезпечує дотримання установлених режимів процесів решетування і соломурування кунжуту. Передає оброблене насіння на обсмаження або сушіння.

Повинен знати: технічні умови та технологію процесу видалення вологи з сировини; вимоги до якості сировини й оброблення насіння; будову обслуговуваних машин; призначення процесу зневоднювання насіння.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією готувача білкових мас 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування білкових мас у виробництві халви під керівництвом готувача білкових мас вищої кваліфікації. Подрібнює насіння олійних культур і горіхів арахісу та кешью на млинах або на меланжерах. Рівномірно та безперебійно завантажує сировину. Регулює ступінь подрібнення сировини відповідно до заданого технологічного режиму. Відбирає проби для визначення ступеня помелу. Контролює якість та тонкість помелу. Стежить за процесом сушіння. Регулює температурний режим у сушарці.

Повинен знати: технологію та технологічні режими подрібнення насіння та ядер; методи визначення виходу білкової маси; будову технологічного устаткування та комунікацій, правила їх експлуатації; задану тонкість помелу; вимоги до якості помелу сировини та її сушіння.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача білкових мас 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування білкових мас для виробництва халви. Стежить за надходженням (прийманням) кунжуту, арахісу, визначає режими їх обробки залежно від сорту та якості. Перевіряє та регулює дозування завантаженої сировини. Забезпечує дотримання встановлених режимів замочування, сушіння, соломурування, сушіння-обсмаження і розмелювання насіння. Визначає якість отриманих білкових мас. Стежить за технічним станом, налагоджує та регулює роботу шеретувальної, соломуромийної машини, центрифуг, сушарок, розмельної установки та пневматичних пристроїв. Запобігає й усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Керує процесом приготування білкових мас у виробництві халви.

Повинен знати: технологічні режими та технологію приготування білкових мас; методи визначення міцності соляних розчинів; конструктивні особливості технологічного устаткування у виробництві білкових мас, способи виявлення, запобігання та усунення несправностей у його роботі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача білкових мас 4 розряду - не менше 1 року.

8. ДРАЖУВАЛЬНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес накатування та обробки цукрових видів драже. Завантажує дражувальні котли корпусами драже, поливає сиропом, пересипає цукровою пудрою. Регулює швидкість обертання котлів і тривалість стадії обробки корпусів. Стежить за рівномірним нарощуванням шару цукрової оболонки, її вирівнюванням та шліфуванням. Вивантажує готову продукцію.

Повинен знати: прийоми та правила накатування й оброблення різних видів драже; принцип роботи та правила експлуатації котлів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією обсипальника кондитерських виробів 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення лікерно-желейних видів драже або драже лікувального призначення, які містять медикаменти, вітаміни, бактерійні, вірусні, ендокринні або інші препарати, під керівництвом дражувальника вищої кваліфікації. Готує матеріали для дражувальної маси. Готує цукровий сироп за заданою рецептурою. Завантажує корпуси драже в котли. Стежить за процесом дражування з метою одержання драже потрібного розміру, ваги, форми та поверхні. Контролює витрати сировини, напівфабрикатів і якість готової продукції. Виявляє несправності в роботі дражувальних котлів.

Повинен знати: асортимент драже, що виробляється; властивості сировини, напівфабрикатів, готової продукції; рецептуру, технологічні режими та технологію виготовлення різних видів драже; вимоги до різних видів драже; будову дражувальних котлів; види, властивості драже лікувального призначення, дію на організм застосовуваних медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних, ендокринних та інших препаратів, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дражувальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення кольорового, шоколадного драже та драже лікувального призначення. Готує машинним способом або вручну різні корпуси драже: лікерні, помадні, желейні, фруктово-ягідні, карамельні, горіхові. Готує цукрові, лікерні сиропи, полірувальні маси, шоколадну глазур, помаду або дражувальну масу, яка містить медикаменти, вітаміни, бактерійні, вірусні, ендокринні або інші препарати. Виготовляє напівфабрикати потрібної форми й розміру з добре вирівняною поверхнею шляхом накатування (оздоблення) цукрової пудри на корпуси драже в дражувальних котлах. Стежить за процесом дражування та регулює його. Відбирає проби для аналізу під час виготовлення драже лікувального призначення. Контролює якість виготовлення корпусів, напівфабрикатів, якість приготування мас та сиропів. Виявляє і усуває несправності у роботі варильної апаратури, формувальних машин і дражувальних котлів.

Повинен знати: фізичні та хімічні властивості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції; рецептури, технологічні режими й способи варіння сиропів, приготування дражувальних та полірувальних мас для різних видів драже; вимоги до якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; будову варильної апаратури, формувальних машин і дражувальних котлів; способи виявлення й усунення несправностей в роботі устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дражувальника 3 розряду - не менше 1 року.

9. КАРАМЕЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує різні операції з обслуговування штампувальних або різальних машин під керівництвом кара мельника вищої кваліфікації. Знімає охолоджену карамель у лотки. Відносить лотки до місць складування.

Повинен знати: основні властивості і відмінні ознаки карамелі; вимоги до якості готової продукції; правила та прийоми роботи, що виконується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Підносить і вивантажує карамельну масу на охолоджувальні столи. Вносить у карамельну масу барвники, кислоти та есенції. Перемішує масу й передає її на оброблення. Відбирає брак. Виконує інші складніші роботи за вказівкою та під керівництвом карамельника вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні властивості й відмінні ознаки карамельних мас, барвників, кислот та есенцій; правила та прийоми введення в карамельну масу барвників, кислот, есенцій, перемішування маси; види браку карамельної маси та способи його усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією карамельника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Промиває, обробляє карамельну масу для виготовлення карамелі з подвійними або густими начинками вручну, охолоджує, розпластовує карамельну масу на столах. Витягає масу на витягувальній машині. Стежить за темперуванням начинок. Закладає та обробляє пласти на катально-начиняльній машині. Регулює надходження начинок й оформляє карамельний батон, витягує батон у джгут на калібрувально-витягальному механізмі та передає його на карамелеформувальний агрегат. Регулює роботу калібрувально-відтягувального механізму і карамелеформувального агрегату, усуває несправності в його роботі.

Повинен знати: технологічний режим, правила та прийоми оброблення карамельної маси для виготовлення карамелі з подвійними начинками, формування батонів, джгуту; будову, принцип роботи, правила експлуатації та способи регулювання обслуговуваних машин та механізмів; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією карамельника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення льодяників на карамелеформувальному агрегаті. Регулює режими проминання, оброблення й охолодження карамельної маси, визначає її готовність до формування. Формує карамель на машинах з штампувальними або різальними ланцюгами, на вальцях монпасье. Виявляє й усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування. Під час приготування льодяників на безперервно-потоковій механізованій лінії стежить і регулює процес варіння, ароматизації, охолодження карамельної маси, перевіряє якість загортання та розфасування відформованої карамелі.

Повинен знати: властивості карамельної маси для виготовлення льодяників; методи контролю та регулювання технологічного процесу виготовлення льодяників; будову та правила експлуатації варильної апаратури, карамелеформувальних машин та агрегатів, транспортувальних пристроїв, комунікацій, обладнання безперервно-потокової механізованої лінії; вимоги до якості льодяників.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією карамельника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення карамелі з начинкою на карамелеформувальному агрегаті. Перевіряє та регулює роботу машини та механізмів агрегату. Забезпечує своєчасну підготовку та подавання карамельної маси й начинок до формування. Розпластовує карамельну масу на проминальних машинах або вручну. Готує карамельний пласт, накладає його на трубку начинконаповнювача катальної машини. Темперує начинки та подає механізованим способом або вручну до начинконаповнювача. Вводить начинки через трубку наповнювача в карамельний батон. Пропускає батон через калібрувально-відтягувальний механізм. Стежить за процесом формування карамелі на машинах із штампувальними або різальними ланцюгами.

Під час вироблення карамелі з підйомними густими начинками виготовляє карамельний "конверт", наповнює його начинкою, закриває та витягує "конверт", закладає в катальну машину для наступного формування. Під час вироблення карамелі в барвистій оболонці - багаторазово складає та витягує різнокольорові карамельні маси у візерунчастий пласт і загортає в нього "конверт" з начинкою.

Веде процес виготовлення карамелі з начинкою на безперервно-потоковій механізованій лінії. Веде контроль за дотримуванням технологічних режимів та усуває несправності в роботі на всіх фазах виробництва карамелі. Стежить за роботою контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує взаємодію всього обладнання лінії, пов'язаного з роботою карамелеформувального агрегату. Регулює завантаження, режим та ритм роботи варильної апаратури, дозаторів, охолоджувальних пристроїв, промивальної, катально-начиняльної та темперувальної машин, формувального агрегату, апарата для глянцювання, фасувального автомата, загортальних машин та транспортерів.

Повинен знати: рецептури, технологічні режими та способи виготовлення карамелі з різними начинками; асортимент і властивості карамельних мас та начинок; вимоги до якості карамелі з начинкою; конструктивні особливості та правила експлуатації та регулювання роботи устаткування для виготовлення різних видів карамелі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією карамельника 4 розряду - не менше 1 року.

10. КОНДИТЕР

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Вирізає ножем або вибиває випечений бісквіт з форм. Зачищає форми та бісквіт. Підвозить напівфабрикати до робочих місць. Завантажує намазну машину кремом або начинкою та регулює її роботу. Виконує інші більш складні роботи під керівництвом кондитера вищої кваліфікації.

Повинен знати: вимоги до якості напівфабрикатів для тортів та тістечок; способи та прийоми набивання або намазування тортів та тістечок кремом або начинкою; правила обслуговування намазної машини.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі роботи в процесі виготовлення тортів, тістечок та фігурного печива. Готує різні сиропи й креми; збиває та забарвлює креми, варить сироп. Розкладає, вирівнює та розрізає бісквіт за розмірами на пласти для тортів і тістечок. Набиває або намазує торти й тістечка кремом чи начинкою вручну або на намазних машинах із регулюванням товщини шару крему або начинки. Готує напівфабрикат для окремих виробів. Перевіряє вагу штучних виробів. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів якість варіння. Подає напівфабрикат до робочого місця. Затарює готову продукцію. Веде процес формування складно-фігурного печива. Наповнює тістом відсаджувальні мішечки та відсаджує вручну печиво або тістечка на листи. Відсаджує печиво типу "Україна" на відсаджувальних машинах. Заповнює циліндр відсаджувальної машини тістом. Стежить за якістю відсаджування. Знімає з машини відформоване тісто та укладає його на листи. Виготовляє сандвічі на машині. Перевіряє якість печива, що надходить, начинок, кремів. Пускає та зупиняє машину, регулює її роботу. Завантажує у барабани машини креми або начинки. Подає печиво транспортером на касети, наносить начинки, крем, охолоджує у холодильній шафі, укладає на транспортер.

Повинен знати: рецептури та технологічні режими приготування різних сиропів, кремів, виготовлення сандвічів, напівфабрикатів для окремих видів виробів; способи забарвлення кремів; асортимент виробів, що випускаються; види сировини, смакових та ароматичних речовин, розпушувачів і використовуваних барвників для виготовлення кондитерських виробів; принцип роботи та правила експлуатації варильної апаратури, збивальної та намазної машин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кондитера 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення простих тортів, тістечок та інших поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів з нанесенням трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб із різного виду сировини: борошняного тіста, сирної маси або морозива. Готує різні види тіста, кремів, начинок. Заготовляє, відважує, відмірює сировину за заданою рецептурою. Замішує, вимішує, збиває тісто, проминає, розкачує до визначеної товщини, підсипає борошном. Обробляє одержані напівфабрикати. Штампує, формує та відсаджує вироби на листи. Прикрашає вироби помадкою, марципаном, зацукреними фруктами, шоколадом, кремом. Передає на загортування вироби із морозива.

Повинен знати: сорти борошна та його властивості (якість клейковини, що утворюється); рецептури й режими виготовлення простих тортів, тістечок та інших поштучних кондитерських виробів з нанесенням трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою та з нескладним поєднанням фарб; способи оздоблення виробів помадкою, марципанами, зацукреними фруктами, шоколадом, кремом; будову обслуговуваного обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кондитера 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення різних кексів, рулетів, печива роздрібного асортименту, складних видів тортів та тістечок із різної сировини: борошняного тіста, сирної маси або морозива із складним багатобарвним візерунком, з роздільним розміщенням дрібних та середніх деталей малюнка і з різкими традиційними переходами тонів. Фігурно нарізає випечені напівфабрикати. Формує. Виготовляє деталі малюнка, оздоблення для тортів з шоколаду, крему, безе. Підбирає крем за кольорами. Наносить візерунки. Здійснює монтаж малюнка з різних дрібних та середніх деталей. Перевіряє візуально поєднання барвистих елементів і деталей малюнка, вагу готових тортів і тістечок.

Повинен знати: рецептури і технологію виготовлення кексів, рулетів, печива роздрібного асортименту, складних тортів та тістечок з нанесенням складного багатобарвного візерунка; способи монтажу малюнка.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кондитера 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення високохудожніх, оригінальних, фігурних, національних тортів, зроблених на замовлення за спеціально розробленими фірмовими рецептурами, під керівництвом кондитера вищої кваліфікації. Виготовляє окремі випечені та оздоблювальні напівфабрикати. Веде процес виготовлення цукерок для наборів типу "театральний", "шоколадний". Готує та перевіряє якість сировини, начинок, оздоблювальних напівфабрикатів. Формує тістові заготовки, художньо оздоблює складні види виробів.

Повинен знати: рецептури й основи технології виготовлення високохудожніх, фігурних, зроблених на замовлення, національних тортів; рецептури і технологію виготовлення цукерок, що входять у "Шоколадні" та "Театральні" набори, кремів, сиропів, окремих випечених і оздоблювальних напівфабрикатів; способи та прийоми художнього оздоблення виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кондитера 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення високохудожніх, оригінальних, фігурних, зроблених на замовлення, національних тортів. Формує складнофігурні тістові заготовки. Здійснює складне художнє оздоблення виробів. Підбирає оздоблювальні матеріали за кольором, формою, розміром. Здійснює монтаж малюнка з різних дрібних та середніх деталей. Розробляє рецептури та технологію виготовлення фірмових тортів та тістечок.

Повинен знати: технологію виготовлення високохудожніх, оригінальних, фігурних, зроблених на замовлення, національних тортів; правила та прийоми розроблення рецептур виробів з випечених, оздоблювальних напівфабрикатів; товарознавчу характеристику сировини та напівфабрикатів; способи та прийоми високохудожнього оздоблення виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кондитера 5 розряду - не менше 1 року.

11. МАРМЕЛАДНИК-ПАСТИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Розливає мармеладну масу у форми вручну. Визначає момент закінчення процесу желатування. Вибирає вручну охолоджений мармелад з форм на решета й укладає решета з мармеладом на візки. Установлює лотки під мармеладо-розливальну машину. Обгортає батони кірочкою та укладає їх на дошки. Стежить за обсипанням батонів цукром, ріже батони на шматки певної довжини на агрегатах безперервної дії. Склеює вручну половинки зефіру і укладає їх на решета. Знімає заповнені решета з транспортера на стелажний майданчик.

Повинен знати: прийоми розливання та вибирання мармеладу вручну; способи визначення моменту закінчення процесу желатування; вимоги до батонів і кірочки апельсинно-лимонних скибок; правила та прийоми обгортання батонів кірочкою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розливає маси фруктово-ягідних мармеладів на мармеладорозливальному агрегаті або маси тришарового желейного мармеладу на розливальній машині. Завантажує бункер розливального апарата мармеладною масою. Пускає і зупиняє машини. Регулює процеси відливання, відсадження та вибирання мармеладу. Фарбує сироп різними барвниками. Темперує, ароматизує, підкислює і підфарбовує желейну масу під час виготовлення тришарового мармеладу. Перевіряє готовність маси. Визначає ступінь утворення кожного желейного шару. Регулює роботу відливальних механізмів. Подає готові пласти на різання. Установлює лотки на ланцюговий транспортер пастилорозливальної машини, заповнює їх пастильною масою. Забезпечує рівномірну товщину шарів пастильної маси.

Регулює роботу розливального механізму на лінії безлоткового розливання пастили. Стежить за розливанням маси на стрічку, утворенням кірочки пастили. Регулює рух пласта на стрічці та товщину його шару. Обсипає пласти цукровою пудрою. Подає інверт для змазування стрічки. Стежить за регулярним і правильним змазуванням стрічки, надходженням холоду та промиванням бортових пасів.

Виготовляє батони й кірочки для апельсинно-лимонних скибок. Охолоджує клейовий сироп у темперувальній машині. Підкислює, ароматизує та підфарбовує желейну масу. Розподіляє маси по бункерах і регулює температуру маси. Розливає маси у форми, на транспортер, у трубчасті агрегати або розливну головку агрегату безперервної дії. Вибирає батони з форм на дошки й подає на вистоювання. Регулює товщину та ширину кірочки на розмазувальних транспортерах і її положення в жолобах формувального транспортера. Стежить за охолодженням кірочки. Очищає мармелад від цукру. Подає лотки з готовою продукцією до вібраційної машини.

Відсаджує зефір на машині, заповнює бункер відсаджувальної машини зефірною масою. Пускає та зупиняє машини. Стежить за рухом лотків і якістю відсадження. Знімає лотки з відсадженими половинками зефіру та установлює їх на такелажні візки. Наповнює зефірною масою відсаджувальні мішечки та відсаджує зефір на дошки вручну. Склеює зефір на комплексно-механізованій потоковій лінії з єдиним ритмом роботи.

Повинен знати: технологічні режими виготовлення яблучного або тришарового мармеладу, пастили; будову та принцип дії машин, правила їх експлуатації й регулювання роботи механізмів; рецептури та технологію приготування батонів та кірочки для апельсинно-лимонних скибок; правила експлуатації машин і транспортерів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мармеладника-пастильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення батонів для апельсинно-лимонних скибок на агрегаті безперервної дії. Контролює технологічний режим і усуває несправності в роботі на всіх стадіях виготовлення батонів. Стежить за температурою і вологістю клейового сиропу; дозує клейовий сироп з білками. Забезпечує безперервність подавання кірочок і регулює товщину їх шару. Веде технологічний процес виготовлення мармеладу типу "Балтика" на механізованій потоковій лінії.

Повинен знати: рецептури та технологічні режими виготовлення батонів і кірочок для апельсинно-лимонних скибок; властивості клейового сиропу; вимоги до якості готової продукції; будову, правила експлуатації та регулювання роботи устаткування та комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією мармеладника-пастильника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення мармеладо-пастильних виробів на апаратах періодичної дії. Підготовлює та перевіряє якість сировини та напівфабрикатів, готує суміші за заданою рецептурою, купажує пюре. Контролює технічний стан і роботу варильної апаратури, збивальних машин періодичної дії, мармеладо- або пастилорозливальних машин. Регулює технологічні режими варіння, ароматизації, формування і сушіння виробів. Стежить за процесами драглеутворення мармеладних або піноутворення пастильних мас. Визначає готовність мас.

Повинен знати: рецептури та технологію виготовлення різних видів мармеладо-пастильних виробів на апаратах періодичної дії; відмінні ознаки мас і готових виробів за зовнішнім видом, родом сировини, способом приготування та оформлення; способи коригування складу сумішей і варіння на основі даних лабораторних аналізів; будову, правила експлуатації та регулювання роботи обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мармеладника-пастильника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення всіх видів мармеладо-пастильних виробів на апаратах безперервної дії. Контролює технічний стан і роботу варильних апаратів та збивально-змішувальних агрегатів безперервної дії для зефіру й пастили, мармеладо- і пастилорозливальних агрегатів, механізованих сушарок тунельного типу, автоматів для загортання пастили і зефіру у пачки, різальних машин. Регулює технологічні режими варіння, ароматизації, формування та сушіння виробів в умовах безперервного потоку.

Повинен знати: рецептури та технологію виготовлення різних видів мармеладо-пастильних виробів на апаратах безперервної дії; конструктивні особливості устаткування для виготовлення усіх видів мармеладо-пастильних виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мармеладника-пастильника 4 розряду - не менше 1 року.

12. МАШИНІСТ ЗБИВАЛЬНИХ МАШИН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес збивання карамельної маси з екстрактом мильного кореня у збивальних котлах. Завантажує котли карамельною масою й екстрактом мильного кореня. Вмикає підігрів мішалки. Перевіряє якість сировини, що надходить, додає агарового клею та ароматичних речовин за рецептурою, розмішує масу. Фарбує сироп різними барвниками. Стежить за процесом збивання, витримує потрібну питому вагу, визначає готовність маси. Вивантажує готову масу. Регулює роботу обслуговуваних збивальних машин і котлів. Пускає та зупиняє устаткування.

Повинен знати: рецептури, технологію та технологічні режими збивання карамельної маси з екстрактом мильного кореня у збивальних котлах; будову обслуговуваних машин, правила їх експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією мармеладника-пастильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес збивання пастильної або зефірної маси, маси для збивних цукерок на збивальних машинах періодичної дії та збивальних агрегатах безперервної дії. Готує рецептурну цукрово-яблучну суміш. Змішує збиту масу з цукро-агаровим або цукро-агаро-патоковим сиропом. Дозує рецептурну суміш, яєчний білок, агаровий клей та есенцію. Визначає готовність збитої маси. Стежить за технічним станом і роботою устаткування. Веде процес приготування помадної маси на збивальних машинах. За відсутності сиропної станції варить сироп. Уварює помадний сироп до встановленої щільності у варильній колонці, перекачує його у завантажувальну лійку шнекозбивальної машини. Контролює дотримання технологічних режимів приготування помадки. Стежить за роботою машин і систем охолодження. Визначає момент закінчення процесу збивання та охолодження помади.

Повинен знати: вимоги до якості сировини і напівфабрикатів; технологію приготування та збивання маси на збивальних машинах періодичної дії та агрегатах безперервної дії; будову збивальних машин періодичної дії, агрегатів безперервної дії та іншого обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією машиніста збивальних машин 2 розряду - не менше 1 року.

13. МАШИНІСТ ФОРМУВАЛЬНО-ЗАКРУЧУВАЛЬНОГО НАПІВАВТОМАТА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Налагоджує і обслуговує ірисо- або карамелеформувальний, закручувальний напівавтомат. Заправляє етикетки, фольгу та обгортку. Укладає маси у катальну машину, відтягує батон на конус, заправляє його у калібрувально-відтягувальний механізм. Регулює процес формування та загортання різних видів ірису й льодяників. Усуває несправності у роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологічний режим формування та загортання виробів; будову, правила експлуатації, регулювання роботи напівавтомата.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією карамельника 3 розряду - не менше 1 року.

14. МАШИНІСТ ШОКОЛАДООБРОБНИХ МАШИН

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес конширування (оброблення) шоколадних мас під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Завантажує шоколадну масу в шоколадообробні машини. Додає есенції та масло какао відповідно до рецептури. Контролює дотримування технологічного регламенту і закінчення процесу оброблення. Вивантажує шоколадну масу за допомогою насосів і передає на подальше дороблення.

Повинен знати: технологію та режим оброблення шоколадних мас; будову та правила експлуатації шоколадообробних машин; схему комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією шоколадника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес конширування (оброблення) шоколадних мас для десертного й масового видів шоколаду на шоколадообробних машинах усіх типів. Контролює дотримання постійної температури шоколадної маси протягом усього процесу конширування й оптимальних технологічних і органолептичних параметрів: в'язкості, консистенції, смаку, аромату. Вводить ароматичні речовини, какао-масло та розріджувачі. Підготовляє шоколадні маси до формування виробів у заданому асортименті.

Повинен знати: технологію та режим оброблення шоколадних мас для різних видів шоколаду, вимоги до технологічних та органолептичних показників шоколадної маси; будову та правила експлуатації шоколадообробних машин і комунікацій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста шоколадообробних машин 3 розряду або шоколадника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес конширування (оброблення) шоколадних мас на автоматизованих потокових лініях з пульта керування. Регулює температуру шоколадної маси. Дотримується технічних й органолептичних параметрів шоколадних мас. Відбирає проби. Коригує структурно-механічні характеристики шоколадних мас введенням какао-масла та розріджувачів. Визначає момент закінчення процесу оброблення, вивантажує шоколадну масу та передає її на подальше перероблення.

Повинен знати: технологію процесу оброблення шоколадних мас на автоматизованих потокових лініях; будову та правила експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, що входять у лінію.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста шоколадообробних машин 4 розряду - не менше 1 року.

15. ОБКАТУВАЛЬНИК ЖУРАВЛИНИ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Обкачує журавлину в цукровій пудрі вручну на консольному стоякові. Варить крохмальний клейстер, змочує ним журавлину, засипає журавлину цукровою пудрою та перемішує, струшує лотки з журавлиною до повного покривання її пудрою. Знімає лотки з журавлиною з сітки транспортера на безперервно-потоковому агрегаті виробництва журавлини у цукрі. Відносить лотки до місця складування.

Повинен знати: правила і прийоми обкачування журавлини в цукрі вручну.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення журавлини у цукрі на безперервно-потоковій лінії під керівництвом обкатувальника вищої кваліфікації. Обкачує журавлину у цукровій пудрі механізованим способом на вібруючому столі безперервно-потокової лінії. Установлює на столі лотки з журавлиною, попередньо змоченою клейстером і засипаною цукровою пудрою. Стежить за процесом обкачування, підсипає цукрову пудру. Знімає лотки з готовою журавлиною й укладає в стоси. Передає обкачану журавлину на розфасування.

Повинен знати: правила ведення процесу механізованого обкачування журавлини у цукровій пудрі; будову та принцип роботи вібруючого стола.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією обкатувальника журавлини 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення журавлини в цукрі на безперервно-потоковій лінії. Підготовляє та перевіряє якість сировини. Готує клейстер та ароматизує його. Стежить за подаванням журавлини на інспекційний транспортер, клейстеру й цукрової пудри - в дозувальні пристрої безперервно-потокової лінії. Регулює дозувальні механізми, ступінь підсушування напівфабриката й готової продукції електрорефлекторами залежно від якості обкачування і відповідно до вимог рецептури. Забезпечує взаємодію всього устаткування лінії. Стежить за технічним станом і роботою інспекційного транспортера, дозувальних механізмів, колерувального і закатного барабанів, закатної вібраційної машини, усуває несправності в їх роботі.

Повинен знати: рецептуру та технологію виготовлення журавлини в цукровій пудрі; вимоги до якості цукрової пудри; методи регулювання технологічного процесу виготовлення журавлини в цукрі; будову й правила експлуатації устаткування потокової лінії виготовлення журавлини в цукровій пудрі; способи регулювання устаткування; вимоги до якості готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією обкатувальника журавлини 2 розряду - не менше 1 року.

16. ОБСИПАЛЬНИК КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Обсипає зефір, пастилу, мармелад цукровим піском або пудрою на вібраторах або вручну. Завантажує вібратор цукровим піском або пудрою, вмикає вібратор, стежить за його роботою. Стежить за рівномірним обпудрюванням пласта пастили на агрегаті безлоткового розливання пастили, правильним переходом пласта з верхньої стрічки на нижню, роботою рефлекторів і промиванням стрічки.

Повинен знати: норми витрат цукрової пудри; вимоги до якості обсипання; правила експлуатації транспортерів; прийоми обсипання виробів цукровим піском або пудрою; норми витрат цукру.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес обсипання карамелі, драже цукровим піском або какао-порошком у дражувальних котлах. Готує цукровий сироп. Завантажує карамель і драже в дражувальні котли. Пускає порціями в котли сироп, цукровий пісок, какао-порошок. Стежить за процесом обкачування карамелі й драже. Визначає момент закінчення обсипання. Відбирає "кінці" та пошкоджену карамель і драже. Вивантажує карамель, драже у бункери або лотки.

Повинен знати: рецептуру й технологію варіння цукрового сиропу; правила та прийоми обсипання карамелі та драже: принцип роботи дражувальних котлів, правила їх експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією обсипальника кондитерських виробів 1 розряду - не менше 0,5 року.

17. ОПЕРАТОР ЛІНІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА ТА ГРАНУЛ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва борошна та гранул із екструдованих круп для використання їх у виробництві кондитерських виробів як наповнювачів на потоково-механізованих лініях з пульта керування. Забезпечує за допомогою засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів дотримання заданого технологічного режиму. Контролює і регулює температурні режими. Контролює якість розривання крупи й розмір гранул, ступінь подрібнення борошна з гранул та її вологість. Контролює рівень накопичення борошна та крупи в бункерах-накопичувачах, дотримання норм витрат сировини. Усуває причини, які викликають погіршення якості продукції, зниження продуктивності, несправності в роботі механізмів. Підготовляє устаткування до здавання у ремонт та приймає його з ремонту. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологію та технологічні режими виготовлення борошна і гранул з екструдованих круп; вимоги до готової продукції; будову та кінематичні схеми обслуговуваного устаткування лінії; способи виявлення й усунення несправностей у роботі окремих видів обладнання; правила ведення обліку та технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

18. ОПЕРАТОР ЛІНІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЖУВАЛЬНОЇ ГУМКИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує лоткову станцію комплексно-механізованої лінії для приготування жувальної гумки. Подає порожні лотки в шахту лоткової станції. Приймає лотки з пластинами жувальної гумки з шахти лоткової станції. Установлює лотки з пластинами жувальної гумки на спеціальні візки. Контролює розміри пластини жувальної гумки. Відбирає дефектні пластини.

Повинен знати: принцип роботи лоткової станції комплексно-механізованої лінії; вимоги до якості пластин жувальної гумки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення жувальної гумки на комплексно-механізованих лініях під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Сушить та подрібнює цукор. Готує маси для жувальної гумки у мікс-машинах. Дозує компоненти. Веде процес прокачування маси на прокачувальній машині під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Регулює швидкість прокачування і товщину шару прокачувальної маси. Контролює роботу обслуговуваного устаткування, пускає й зупиняє його. Забезпечує додержання параметрів технологічних режимів, безперебійну та синхронну роботу обслуговуваних машин та механізмів лінії.

Повинен знати: основи технології та режими виробництва жувальної гумки; технологію приготування й прокачування мас для жувальної гумки; рецептури, види сировини; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування; призначення та принцип роботи приладів, установлених на пультах керування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора лінії для виробництва жувальної гумки 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення і формування жувальної гумки на комплексно-механізованій лінії. Розігріває основу маси у термоустановці. Контролює дотримання встановленої температури маси гумки, запобігає та усуває причини її відхилення від норми. Приймає компоненти маси жувальної гумки. Веде технологічні процеси прокачування й екструдування маси. Ріже, калібрує пластини. Заміряє товщину пласта і пластин. Пускає та зупиняє основне та допоміжне обладнання лінії. Веде процес загортання і пакування жувальної гумки на загортково-пакувальній лінії. Завантажує автомати лінії пластинами жувальної гумки, заправляє загортковими матеріалами: фольгою, триплексом, етикетками. Контролює якість поштучного і групового загортання. Формує блоки і пакує їх у коробки. Контролює роботу електронних та блокуючих пристроїв загортальних і пакувальних автоматів лінії, забезпечує їх безперебійну роботу. Контролює якість загортання і пакування жувальної гумки у блоки та коробки.

Повинен знати: технологію виробництва жувальної гумки, її загортання і пакування; технологічні режими виконуваних процесів; вимоги до якості сировини і готової продукції, її загортання та пакування; будову та кінематичні схеми устаткування обслуговуваної лінії; допустимі норми витрат готової продукції та загортальних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора лінії для виробництва жувальної гумки 4 розряду - не менше 1 року.

19. ОПЕРАТОР ЛІНІЇ ПРИГОТУВАННЯ ШОКОЛАДНОЇ МАСИ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування шоколадних мас на безперервно-механізованій лінії. Налагоджує і регулює роботу машин і механізмів лінії. Забезпечує безперебійну та злагоджену роботу дозаторів, змішувачів безперервної дії, млинів, емульгаторів та іншого обслуговуваного устаткування. Контролює дотримання технологічного режиму, належну якість оброблення шоколадних мас на стадіях дозування, змішування, вальцювання, розведення та гомогенізації.

Повинен знати: технологію та режими оброблення шоколадних мас на потоково-механізованій лінії; будову та правила експлуатації устаткування лінії і дозувальної апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рецептурника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування шоколадних мас на рецептурне-змішувальних станціях з автоматичним керуванням. Забезпечує дотримання технологічного режиму, безперебійну роботу машин та механізмів, що входять до складу рецептурно-змішувальних станцій. Контролює дотримання технічних і технологічних параметрів роботи устаткування, якість оброблення шоколадних мас на всіх стадіях виробництва: дозування, змішування, вальцювання, розведення, гомогенізації.

Повинен знати: технологічну схему й режим оброблення шоколадних мас в умовах безперервно-потокового виробництва із застосуванням рецептурно-змішувальних станцій з автоматичним керуванням; будову та правила експлуатації устаткування рецептурно-змішувальної станції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора лінії приготування шоколадної маси 4 розряду - не менше 1 року.

20. РЕЦЕПТУРНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес підбирання і дозування різних видів сировини під керівництвом рецептурника вищої кваліфікації. Відважує, відмірює різні компоненти сировини відповідно до установленої рецептури за допомогою дозувальної апаратури. У разі потреби подрібнює різні види сировини на машинах або вручну. Завантажує всі види сировини в лійки тістозмішувальних машин. Стежить за роботою та показаннями контрольно-вимірювальних приладів дозувальної апаратури.

Повинен знати: рецептури кондитерських виробів; принцип роботи обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією бісквітника 1 розряду або шоколадника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес підбирання й дозування різних видів сировини відповідно до встановленої рецептури за допомогою дозувальних пристроїв. Приймає сировину. Завантажує всі види сировини відповідно до рецептур. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів дозувальної апаратури й відповідно до них здійснює контроль технологічного процесу приготування кондитерських мас.

Повинен знати: рецептури на різні кондитерські маси; вимоги до якості сировини і мас; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією рецептурника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес складання рецептурних сумішей підбиранням та дозуванням різних видів сировини. Регулює технологічний процес приготування рецептурних сумішей для кондитерських мас за показаннями контрольно-вимірювальних приладів дозувальної апаратури. Стежить за температурою жиру, що надходить у рецептурне відділення, у разі потреби розігріває жир до певної температури.

Повинен знати: технологію, технологічні режими, рецептури виготовлення кондитерських мас, вимоги до їх якості; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рецептурника 3 розряду - не менше 1 року.

21. ХАЛВОМІСИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує операції замішування халви під керівництвом халвомісильника вищої кваліфікації. Наповнює чаші халвовою масою. Подає чаші з готовою халвою до розфасовування.

Повинен знати: основи технології приготування халви; правила та прийоми виконуваної роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес вимішування халви на халвомішалках або вручну. Під час механізованого замішування пускає і зупиняє машини, стежить за ними та контролює їх роботу. Регулює процес вимішування суміші білкової маси з карамельною масою. Забезпечує в процесі вимішування суміші безперервне витягування ниток карамельної маси та одержання халви однорідної консистенції і шарувато-волокнистої структури. Передає халву до розфасовування. Під час ручного замішування завантажує білкову масу в чаші, установлює їх на візки, додає збиту карамельну масу, вимішує суміші в декілька прийомів для одержання необхідної структури халви.

Повинен знати: технологію й технологічні режими приготування халви, методи органолептичного визначення готовності та якості халви; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача білкових мас 3 розряду - не менше 1 року.

22. ЦУКЕРНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Вибирає корпус цукерок з крохмалю після вистоювання. Подає очищені корпуси до ватів. Знімає готову продукцію з транспортера. Стежить за положенням лотків на вході в камери на потоково-механізованій лінії з прискореним вистоюванням. Веде процес формування способом відсадження корпусів марципанових, вершкових та інших цукерок вручну з готових мас. Розігріває, вимішує помадну, пралінову, марципанову маси та креми. Додає смакові, барвні, ароматизовані речовини. Наповнює шприцювальні мішечки цукерковою масою, відсаджує-формує вироби, прикрашає їх.

Повинен знати: правила та прийоми виконуваної роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення різних видів цукерок і національних ласощів напівмеханізованим способом або вручну під керівництвом цукерника вищої кваліфікації. Варить сироп, веде процес тираження, охолоджує, збиває, розігріває, ароматизує. Відливає в крохмаль і відсаджує цукеркові маси вручну або напівмеханізованим способом. Просіває крохмаль. Штампує в крохмалі чашечки для відливання. Очищає корпуси цукерок від крохмалю на машинах або вручну. Розподіляє корпуси цукерок у струмковому саморозкладі. Обслуговує розмазувальний конвеєр. Завантажує живильники розмазувального конвеєра цукерковою масою. Регулює товщину шару цукеркових мас. Перегортає цукеркові пласти, подає охолоджені пласти на вистоювання і до різальних машин. Стежить за технічним станом та роботою транспортера. Пресує цукеркові батони на видавлювальних пресах або інших формувальних агрегатах. Завантажує лійки пресів цукерковою масою. Пускає та зупиняє преси, регулює їх роботу. Забезпечує своєчасне подавання та стежить за машинним різанням батонних смуг або джгутів на цукерки встановленої форми. Відсаджує й обсипає куполоподібні цукерки какао-порошком і вафельною крупкою на безперервно-потокових лініях під керівництвом цукерника вищої кваліфікації. Обкачує трюфелі, південний горіх у дражувальних котлах та інших апаратах. Завантажує котли корпусами цукерок, обливає корпуси масою какао й обсипає какао-порошком при обертанні котла. Контролює рівномірний розподіл маси какао, вивантажує й просіває вироби. Відбирає нестандартні вироби. Запобігає і усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: основи технології приготування напівмеханізованим способом або вручну різних цукерок і напівфабрикатів, національних ласощів; вимоги до якості мас для розмазних цукерок; правила та прийоми завантаження транспортера, розмазування або нанесення шару різних цукеркових мас; способи регулювання товщини шару; технічні вимоги і способи обкачування трюфелів; правила експлуатації та обслуговування дражувальних котлів; технологію приготування цукеркових батонів; принцип роботи та правила експлуатації видавлювального преса.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією цукерника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення одношарових цукеркових та цукерко-вафельних пластів на розмазувальному транспортері. Уварює, охолоджує та збиває різні сиропи. Темперує, розмішує та ароматизує цукеркові маси. Готує цукерко-вафельні одношарові цукеркові пласти, охолоджує (відстоює) їх і подає на різання. Стежить і регулює роботу варильної апаратури, збивальних машин, розмазувального транспортера, різальних машин. Веде процес виготовлення вручну різних видів цукерок, а також цукерок типу "Чорнослив у шоколаді" та національних ласощів. Регулює роботу цукерко-відливальної машини. Контролює наповнення бункеру, температуру цукеркової маси у завантажувальній лійці, роботу відливальної головки і формування корпусів цукерок, роботу крохмалеподавального механізму. Стежить за технічним станом відливальної машини, усуває дефекти в її роботі. Відсаджує й обсипає куполоподібні цукерки какао-порошком та вафельною крупкою на безперервно-потокових лініях.

Повинен знати: технологію виготовлення одношарових, вафельних цукерок; органолептичні методи оцінки якості сировини напівфабрикатів; будову та правила експлуатації розмазувального транспортера, різальних машин, цукерко-відливальної машини; способи регулювання механізмів; вимоги до якості формувального матеріалу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією цукерника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення різних видів цукерок та національних ласощів напівмеханізованим способом. Веде підготовку, перевіряє якість, визначає готовність цукеркових мас. Заготовляє начинки, глазур. Формує цукерки. Глазурує і художньо оздоблює цукерки. Відливає корпуси цукерок на відливній машині. Готує цукеркові маси за заданою рецептурою, підготовлює їх для відливання і подає в завантажувальну лійку. Регулює роботу відливальної головки. Контролює підготовку і правильне наповнення лотків крохмалем, якість штампованих чашечок. Стежить за процесом вистоювання корпусів. Веде виготовлення на розмазувальному транспортері багатошарових цукерок і збивальних корпусів цукерок типу "Суфле". Готує цукеркові маси за заданою рецептурою, темперує, збиває, змішує з іншими компонентами. Послідовно наносить на стрічку транспортера й розмазує окремі шари. Загладжує й ріже цукеркові пласти. Веде процес виготовлення трюфелів. Збиває масу, перевіряє її якість. Формує трюфелі на машинах або вручну. Завантажує трюфелі у дражувальний котел, покриває їх шоколадною глазур'ю, обкачує порошком у суміші з цукровою пудрою. Вивантажує трюфелі із дражувального котла, відділяє надлишки какао-порошку. Зважує готові трюфелі. Виконує роботи щодо підготування напівфабрикатів, заготівок, оздоблювальних матеріалів для виготовлення цукерок, що входять у "Шоколадні", "Театральні" та інші набори.

Повинен знати: рецептури й технологію приготування цукеркових мас і виготовлення напівмеханізованим способом різних видів цукерок та національних ласощів; прийоми оздоблення та прикрашання виробів; технологію виготовлення на розмазувальному транспортері багатошарових і збивних цукерок; будову, правила експлуатації та регулювання роботи варильної апаратури, цукерковідливальної машини, розмазувального транспортера, збивальних і різальних машин; рецептури та технологію виготовлення трюфелів, напівфабрикатів, заготівок, оздоблювальних матеріалів для виготовлення цукерок, що входять у "Шоколадні", "Театральні" та інші набори.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією цукерника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення цукерок на відливально-формувальному агрегаті. Контролює дотримання рецептур та технологічних режимів приготування помадних, желейних та інших цукеркових мас для формування. Регулює процес відливання й вистоювання корпусів, очищає їх від крохмалю. Забезпечує взаємодію всіх вузлів і механізмів агрегату, усуває несправності в їх роботі. Стежить за рівномірним наповненням лотків крохмалем, якістю штампування чашечок та їх заповненням. Виявляє й усуває причини деформації корпусів, несправності в процесі роботи. Контролює вагу корпусів відповідно до стандартів. Веде процес виготовлення цукерок на потоково-механізованій лінії з прискореним вистоюванням. Варить цукеркові маси, підігріває маси, вводить компоненти відповідно до рецептури, збиває й темперує маси, відливає та проводить прискорене вистоювання корпусів. Стежить за процесом наступного оброблення, оздоблення цукерок. Запобігає і усуває несправності та порушення ритму роботи і технологічного режиму. Стежить за якістю продукції. Бере проби та проводить аналіз цукеркової маси на вологість. Стежить за температурним режимом у холодильній камері. Веде процес виготовлення пралінових і помадних цукерок на безперервних потокових комплексно-механізованих лініях методом випресовування. Підготовляє маси до процесу формування, ріже джгути, глазурує і загортає цукерки. Стежить за перебігом технологічного процесу, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами лабораторних аналізів і органолептичним методом. Контролює дотримання рецептур. Веде процес виготовлення цукерок типу "Грильяж" на безперервній потоковій комплексно-механізованій лінії. Веде процес розплавлення цукру, розмелу, готує цукеркові маси для грильяжу. Стежить за процесом наступного оброблення цукеркової маси, оздоблення цукерок. Регулює процес розплавлення цукру та приготування цукеркової маси за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за технічним станом і забезпечує безперебійну синхронну роботу всіх машин, автоматів, апаратів, агрегатів і контрольно-вимірювальних приладів, що входять до лінії.

Повинен знати: властивості сировини та напівфабрикатів, вимоги до їх якості; рецептуру й технологію приготування цукеркових мас; технологію формування відливних цукерок; будову устаткування лінії; правила регулювання роботи темперувальної, помадно-збивальної машини, установки для прискореного вистоювання корпусів цукерок; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; органолептичні методи оцінки якості готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією цукерника 4 розряду - не менше 1 року.

23. ШОКОЛАДНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Знімає шоколад з транспортера, укладає шоколад у тару.

Повинен знати: властивості шоколаду; правила та прийоми виконуваної роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Підготовляє шоколадну масу для формування шоколаду вручну. Заливає шоколадну масу у фігурні або прості форми. Вибирає шоколад з форм після охолодження. Склеює фігурний шоколад.

Повинен знати: властивості шоколадних мас; прийоми та правила формування шоколаду вручну.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією шоколадника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Формує вручну складні види плиткового та фігурного шоколаду і шоколадних виробів з начинкою. Темперує шоколад з доведенням до потрібної густоти, додає какао-масло, вимішує шоколад. Стежить за процесом охолодження. Вибирає шоколад. Контролює вагу штучних виробів, співвідношення начинки та шоколаду. Підготовляє до роботи й обслуговує темперувальні машини та шоколадоформувальні автомати. Регулює температуру та консистенцію шоколадної маси. Завантажує бункер відливального автомата шоколадною масою. Пускає та зупиняє автомат. Регулює підведення і прохолодження рамок з формами під розливними апаратами. Запобігає та усуває несправності в роботі окремих частин і механізмів автомата, відхилення від нормального режиму формування плиткового, фігурного шоколаду й шоколадних виробів.

Повинен знати: технологію виготовлення вручну складних видів плиткового, фігурного шоколаду та шоколадних виробів з начинками; технологічні режими темперування шоколадних мас; основи технології формування шоколаду та шоколадних виробів на шоколадоформувальному автоматі; принцип роботи та правила експлуатації шоколадоформувального автомата й темперувальних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією шоколадника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес темперування шоколадних мас і виготовляє литий шоколад на формувальних агрегатах-автоматах з пульта керування. Підготовляє автомат до роботи; підігріває форми, відливальні головки. Контролює дотримання рецептур, технологічних режимів, ваги штучних виробів і якість формування. Стежить, регулює температуру і в'язкість шоколадних мас у темперувальних машинах залежно від виду шоколаду. Стежить за правильним надходженням форм під відливальні головки, шоколадних плиток - до загортальних машин. Регулює роботу трясилок, температуру в холодильних шафах. Стежить за технічним станом та регулює роботу темперувальних машин, шоколадоформувального агрегату-автомата та вентиляційних установок.

Повинен знати: рецептури, технологічні режими виготовлення литого шоколаду на формувальних агрегатах-автоматах; стандарти на готові вироби; будову автомата, правила його експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією шоколадника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес темперування шоколадних мас та виготовлення фігурного шоколаду і шоколадних виробів з різними начинками на формувальних агрегатах-автоматах. Стежить за процесом виготовлення шоколадної кірочки, наповнює її начинкою та заповнює денце шоколадом на спеціальних формувальних механізмах. Стежить за процесом формування шоколадних порожнистих фігур. Контролює дотримання рецептур і технологічних режимів. Стежить за в'язкістю шоколадних мас та начинок. Забезпечує правильне співвідношення шоколаду і начинок, встановленої ваги, розміру й форми штучних виробів та порожнистих фігур. Регулює температуру в охолоджувальних шафах. Стежить за технічним станом і регулює роботу темперувальних машин, формувальних агрегатів-автоматів, вентиляційних пристроїв.

Повинен знати: рецептури, технологію та технологічні режими виготовлення фігурного шоколаду й шоколадних виробів з начинкою на формувальних агрегатах-автоматах; асортимент, властивості та вимоги до якості начинок; методи визначення консистенції шоколадних мас та співвідношення шоколаду і начинок; конструктивні особливості устаткування, яке застосовується для темперування шоколадних мас та формування шоколаду і шоколадних виробів з різними начинками.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією шоколадника 4 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник
приготування
інвертного сиропу
4
Аппаратчик
приготовления
инвертного сиропа
4
2.
Бісквітник
1 - 5
Бисквитчик
1 - 5
3.
Вафельник
(кондитерське
виробництво)
1 - 4
Вафельщик
1 - 4
4.
Виробник таблеток
3 - 4
Изготовитель
таблеток
3 - 4
5.
Глазурувальник
1 - 4
Глазировщик
1 - 4
6.
Глянцювальник
карамелі та драже
3
Глянцовщик карамели
и драже
3
7.
Готувач білкових
мас
2 - 5
Приготовитель
белковых масс
2 - 5
8.
Дражувальник
2 - 4
Дражировщик
2 - 4
9.
Карамельник
1 - 5
Карамельщик
1 - 5
10.
Кондитер
1 - 6
Кондитер
1 - 6
11.
Мармеладник-
пастильник
1 - 5
Мармеладчик-
пастильщик
1 - 5
12.
Машиніст збивальних
машин
2 - 3
Машинист сбивальных
машин
2 - 3
13.
Машиніст
формувально-
закручувального
напівавтомата
4
Машинист
формующе-
завертываюшего
полуавтомата
4
14.
Машиніст
шоколадообробних
машин
3 - 5
Машинист
шоколадоотделочных
машин
3 - 5
15.
Обкатувальник
журавлини
1 - 3
Обкатчик клюквы
1 - 3
16.
Обсипальник
кондитерських
виробів
1 - 2
Обсыпщик
кондитерских изделий
1 - 2
17.
Оператор лінії для
виробництва борошна
та гранул
5
Оператор линии по
производству муки и
гранул
5
18.
Оператор лінії для
виробництва
жувальної гумки
3 - 5
Оператор линии но
производству
жевательной резинки
3 - 5
19.
Оператор лінії
приготування
шоколадної маси
4 - 5
Оператор линии
приготовления
шоколадной массы
4 - 5
20.
Рецептурник
2 - 4
Рецептурщик
2 - 4
21.
Халвомісильник
1; 4
Халвомес
1; 4
22.
Цукерник
1 - 5
Конфетчик
1 - 5
23.
Шоколадник
1 - 5
Шоколадчик
1 - 5

ПЕРЕЛІК

назв професій, що були передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за чинним
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Аппаратчик
приготовления
инвертного сиропа
4
Апаратник
приготування
інвертного сиропу
4
2.
Бисквитчик
1 - 5
Бісквітник
1 - 5
3.
Вафельщик
1 - 4
Вафельник
(кондитерське
виробництво)
1 - 4
4.
Глазировщик
1 - 4
Глазурувальник
1 - 4
5.
Глянцовщик карамели
и драже
3
Глянцювальник
карамелі та драже
3
6.
Дражировщик
2 - 4
Дражувальник
2 - 4
7.
Изготовитель
таблеток
3 - 4
Виробник таблеток
3 - 4
8.
Карамельщик
1 - 5
Карамельник
1 - 5
9.
Кондитер
1 - 6
Кондитер
1 - 6
10.
Конфетчик
1 - 5
Цукерник
1 - 5
11.
Мармеладчик-
пастильщик
1 - 5
Мармеладник-
пастильник
1 - 5
12.
Машинист сбивальных
машин
2 - 3
Машиніст збивальних
машин
2 - 3
13.
Машинист формующего
завертывающего
полуавтомата
4
Машиніст
формувально-
закручувального
напівавтомата
4
14.
Машинист
шоколадоотделочных
машин
3 - 5
Машиніст
шоколадообробних
машин
3 - 5
15.
Обкатчик клюквы
1 - 3
Обкатувальник
журавлини
1 - 3
16.
Обсыпщик
кондитерских
изделий
1 - 2
Обсипальник
кондитерських
виробів
1 - 2
17.
Окрасчик сиропа
2
Професія вилучена
через відсутність
виробництва
-
18.
Оператор линии по
производству муки и
гранул
5
Оператор лінії для
виробництва борошна
та гранул
5
19.
Оператор линии по
производству
жевательной резинки
3 - 5
Оператор лінії для
виробництва
жувальної гумки
3 - 5
20.
Оператор линии
приготовления
шоколадной массы
4 - 5
Оператор лінії
приготування
шоколадної маси
4 - 5
21.
Приготовитель
белковых масс
2 - 5
Готувач білкових мас
2 - 5
22.
Рецептурщик
2 - 4
Рецептурник
2 - 4
23.
Халвомес
1; 4
Халвомісильник
1; 4
24.
Шоколадчик
1 - 5
Шоколадник
1 - 5

ВИРОБНИЦТВО КРОХМАЛЮ ТА КРОХМАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ГІДРОЛІЗУ КРОХМАЛЬНОГО МОЛОКА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес гідролізу /оцукрювання/ крохмального молока в оцукрювані безперервної дії з поверхнею нагрівання до 50 кв. м. Подає насосом у перший решофер підкислене крохмальне молоко. Випускає готовий сироп. Контролює процес оцукрювання за йодною пробою. Перекачує насосом готовий оцукрений сироп на станцію нейтралізації. Веде технологічний процес оцукрювання крохмального молока в оцукрювальних посудинах: подає насосом розріджений крохмаль, дозує ферментний препарат; підтримує задану температуру й величину pH у процесі оцукрювання; підігріває оцукрений продукт до температури інактивації ферменту; перекачує насосом готовий оцукрений сироп на фільтрувальне устаткування. Регулює процес оцукрювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологічний режим оцукрювання; будову, принцип роботи та правила експлуатації оцукрювача безперервної дії й оцукрювальних посудин, насосів, контрольно-вимірювальних приладів; правила регулювання технологічного процесу; технологічні властивості оцукрюваного продукту; порядок ведення записів у журналі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу гідролізу /оцукрювання/ крохмального молока в оцукрювачі безперервної дії з поверхнею нагрівання понад 50 кв. м або при роботі з ферментами

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника гідролізу крохмального молока 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ЗНЕЖИРЕННЯ СИРОПІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес знежирення патокових і глюкозних сиропів у жировідділювачах-скімерах. Регулює ступінь наповнення окремих камер апарата і швидкість відділення жирового бруду візуальним спостереженням. Вилучає бруд з апарата і направляє його у збірники. Подає діатоміт. Регулює час зіткнення діатоміту з сиропом з метою одержання сиропу потрібної якості. Направляє сироп у збірники. Пускає та зупиняє устаткування, миє і чистить його.

Повинен знати: технологію та технологічний режим знежирення патокових і глюкозних сиропів та очищення його діатомітом; вимоги до якості очищення сиропу і способи її забезпечення; будову скімерів, кизельгурових і грязьових збірників, насосів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3. АПАРАТНИК КРОХМАЛЬНОГО АГРЕГАТУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання фугованого або сухого картопляного та кукурудзяного крохмалю на агрегаті безперервної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Регулює роботу відстійно-фільтрувальної центрифуги агрегату, насосів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуальними спостереженнями. Вивантажує фугований або сухий крохмаль з центрифуги. Зважує крохмаль, затарює його у мішки та відправляє на склад. Контролює якість продукції. Миє та чистить устаткування, замінює полотна або сітки. Усуває дефекти в роботі устаткування. Бере участь у поточних та планово-запобіжних ремонтах, демонтажі та монтажі устаткування, заміні перетирального барабана і в набиранні пилок. Веде облік готової продукції.

Повинен знати: основи технології одержання фугованого або сухого картопляного та кукурудзяного крохмалю в агрегаті безперервної дії; будову обслуговуваного устаткування і правила його експлуатації; способи визначення якості крохмалю; правила проведення ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання фугованого або сухого картопляного та кукурудзяного крохмалю на агрегаті безперервної дії. Регулює надходження картоплі, кукурудзи та води в агрегат. У процесі одержання картопляного крохмалю відмиває картоплю, подрібнює її, виділяє та рафінує крохмаль на обслуговуваному устаткуванні. Регулює роботу картоплетертки, ситової станції, центрифуг, блоку насосів і кількість води на окремі станції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуальними спостереженнями. Чистить, набирає пилки барабана, здійснює його балансування. Замінює перетиральні барабани та ситові поверхні ситової станції. У процесі одержання кукурудзяного крохмалю: замочує та подрібнює замочену кукурудзу. Виділяє і промиває зародок на гідроциклонах. Подрібнює на дробарках зернову масу, промиває м'язгу від вільного крохмалю. Розділяє крохмальне молоко на крохмаль і білок на обслуговуваному устаткуванні. Відділяє від крохмалю розчинені речовини. Регулює і підтримує заданий технологічний режим. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Здійснює налагодження устаткування, поточний і планово-запобіжний ремонти. Бере участь у демонтажі та монтажі агрегату, приймає його після капітального ремонту. Веде облік сировини, готової продукції та технологічної документації.

Повинен знати: технологію і технологічний режим одержання картопляного та кукурудзяного крохмалю на агрегатах безперервної дії; будову основного і допоміжного устаткування, правила налагодження устаткування; проведення поточного та планово-запобіжного ремонтів; порядок ведення обліку сировини і готової продукції; послідовність вмикання окремих машин агрегату.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника крохмального агрегату 3 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ОСАДЖЕННЯ ГЛЮТЕНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес осадження /згущення/ глютену. Заповнює відстійники глютеном за встановленим графіком їх роботи. Спускає та перекачує освітлену рідину після відстою без пропускання глютенової суспензії в освітлену воду. Спускає у збірники відстояний глютен, перекачує його насосом у фільтр-пресове і вакуум-фільтрове відділення. Контролює одержання глютену стандартної концентрації за результатами аналізів і органолептично. Пускає і зупиняє устаткування. Чистить, промиває відстійники розчином антисептика. Усуває несправності у роботі апаратури.

Повинен знати: технологічний режим осадження глютену; методи роботи і способи одержання згущеного глютену стандартної концентрації; правила контролю рідкого і згущеного глютену.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

5. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ДЕКСТРИНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у веденні технологічного процесу одержання декстрину. Готує крохмаль до декстринізації: підкислює крохмаль соляною кислотою чи сумішами її з азотною кислотою або обробляє крохмаль солями алюмінію в спеціальному апараті шляхом розпилення реагентів стисненим повітрям; підсушує підкислений крохмаль у спеціальних сушарках, подрібнює, просіює і направляє в апарат для декстринізації. Дозує реагенти залежно від кислотності вихідного крохмалю і вигляду декстрину, що виробляється. Дотримується точності дозування кількості реагентів та рівномірно розподіляє їх по всій масі крохмалю за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуальними спостереженнями. Контролює і регулює роботу мішалок, автоматичних ваг, щіткового млину, змішувача, сушарок. Відбирає проби. Пускає і зупиняє устаткування, яке обслуговує.

Повинен знати: технологічний режим підготовки крохмалю до декстринізації; вимоги до якості хімічних речовин і обробленого крохмалю; способи збереження якості обробленого крохмалю; правила відбирання проб і роботи з кислотами та розчинами реагентів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання декстрину під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Розщеплює молекули підкисленого крохмалю шляхом нагрівання у спеціальних апаратах-декстринізаторах періодичної та безперервної дії. Забезпечує задану глибину декстринізації для одержання продукції потрібної якості: кольору, розчинності, в'язкості шляхом регулювання температури, тиску і тривалості процесу декстринізації залежно від якості сировини, яка надходить. Забезпечує безперервність надходження крохмалю, ферменту. Визначає готовність декстрину йодною пробою. Проводить нескладні аналізи. Охолоджує декстрин, просіює його та упаковує. Регулює роботу обслуговуваного устаткування. Пускає та зупиняє устаткування, усуває несправності в його роботі.

Повинен знати: технологію і режим процесу декстринізації крохмалю, будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування; вимоги до якості сировини, напівфабрикату і готової продукції; методику аналізу готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання декстрину 2 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання декстрину. Забезпечує безперервність усього технологічного процесу декстринізації крохмалю. Контролює, регулює та підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Здійснює налагодження технологічного режиму та роботи основного й допоміжного устаткування, пускає і зупиняє його. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Розраховує потрібну кількість сировини та допоміжних матеріалів. Приймає сировину і здає готову продукцію. Відбирає проби. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологічну схему виробництва декстрину; конструктивні особливості устаткування, що застосовується у виробництві декстрину, правила його налагодження; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; норми витрат сировини і допоміжних матеріалів; методи контролю і регулювання технологічного режиму; правила ведення обліку та звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання декстрину 4 розряду - не менше 1 року.

6. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ КУКУРУДЗЯНОЇ ОЛІЇ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва кукурудзяної олії; сушить сирий зародок у сушарках; очищає зародок на сепараційних машинах від сміття, грудок і сухої оболонки; подрібнює на вальцьових верстатах, одержує м'ятку та обробляє її у жаровні; пресує м'ятку на шнекових пресах різних типів, фільтрує олію на фільтр-пресах, передає готову олію в олієсховище. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, даними хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Забезпечує задану якість і вихід кукурудзяної олії. Налагоджує роботу основного й допоміжного устаткування. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Приймає й веде облік сировини, допоміжних матеріалів і видає готову продукцію. Веде облік, звітність та іншу технічну документацію.

Повинен знати: технологічну схему виробництва кукурудзяної олії, фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів, державні стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію; норми витрат сировини та допоміжних матеріалів; методи регулювання технологічного режиму; правила ведення обліку та звітності; будову та правила експлуатації технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

7. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СІРЧИСТОЇ КИСЛОТИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування сірчистої кислоти під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подрібнює сірку. Бере участь у завантаженні сірчистих печей подрібненою сіркою і розпалює піч. Підтримує заданий режим роботи сірчистої печі. Періодично чистить печі та газоходи. Стежить за роботою сірчистої печі, поглинальних башт, компресорів і насосів.

Повинен знати: основи технології виробництва сірчистої кислоти; принцип роботи і правила експлуатації сірчистої печі, поглинальних башт та іншого обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимогдо стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування сірчистої кислоти. Завантажує сірчисті печі подрібненою сіркою, розпалює печі. Забезпечує заданий режим роботи сірчистої печі. Контролює і регулює подавання повітря в піч. Дотримується потрібного розрідження у системі. Наповнює поглинальні чани водою, стежить за поглинанням сірчистого газу водою. Перекачує сірчисту кислоту. Контролює і регулює роботу сірчистої печі, поглинальних башт, чанів для приготування сірчистої кислоти, компресорів і насосів. Відбирає проби для контролю концентрації сірчистої кислоти.

Повинен знати: технологію і технологічний режим виробництва сірчистої кислоти; будову сірчистої печі, поглинальних башт, субліматорів, насосів та іншого устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів і правила користування ними; вимоги до якості сірки й сірчистої кислоти та способи їх забезпечення; правила відбирання проб.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сірчистої кислоти 2 розряду - не менше 1 року.

8. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СИРОПІВ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання глюкозного або патокового сиропів. Промиває крохмаль на ситах, сепараторах, центрифугах, гідроциклонах. Здійснює кислотний гідроліз крохмалю у конверторах або оцукрювачах безперервної дії. Нейтралізує кислоту в нейтралізаторах; під час гідролізу за допомогою ферментів здійснює кислотне або ферментативне оцукрювання розрідженого крохмалю у конверторах або оцукрювачах безперервної дії. Регулює величину pH і оцукрювання в оцукрювальних місткостях, а також підігрівання продукту. Очищає одержані гідролізати на фільтрувальному устаткуванні. Уварює очищені глюкозні або патокові сиропи у випарних апаратах, охолоджує готовий сироп у холодильнику, зливає у спеціальні місткості. Здійснює кристалізацію глюкози в періодичних або безперервно діючих кристалізаторах. Проводить центрифугування глюкозних утфелів у центрифугах. Сушить, розсіює та упаковує кристалічну глюкозу. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Забезпечує задану якість та вихід глюкози або патоки без наднормативних витрат у виробництві. Налагоджує технологічний режим і роботу основного і допоміжного устаткування. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Приймає та веде облік сировини, ферментних препаратів і допоміжних матеріалів, здає готову продукцію. Веде технічну документацію. Забезпечує безперервність технологічного процесу.

Повинен знати: технологічну схему виробництва глюкози або патоки; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, ферментних препаратів, допоміжних матеріалів та готової продукції; методи регулювання технологічного режиму; правила ведення обліку та звітності; державні стандарти і технічні умови на сировину і готову продукцію; норми витрат сировини, ферментних препаратів та допоміжних матеріалів; будову та правила експлуатації технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль та забезпечує ведення технологічного процесу одержання глюкозного та патокового сиропів на вітчизняному та зарубіжному обладнанні. Несе відповідальність за додержання технологічного режиму. Забезпечує необхідну якість та вихід глюкози й патоки без наднормативних витрат у виробництві. Пускає та зупиняє основне та допоміжне устаткування. Забезпечує за допомогою засобів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів виконання технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи автоматів і апаратури, що входять до механізовано-автоматизованої лінії. Запобігає та усуває причини відхилення від нормального технологічного режиму. Визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів закінчення технологічного процесу одержання глюкозних та патокових сиропів, а також готової патоки. Здійснює керування усіма стадіями технологічного процесу та координування робіт, що виконуються робітниками на лініях виробництва глюкози та патоки.

Повинен знати: технологічні схеми вітчизняного та зарубіжного виробництва глюкози або патоки, рецептури, фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, ферментних препаратів, допоміжних матеріалів і готової продукції; будову та правила експлуатації випарювального, фільтрувального, дозуючого, холодильного та сушильного устаткування різних типів; методи забезпечення їхньої безперебійної і синхронної роботи; режими охолодження сиропів та сушіння глюкози; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; норми витрат сировини, ферментних препаратів і допоміжних матеріалів; будову апаратури, електронно-обчислювальної техніки, автоматів, схеми комунікацій, правила їх експлуатації; правила ведення обліку та звітності; правила зберігання та відпускання готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сиропів 5 розряду - не менше 1 року.

9. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СИРОГО КРОХМАЛЮ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання сирого картопляного або кукурудзяного крохмалів. У процесі одержання картопляного крохмалю: транспортує та миє картоплю, подрібнює її на подрібнювальних машинах, виділяє картопляний сік з кашки і здійснює рафінування крохмальної суспензії на ситах; промиває крохмаль на гідроциклонах, зневоднює крохмаль на центрифугах і вакуум-фільтрах. У процесі одержання кукурудзяного крохмалю: проводить замочування кукурудзяного зерна в замочувальних чанах і грубе подрібнення замоченого зерна в дробарках; виділяє зародок на гідроциклонах, здійснює тонке подрібнення кашки на подрібнювальних машинах, відділяє крохмаль від зародка і м'язги на ситах. Проводить сепарування крохмального молока на відцентрових сепараторах, флотаційних машинах і камерах, електрофлотаторах. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів і візуальним спостереженням. Налагоджує технологічний режим і роботу основного та допоміжного устаткування для перероблення картоплі та кукурудзи. Забезпечує задану якість і вихід продукції, яка виробляється. Веде технічну документацію. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Приймає та веде облік сировини, допоміжних матеріалів і здає готову продукцію. Керує підпорядкованим персоналом, забезпечує безперервність технологічного процесу.

Повинен знати: технологічну схему виробництва сирого картопляного або кукурудзяного крохмалю; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції; методи контролю і регулювання технологічного режиму; державні стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію; норми витрат сировини та допоміжних матеріалів; будову і правила експлуатації технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; правила ведення обліку та звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

10. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СУХОГО КРОХМАЛЮ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання сухого і модифікованого крохмалів на картопле- та кукурудзопереробних підприємствах. Обробляє крохмаль реагентами, промиває крохмаль, зневоднює на осушувальних центрифугах або на вакуум-фільтрах. Висушує крохмаль у сушарках різних систем, просіює крохмаль та упаковує продукцію. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Здійснює налагодження роботи основного і допоміжного устаткування для виробництва сухого крохмалю, пускає і зупиняє його. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Веде розрахунки потрібної кількості сировини і допоміжних матеріалів. Приймає сировину. Веде облік готової продукції на початку та в кінці зміни, здає її на склад для зберігання. Відбирає проби для контролю виробництва й проведення хімічних аналізів. Веде технічну документацію. Несе відповідальність за витрати сировини та збереження тари для пакування сухого крохмалю. Забезпечує керування підпорядкованим персоналом.

Повинен знати: технологічну схему виробництва сухого і модифікованих картопляного та кукурудзяного крохмалів; будову устаткування та правила його експлуатації; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів, правила роботи з хімічними реагентами; державні стандарти і технічні умови на сировину і готову продукцію; норми витрат сировини та допоміжних матеріалів, методи контролю й регулювання технологічного режиму; правила ведення обліку та звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

11. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СУХИХ КОРМІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання сухих кормів: зневоднює велику і дрібну м'язгу, глютен на фільтрпресах, вакуум-фільтрах і шнекових пресах; здійснює попереднє сушіння кормів у сушарках безперервної та періодичної дії; подрібнює підсушені корми; проводить кінцеве сушіння кормів у сушарках різного типу; просіює сухі корми на просівальних машинах; відділяє феродомішки від сухих кормів, передає їх на склад для зберігання. Регулює та підтримує заданий технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Забезпечує задану якість і вихід сухих кормів без наднормативних втрат у виробництві. Здійснює налагодження технологічного режиму й роботи основного та допоміжного устаткування. Виконує нескладний ремонт устаткування і комунікацій. Приймає та веде облік сировини, допоміжних матеріалів і здає готову продукцію. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологічну схему виробництва сухих кормів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів; стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію; норми витрат сировини і допоміжних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль та забезпечує ведення безперервного процесу рафінування крохмалю, зневоднення та фільтрації на фільтрувальному устаткуванні різних типів великої та дрібної м'язги, глютену та зародка. Організовує транспортування та сушіння кормів. Контролює дозування крейди в сухий корм. Веде технологічний процес одержання сухих кормів з додаванням екстракту. Контролює транспортування сухих кормів на склад для зберігання. Забезпечує контроль за перекачуванням сухих кормів із силосів у силоси для збереження їхньої якості та відвантаженням кормів у залізничні вагони та автотранспорт. Веде технічну документацію, облік та потрібну звітність. Забезпечує ремонт устаткування та комунікацій. Здійснює керування усіма стадіями технологічного процесу, що виконуються в процесі одержання сухих кормів, а також підпорядкованим персоналом.

Повинен знати: технологічні схеми вітчизняного та зарубіжного виробництв сухих кормів; фізико-хімічні властивості сировини та допоміжних матеріалів; норми дозування крейди та екстракту в сухому кормі; будову і режими роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та електронно-обчислювальної техніки; стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію; правила зберігання, ведення обліку та відпуску готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сухих кормів 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу виробництва сухих кормів з додаванням екстракту та крейди, а також охолодженням, зневодненням та сушінням глютену на імпортному устаткуванні.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сухих кормів 5 розряду - не менше 1 року.

12. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ЕКСТРУЗІЙНИХ КРОХМАЛЕПРОДУКТІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання екструзійних крохмалепродуктів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Обробляє крохмалемістку сировину хімічними реагентами в екструзійних установках. Готує і дозує сировину та допоміжні матеріали. Рівномірно підживлює екструдер вихідним матеріалом. Регулює процес вологотермомеханічного оброблення сировини за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Контролює та регулює роботу дробарок вихідної сировини, дозаторів живильника, екструдерів. Чистить устаткування, бере участь в усуненні несправностей у його роботі. Визначає якість готового продукту методом органолептичної оцінки за показниками набухання, водоутримувальної здатності. Бере участь у веденні технічної документації.

Повинен знати: технологію і технологічний режим оброблення крохмалемісткої сировини; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування, дробарок, дозаторів, живильників, екструдерів, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні та технологічні властивості крохмалемісткої сировини, хімічних реагентів і готової продукції, вимоги до їх якості; правила роботи з хімічними реагентами, норми витрат сировини та допоміжних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання екструзійних крохмалепродуктів у екструзійних установках. Здійснює контроль за правильністю дозування компонентів сировини, підготовкою матеріалів до перероблення. Забезпечує роботу екструдерів у заданому режимі, регулює їх роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів і візуальними спостереженнями. Забезпечує якість готової продукції згідно з вимогами технічних умов. Усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування. Веде розрахунки потрібної кількості сировини та допоміжних матеріалів. Відбирає проби. Приймає сировину та здає готову продукцію. Веде облік готової сировини та технічну документацію.

Повинен знати: технологічну схему виробництва екструзійних крохмалепродуктів; будову і конструктивні особливості устаткування, що застосовується у виробництві екструзійних крохмалепродуктів; державні стандарти та технічні умови на готову продукцію; норми витрат сировини та допоміжних матеріалів; методи контролю виробництва, його облік; способи регулювання технологічного режиму, правила ведення технічної документації; методику розрахунків потрібної кількості компонентів сировини.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання екструзійних крохмалепродуктів 4 розряду - не менше 1 року.

13. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ОКИСЛЕНОГО КРОХМАЛЮ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування окисленого крохмалю. Дозує і наповнює реактори крохмальною суспензією. Готує розчини окислювачів, кислот, лугів, соди, дозує їх та направляє у реактор. Нагріває суспензії до заданої температури. Регулює процес окислення крохмальної суспензії за результатами хімічних аналізів та показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Додержується графіка роботи реакторів. Контролює та регулює роботу реакторів, дозаторів, адсорберів, змішувальних механізмів, вентиляційних пристроїв. Пускає і зупиняє обслуговуване устаткування, усуває несправності в його роботі. Миє та чистить устаткування. Відбирає проби та проводить нескладні аналізи. Веде встановлений облік та технічну документацію.

Повинен знати: технологію і технологічний режим окислення крохмалю; властивості сировини та допоміжних матеріалів; правила роботи з хімічними речовинами; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування; вимоги до якості окисленого крохмалю; порядок ведення обліку та технічної документації; правила відбору проб і проведення нескладних аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта га мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

14. АПАРАТНИК РАФІНУВАННЯ КРОХМАЛЮ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виділення (вимивання) крохмалю з кашки, рафінування крохмальної суспензії, виділення і промивання великої і дрібної м'язги та зародка на ситових апаратах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Стежить за рівномірним надходженням кашки та води на сита і повнотою вимивання крохмалю і м'язги або зародка. Бере участь у розбиранні та складанні апаратів, заміні ситових тканин, ремонті сит.

Повинен знати: основи технології виділення та рафінування крохмалю; принцип роботи та правила експлуатації ситових апаратів; вимоги до якості обробки сирого крохмалю на ситах і способи її забезпечення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес рафінування крохмалю: виділяє /вимиває/ крохмаль з кашки, здійснює рафінування крохмальної суспензії, виділяє та промиває велику й дрібну м'язгу і зародок на ситових апаратах різних систем. Контролює та регулює роботу апаратів, насосів і збірників. Регулює рівномірне живлення апаратів сировиною і водою. Перевіряє справність сит, промиває їх робочі поверхні. Розбирає та складає апарати, здійснює заміну ситових тканин, промиває їхні внутрішні частини, ремонтує сита. Контролює повноту вимивання крохмалю з м'язги або зародка і якість рафінування суспензії крохмалю.

Повинен знати: технологію і режими виділення і рафінування крохмалю; будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування; способи регулювання роботи апаратів для забезпечення максимальної продуктивності і високої якості продукту за мінімальних витрат крохмалю; порядок заміни і ремонту ситових тканин; вимоги до якості обробленого сирого крохмалю; допустимі норми втрат.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника рафінування крохмалю 2 розряду - не менше 1 року.

15. АПАРАТНИК ТЕРМІЧНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ БІЛКОВИХ РЕЧОВИН

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес коагуляції білкових речовин у коагуляторах із двома стадіями термічного оброблення. Регулює подавання картопляного соку на станції коагуляції, температурний режим процесу, час перебування продукту в апаратах. Відбирає проби білкової суспензії, регулює в ній вміст завислих речовин. Обслуговує коагулятори і комунікації. Пускає, зупиняє і чистить устаткування. Виявляє і усуває причини відхилень від норм технологічного режиму і усуває дрібні несправності в роботі устаткування. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологію та особливості процесу коагуляції на першій та на другій стадіях термічного оброблення; будову коагуляторів, контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій; правила відбирання проб; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, проміжних продуктів та готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

16. ВИРОБНИК САГОВОЇ КРУПКИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення зернят саго (сагової крупки) правильної кулястої форми шляхом скачування зволоженого крохмалю на спеціальних катальних барабанах. Зволожує крохмаль, засипає його в барабани. Регулює роботу барабана за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуальними спостереженнями. Замінює сита. Веде технологічний процес запарювання сирої сагової крупки гострою парою у парильних апаратах періодичної та безперервної дії. Регулює рівномірне надходження сагової крупки на стрічку і подавання пари в парову камеру або трубу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуальними спостереженнями. Пускає та зупиняє устаткування. Проводить періодичну перевірку справності стрічки та її нормального натягу. Чистить устаткування, усуває дрібні несправності в його роботі. Відбирає проби.

Повинен знати: технологію виготовлення сагової крупки; технологічний режим запарювання сагової крупки, принцип роботи обслуговуваного устаткування; вимоги до якості сагової крупки; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

17. ГІДРОЦИКЛОННИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виділення кукурудзяного зародка з подрібненого зерна або відділення піску та інших важких домішок на гідроциклонах. Регулює надходження продуктів у гідроциклони за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Регулює роботу гідроциклонів. Здійснює контроль за роботою збірників, насосів, електродвигунів. Відбирає проби і проводить нескладні аналізи. Пускає та зупиняє устаткування, усуває дрібні несправності в його роботі. Забезпечує якість кашки та зародка.

Повинен знати: технологічну схему виділення зародка з кашки; будову та правила експлуатації гідроциклонів; вимоги до якості продукції; правила відбору проб і проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виділення білка і розчинних речовин із крохмальної суспензії на станції мультициклонів. Здійснює профілактичний огляд станції гідроциклонів, розбирає та складає елементи батареї. Регулює надходження крохмальної суспензії на станцію мультициклонів і повернення продуктів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Регулює роботу станції мультициклонів залежно від якості та концентрації продукту, що надходить. Здійснює контроль за роботою фільтрів очищення крохмальної суспензії, збірників, насосів, електродвигунів. Замінює забруднені та несправні елементи батареї.

Повинен знати: технологічну схему виділення білка і розчинних речовин з крохмальної суспензії; будову, режим роботи та правила експлуатації станції мультициклонів; вимоги до якості продукції; правила відбору проб та проведення аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідроциклонника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес поділу картопляної кашки на крохмальну суспензію та суміш м'язги з картопляним соком на гідроциклонних установках з десятьма і більше ступенями поділу. Регулює надходження картопляної кашки на гідроциклонну установку і повернення продуктів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Регулює роботу гідроциклонних установок залежно від якості й концентрації продукту, що надходить.

Повинен знати: технологічну схему поділу картопляної кашки на крохмальну суспензію і суміш м'язги з картопляним соком на гідроциклонних установках з десятьма і більше ступенями поділу; будову, режим роботи, правила експлуатації та регулювання роботи гідроциклонної установки з десятьма і більше ступенями поділу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідроциклонника 4 розряду - не менше 1 року.

18. ГОТУВАЧ КРОХМАЛЬНОГО МОЛОКА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес промивання крохмалю на пурифікаторах, відстійно-промивних центрифугах і гідроциклонах. Готує розчин сірчистої кислоти потрібної концентрації і додає її в крохмальне молоко за встановленою схемою. Спускає сокові та промивні води. Розводить осаджений крохмаль водою, перекачує крохмальне молоко на оцукрювачі. Відмиває крохмаль від сторонніх домішок. Забезпечує скорочення втрат із соковими водами. Контролює концентрацію крохмального молока перед гідролізом. Обслуговує механізми і насоси для перекачування крохмального молока.

Повинен знати: технологію і технологічний режим промивання крохмалю; способи забезпечення мінімально допустимого вмісту крохмалю у стічних водах; вимоги до якості промивання крохмалю, способи її забезпечення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

19. МАШИНІСТ ТЕРТКОВИХ МАШИН

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес подрібнення картоплі на терткових машинах різних конструкцій. Здійснює профілактичний огляд терткової машини, очищає забруднені поверхні, проводить набір барабана тертковими пилочками. Регулює зазор між притискною колодкою і барабаном. Розклинює та заклинює барабан. Здійснює заміну сітки барабана. Перевіряє якість промивання картоплі. Регулює рівномірне надходження картоплі у бункер терткової машини з метою якісного подрібнення картоплі, відділяє домішки. Перевіряє якість кашки (м'язги). На підприємствах громадського харчування - здійснює перекачування крохмального молока у відстійні чани, спускає сокову воду, промиває крохмаль, видаляє домішки й вивантажує промитий крохмаль, визначає його якість. Обслуговує терткову машину, розмішувальні механізми і насоси, забезпечує їхню безперебійну роботу. Пускає і зупиняє устаткування. Проводить періодичне чищення та промивання машин. Усуває дефекти в роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: технологічну схему виробництва сирого крохмалю й режим подрібнення картоплі на терткових машинах; види сировини для виготовлення крохмалю; вимоги до якості промивання картоплі, ступінь її подрібнення; будову та правила обслуговування терткових машин, механізмів, насосів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

20. ОПЕРАТОР ЛІНІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (виробництво сухого глютену)

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес зневоднення глютену під керівництвом оператора 6 розряду. Читає показання реєстраційних, демонстраційних та контрольно-вимірювальних приладів і виконує відповідні робочі операції на пульті керування. У разі виникнення можливих відхилень від нормального перебігу процесу вживає заходів щодо їх усунення. За показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів та візуальними спостереженнями контролює процес зневоднення глютену, регулює та підтримує задані режими роботи лінії. Стежить за схемами подавання та приготування вхідного продукту (кукурудзяного глютену), розчину каустичної соди, охолоджувальної води для гідромуфти. Відбирає проби продукту (вхідного, нейтралізованого, верхнього сходу з декантера, зневодненого глютену після декантера) і коригує технологічні режими за одержаними результатами. Стежить за вологістю сухого глютену та за його накопиченням у відвантажувальних місткостях. Бере участь в обслуговуванні устаткування (профілактичне промивання, чищення, змащування тощо).

Повинен знати: технологічну схему виробництва сухого кукурудзяного глютену; способи зневоднення глютену; технології вітчизняного та зарубіжного виробництв зневоднення глютену; будову та принцип роботи технологічного устаткування та засобів автоматики (pH-трансмітер, електромагнітний витратомір, терморегулятор, пневматичні регулювальні клапани і клапани постійного тиску, повітряні редуктори, фільтри тонкого очищення повітря і води, електроклапани, електротермометри тощо): робочі параметри декантера; можливі несправності, їх відображення на панелі пульта керування та способи усунення; інструкції з керування технохімічними процесами з пульта керування із обслуговування устаткування, норми і правила охорони праці та правила безпечного ведення робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Операторське стажування. Стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції (інші виробництва) 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес зневоднення глютену. Задає параметри роботи технологічного устаткування на стадіях одержання продукту. Організовує роботу персоналу з ведення технологічного процесу зневоднення глютену на всіх стадіях одержання продукту, усунення відхилень у роботі устаткування і його ремонтування. Контролює, регулює та підтримує режими роботи лінії за допомогою приладів регулювання процесу зневоднення глютену. Веде технічну документацію, облік та звітність. Керує підлеглим персоналом.

Повинен знати: технології вітчизняного та зарубіжного виробництв зневоднення глютену, їх недоліки та переваги; будову і принцип роботи технологічного устаткування та засобів автоматики; можливі несправності, їх відображення на панелі пульта керування і способи усунення; вимоги до продукту вхідного, нейтралізованого та зневодненого глютену, верхнього сходу з декантера; програми експлуатації та обслуговування pH-трансмітера, електромагнітного витратоміра, перетворювача частоти вторинного двигуна, насоса подавання продукту тощо; інструкції з керування технологічними процесами з пульта керування і з обслуговування устаткування; стандарти та технічні умови на сухий глютен; основи управління персоналом; правила ведення обліку та звітності; правила й норми охорони праці, правила безпечного ведення робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції (виробництво сухого глютену) 5 розряду - не менше 1 року.

21. ФЛОТАТОРНИК (виробництво крохмалю та крохмальних продуктів)

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес освітлення глютенової води і виділення білка з крохмальної суспензії на флотаційних машинах. Регулює надходження суспензії на флотаційні машини, кількість і якість верхніх і нижніх сходів. Дотримується нормативних технологічних показників. Забезпечує взаємозв'язану роботу флотаційної станції з млиново-ситовим і сепараторним відділеннями. Відбирає проби, визначає концентрацію сухих речовин і температуру суспензії. Контролює процес флотації за результатами аналізів.

Повинен знати: технологію і режим флотації; принцип роботи та правила експлуатації флотаційних машин; правила відбору проб і проведення аналізів; вимоги до якості готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, розміщені
в цьому розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник гідролізу
крохмального молока
4
Аппаратчик гидролиза
крахмального молока
4
2.
Апаратник
знежирення сиропів
2
Аппаратчик
обезжиривания
сиропов
2
3.
Апаратник
крохмального
агрегату
3 - 4
Аппаратчик
крахмального
агрегата
3 - 4
4.
Апаратник осадження
глютену
2
Аппаратчик осаждения
глютена
2
5.
Апаратник одержання
декстрину
2, 4 - 5
Аппаратчик получения
декстрина
2, 4 - 5
6.
Апаратник одержання
кукурудзяної олії
5
Аппаратчик
производства
кукурузного масла
5
7.
Апаратник одержання
сірчистої кислоти
2 - 3
Аппаратчик получения
сернистой кислоты
2 - 3
8.
Апаратник одержання
сиропів
5 - 6
Аппаратчик получения
сиропов
5
9.
Апаратник одержання
сирого крохмалю
5
Аппаратчик получения
сырого крахмала
5
10.
Апаратник одержання
сухого крохмалю
5
Аппаратчик получения
сухого крахмала
5
11.
Апаратник одержання
сухих кормів
4 - 6
Аппаратчик получения
сухих кормов
4
12.
Апаратник одержання
екструзійних
крохмалепродуктів
4 - 5
Аппаратчик получения
экструзионных
крахмалопродуктов
4 - 5
13.
Апаратник
приготування
окисленого крохмалю
3
Аппаратчик
приготовления
окисленого крахмала
3
14.
Апаратник
рафінування
крохмалю
2 - 3
Аппаратчик
рафинирования
крахмала
2 - 3
15.
Апаратник термічної
коагуляції білкових
речовин
4
Аппаратчик
термической
коагуляции белковых
веществ
4
16.
Виробник сагової
крупки
2
Изготовитель саговой
крупки
2
17.
Гідроциклонник
3, 4, 5
Гидроциклонщик
3, 4, 5
18.
Готувач
крохмального молока
3
Приготовитель
крахмального молока
3
19.
Машиніст терткових
машин
3
Машинист терочных
машин
3
20.
Оператор лінії у
виробництві
харчової продукції
(виробництво сухого
глютену)
5 - 6
Оператор линии в
производстве пищевой
продукции (випуск
51 ЕТКС видання
1985 р.)
3 - 6
21.
Флотаторник
(виробництво
крохмалю та
крохмальних
продуктів)
2
Флотаторщик
2

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Аппаратчик
гидролиза
крахмального молока
4 - 5
Апаратник гідролізу
крохмального молока
4 - 5
2.
Аппаратчик
обезжиривания
сиропов
2
Апаратник знежирення
сиропів
2
3.
Аппаратчик
крахмального
агрегата
3 - 4
Апаратник
крохмального
агрегату
3 - 4
4.
Аппаратчик
осаждения глютена
2
Апаратник осадження
глютену
2
5.
Аппаратчик
получения декстрина
2, 4 - 5
Апаратник одержання
декстрину
2, 4 - 5
6.
Аппаратчик
производства
кукурузного масла
5
Апаратник одержання
кукурудзяної олії
5
7.
Аппаратчик
получения сернистой
кислота
2 - 3
Апаратник одержання
сірчистої кислоти
2 - 3
8.
Аппаратчик
получения сиропов
5
Апаратник одержання
сиропів
5 - 6
9.
Аппаратчик
получения сырого
крахмала
5
Апаратник одержання
сирого крохмалю
5
10.
Аппаратчик
получения сухого
крахмала
5
Апаратник одержання
сухого крохмалю
5
11.
Аппаратчик
получения сухих
кормов
4
Апаратник одержання
сухих кормів
4 - 6
12.
Аппаратчик
получения
екструзионных
крахмалопродуктов
4 - 5
Апаратник одержання
екструзійних
крохмалепродуктів
4 - 5
13.
Аппаратчик
приготовления
окисленого крахмала
3
Апаратник
приготування
окисленого крохмалю
3
14
Аппаратчик
рафинирования
крахмала
2 - 3
Апаратник
рафінування крохмалю
2 - 3
15.
Аппаратчик
термической
коагуляции белковых
веществ
4
Апаратник термічної
коагуляції білкових
речовин
4
16.
Изготовитель
саговой крупки
2
Виробник сагової
крупки
2
17.
Гидроциклонщик
3, 4, 5
Гідроциклонник
3, 4, 5
18.
Приготовитель
крахмального молока
3
Готувач крохмального
молока
3
19.
Машинист терочных
машин
3
Машиніст терткових
машин
3
20.
Оператор линии в
производстве
пищевой продукции
(выпуск 51 ЕТКС
издания 1985 г.)
3 - 6
Оператор лінії у
виробництві харчової
продукції
(виробництво сухих
кукурудзяних кормів)
5 - 6
21.
Флотаторщик
2
Флотаторник
(виробництво
крохмалю та
крохмальних
продуктів)
2

ВИРОБНИЦТВО МИЛА ТА МИЙНИХ ПРЕПАРАТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ МИЛОВАР

Завдання та обов'язки. Впроваджує прогресивні технологічні процеси і режими, забезпечує удосконалення технології варіння мила. Керує технологічними процесами варіння основи туалетного, господарського мила і мийних засобів, використовуючи нові технології, досягнення науки і техніки. Розробляє і впроваджує заходи спрямовані на покращення технології, якості мила та мийних засобів, зниження матеріальних витрат, повне використання виробничих потужностей. Організовує роботу з вивчення та впровадження науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та світового досвіду з миловаріння. Розробляє зміни, які необхідно внести в технічну документацію в зв'язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва мила. Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння новорозроблюваних технологічних процесів варіння мила. Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідні сировину і матеріали, контролює своєчасне надходження їх на підприємство та наявність на складах залишків сировини і матеріалів. Забезпечує миловарів нормативними документами, технологічними інструкціями. Розробляє рецептури і режими варіння основи туалетного, господарського мила і мийних засобів, забезпечує необхідною сировиною. Контролює додержання встановлених технологічних процесів, рецептур, технологічних інструкцій, проводить роботу з удосконалення методів хіміко-технологічного контролю. Контролює якість звареного мила, дає дозвіл на відкачування мильного ядра на переробку, вивчає причини браку і вживає заходів щодо його усунення. Проводить поточний облік прийнятої, використаної сировини і звареного мила, готує звіт згідно з встановленим положенням.

Повинен знати: єдину систему технологічної підготовки виробництва, стандарти, технічні умови, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з миловаріння; технологію виробництва мила та методи хіміко-технологічного контролю його якості; технологічне устаткування і принцип його роботи; типові технологічні процеси і режими варіння мила; основи економіки, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ВАКУУМ-СУШИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес сушіння, охолодження мильної основи і формування мила під вакуумом. Налагоджує і запускає вакуум-сушильне устаткування. Регулює роботу вакуум-насосів, насосів, що подають мильну основу у бак-збірник і вакуум-розпилювальний апарат, дуплекс-шнек-преса. Регулює режим роботи устаткування залежно від заданого вмісту жирних кислот, результатів лабораторних аналізів і показань контрольно-вимірювальних приладів. Контролює хід технологічного процесу, відповідність виготовленої продукції технічним вимогам. Стежить за тиском пари і мила у темперувальній колонці, залишковим тиском у розпилювальній башті, сепараторах і барометричному конденсаторі, за температурою мила, що подається в розпилювальну башту, води, що відходить з барометричного конденсатора і дуплекс-шнек-преса, за навантаженням на електродвигуни. Регулює тиск пари і температури. Промиває темперувальні колонки, робить профілактичний огляд і очищає установки. Веде технічну документацію та облік витрат мильної основи.

Повинен знати: будову, правила експлуатації й обслуговування апаратів, устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; схеми одержання вакууму, технологію та режими оброблення мила заданої рецептури на вакуум-сушильному устаткуванні.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК МИЛОВАРІННЯ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення соапстоків, талової олії-сирцю, асидолу-милонафти та інших жирових і нафтових відходів від сторонніх домішок із застосуванням оброблення лугом, відсолюванням, шліфуванням, оброблення воднем і розкладанням сірчаної кислоти. Приймає жирні кислоти, сало, саломас, різні види рослинної олії, синтетичні жирні кислоти в місткості миловарного відділення. Розігріває і приводить у рідкий стан підмильний клей. Бере участь у процесі варіння мильної основи періодичним методом у котлах і апаратах безперервної дії. Готує сплави каніфолі з жирними кислотами саломасу і сала, розчинів кальцинованої і каустичної соди. Підігріває і подає підготовлені жирові компоненти у мірники. Завантажує у котли і апарати за заданою рецептурою і в необхідній послідовності саломас, синтетичні та інші кислоти і допоміжні матеріали. Веде процес нейтралізації жирних кислот розчином кальцинованої соди, омилення жирової суміші лугом, відсолювання і шліфування основи туалетного мила. Відбирає проби на вміст жирних кислот і вільного лугу. Коригує процес варіння за допомогою перемішування, подавання сировини, води і пари. Контролює температуру, тиск у апаратах і котлах, наявність жирів у місткостях і роботу дозувальних насосів.

Повинен знати: види сировини, яку застосовують у миловарінні, її властивості; вплив домішок на якість мила; технологію обробки й очищення жирових і нафтових відходів; технологію варіння мила періодичним методом в апаратах безперервної дії; будову котлів, апаратів, насосів і схему трубопроводів відділення; види, призначення та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння різних сортів і видів мила періодичним методом у котлах і апаратах безперервної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Запускає, зупиняє, регулює роботу апаратів безперервної дії. Контролює додержання температурного режиму, вологості, концентрації розчину, співвідношення витрат жирних кислот, каустичної і кальцинованої соди. Регулює швидкість обертів у мішалках змішувача і подавання компонентів у апарат. Відкачує мило в коректувальні місткості і коригує його додаванням жирних кислот. Веде процес нейтралізації жирних кислот у варильних котлах, омилення жирової суміші розчином їдкого натрію, коригує, відсолює розчином електроліту, шліфує і становить мила на відстій. Стежить за роботою апаратів, котлів, дозувальних пристроїв і мірників. Контролює процес поліпшення якості жирових і нафтових відходів, допоміжних матеріалів і очищення від сторонніх домішок. Контролює своєчасну переробку відходів мила. Перевіряє справність арматури на трубопроводах. Веде технологічний журнал, облік витрат сировини та виходу готової продукції.

Повинен знати: технологію процесу безперервного омилення і варіння мила періодичним методом; властивості синтетичних і натуральних замінювачів жирів і допоміжних матеріалів; норми витрат сировини і матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника миловаріння 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння мила періодичним методом у котлах і апаратах безперервної дії. Складає рецептури господарських і туалетних мил відповідно до наявності сировини, мийних компонентів і титру жирової суміші. Розраховує витрати сировини, содопродуктів та інших матеріалів, титр жирової суміші. Контролює виробничий процес і якість мильної основи за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, лабораторних аналізів і органолептично. Веде процес варіння вищих і спеціальних сортів мила. Дозує жирові суміші та інші компоненти мила, подає їх у котли й апарати безперервної дії. Запобігає й усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Координує роботу підготовчого та миловарильного відділень.

Повинен знати: будову устаткування відділення виробництва мила, технологічну схему виробництва; розрахунки та формули, що застосовуються при складанні рецептур господарських і туалетних мил, методику аналізів контролю технологічного процесу варіння мила; фізико-хімічний склад; властивості сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника миловаріння 5 розряду - не менше 1 року.

3. ГОТУВАЧ РОЗЧИНІВ БАРВНИКІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує розчини барвників, віддушок та інших добавок, які необхідні для фарбування туалетної основи і надання милу відповідного товарного вигляду. Приймає зі складу барвники, віддушки та інші матеріали. Зважує, фільтрує, готує розчини відповідно до заданої рецептури й еталонів. Регулює технологічний процес приготування суміші барвників, дозує подавання компонентів у змішувач. Контролює якість суміші. Подає добавки у вимірники, дозатори або розливає розчин у мірну тару й доставляє до пілірувальних агрегатів або безперервно діючих шнек-змішувачів поточних автоматизованих ліній для виробництва туалетного мила. Веде облік матеріалів.

Повинен зняти: фізико-хімічні властивості барвників, віддушок та інших компонентів, добавок туалетного мила; види та норми введення добавок в основу туалетного мила; будову обслуговуваного устаткування, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; технологію приготування розчинів барвників, віддушок.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

4. ЗАГОТІВНИК ОСНОВИ ДЛЯ МИЙНИХ ЗАСОБІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує розчини соди, солі, сплав каніфолі та інші речовини. Розраховує концентрації розчинів і співвідношення компонентів сплавів. Приймає і веде облік сировини, допоміжних матеріалів, завантажує їх у місткості. Вмикає, вимикає й обслуговує компресори, транспортуючі пристрої та інше устаткування заготівельного відділення. Контролює концентрацію розчину, склад сплавів, коригує їх концентрацію. Подає у вимірники варильного відділення підготовлені жири, сплави й розчини, суху сіль до котлів за допомогою транспортних засобів і вручну.

Повинен знати: правила приготування розчинів, сплавів і витоплення жирів; види і властивості жирової сировини і допоміжних матеріалів; будову, принцип дії і правила експлуатації устаткування, що використовується; схему комунікацій заготівельного відділення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

5. ОПЕРАТОР ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА МИЛА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення туалетного мила з мильної стружки на агрегатах поточної автоматизованої лінії. Подає у шнек-змішувач мильну стружку, барвники, віддушки та інші добавки залежно від заданої рецептури. Стежить за роботою установки ВДМ у автоматичному режимі, коригує точність дозування вручну. Готує розчини барвників, віддушок та інших добавок, необхідних для фарбування туалетної основи і надання милу відповідної духмяності і товарного вигляду. Запускає, зупиняє, регулює роботу двоступінчастих вакуумних шнек-пресів, екструдерів рафінування, екструдерів "Дуплекс" рафінування під вакуумом, транспортерів та іншого устаткування. Контролює формування якісного бруска мила і його різання. Стежить за температурою води, рівнем мастила, навантаженнями на електродвигуни устаткування.

Повинен знати: технологію оброблення мила в шнек-змішувачах, ВДМ, шнек-пресах, екструдерах; будову, принцип дії та правила безпечного обслуговування устаткування; види й призначення контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, щита керування поточної автоматизованої лінії; норми витрат добавок, нари, води та інших матеріалів; вимоги до якості виготовленого мила.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, розміщені
в цьому розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник
вакуум-сушильної
установки
5
Аппаратчик
вакуум-сушильной
установки
5
2.
Апаратник
миловаріння
4 - 6
Аппаратчик
мыловарения
4 - 6
3.
Готувач розчинів
барвників
3
Приготовитель
растворов красителей
3
4.
Заготівник основи
для мийних засобів
3
Заготовщик основы
для моющих средств
3
5.
Оператор лінії
виробництва мила
4
Оператор линии
производства мыла
4

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Аппаратчик
вакуум-сушильной
установки
5
Апаратник
вакуум-сушильної
установки
5
2.
Аппаратчик
мыловарения
4 - 6
Апаратник
миловаріння
4 - 6
3.
Заготовщик основы
для моющих средств
3
Заготівник основи
для мийних засобів
3
4.
Ланолинщик
4
Анульовано

5.
Оператор линии
производства мыла
4
Оператор лінії
виробництва мила
4
6.
Приготовитель
растворов
красителей
3
Готувач розчинів
барвників
3
7.
Составитель смеси
моющих средств
4
Анульовано

ВИРОБНИЦТВО ОЛІЇ ТА ЖИРІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ГІДРАТАЦІЇ

(виробництво олії та жирів)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес гідратації олії і одержання гідратаційного осаду (сирих фосфатидів) з розподілом фаз на установках безперервної та періодичної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Стежить за роботою обслуговуваного устаткування (змішувач-дозатори, коагулятори, відстійники, сепаратори, вакуум-сушильні апарати для олії, вакуум-насоси тощо). Контролює параметри технологічного режиму, якість гідратованої олії та гідратаційного осаду. Відбирає проби. Веде облік.

Повинен знати: основи технології обробки олії водою та парою для одержання гідратованої олії, гідратаційного осаду; види і призначення контрольно-вимірювальних приладів, вимоги до їх якості; принцип дії й правила безпечного обслуговування устаткування; схему комунікацій відділення гідратації; методи та правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес гідратації олії та одержання фосфатидного концентрату. Запускає і зупиняє основне й допоміжне устаткування та налагоджує технологічний режим гідратації. Стежить за роботою устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально. Контролює температуру й тиск олії, води, пари, витрати олії та води, рівень олії і води в збірниках та апаратах. Регулює ступінь розподілу фаз у апаратах. Контролює якість гідратованої олії, гідратаційного осаду за результатами лабораторних аналізів, показаннями контрольно-вимірювальних приладів та органолептично. Запобігає, виявляє та усуває відхилення від норм технологічного режиму. Керує апаратниками нижчої кваліфікації протягом усього циклу технологічного процесу гідратації олії й одержання фосфатидного концентрату. Веде технічну документацію.

Повинен знати: види, сорти та фізико-хімічні властивості олії; технологію обробки олії водою та парою для одержання гідратованої олії та фосфатидів; будову, принцип дії та правила експлуатації устаткування, що використовується в роботі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника гідратації (виробництво олії та жирів) 3 розряду або апаратника одержання фосфатидів 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ДЕЗОДОРАЦІЇ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес дезодорації жирів і олій з метою одержання знеособленого жиру на апаратах періодичної та безперервної дії. Завантажує дезодоратор жирами, олією, вводить водний розчин лимонної кислоти. Запускає, зупиняє та регулює роботу пароежекторної установки. Забезпечує рівномірне постачання водою барометричних конденсаторів. Стежить за температурою жиру, олії в апаратах, залишковим тиском в установці і барометричних конденсаторах, тиском пари, температурою води, рівнями в апаратах. Регулює режим технологічного процесу дезодорації. Визначає ступінь дезодорації й закінчення процесу дезодорації органолептично, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами лабораторних аналізів. Систематично зливає пахучі погони з краплеуловлювача. Охолоджує жир, олію. Знімає вакуум і перекачує дезодорант через трубопроводи в жиросховище. Відбирає проби. Контролює якість дезодорованих жирів і олії. Розраховує кількість лимонної кислоти, необхідної для покращення процесу дезодорації та очищення жирів від металу. Обслуговує устаткування дільниці дезодорації. Веде технічну документацію та облік.

Повинен звати: технологію і режим процесу дезодорації різноманітних жирів та олій; вимоги до якості дезодорованих жирів та олій; будову й правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; методи ведення контролю й регулювання технологічного режиму; правила відбирання проб; прийоми органолептичного визначення закінчення процесу дезодорації; правила розрахунку концентрації та кількості лимонної кислоти; правила виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ФОСФАТИДІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес одержання фосфатидного концентрату під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Завантажує гідратаційний (фосфатидний) осад у сушильні апарати різних типів. Стежить за роботою й обслуговує устаткування, що використовується під час очищення та сушіння фосфатидів. Визначає готовність фосфатидів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та органолептично. Розвантажує, розфасовує фосфатиди в тару, завантажує, транспортує їх за допомогою засобів механізації до складу.

Повинен знати: технологію очищення й сушіння фосфатидних концентратів; вимоги до якості фосфатидних концентратів; види, призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; принцип дії, правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес одержання фосфатидного концентрату. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за роботою устаткування й ходом технологічного процесу. Налагоджує технологічний режим процесів очищення й сушіння фосфатидних концентратів: регулює подавання гідратаційного осаду, температуру гріючої пари, залишковий тиск у сушильних апаратах, концентратів та температуру продукту. Контролює якість фосфатидного концентрату за результатами лабораторних аналізів, показаннями контрольно-вимірювальних приладів та органолептично. Відбирає проби. Веде технічну документацію та облік.

Повинен знати: технологію очищення та сушіння фосфатидних концентратів; вимоги до якості фосфатидних концентратів (вміст вологи, олії, колір, смак та інші показники); будову, принцип дії та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання фосфатидів 3 розряду - не менше 1 року.

4. ВОДНЕВИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання водню електролітичним методом під керівництвом робітника вищої кваліфікації. Готує електроліт, подає його в електролітичну установку та бере участь у її запуску. Переключає запірну арматуру вручну чи за допомогою засобів автоматики (у разі автоматичного керування) у певній послідовності та з дотриманням інтервалів, встановлених регламентом. Стежить за роботою автоматики та блокуючих пристроїв, справністю устаткування, комунікацій водневих установок, показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює роботу електролізерів та іншого устаткування. Визначає якість водню за результатами лабораторних аналізів і подає його в газгольдери. Відкачує воду з водозливних горщиків біля газгольдерів та на газопроводах. Очищає водозлив у басейнах газгольдерів. Бере участь в усуненні дрібних несправностей у роботі устаткування.

Повинен знати: технологію одержання водню електролітичним методом; вимоги до якості водню, електроліту, води, пари; принцип роботи, правила експлуатації основного та допоміжного устаткування; методи визначення якості водню.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання водню електролітичним методом. Перевіряє готовність установки з виробництва водню до пуску, справність та герметичність апаратури й трубопроводів, дію засобів керування та автоматики. Продуває електролізери. Закачує електроліт в електролізер і запускає електролізну установку. Стежить за напругою і навантаженням електролізерів, температурним режимом процесу, положенням дзвона газгольдера, різницею тиску водню і кисню. Регулює залежно від результатів лабораторних аналізів і показань контрольно-вимірювальних приладів хід процесу одержання водню й роботу всього устаткування дільниці. Веде контроль за роботою автоматики та блокуючих пристроїв. Контролює якість виробленого водню за результатами лабораторних аналізів і подавання його в газгольдери. Виявляє та усуває недоліки у веденні процесу і в роботі устаткування. Запобігає можливості утворення вибухонебезпечної суміші в апаратурі та в комунікаціях. Контролює виконання правил безпечного ведення робіт і пожежної безпеки в приміщенні водневих установок. Веде технологічний журнал, облік одержаного водню.

Повинен знати: технологічний процес одержання водню електролітичним методом; властивості та призначення водню і кисню; домішки і їх вплив на одержання водню і на процес гідрогенізації харчових і технічних жирів; будову і правила експлуатації основного та допоміжного устаткування; схему комунікацій і розміщення арматури; контрольно-вимірювальні та регулюючі прилади; межу вибуховості суміші водню з повітрям.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією водневика 4 розряду - не менше 1 року.

5. ГІДРОГЕНІЗАТОРНИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде окремі операції гідрогенізації жирів під керівництвом гідрогенізаторника вищої кваліфікації. Заповнює автоклави жиром. Підігріває жири та олію перед завантаженням в автоклави і в автоклавах до заданої температури. Подає в автоклави каталізатор у кількості відповідно до технологічних інструкцій. Запускає і зупиняє компресори, продуває циркуляційну систему воднем, продуває саломасні лінії. Спускає готовий саломас у відстійники, складські місткості. Обслуговує апарати очищення циркуляційного водню, жироловки, компресори та інше устаткування цеху гідрогенізації та робоче місце. Вивантажує відпрацьований каталізатор із відстійників і подає його на регенерацію (знежирення).

Повинен знати: основи технології гідрогенізації; будову і правила експлуатації автоклавів і апаратів очищення циркуляційного водню, насосів і компресорів; схему комунікації цеху гідрогенізації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес гідрогенізації жирів. Готує устаткування автоклавного цеху. Обслуговує автоклави, теплообмінники, водневі компресори, очищувальні системи водню, насоси та інше устаткування гідрогенізаційного цеху. Забезпечує рівномірне подавання олії, каталізатора та водню в автоклави. Стежить за тиском в автоклавах і трубопроводах, температурою і рівнем жиру в апаратах, постійним подаванням води в скрубер і стоком її у жироловки, наявність погонів у краплеуловлювачах, повітряних ресиверах, вмістом домішок у циркуляційному водні. Перевіряє дію системи автоматичного продування і очищення відпрацьованого водню. Регулює за допомогою засобів механізації, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики процес гідрогенізації жирів та олії шляхом перемішування, нагрівання чи охолодження продукту, який гідрогенізується, прокачування холодної олії чи подавання пари через систему змійовиків. Підтримує відповідне співвідношення кількості каталізатора і водню для регулювання температури плавлення саломасу. Контролює регенерацію (знежирення) каталізатора і фільтрації гідрованих жирів. Відбирає й аналізує проби.

Повинен знати: технологію та режим гідрогенізації різних видів жирів і очищення відпрацьованого водню; властивості і види жирів, які гідрогенізуються, каталізаторів і водню та вимоги до них; будову, конструктивні особливості, принцип дії і правила експлуатації автоклавів, апаратів очищення і циркуляції водню та іншого устаткування автоклавного цеху; призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, блокуючих та запобіжних пристроїв; вимоги до якості харчового та технічного саломасу; методи відбирання й аналізу проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідрогенізаторника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес гідрогенізації жирів безперервним та періодичним методом. Перевіряє готовність автоклавного цеху до пуску; справність усього устаткування, герметичність усіх апаратів і трубопроводів. Визначає кількість каталізатора, що вводиться в автоклави залежно від його активності, виду жиру, який гідрогенізується, і кількості водню. Запускає та зупиняє устаткування автоклавного цеху. Встановлює та підтримує параметри технологічного процесу гідрогенізації. Регулює температуру плавлення кінцевого продукту шляхом зміни кількості каталізатора і водню, що подається в автоклави. Контролює за даними лабораторних аналізів і візуально якість жирів, що поступають на гідрогенізацію і готового саломасу. Здійснює контроль за своєчасним подаванням каталізатора і за роботою системи очищення циркуляційного водню. Координує роботу рафінаційного та гідрогенізаційного цехів. Контролює додержання правил безпечного ведення робіт. Веде встановлений облік і технічну документацію.

Повинен знати: порядок перевірки справності, пуску і зупинки устаткування автоклавного цеху; порядок і правила регулювання технологічного режиму, роботи устаткування і засобів автоматики; властивості каталізатора, водню і вимоги до них; методи контролю виробництва і визначення кількості каталізатора, що вводиться в автоклави.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідрогенізаторника 5 розряду - не менше 1 року.

6. ЖАРІВНИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес вологотеплового оброблення м'язги у жаровнях різних систем і конструкцій. Обслуговує жаровні, зволожувальні та розподільні шнеки, конденсаційні горщики та інше устаткування. Стежить за роботою жаровень, механізмів транспортування, аспіраційних систем, магнітного захисту. Відбирає проби на аналіз. Ліквідує недоліки в роботі жаровень, регулює режим вологотеплового оброблення м'язги за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та висновків лабораторних аналізів. Контролює вологість та тонкість помелу м'язги, що подається у жаровню, вологість і структуру м'язги, що виходить із жаровень.

Повинен знати: технологію приготування м'язги й вологотеплові режими оброблення різноманітних олійних культур; спосіб отримання пелюстка та крупки для подальшого оброблення (естракції чи пресування); види, призначення, принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; прийоми та методи органолептичного визначення якості м'язі; будову і правила безпечного обслуговування устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес вологотеплового оброблення м'язги в жаровнях різних систем і конструкцій. Веде розрахунок кількості м'язги, що подається в жаровню, кількості вологи на зволожування (тиску пари), виходу м'язги. Забезпечує рівномірне надходження м'язги в чани жаровень і регулює режими вологотеплового оброблення м'язги. Стежить за роботою перепускних клапанів, за аспірацією чанів жаровні, температурою м'язги, тиском пари, конденсаційною системою, висотою шару м'язги у чанах жаровні візуально та за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює режим технологічного процесу приготування м'язги та налагоджує роботу технологічного устаткування. Визначає органолептичним та хімічним методами готовність м'язги до пресування. Контролює структуру м'язги, що поступає на преси, якість олії, навантаження пресів попереднього та остаточного віджиму олії. Координує роботу шеретувально-віяльного та пресового відділень. Запускає і зупиняє основне та допоміжне устаткування, очищає установки магнітного захисту, стежить за механізмами транспортування.

Повинен знати: технологію приготування м'язги, методи визначення вологості м'язги; теплові режими приготування м'язги з насіння олійних культур; методи органолептичного визначення якості м'язги, фізико-хімічні процеси вологотеплового оброблення м'язги; правила регулювання, контролю теплового оброблення; правила налагоджування та регулювання обслуговуваного устаткування, схему комунікацій; якісні та кількісні показники режиму роботи технологічного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж робота за професією жарівника 4 розряду - не менше 1 року.

7. КАТАЛІЗАТОРНИК

(виробництво олії та жирів)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес підготовки готового нікелькизельгурового або іншого каталізатора: розмелює гранули каталізатора на мікромлинах або інших механізмах, готує суспензію необхідної активності й подає її на гідрогенізацію жирів. Веде процес регенерації (знежирення) відпрацьованого каталізатора і виводить його з обігу. Перекачує жири. Обслуговує устаткування, яке використовується в роботі, і робоче місце.

Повинен знати: властивості каталізаторів і їх роль у процесі гідрогенізації жирів та олії; технологію приготування суспензії каталізатора необхідної активності; вимоги до якості каталізатора, властивості водню; будову, правила експлуатації устаткування, яке використовується в роботі, і схему трубопроводів своєї дільниці.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування каталізатора періодичним чи безперервним методом з вуглекислих солей нікелю і міді або сірчано-кислих солей металів (міді, нікелю). Готує розчини солей і кальцинованої соди. Визначає наявність кислоти та лугів у розчинах. Осаджує, фільтрує, промиває і сушить каталізатор. Веде процес регенерації відпрацьованого каталізатора: проводить попереднє знежирення, розварювання каталізатора в сірчаній кислоті, очищення розчинів. Відновлює вуглекислі солі нікелю та міді. Відбирає проби розчинів, промивних вод та осадів солей. Запускає та зупиняє устаткування для приготування каталізатора. Забезпечує норми витрат сировини та матеріалів для приготування каталізатора та веде облік їх витрат.

Повинен знати: технологію та режими приготування каталізатора і вимоги до його якості; правила приготування розчинів і відбирання проб; будову й правила експлуатації апаратів для відновлення та розкладання осадів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією каталізаторника 3 розряду - не менше 1 року.

8. ОБРОБЛЮВАЧ СОАПСТОКУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує розчини для оброблення соапстоку, промивних вод. Приймає і завантажує котли, місткості сировиною та матеріалами. Подає в мірники розчини кухонної солі, концентрованої сірчаної кислоти, кальцинованої та каустичної соди. Відбирає проби. Зважує і відкачує готову продукцію. Обслуговує устаткування своєї дільниці і робоче місце. Виконує інші роботи за вказівкою оброблювача соапстоку вищої кваліфікації.

Повинен знати: правила приготування розчинів заданої концентрації; правила транспортування соапстоку та жирних кислот; принцип роботи устаткування, яке використовується в роботі, схему трубопроводів своєї дільниці; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обробляє соапсток, промивні води. Веде процес омилення соапстоку, відсолення, розкладання омиленої маси сірчаною кислотою, промивання жирних кислот соапстоку. Стежить за подаванням розчинів для оброблення соапстоку і регулює його за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє ступінь омилення і розкладання маси органолептично та за результатами лабораторних аналізів. Відокремлює олію від мила на сепараторах, центрифугах, у відстійниках. Спускає підмилені луги і кислі води. Перекачує промиті жирні кислоти і соапсток у місткості для зберігання чи в інші цехи. Запобігає та усуває причини відхилення від норми технологічного режиму. Веде встановлений облік.

Повинен знати: технологію оброблення відходів, очищення олії, жирів, способи омилення соапстоку і розкладання сірчаною кислотою жирів і мильних розчинів; будову устаткування і принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів своєї дільниці; методи відбору проб і органолептичної оцінки процесу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача соапстоку 2 розряду - не менше 1 року.

9. РОЗВАРНИК САЛОМАСУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес розварювання саломасу в розварних чанах. Готує розчини сірчаної кислоти необхідної концентрації. Завантажує саломас у розварні чани і очищає його. Відокремлює чистий саломас і перекачує його в баки готової продукції. Відбирає проби. Продуває трубопроводи. Обслуговує устаткування і робоче місце.

Повинен знати: режими і технологію розварювання саломасу; правила приготування розчинів сірчаної кислоти; правила користування сірчаною кислотою і її основні властивості; будову устаткування своєї дільниці; призначення контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються в роботі; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

ВИРОБНИЦТВО МАРГАРИНУ, ЖИРІВ ТА МАЙОНЕЗУ

10. АПАРАТНИК З ПРИГОТУВАННЯ МАЙОНЕЗУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування майонезної пасти за заданою рецептурою і необхідних розчинів. Готує гірчицю. Приймає, зважує, просіває сировину на віброситах. Подає підготовлену сировину трубопроводами чи транспортерами в бункери, контейнери, дозатори і змішувачі. Регулює роботу змішувачів, насосів та іншого устаткування своєї дільниці. Регулює температуру води і подавання пари. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів точне дозування підготовлених компонентів, тиск пари й вакуум, додержання технологічного режиму. Відбирає проби. Органолептично та за даними лабораторних аналізів контролює якість сировини і напівфабрикатів. Обслуговує устаткування, робоче місце. Веде облік сировини, розчинів, пасти.

Повинен знати: склад сумішей, рецептури, технологію приготування майонезної пасти; вимоги до якості сировини, що використовується для приготування майонезу; принцип роботи устаткування, агрегатів з приготування майонезу; призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; правила відбирання проб; правила виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес приготування майонезу. Подає згідно з заданою рецептурою і встановленою послідовністю з бачків і дозаторів у змішувач насосами й емульсатором по трубопроводах майонезну пасту, рафіновану і дезодоровану олії, розчини і спеції. Регулює швидкість подавання компонентів і перемішування їх у змішувачі. Стежить за температурним режимом, тиском і процесом утворення емульсії. Контролює якість сировини, що надходить у виробництво, приготування розчинів і майонезної пасти. Подає грубу емульсію майонезу на гомогенізацію. Регулює тиск гомогенізатора для одержання майонезу потрібної консистенції. Зливає готовий майонез з гомогенізатора в місткість для готової продукції. Веде технічну документацію.

Повинен знати: технологію приготування майонезу; вимоги до якості майонезу; будову апаратів, устаткування, технічні характеристики та правила експлуатації; правила виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника з приготування майонезу 4 розряду - не менше 1 року.

11. АПАРАТНИК - КОМПЛЕКТОРНИК

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес механічного (пластичного) оброблення (перетирання) маргаринової маси на вакуум-комплекторах для придання маргарину легкоплавкої, пружно-пластичної консистенції. Запускає і зупиняє агрегат. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально за процесом оброблення маси, вакуумом і температурою води в системі, товщиною стружки, температурою маргарину, що виходить з вакуум-комплектора. Регулює подавання вода для обігріву агрегату, роботу вакуум-насосів. Контролює якість маргарину. Упаковує маргарин у коробки, ящики чи бочки. Розбирає, зачищає, миє та дезінфікує вакуум-комплектор.

Повинен знати: технологію механічного оброблення маргарину; будову, принцип роботи вакуум-комплектора, насадок, вимоги до якості маргарину; види й призначення контрольно-вимірювальних приладів; правила миття і санітарного оброблення устаткування і трубопроводів; правила виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

12. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ВИСОКОЖИРНИХ ЕМУЛЬСІЙ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес одержання молочної плазми, приготування стійких вершків 82% жирності. Підготовляє сухе і натуральне молоко, воду, розчиняє лимонно-кислий і фосфорно-кислий натрій, цукор і сіль. Подає компоненти молочної плазми в змішувачі відповідно до заданої рецептури. Регулює процес набрякання молока. Подає молочну плазму, сквашене молоко і жировий набір у змішувач. Веде процес приготування 60% вершків шляхом гомогенізації. Нормалізує вершки до вмісту 82% жиру. Визначає ступінь готовності емульсії та вершків. Подає вершки на охолодження. Відбирає проби. Контролює якість молочної плазми, емульсій, вершків, витрат сировини і матеріалів. Чистить, миє та дезінфікує устаткування.

Повинен знати: бактеріальні та фізико-хімічні властивості молочної плазми та жирів; технологію приготування молочної плазми, високожирних емульсій; режими роботи обслуговуваного устаткування, його будову; призначення та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; методи аналізів щодо сировини та матеріалів; правила миття і санітарного оброблення устаткування і трубопроводів; правила виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування високожирних емульсій 3 розряду - не менше 1 року.

3-й розряд

- у разі ведення процесу одержання молочної плазми і виробництва стійких вершків під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

13. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ЕМУЛЬГАТОРА

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування емульгатора, що сприяє утриманню вологи і поліпшенню пластичних властивостей маргаринової продукції. Приймає зі складу по трубопроводах і в тарі, зважує яловичий жир, саломас, гліцерин, стеаринову кислоту, фосфатиди та іншу сировину. Завантажує сировину в реактори. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів за температурою і наявністю вуглекислого газу в етерифікаторі й апаратах, за вакуумом у збірнику. Регулює процес приготування емульгатора шляхом переміщення суміші у реакторі, подавання пари у підігрівач. Перекачує суміші насосами, підтримує температуру теплообмінників і вакууму в апаратах. Охолоджує емульгатор у холодильнику-відстійнику, холодильному барабані або у холодильному пресі з подальшим вивантаженням плит емульгатора. Розрубує і пакує плити або стружку. Веде технічну документацію, облік надходження сировини і виготовленої продукції.

Повинен знати: технологію приготування емульгатора, його фізико-хімічні властивості; будову і правила безпечного обслуговування устаткування; правила експлуатації установки для виготовлення емульгатора, контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування емульгатора 3 розряду - не менше 1 року.

3-й розряд

- у разі ведення процесу приготування емульгатора під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

14. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ КУЛІНАРНИХ ТА КОНДИТЕРСЬКИХ ЖИРІВ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування кулінарних та кондитерських жирів на автоматичній лінії. Розраховує жирові компоненти і змішує їх. Регулює подавання холодоагенту для охолодження жирів та вугільного газу для одержання потрібної консистенції жирів. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Контролює виробничий процес і якість готової продукції за допомогою засобів автоматики та результатами аналізів. Відбирає проби. Веде технічну документацію.

Повинен знати: фізико-хімічні показники готової продукції, властивості і рецептури жирів; будову і правила експлуатації устаткування своєї дільниці; призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; правила безпечного ведення робіт з холодоагентами; вимоги до якості готової продукції і методи її контролю.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

15. ОПЕРАТОР ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА МАРГАРИНУ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування емульсії і маргарину на апаратах потоково-автоматизованої лінії. Набирає компоненти залежно від рецептури, змішує їх і подає на охолодження. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами і регулює процес виготовлення емульсії і маргарину. Контролює якість маргарину, що поступає на фасування, вагу пачки, фасування і пакування виготовленої продукції. Веде технічну документацію.

Повинен знати: фізико-хімічні властивості і види жирів, будову агрегатів автоматизованої лінії безперервного виготовлення маргарину, змішувачів, насосів високого тиску, гомогенізаторів, витискувальних охолоджувачів, фасувальних автоматів, контрольно-вимірювальних приладів, рецептури маргарину; порядок ведення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

16. ТЕМПЕРУВАЛЬНИК ЖИРОВОЇ ОСНОВИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес темперування жирової основи маргарину в темперувальних котлах або готує емульсії з жирової основи маргарину, молока, цукрового сиропу та інших компонентів, залежно від рецептури, у змішувачах і емульгаторі. Стежить та регулює температуру компонентів, що поступають у змішувач. Готує розчин солі. Подає розчини барвників, солі, емульгатора та інших складових маргарину в темперувальні котли. Стежить за роботою устаткування. Регулює температурний режим процесу. Подає виготовлену продукцію на автоматичні ваги, у розподільчу каретку холодильного барабана. Очищає, миє устаткування. Веде технічну документацію.

Повинен знати: фізико-хімічні властивості жирів, інших компонентів маргарину, емульгаторів; рецептури маргарину і харчових жирів, технологію і режими темперування і емульгування; призначення та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; вади маргарину і причини їх виникнення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

17. ФРИЗЕРНИК (виробництво харчових жирів)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обробляє харчові жири на фризерах, витискувальних охолоджувачах. Охолоджує жирову суміш і зливає її в напіврідкому стані в тару для кристалізації і затвердіння. Запускає і зупиняє фризер. Стежить за подаванням жирової суміші із змішувача у фризер і її температурою за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює температуру жирової суміші в апараті і на виході з нього шляхом зміни припливу жиру і поданням холодоагенту. Подає тару під зливний кран, наливає виготовлену продукцію і транспортує її на склад. Очищає та миє фризер і трубопроводи.

Повинен знати: вимоги до якості виготовленої продукції, режими охолодження жирових сумішей різних рецептур; принцип роботи устаткування, призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

РОЗЩЕПЛЕННЯ ЖИРІВ І ВИРОБНИЦТВО ГЛІЦЕРИНУ

18. АПАРАТНИК ІОНООБМІННОГО ОЧИЩЕННЯ ГЛІЦЕРИНУ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол в іонообмінних апаратах. Готує відповідно до заданої рецептури розчини, які необхідні для ведення процесів нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол. Подає гліцеринову воду на нейтралізацію, оброблення її розчином гідрату окису кальцію і фільтрацію. Контролює процес нейтралізації методом титрування вільної лужності. Готує іонообмінні апарати до регенерації, відмиває від гліцерину і розпушує смолу. Пропускає регенераційний розчин крізь шар катіонітових і аніонітових смол у іонообмінних апаратах. Визначає концентрацію розчинів, що відходять з фільтрів. Промиває іонообмінну смолу знесоленою водою, контролює повноту відмивання смоли титруванням проби розчину. Розпушує шар смоли після регенерації знесоленою водою. Вилучає барвники, сорбовані катіонообмінною смолою, і кальцієві мила, що осіли на зерна смоли, методом подвійної регенерації катіонітових смол. Регулює подавання розчинів, води, пари, гліцерину та іншого матеріалу з пульту керування. Стежить за роботою іонообмінних апаратів, фільтрів, мірників, насосів та іншого устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально. Бере проби на визначення правильного ведення процесів приготування розчинів, нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонітових смол. Зачищає розподільні пристрої іонообмінних апаратів, освітлювальні фільтри. Розварює шлам і здає відходи в інші цехи або на склад. Бере участь у перезарядженні іонообмінних апаратів свіжими смолами, готує смолу до завантаження в апарат. Веде технічну документацію та облік витрат сировини.

Повинен знати: технологію процесів нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол; властивості продуктів, що обробляються хімічними речовинами; будову освітлювальних фільтрів, іонообмінних апаратів, компресорів, вакуум-насосів та іншого устаткування; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; правила безпечного обслуговування устаткування, правила безпечного ведення робіт з міцною соляною кислотою і каустичною содою, правила приготування їх розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виробництва динамітного та інших сортів гліцерину методом глибокого іонообмінного очищення і концентрації очищених гліцеринових вод. Готує іонообмінні та вакуумвипарні установки до пуску. Налагоджує і пускає устаткування. Веде процес охолоджування гліцеринової води, сорбції барвникових речовин, уловлювання дрібнодисперсних часток методом пропускання гліцеринових вод крізь охолоджувач і освітлювальний фільтр. Вилучає розчинені у гліцериновій воді солі. Веде процес концентрації гліцеринової води, очищеної іонообмінними смолами на трикорпусному устаткуванні безперервної дії. Регулює і налагоджує роботу автоматичних регуляторів, вакуум-устаткування, інших апаратів, усього технологічного режиму виготовлення продукції необхідної концентрації. Бере проби гліцеринової води після катіонітових та іонітових апаратів виготовлення гліцерину. Визначає якість очищення гліцеринової води іонообмінними смолами й концентрації виготовленого гліцерину. Визначає час зниження ступеня очищення фільтру і необхідності припинення робочої фільтрації, а також проведення регенерації. Веде розрахунок кількості іонообмінної смоли, що завантажується в апарат, комплектів регенераційних розчинів, води та інших матеріалів. Перевіряє ступінь хімічної чистоти знесоленої води, контролює приготування розчинів на нейтралізацію і регенерацію, веде процес нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол у іонообмінних апаратах. Перевіряє повноту промивання іонообмінних апаратів від гліцерину, закінчення регенерації іонообмінних смол. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Керує усім циклом технологічних процесів очищення і виготовлення динамітного і вищих сортів гліцерину. Координує роботу промислових ділянок: підготовчої, іонообмінного очищення і концентрації гліцеринових вод.

Повинен знати: технологічну схему іонообмінного очищення гліцеринових вод, регенерації іонообмінних смол; технологію концентрування очищених гліцеринових вод; головні фізико-хімічні властивості та хімічний склад іонообмінних смол і гліцерину; вимоги до динамітного гліцерину і гліцерину вищих сортів, методи визначення ступенів чистоти очищеної гліцеринової води, знесоленої води з допоміжних апаратів; методи розрахунків вмісту солі в очищуваній воді, компонентів регенераційних розчинів; методи визначення концентрації гліцерину по рефракції та ареометру, кількості гліцерину у водних розчинах.

Кваліфікацій! вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника іонообмінного очищення гліцерину 5 розряду - не менше 1 року.

19. АПАРАТНИК РОЗЩЕПЛЕННЯ ЖИРІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у веденні процесу розщеплення жирів. Приймає жири та допоміжні матеріали. Завантажує жири, воду та допоміжні матеріали в апарати. Зливає гліцеринову воду і жирні кислоти. Обслуговує насоси, монжю та інше устаткування, змащує, очищає його. Зачищає устаткування, яке ремонтується, бере участь у ремонті устаткування.

Повинен знати: технологію процесу розщеплення жирів; принцип дії та правила обслуговування устаткування, що працює під тиском; схему комунікацій відділення; види й призначення контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес пофазного розщеплення жирів у автоклавах або розщеплювачах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Подає конденсат з приймального бака у водний вимірник. Наповнює жировий вимірник жиром. Запускає та зупиняє насоси. Стежить за дозуванням жиру і води. Періодично відбирає проби для перевірки наявності кислот у жирі, що розщеплюється. Промиває жирні кислоти і передає їх на склад або в інший цех на переробку. Веде облік зливу гліцеринових вод. Відбирає проби.

Повинен знати: основи технології та режими розщеплення жирів у автоклавах і розщеплювачах; норми виходу гліцерину; види і призначення контрольно-вимірювальних приладів; оптимальну глибину пофазного розщеплення жирів; правила відбирання проб; будову, принцип дії і правила експлуатації автоклавів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника розщеплення жирів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес пофазного розщеплення жирів у автоклавах або розщеплювачах. Веде розрахунок кількості конденсату, води, сірчаної кислоти, що подається на розщеплення жирів. Контролює дозування жиру і води залежно від технології розщеплення жирів і ходу технологічного процесу.

Повинен знати: технологію і режими розщеплення жирів у автоклавах-розщеплювачах; вимоги до якості сировини і готових продуктів; будову, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості розщеплювальних жирів і гліцерину.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника розщеплення 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес розщеплення жирів у автоклавах високого тиску безперервної та періодичної дії. Регулює процес по періодах розщеплення, обслуговує автоклави, знижувачі тиску, фільтр-преси. Веде розрахунок кількості жиру, гліцеринової води, конденсату, що подається в автоклави. Розраховує норми виходу гліцерину, витрати вапна, що необхідні для нейтралізації гліцеринової води. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, температурою та тиском у автоклавах, знижувачах тиску під час розвантаження жирних кислот і гліцеринової води. Очищає гліцеринову воду на сепараторах. Веде облік. Координує роботу виробничих ділянок: розщеплення жирів, іонообмінного очищення, вакуум-випарної установки і підготовчого відділення.

Повинен знати: технологічну схему і режим процесу розщеплення жиру в автоклавах високого тиску та на установках періодичної і безперервної дії; норми виходу і норми втрат гліцерину; конструктивні особливості та правила експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних і сигналізуючих приладів; глибину розщеплення жирів; методи ведення і регулювати технологічного процесу; методику необхідних розрахунків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника розщеплення жирів 5 розряду - не менше 1 року.

ВИРОБНИЦТВО СВІЧОК

20. ВИРОБНИК СВІЧОК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у процесі варіння свічкової маси та виготовлення гнотів. Подає готову свічкову масу жолобами чи трубопроводами в батези. Перевіряє і регулює температуру свічкової маси та її рівень в батезах. Зливає свічкову масу з батез і подає жолобами чи трубопроводами в свічковідливні машини. Чистить варильні котли й уловлювачі. Відбирає проби. Приймає прядиво зі складу. Підбирає кількість ниток прядива для гноту залежно від діаметра свічок та товщини самої нитки. Заправляє і регулює роботу мотальних та плетільних машин. Укладає гноти в форми й обчищає їх від вузлів. Подає гноти на протравлення.

Повинен знати: будову і правила регулювання роботи обслуговуваного устаткування; правила відбору проб; вимоги до якості прядива, яке використовується для плетення гнотів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес варіння свічкової маси, протравлення гноту, відливання свічок. Очищає стеарин і парафін шляхом кип'ятіння в розчині сірчаної кислоти і промивання водою. Перекачує трубами очищену масу в мішалки. Регулює подавання води та кари. Змішує стеарин, парафін та інші добавки відповідно до заданої рецептури. Стежить за приготуванням свічкової маси. Протравляє гніт хімікатами: розчином борної кислоти, фосфорнокислим амонієм, сірчанокислим амонієм, сірчаною кислотою. Приймає гноти та хімікати. Замочує і кип'ятить гноти у дистильованій або дуже м'якій воді. Готує розчин для протравлення, завантажує в нього гніт і кип'ятить. Віджимає і сушить протравлений гніт. Регулює режим сушіння гноту в сушильних камерах. Вивантажує гніт і перевіряє його якість. Відливає свічки на свічковідливних машинах. Приймає і заправляє гніт у машини. Прогріває форми та заливає їх свічковою масою. Регулює подавання води для охолодження свічок. Зрізає свічки. Веде встановлений облік. Здає готову продукцію.

Повинен знати: технологію процесів варіння свічкової маси, протравлення гноту, відливання свічок; властивості стеарину, парафіну, сірчаної кислоти та інших хімікатів; правила приготування хімічних розчинів; стандарти на свічки; будову і режим роботи устаткування на дільниці; види і призначення контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника свічок 2 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим випуском, із зазначенням їх назв за розділом 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
Виробництво олії та жирів
1.
Апаратник
гідратації
(виробництво олії
та жирів)
3; 5
Аппаратчик
гидратации
3; 5
2.
Апаратник
дезодорації
4
Аппаратчик
дезодорации
4
3.
Апаратник одержання
фосфатидів
3 - 4
Аппаратчик получения
фосфатидов
3 - 4
4.
Водневик
4 - 5
Водородчик
4 - 6
5.
Гідрогенізаторник
4 - 6
Гидрогенизаторщик
4 - 6
6.
Жарівник
4 - 5
Жаровщик
4 - 5
7.
Каталізаторник
(виробництво олії
та жирів)
3 - 4
Катализаторщик
3 - 4
8.
Оброблювач
соапстоку
2 - 3
Обработчик соапстока
2 - 3
9.
Розварник саломасу
3
Разварщик саломаса
3
Виробництво маргарину, жирів та майонезу
10.
Апаратник з
приготування
майонезу
4 - 5
Аппаратчик по
приготовлению
майонеза
3 - 4
11.
Апаратник-
комплекторник
4
Аппаратчик-
комплекторщик
4
12.
Апаратник
приготування
високожирних
емульсій
3 - 4
Аппаратчик
приготовления
высокожирных
эмульсий
3 - 4
13.
Апаратник
приготування
емульгатора
3 - 4
Аппаратчик
приготовления
эмульгатора
3 - 4
14.
Апаратник
приготування
кулінарних та
кондитерських жирів
4
Аппаратчик
приготовления
кулинарных и
кондитерских жиров
4
15.
Оператор лінії
виробництва
маргарину
5
Оператор линии
производства
маргарина
5
16.
Темперувальник
жирової основи
3
Темперовщик жировой
основы
3
17.
Фризерник
(виробництво
харчових жирів)
3
Фризерщик
3
Розщеплювання жирів і виробництво гліцерину
18.
Апаратник
іонообмінного
очищення гліцерину
5 - 6
Аппаратчик
ионообменной очистки
глицерина
5 - 6
19.
Апаратник
розщеплення жирів
3 - 6
Аппаратчик
расщепления жиров
3 - 6
Виробництво свічок
20.
Виробник свічок
2 - 3
Изготовитель свечей
2 - 3

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
Виробництво олії та жирів
1.
Аппаратчик
гидратации
3; 5
Апаратник гідратації
(виробництво олії та
жирів)
3; 5
2.
Аппаратчик
дезодорации
4
Апаратник
дезодорації
4
3.
Аппаратчик
получения
фосфатидов
3 - 4
Апаратник одержання
фосфатидів
3 - 4
4.
Аппаратчик
установки
производства
отбельной земли
4
Анульовано

5.
Аппаратчик
этаноламиновой
установки
3 - 4
Анульовано

6.
Водородчик
4 - 6
Водневик
4 - 5
7.
Генераторщик
5 - 6
Анульовано

8.
Гидрогенизаторщик
4 - 6
Гідрогенераторник
4 - 6
9.
Жаровщик
4 - 5
Жарівник
4 - 5
10.
Катализаторщик
3 - 4
Каталізаторник
(виробництво олії та
жирів)
3 - 4
11.
Обработчик
соапстока
2 - 3
Оброблювач соапстоку
2 - 3
12.
Регенераторщик
4
Анульовано

13.
Разварщик саломаса
3
Розварник саломасу
3
Виробництво маргарину, жирів та майонезу
14.
Аппаратчик-
комплекторщик
4
Апаратник-
комплекторник
4
15.
Аппаратчик по
приготовлению
майонеза
3 - 4
Апаратник з
приготування
майонезу
4 - 5
16.
Аппаратчик
приготовления
высокожирных
эмульсий
3 - 4
Апаратник
приготування
високожирних
емульсій
3 - 4
17.
Аппаратчик
приготовления
кулинарных и
кондитерских жиров
4
Апаратник
приготування
кулінарних та
кондитерських жирів
4
18.
Аппаратчик
приготовления
эмульгатора
3 - 4
Апаратник
приготування
емульгатора
3 - 4
19.
Оператор линии
производства
маргарина
5
Оператор лінії
виробництва
маргарину
5
20.
Темперировщик
жировой основы
3
Темперувальник
жирової основи
3
21.
Фризерщик
3
Фризерник
(виробництво
харчових жирів)
3
Розщеплювання жирів і виробництво гліцерину
22.
Аппаратчик
ионообменной
очистки глицерина
5 - 6
Апаратник
іонообмінного
очищення гліцерину
5 - 6
23.
Аппаратчик
расщепления жиров
3 - 6
Апаратник
розщеплення жирів
3 - 6
Виробництво свічок
24.
Изготовитель свечей
2 - 3
Виробник свічок
2 - 3

ВИРОБНИЦТВО ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ТЮТЮННИК

Завдання та обов'язки.

Ферментаційне виробництво. Організовує роботу із забезпечення виробництва тютюновою сировиною. Контролює правильність приймання тютюну на заготівельних пунктах, його сортування, відповідність тютюнової сировини чинним стандартам. Забезпечує своєчасне приймання тютюну від заготівельних пунктів. Керує технологічним процесом підготовки тютюнової сировини до переробки: ферментацією тютюну, післяферментаційним обробленням, старінням. Контролює якість, типи, сортність тютюнової сировини, яка надходить із заготівельних пунктів та є на складах, усі якісні показники в процесі підготовки та переробки тютюну. Забезпечує своєчасне сортування, якісне оброблення тютюну після ферментації та пресування. Контролює якість пакування, маркування продукції відповідно до чинних стандартів, порядок транспортування тютюнової сировини. Здійснює оперативне керування виконанням виробничої програми. Організовує розроблення та впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів та режимів підготовки тютюнової сировини, прогресивного технологічного устаткування. Бере участь у розгляді питань реконструкції та технологічного переоснащення підприємства.

Тютюнове виробництво. Забезпечує своєчасне постачання виробництва тютюновою сировиною відповідної якості та кількості для виконання виробничої програми. Розробляє річні плани постачання тютюнової сировини по ботанічних сортах відповідно до затверджених норм витрат і виробничих планів. Контролює виконання планів постачання тютюнової сировини. Вживає необхідних заходів у разі виявлення нестачі, пошкоджень сировини або невідповідності вимогам стандартів. Керує роботою з приймання, зберігання, відпуску й обліку тютюну. Забезпечує розподілення й облік тютюнової сировини за сортами та роками заготівлі на складах підприємства. Забезпечує необхідні умови зберігання тютюнової сировини на складах відповідно до інструкції з організації первинного обліку і зберігання тютюнової сировини. Проводить економічний аналіз діяльності складського господарства, розробляє та впроваджує заходи щодо зниження витрат, пов'язаних з прийманням, зберіганням, обліком тютюну, використанням транспорту під час завантаження та розвантаження.

Організовує роботу транспорту для своєчасного забезпечення виробництва тютюновою сировиною в асортименті та кількості, необхідній для безперервної роботи підприємства. Складає звіти з питань постачання та використання тютюнової сировини. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва тютюну.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва; технологію ферментації тютюну, післяферментаційного оброблення та старіння; технологію тютюнового виробництва; організацію технологічної підготовки виробництва; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи технологічного устаткування; технічні вимоги до тютюнової сировини, матеріалів та готової продукції; нормативні акти з приймання, зберігання та обліку тютюнової сировини, норми витрат; правила та інструкції з організації вантажно-розвантажувальних робіт, використання автомобільного і залізничного транспорту; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки в тютюновій галузі; економіку, організацію виробництва, праці та управління, законодавство про працю; правила і норми охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

2. ГОЛОВНИЙ ТЮТЮНОВИЙ МАЙСТЕР

Завдання та обов'язки. Керує роботою з приготування посортних тютюнових сумішей і проводить експертизу тютюнової сировини. Готує оперативні рецептури тютюнових сумішей відповідно до нормативно-технічної документації і затверджених рецептур із забезпеченням стійких смакових якостей тютюнових виробів і установленої вартості тютюнової суміші. Керує роботою купажників з підбору виробничих партій тютюну з урахуванням якісних показників сировини (розмір листя, метод оброблення тощо), роботою з пересортування тютюнів неоднорідних за типом та сортом або якість яких не відповідає маркуванню. Бере участь у складанні заявок на тютюнову сировину в необхідному для виробництва обсязі та асортименті. Веде журнали первинного звіту з приготування тютюнової суміші. Бере участь у претензійній роботі з питань якості закупівельної сировини, у розробленні нових видів тютюнових виробів, розробленні й проведенні заходів щодо зниження витрат тютюнової сировини та відходів, зберіганні сировини на всіх стадіях виробництва.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки й організації виробництва; основи економіки та організації виробництва; нормативно-технічну документацію на тютюнову сировину; рецептури та вартість тютюнових сумішей; технічні вимоги до сировини; стандарти та технічні умови, нормативи витрат сировини; види браку і способи запобігання йому; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва аналогічної продукції; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітари та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

РОБІТНИКИ

1. АРОМАТИЗАТОРНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес ароматизації тютюну на ароматизаційних установках або на столах вручну. Готує віддушку для ароматизації тютюну за рецептурою і завантажує її в дозатор, регулює подавання віддушки на тютюн. Візуально стежить за витратами віддушки, якістю ароматизації та рівномірним нанесенням віддушки на тютюн. Визначає органолептично вологість тютюну, що поступає на ароматизацію. Затарює тютюн у ящики, зважує їх, покриває парафінованим папером.

Повинен знати: інструкції приготування ароматизуючої суміші й ароматизації тютюну; властивості компонентів ароматизуючої суміші; принцип роботи та правила експлуатації ароматизаційної установки; способи приготування віддушки і правила подавання її на тютюн.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2. ВИРОБНИК СИГАР

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення сигар першого та другого їатунків вручну. Викроює з тютюнового листа підлистки відповідно до формату сигар. Накладає на підлистки шматки листя (для закріплення найбільш товстої частини сигари) і повну порцію начинки. Загортає підлистки. Вкладає одержані підгортки в прес-форми і запресовує їх у спеціальних пресах. Загортає підгортки в покривне листя. Викроює стрічки з тютюнового листя відповідно до форми сигари. Оформлює головки сигар, заклеює, обрізає сигари за встановленим розміром.

Повинен знати: технологію виготовлення сигар вручну; ботанічні і товарні сорти сигарного тютюну та способи їх визначення; дефекти тютюнового листя; правила пресування і вимоги до якості пресованих підгорток; прийоми загортання й оформлення головок сигар; вимоги до якості сигар.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить технологічну підготовку сигарної сировини до виробництва сигар. Завантажує сигарну сировину на транспортер тіпальної машини. Готує тютюнову суміш для крихти, яка виготовляється на машині. Соусує крихту. Виготовляє сигари на загорткових і підгорткових машинах. Накладає різані підлистки на стрічки машин. Закладає готові підгортки в мітральєзи загорткових машин. Накладає покривне листя на форматні ножі машин. Пресує сигари на гвинтових пресах. Контролює якість сировини та виготовлених виробів. Прибирає відходи виробництва у ящики. Готує машини до роботи, усуває дрібні несправності, змащує і чистить машини. Виготовляє сигари вищого їатунку та на експорт вручну.

Повинен знати: технологію виготовлення сигар вищого ґатунку та на експорт; вищі сорти сигарного тютюну; види й ознаки хвороб тютюну; матеріальність тютюнового листя та його дефекти; рецептуру тютюнової суміші; правила та методику готування тютюнової суміші; норми і правила соусування тютюнової суміші; технологію виготовлення підгорток, загортання й пресування сигар; вимоги до якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції; будову обслуговуваного устаткування; правила чищення, змащення основних вузлів, заміни дрібних частин, регулювання машин після ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією виробника сигар 2 розряду - не менше 1 року.

3. ЗАВАНТАЖУВАЧ-ВИВАНТАЖУВАЧ ФЕРМЕНТАЦІЙНИХ КАМЕР

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес ферментації тютюну. Завантажує етажерки паками або пачками тютюну, закочує їх у ферментаційні камери. Укладає паки або пачки тютюну на стелажі ферментаційних камер згідно з інструкцією. Візуально стежить за режимом ферментації. Викочує етажерки з тютюном, знімає паки або пачки тютюну з етажерок і стелажів ферментаційних камер, відносить (відвозить) і вкладає їх у спеціальному місці. Стягує кінцеві й пояси до встановленого інструкцією натягування, зав'язує їх.

Повинен знати: основні зовнішні показники, які характеризують ботанічний і товарний їатунок; дефекти, за якими проводиться відбраковка тютюну; умовне маркування пак і пачок; правила і порядок стягування кінцевих і поясів до встановленого натягування і спосіб зав'язування; правила завантаження і вивантаження етажерок до ферментаційних камер; інструкцію та порядок просування етажерок у ферментаційних камерах і фабричних приміщеннях; режим роботи ферментаційних камер; порядок укладання пак або пачок після ферментації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

4. ЗВОЛОЖУВАЛЬНИК ТЮТЮНОВОЇ СИРОВИНИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес зволожування тютюнової сировини на спеціальних майданчиках або в установках. Складає тютюнову суміш із ботанічних і товарних сортів тютюну згідно з чинними рецептурами. Готує соус відповідно до технологічної інструкції і розпилює його на тютюн. Розпилює на соусний тютюн ароматичні суміші в кількостях, передбачених технологічною інструкцією. Видаляє сторонні домішки і неякісну за зовнішнім виглядом сировину. Контролює рівномірне подавання тютюнової сировини на зволожування та її укладання.

Повинен знати: зовнішні показники ботанічних і товарних сортів тютюну, види дефектів на його листі; інструкцію з виготовлення соусу, ароматичної суміші та зволожування тютюну; правила користування устаткуванням і пристроями; правила і способи визначення вологості сировини органолептично.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес зволожування тютюну в тютюнозволожувальних установках усіх систем. Перевіряє відповідність сортності підвезеного тютюну даній тютюновій суміші. Сортує тюки тютюну за вологістю. Завантажує камери зволожувальних установок паками або пачками тютюну вручну або за допомогою візка. У разі потреби розкладає тютюн в ящики або касети. Керує процесом з пульту керування. Регулює процес зволожування відповідно до технологічної інструкції. Вивантажує тютюн з камери після зволожування. Транспортує і складає тютюн у визначеному місці. Регулює роботу, очищає і змащує зволожувальні установки. Збирає розсип і очищає тару. Знімає і прибирає мотузки з тюків. Розкриває тюки, щоб визначити необхідність зволожування. Веде журнал реєстрації зволоження партій тютюну. Керує робітниками, що обслуговують зволожувальні установки.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію і технічну інструкцію на зволожування тютюнової сировини; маркування листяного тютюну; правила визначення органолептично вологості та складу листяного тютюну, який складає тютюнову суміш; правила завантаження тютюну на візки, у ящики або касети і в установки; ступінь зволожування тютюну; температурний режим процесу зволожування; конструкцію, технологічну схему і прилади зволожувальної установки; правила експлуатації зволожувальної установки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зволожувальника тютюнової сировини 3 розряду - не менше 1 року.

5. КУПАЖНИК ТЮТЮНІВ

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує партії тютюну, чухраного листя до виробництва цигарок, сигарет. Приймає сировину за ботанічними й товарними сортами, вагою і вологістю. Переглядає паки, пачки і контролює їх якість органолептично. Відбраковує дефектну сировину. Сортує тютюнову сировину за товарними та ботанічними сортами для виготовлення відповідних їатунків цигарок, сигарет. Відбирає проби. Перевіряє відповідність товарних і дегустаційних властивостей сировини рецептурі тютюнової суміші для кожного сорту виробів. Вносить зміни в робочу рецептуру тютюнової суміші в разі нестачі відповідних типів сировини. Оформлює необхідну документацію.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію на тютюнову сировину; процес первинного оброблення і способи сушіння тютюнової сировини; кондиції товарних та ботанічних сортів сировини; рецептуру тютюнової суміші кожного їатунку тютюнових виробів; правила й співвідношення за товарністю, ботанічним сортом та якісними показниками сировини в разі її заміни в тютюновій суміші, способи визначення її вартості.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6. МАШИНІСТ ЛІНІЇ ПІДГОТОВКИ ТЮТЮНУ ДО ФЕРМЕНТАЦІЇ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Бере участь у веденні технологічного процесу на лінії доферментаційного оброблення тютюну. Обслуговує прес і фіксатор потоково-механізованої лінії. Візуально стежить за утворенням пачок і рухом їх по фіксатору. Керує роботою лінії, пристроєм для підпресування і фіксації пачок. Упаковує пресовані пачки папером і рядниною, центрує їх, маркує й укладає в штабель. Змащує і очищає устаткування.

Повинен знати: основи технології обробки тютюну на потоково-механізованій лінії; вимоги до якості пачок, матеріалів; правила і порядок виконання операцій з обслуговування лінії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес на лінії доферментаційного оброблення тютюну під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Забезпечує роботу потоково-механізованої лінії. Обслуговує установки механізованого розщипу, змішувач і прес. Готує устаткування до роботи, розпаковує паки, подає тютюн на розщип. Візуально стежить за якістю тютюнової сировини, рівномірним подаванням тютюну в бункер, розщипом пучків, надходженням тютюну в установку для кондиціонування тютюну за вологістю, у змішувач, за правильним розподілом фарматури, що утворилась, по фракціях і роботою преса. Регулює швидкість подавання тютюну в повітровід. Дозує тютюн залежно від сорту, ваги і щільності пресування пачок. Вмикає і вимикає установку з розщипу тютюну залежно від роботи змішувача й преса. Змащує, чистить і налагоджує устаткування.

Повинен знати: технологію оброблення тютюну на потоково-механізованій лінії, нормативно-технологічну документацію; ботанічні й товарні сорти сировини, яка переробляється; призначення й будову механізму розщипу, змішувача та преса; правила очищення та змащування устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста лінії підготовки тютюну до ферментації 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес на лінії доферментаційного оброблення тютюну. Обслуговує установку для кондиціонування тютюнової сировини за вологістю. Органолептично визначає вологість сировини, регулює відповідно до цього режим роботи установки. Контролює асортимент сировини, яка поступає на переробку. Вмикає і вимикає всі вузли установки. Контролює рівномірний вихід тютюну з установки розщипу. Регулює системи зволожування і нагрівання в кожному відсіку зони сушіння. Підтримує автоматично або вручну необхідну температуру і відносну вологість в усіх зонах установки, змінює режим залежно від початкового або кінцевого стану сировини.

Повинен знати: правила органолептичної оцінки вологості тютюну; вимоги до якості тютюну, з якого формують пачки; будову, призначення, принцип дії й правила експлуатації установки; схему електричної та теплової системи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста лінії підготовки тютюну до ферментації 3 розряду - не менше 1 року.

7. МАШИНІСТ ПНЕВМАТИЧНОЇ УСТАНОВКИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і регулює пневматичну завантажувальну установку, стежить за її роботою. Вмикає і вимикає транспортер подачі тютюну на стіл завантажувальної установки. Вмикає привід барабанів та струшувальної рамки установки. Подає тютюн вручну до шахт. Стежить за ступенем заповнення шахти, вологістю тютюну, що подається. Видаляє з тютюну сторонні домішки. Очищає і змащує установку. Веде облік згідно з інструкцією.

Повинен знати: будову пневматичної завантажувальної установки, режим роботи; правила органолептичної оцінки якості різаного тютюну; марки тютюну, який переробляється; вимоги до якості тютюну, з якого виготовляються цигарки, сигарети; правила обслуговування пневматичної завантажувальної установки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

8. МАШИНІСТ ПОТОКОВО-АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес перероблення великолистяного тютюну на потоково-автоматизованій лінії. Обслуговує одночасно установки різних видів. Забезпечує безперебійну роботу зволожувальних і сушильних барабанів, капоширмашин, дозаторів, барабанів для видалення пилу, тіпальних і пневматичних установок, вібротранспортерів, стрічкових змішувачів, установки для безпосереднього визначення вологості тютюну, станції пресування, автоматичних ватів, баків для приготування соусів і ароматизуючої суміші, механічних мішалок, барабанів соусування й ароматизації, плющильних верстатів, силосів та постачальних станцій. Додержує технологічного режиму для кожного виду і сорту тютюнової сировини відповідно до технологічної інструкції. Регулює режим роботи установок. Контролює основні технологічні параметри (температуру, вологість, тиск) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, якість сировини. Контролює втрати і рівномірне нанесення соусів і ароматизуючої суміші. Готує устаткування до пуску, виявляє і усуває несправності в його роботі. Чистить, змащує і регулює устаткування. Бере участь у проведенні поточного і планового ремонтів устаткування.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію на тютюнову сировину; основні якісні характеристики сировини; технологічні режими переробки сировини; будову і принцип роботи устаткування потоково-автоматизованої лінії; способи регулювання основних параметрів технологічного процесу; правила і порядок технічного догляду та експлуатації устаткування; правила регулювання і ремонту устаткування; правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

9. МАШИНІСТ ПОТОКОВО-МЕХАНІЗОВАНИХ ЦИГАРКОВО-СИГАРЕТНИХ ЛІНІЙ ТА МАШИН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення цигарок на гільзонабивних агрегатах, сигарет без фільтру на сигаретних машинах, укладання й пакування цигарок, сигарет і коробок на укладальних та марочних машинах. Завантажує тютюн і тютюновий дріб'язок у цигаркові та сигаретні машини, заправляє їх папером, фарбою, клеєм. Закладає в пакувальні машини етикетки, марки, коробки, клей, цигарки та сигарети. Візуально стежить за якістю виробів, правильністю нанесення відбитку та обрізування. Знімає цигарки і сигарети, укладає їх у каретки. Відбирає браковані цигарки, сигарети, етикетки, коробки і пачки, вибиває тютюн з бракованих виробів. Вибирає якісні цигарки і сигарети з бракованих пачок. Пакує та укладає пачки і коробки в тару. Заклеює коробки з готовою продукцією. Стежить за станом машин, очищає і змащує їх. Усуває незначні несправності в роботі машин.

Повинен знати: технологію виготовлення й пакування цигарок, сигарет на набивних укладальних машинах; вимоги до якості тютюну, паперових матеріалів, фарби, клею, тари та готової продукції; принцип роботи машин, які обслуговує, взаємодію їх окремих вузлів; правила і порядок виконання операцій на машинах; причини, які викликають виготовлення неякісної продукції, способи запобігання їм та усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення і укладання в пачки або коробки цигарок, сигар на потоково-механізованих цигаркових чи сигаретних лініях і агрегатах під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Забезпечує безперебійну роботу устаткування. Чистить і змащує машини, які є частиною ліній або агрегатів, промиває апарати, складає і встановлює їх на місце. Контролює роботу устаткування за показаннями табло і світловими індикаторами на панелях автоматики сигаретних ліній. Заправляє лінії або агрегати сигаретним папером, фільтрувальними мундштуками, целофаном, фольгою, розривною стрічкою, етикетками, фарбою, клеєм, обгортковим папером. Візуально стежить за якістю виробів, відбитків, обрізування, повнотою укладання в пачки або коробки. Заклеює стрічкою, загортає в пакети пачки цигарок або сигарет, складає їх у тару. Заклеює короби з готовою продукцією. Перевіряє якість матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів. Відбирає зразки продукції для проведення перевірки якості через відповідний проміжок часу. Відбирає браковані матеріали, гільзи, цигарки, сигарети, пачки. Переробляє дефектні вироби. Виявляє й усуває дрібні несправності в роботі устаткування, які впливають на якість готової продукції. Зважує брак, жилку після закінчення зміни. Веде облік готової продукції і браку.

Повинен знати: основи технології виробництва цигарок, сигарет і укладання їх у пачки на потоково-механізованих цигаркових або сигаретних лініях; вимоги нормативно-технічної документації до якості матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції; правила і порядок виконання операцій з обслуговування агрегатів, ліній з виготовлення й укладання цигарок, сигарет; будову електронних приладів і правила користування ними; причини, які викликають зупинку машин; види браку і способи запобігання йому.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення й укладання в пачки або коробки цигарок, сигарет без фільтру, сигарет з фільтром на потоково-механізованих цигаркових або сигаретних лініях і агрегатах. Контролює роботу системи пневматичного завантаження тютюном цигаркових або сигаретних ліній, агрегатів. Відбирає зразки продукції для проведення перевірки якості через відповідний проміжок часу. Усуває несправності в роботі машин, які входять до складу лінії або агрегатів, регулює їх роботу. Відстежує і контролює масу цигарок і сигарет. Маркує упаковану продукцію. Зважує брак, жилку після закінчення зміни. Веде облік виробленої готової продукції і браку.

Повинен знати: правила і порядок виконання операцій з обслуговування всіх систем машин, що входять до складу цигаркових, сигаретних ліній, агрегатів; технологію виготовлення цигарок і сигарет, укладання їх в пачки або коробки і тару; норми витрат сировини і матеріалів на одиницю готової продукції; причини, які викликають зупинку машин, способи їх усунення; будову, призначення і взаємодію основних вузлів усіх систем машин, які входять до складу лінії або агрегата; будову, розташування і призначення табло, пультів та індикаторів систем пневматичного завантаження тютюну, приладів автоматики цигаркових і сигаретних ліній, правила користування ними.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3 розряду - не менше 1 року.

10. МАШИНІСТ-РЕГУЛЮВАЛЬНИК

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення та упакування тютюнових виробів на машинах однієї системи. Координує роботу механізмів, забезпечує безперебійну роботу устаткування лінії відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Додержується технологічного режиму для кожного виду і сорту тютюнових виробів згідно з технологічними інструкціями. Змінює формати продукції, яку виготовляє. Веде контроль за ходом технологічного процесу. Зважує, вимірює діаметр і всі параметри готового продукту. Готує та перевіряє перед пуском обслуговуване устаткування, виявляє й усуває несправності в його роботі, чистить і змащує його. Проводить дрібний ремонт машин. Веде облік надходження і витрат сировини та матеріалів.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію на сировину, матеріали і готову продукцію; будову, інструкцію, кінематичну та технологічну схеми обслуговуваного устаткування; будову електронних приладів і правила користування ними; правила регулювання та ремонту машин; слюсарну справу; читання креслення; порядок проведення планово-запобіжного ремонту машин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення та пакування тютюнових виробів на машинах різних систем, які входять у потоково-механізовані лінії. Координує роботу механізмів, забезпечує безперебійну роботу устаткування лінії відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Регулює роботу устаткування та механізмів у разі спільної роботи машин різних систем. Додержується технологічного режиму для кожного виду і сорту тютюнових виробів згідно з технологічними інструкціями. Змінює формати цигарок та сигарет, які виробляє. Контролює хід технологічного процесу. Зважує, вимірює діаметр і всі параметри готового продукту. Готує і перевіряє перед пуском обслуговуване устаткування, виявляє та усуває несправності в його роботі, чистить і змащує. Ремонтує машини й вузли лінії. Веде облік надходження і витрат сировини та матеріалів. Керує роботою бригади.

Повинен знати: конструкцію, будову і взаємодію вузлів та деталей у машинах усіх систем, що входять до складу лінії; будову електронних приладів, правила користування ними; правила і порядок технічного нагляду та експлуатації, кінематичну й технологічну схеми обслуговуваного устаткування лінії; правила регулювання та ремонту устаткування, слюсарну справу в межах робіт, які виконує; читання креслення; нормативно-технічну документацію на продукцію, сировину і матеріали.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста-регулювальника 5 розряду - не менше 1 року.

11. МАШИНІСТ ТЮТЮНОРІЗАЛЬНИХ МАШИН

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Ріже листяний тютюн і чухране листя на тютюнорізальних машинах гільйотинного типу з отриманням найбільшої кількості волокна з найменшим вмістом пилу. Додержується правильного різання тютюнової сировини, установленої щільності топу, вологості тютюну, ширини волокна залежно від заданого асортименту, швидкості витання тютюну в розпушувальній установці. Підтримує постійний рівень тютюнової сировини в завантажувальних пристроях машин, регулює механічну подачу сировини в машинах. У разі відсутності механічної подачі завантажує сировину вручну. Усуває дрібні несправності в роботі устаткування, регулює установлення ножа, замінює спрацьовані ножі, абразивні круги та алмази. Стежить за технічним станом машин, чистить і змащує їх. Керує роботою лінії з пульту керування.

Повинен знати: технологію різання тютюну, чухраного листя на тютюнорізальних машинах; нормативно-технічну документацію на тютюн та чухране листя; вимоги до якості тютюнової сировини, різаного тютюну; методи органолептичної оцінки якості сировини, різаного тютюну; правила експлуатації обслуговуваних машин; причини, які викликають брак та окремі несправності в роботі устаткування, способи запобігання їм і їх усунення; слюсарну справу; розташування та функціональне призначення табло, пультів та індикаторів; будову кінематичної й електричної схем устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі різання листового тютюну на високопродуктивних. тютюнорізальних машинах ротаційного типу з програмним керуванням.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста тютюнорізальних машин 4 розряду - не менше 1 року.

12. МАШИНІСТ ФІЛЬТРОРОБНИХ МАШИН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення фільтрувальних мундштуків шестикратної довжини для виробництва цигарок та сигарет з фільтрувальними мундштуками. Візуально стежить за роботою машини, електроблокуванням та якістю продукції. Заправляє машини фільтрувальним папером, стежить за додержанням довжини, діаметра і якістю обрізу фільтра. Укладає фільтрувальні мундштуки у каретки і складає їх у відповідному місці. Змащує, чистить машину й усуває дрібні несправності в її роботі.

Повинен знати: технологію виготовлення фільтрувальних мундштуків; принцип роботи, призначення основних частин та вузлів фільтроробної машини; вимоги до якості фільтрувальних мундштуків, фільтрувального паперу і допоміжних матеріалів; причини виникнення браку; види несправностей у роботі устаткування і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес виготовлення фільтрувальних мундштуків шестикратної довжини для виробництва сигарет з фільтрувальними мундштуками з ацетатного волокна. Регулює машину, усуває дрібні несправності в її роботі, чистить вузли машини від паперового й ацетатного пилу, клею та пластифікатора. Заправляє ацетатний джгут, пластифікатор, клей, папір в машину. Контролює якість і розміри виготовлених фільтрувальних мундштуків.

Повинен знати: технологію виготовлення фільтрувальних мундштуків з ацетатного волокна; будову та взаємодію основних частин і вузлів обслуговуваних машин; вимоги до якості фільтрувальних мундштуків, ацетатного волокна і паперу, пластифікатора та інших допоміжних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста фільтрувальних машин 2 розряду не менше 1 року.

13. ПРЕСУВАЛЬНИК РЯДНИНИ З-ПІД ТЮТЮНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає рядна, закладає їх у машину для очищення від тютюнового пилу чи витрушує тютюн і пил вручну. Сортує очищену тару за встановленими ознаками. Лагодить рядна, сушить, завантажує і розвантажує дезінфекційні камери. Готує до пресування або пакування рядна, сорочки, мотузки та іншу тару з-під тютюну. Пресує тару з-під тютюну на пресах, пакує, обшиває, маркує пачки тари. Чистить, змащує, регулює прес. Обслуговує своє робоче місце. Веде встановлений облік.

Повинен знати: будову преса і принцип його роботи; вимоги до якості пакування рядна, мотузки та іншої тари, способи пакування тари.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

14. ПРОСІВАЛЬНИК ФАРМАТУРИ ТА ВІДХОДІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Зважує тютюнову фарматуру, очищає від значних сторонніх домішок і засинає в фарматуроочищувач. Візуально стежить за роботою очищувача. Відносить очищену фарматуру після переробки до місць складування. Приймає тютюнові вироби з дефектами для переробки. Веде облік і здає очищену тютюнову фарматуру.

Повинен знати: будову установки та її технологічну схему; вимоги до якості очищеної фарматури, види дефектів сировини і виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

15. РОЗКЛАДАЧ ЛИСТОВОГО ТЮТЮНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує листовий тютюн до процесу зволожування згідно з установленими кондиціями і якісними показниками. Розпаковує пачки з листовим тютюном, укладає тютюн у касети або ящики зі збереженням вертикального розташування пластинок листя тютюну з додержанням щільності укладання тютюну. Відбраковує дефектний тютюн, транспортує якісний до зволожувальної установки. Розкладає листовий тютюн на стрічковий транспортер дрібними порціями. Збирає розсипаний тютюн. Розбирає рядна і мотузки з-під тютюну і відносить їх до місця складування.

Повинен знати: технологічну інструкцію зі зволожування листового тютюну; порядок укладання листового тютюну в касети або ящики і розкладання тютюну на транспортері; кондиції та якісні ознаки тютюну; маркування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

16. РОЗПУШУВАЧ ТЮТЮНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес розпушування різаного тютюну на пневморозпушувальній установці. Візуально стежить за безперервним потоком різаного тютюну, який подається від тютюнорізальних машин. Перевіряє вологість тютюну і його якість органолептично, приймає і зважує тютюн. Запобігає та усуває дефекти в різаному тютюні (склейки і сторонні домішки). Веде облік. Обслуговує осаджувальну камеру, пневморозпушувальну установку, змащує і очищає їх.

Повинен знати: кондиції різаного тютюну; технологічну інструкцію з розпушування тютюну; будову та правила експлуатації пневморозпушувальної установки; будову осаджувальної камери; правила прийому й зважування тютюну.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

17. РОЗФАСОВУВАЧ ТЮТЮНУ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Розфасовує курильний тютюн у пачки вручну. Приймає готове волокно, етикетки, папір і клей. Укладає волокно у форму, ущільнює його та заклеює бандероль. Зважує волокно. Забезпечує установлену масу пачки курильного тютюну за сортами. Укладає пачки в тару. Додержується вимог інструкції з набивання курильного тютюну, чистоти етикеток і стандартної маси пачок. Вилучає сторонні домішки.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію; якісні показники тютюну, що йде на розфасування; правила фасування тютюну в пачки; якісні ознаки використовуваних під час розфасування тютюну етикеток, бандеролей, паперу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розфасовує курильний тютюн на автоматі в пачки. Заправляє у автомат етикетки та клей. Регулює, очищає, змащує автомат. Контролює масу пачки шляхом вибіркового зважування пачок. Укладає пачки тютюну в підготовлену тару. Наклеює на тару паспорт, етикетки. Готує автомат до пуску з перевіркою роботи усіх його вузлів.

Повинен знати: інструкцію з фасування тютюну; основні ознаки якості тютюнового пилу; інструкцію з упакування й укладання тютюну в тару; будову автомата і взаємодію його вузлів і деталей; вимоги до якості тари.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розфасовувача тютюну 1 розряду - не менше 0,5 року.

18. СОРТУВАЛЬНИК СИГАРНОГО ЛИСТА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує сигарне листя до виготовлення сигар. Приймає сировину з масою, розпушує, зволожує і розщипує листя вручну або на машині. Витягає з листя центральну жилку. Розподіляє частини листя за призначенням напівфабрикату (листя, підлистя, жилка, обривки). Заготовляє підлистя. Виймає нестандартне листя. Укладає підлистя на купи рівномірно за довжиною і товщиною. Обрізає купи підлистя з двох сторін до відповідного розміру й укладає їх у ящик для подавання в машину. Додержується стандартної вологості підлистя. Обслуговує розщипувальну машину, усуває дрібні несправності, чистить і змащує її.

Повинен знати: технологічну інструкцію; вимоги до якості тютюну, який поступає на розщип, й одержаних напівфабрикатів; установлений процент виходу листя і підлистя; правила різання листя; установлену вологість для підлистя; ботанічні і товарні сорти тютюну; ознаки хвороб, які не дозволяють використовувати тютюн для виготовлення сигар; правила чищення, змащування і регулювання машини.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

19. СОРТУВАЛЬНИК ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає сигари і підбирає їх за однаковим забарвленням. Відбраковує сигари, які не відповідають технічним умовам. Сортує сигари за ознаками однорідного кольору в одній упаковці. Суворо додержує однорідності відтінків.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію на сигари; якісні показники, що відповідають вимогам споживачів сигар; дефекти, що утворюються в процесі виготовлення сигар і причини їх виникнення; правила укладання сигар для пресування; способи визначення кольору тютюну і його відтінків; методи визначення дефектів на тютюні, пов'язаних з хворобами тютюну і механічними пошкодженнями.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

20. СОРТУВАЛЬНИК ТЮТЮНУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує партію тютюну до різання. Розщипує всі ботанічні сорти тютюну і рівномірно змішує всі компоненти, які входять до складу тютюнової суміші. Піднімає на столи і розпаковує зволожені тюки. Розщипує тютюн вручну на столі або на транспортері. Відбирає листя невідповідних сортів, дефектні та сторонні домішки. У разі потреби зволожує тютюн до певної кондиції, накриває відповідною тканиною.

Повинен знати: технологічну інструкцію з ручного розщипування тютюну; маркування листового тютюну; методи визначення органолептичним способом вологості тютюну; правила змішування під час укладання в гарман або на транспортер; кондиції розщипу; дефекти тютюнового листя; будову і технологічний режим роботи барабану.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує листовий тютюн до переробки для виготовлення цигарок і сигарет вищих сортів. Укладає розщипаний тютюн у гарман або ящик, а у разі потокової лінії - на транспортер барабана. Визначає тютюн за якісними ознаками і товарними їатунками. Для партії вищих їатунків - сортує за листям і розщипує усі ботанічні сорти тютюну, які входять у тютюнову суміш; складає партії згідно з рецептурою тютюнової суміші і кондиціями.

Повинен знати: технологію переробки листового тютюну; зовнішні ознаки ферментованого тютюну, характерні для кожного товарного і ботанічного сорту; дефекти листя, ознаки хвороб, ломки і кондиції розщипу тютюну.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією сортувальника тютюну 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес підготовки тютюну на потоковій лінії. Забезпечує безперебійну роботу пневмомеханічної установки для розщипу пачок, установки додаткового зволожування тютюнового листя, бункерів-змішувачів, барабану сушіння тютюну, силосів. Звільняє паки і пачки від упаковки, складає рядна, шпагат, папір у відведеному місці. Сортує тютюн із розподіленням на шари товщиною до 10 см, подає тютюн на установку для розщиплення. Забезпечує рівномірне подавання тютюну на транспортер установки, відбирає дефектне листя, зволожує тютюн з дотриманням параметрів зволожування для кожного сорту. Обробляє тютюн гумиктантами. Контролює органолептично вологість тютюну. Розрівнює листовий тютюн на стрічці вібротранспортера перед завантажувальними шахтами тютюнорізальних машин. Вилучає металеві та інші домішки. Підсипає очищений тютюн на транспортерну стрічку. Відбирає і сортує брак різаного тютюну з вилученням із нього сторонніх домішок. Підсипає очищений брак різаного тютюну до маси листового тютюну. Забезпечує рівномірне завантаження і розвантаження силосів різаного тютюну, регулює швидкість завантаження і розвантаження транспортерних стрічок силосів та кількість обертів барабана підсушення тютюну. Органолептично контролює вологість тютюну після сушіння. Перевіряє та готує устаткування до пуску. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, чистить і змащує його. Підтримує на належному рівні санітарний стан устаткування та дільниці.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію на тютюнову сировину, основні якісні характеристики сировини; технологічні режими оброблення сировини; конструкцію, будову і правила експлуатації устаткування; способи регулювання основних параметрів технологічного режиму; правила з безпечного ведення робіт і протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника тютюну 3 розряду - не менше 1 року.

21. СОРТУВАЛЬНИК ТЮТЮНУ У ФЕРМЕНТАЦІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Сортує паки, пачки, листовий тютюн з метою встановлення відповідності їх даним маркування або визначання сорту. Підносить паки або пачки до місця огляду, ставить на верстат (підставку), розв'язує кінцеві і пояси, розпускає шнур на пачках. Піднімає шари тютюнового листя уздовж пачки, паки, визначає ботанічні, товарні сорти і підсорти, вологість та інші якісні показники. Збирає розсипане листя і заломи, укладає їх у паки або пачки. Виправляє дефекти, що спричиняють деформацію пак або кіп. Після закінчення огляду - натягує рядно, зав'язує кінцеві та пояси на пачках. Подає паки або пачки на ваги, підбирає фарматуру і відносить її у відведене місце. Під час сортування листя тютюну - розгладжує листя, укладає його за сортами в ящики для формування пак або пачок. Відбраковує в процесі сортування дефектне листя.

Повинен знати: показники, які установлені нормативно-технічною документацією для кожного ботанічного і товарного сорту тютюну; найменування та характер дефектів листя тютюну; правила та порядок стягування кінцевих, поясів до встановленого натягу і способи зав'язування; правила укладання пачок, пак у штабелі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Відбирає ферментовий або неферментовий тютюн шляхом потокового або попакового сортування за стандартом. Виймає в процесі сортування листя, уражене хворобами або з іншими дефектами. Розподіляє пачки або паки за товарними сортами або підсортами. Підбирає однорідні партії неферментованого тютюну за ботанічними і товарними сортами, з урахуванням їх вологості, для завантаження у ферментаційні камери. Складає тютюн після сортування відповідно до інструкції складування і зберігання.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію на ферментований і неферментований тютюн; ознаки ботанічних і товарних сортів тютюну; ознаки хвороб, дефектів, пошкоджень листя тютюну; способи визначення якості листового тютюну; правила складування і зберігання листового тютюну.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією сортувальника тютюну у ферментаційному виробництві 2 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає сорти неферментованого і ферментованого тютюну за ботанічними, товарними сортами, підсортами, районами вирощування за стандартами. Виймає з пак і пачок листя, яке не відповідає основному сорту, й укладає його залежно від якості у відповідні паки або пачки. Підбирає однорідні партії тютюну за вологістю, ботанічними, товарними сортами для завантаження у ферментаційні камери. Розподіляє ферментований тютюн за якісними показниками для подальшого відвантаження тютюновим фабрикам або для закладання на старіння. Забезпечує порядок складування і зберігання сортового тютюну. Веде встановлений облік.

Повинен знати: нормативно-технічну документацію на ферментований і неферментований листовий тютюн; ботанічні і товарні сорти, підсорти і райони вирощування тютюну; правила перерахування фізичної маси, з урахуванням відсотка вологості, на розрахункову вологість; правила складування і зберігання тютюну; порядок ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника тютюну у ферментаційному виробництві 3 розряду - не менше 2 років.

22. СУШИЛЬНИК ТЮТЮНУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес сушіння різаного тютюну і тютюнових відходів на сушильних установках різних конструкцій. Регулює режим сушіння залежно від вологості тютюну. Готує каолін для використання його при очищенні тютюнових відходів. Завантажує тютюн в установку і вивантажує його у ящики або на транспортер. Перевіряє вологість тютюну після виходу його з сушильної установки. Готує установку до роботи, чистить, змащує і перевіряє вимірювальні прилади.

Повинен знати: технологічну інструкцію сушіння тютюну або тютюнових відходів; будову сушильної установки і правила її експлуатації; правила користування контрольно-вимірювальними приладами.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

23. УКЛАДАЧ ВАГОННИХ ПАРТІЙ ТЮТЮНУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Підбирає партії тютюну для тютюнових фабрик. Відбирає відсортований ферментований тютюн за ботанічними та товарними сортами. Підносить (підвозить) паки чи пачки до ватів, зважує, записує дані ботанічного сорту, типу, товарного сорту та фізичної маси. Переводить (за таблицями) фізичну масу паки, пачки на розрахункову вологість, встановлює фактичну і розрахункову масу тютюну. Наносить усі ці показники на етикетки, наклеює їх на паки, пачки, вкладає другий екземпляр етикетки. Відносить (відвозить) і укладає паки чи пачки тютюну в повагонні партії відповідно до наряду на відвантаження. Забезпечує правильність маркування пак, пачок тютюну, складання повагонних партій, установлення фактичної і розрахункової маси тютюну. Оформляє необхідну документацію.

Повинен знати: технологію оброблення листового тютюну; ботанічні сорти, типи і підтипи, товарні сорти і підсорти; правила підбирання повагонних партій за ботанічними і товарними сортами відповідно до нарядів на відвантаження; інструкції, таблиці з переводу на розрахункову вологість тютюну; правила зважування пак, пачок і укладання їх у повагонні партії; правила виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

24. ЧИСТИЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ (виробництво тютюнових виробів)

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Стежить за роботою установок і апаратів на обслуговуваній дільниці. Своєчасно очищає вентилятори, вентиляційні пристрої, пилові тютюнові камери; рукавно-надувні фільтри установок розпушення різаного тютюну і пневматичного розщипу. Розбирає установки й апарати, знімає і розбирає їх частини, очищає, промиває від тютюнового пилу, сміття, бруду за допомогою спеціальних механізмів або вручну. Складає апаратуру, машини і устаткування. Підготовляє інструменти, пристрої. Затарює відходи. Веде облік відходів тютюнового пилу по установках і устаткуванню.

Повинен знати: технологічний порядок експлуатації установок, апаратів і устаткування; призначення і будову устаткування, яке підлягає очищенню; правила очищення; порядок розбирання і складання устаткування, яке очищується; будову і порядок застосування інструментів і механізмів, необхідних для чищення; способи затарювання відходів; правила ведення обліку відходів тютюнового пилу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Ароматизаторник
2
Ароматизаторщик
2
2.
Виробник сигар
2 - 3
Изготовитель сигар
2 - 3
3.
Завантажувач-
вивантажувач
ферментаційних
камер
4
Загрузчик-выгрузчик
ферментационных
камер
4
4.
Зволожувальник
тютюнової сировини
3 - 4
Увлажняльщик
махорочного сырья
3 - 4
5.
Купажник тютюнів
5
Купажист по табакам
4 - 6
6.
Машиніст лінії
підготовки тютюну
до ферментації
2 - 4
Машинист линии
подготовки табака к
ферментации
2 - 4
7.
Машиніст
пневматичної
установки
2
Машинист
пневматической
установки
2
8.
Машиніст потоково-
автоматизованих
ліній
перероблення тютюну
4
Машинист поточно-
автоматизированных
линий
переработки табака
4
9.
Машиніст
потоково-
механізованих
цигарково-
сигаретних ліній
та машин
2 - 4
Машинист поточно-
механизированных
папиросно-
сигаретных
линий и машин
2 - 4
10.
Машиніст-
регулювальник
5 - 6
Машинист-
регулировщик
5 - 6
11.
Машиніст
тютюнорізальних
машин
4 - 5
Машинист
табако-резальных
машин
4 - 5
12.
Машиніст
фільтроробних машин
2 - 3
Машинист
фильтроделательных
машин
2 - 3
13.
Пресувальник
ряднини з-під
тютюну
2
Прессовщик рядна
из-под табака
2
14.
Просівальник
фарматури та
відходів
2
Просевальщик
фарматуры и отходов
2
15.
Розкладай листового
тютюну
2
Разкладчик листового
табака
2
16.
Розпушувач тютюну
2
Разрыхлитель табака
2
17.
Розфасовувач тютюну
1 - 2
Расфасовщик табака
1
18.
Сортувальник
сигарного листа
2
Сортировщик
сигарного листа
2
19.
Сортувальник
тютюнових виробів
2
Сортировщик табачных
изделий
2
20.
Сортувальник тютюну
2 - 4
Сортировщик табака
2 - 4
21.
Сортувальник тютюну
у ферментаційному
виробництві
2 - 3; 5
Сортировщик табака в
ферментационном
производстве
2 - 3; 5
22.
Сушильник тютюну
3
Сушильщик табака
3
23.
Укладач вагонних
партій тютюну
3
Составитель вагонных
партий табака
3
24.
Чистильник
устаткування
(виробництво
тютюнових виробів)
3
Чистильщик
оборудования
3

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Ароматизаторщик
2
Ароматизаторник
2
2.
Вальцовщик
2
Анульовано

3.
Загрузчик-вьгрузчик
ферментационных
камер
4
Завантажувач-
вивантажувач
ферментаційних камер
4
4.
Изготовитель сигар
2 - 3
Виробник сигар
2 - 3
5.
Купажист по табакам
4 - 6
Купажист тютюнів
5
6.
Машинист
вибро-резальных
машин
2
Анульовано

7.
Машинист дробильных
машин
3
Анульовано

8.
Машинист линии
непрерывной
ферментации табака
4
Анульовано

9.
Машинист линии
подготовки табака к
ферментации
2 - 4
Машинист лінії
підготовки тютюну до
ферментації
2 - 4
10.
Машинист
махорочно-набивных
машин
2 - 3
Анульовано

11.
Машинист
пневматической
установки
2
Машиніст
пневматичної
установки
2
12.
Машинист поточно-
автоматизиро-
ванных линий
переработки табака
4
Машиніст потоково-
автоматизованих
ліній
перероблення тютюну
4
13.
Машинист
поточно-
механізованных
папиросно-
сигаретных
линий и машин
2 - 4
Машиніст
потоково-
механізованих
цигарково-сигаретних
ліній та машин
2 - 4
14.
Машинист-
регулировщик
5 - 6
Машиніст-
регулювальник
5 - 6
15.
Машинист
табакорезальных
машин
4 - 5
Машиніст
тютюнорізальних
машин
4 - 5
16.
Машинист
фильтроделательных
машин
2 - 3
Машиніст
фільтроробних машин
2 - 3
17.
Прессовщик
махорочной пыли
2
Анульовано

18.
Прессовщик рядна
из-под табака
2
Пресувальник ряднини
з-під тютюну
2
19.
Приготовитель
нюхательной махорки
и табака
2
Анульовано

20.
Просевальщик
фарматуры и отходов
2
Просівальник
фарматури та
відходів
2
21.
Разрыхлитель табака
2
Розпушувач тютюну
2
22.
Раскладчик
листового табака
2
Розкладач листового
тютюну
2
23.
Рассевщик
2
Анульовано

24.
Расфасовщик
нюхательной махорки
и табака
2
Анульовано

25.
Расфасовщик табака
1
Розфасовувач тютюну
1 - 2
26.
Сортировщик
сигарного листа
2
Сортувальник
сигарного листа
2
27.
Сортировщик табака
2 - 4
Сортувальник тютюну
2 - 4
28.
Сортировщик табака
в ферментационном
производстве
2 - 3; 5
Сортувальник тютюну
у ферментаційному
виробництві
2 - 3; 5
29.
Сортировщик
табачных изделий
2
Сортувальник
тютюнових виробів
2
30.
Составитель
вагонных партий
табака
3
Укладач вагонних
партій тютюну
3
31.
Сушильщик табака
3
Сушильник тютюну
3
32.
Сушильщик
махорочной крошки
3
Анульовано

33.
Увлажняльщик
махорочного сырья
2
Анульовано

34.
Увлажняльщик
табачного сырья
3 - 4
Зволожувальник
тютюнової сировини
3 - 4
35.
Чистильщик
оборудования
3
Чистильник
устаткування
(виробництво
тютюнових виробів)
3

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЧАЮ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ТИТЕСТЕР

Завдання та обов'язки. Забезпечує впровадження на підприємстві прогресивної технології виробництва чаю, розроблення та освоєння нових видів готової продукції. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва чаю, розробляє і бере участь у реалізації заходів щодо ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці. Бере участь у підготовці сертифікації продукції та системи якості. Контролює виконання технологічного процесу виробництва чаю, правильну та раціональну експлуатацію технологічного устаткування. Разом з виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, що надходить, допоміжних матеріалів та напівфабрикатів, забезпечує правильне їх зберігання. Своєчасно звіряє чай-сировину з еталоном методом дегустації та опротестовує неякісну сировину. Складає купажні суміші за заданою рецептурою, розробляє нові рецептури. Стежить за виконанням затверджених інструкцій та рецептур. Контролює якість сумішей чаю методом дегустації, забезпечує якість робіт з пакування готової продукції (зовнішній вигляд упаковки, вага одиниці упаковки). Контролює правильність складування та витрат чаю-сировини за термінами надходження. Організовує відбір проб для дегустації (чаю-сировини, купажної суміші, готової продукції) від кожного чаєпакувального автомата за заданою періодичністю. Контролює умови зберігання сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів. Забезпечує перевірку чайної сировини, готової продукції на вміст токсичних матеріалів, пестицидів, домішок заліза та інших сторонніх домішок згідно з державними стандартами. Аналізує причини браку, бере участь у розробленні заходів з метою їх запобігання та усунення, а також у розгляді рекламацій на готову продукцію - чай. Організовує нагляд за станом роботи контрольно-вимірювальних приладів, забезпечує їх своєчасну періодичну державну перевірку. Веде первинний облік сировини та готової продукції.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази вищих органів та інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва; основи управління; теоретичні основи технології виробництва чаю; основне технологічне устаткування та принципи його роботи; перспективи технічного розвитку підприємства; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій; типові технологічні процеси виробництва чаю; технічні умови, що ставляться до сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів; органолептичні ознаки сировини та готової продукції; стандарти та технічні умови; нормативи витрат матеріалів, палива, енергії; види браку та способи запобігання йому; керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; основи економіки, законодавство про працю, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у виробництві чаю: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

РОБІТНИКИ

1. ЗАГОТІВНИК ЧАЙНИХ ЯЩИКІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє чайні ящики без пакетів-вкладнів для сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Підбирає та ріже на циркулярних пилках фанеру і планки. Обробляє планки і дошки на стругальному верстаті. Ріже папір, залізо. Обгортає планки і стінки ящиків для готової продукції обгортковим папером, фольгою, підпергаментним папером. Збиває ящики. Виготовляє косинці та стрічки для обковування ящиків. Обковує ящики. Періодично чистить, змащує та гострить різальні інструменти.

Повинен знати: державні стандарти на ящики для сировини, напівфабрикату та готової продукції; види матеріалів, що використовуються для виготовлення чайних ящиків; будову, принцип дії та правила експлуатації циркулярних пилок, різальних і стругальних верстатів, правила догляду за ними.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка. Стаж роботи за професією заготівника чайних ящиків 2 розряду - не менше 1 року.

2-й розряд

- у разі виготовлення ящиків, що не потребують облицювання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє чайні ящики і пакети-вкладні. Підбирає та ріже на циркулярних пилках фанеру та планки. Обробляє планки і дошки на стругальному верстаті. Ріже папір, фольгу, підпергаментний папір для виготовлення пакета-вкладня. Ріже дріт і сталеву стрічку за встановленими розмірами. Складає та обковує ящики. Періодично чистить, змащує і точить різальні інструменти. Чистить, змащує та усуває несправності в роботі пневмопістолетів, цвяхозабивних, прошивних та інших обслуговуваних верстатів.

Повинен знати: державні стандарти на ящики і пакети-вкладні для готової продукції; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації цвяхозабивних та інших обслуговуваних верстатів; правила догляду за ними, способи виготовлення пакетів-вкладнів; правила обковування ящиків сталевою стрічкою; способи виявлення та усунення несправностей в роботі обслуговуваного устаткування; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією заготівника чайних ящиків 3 розряду - не менше 1 року.

2. КУПАЖНИК ЧАЮ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує купаж для зеленого плиткового чаю. Змішує облицювальний та внутрішній матеріал лао-ча за категоріями і видами вручну. Підбирає сировину відповідно до акта-наряду органолептичної лабораторії. Підносить і висипає лао-ча біля люків певними шарами, відбирає невеликі порції, перемішує й подає на пропарювання через люки. Періодично чистить транспортери. Веде встановлений облік продукції.

Повинен знати: технологію приготування купажу для лао-ча; акти-наряди органолептичної лабораторії на купаж; різницю між видами та категоріями внутрішнього й облицювального матеріалу лао-ча.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує купаж для виробництва фасованого байхового чаю або чорного плиткового чаю. Обслуговує купажні барабани. Відкриває барабани і стежить за завантаженням їх чайною сировиною. Вмикає та вимикає купажні барабани. Контролює процес змішування і визначає кінець процесу купажування. Розвантажує барабани і подає чайну суміш до бункерів автоматичних ваг за допомогою транспортних засобів. Стежить за розвантажуванням бункерів. Усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування. Веде встановлений облік продукції.

Повинен знати: технологію приготування купажу для фасованого байхового чаю та чорного плиткового чаю; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації купажних барабанів; слюсарну справу норми завантаження купажних барабанів; правила і порядок завантаження бункерів автоматичних ваг; сортність та види байхового чаю.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією купажника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує купаж для виробництва нефасованого байхового чаю. Змішує відсортований байховий чай з метою одержання стандартних видів готової продукції. Підбирає партії чаю за марками і сортами відповідно до актів-нарядів органолептичної лабораторії. Завантажує чай у купажні барабани до встановленої межі. Вмикає та вимикає купажні барабани. Контролює процес змішування та визначає кінець процесу купажування. Вивантажує чай з барабана і завантажує ящики готової продукції. Вмикає та вимикає утрушувальну машину та утрушує чай у ящики готової продукції із заповненням їх до встановленої ваги нетто. Усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування. Веде встановлений облік продукції.

Повинен знати: технологію приготування купажу для виробництва нефасованого байхового чаю; будову утрушувальної машини; правила та норми завантаження купажних барабанів і правила вивантаження з них готової продукції; сортність та види байхового чаю.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією купажника 4 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 55 ЕТКС видання 1986 р.

N
пор.
Професії, що
розміщені в цьому
розділі
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
55 ЕТКС видання
1986 р.
Діапазон
розрядів
1.
Заготівник чайних
ящиків
2 - 4
Заготовщик чайных
ящиков
2 - 4
2.
Купажник чаю
3 - 4
Купажист по чаю
3 - 5

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

N
пор.
Професії за
випуском 55 ЕТКС
видання 1986 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
розділом
Діапазон
розрядів
1.
Веяльщик чая
1
Професія вилучена
через відсутність
виробництва

2.
Заготовщик чайных
ящиков
2 - 4
Заготівник чайних
ящиків
2 - 4
3.
Купажист по чаю
3 - 5
Купажник чаю
3 - 5
4.
Машинист
чаезавялочных машин
2 - 4
Професія вилучена
через відсутність
виробництва

5.
Машинист
чаескручивающих
машин
4 - 5
так саме

6.
Машинист
чаесушильних машин
4 - 5
так саме

7.
Машинист
чаезавялочнофикса-
ционных машин
5
так саме

8.
Машинист
фиксационных машин
5
так саме

9.
Оператор
чаеперерабатывающей
линии
4 - 5
так саме

10.
Прессовщик
кирпичного чая
2 - 4
так саме

11.
Прессовщик
плиточного чая
3
так саме

12.
Порционист лао-ча
2
так саме

13.
Пропарщик лао-ча
3
так саме

14.
Скирдовальщик
1 - 2
так саме

15.
Сортировщик-
разборщик чая
4 - 5
так саме

16.
Ферментировщик чая
4
так саме

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

N пор.
Професії
Діапазон
розрядів
1
2
3
Видобування солі та виробництво кухонної солі
1.
Апаратник солезбагачувальної установки
3
2.
Випарювальник солі
4
3.
Готувач басейнів
2 - 4
4.
Машиніст вальцьових верстатів
2 - 4
5.
Машиніст механічного котка
4
6.
Машиніст солезбирального комбайна
3 - 6
7.
Моторист ропокачки
4
8.
Навальник солі в басейнах
4
9.
Реакторник хімочищення розсолу
4
Виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв
КЕРІВНИКИ
1.
Головний винороб

2.
Головний коньячний майстер

3.
Головний пивовар

4.
Головний шампаніст

РОБІТНИКИ
1.
Апаратник виробництва шампанського
4 - 5
2.
Апаратник вирощування дріжджів
3
3.
Апаратник з вироблення оцту
4 - 5
4.
Апаратник з оброблення та купажування оцту
4
5.
Апаратник коньячного виробництва
3 - 5
6.
Апаратник перегонки та ректифікації спирту
5 - 6
7.
Апаратник приготування живильних середовищ
3 - 4
8.
Апаратник процесу бродіння
3 - 6
9.
Апаратник упарювання
5
10.
Готувач живильних розчинів
2
11.
Готувач мелясного сусла
3
12.
Готувач морсу
2
13.
Готувач сухих пивних дріжджів
2 - 3
14.
Готувач шампанського
2 - 4
15.
Дегоржер
5
16.
Каптажник
3
17.
Купажник
4 - 5
18.
Оброблювач винної сировини
1 - 4
19.
Оброблювач виноматеріалів та вина
1 - 5
20.
Оброблювач відходів виноробства
2 - 4
21.
Оброблювач води
1. 3 - 6
22.
Оброблювач коньячних спиртів та коньяків
1 - 5
23.
Оброблювач сусла та соків
1 - 5
24.
Оброблювач технологічних місткостей і тари
2 - 3
25.
Ремюер
5
26.
Солодовник
3 - 6
27.
Регулювальник полів фільтрації
2
Виробництво дріжджів
1.
Машиніст прес-гранулятора
3
2.
Оператор вирощування дріжджів
3 - 6
3.
Оператор вирощування чистої культури
дріжджів
3 - 5
4.
Оператор приготування розчинів живильного
середовища та солей
2 - 4
5.
Сепараторник біомаси
3 - 5
6.
Сушильник дріжджів
2 - 5
Виробництво харчових концентратів
1.
Апаратник пароводотермічного агрегату
4
2.
Виробник кукурудзяних паличок
4
3.
Дезодораторник сої
3
4.
Оператор машини для відокремлення зародків
2
5.
Оператор мийно-очищувального агрегату
4
6.
Оператор обжарювального апарата
5
7.
Оператор розпилювальної сушарки
3, 5
8.
Ферментаторник
4
Виробництво харчових кислот
1.
Автоклавник (виробництво цитринової та
винно-кам'яної кислот)
3 - 4
2.
Сушильник (виробництво цитринової та
винно-кам'яної кислот)
3 - 4
3.
Центрифугувальник (виробництво цитринової
та винно-кам'яної кислот)
3 - 4
Виробництво цукру
1.
Апаратник варіння утфелю
2, 4 - 6
2.
Апаратник дефекосатурації бурякового соку
4 - 5
3.
Апаратник оброблення бурякового соку
2
4.
Апаратник оброблення рафінадних голів
3 - 4
5.
Вибивальник рафінадних голів
3 - 4
6.
Виробник очеретяних матів
1 - 2
7.
Клерувальник цукру
2 - 3
8.
Оператор виробничої дільниці
3 - 4
9.
Оператор головного пульта керування
4 - 5
10.
Оператор іонітової установки
4
11.
Оператор пробовідбірної установки
3
12.
Різальник буряків
2; 4
13.
Роздільник рафінаду
2 - 3
14.
Розливальник утфелю
2 - 3
Виробництво ефірної олії
1.
Апаратник оброблення ефірних олій
3
2.
Апаратник ферментації ефіроолійної сировини
3 - 4
Виробництво кондитерських виробів
1.
Апаратник приготування інвертного сиропу
4
2.
Бісквітник
1 - 5
3.
Вафельник (кондитерське виробництво)
1 - 4
4.
Виробник таблеток
3 - 4
5.
Глазурувальник
1 - 4
6.
Глянцювальник карамелі та драже
3
7.
Готувач білкових мас
2 - 5
8.
Дражувальник
2 - 4
9.
Карамельник
1 - 5
10.
Кондитер
1 - 6
11.
Мармеладник-пастильник
1 - 5
12.
Машиніст збивальних машин
2 - 3
13.
Машиніст формувально-закручувального
напівавтомата
4
14.
Машиніст шоколадообробних машин
3 - 5
15.
Обкатувальник журавлини
1 - 3
16.
Обсипальник кондитерських виробів
1 - 2
17.
Оператор лінії для виробництва борошна та
гранул
5
18.
Оператор лінії для виробництва жувальної
гумки
3 - 5
19.
Оператор лінії приготування шоколадної маси
4 - 5
20.
Рецептурник
2 - 4
21.
Халвомісильник
1; 4
22.
Цукерник
1 - 5
23.
Шоколадник
1 - 5
Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
1.
Апаратник гідролізу крохмального молока
4 - 5
2.
Апаратник знежирення сиропів
2
3.
Апаратник крохмального агрегату
3 - 4
4.
Апаратник осадження глютену
2
5.
Апаратник одержання декстрину
2, 4 - 5
6.
Апаратник одержання кукурудзяної олії
5
7.
Апаратник одержання сірчистої кислоти
2 - 3
8.
Апаратник одержання сиропів
5 - 6
9.
Апаратник одержання сирого крохмалю
5
10.
Апаратник одержання сухого крохмалю
5
11.
Апаратник одержання сухих кормів
4 - 6
12.
Апаратник одержання екструзійних
крохмалепродуктів
4 - 5
13.
Апаратник приготування окисленого крохмалю
3
14.
Апаратник рафінування крохмалю
2 - 3
15.
Апаратник термічної коагуляції білкових
речовин
4
16.
Виробник сагової крупки
2
17.
Гідроциклонник
3 - 5
18.
Готувач крохмального молока
3
19.
Машиніст терткових машин
3
20.
Оператор лінії у виробництві харчової
продукції (виробництво сухого глютену)
5 - 6
21.
Флотаторник (виробництво крохмалю та
крохмальних продуктів)
2
Виробництво мила та мийних препаратів
КЕРІВНИКИ
1.
Головний миловар

РОБІТНИКИ
1.
Апаратник вакуум-сушильної установки
5
2.
Апаратник миловаріння
4 - 6
3.
Готувач розчинів барвників
3
4.
Заготівник основи мийних засобів
3
5.
Оператор лінії виробництва мила
4
Виробництво олії та жирів
РОБІТНИКИ
1.
Апаратник гідратації (виробництво олії та
жирів)
3, 5
2.
Апаратник дезодорації
4
3.
Апаратник з приготування майонезу
4 - 5
4.
Апаратник іонообмінного очищення гліцерину
5 - 6
5.
Апаратник-комплекторник
4
6.
Апаратник одержання фосфатидів
3 - 4
7.
Апаратник приготування високожирних
емульсій
3 - 4
8.
Апаратник приготування емульгатора
3 - 4
9.
Апаратник приготування кулінарних та
кондитерських жирів
4
10.
Апаратник розщеплення жирів
3 - 6
11.
Виробник свічок
2 - 3
12.
Водневик
4 - 5
13.
Гідрогенізаторник
4 - 6
14.
Жарівник
4 - 5
15.
Каталізаторник (виробництво олії та жирів)
3 - 4
16.
Оброблювач соапстоку
2 - 3
17.
Оператор лінії виробництва маргарину
5
18.
Розварник саломасу
3
19.
Темперувальник жирової основи
3
20.
Фризерник (виробництво харчових жирів)
3
Виробництво тютюнових виробів
КЕРІВНИКИ
1.
Головний тютюнник

2.
Головний тютюновий майстер

РОБІТНИКИ
1.
Ароматизаторник
2
2.
Виробник сигар
2 - 3
3.
Завантажувач-вивантажувач ферментаційних
камер
4
4.
Зволожувальний тютюнової сировини
3 - 4
5.
Купажник тютюнів
5
6.
Машиніст лінії підготовки тютюну до
ферментації
2 - 4
7.
Машиніст пневматичної установки
2
8.
Машиніст потоково-автоматизованих ліній
перероблення тютюну
4
9.
Машиніст потоково-механізованих
цигарково-сигаретних ліній та машин
2 - 4
10.
Машиніст-регулювальник
5 - 6
11.
Машиніст тютюнорізальних машин
4 - 5
12.
Машиніст фільтроробних машин
2 - 3
13.
Пресувальник ряднини з-під тютюну
2
14.
Просівальник фарматури та відходів
2
15.
Розкладач листового тютюну
2
16.
Розпушувач тютюну
2
17.
Розфасовувач тютюну
1 - 2
18.
Сортувальник сигарного листа
2
19.
Сортувальник тютюнових виробів
2
20.
Сортувальник тютюну
2 - 4
21.
Сортувальник тютюну у ферментаційному
виробництві
2 - 3; 5
22.
Сушильник тютюну
3
23.
Укладач вагонних партій тютюну
3
24.
Чистильник устаткування (виробництво
тютюнових виробів)
3
Перероблення чаю
КЕРІВНИКИ
1.
Головний титестер

РОБІТНИКИ
1.
Заготівник чайних ящиків
2 - 4
2.
Купажник чаю
3 - 5