МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

промислової політики України

18.01.2002 N 28

( vc028581-02 )

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 44

Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів

ВСТУП

Випуск 44 "Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьований відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції. У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 15 ЕТКС "Производство металлических канатов, сеток, пружин, щеток и цепей" видання 1984 року.

В цей випуск включені професії робітників, які є специфічними для даного виробництва чи виду робіт.

Внесені відповідні доповнення та зміни до окремих кваліфікаційних характеристик.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Усі робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АВТОМАТНИК НА ВУЗЛОВ'ЯЗАЛЬНИХ ТА НАВИВАЛЬНИХ АВТОМАТАХ ТА ВЕРСТАТАХ

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває пружини в холодному стані зі сталі різних марок та кольорових металів різного перерізу на налагоджених пружинонавивальних автоматах з діаметром прутка до 5 мм та пружин циліндричної форми на спеціальних верстатах з діаметром дроту до 2 мм. Ріже на верстатах заготовки для пружин. Обрізає зайві витки. Заточує опорні площини пружин. Виготовляє на налагоджених верстатах та автоматах пластмасові і металеві спіралі для скріплення перфорованих виробів. Осаджує пружини ручним способом.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні знання про будову устаткування, назву та призначення його найважливіших частин; призначення та умови використання найбільш розповсюджених простих пристроїв; правила кріплення заготовок; назву та маркування металів, що використовуються, технічні умови на навивання пружин; призначення та розміри спіралей; режими виготовлення пластмасових спіралей.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває пружини в холодному стані із сталі різних марок та кольорових металів різного перерізу на налагоджених пружинонавивальних автоматах з діаметром прутка понад 5 мм та пружин циліндричної форми на спеціальних верстатах з діаметром прутка понад 2 до 5 мм. Навиває пружини конічної, фігурної та іншої складної форми на спеціальних верстатах з діаметром прутка до 2 мм. Навиває оболонки сальників на спеціальних верстатах і самостійно налагоджує ці верстати. Обсікає кінці пружин. Править і розводить пружини. Осаджує пружини до визначеного розміру на пресах. Заправляє пружини у вузлов'язальний автомат для ув'язування вузла. Здійснює контроль за правильним в'язанням пружин. Виконує ручну доводку загартованих пружин під кутник та площину. Намотує спіралі пружин безперервного плетіння на котушки. Випробовує пружини на контрольно-вимірювальних приладах згідно з технічними умовами.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних пружинонавивальних і вузлов'язальних автоматів, токарних і спеціальних верстатів; назву, призначення та умови використання спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту для навивання, вальцювання, правки та згинання пружин; способи та прийоми правки, розводки, осадки та підгонки пружин; види пружинних марок сталі; технічні умови на виготовлення та випробування пружин.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією автоматника на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 1 розряду не менше 0,5 року.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває пружини в холодному стані зі сталі різних марок та кольорових металів циліндричної форми на спеціальних верстатах з діаметром прутка понад 5 мм. Навиває пружини конічної, фігурної та іншої складної форми на спеціальних верстатах з діаметром прутка понад 2 до 5 мм. Заправляє бунти дроту для пружин безперервного плетіння в прохідних електропечах. Виготовляє колючий дріт на налагоджених верстатах. Навиває пружини із дроту високого опору діаметром до 5 мм з розмірами і опором обмежених допусків. Підналагоджує автомати та верстати, що обслуговуються. Випробовує пружини на магнофлоксі та вібростендах згідно з технічними умовами. Навиває спіралі з дроту та стрічки на спеціальних пристроях і верстатах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та способи підналагодження вузлов'язальних і пружинонавивальних автоматів, токарних та спеціальних верстатів різних типів; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів для навивання, вальцювання, правки і згинання пружин; властивості пружинних марок сталі.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває пружини в холодному стані конічної, фігурної та іншої складної форми на спеціальних верстатах та з дроту високого опору з розмірами та опором обмежених допусків з діаметром прутка понад 5 мм. Навиває з термообробкою двоконусні пружини для м'яких меблів з дроту високого опору. Виготовляє колючий дріт на верстатах та самостійно налагоджує ці верстати. Виготовляє спеціальні відповідальні пружини в дослідному виробництві, а також пружини із змінним кроком. Виготовляє пружинні шайби усіх розмірів із сталі різних марок на шайбонавивальних верстатах. Налагоджує верстати та автомати, що обслуговуються.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження пружинонавивальних і вузлов'язальних автоматів, спеціальних та токарних верстатів різних типів; конструкцію спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів; способи виготовлення різних пружин; методику розрахунку параметрів обтиску за результатами випробування виробів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією автоматника на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 3 розряду не менше 1 року.

2. ВИПРОБУВАЧ МЕТАЛЕВИХ КАНАТІВ ТА ЛАНЦЮГІВ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Випробовує металеві вироби на розрив на ланцюговипробувальних машинах, гідравлічних та гвинтових випробувальних пресах. Проводить зовнішній огляд виробів, які підлягають випробуванню. Керує лебідкою під час завантаження ланцюгів в жолоби випробувального стенду та вивантажує їх на стіл перегляду. Готує для випробування усі типи ланцюгів, канатів, якорів, блоків та інших металевих виробів і систем їх з'єднань. Установлює затискні скоби (захвати). Кріпить кінцеві кільця виробів. Заміряє вироби перед випробуванням. Заміряє кільця ланцюга після випробування за шириною, довжиною та кроком. Визначає подовження ланцюга. Установлює прес на потрібне завантаження за таблицями. Виявляє недоброякісні кільця у ланцюгу та вирубає їх на пресі. Записує результати в журналі випробувань. Розраховує ступінь спрацювання якорних ланцюгів та визначає їх придатність. Клеймує вироби після випробувань.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову ланцюговипробувальних машин та випробувальних пресів різних систем і типів, що обслуговуються; призначення та конструкцію виробів, відмінність їх за розмірами та вагою, характер та метод випробувань; норми навантаження; таблиці навантаження та припустимого подовження ланцюгів; будову та призначення приладів випробувальних пресів та машин.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією випробувача металевих канатів та ланцюгів 2 розряду не менше 1 року.

2-й розряд

- у разі випробування металевих виробів під керівництвом випробувача вищої кваліфікації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. ВИРОБНИК МЕТАЛОРУКАВІВ, ГНУЧКИХ ВАЛІВ ТА БРОНЕСПІРАЛЕЙ

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Звиває герметичні та негерметичні металорукава діаметром до 11 мм та гнучкі вали типу В-1 діаметром до 8 мм. Заправляє дріт або стрічку та ущільнення в систему напрямних роликів. Одягає рулони стрічок на фігурки. Установлює звивальні ролики та напрями. Знімає готові вироби з верстата.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні знання про будову, назву та призначення найважливіших частин верстатів, що обслуговуються; основні властивості металів та сплавів, що використовуються під час виготовлення металорукавів і гнучких валів; призначення та умови використання найбільш поширених простих пристроїв.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Звиває герметичні та негерметичні металорукава діаметром понад 11 до 50 мм, гнучкі вали типу В-1 діаметром понад 8 до 20 мм і типу В-2 діаметром до 8,2 мм, спіралі та пружини з круглого і сплющеного дроту на спеціальному пружинонавивальному верстаті. Установлює точні ролики та напрями. Регулює профільовані та звивальні ролики. Підналагоджує верстат.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи та способи підналагодження верстата, що обслуговується; механічні властивості металів та сплавів, що використовуються під час виготовлення металорукавів, бронеспіралей та гнучких валів; призначення та умови використання спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 1 розряду не менше 0,5 року.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Звиває герметичні та негерметичні металорукава діаметром понад 50 мм, гнучкі вали типу В-1 діаметром понад 20 мм і типу В-2 діаметром понад 8,2 мм. Навиває спеціальні бронеспіралі. В'яже сітчаті рукава. Налагоджує верстати та в'язальну машину.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи налагодження верстатів різних типів і в'язальної машини; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника металорукавів, гнучких валів та бронеспіралей 2 розряду не менше 1 року.

4. ВИРОБНИК СТРІЧОК ТА МЕТАЛОСІТОК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плете різні конструкції стрічок із дроту для автопокришок на налагоджених автоплетільних верстатах. Заправляє матеріали у верстат. Стежить за роботою машин. Перевіряє якість плетеної стрічки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи устаткування, назву та призначення його найважливіших частин; назву та маркування матеріалів, що обробляються; призначення та умови використання найбільш розповсюджених пристроїв; технічні умови до автоплетіння.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плете металеві сітки з розміром комірок понад 8 до 40 мм на плетільних верстатах та напівавтоматах. Плете ручним способом мати, сидіння, подушки, валики та інші комплекти м'яких меблів. Виготовляє сітки безперервного плетіння ручним способом для кабельних та автомобільних каркасів, а також прямокутних сіток із спуском на конус та перегином витків під кутом 90 градусів. Виготовляє спіралі та панцирні сітки з дроту різних діаметрів і сплющену стрічку на спіральних і плетільних верстатах. Заправляє дріт у верстат та надіває мотки дроту на фігурки, замінює та установлює шпулі та робочий інструмент. Усуває дрібні несправності в роботі верстатів. Підналагоджує верстати.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила підналагодження плетільних верстатів і напівавтоматів, що обслуговуються; технічні умови до плетіння сітки; призначення та умови використання універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту; розмір відстані залежно від заданої висоти каркаса; назву, основні механічні властивості і маркування дроту, що використовується для плетіння; способи підрахунку кількості витків залежно від розміру рамки каркаса.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією виробника стрічок та металосіток 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плете металеві сітки з розміром комірок до 8 і понад 40 мм із дроту різних діаметрів на плетільних верстатах і напівавтоматах. Плете сітки з уступами безперервним плетінням. Налагоджує верстати. Установлює та регулює ланки плетільних верстатів. Проводить поточний ремонт устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила налагодження плетільних верстатів та напівавтоматів різних типів; правила перевірки на точність плетільних верстатів, що обслуговуються; конструкцію спіралей та ножів залежно від сітки, яка виготовляється; будову універсальних та спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника стрічок та металосіток 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Плете металеві сітки на різних плетільних автоматах. Виготовляє транспортерні стрічки із сіток подвійного плетіння великої густини зі з'єднувальними стрижнями із дроту високолегованих марок сталі та сплавів. Виготовляє на автоматах сітки з комірками складної конфігурації із оцинкованого дроту. Налагоджує автомати та верстати. Бере участь в ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми та правила налагодження різних плетільних автоматів; способи налагодження автоматів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника стрічок та металосіток 4 розряду не менше 1 року.

5. ВОЛОЧИЛЬНИК ДРОТУ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес волочіння на волочильних станах мідного та алюмінієвого дроту. Установлює дріт на карусель, заправляє його кінці, протягує через фільєри та закріплює на барабанах. Бере участь в налагодженні станів та в заміні фільєрів. Закріплює кінці дроту. Установлює фільєри на стані та заправляє у фільєри кінці дроту, що обробляється. Стежить за якістю емульсії. Міряє діаметр дроту.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи однотипних волочильних станів, що обслуговуються; правила підготовки кінців дроту; призначення та умови використання контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв; основні механічні властивості металів, що обробляються; склад мастил, які використовуються під час волочіння дроту із різних сплавів; основні знання про квалітети та параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес волочіння на одноразових та багаторазових волочильних станах дроту усіх профілів діаметром до 1,8 мм з низьковуглецевих марок сталі з швидкістю волочіння до 300 м/хвилину та з кольорових металів. Веде процес волочіння дроту з дорогоцінних металів та їх сплавів діаметром понад 0,09 до 1,0 мм. Зварює дріт на електрозварювальному апараті. Регулює та обслуговує мастильні та спеціальні намотувальні пристрої, зварювальні апарати, зйомні механізми та системи охолодження під час волочіння. Установлює та регулює швидкість волочіння за заданим маршрутом і режимом волочіння. Веде процес волочіння на одноразових та багаторазових волочильних станах дроту діаметром понад 1,8 мм із низьковуглецевих марок сталі з швидкістю волочіння до 300 м/хвилину, веде процес волочіння дроту з кольорових металів та сплавів діаметром понад 1,8 мм до 6 мм під керівництвом волочильника дроту вищої кваліфікації. Знімає та ув'язує мотки дроту. Готує мотки та шпулі до волочіння. Стежить за якістю намотування дроту на приймальний пристрій. Ув'язує бунти, установлює та знімає котушки (барабани). Підналагоджує волочильні стани.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила підналагодження різних типів волочильних станів та іншого устаткування для волочіння; будову контрольно-вимірювальних інструментів та спеціальних пристроїв; порядок установлення та заміни фільєрів, основні властивості металів та сплавів, які обробляються тиском; марки дроту; квалітети та параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією волочильника дроту 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес волочіння на одноразових та багаторазових волочильних станах дроту діаметром до 1,8 мм із середньовуглецевих, високовуглецевих і легованих марок сталі, дроту діаметром до 1,8 мм із низьковуглецевих марок сталі з швидкістю понад 300 м/хвилину; дроту діаметром понад 1,8 мм із низьковуглецевих марок сталі з швидкістю до 300 м/хвилину; дроту із кольорових металів діаметром понад 1,8 до 6,0 мм. Здійснює багаторазове волочіння вольфрамового, молібденового та платинітового дроту, а також: латунного, нейзільберного та червоно-мідного дроту для ладових пластин усіх щипкових інструментів за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності). Веде процес волочіння дроту із дорогоцінних металів та сплавів діаметром понад 0,02 мм до 0,09 мм і понад 1,0 мм. Сплющує дріт різних марок на спеціальних плющильних станах. Під керівництвом волочильника дроту вищої кваліфікації веде процес волочіння на одноразових та багаторазових волочильних станах дроту діаметром понад 1,8 мм із низьковуглецевих марок сталі з швидкістю волочіння понад 300 м/хвилину; дроту діаметром понад 1,8 мм із середньовуглецевих, високовуглецевих та легованих марок сталі; дроту із кольорових металів діаметром понад 6,0 мм, біметалевого дроту діаметром понад 2,5 мм, порошкового дроту та дроту з катанки з механічним вилученням окалини. Налагоджує волочильні стани. Визначає якість підготовленого до волочіння металу після кожної переробки. Розраховує розмір заготовки. Визначає необхідну кількість протягань, величину обтиску та швидкість волочіння.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження різних волочильних станів та іншого устаткування для волочіння; правила розподілу та величини обтисків за проходами; технічні умови на сировину та вироблену продукцію; вплив травлення та відпалу на якість металу під час волочіння; послідовність протягування та число переходів для певних металів; конструкцію спеціальних пристроїв; систему квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти обробки).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією волочильника дроту 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес волочіння на одноразових та багаторазових волочильних станах дроту діаметром понад 1,8 мм із низьковуглецевих марок сталі з швидкістю волочіння понад 300 м/хвилину; дроту діаметром понад 1,8 мм із середньовуглецевих, високовуглецевих та легованих марок сталі; дроту із кольорових металів діаметром понад 6,0 мм; дроту із сплавів опору та нержавіючих марок сталі; порошкового дроту та дроту із катанки з механічним вилученням окалини. Здійснює багаторазове волочіння вольфрамового, молібденового та танталового дроту за 6 квалітетом (1 - 2 класами точності). Веде процес волочіння дроту із дорогоцінних металів та їх сплавів діаметром до 0,02 мм. Веде процес волочіння на високошвидкісних станах з індивідуальними приводами постійного струму.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію волочильних станів різних типів; різновиди волочіння та число переходів для різних металів; технологічні інструкції на волочіння матеріалу; склад емульсії, що подається на стани, та матеріал.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією волочильника дроту 4 розряду не менше 1 року.

6. ЗНІМАЧ-РОЗКРІЙНИК МЕТАЛОСІТОК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Доставляє рулон металевої сітки до столу розкрою. Розкочує сітку на столі. Загортає сітку в кабельний або водонепроникний папір. Змотує металеву сітку з товарного валу на скалку (трубу), скачує її на скалку, розкроює полотно сітки згідно з заказом під керівництвом знімача-розкрійника вищої кваліфікації. Розкроює та розправляє сітку фільтра на спеціальному автоматі.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні вимоги до установлення сіток; номери та сорти сіток; правила підбирання та визначення придатності скалок; призначення та умови застосування спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних інструментів, правила розкрою сіток.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Змотує металеву сітку з товарного валу на скалку. Розкроює полотно сітки згідно з заказом. Скачує розкроєну сітку на скалку. Загинає кінці дроту полотна сітки на загинальних столах ручним способом. Розкочує та розкроює металеві сітки для целюлозно-паперового виробництва: потрійних, кручених, комбінованих (з поліефірним або капроновим моноволокном) і синтетичних ручним способом та із застосуванням підйомних механізмів, скачує ці сітки на одну або дві скалки залежно від їх призначення під керівництвом знімача-розкрійника вищої кваліфікації. Оформляє документи на розкроєну сітку.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: державні стандарти та технічні умови на розкрій сіток; правила заточки спеціального різального інструменту; основні властивості матеріалів, що обробляються; будову устаткування, що обслуговується; номери та сорти сіток для целюлозно-паперового виробництва; види сплавів дроту, що застосовується для виготовлення сіток; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією знімача-розкрійника металосіток 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розкочує та розкроює металеві сітки для целюлозно-паперового виробництва: потрійних, кручених, комбінованих (з поліефірним або капроновим моноволокном) і синтетичних - ручним способом та із застосуванням підйомних механізмів. Скачує сітки на одну або дві скалки залежно від їх призначення. Розраховує потрібну довжину сітки з урахуванням витяжки її на розтяжних машинах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: державні стандарти та технічні умови на розкрій сіток для целюлозно-паперового виробництва; правила розрахунку довжини витяжки сітки для її різних номерів та сортів, що підлягають зшиванню в безперервне полотно; прийоми поводження з полотнами сіток під час їх розкрою; конструкцію устаткування, що обслуговується.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією знімача-розкрійника металосіток 3 розряду не менше 1 року.

7. ЗШИВАЛЬНИК МЕТАЛЕВИХ СІТОК

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зшиває ручним способом дріт за першу або другу утокову нитку одинарних і кручених металевих сіток до 22 номера, а комбінованих - до 14 номера з обпаяними або обметаними кінцями в безперервне полотно відповідно до технічних умов. Обметує кінці і виконує петельні шви у сіток, що не підлягають зшиванню, до 14 номера.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови на зшивання та характеристику усіх сортів та номерів металевих і комбінованих сіток, що підлягають зшиванню; діаметри прутків, що застосовуються для зшивання сіток; основні властивості зшивних та обмотувальних ниток дроту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зшиває ручним способом дріт за першу або другу утокову нитку капронових сіток, одинарних та кручених металевих сіток з 24 номера, а комбінованих - з 16 номера з обпаяними або обметаними кінцями в безперервне полотно згідно з технічними умовами. Обметує кінці та виконує петельні шви у сіток, що не підлягають зшиванню, з 16 номера.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови на зшивання та характеристику усіх сортів і номерів капронових сіток; конструкцію шва залежно від сорту та номеру сітки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зшивальника металевих сіток 3 розряду не менше 1 року.

8. КАЛІБРУВАЛЬНИК ЛАНЦЮГІВ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Калібрує ланцюги на калібрувально-розтяжному верстаті з встановленням інструменту та підналагодженням верстата на заданий розмір ланцюга.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила підналагодження калібрувально-розтяжного верстата; процес калібрування ланцюгів;

будову, призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту і спеціальних пристроїв.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

9. КАНІЛІРОВНИК ДРОТУ

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Канілірує дріт різного діаметру на канілірувальних верстатах. Навиває основу на навійний барабан. Рифлить уток. Складає карти (сітки) для грохотів на картоскладальному верстаті. Розрізає карти на потрібні розміри.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та конструкцію канілірувальних та картоскладальних верстатів різних типів; підбирає диски згідно з розміром комірки та діаметром дроту; номери, технологічну інструкцію на виготовлення карт, державні стандарти.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією каніліровника дроту 3 розряду не менше 1 року.

3-й розряд

- у разі виконання робіт тільки з канілірування дроту під керівництвом каніліровника вищої кваліфікації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

10. КАДРІВНИК

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє стрічку для пряжі серцевини сталевих тросів та комбінованих канатів на кардмашині за встановленим технологічним режимом під керівництвом кардівника вищої кваліфікації. Настилає сировину заданого асортименту на поле кардмашини. Підналагоджує та здійснює дрібний ремонт кардмашини.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила підналагодження устаткування, що обслуговується; види сировини за сортами та групами; призначення та умови застосування спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє стрічку для пряжі серцевини сталевих тросів та комбінованих канатів на кардмашині за встановленим технологічним режимом. Регулює товщину шару сировини та ліквідує відхилення на валках та гребнях машини. Налагоджує кардмашину.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження кардмашин різних типів; особливості сировини за сортами та групами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кардівника 3 розряду не менше 1 року.

11. ЛАНЦЮГОВИРОБНИК

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює візуальний огляд елементів приводних, вантажних, пиляльних та тягових ланцюгів. Набирає елементи в касети. Установлює та знімає технологічні вилки під час передачі ланцюгів на складальні операції. Обв'язує дротом мотки ланцюга, прикріплює до мотків ланцюгів бірки. Комплектує перехідні та з'єднувальні кільця для готового ланцюга.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: порядок виконання робіт; назву елементів ланцюгів, складання відомості з комплектування елементів ланцюга.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Згинає на кривошипних, фрикційних та гідравлічних пресах потужністю до 175 т півкільця ланцюгів з вуглецевих і легованих марок сталі в гарячому та холодному стані. Підготовляє преси та нагрівальні печі до роботи. Визначає температуру нагрівання заготовок. Обробляє задирки кілець. Установлює патрон на робоче місце. Роз'єднує кільце ланцюга за допомогою важеля, вставляє кільце та зав'язує його. Оглядає напівфабрикати на оглядових верстатах та в транспортних пристроях автоматичних роторних ліній. Завантажує напівфабрикати приводних, вантажних, пиляльних та тягових ланцюгів у бункери лоткових живильників роторних ліній. Виконує роботи на притиральних та галтувальних барабанах. Бере участь у дрібному ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову кривошипних, фрикційних та гідравлічних пресів і нагрівальних печей, що обслуговуються; технічні умови на виготовлення ланцюгів; режим нагрівання заготовок у печі; марки сталі, що йдуть на виготовлення півкілець; призначення та умови застосування спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту; будову роторних ліній; вимоги до якості готових виробів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ланцюговиробника 1 розряду не менше 0,5 року.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Згинає на кривошипних, фрикційних та гідравлічних пресах потужністю понад 175 т півкільця ланцюгів у гарячому та холодному стані, на автоматичних лініях і на електронагрівальних автоматах півкільця ланцюгів в гарячому стані із вуглецевих та легованих марок сталі. Налагоджує автомати на автоматичну подачу заготовок для нагрівання та згинання. Визначає температуру нагрівання заготовок дослідним шляхом. Усуває причини, що викликають розладнання автомата. Бере участь в поточному ремонті автомата.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову кривошипних, фрикційних та гідравлічних пресів, електронагрівальних згинальних автоматів різних типів, автоматичних ліній; способи налагодження автомата; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ланцюговиробника 2 розряду не менше 1 року.

12. ЛАНЦЮГОВ'ЯЗАЛЬНИК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зв'язує короткокільцеві та довгокільцеві ланцюги для зварювання на ланцюгов'язальних автоматах різних типів із вуглецевих марок сталі в холодному стані з дроту діаметром до 11 мм з допусками, передбаченими державними стандартами та технічними умовами. Використовує контрольно-вимірювальні інструменти для вимірювання внутрішнього та зовнішнього кроку кільця. Підналагоджує устаткування, що обслуговується. Бере участь у поточному ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи підналагодження ланцюгов'язальних автоматів, що обслуговуються; номенклатуру ланцюгів; призначення та умови застосування спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту; способи перевірки роботи автоматів після поточного ремонту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зв'язує короткокільцеві та довгокільцеві ланцюги під зварювання на ланцюгов'язальних автоматах різних типів із легованих марок сталі в холодному стані з дроту діаметром до 11 мм з допусками, передбаченими державними стандартами та технічними умовами. Підналагоджує устаткування, що обслуговується. Бере участь у середньому ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила налагодження ланцюгов'язальних автоматів різних типів; вплив окремих несправностей автоматів на точність виготовлення кільця ланцюга; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів; способи перевірки роботи автоматів після середнього ремонту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією ланцюгов'язальника 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Зв'язує короткокільцеві, довгокільцеві, вантажні, тягові, технічні, оплотні ланцюги та ланцюги загального призначення під зварювання на ланцюгов'язальних автоматах різних типів з вуглецевих та легованих марок сталі в холодному стані з дроту діаметром понад 11 мм з допусками, передбаченими державними стандартами та технічними умовами. Бере участь у капітальному ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми ланцюгов'язальних автоматів різних типів; вплив якості в'язання на якість зварювання; конструкцію спеціальних пристроїв; способи перевірки роботи автомата після капітального ремонту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ланцюгов'язальника 3 розряду не менше 1 року.

13. МАШИНІСТ З НАВИВАННЯ КАНАТІВ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє на пасмозвивальних та канатозвивальних машинах кошикового і сигарного типів дротове пасмо і металеві канати усіх видів та конструкцій. Заправляє машини за допомогою підйомних механізмів. Установлює та заміняє бобіни, шпулі і котушки з намотаним дротом або пасмами. Установлює бунти конопляного, капронового сердечника у стояки з протягуванням його в порожнистий вал машини. Підбирає, установлює плашки та заміняє шестерні залежно від кроку звивання пасма або канату, згідно з технологічною інструкцією. Регулює обмежувачі намотки пасма або канату під час складання. Замінює приймальний барабан або рознімальник. Стежить за відповідністю діаметрів, правильним звиванням пасм та канатів. Править дріт на пасмозвивальних машинах. Спаює кінці дроту. Регулює гальма шпуль. Настроює деформатор та рихтувальний пристрій на задані діаметри. Стежить за натягом дроту та пасм. Настроює лічильник метражного обліку під час виготовлення пасм та канатів. Ріже пасма та канати.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми, конструкцію та принцип роботи машин та підйомних механізмів, що обслуговуються; конструкції усіх пасм, що виготовляються, та металевих канатів, які звиваються на машинах; технічні вимоги до якості пасм та канатів; правила підбирання шестерень та плашок; будову, призначення та умови використання контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання діаметрів пасм, сердечника і канатів; розміри барабанів залежно від довжини та діаметра канату, що виготовляється; системи звивання та методи підрахунку кроку, діаметру пасм або канату; методику настройки деформатора та рихтувального пристрою; правила підкручування пасм під час виготовлення канатів одностороннього звивання та підкручування сердечників під час виготовлення закритих канатів.

У разі виготовлення дротового пасма металевих канатів на пасмозвивальних машинах установлюються такі тарифні розряди:

а) на 6-шпульних машинах:

2-й розряд

- з діаметром шпуль до 250 мм та діаметром дроту до 0,8 мм;

3-й розряд

- з діаметром шпуль понад 250 мм до 500 мм та діаметром дроту понад 0,8 мм;

4-й розряд

- з діаметром шпуль понад 500 мм та діаметром дроту понад 0,8 мм;

б) на 12-шпульних машинах:

3-й розряд

- з діаметром шпуль до 250 мм та діаметром дроту до 0,9 мм;

4-й розряд

- з діаметром дроту понад 0,9 мм;

4-й розряд

- з діаметром шпуль понад 250 мм до 500 мм та діаметром дроту понад 0,9 мм;

5-й розряд

- з діаметром шпуль понад 500 мм та діаметром дроту понад 0,9 мм;

в) на 18-шпульних машинах:

3-й розряд

- з діаметром шпуль до 150 мм та діаметром дроту до 1,0 мм;

4-й розряд

- з діаметром шпуль понад 150 мм до 300 мм та діаметром дроту понад 1,0 мм;

5-й розряд

- з діаметром шпуль понад 300 мм та діаметром дроту понад 1,0 мм;

г) на 24-, 30- та 36-шпульних машинах:

4-й розряд

- з діаметром шпуль до 300 мм;

5-й розряд

- з діаметром шпуль понад 300 мм.

У разі виготовлення дротового пасма металевих канатів на канатозвивальних машинах встановлюються такі тарифні розряди:

а) на 6-шпульних машинах:

4-й розряд

- з діаметром шпуль до 500 мм та діаметром канату до 17 мм;

б) на 6- та 12-шпульних машинах:

5-й розряд

- з діаметром шпуль понад 500 мм та діаметром канату понад 17 мм.

У разі виготовлення металокорду на пасмозвивальних машинах встановлюються такі тарифні розряди:

3-й розряд

- на 6-шпульних машинах;

4-й розряд

- на 12-шпульних машинах.

---------------

Примітка. Машиніст з навивання канатів під час виконання роботи підручного на пасмозвивальних та канатозвивальних машинах тарифікується на один розряд нижче.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

2-й розряд

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста з навивання канатів 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста з навивання канатів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста з навивання канатів 4 розряду не менше 1 року.

14. НАВІЙНИК ОСНОВИ З ДРОТУ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває основу на навійний вал або барабан для ткання металевих сіток з дроту різних металів та сплавів діаметром понад 0,6 мм. Навиває основу з дроту діаметром понад 0,1 до 0,6 мм або з кількістю дротів на 1 дм до 35 під керівництвом навійника вищої кваліфікації. Прокладає цінові шнури. Закріплює пасмо на навійному валу або барабані. Ліквідує обриви дроту шляхом його зрощування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи та призначення найважливіших частин навійної установки, що обслуговується; призначення та умови використання спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває основу на навійний вал або барабан для ткання металевих сіток з дроту різних металів та сплавів діаметром понад 0,1 до 0,6 мм або з кількістю дротових ниток на 1 дм до 35. Навиває основу з дроту діаметром понад 0,055 до 0,1 мм або з кількістю дротових ниток на 1 дм понад 35 до 100 під керівництвом навійника вищої кваліфікації. Розмічає навійний вал або барабан. Установлює та знімає навійні барабани на навійних установках. Переставляє навійні барабани на пробиральну установку та на металоткацькі верстати. Перевозить кранами навійні барабани з пробраними основами до металоткацьких верстатів. Підналагоджує навійну установку.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила підналагодження навійних установок різних типів; технічні умови на навивання основ; правила установлення та знімання барабанів з верстата; правила закріплення вала на підшипниках станини; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією навійника основи з дроту 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває основу на навійний вал або барабан для ткання металевих сіток з дроту різних металів та сплавів діаметром понад 0,055 до 0,1 мм або з кількістю дротових ниток на 1 дм понад 35 до 100. Навиває основу з дроту діаметром до 0,055 мм або з кількістю дротових ниток на 1 дм понад 100 під керівництвом навійника вищої кваліфікації. Пробирає основу з дроту між трубами гітари в цінові та напрямні рядки. Зварює кінці дроту під час навивання її на навійний барабан. Налагоджує навійну установку.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та правила налагодження навійних установок різних типів; види тканин сітки; принцип дії електрозварювальних апаратів; основні закони електротехніки в межах роботи, що виконується; механічні властивості металів, що зварюються; технічні умови на зварювання кінців дроту; конструкцію спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією навійника основи з дроту 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Навиває основу на навійний вал або барабан для ткання металевих сіток з дроту різних металів та сплавів діаметром до 0,055 мм або з кількістю дротових ниток на 1 дм понад 100. Навиває основу на навійний вал або барабан для ткання синтетичних сіток. Визначає дріт різних металів та сплавів за їх зовнішним виглядом та механічними властивостями.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію навійних установок різних типів; призначення, умови застосування та будову складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів; правила користування індикаторним мікрометром.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією навійника основи з дроту 4 розряду не менше 1 року.

15. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ МЕТАЛЕВИХ КАНАТІВ, СІТОК, ПРУЖИН, ЩІТОК ТА ЛАНЦЮГІВ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує калібрувально-розтяжні верстати та верстати для виготовлення щіток. Підналагоджує мотальні, пасмозвивальні, канатозвивальні машини, установки, металоткацькі, плетільні, пружинонавивальні верстати, преси, одноопераційні верстати, сортувальні автомати з ручним та автоматичним живленням напівфабрикатами для виготовлення сіток, пружин, ланцюгів. Стежить за роботою устаткування, проводить профілактичний огляд, змащує його. Бере участь в поточному ремонті устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову машин, установок, верстатів, пресів, автоматів, що обслуговуються; технологічний процес виготовлення сіток, пружин, ланцюгів; призначення та правила використання робочого і вимірювального інструменту; властивості матеріалів, що обробляються; види браку та способи його усунення.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує мотальні, пасмозвивальні, канатозвивальні машини, установки та металоткацькі верстати шириною до 2,5 м, що виробляють одинарні, сортові, фільтрові, кручені, комбіновані сітки; різні типи плетільних верстатів для плетіння металевих сіток та пружинонавивальних автоматів та верстатів для навивання, закручування і осадження дротових пружин; пресів та багатоопераційних верстатів з ручним і автоматичним живленням напівфабрикатів для виготовлення привідних, вантажних, пиляльних та тягових ланцюгів. Виконує розрахунки, зв'язані з налагодженням устаткування, що обслуговується. Підбирає робочий та вимірювальний інструмент за технологічною картою. Бере участь в поточному ремонті машин, установок, верстатів, автоматів, пресів, що обслуговуються.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми машин, установок, верстатів, автоматів, пресів, що обслуговуються; маркування та властивості металів, що обробляються; технічні умови, які встановлені для виготовлення сіток, пружин, ланцюгів; процес намотування дроту, нормалі котушок; особливості налагодження сіткових полотен за сортами, номерами, видами переплетіння; конструкцію спіралей та ножів залежно від розміру комірок сітки; види та призначення плетеної сітки; правила зачищення дроту під час плетіння сітки; будову, призначення та правила застосування контрольно-вимірювального інструменту; правила загострення та установлення різального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією налагоджувальника устаткування у виробництві металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує та регулює звивальні установки та металоткацькі верстати шириною від 2,5 до 5 м, що виготовляють одинарні, комбіновані, кручені та підкладочні сітки, а також одинарні сітки N 24-36 на верстатах шириною 2 м; різних типів та конструкцій плетільних автоматів для плетіння металевих сіток і верстати-автомати для навивання та закручування пружинних шайб і колючого дроту з підбиранням та встановленням пристроїв та інструментів; автоматичні лінії для виготовлення елементів та складання привідних, вантажних, пиляльних і тягових ланцюгів. Стежить за роботою устаткування. Виконує розрахунки, зв'язані з налагодженням автоматів. Виконує дрібний ремонт машин, установок, верстатів, автоматів, пресів, що обслуговуються. Підбирає інструмент та пристрої за технологічною картою.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні схеми та конструкцію різних типів установок, верстатів, автоматів, автоматичних ліній, взаємодію їх вузлів та механізмів; розрахунки навивання основ згідно з щільністю та шириною сітки; процес навивання, пробирання основ та ткацтво; конструкцію спіралей та ножів автоматів залежно від розміру комірок сітки; правила доведення спеціального різального інструменту; розміри та сорти дроту і готової продукції; основи механіки, гідравліки, електротехніки, правила настроювання та регулювання контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією налагоджувальника устаткування у виробництві металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує та регулює металоткацькі верстати і полотно сітки, установлює та контролює щільність сітки за утоком за допомогою лупи на верстатах шириною понад 5 м, що виробляють комбіновані, кручені, підкладочні сітки усіх номерів; сітки з синтетичних матеріалів різної ширини; потрійні сітки, одинарні сітки: всіх номерів на верстатах шириною від 3,5 м, номерів 36 та більше шириною 2 м; номерів 32 та більше шириною 3 м; комбіновані та кручені сітки від номера 16 та більше шириною 4 м. Виконує розрахунки, зв'язані з набором галев на ремізи та виробленням сітки згідно з нормативно-технологічною документацією. Керує та інструктує робітників, що зайняті обслуговуванням металоткацьких верстатів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, конструкцію та взаємодію механізмів і вузлів металоткацьких верстатів усіх типів; особливості налагодження сіткових полотен за сортами, номерами та видами переплетіння; технічні характеристики сіток, властивості металів та синтетичних матеріалів, що застосовуються під час виробництва сіток; технологію навивання основи, пробирання та ткацтва сіток згідно з нормативно-технічною документацією і державними стандартами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією налагоджувальника устаткування у виробництві металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів 5 розряду не менше 1 року.

16. НАМОТУВАЛЬНИК ДРОТУ ТА ТРОСІВ

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Перемотує дріт з мотків на котушки на перемотувальних верстатах з числом шпінделів до 4-х включно та діаметром дроту понад 0,25 до 1,0 мм. Перемотує дріт з тугоплавких металів діаметром понад 0,28 мм. Надягає мотки (шпулі) дроту на фігурки. Стежить за рівномірністю намотування та за товщиною дроту, що перемотується. Заповнює маркувальну етикетку. Заправляє перемотувальні верстати дротом під керівництвом намотувальника вищої кваліфікації.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні знання про будову, назву та призначення найважливіших частин перемотувальних верстатів і намотувальних (перемотувальних) апаратів; нормалі котушок згідно з номером дроту; призначення та умови застосування простих пристроїв.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова, або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Перемотує дріт з мотків на котушки на перемотувальних верстатах з числом шпінделів понад 4 і діаметром дроту понад 0,25 до 1,0 мм, а також на перемотувальних верстатах з числом шпінделів до 4 включно та діаметром дроту до 0,25 мм і понад 1,0 до 1,5 мм. Сучить дріт та інші матеріали на сукальних верстатах та машинах. Перемотує дріт з тугоплавких металів діаметром до 0,28 мм. Перемотує спіралі з окисленням. Установлює котушки на перемотувальні пристрої. Заправляє дротом перемотувальні верстати.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії перемотувальних верстатів, намотувальних апаратів різних типів та перемотувальних пристроїв; технічні умови на перемотування (намотування) дроту; розміри, сорти та призначення дроту; дефекти під час перемотування дроту та способи їх усунення; призначення та умови застосування спеціальних пристроїв.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією намотувальника дроту та тросів 1 розряду не менше 0,5 року.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Перемотує відсортовані троси на барабани на намотувальних апаратах та усуває зовнішні дефекти тросів. Перемотує дріт з мотків на котушки на перемотувальних верстатах з числом шпінделів понад 4 та діаметром дроту до 0,25 мм і понад 1,0 до 1,5 мм, а також на перемотувальних верстатах з кількістю шпінделів до 4 включно та діаметром дроту понад 1,5 мм. Регулює намотувальний апарат та забезпечує правильне укладання і довжину дроту та тросів. Підналагоджує верстати. Бере участь у поточному ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи підналагодження перемотувальних верстатів і намотувальних апаратів; нормалі барабанів відповідно номеру троса; технічні умови на перемотування тросів; сорт та призначення тросів, дефекти під час перемотування тросів та способи їх усунення; будову спеціальних пристроїв; дрібні дефекти перемотувальних апаратів та способи їх усунення.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією намотувальника дроту та тросів 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Перемотує дріт з мотків на котушки на перемотувальних верстатах з числом шпінделів понад 4 та діаметром дроту понад 1,5 мм. Спаює кінці дроту паяльником або контактним зварюванням. Налагоджує верстати.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи налагодження перемотувальних верстатів і намотувальних апаратів різних типів; технічні умови на спаювання кінців дроту; будову паяльників та зварювальних апаратів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією намотувальника дроту та тросів 3 розряду не менше 1 року.

17. ОБРОБЛЮВАЧ ОСНОВИ МЕТАЛОСІТОК

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обробляє основу металосіток з діаметром дроту понад 0,25 до 1,5 мм. Установлює та закріплює навійний вал на навійну установку в підшипники металоткацького верстату. Перевіряє правильність підвішування реміз та установлює берди. Прилаштовує основу невеликими пучками та прив'язує їх до гребінки товарного валу. Установлює необхідну щільність сітки за утоком та натягує основу згідно з визначеним відсотком усадки. Прокладає цінові планки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову металоткацьких верстатів, що обслуговуються; державні стандарти та технічні умови на металосітки; типи та сорти металосіток; підбирання дисків згідно з діаметром дроту; призначення та умови використання контрольно-вимірювальних інструментів і спеціальних пристроїв.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обробляє основу металосіток з діаметром дроту понад 0,1 до 0,25 мм та понад 1,5 мм із різних сплавів і металів на металоткацьких верстатах з використанням контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє правильність пробраної основи в ремізи та берди.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову металоткацьких верстатів різних типів; сплави та метали, що використовуються для виготовлення сіток; будову контрольно-вимірювальних інструментів та спеціальних пристроїв.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача основи металосіток 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обробляє основу металосіток з діаметром дроту до 0,1 мм на металоткацьких верстатах різних типів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми металоткацьких верстатів різних типів, спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів; схему та режим змащення верстатів, сорти та властивості дроту різних металів і сплавів, що використовуються для виготовлення сіток різних типів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача основи металосіток 4 розряду не менше 1 року.

18. ПРИБИРАЛЬНИК ОСНОВИ МЕТАЛОСІТОК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Пробирає навиту основу в ремізи та берди для ткання металевих сіток різних номерів з дроту різних металів і сплавів діаметром понад 0,25 до 1,5 мм та синтетичних сіток різних номерів з синтетичного моноволокна діаметром до 0,35 мм, установлює в пробиральну установку навійний вал, підвішує ремізи та установлює берди в кронштейни пробиральної установки, закріплює основи на навійному валу за допомогою металевої планки, прокладає цінові прутки, подає дріт основи до берди під керівництвом пробиральника вищої кваліфікації.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи пробиральних установок, що обслуговуються; процес пробирання залежно від вигляду сітки; призначення та умови використання найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Пробирає навиту основу у ремізи та берди для ткання металевих сіток різних номерів з дроту різних металів і сплавів діаметром понад 0,25 мм до 1,5 мм, а з дроту діаметром понад 0,1 до 0,25 мм і понад 1,5 мм та синтетичних сіток різних номерів з синтетичного моноволокна розміром від 0,35 до 1,0 мм - під керівництвом пробиральника вищої кваліфікації. Установлює в пробиральну установку навійний вал. Підвішує ремізи та установлює берди в кронштейни пробиральної установки. Закріплює основи на навійному валу за допомогою металевої планки. Прокладає цінові прутки. Подає дріт основи до берди. Ліквідує обриви дроту шляхом зрощування його кінців.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи пробиральних установок, що обслуговуються; порядок пробирання основи в галеви, ремізи, берди; характеристику, сорти та номери сіток; будову універсальних та спеціальних пристроїв; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пробиральника основи металосіток 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Пробирає навиту основу в ремізи та берди для ткання металевих сіток різних номерів з дроту різних металевих сплавів діаметром понад 0,1 до 0,25 мм і понад 1,5 мм та синтетичних сіток різних номерів з синтетичного моноволокна діаметром від 0,35 до 1 мм, діаметром до 0,1 мм - під керівництвом пробиральника вищої кваліфікації. Визначає дріт різних металів та сплавів за їх зовнішнім виглядом і механічними властивостями, проміряє їх індикаторним мікрометром та визначає діаметр нитки із моноволокна. Перевіряє правильність пробраної основи за допомогою контрольно-вимірювальних приладів або лупи.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та кінематичні схеми пробиральних установок різних типів; діаметри дроту та моноволокна, що використовуються під час ткання; конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв, будову контрольно-вимірювальних інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пробиральника основи металосіток 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Пробирає навиту основу в ремізи та берди для ткання металевих сіток різних номерів з дроту різних металів і сплавів діаметром до 0,1 мм та синтетичних сіток різних номерів з синтетичного моноволокна діаметром понад 1,0 мм.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та конструкцію пробиральних установок різних типів; сорти та властивості дроту різних металів та сплавів, що використовуються для виготовлення сіток.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пробиральника основи металосіток 4 розряду не менше 1 року.

19. РОЗТЯГАЛЬНИК МЕТАЛОСІТОК

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розбирає та збирає розтяжну машину, установлює та знімає з валів машини безперервне полотно сіток для целюлозно-паперового виробництва, витягує та вирівнює полотно сітки з використанням спеціального пристрою під керівництвом розтягальника вищої кваліфікації. Підбирає скалки (труби) за довжиною та шириною згідно з сіткою, що обробляється. Скручує сітку на скалку. Закріплює кінці скалок. Обгортає сітку спеціальним пакувальним та водонепроникним папером. Налагоджує та ремонтує розтяжну машину в процесі роботи.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила налагодження та способи перевірки на точність розтяжної машини, що обслуговується; будову спеціальних пристроїв, що використовуються для шліфування та фіксації сітки; призначення та умови використання контрольно-вимірювального інструменту; технічні вимоги до намотування сіток на скалку.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Витягує та вирівнює полотно сітки з застосуванням спеціального пристрою. Розтягує полотно сітки з візуальною перевіркою швів та загального стану. Розбирає та збирає розтяжну машину. Установлює та знімає з валів машини безперервне полотно сітки для целюлозно-паперового виробництва. Шліфує полотно металевих сіток зі зніманням шару в межах 25 - 30 мк (мікрон) із застосуванням шліфувального пристрою. фіксує (рівномірно підігріває) комбіновані сітки з капроновим моноволокном.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію та кінематичні схеми розтяжних машин, конструкцію спеціальних пристроїв, що застосовуються для шліфування та фіксації сіток; будову контрольно-вимірювального інструменту; процес установлення, обробки та знімання сітки з машини; величину та кількість підтягувань для сіток залежно від її довжини, сорту та номеру сіток; фізико-механічні властивості дроту та капронового моноволокна.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розтягальника металосіток 4 розряду не менше 1 року.

20. СКЛАДАЛЬНИК МЕТАЛЕВИХ ЩІТОК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає металеві щітки різних конструкцій. Ріже на станках дріт різних марок на потрібну довжину та гофрує його. Набиває диски. Перевіряє, регулює та центрує диски і щітки за встановленим технологічним процесом. Виготовляє ручним способом та на верстатах щітки з капрону, дроту, щетини і волосу для шліфування та полірування корундових і агатових каменів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову верстатів, що застосовуються під час виготовлення щіток; технічні умови на виготовлення щіток; правила та способи випробування щіток; найменування та маркування металів, що застосовуються.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

21. СКЛАДАЛЬНИК РЕМІЗ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Набирає на прутки ремізи згідно з вказаним номером сітки. Розраховує необхідну кількість галев для набирання реміз. Перевіряє стан ремізних рам, заправляє хомутики та очищує галеви від іржі та подряпин.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: державні стандарти та технічні умови до галев і реміз; номери та сорти сіток; матеріали, що використовуються для очищення галев.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

22. СКЛАДАЛЬНИК ЩІЛИННИХ СИТ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає щілинні сита з гладкого дроту різних діаметрів з обробкою деталей сит на поздовжньо-відрізних, болтонарізних та свердлильних верстатах. Установлює розміри щілин сит. Визначає кількість потрібних на задану ширину сит залежно від розміру щілини. Підналагоджує верстати, що обслуговуються.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила підналагодження поздовжньо-відрізних, болтонарізних, свердлильних та інших верстатів, що обслуговуються; технічні умови на складання та виготовлення сит; номери сит; призначення та умови застосування спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Складає щілинні сита із рифленого дроту різних діаметрів з обробкою деталей сит на поздовжньо-відрізних, болтонарізних та свердлильних верстатах. Налагоджує верстати, що обслуговуються.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила налагодження поздовжньо-відрізних, болтонарізних та свердлильних верстатів різних типів; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту, правила загострювання та встановлення нормального і спеціального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Стаж роботи за професією складальника щілинних сит 2 розряду не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

професій, що передбачені цим випуском, із зазначенням їх назв за випуском 15 ЕТКС видання 1984 p.

N
п/п
Професії, що
розміщені в цьому
випуску
Діа-
пазон
роз-
рядів
Професії за випуском 15
ЕТКС видання 1984 р.
Діа-
пазон
роз-
рядів
1
2
3
4
5
1.
Автоматник на
вузлов'язальних та
навивальних автоматах
та верстатах
1 - 4
Автоматчик на
узловязальных и
навивочных автоматах и
станках
1 - 4
2.
Випробувач металевих
канатів та ланцюгів
2 - 3
Испытатель
металлических канатов и
цепей
2- 3
3.
Виробник
металорукавів, гнучких
валів та бронеспіралей
1 - 3
Изготовитель
металлорукавов, гибких
валов и бронеспиралей
1 - 3
4.
Виробник стрічок та
металосіток
2-5
Изготовитель лент и
металлосеток
2 - 5
5.
Волочильник дроту
2 - 5
Волочильщик проволоки
2 - 5
6.
Знімач-розкрійник
металосіток
2 - 4
Съемщик-раскройщик
металлосеток
2 - 4
7.
Зшивальник металевих
сіток
3 - 4
Сшивальщик металлосеток
3 - 4
8.
Калібрувальник ланцюгів
2
Калибровщик цепей
2
9.
Каніліровник дроту
3 - 4
Канилировщик проволоки
3 - 4
10.
Кардівник
3 - 4
Кардовщик
3 - 4
11.
Ланцюговиробник
1 -3
Цепеизготовитель
1 - 3
12.
Ланцюгов'язальник
2 - 4
Цепевязальщик
2 - 4
13.
Машиніст з навивання
канатів
1 - 5
Машинист по навивке
канатов
1 - 5
14.
Навійник основи з
дроту
2 - 5
Навойщик основы из
проволоки
2 - 5
15.
Налагоджувальник
устаткування у
виробництві металевих
канатів, сіток, пружин,
щіток та ланцюгів
3 - 6
Наладчик оборудования в
производстве
металлических канатов,
сеток, пружин, щеток и
цепей
3 - 6
16.
Намотувальник дроту
та тросів
1- 4
Намотчик проволоки и
тросов
1 - 4
17.
Оброблювач основи
металосіток
3 - 5
Обработчик основы
металлосеток
3 - 5
18.
Пробиральник основи
металосіток
2 - 5
Проборщик основы
металлосеток
2 - 5
19.
Розтягальник
металосіток
4 - 5
Растяжчик металлосеток
4 - 5
20.
Складальник металевих
щіток
2
Сборщик металлических
щеток
2
21.
Складальник реміз
2
Наборщик ремиз
2
22.
Складальник щілинних сит
2 - 3
Сборщик щелевидних сит
2 - 3

ПЕРЕЛІК

професій, що були передбачені випуском 15 ЕТКС видання 1984 p., із зазначенням їх назв за цим випуском

N
п/п
Професії за випуском
15 ЕТКС видання
1984 р.
Діа-
пазон
роз-
рядів
Професії за цим
випуском
Діа-
пазон
роз-
рядів
1.
Автоматчик на
узловязальных и
навивочных автоматах
и станках
1 - 4
Автоматник на
вузлов'язальних та
навивальних автоматах
та верстатах
1 - 4
2.
Волочильщик проволоки
2 - 5
Волочильник дроту
2 - 5
3.
Изготовитель лент и
металлосеток
2 - 5
Виробник стрічок та
металосіток
2 - 5
4.
Изготовитель
металлорукавов, гибких
валов и бронеспиралей
1 - 3
Виробник металорукавів,
гнучких валів та
бронеспіралей
1 - 3
5.
Испытатель
металлических канатов
и цепей
2 - 3
Випробувач металевих
канатів та ланцюгів
2 - 3
6.
Калибровщик цепей
2
Калібрувальник ланцюгів
2
7.
Канилировщик проволоки
3 - 4
Каніліровник дроту
3 - 4
8.
Кардовщик
3 - 4
Кардівник
3 - 4
9.
Машинист по навивке
канатов
1 - 5
Машиніст з навивання
канатів
1 - 5
10.
Наборщик ремиз
2
Складальник реміз
2
11.
Навойщик основы из
проволоки
2 - 5
Навійник основи з дроту
2 - 5
12.
Наладчик оборудования
в производстве
металлических канатов,
сеток, пружин,
щеток и цепей
3 - 6
Налагоджувальник
устаткування у
виробництві металевих
канатів, сіток, пружин,
щіток та ланцюгів
3 - 6
13.
Намотчик проволоки и
тросов
1 - 4
Намотувальник дроту та
тросів
1 - 4
14.
Обработчик основы
металлосеток
3 - 5
Оброблювач основи
металосіток
3 - 5
15.
Проборщик основы
металлосеток
2 - 5
Пробиральник основи
металосіток
2 - 5
16.
Растяжчик
металлосеток
4 - 5
Розтягальник
металосіток
4 - 5
17.
Сборщик металлических
щеток
2
Складальник металевих
щіток
2
18.
Сборщик щелевидных сит
2 - 3
Складальник щілинних
сит
2 - 3
19.
Сшивальщик
металлосеток
3 - 4
Зшивальник металевих
сіток
3 - 4
20.
Съемщик-раскройщик
металлосеток
2 - 4
Знімач-розкрійник
металосіток
2 - 4
21.
Ткач металлических и
синтетических сеток
1 - 6
Виключена за
постановою, до КП не
ввійшла (перенесена до
вип. 12 ДКХП)

22.
Цепевязальщик
2 - 4
Ланцюгов'язальник
2 - 4
23.
Цепеизготовитель
1 - 3
Ланцюговиробник
1 - 3

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

N
п/п
Професії
Діапазон
розрядів
1
2
3
1.
Автоматник на вузлов'язальних та навивальних
автоматах та верстатах
1 - 4
2.
Випробувач металевих канатів та ланцюгів
2 - 3
3.
Виробник металорукавів, гнучких валів та
бронеспіралей
1 - 3
4.
Виробник стрічок та металосіток
2 - 5
5.
Волочильник дроту
2 - 5
6.
Знімач-розкрійник металосіток
2 - 4
7.
Зшивальник металевих сіток
3 - 4
8.
Калібрувальник ланцюгів
2
9.
Каніліровник дроту
3 - 4
10.
Кардівник
3 - 4
11.
Ланцюговиробник
1 -3
12.
Ланцюгов'язальник
2 - 4
13.
Машиніст з навивання канатів
1 - 5
14.
Навійник основи з дроту
2 -5
15.
Налагоджувальник устаткування у виробництві
металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів
3 - 6
16.
Намотувальник дроту та тросів
1 - 4
17.
Оброблювач основи металосіток
3 - 5
18.
Пробиральник основи металосіток
2 - 5
19.
Розтягальник металосіток
4 - 5
20.
Складальник металевих щіток
2
21.
Складальник реміз
2
22.
Складальник щілинних сит
2 - 3

Надруковано:

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44 "Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів". Київ, 2002 р.