АКЦІОНЕРНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Акціонерної

судноплавної компанії

"Укррічфлот"

15.07.1998 N 99

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 67

Водний транспорт

Розділ "Річковий транспорт"

ВСТУП

Випуск 67 "Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт (керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці та робітники судноплавної компанії, пароплавства)" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників переопрацьовано відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій працівників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, з урахуванням структурної перебудови на річковому транспорті.

До чинного випуску включені професії працівників, які специфічні для судноплавних компаній, пароплавств.

Внесені відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик.

Порядок застосування, внесення змін та доповнень до випуску наведений у "Загальних положеннях", які подані у випуску 1 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ВОДОЛАЗНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво водолазною справою на підприємстві (в організації), яке має своїх територіальних підрозділах (загонах, групах) водолазних фахівців, виходячи з кількості водолазних станцій. Контролює роботу водолазних фахівців, додержування установлених вимог щодо організації водолазних робіт. Розглядає і узгоджує проекти складних робіт з використанням водолазної праці, інструктивні та інші нормативні документи, які регламентують вимоги безпеки праці водолазів з урахуванням специфічних умов виконуваних робіт. Веде питання, які пов'язані з організацією матеріально-технічного постачання водолазних робіт, з забезпеченням ремонту водолазного спорядження і устаткування.

Розроблює кваліфікаційні вимоги для водолазів усіх класів класифікації і груп спеціалізації водолазних робіт. Входить до складу Центральної водолазної кваліфікаційної комісії (ЦВКК).

Повинен знати: постанови, накази, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації водолазних робіт; водолазне діло на рівні водолазного фахівця, експлуатацію водолазного спорядження і устаткування; виконання усіх видів водолазних робіт; основи економіки, організації виробництва і праці та трудового законодавства; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання водолазних робіт; норми і правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією водолазного фахівця: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

2. ГОЛОВНИЙ ШТУРМАН

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво штурманською службою на суднах пароплавства. Забезпечує упровадження нової навігаційної техніки на суднах і сучасних методів судноводіння.

Організує їх вивчення судноводійним складом і правильне використання. Здійснює контроль за забезпеченням суден навігаційними картами, посібниками та іншою навігаційно-штурманською документацією, штурманським майном, електрорадіонавігаційним приладдям і складає на них заявки. Стежить за коригуванням карт. Розроблює настанови та інструкції з організації штурманської служби на суднах і практичні рекомендації з безпеки судноводіння. Бере участь у розгляданні технічних завдань і проектів суден, гідрометеорологічних, штурманських і електрорадіонавігаційних приладів, систем судноводіння і регулювання руху суден. Стежить за забезпеченням інформації судноводіїв щодо прогнозів погоди (штормового попередження), а також за станом шляхових умов. Бере участь у роботі комісії з розгляду аварій і аварійних випадків навігаційного характеру, аналізує причини і разом з іншими службами розроблює і здійснює заходи щодо їх запобігання. Контролює виконання судноводійним складом наказів, інструкцій, правил і постанов з питань судноводіння і безпеки плавання. Вивчає ділові якості судноводійного складу, бере участь у проведенні роботи з підвищення кваліфікації і розставлення судноводійних кадрів.

Організує роботу капітанів-наставників з перевірки на суднах організації штурманської служби. Забезпечує упровадження на суднах нових технічних засобів і прогресивних методів судноводіння. Періодично виходить у рейси на суднах пароплавства для перевірки та відроблення організації штурманської служби.

Контролює додержування правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також трудової і виробничої дисципліни. Узагальнює та упроваджує у практику роботи суден передовий вітчизняний і зарубіжний досвід судноводіння.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з судноводіння і технічної експлуатації флоту; теорію та будову суден, теорію та практику судноводіння (навігацію, загальну та спеціальну лоцію), засоби навігаційної обстановки басейну, особливості плавання по лініях роботи флоту; склад флоту пароплавства та його експлуатаційні особливості;

експлуатаційно-технічні дані навігаційно-штурманського устаткування (приладів і засобів судноводіння), найновіші досягнення науки і техніки в галузі судноводіння на Україні та за кордоном, Кодекс торгового мореплавання, Устав внутрішнього водного транспорту, устави служби на суднах, правила технічної експлуатації флоту; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією капітана не менше 5 років.

3. ЗАВІДУВАЧ БАЗИ БІЛИЗНЯНОЇ

Завдання та обов'язки. Організує роботу з приймання, зберігання та видачі товарно-матеріальних цінностей бази та своєчасного забезпечення постільними речами суден, кімнат відпочинку та кімнати матері та дитини на вокзалах. Організує роботу щодо раціонального розміщення товарно-матеріальних цінностей (постільних речей) на складській площі та забезпечує їх збереження. Здійснює постійний облік товарно-матеріальних цінностей (постільних речей), що одержуються та видаються, та їх рух. Постійно має у наявності справну укомплектовану постільну білизну для безперебійного забезпечення суден, що відправляються у рейс. Організує регулярне приймання з суден використаної білизни. Забезпечує видачу їм (за кількістю зданого) чистих комплектів і доставку білизни транспортними засобами з судна (причалу) до білизняної бази і назад. Організує своєчасне здавання в пральні використаної і вивезення чистої білизни відповідно до строків прання. При отриманні нової постільної білизни мітить її незмивною фарбою, вибраковування та укладання на стелажі на висоту до 3 метрів. Організує ремонт постільної білизни, її своєчасне списування та одержування нової (згідно з встановленими планами та нормативами). Забезпечує ведення встановленої звітності. Проводить інструктаж працівників з правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту та контролює їх виконання. Забезпечує працівників білизняної бази необхідними робочими інструментами та спецодягом. Стежить за станом приміщень, устаткування та інвентарю на складі. Проводить роботу з колективом з укріплення трудової та виробничої дисципліни, впроваджує передові методи праці.

Повинен знати: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації роботи з товарно-матеріальними цінностями; правила і порядок зберігання та складування матеріальних цінностей; положення та інструкції з їх обліку; види, розміри, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі організації робіт з товарно-матеріальними цінностями, основи економіки, організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час складських робіт; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи з обліку і контролю не менше 1 року.

4. ЗАВІДУВАЧ КІМНАТИ ВІДПОЧИНКУ ПАСАЖИРІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботами з обслуговування пасажирів у кімнатах відпочинку. Здійснює контроль за наявністю вільних місць у кімнатах відпочинку, їх своєчасним заповненням пасажирами та сплатою за проживання і надані послуги. Забезпечує додержання санітарно-гігієнічних умов у кімнатах відпочинку пасажирів і стежить за виконанням правил внутрішнього розпорядку. Забезпечує збереження устаткування та інвентарю, визначає потребу та складає заявки на постільні речі, інвентар. Розглядає скарги та заяви пасажирів, вживає заходів щодо їх усунення. Контролює правильність ведення обліку надходження та вибування пасажирів. Подає звітність установленої форми.

Повинен знати: положення про кімнати відпочинку пасажирів; правила внутрішнього розпорядку кімнат відпочинку пасажирів; порядок роботи основних підрозділів річкового вокзалу; правила перевезення пасажирів і багажу; правила ведення обліку та звітності; основи трудового законодавства, організації праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чергового по кімнаті відпочинку пасажирів не менше 0,5 року.

5. ЗАВІДУВАЧ ПУНКТУ (ВИПЛАТНОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою виплатного пункту. Відкриває (закриває) поточний рахунок виплатного пункту у відділенні банку. Організує виплату заробітної плати плаваючому складу. Стежить за наданням капітанами відгулів членам екіпажів суден. Виконує розрахунки та здійснює операції з кредитування та сплати господарських послуг і технічного обслуговування транзитного флоту. Веде облік і подає звітність за видами діяльності валютного пункту.

Повинен знати: положення, інструкції, керівні матеріали та інші нормативні документи зведення банківських операцій; правила ведення бухгалтерського обліку та установлений документообіг; системи сплати праці плаваючого складу; положення про господарсько-технічне обслуговування флоту підприємствами річкового флоту; основи трудового законодавства, наукової організації праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років.

6. МАЙСТЕР ПОРТОВИХ МАЙСТЕРЕНЬ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання ділянкою в строк планових завдань з обсягів виробництва продукції (робіт) з високою якістю, підвищення продуктивності праці, зниження виробничих витрат. Забезпечує шляхом видавання оформленого наряду своєчасне доведення виробничих завдань бригадам, а також окремим робітникам, які не входять до складу бригад, відповідно до затвердженого планами та графіками виробництва, чинними нормами та умовами оплати праці; бере участь у розробленні та розгляданні поточних та перспективних планів, розставляє робітників згідно з технологічним процесом, їх кваліфікацією та фахом, бере участь у тарифікації робіт, а також у присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам ділянки. Організує упровадження нової техніки та технології; стежить за використанням у виробництві сировини, напівфабрикатів і матеріалів, які відповідають технічним умовам. Вносить пропозиції з перегляду норм виробітку та розцінок. Аналізує наслідки виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду оплати праці. Забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

Подає пропозиції щодо заохочування робітників, які відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил технічної експлуатації устаткування, охорони праці, за брак у роботі; забороняє виконання робіт на зіпсованому устаткуванні, застосування неякісного інструменту, пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників. Вживає заходів щодо поліпшення та оздоровлення умов праці відповідно до вимог та норм охорони праці. Забезпечує технічно правильну та безпечну експлуатацію устаткування, транспортних і вантажопідйомних засобів, запобіжних пристроїв, санітарно-технічного обладнання, устаткування, стежить за їх справним станом, регулярністю їх ремонту, випробуванням, оглядає на відповідність їх технічним вимогам. Організовує проведення інструктажу та навчання робітників безпечного ведення робіт згідно з чинними нормативами. Розроблює інструкції з безпечного ведення робіт і після затвердження їх в чинному порядку забезпечує ними робочі місця та робітників. Бере участь у складанні планів та заходів щодо поліпшення та оздоровлення умов праці. Вживає заходів до своєчасного забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, з'ясовує їх причини і вживає заходів щодо їх усунення. Регулярно здійснює перевірку стану техніки безпеки та виробничої санітарії на робочих місцях та у побутових приміщеннях майстерні. Подає пропозиції та бере участь у перегляді норм трудових витрат, упроваджує у виробництво технічно обгрунтовані норми, розроблює заходи щодо зниження трудомісткості робіт, втрат упродовж зміни робочого часу. Забезпечує дотримання технології робіт; бере участь у заходах щодо визначення умов праці на робочих місцях, віднесення їх до шкідливих та особливо шкідливих видів робіт. Забороняє виконання робіт робітникам, які не пройшли перевірки знань, інструктажу з охорони праці пожарної безпеки, не мають нарядів-допусків (де вони потрібні). Забороняє робітникам ділянок експлуатувати вантажопідйомні засоби, верстатне та інше устаткування, яке не пройшло ремонт, освідчення, випробування та не відповідає технічним вимогам, а також використовувати несправний інструмент.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності ремонтних майстерень; Устав внутрішнього водного транспорту; Устав з дисципліни працівників річкового транспорту; технічні вимоги щодо продукції ремонтних майстерень, технологію її виробництва; устаткування ремонтних майстерень і правила технічної експлуатації; основи економіки, організації праці, виробництва та управління, нормування праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на виробництві: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

7. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ У ПАРОПЛАВСТВАХ, СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЯХ, ВИКОНУЮЧИХ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Завдання та обов'язки. Проводить роботу з підбирання, вивчення та розставлення командних і масових кадрів плаваючого складу суден закордонного плавання, суворого додержання ними трудової та виробничої дисципліни, правил поведінки за кордоном і митного контролю, подає пропозиції керівництву судноплавної компанії (пароплавства) щодо призначення або звільнення кадрів плаваючого складу. Забезпечує правильне та своєчасне комплектування суден та берегових підрозділів кваліфікованим, компетентним, професійно підготовленим та медичне придатним персоналом відповідно до міжнародних та національних стандартів (правил та норм) та уставних положень компанії, підбір, вивчення та укладання трудових договорів (угод) з береговим та судновим персоналом та установлення порядку підготовки і допущення прийнятого (найнятого) або призначуваного на нові посади персоналу до виконання посадових обов'язків, оформлення допусків та виїзних документів судновому та береговому персоналу щодо закордонного плавання та відряджень, організацію навчання, перевірки знань та атестацію суднового та берегового персоналу, підготовку і підвищення кваліфікації командного складу і кадрів масових професій суден, соціальну (згідно з чинним законодавством) захищеність суднового та берегового персоналу, створення соціальних передумов (в тому числі службового просування), стимулюючих зацікавленість суднового та берегового персоналу у здійсненні політики безпеки компанії, з метою поліпшення умов праці та відпочинку робітників плавскладу суден закордонного плавання керує комплектуванням, організованою зміною у рейсах підмінних екіпажів. Разом з відповідними відділами і службами пароплавства (судноплавної компанії) веде роботу з підбору кадрів у резерв на висування та вивчає їх ділові якості. Організує і контролює діловодство, облік і звітність щодо кадрів закордонного плавання. Розроблює проекти річних та перспективних планів потреби у робочій силі для закордонного флоту, контролює баланс робочої сили та робить заявки щодо її своєчасного поповнення. Контролює розподіл на судна закордонного плавання молодих спеціалістів, які закінчили навчальні заклади. Готує матеріали для подання на заохочення і нагородження працівників, які відзначилися у виконанні виробничих завдань. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни.

Повинен знати: закони, устави, накази, положення, інструкції та інші керівні документи, які стосуються роботи з кадрами закордонного плавання, обліку особового складу на підприємствах і зберігання документів; міжнародні нормативно-правові документи та стандарти щодо підготовки та дипломування моряків; положення про порядок призначення та виплат державних допомог; правові положення, правила, норми та звичаї країн, що стикаються зі сферою діяльності компанії, та механізми державно-правової взаємодії з цими країнами; правила митного контролю та поведінки за кордоном; перспективи розвитку закордонних перевезень пароплавства та порядок розроблення планів комплектування екіпажів суден закордонного плавання кадрами; порядок оформлення прийому, переводу та звільнення працівників, ведення та зберігання їх трудових книжок та особових справ; порядок складання установленої звітності; основи профорієнтаційної роботи; основи психології праці; основи економіки, організації праці та управління; трудове законодавство та стандарти (правила та норми) щодо організації, умов, охорони праці суднового та берегового персоналу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Знання англійської мови в обсязі, як мінімум, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів (у судноплавних компаніях, сертифікованих згідно з МКУБ - Міжнародним кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненню. Стаж роботи з персоналом у компанії або суміжній організації: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

8. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ТРАНСПОРТНОГО ОСВОЄННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЛИХ РІЧОК

Завдання та обов'язки. Організує розроблення плану експлуатаційної роботи пароплавства з розділу "Перевезення вантажів на малих річках". Забезпечує поточне та оперативне планування, облік та керівництво рухом та оброблення флоту, роботою перевантажувальної техніки та берегового господарства, що закріплені для роботи на малих річках, контроль за ходом виконання плану перевезень, правильним використанням флоту і перевантажувальної техніки, установлених режимів та графіків руху суден. Організує розроблення та впровадження заходів, що направлені на підвищення ефективності використання флоту та інших виробничих потужностей, що використовуються на малих річках, дальший розвиток перевезень, портово-пристанського господарства і скорочення стоянок флоту під обробленням, удосконалення форм організації роботи флоту і праці екіпажів суден, зростання продуктивності праці та зниження транспортних витрат. Здійснює керівництво щодо розстановки флоту по вантажних лініях та пунктах зимового відстою і ремонту суден, розробленням програм у подальшому транспортному освоєнні малих річок у басейні, координації роботи суміжних видів транспорту. Здійснює контроль за додержанням на флоті і берегових підприємствах правил охорони праці, протипожежного захисту. Керує колективом відділу і контролює додержання ним трудової та виробничої дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, а також аметодичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої діяльності, Устав служби на судах річкового флоту, Устав про дисципліну праці працівників річкового транспорту; правила перевезення вантажів річковий транспортом; правила технічної експлуатації річкового транспорту; правила Річкового Регістру; експлуатаційно-технічні характеристики суден, що експлуатуються на малих річках; схему водних шляхів та їх габарити; схему вантажопотоків, розміщення клієнтури та технічну оснащеність її причалів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації роботи флоту та портів; економіку, організацію перевезень та управління на транспорті; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в галузі організації та експлуатації флоту або комерційної діяльності: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

9. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОШТОРИСІВ ТА ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Завдання та обов'язки. Організує складання кошторисів та розроблення проектів виконання робіт на суднопідйомні, підводно-технічні та інші підводні роботи із залученням, у разі потреби, проектних інститутів. Здійснює контроль за своєчасним і якісним випуском проектно-кошторисної документації, застосуванням найбільш прогресивних та економічних рішень з метою здешевлення кошторисної вартості. Забезпечує відповідність проектів організації робіт сучасному рівню досягнень науки і техніки, державним стандартам, технологічним нормам та рекомендованим схемам, вказівкам і правилам з проектування і виконання суднопідйомних, підводно-технічних та інших підводних робіт. Забезпечує узгодження та оформлення в установленому порядку кошторисів організації робіт. Бере участь в експертизі проектів на підводно-технічні роботи, розроблених іншими організаціями та спільно з іншими відділами підприємства та його загонами, готує пропозиції та висновки. Надає допомогу загонам і координує їх діяльність з питань складання кошторисів та розроблення проектів організації виконання робіт на підводні роботи. Організує розроблення поточних та перспективних планів роботи, контролює їх виконання та керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали відносно суднопідйомних робіт, проектно-кошторисної справи, а також тих, що визначають діяльність відділу; перспективи розвитку підводно-технічних робіт; склад, зміст, порядок розроблення та узгодження проектів і кошторисів; правила і норми, державні стандарти, технічні умови, інструкції, вказівки, довідкові матеріали, що відносяться до проектування і виконання підводних робіт; методику технічних розрахунків; передові методи виконання робіт; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); питання економіки, організації виробництва, праці та управління, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідною напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років.

10. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО

Завдання та обов'язки. Керує відділом, організує і планує роботу з нормування та використання палива, мастильних матеріалів та електроенергії за видами споживання, контролює виконання норм та лімітів споживання палива, мастильних матеріалів та електроенергії на флоті та організаціях пароплавства (судноплавної компанії). Організує спільно з іншими відділами (службами) контроль за якістю і раціональним використанням палива і мастильних матеріалів, забезпечує рішення питань, пов'язаних із застосуванням нових видів і сортів паливно-мастильних матеріалів. Організує роботу з планового збирання і використання відпрацьованих нафтопродуктів, контролює стан паливних складів, бункерних станцій, видавання та зберігання нафтопродуктів. Аналізує витрати під час використання паливно-мастильних матеріалів та розроблює заходи щодо їх зниження. Оформлює звітність з витрат нафтопродуктів та електроенергії. Забезпечує розроблення та виконання заходів з підготовки паливного та енергетичного господарства на підприємствах пароплавства до роботи у зимовий період. Вивчає та використовує у практиці досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі застосування і використання найбільш прогресивних (економічних) видів та сортів палива і мастильних матеріалів на флоті та підприємствах пароплавства. Контролює додержання трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, положення, інструкції та інші керівні, методичні і нормативні матеріали з питань планування, нормування і раціонального використання, транспортування і зберігання паливно-енергетичних ресурсів, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; економіку та організацію праці і управління на підприємствах; методику і прилади контролю якості і витрат паливно-енергетичних ресурсів; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила та норми охорони праці; виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років.

11. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Керує діяльністю експедиційних загонів із забезпечення належної технічної експлуатації, утримання, своєчасного та якісного ремонту спеціального флоту, призначеного для виконання аварійно-рятівних, суднопідйомних, підводно-технічних та інших підводних робіт. Контролює готовність суден спеціального флоту до експлуатації. Розроблює заходи щодо підвищення рівня технічного стану спеціального флоту відповідно до досягнень науково-технічного прогресу і контролює їх виконання. Здійснює контроль за виконанням правил, наказів, положень, вимог, нормативних та інших інструктивних документів з технічної експлуатації спеціального флоту, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правильним веденням суднової технічної документації. Аналізує стан технічної експлуатації спеціального флоту, узагальнює та впроваджує заходи щодо удосконалення технічної експлуатації та технології роботи спеціального флоту. Готує документи на списання та заявки на одержання нових суден спеціального флоту. Керує працівниками відділу, веде роботу щодо підвищення їх технічних знань. Координує діяльність загонів з питань технічної експлуатації спеціального флоту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні матеріали та нормативні документи, що відносяться до технології робіт, технічної експлуатації, ремонту спеціального флоту, а також визначають діяльність відділу; технічні характеристики та сферу застосування суден спеціального флоту; новітні досягнення у вітчизняному та зарубіжному суднобудуванні спеціального флоту для виконання підводних робіт; передові методи організації праці, технічної експлуатації та судноремонту; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи економіки, організації праці, трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років.

12. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФРАХТОВОГО

Завдання та обов'язки. Організує у пароплавстві (судноплавній компанії) роботу з відфрахтуванням суден. Забезпечує укладання договорів з відфрахтування суден, приділяючи особливу увагу щодо завчасного відфрахтування на базі довгострокових контрактів. Вивчає кон'юнктуру ринку. Вивчає, аналізує та узагальнює правила (вимоги) перевезень вантажів фрахтувальників, форми чартерів, букінг-нот, коносаментів, накладних та інших документів та подає пропозиції щодо удосконалення документації. Розроблює на основі заяв клієнтів (фрахтувальників), з урахуванням перевізної здатності флоту, квартальні плани перевезень з помісячним поділом щодо виду перевезень та роду вантажів. Здійснює розрахунки валютної ефективності рейсів з вантажами іноземних фрахтувальників. Після укладання угоди повідомляє її основні умови управлінню пароплавства (судноплавної компанії), фінансово-валютному відділу (ФВВ), відділу оперативного планування, комерційній службі (відділу). Забезпечує розрахунки з фрахтувальниками з обліку стадійного часу, диспачу та демереджу на основі чартерів та інших документів щодо перевезення вантажів фрахтувальників, повідомляє ФВВ або комерційні служби про наслідки таких розрахунків. Здійснює оперативний облік та аналіз виконання планів відфрахтування суден та вносить пропозиції керівництву пароплавства щодо необхідних заходів із збільшення обсягів відфрахтування. Розроблює та здійснює заходи щодо підвищення якості перевезень та прискорення доставлення вантажів, контролює додержання строків доставлення вантажів. Організовує ознайомлення диспетчерського апарату з основними умовами існуючих контрактів, чартерів, букінг-нот, готує матеріали з цих питань для вивчення капітанами та помічниками капітанів суден. Організовує кожну декаду видання фрахтового бюлетеня та передає його зацікавленим підрозділам (службам) пароплавства. Аналізує діючі тарифи фрахту та розроблює пропозиції щодо їх удосконалення. Вивчає та узагальнює передові методи роботи в галузі фрахтування суден та організує їх упровадження.

Повинен знати: керівні та нормативні документи, що стосуються питань фрахтування суден; правила перевезення вантажів на річковому та морському флоті; норми оброблення суден у морі та портах; технічні дані флоту та портів басейну; порядок обслуговування (агентування) суден у вітчизняних та іноземних портах; кон'юнктуру світового ринку; експлуатаційні якості суден, їх типи та будову; форми договорів (чартер, букінг-нота та ін.), типових умов договорів; номенклатуру та рід вантажу, що підлягає перевезенню; тарифне керівництво, типові тарифи; організацію вантажної та комерційної роботи транспорту; економіку та управління на транспорті; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі фрахтування; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 3 років; для спеціаліста - не менше 5 років.

13. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ (ДІЛЬНИЦІ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію руху флоту згідно з графіком (розкладом) у межах закріпленої за ним дільниці та забезпечує виконання норм технічного плану. Координує роботу диспетчерів та операторів дільниці, контролює та забезпечує виконання планових завдань з перевезень, оброблення та обслуговування флоту на дільниці. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації простою та порушень графіка (розкладу) руху суден. Своєчасно вживає заходів до введення у графік (розклад) руху суден і составів, які вибули з нього, та забезпечення ритмічного руху та оброблення флоту. Забезпечує диспетчерські пункти оперативною інформацією про рух флоту в їх межах. Контролює правильність і своєчасність подання інформації щодо руху флоту та його оброблення у портах і на причалах клієнтури. Перевіряє відповідність параметрів суден, составів і плотів льодовій обстановці, габаритам шляху та вітрохвильовому режиму. Керує ліквідацією наслідків аварій до часу прийняття цих функцій іншими службовими особами та вживає заходів щодо запобігання аварійних випадків, своєчасного укриття суден під час штормових попереджень. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід у галузі експлуатації та обслуговування флоту, створює умови для успішного розвитку та розповсюдження передових методів праці на флоті та у диспетчерському апараті; проводить виховну роботу на флоті та у диспетчерському апараті. Контролює виконання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні документи з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; техніко-експлуатаційні і техніко-економічні характеристики суден; економіку та експлуатацію флоту; основи технологічного процесу оброблення суден у портах; засоби організації та механізації диспетчерської служби; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посаді інженера-диспетчера: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

14. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ (БЕРЕГОВОЇ ВИРОБНИЧОЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФЛОТУ)

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне та адміністративне керівництво роботою БВД, забезпечує виконання плану завантаження виробничих потужностей і робочої сили у навігаційний і міжнавігаційний період і плану виробничо-фінансової діяльності дільниці. Організує проведення планових технічних оглядів і профілактик, а також виконання замовлень капітанів і механіків суден з технічного обслуговування суден у повному обсязі, передбачених графіком технічних оглядів, з належною якістю та в установлені терміни. Створює умови для правильної організації робіт і використовування кадрів за фахом, дотримання правил безпеки та охорони праці. Організує роботу з підвищення кваліфікації працівників, впровадження бригадних форм організації та оплати праці, утворення необхідного запасу матеріалів і запасних частин для проведення технічних оглядів і навігаційного обслуговування суден, які прибули у район БВД, використання роз'їзних засобів за прямим призначенням. Здійснює контроль за правильним веденням обліку і звітності за роботами, що виконуються, виробничо-фінансовою діяльністю БВД, вживає заходів до скорочення стоянки флоту під час виконання навігаційних технічних оглядів і обслуговування суднових машин, устаткувань та пристроїв. Організує контроль за правильністю та своєчасним проведенням необхідних заходів у галузі технічної експлуатації суднових машин, устаткувань та пристроїв. У міжнавігаційний період організує виконання профілактичних робіт і випробування головних і допоміжних механізмів, засобів комплексної автоматики та електроустаткування, холодильного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів. У виробничій діяльності використовує вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі суднобудівництва і судноремонту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, Устав служби на суднах річкового флоту. Устав з дисципліни робітників річкового транспорту; правила технічної експлуатації річкових суден; положення з берегового технічного обслуговування флоту, єдині графіки проведення технічних доглядів і профілактик; правила обслуговування, суднових механізмів, устаткувань, систем і конструкцій; правила Регістру, правила ремонту річкових суден; порядок проведення дефектації та випробувань, визначення обсягів і строків ремонту суден; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі суднобудівництва і судноремонту, основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в галузі обслуговування суднового устаткування: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

15. НАЧАЛЬНИК КАМЕРИ ЕЛЕКТРОРАДІОНАВІГАЦІЙНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю електрорадіонавігаційної камери та її філіалів. Забезпечує своєчасний і високоякісний ремонт засобів радіозв'язку, що використовуються на суднах, радіонавігації та морехідних інструментів, задовольняє заявки суден на карти і посібники з плавання. Забезпечує впровадження передового досвіду, раціональної організації ремонтних робіт, справний стан засобів радіозв'язку, електронавігаційних приладів та інструментів на суднах. Організує проведення технічних оглядів та модернізаційних робіт радіонавігаційного устаткування суден. Забезпечує своєчасне постачання суден змінно-запасними частинами, принадами електрорадіонавігації, гідроакустики, зв'язку і морехідним інструментом. Організує одержання від управлінь шляхів, каналів та гідрографічних установ карт і посібників з плавання, їх правильний облік та якісне коригування перед тим, як передати на судно. Консультує судноводіїв і радіотехнічний склад суден з питань обслуговування електрорадіонавігаційних приладів і засобів зв'язку. Бере участь у інспекторських оглядах суден, розроблює заходи з раціональної організації ремонтних робіт, впроваджування нової апаратури зв'язку, електрорадіонавігації і навігаційно-штурманського устаткування. Контролює додержання правил та норм охорони праці та протипожежного захисту. Проводить виховну роботу у колективі, вживає заходів щодо укріплення трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, керівні та інші документи, інструкції з ремонту, монтажу та випробування суднового електрорадіонавігаційного устаткування; організацію ремонту суднового навігаційно-штурманського устаткування; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані суднового устаткування і приладів електрорадіонавігації, гідроакустики, радіозв'язку; технологію ремонтних робіт; технічні умови, державні стандарти та стандарти підприємств; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі радіонавігації; основи картографії; основи економіки та організації праці і управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в електрорадіонавігаційній камері: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

16. НАЧАЛЬНИК КАСИ МІСЬКОЇ КВИТКОВОЇ

Завдання та обов'язки. Визначає форми та потребу у проїзних квитках на внутрішньому водному транспорті на плановий період. Організує централізоване виготовлення проїзних квитків і забезпечує ними міські білетні каси, філіали транспортних агентств та інші організації. Здійснює продаж усіх видів проїзних квитків за безготівковим розрахунком. Видає безкоштовні проїзні квитки та посвідчення транспортним підприємствам і установам, інвалідам Вітчизняної війни, персональним пенсіонерам та іншим громадянам. Забезпечує облік та збереження бланків проїзних квитків і посвідчень. Контролює роботу білетних кас з реалізації проїзних квитків. Веде зведену касову звітність з реалізованих квитків. Складає в установленому порядку акти на знищення нереалізованих проїзних квитків. Керує підлеглим персоналом і контролює додержання ним трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації роботи білетних кас; Устав з дисципліни працівників річкового транспорту; тарифи та форми проїзних квитків внутрішнього водного транспорту; схеми і основні маршрути руху; порядок видачі та правила оформлення безкоштовних проїзних квитків і посвідчень; оперативний облік видачі та касову звітність з реалізації проїзних квитків; правила ведення діловодства; основи економіки та організації праці; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила та норми виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи з бухгалтерського обліку у системі водного транспорту не менше 1 року.

17. НАЧАЛЬНИК КОНТОРИ ВАНТАЖНОЇ

Завдання та обов'язки. Організує роботу вантажної контори та спрямовує її на якісне обслуговування перевезень, переробку вантажів і виконання економічних показників. Здійснює своєчасне та якісне укладання договорів і угод з клієнтурою на перевезення вантажів, дотримання умов і правил цих перевезень, визначення розмірів платні за перевезення та пов'язані з ними інші послуги, які надаються портом. Робить своєчасне та якісне оформлення транспортних документів. Забезпечує усі підрозділи порту (районні управління) вантажною документацією, тарифними керівництвами та положеннями з нарахування та стягнення зборів за перевезення і зберігання вантажів та інші послуги. Слідкує за всіма внесеними змінами та доповненнями правил перевезень вантажів, тарифів і своєчасно вносить до них необхідні корективи. Керує підлеглим персоналом і контролює дотримання ним трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; використовує у виробничій діяльності передовий досвід з організації вантажної та комерційної роботи.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, статути та інші нормативні документи з питань вантажної та комерційної роботи; тарифні керівництва та правила перевезення вантажів, багажу і пасажирів та зберігання вантажів і багажу; діючі стандарти та технічні умови на тару та упакування вантажів; економіку, організацію виробництва, праці та управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з організації вантажної і комерційної роботи; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

18. НАЧАЛЬНИК КОНТОРИ ТРАНЗИТНОГО ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Організує фінансову діяльність виплатних пунктів, своєчасну видачу усіх видів заробітної плати та премії екіпажам суден, які знаходяться у межах суднового пароплавства, а також лінійному апарату служби перевезень і експлуатації флоту і служби синового господарства. Складає фінансові плани та звіти госпрозрахункових суден, нараховує фонди заробітної плати та економічного стимулювання екіпажів суден відповідно до діючого положення. Організує систематичну документальну перевірку операцій виплатних пунктів, облік доходів (прибутків) і витрат, розрахунки, пов'язані з експлуатацією, орендою і комплексним обслуговуванням транзитного флоту; укладає договори та проводить оплату за виконання промисловими підприємствами капітального, середнього та аварійного ремонту суден, їх докування. Проводить централізовану оплату устаткування та цінного інвентарю для флоту, забезпечує повне збереження коштів, матеріальних цінностей, які знаходяться у розпорядженні контори транзитного флоту. Відкриває та закриває розрахунковий, поточний та інші рахунки у банках. Укладає договори щодо поставок устаткування та інвентарю для транзитного флоту пароплавства. Організує роботу зі створення безпечних умов праці, виконання норм і правил охорони праці виробничої санітарії у підконтрольних галузях виробничої діяльності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази в галузі фінансової та контрольно-ревізійної діяльності; Устав з дисципліни робітників річкового транспорту; Устав внутрішнього водного транспорту; правила технічної експлуатації річкового транспорту; положення з комплексного берегового обслуговування флоту; положення з технічного та господарського обслуговування флоту; методичні, нормативні та інші керівні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів; порядок укладання та виконання господарських договорів; економіку водного транспорту; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); порядок розрахунку та виплати заробітної плати; організацію господарського розрахунку; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

19. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ МЕТРОЛОГІЇ

Завдання та обов'язки. Організує роботи з метрологічного забезпечення виробництва, випробувань та експлуатації продукції, що випускається підприємством. Проводить разом з іншими підрозділами підприємства аналіз метрологічного забезпечення виробництва, ремонту та випробувань продукції та об'єктів, що експлуатуються, розробленням на його основі економічних ефективних пропозицій до плану організаційно-технічних заходів з удосконалення метрологічного забезпечення. Розроблює пропозиції до проектів річних і перспективних планів з метрології та подає їх метрологічній службі управління за підлеглістю. Забезпечує вживання і контроль за вживанням НТД, що регламентує норми точності вимірювань, застосування одиниць фізичних величин, характеристики засобів виміру (3В), методики виконання вимірювань, методи та засоби перевірки і ремонту, вимоги до метрологічного забезпечення виробництва та об'єктів, що експлуатуються. Встановлює оптимальну періодичність перевірки 3В. Організує та бере участь у проведенні метрологічної експертизи і погодженні проектно-конструкторської, нормативно-технічної документації, яку випускають і застосовують підприємства. Проводить атестацію нестандартизованих 3В відомчого призначення та методи виконання вимірювань, бере участь у метрологічній атестації випробувального устаткування. Забезпечує облік, збереження, оформлення та вносить зміни у НТД, бере участь в аналізі причин порушень технологічних режимів, браку продукції, невиробничих витрат сировини, матеріалів, енергії, нафтопродуктів та інших витрат у виробництві та експлуатації об'єктів, пов'язаних з несправним станом та неправильним застосуванням 3В, випробувань і контролю, а також виконанням контрольно-вимірювальних операцій. Забезпечує контроль за правильністю збереження, видачі та списування 3В, метрологічним забезпеченням усієї виробничої діяльності підприємства та об'єктів, що експлуатуються, виконанням усіма службами підрозділів та об'єктів, що експлуатуються; організаційно-технічних заходів внаслідок перевірок метрологічного забезпечення, додержуванням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби та осіб, які користуються 3В. Керує робітниками метрологічної служби лабораторії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з організації діяльності метрологічної служби; організацію метрологічного забезпечення виробництва; перспективи розвитку галузі; технологію виробництва; організацію ремонту та перевірки 3В; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід метрологічного контролю та забезпечення виробництва; економіку, організацію праці та управління: трудове законодавство; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

20. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за виконанням підприємствами і суднами постанов і рішень директивних органів, наказів і вказівок вищестоящих організацій, розпорядження державних контролюючих органів з питань охорони навколишнього середовища. Приймає безпосередню участь у розробленні організаційно-технічних заходів підприємств і суден пароплавства з охорони навколишнього середовища і організує контроль за їх виконанням. Розроблює і забезпечує впровадження норм і вимог типових, відомчих і нормативних документів, застосування яких обмежує або виключає негативний вплив виробничої діяльності берегових і плавучих об'єктів на навколишнє середовище, організує контроль за правильним режимом роботи устаткування та інших технічних засобів, впровадженням нового устаткування, технологічних процесів, що направлені на поліпшення стану навколишнього середовища. Визначає потребу пароплавства та його підприємств у спеціалізованому флоті і спеціальних причалах, а також в устаткуванні і пристроях для флоту і берегових підприємств для збирання, перероблення і знищення стічних вод і фекалій, сухого сміття, відпрацьованих мастил і харчових відходів і контролює їх постачання, будівництво, установлення і експлуатацію. Організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду ведення роботи з охорони навколишнього середовища. Забезпечує ведення планової і статистичної документації, раціональне використання відпущених коштів на природоохоронні заходи. Здійснює керівництво діяльністю працівників з охорони навколишнього середовища в басейні і подає пропозиції щодо заохочення працівників, що відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення і грошові штрафи на порушників. Контролює дотримування правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Повинен знати: чинні законодавчі акти, постанови Кабінету Міністрів, методичні і інструктивні вказівки державних інспектуючих органів, накази і розпорядження з питань охорони навколишнього середовища; Устав служби на судах річкового флоту, Устав про дисципліну праці працівників річкового транспорту; правила перевезення річковим транспортом і правила Річкового Регістру, правила технічної експлуатації річкового транспорту; експлуатаційно-технічні характеристики суден; схему водних шляхів і розміщення в басейні підприємств і місць добування нерудних будівельних матеріалів; будову і правила експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури, що визначає рівень стану навколишнього середовища; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі охорони навколишнього середовища; основи економіки, організацію виробництва, праці і управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

21. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ТЕПЛОТЕХНІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Організує допомогу теплотехнічним партіям і екіпажам суден у розробленні і впровадженні заходів, що забезпечують зниження витрат палива і мастильних матеріалів, застосування нових сортів нафтопродуктів, ведення заданого водного режиму котлів та інших заходів, пов'язаних з підвищенням рівня технічної експлуатації суден. Організує проведення аналізів палива, мастил, технічної води, а також аналізів з визначення вибухонебезпечних концентрацій парів нафтопродуктів у бункерах, топках та інших ємкостях. Здійснює методичне керівництво роботою лінійних лабораторій і лабораторій на бункерних станціях (базах), контролює забезпечення умов запобігання збитків і погіршення якості і нафтопродуктів на бункерних станціях і на суднах. Постійно підвищує якість і точність проведення лабораторних аналізів, розроблює і впроваджує у лабораторії нові економічні і ефективні методи аналізу нафтопродуктів, води і газу. Проводить технічне навчання на суднах з питань використання передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з удосконалення контролю якості нафтопродуктів і води судновими лабораторіями. Проводить серед працівників лабораторії виховну роботу і роботу з укріплення трудової дисципліни, додержання правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Повинен знати: накази, постанови, положення, інструкції, стандарти і інші керівні матеріали стосовно технічної експлуатації флоту; методики і прилади для проведення аналізів нафтопродуктів, води і газу; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо поліпшення використання палива; економіку, організацію виробництва, праці і управління; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 5 років.

22. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ ПЛАВАЮЧОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво плаваючою майстернею щодо виконання планових завдань, ефективного використання виробничих потужностей, економного витрачання сировини, матеріалів, електроенергії, підвищення продуктивності праці. Організує підготовку виробництва та забезпечує контроль за додержуванням технологічних процесів, впровадженням наукової організації праці, механізації та автоматизації трудомістких процесів та ручної праці. Забезпечує створення умов для освоювання та виконання робітниками норм виробітку, розроблює пропозиції про перегляд норм виробітку та розцінок, присвоєння розрядів робітникам відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик. Здійснює заходи щодо запобігання браку, підвищення якості продукції та робіт. Забезпечує повне завантаження та правильне використання устаткування. Проводить аналіз наслідків виробничої діяльності плаваючої майстерні, здійснює контроль за правильністю та своєчасністю оформлення документів з обліку робочого часу, виробітку, простоїв та заробітної плати. Організує роботу з раціоналізації та винахідництва серед інженерно-технічних працівників та робітників плаваючої майстерні. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, виконання ними правил та норм з охорони праці та техніки безпеки. Вносить пропозиції щодо заохочування працівників, що відзначилися, та накладанні дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни. Організує проведення робіт з підвищення рівня технічних та економічних знань працівників. Здійснює керівництво і контроль за роботою з охорони праці, виробничої санітарії, електро та протипожежної безпеки. Забезпечує правильну експлуатацію виробничих приміщень, ремонтних площадок, силових установок та іншого устаткування, своєчасне проведення їх ремонту, огляду, правильне ведення технічної документації та паспортів. Забезпечує утримування у справному стані захисних пристосувань до верстатів, машин, механізмів та іншого обладнання, запобіжних пристроїв та санітарно-технічного устаткування. Організує безпечне зберігання, транспортування та використання отруйних, рідких, вибуховогненебезпечних та радіоактивних речовин, контролює додержання вимог безпеки під час роботи з цими речовинами. Здійснює керівництво розробленням нових та переглядом діючих посадових інструкцій для спеціалістів та службовців та інструкцій з безпечного ведення робіт до всіх робітничих професій. Забезпечує складання проектів комплексних і поточних планів заходів щодо поліпшення умов праці, запобігань виробничого травматизму та професійних захворювань. Несе відповідальність за безпечний відстій судна та переміщення плавучої майстерні на нове місце розміщення. Визначає потребу в обладнанні та пристроях плавучої майстерні та здійснює контроль за збиранням та переробкою стічних вод і фекалій, сухого сміття, відпрацьованих мастил та відходів харчування.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що відносяться до виробничо-господарської діяльності плавучої майстерні; Устав внутрішнього водного транспорту; Устав служби на суднах річкового флоту; Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; правила Річкового Регістру, правила технічної експлуатації річкових суден; правила ремонту річкових суден; правила технічної експлуатації електроустаткування; правила будови та безпечної експлуатації верстатного парку та підйомно-транспортного устаткування, компресорних установок, повітропроводів, котлів та повітряних балонів; єдину систему планово-запобіжного ремонту; порядок складання паспортів на устаткування, інструкцій з його експлуатації, ремонтних відомостей та іншої технічної документації; технічні вимоги до продукції, технології виробництва; основи економіки та організації виробництва і праці; техніко-економічне та виробниче планування, методи госпрозрахунку; норми та розцінки робіт, положення про оплату праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

23. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання планових завдань ремонтно-механічної майстерні, ефективне використання виробничих потужностей, економне витрачання сировини, матеріалів, електроенергії, підвищення продуктивності праці. Організує підготовку виробництва та забезпечує контроль за додержанням технологічних процесів, впровадженням наукової організації праці, механізації та автоматизації трудомістких процесів та ручної праці. Забезпечує створення умов для освоєння та виконання робітниками норм виробітку, розроблює пропозиції щодо перегляду норм виробітку та розцінок, присвоєння розрядів робітникам відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника. Здійснює заходи щодо запобігання браку та підвищення якості продукції та виконуваних робіт. Забезпечує повне завантаження та правильне використання устаткування. Проводить аналіз наслідків виробничої діяльності ремонтно-механічної майстерні, здійснює контроль за правильністю та своєчасністю оформлення документів з обліку робочого часу, виробітку, простоїв та заробітної плати. Організує роботу з раціоналізації та винахідництва серед інженерно-технічних працівників та робітників ремонтно-механічної майстерні. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, виконання ними правил та норм з охорони праці. Вносить пропозиції щодо заохочування працівників, що відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни. Організує проведення робіт з підвищення рівня технічних та економічних знань працівників. Здійснює керівництво і контроль за роботою з охорони праці, виробничої санітарії, електро- та протипожежної безпеки. Забезпечує правильну експлуатацію виробничих приміщень, ремонтних площадок, силових установок та іншого устаткування, своєчасне проведення їх ремонту, огляду та випробувань, правильне ведення технічної документації та паспортів. Забезпечує утримання у справному стані захисних пристосувань до верстатів, машин, механізмів та іншого устаткування, запобіжних пристроїв та санітарно-технічного устаткування. Організує безпечне зберігання, транспортування та використання отруйних, їдких, вибуховогненебезпечних та радіоактивних речовин, контролює додержання вимог безпеки під час роботи з цими речовинами. Здійснює керівництво розроблення нових та переглядом діючих посадових інструкцій для спеціалістів та службовців та інструкцій з безпечного ведення робіт для всіх робітничих професій. Забезпечує складання проектів комплексних і поточних планів заходів щодо поліпшення умов праці, запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що відносяться до виробничо-господарської діяльності ремонтно-механічної майстерні; Устав про дисципліну працівників річкового транспорту, правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин; правила технічної експлуатації електроустаткування; правила будови та безпечної експлуатації верстатного парку, устаткування, компресорних установок, повітропроводів, котлів і повітряних балонів, єдину систему планово-запобіжного ремонту; порядок складання паспортів на устаткування, інструкцій з його експлуатації, ремонтних відомостей та іншої технічної документації; технічні вимоги до продукції, технології виробництва; основи економіки та організації виробництва і праці; техніко-економічне та виробниче планування, методи госпрозрахунку; норми та розцінки робіт, положення про оплату праці, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

24. НАЧАЛЬНИК ПАРТІЇ (ТЕПЛОТЕХНІЧНОЇ)

Завдання та обов'язки. Організує проведення паспортних, контрольних і спеціальних випробувань суднових енергетичних установок. Здійснює розроблення і впровадження заходів, що підвищують якість експлуатації суднових енергетичних установок, скорочують витрати пально-мастильних матеріалів, збільшують провізну здатність флоту. Бере участь у розробленні і перегляді норм витрат палива і мастил, режимів роботи, заданої потужності і технічної швидкості суден. Узагальнює і розповсюджує передові вітчизняні і зарубіжні досвіди екіпажів суден щодо збільшення ресурсів суднових енергетичних установок, упровадження нових теплотехнічних приладів, поліпшення паливовикористання. Організує контроль правильності ведення і збереження суднової технічної документації. Організує підвищення кваліфікації співробітників теплопартії, проводить консультації з питань теплотехнічного контролю силами суднових команд і експлуатації суднових енергетичних установок. Проводить виховну роботу у колективі. Контролює виконання трудової виробничої дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали стосовно технічної експлуатації флоту; методики проведення усіх видів теплотехнічних випробувань суднових енергетичних установок і передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у цій галузі; правила технічної експлуатації головних і допоміжних суднових енергетичних установок, систем і механізмів; прилади теплотехнічного контролю, принципи автоматичного регулювання і прилади автоматики; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на березі або механіком на флоті не менше 5 років.

25. НАЧАЛЬНИК ПАРТІЇ (ТЕХНОЛОГО-НОРМАТИВНОЇ)

Завдання та обов'язки. Організує роботу щодо впровадження у портах прогресивних економічно обгрунтованих технологічних процесів та режимів на перевантажувальних роботах, спрямованих на скорочення часу оброблення рухомого складу, покращання якості та безпеки вантажних робіт, прискорення темпів зростання продуктивності праці. Контролює виконання затвердженої технології на виконання перевантажувальних робіт у пароплавстві (судноплавній компанії). Здійснює керівництво щодо вивчення, узагальнення та впровадження у виробництво передових методів праці, нової техніки, прогресивної технології, розроблення показників з нової техніки та контролює їх виконання. Аналізує наслідки оброблення флоту та розповсюджує кращі досягнення серед колективів портів та причалів клієнтури. Надає допомогу та здійснює контроль за правильністю складання технологічних карт, повнотою охоплення технологічною документацією всієї номенклатури вантажів, що перевантажуються, виконанням технічних умов навантаження, розвантаження та розміщення на суднах вантажів, аналізує виконання норм завантаження суден та дає пропозиції щодо їх удосконалення. Здійснює оперативний облік та аналіз досягнень запланованих перепускних спроможностей причалів портів, бере участь у розробленні організаційно-технічних засобів, спрямованих на прискорення оброблення флоту та розвиток портового господарства. Здійснює керівництво розробленням і контролює виконання заходів, що забезпечують збереження залізничних вагонів під час їх оброблення. Контролює виконання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Керує працівниками партії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні, нормативні та методичні матеріали з питань розроблення і оформлення документації з технології, організації праці та управління на перевантажувальних роботах в річкових портах; виробничі потужності та спеціалізацію портів і причалів, перспективи їх розвитку; технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи перевантажувального устаткування, правила його експлуатації; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації; вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології перевантажувальних робіт; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; норми та нормативи часу на перевантажувальні роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в галузі організації та технології перевантажувальних робіт не менше 3 років.

26. НАЧАЛЬНИК ПРИЧАЛУ ВАНТАЖНОГО

Завдання та обов'язки. Організує згідно із змінно-добовим планом виконання перевантажувальних робіт на причалі або групі причалів виконання заходів з підвищення якості перевезення вантажів. Вживає всіх необхідних заходів до забезпечення збереження вантажів. Забезпечує найбільш раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів на перевантажувальних і допоміжних роботах, здійснює контроль за веденням облікової та звітної документації з оброблення суден і залізничних вагонів, а також з виконання складських і допоміжних операцій. Координує роботу складських працівників і комплексних бригад портових робітників, забезпечуючи їх правильне розміщення та використання. Упроваджує передові методи праці комерційних працівників. У практичній діяльності використовує найновіший вітчизняний і зарубіжний досвід з організації роботи порту. Контролює дотримання правил з технічної експлуатації перевантажувальних машин, вантажно-захватних пристроїв і складського устаткування. Аналізує виконання плану перевантажувальних робіт по кожному судну. Розроблює заходи, спрямовані на підвищення ефективності вантажних робіт. Стежить за додержанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань виробництва, технічної і господарської діяльності. Устав з дисципліни працівників річкового транспорту; Устав внутрішнього водного транспорту; правила перевезення вантажів і тарифні керівництва; організацію та технологію перевантажувальних робіт; економіку, організацію і нормування праці; систему нормування і обліку стоянкового часу суден; методи господарського розрахунку; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в організації роботи порту правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

27. НАЧАЛЬНИК ПРИЧАЛУ ПАСАЖИРСЬКОГО

Завдання та обов'язки. Організує роботи на причалі з приймання та відправлення суден відповідно до графіка руху та установленої технології. Забезпечує безпеку посадки та висадки пасажирів, не допускає порушення норм пасажиромісткості. Організує ведення необхідного обліку та установленої звітності. Контролює наявність квитків під час посадки та висадки пасажирів. Організує охорону та безпеку стоянки суден біля причалу. Контролює збереження устаткування причалу та вживає заходів щодо усунення його несправності. Забезпечує правильну технічну експлуатацію причальних споруд. Розроблює заходи, що спрямовані на поліпшення роботи пасажирського причалу. Керує роботою берегових матросів під час швартовки суден. Контролює додержання працівниками причалу виробничої та трудової дисципліни, виконання ними правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації роботи пасажирського флоту; правила перевезення пасажирів, ручної поклажі, багажу та обслуговування пасажирів на суднах і у портах; розклад руху суден, методи господарського розрахунку; основи економіки; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства; види та форми обліку та встановленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на річковому транспорті не менше 3 років.

28. НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ (ЗУПИНКОВОГО)

Завдання та обов'язки. Організує роботу зупинкового пункту з приймання і відправлення суден відповідно до графіка (розкладу) руху і установленої технології. Забезпечує безпеку посадки і висадки пасажирів, не допускає перевищення норм пасажиромісткості. Контролює наявність квитків під час посадки і висадки пасажирів. Організовує охорону стоїчних суден, а також суден, що знаходяться біля причалів на нічному відстої. Забезпечує збереження і справне утримування обладнання причалів (інвентарю, рятувальних засобів, містків тощо). Проводить інструктаж і контролює додержання підлеглими йому працівниками правил техніки безпеки і протипожежного захисту, а також дотримування ними трудової і виробничої дисципліни. Забезпечує зупинковий пункт необхідною наочною інформацією для пасажирів (розклад руху суден, тарифи, реклама). Складає згідно з установленими формами звіти про виробничу і господарську діяльність зупинкового пункту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази з організації роботи пасажирського флоту; правила перевезення пасажирів, ручної поклажі, багажу і вантажів, обслуговування пасажирів на суднах та у портах; розклад руху суден; принципи господарського розрахунку; види і форми обліку і звітності та правила їх оформлення; основи економіки, організації перевезень і управління на транспорті; передовий досвід у галузі організації роботи флоту, основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в експлуатаційній діяльності не менше 1 року.

29. НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ НАФТОВОГО

Завдання та обов'язки. Керує прийманням і відвантаженням товарної продукції і сировини відповідно до паспортів, державних стандартів і технічних умов. Забезпечує виконання плану наливу і розвантаження барж і нафтоналивних суден, повне завантаження і технічно правильну експлуатацію устаткування. Здійснює контроль за технічним станом причального устаткування, насосів, трубопроводів, автоматики і механізмів, вживає оперативних заходів щодо усунення аварій і порушень у роботі устаткування. Виявляє причини простоїв нафтоналивного транспорту і забезпечує ритмічну роботу нафтопункту. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних і капітальних ремонтів споруд і устаткування. Бере участь у розгляді претензій від споживача, що надходять на підприємство. Аналізує результати виробничої діяльності нафтопункту, забезпечує правильність і своєчасність оформлення документації щодо приймання і відвантаження продукції, з обліку робочою часу. Бере участь у складанні заявок на запасні частини, апаратуру, матеріали. Забезпечує упровадження заходів з організації праці. Контролює дотримування працівниками нафтопункту виробничої і трудової дисципліни, виконання норм і правил з охорони праці, виробничної санітарії, пожежної і газової безпеки, а також виконання закону про збереження і чистоту водного і повітряного басейнів. Проводить роботу з виробничого навчання працівників. Подає пропозиції про заохочування працівників, що відзначилися і накладає дисциплінарні стягнення на порушників виробничої і трудової дисципліни. Проводить виховну роботу в колективі.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази стосовно виробничої діяльності нафтопункту; Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту, Устав внутрішнього водного транспорту, правила Річкового Регістру, правила технічної експлуатації річкового транспорту, правила ремонту річкових суден; будову нафтоналивних суден, механізми і устаткування, що установлені на них; технологічну схему трубопроводів, з'єднуючих причальне господарство з резервуарними парками; устаткування та його експлуатацію; режим роботи трубопроводів, норми заливу продукції в баржі і нафтоналивні судна; фарватер і глибини на підході до причалу; державні стандарти та технічні умови на продукцію, що виробляє завод; інструкції з експлуатації барж і нафтоналивних суден; правила організації ремонтних робіт, економіку, організацію виробництва, праці і управління; виробниче планування; облік і звітність; уставні і договірні положення з відвантаження і приймання продукції; діючі положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання, правила охорони праці, протипожежного і газового захисту; правила Держтехнагляду; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 4 років.

30. НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ РЕМОНТНО-ВІДСТОЙНОГО

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво ремонтом та відстоєм флоту. Забезпечує виконання планових завдань в установлені строки, зниження вартості ремонту та безпечного відстою флоту при високій якості ремонтних робіт. Веде роботу з впровадження наукової організації праці, удосконалення технології судоремонту, механізації та автоматизації ремонтного виробництва, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження собівартості і скорочення строків ремонту суден. Здійснює планування, облік і складання звітності щодо виробничої діяльності ремонтно-відстойного пункту, контроль за правильним застосуванням норм виробітку, норм та системи заробітної плати та матеріального стимулювання. Узагальнює та впроваджує передові засоби праці. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови праці. Здійснює підбір та розставлення працюючих за робочими місцями та доцільне їх використання. Контролює додержання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вносить пропозиції про заохочування працівників, що відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової дисципліни, проводить виховну роботу у колективі. Бере участь у постановленні флоту на зимовий відстій та при здаванні суден у технічну та експлуатаційну готовність.

Повинен знати: накази та розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що відносяться до виробничо-господарської діяльності ремонтно-відстойного пункту; Устав служби на суднах річкового флоту; Устав про дисципліну працівників річкового транспорту і правила Річкового Регістру; правила ремонту та відстою річкових суден; правила технічної експлуатації річкового транспорту; порядок проведення дефектування та визначення обсягу та строків ремонту суден; складання паспортів на устаткування, інструкцій з його експлуатації, ремонтних відомостей та іншої технічної документації; технічні вимоги до продукції; технологію судноремонту, передовий досвід виконання судноремонту; основи економіки., організації виробництва та управління; методи госпрозрахунку, норми та розцінки робіт, положення про оплату праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

31. НАЧАЛЬНИК РАЙОНУ (ВАНТАЖНОГО), ДІЛЬНИЦІ (ВАНТАЖНОЇ, ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю усіх ланок вантажного району (дільниці) порту. Забезпечує виконання плану перевантажувальних робіт. Керує роботою з вдосконалення організації, упровадження наукової організації праці. Керує розробленням і забезпечує упровадження заходів, спрямованих на дострокове оброблення суден і вагонів. Забезпечує безпечні умови праці. Вживає заходів щодо запобігання забруднення водного басейну. Організує роботу з укріплення господарського розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та поширення передових прийомів і методів праці. Організує планування, облік і складання установленої звітності виробничо-господарської діяльності вантажної дільниці (району). Здійснює підбір робітників і службовців, їх розставлення та доцільне використання. Контролює дотримання робітниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці і протипожежного захисту. Подає пропозиції щодо заохочування робітників, що відзначились, і накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Сприяє раціоналізації та винахідництву.

Повинен знати: постанови, накази, положення, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничо-технічної та господарської діяльності району (дільниці); Устав з дисципліни робітників річкового транспорту; Устав внутрішнього водного транспорту; правила перевезень вантажів і тарифні керівництва; правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин портів; організацію технологічної підготовки та технологію виробництва перевантажувальних робіт; виробничі потужності та спеціалізації причалів району (дільниці); технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи перевантажувального устаткування; графіки проведення технічних оглядів, профілактик і ремонту перевантажувальної техніки та іншого портового устаткування та гідротехнічних споруд, порядок проведення дефектації та випробувань, визначення обсягу і строків ремонту; вітчизняний та зарубіжний передовий досвід у галузі виконання перевантажувальних робіт, технічної експлуатації перевантажувальної техніки та її ремонту, організації та стимулювання праці; економіку, організацію праці та управління; техніко-економічне і виробниче планування; методи господарського розрахунку; діючі положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила перевезення вантажів і нафтовантажів; умови оброблення і обслуговування суден у портах; положення про взаємовідношення і взаємну відповідальність портів, пароплавств щодо виконання плану перевезення та перевалювання вантажів; договори та угоди, укладені портом з іншими організаціями; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

32. НАЧАЛЬНИК ВОКЗАЛУ (РІЧКОВОГО)

Завдання та обов'язки. Організує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів вокзалу, спрямовує їх діяльність на успішне та якісне виконання усіх планових завдань, високу культуру обслуговування пасажирів, збільшення обсягу та розширення номенклатури послуг, що надаються пасажирам, як на вокзалі, так і на пасажирських суднах усіх ліній. Організує вивчення та впровадження вітчизняних та зарубіжних передових форм та засобів обслуговування пасажирів. Забезпечує безпечні умови посадки та висадки пасажирів та стоянки суден біля причалів. Організує на пасажирських причалах рятувальні пости, обладнані відповідним справним інвентарем. Забезпечує належний санітарно-технічний стан усіх вокзальних приміщень, причалів, інших споруд та території вокзалу. Здійснює контроль за відправленням пасажирських суден у рейс відповідно до розкладу руху. Здійснює нагляд за додержанням трудової дисципліни, відповідного порядку на суднах, що знаходяться біля причалів, забезпечує безпеку їх стоянки, здійснює контроль за додержанням правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вживає заходів щодо забезпечення вокзалу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, підвищення рівня їх кваліфікації, покращання житлових і культурно-побутових умов робітників та службовців.

Повинен знати: накази та інші керівні документи, що відносяться до діяльності річкових вокзалів, правила перевезення пасажирів, багажу та вантажу; будову та конструктивні особливості пасажирських причалів та інших споруд вокзалу, а також правила їх експлуатації і ремонту; основи економіки річкового транспорту; передовий досвід організації робіт з якісного обслуговування пасажирів; види та форми звітності щодо роботи вокзалу; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в експлуатаційній діяльності: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

33. НАЧАЛЬНИК СКЛАДУ ВАНТАЖНОГО

Завдання та обов'язки. Керує виконанням складських операцій на вантажному складі. Організує приймання, раціональне розміщення, зберігання, відвантаження, видачу, облік вантажів і відповідне документальне їх оформлення. Забезпечує роботу складу з своєчасного оброблення суден, вагонів і автотранспорту, відповідає в чинному порядку за надплановий простій транспортних засобів. Узгоджує з адміністрацією суден, представниками суміжних видів транспорту, клієнтурою та іншими зацікавленими організаціями питання, пов'язані з прийманням, видаванням і зберіганням вантажу. Забезпечує дотримання технології та правил техніки безпеки під час виконання перевантажувальних робіт, а також правильну технічну експлуатацію складського устаткування та майна. Використовує у виробничій діяльності передові методи праці та найновіший досвід виконання складських операцій. Складає заявки на інвентар, сепараційний та інші матеріали. Здійснює заходи, передбачені вимогами санітарної, ветеринарної та інших інспекцій. Бере участь у підготовці складу до приймання та зберігання нових видів вантажів; упровадженні нової технології перевантажувальних робіт. Здійснює особисте керівництво безпечним виконанням робіт під час перевантаження небезпечних вантажів. Аналізує роботу складу, розроблює заходи щодо підвищення її ефективності, керує приймальноздавальниками та персоналом вантажного складу.

Повинен знати: Устав з дисципліни працівників річкового транспорту, правила перевезення вантажів і тарифні керівництва; організацію та технологію перевантажувальних і складських робіт; організацію та нормування праці робітників, зайнятих на вантажних роботах; порядок виконання внутрішньоскладських допоміжних операцій; складську справу та найновіший досвід у цій галузі; технічні умови та вимоги до вантажів; правила приймання, складування, схову та видачі різних вантажів, а також передачі вантажів на інші види транспорту; правила документального оформлення складських і транспортних експедиторських операцій; порядок обліку наявності та руху вантажів на складі; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила технічної експлуатації складського устаткування та інвентарю; технічні норми і правила завантаження залізничних вагонів, автотранспорту, річкових суден, основи економіки, організації праці та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи приймальноздавальником вантажу та багажу або комірником не менше 2 років.

34. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ СУДНОВОДІННЯ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю служби з розроблення і впровадження заходів, що направлені на забезпечення безпеки судноводіння, додержання Уставу служби на суднах., правил та положень, що регламентують роботу суден. Забезпечує організацію та проведення інспекційних перевірок суден, контроль організації загальносуднової та штурманської служби на суднах, перевірку додержання на суднах міжнародних, національних та виданих судноплавною компанією нормативно-правових документів та стандартів (правил та норм) щодо безпеки мореплавства, контроль відповідності оснащення суден засобами навігації та зв'язку, індивідуальними та колективними рятувальними засобами міжнародним та національним нормативам, стану, справності та готовності цих засобів. Забезпечує проведення інструктажу та надання допомоги капітанам суден з усіх питань безпеки судноводіння та правильної технічної експлуатації суден, організацію навчання та тренування суднового персоналу з відпрацювання дій у аварійних ситуаціях та боротьбі за живучість. Організує ефективне використання на суднах технічних засобів судноводіння, навігаційно-штурманських посібників та правильне ведення суднової штурманської документації. Організує перевірку забезпечення та постачання суден навігаційними картами, таблицями, посібниками, коректурними матеріалами, керівництвами та наставленнями з мореплавання та довідниками з судноводіння, штурманським майном, розроблення нормативних та інструктивних документів з безпеки мореплавства, що видаються судноплавною компанією, ведення та відслідкування масивів міжнародних та національних нормативно-правових документів та стандартів (правил та норм) з безпеки судноплавства та запобігання забруднення, організує забезпечення цими документами та стандартами судна та берегові підрозділи. Забезпечує контроль ефективності системи управління безпекою стосовно мореплавства, виявлення невідповідностей, їх усунення та підготовку пропозицій щодо коригуючих дій. здійснює контроль за правильною організацією служби на суднах, розробленням заходів та відробкою дій екіпажу щодо боротьби за живучість судна. Контролює виконання в пароплавстві та в підлеглих йому підприємствах чинних законів, правил та положень, що спрямовані на підвищення безпеки плавання суден та запобігання аварійності.

Проводить роботу з підвищення якості судноводіння на основі впровадження нових технічних засобів та методів судноводіння. Забезпечує перевірку знань судноводіння командного складу флоту, вивчає їх ділові якості, займається добором, розставленням та вихованням судноводійних кадрів, здійснює керівництво та контроль за роботою капітанів-наставників. Вивчає та використовує на практиці передові методи вітчизняного та зарубіжного судноводіння.

Повинен знати: постанови, розпорядження, устави, накази та інші керівні матеріали, що визначають напрям розвитку водного транспорту та регламентують безпеку судноводіння; міжнародне морське право та національне законодавство стосовно безпеки мореплавства; правила перевезень вантажів водним транспортом; правила класифікаційних товариств та інших контролюючих організацій, під наглядом яких здійснюється експлуатація суден; міжнародні та національні нормативно-правові документи, стандарти (правила та норми), керівництва, настанови та довідкові видання щодо безпеки мореплавання та запобігання забруднення; перспективні плани міжнародних та національних організацій щодо перегляду чинних, виданню нових та скасуванню (вилученню) застарілих нормативно-правових документів, стандартів (правил та норм) щодо безпеки мореплавання та запобігання забрудненню; сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, експлуатаційно-технічні характеристики та стан суден, кваліфікацію, компетентність та професійну підготовленість суднового штурманського персоналу; правила технічної експлуатації річкового транспорту; технічні засоби судноводіння, навігаційно-штурманські посібники та штурманську документацію щодо своєчасного коригування карт; основи економіки, організації перевезень та управління на транспорті; судноводіння на внутрішніх і морських водних шляхах; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у судноводінні; норми та правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Знання англійської мови в обсязі, як мінімум, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів (у судноплавних компаніях, сертифікованих згідно з МКУБ - Міжнародним кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненням. Стаж роботи за професією капітана не менше 5 років.

35. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ВАНТАЖНОЇ І КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання та обов'язки. Організує вантажну та комерційну роботу у судноплавній компанії (пароплавстві) щодо виконання плану перевезення. Вживає необхідних заходів до переключення вантажів на річковий транспорт, у т.ч. у малозавантажених напрямках, поліпшення організації перевезень у прямому змішаному залізнично-водному сполученні та в сполученні між морськими та річковими портами, розвитку перевезень в універсальних та спеціальних контейнерах та впровадження інших раціональних засобів транспортування вантажів. Забезпечує роботу з укладання договорів та угод з клієнтурою на здавання в оренду складів, вантажно-розвантажувальних механізмів, перевезення вантажів, буксируванню суден та інші роботи, пов'язані з перевезенням, і здійснює контроль за виконанням цих договорів та угод. Організує завезення вантажів у порти (пристані) та на причали вантажовідправників у міжнавігаційний період, оголошує строки прийому вантажів портами (пристанями) від залізниці. Розроблює на основі планових заявок клієнтури з урахуванням перевізної здатності флоту квартальні плани перевезень з помісячним поділом за видами перевезень та родами вантажу. Здійснює оперативний облік та аналіз виконання планів перевезень та перевалки вантажів та вносить пропозиції керівництву пароплавства (судноплавної компанії) про необхідні заходи щодо збільшення перевезень тих чи інших вантажів та відвантаження їх з пунктів перевалки. Через вантажовідправників та управління залізниці забезпечує рівномірне подавання вантажів у пункти перевалення та вільних вагонів портам відповідно до планових норм. Розроблює та здійснює заходи щодо підвищення якості перевезень та прискорення доставления вантажів, веде облік та аналіз випадків незбереження вантажів під час перевезень, контролює додержання строків доставлення вантажів. Аналізує діючі тарифи на перевезення вантажів, вантажно-перевантажувальні роботи та розроблює пропозиції щодо їх удосконалення. Спільно з басейновими управліннями шляху та управліннями судноплавних каналів установлює та подає на затвердження тарифні відстані між портами (пристанями) пароплавства, публікує зведення місцевих тарифів після їх затвердження та здійснює контроль за правильністю застосування тарифів. Розроблює спільно із службою портового господарства та механізації заходи, що сприяють підвищенню рентабельності роботи портів (пристаней), вживає заходів до закріплення кадрів вантажних та комерційних працівників портів (пристаней) в міжнавігаційний період. Вивчає та узагальнює передові методи роботи в галузі вантажної і комерційної діяльності та організує їх впровадження.

Організує та керує відомчим розслідуванням фактів незбереження вантажів та їх неякісних перевезень і за наслідками розслідування готує пропозиції щодо запобігання випадків незбережності вантажів, Оформлює в чинному порядку переадресацію вантажів, дає з цих питань вказівки портам (пристаням), веде облік та реалізацію вантажів, що не мають документів та незапитані.

Повинен знати: постанови, розпорядження та інші нормативні документи з питань вантажної та комерційної роботи; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав залізниці, Устав автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів на річковому, морському, залізничному та автомобільному транспорті; правила перевезень вантажів у прямому, змішаному залізнично-водному сполученні; тарифне керівництво; організацію вантажної і комерційної роботи на транспорті; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі вантажної та комерційної роботи; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 5 років.

36. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСТАВОК НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Завдання та обов'язки. Організує роботу служби та ефективну взаємодію портів та інших структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на успішне і якісне виконання планових завдань виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів (НБМ). Забезпечує якість НБМ, що поставляються, згідно з вимогами технічних умов. Проводить технічну політику у створенні та впровадженні нових технічних засобів та прогресивної технології розроблення піщано-гравійних родовищ, добування, збагачення та завантаження НБМ. Забезпечує укріплення та підвищення ефективності використання мінерально-сировинної бази і технічних засобів виробництва НБМ на основі досягнень науково-технічного прогресу, широкого впровадження передових методів праці, своєчасного і якісного забезпечення геологічних та маркшейдерських робіт. Здійснює контроль за проведенням робіт з розкриття руслових і заплавних піщано-гравійних родовищ, створення підходів до них, рибогосподарській меліорації, рекультивації (вирівнювання) дна рік і водоймищ, запобігання зниження рівнів води в річках, виставлення створів та орієнтирів для роботи земснарядів та плавкранів, русловим зйомкам розроблюваних родовищ та інших робіт шляхового профілю. Забезпечує заходи з охорони навколишнього середовища під час розроблення родовищ НБМ, проведення рекультивації виїмок і відвалів нетоварних фракцій та інші природоохоронні заходи. Організує розроблення проектів оптових цін на НБМ і вносить пропозиції щодо їх зміни, а також тарифів на перевезення та перероблення НБМ. Проводить роботу щодо укріплення трудової та виробничої дисципліни. Бере участь у підбиранні та розставленні експлуатаційних кадрів і плавскладу. Організує ведення обліку та установленої звітності виконання планів виробництва та поставок НБМ. Здійснює нагляд за дотримуванням правил охорони праці, виробничої санітаріії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, положення, державні стандарти та інші нормативні документи, що стосуються питань виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів; тарифне керівництво; технологію виконання геологорозвідувальних робіт, техніку і технологію виробництва НБМ; стан та перспективи розширення мінерально-сировинної бази; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі прогресивної технології розроблення піщано-гравійних родовищ, збагачення та поставки НБМ; економіку, організацію перевезення та управління на транспорті, організацію праці та управління виробництвом; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 5 років.

37. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЗАКОРДОННИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Організує та керує роботою служби щодо виконання плану закордонних перевезень вантажів. Організує роботу з систематичного удосконалення експлуатаційної діяльності флоту закордонного плавання та поліпшення його техніко-економічних показників. Вивчає транспортні зв'язки та кон'юнктуру фрахтового ринку. Узгоджує з зовнішньоторговими об'єднаннями, іноземними фірмами та іншими організаціями за встановленим порядком вимоги, обсяги та напрямки закордонних перевезень вантажів, укладання договорів та угод. Розроблює спільно з відповідними підрозділами пароплавства (судоплавної компанії) виробничий план закордонних перевезень вантажів та використовування суден закордонного плавання. Розроблює заходи з цілорокової експлуатації суден закордонного плавання, що забезпечують зростання продуктивності праці, рентабельності та валютної ефективності роботи флоту. Веде оперативний облік, контроль та аналіз використання суден закордонного плавання, виконання комерційних графіків та планів відправлення експортно-імпортних вантажів. Розглядає та акцептує рахунки, представлені морськими портами та іноземними фірмами за надані послуги суднам закордонного плавання. Вивчає та узагальнює правила (вимоги) закордонних перевезень вантажів, форми чартерів, коносаментів, накладних та інших перевозних документів та подає пропозиції щодо удосконалення документації. Систематизує правила, звичаї, збори, що діють в іноземних портах, та організує ознайомлення з ними екіпажів суден закордонного плавання. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації праці транспортного флоту та організує розповсюдження його на суднах закордонного плавання. Контролює укомплектування екіпажів суден закордонного плавання, виконання плавскладом правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються перевезень експортно-імпортних вантажів та використовування суден закордонного плавання; комерційну експлуатацію флоту; технологію перевезення вантажів; норми оброблення суден у морі та портах; технічні дані флоту та портів басейну; порядок обслуговування (агентування) суден у вітчизняних та іноземних портах; передовий досвід організації роботи транспортного флоту; діючі тарифи; законодавство з мореплавання; організацію зв'язків у басейні; норми постачання суден; економіку, організацію праці та управління; морське та транспортне право; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в галузі експлуатації флоту не менше 5 років.

38. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЗВ'ЯЗКУ (РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю служби, а також роботою берегових та суднових об'єктів зв'язку і електрорадіонавігації. Забезпечує їх правильну технічну експлуатацію, високоякісну і надійну дію з метою забезпечення безпечного судноплавства і оперативно-диспетчерського керівництва роботою флоту і берегових підприємств. Забезпечує стійкий та надійний зв'язок між береговими підрозділами та суднами, що гарантує оперативне управління суднами та їх безпечну експлуатацію. Забезпечує оформлення в органах Державної інспекції електрозв'язку дозволів на право експлуатації технічних засобів судноводіння та зв'язку на суднах та берегових об'єктах, складання розкладів та схем зв'язку та контроль оброблення кореспонденції на каналах зв'язку згідно з нормативними документами, організацію технічного обслуговування технічних засобів судноводіння та зв'язку, підготовку та здійснення програми та планів оснащення суден та берегових об'єктів сучасними технічними засобами судноводіння та зв'язку. Здійснює заходи з упровадження передового досвіду, дальшого розвитку засобів зв'язку і радіонавігації. Координує роботу засобів зв'язку басейну, організує контроль за виконанням правил та інструкцій, що стосуються експлуатації устаткування зв'язку та радіонавігації. Забезпечує виконання планів упровадження нової техніки, контролює правильне витрачання коштів, що виділяються на устаткування суден новітніми засобами зв'язку, радіонавігаційними та гідроакустичними приладами. Аналізує роботу засобів зв'язку і електрорадіонавігації на суднах та берегових об'єктах і надає прогнози щодо їх перспективного розвитку. Веде переговори від імені судноплавної компанії та готує контракти (угоди) на поставки та технічне обслуговування технічних засобів судноводіння та зв'язку. Бере участь від імені судноплавної компанії у нарадах та конференціях з морського зв'язку та електрорадіонавігації, розгляді нових розробок апаратури для об'єктів зв'язку і електрорадіонавігації, проектів та кошторисів на будівництво берегових об'єктів. Здійснює оперативно-технічне керівництво роботою інженерів і радіоспеціалістів, що обслуговують засоби зв'язку і електрорадіонавігації, контролює діяльність електрорадіонавігаційних камер. Бере участь у підбиранні кваліфікованих кадрів служби зв'язку, суднових та берегових об'єктів зв'язку та електрорадіонавігації. Веде у службі виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, керівні матеріали, що стосуються діяльності служби; міжнародні та національні стандарти (правила та норми) щодо радіозв'язку та електрорадіонавігації на морі; сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, техніко-експлуатаційні характеристики суден та суднових засобів зв'язку та електрорадіонавігації; матеріали, документи та інструкції, що регламентують міжнародну організацію зв'язку на морі; документи та інструкції, що визначають питання експлуатації засобів зв'язку та електрорадіонавігації; основи радіотехніки, електроніки та телемеханіки, засоби зв'язку, електорадіонавігації, електроніки та телемеханіки, засоби зв'язку, напрямок розвитку зв'язку та електрорадіонавігації у міжнародному та національному судноплавстві; економіку, організацію праці і управління; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Знання англійської мови в обсязі, як мінімум, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів та конвенційних вимог до суднових радіооператорів (тільки у судноплавних компаніях, сертифікованих згідно з МКУБ - Міжнародним кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненням. Стаж роботи за професією на водному транспорті: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

39. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво у межах пароплавства (судноплавної компанії) комплексним обслуговуванням суден, виконанням робіт та послуг, що пов'язані з підготуванням суден до чергових рейсів, задоволенням усіх виробничих потреб флоту та створенням нормальних культурно-побутових умов екіпажів суден у рейсі та на березі. Дає вказівки береговим підприємствам пароплавства і контролює виконання, відповідно до наданих заявок екіпажів суден щодо постачання паливом, мастилом, газом, іншими матеріалами, прийняття та перероблення підсланевих та госпфекальних вод, відпрацьованих мастил, прийняття сухого сміття, відходів їжі, зачищення суден, обміну та прання білизни, проведення водолазного огляду, забезпечення лоцманської проводки, проведення рейдово-маневрувальних робіт, планових профілактичних доглядів суднових машин, вузлів та механізмів, ремонту, налагодження, огляду, випробування контрольно-вимірювальних, електрорадіонавігаційних приладів та систем, корегування карт та навігаційних посібників, забезпечення продовольчими та промисловими товарами, видачі заробітної плати, кореспонденції, газет, журналів та інших послуг. Веде диспетчерські наради з відповідальними представниками щодо організації комплексного обслуговування флоту та екіпажів суден, яким встановлюються обсяги, черговість та строки виконання суднових заявок на базі змінно-добового плану обслуговування. Здійснює контроль за своєчасним відправленням суден у рейс згідно з нормативами та добовими планами. Інформує плавсклад та їх родини про місце находження суден та про час прибуття їх до порту. Контролює своєчасне виконання замовлень транспортного флоту з доукомплектування або заміни членів екіпажів відділом кадрів пароплавства. Забезпечує авіа- та залізничними квитками членів екіпажу, що направлені на судна, згідно з попередньо наданими заявками. Планує та організує лоцманське та морське проведення транзитного флоту та удосконалює лоцманське обслуговування у межах пароплавства. Здійснює розрахунки щодо зборів, робіт та послуг, виконаних іншими підприємствами та організаціями в порядку комплексного обслуговування суден. Організує планування та облік виробничо-фінансової діяльності служби та використання засобів обслуговування, розроблення та удосконалення нормативів з видів послуг і показників роботи підприємств та організацій пароплавства з комплексного обслуговування флоту. Складає проекти договорів на обслуговування суден пароплавства у морських портах та здійснює контроль за їх виконанням. Організує розроблення та упровадження нових видів та форм обслуговування флоту, спрямованих на дальший розвиток безупинного руху суден та удосконалення структури управління комплексним обслуговуванням флоту у пароплавстві. Вивчає та впроваджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід портів з комплексного обслуговування флоту та плавскладу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила з технічної експлуатації флоту; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; Положення про берегове технічне обслуговування флоту; Єдині графіки проведення технічного обслуговування та профілактик; правила обслуговування суднових механізмів, пристроїв, систем та конструкцій; правила Регістру; правила ремонту суден; порядок проведення дефектування та випробування, визначення обсягів та строків ремонту суден; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден; організацію перевезень вантажів; оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; особливості районів, в яких працює флот; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід комплексного обслуговування флоту; основи технологічного процесу оброблення суден у портах; спеціалізацію підприємств та організацій пароплавства та їх виробничі приміщення; засоби організації та механізації диспетчерської служби; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на посадах керівників нижчого рівня не менше 5 років.

40. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов'язки. Організує роботу служби, спрямовуючи її на своєчасне та якісне виконання планів перевезення та обслуговування пасажирів. Забезпечує оптимальне розставлення пасажирських суден по лініях та їх ефективне використання. Здійснює оперативний контроль за режимом роботи пасажирського флоту та раціональним використанням його пасажиромісткості. Контролює виконання лінійними підприємствами чинного законодавства, наказів та інструкцій пароплавства (судноплавної компанії) з питань перевезень вантажу та пасажирів. Складає необхідні договори та угоди щодо розширення кількості послуг, що надаються пасажирам, та покращання довідково-інформаційної роботи. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації пасажирських перевезень та створює умови для його упровадження в практику роботи пароплавства. Бере участь у розгляданні аварій та аварійних випадків на пасажирських суднах, розробленні заходів щодо їх усунення. Організує ведення обліку та установленої звітності, пов'язаних з перевезенням пасажирів. Здійснює контроль за правильною організацією служби на суднах, вокзалах та причалах, бере участь у розробленні та проведенні заходів щодо запобігання виробничого травматизму під час виконання робіт, пов'язаних з перевезенням та обслуговуванням пасажирів. Веде роботу зі зміцнення трудової та виробничої дисципліни, виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Слідкує за своєчасним підготуванням та поставленням суден на ремонт, надає у цьому допомогу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються питань експлуатації пасажирського флоту; організацію комерційної роботи на водному транспорті; правила перевезень пасажирів; технічні дані флоту; діючі тарифи; організацію зв'язку в межах пароплавства; норми постачання суден; економіку, організацію праці та управління; передовий досвід організації пасажирських перевезень; транспортне право; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у сфері експлуатації не менше 5 років.

41. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА РУХУ ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво та несе відповідальність за діяльність служби експлуатації флоту. Організує рівномірне та ритмічне виконання планів перевезень згідно з установленими обсягами, графіком руху та технічним планом. Розроблює організаційно-технічні плани щодо забезпечення виконання плану перевезень, покращання експлуатаційних показників роботи флоту, зниження собівартості та підвищення рентабельності перевезень вантажів та здійснює контроль за їх виконанням. Організує розроблення планів експлуатаційної роботи, технічних та технологічних норм використання флоту, графіків і розкладів руху суден та їх пов'язування з оброблення суден у портах та на причалах клієнтури. Вивчає, узагальнює та організовує упровадження в практику передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з експлуатації флоту, прогресивної технології, організації праці плавскладу та комплексного обслуговування флоту. Контролює виконання плану розставлення флоту на пункти зимового відстоювання та ремонту. Бере участь у підбиранні та розставленні експлуатаційних кадрів та плавскладу, веде роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни. Контролює на суднах виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Організує ведення обліку та установленої звітності з експлуатаційної роботи, виконання суднами планів перевезення вантажів та економічних показників. Організує діяльність капітанів-наставників щодо забезпечення безпечних умов праці суднових екіпажів. Керує працівниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються питань експлуатації флоту; організацію комерційної роботи на водному транспорті; економіку, організацію праці та управління транспортним процесом; передовий досвід організації роботи флоту; транспортне право; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у сфері експлуатації не менше 5 років.

42. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПОРТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МЕХАНІЗАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Забезпечує підвищення ефективності використання виробничих потужностей портів пароплавства (судноплавної компанії), причалів клієнтури та їх технічне переозброєння, керує здійсненням технічної політики у сфері розвитку портів та причалів, спрямованої на підвищення перепускної здатності та розширення номенклатури вантажів, що перероблюються, підвищення продуктивності праці на перевантажувальних роботах, широке упровадження нової техніки, сучасних високопродуктивних перевантажувальних процесів, скорочення ручної праці. Організовує облік наявності та руху перевантажувальної техніки, енергетичного, верстатного та ремонтного устаткування. Обґрунтовує заявки на придбання перевантажувальної техніки, вантажозахватних пристроїв, змінно-запасних частин, агрегатів, верстатів, розподіляє їх між портами пароплавства та контролює введення в експлуатацію. Здійснює контроль за технічною експлуатацією перевантажувальної техніки, енергетичного, складського та портового господарства відповідно до діючих правил та положень. Розроблює графіки планово-запобіжних ремонтів, а також перспективні та поточні плани переустаткування та модернізації, забезпечує контроль за їх виконанням. Розподіляє обсяги капітального ремонту перевантажувальної техніки, двигунів внутрішнього сгоряння, електродвигунів, трансформаторів та іншого обладнання між ремонтними підприємствами, установлює строки та контролює хід їх ремонту. Забезпечує упровадження передових методів технічної експлуатації, спрямованих на збільшення міжремонтних періодів, скорочення строку ремонту, підвищення надійності перевантажувальної техніки та гідротехнічних споруд. Веде роботу з розвитку ремонтних баз портів, здійснює контроль за технічною експлуатацією рейдів, акваторій портів та водних підходів до них. Організує підготовку портів та причалів клієнтів до роботи в зимових та льодових умовах, підготовку їх до навігації. Контролює розвиток підсобних господарств у портах та забезпечує ефективне використання капітальних вкладень та матеріальних ресурсів, що виділяються для їх створення та реконструкції. Забезпечує виконання у портах правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні, нормативні та методичні матеріали з питань організації та експлуатації портів; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; правила будови та безпечної експлуатацій вантажопідйомних кранів; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин річкових портів; організацію технологічної підготовки та технологію виконання перевантажувальних робіт; виробничі потужності та спеціалізацію портів, пристаней та причалів клієнтури; технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи перевантажувальної техніки; графіки проведення технічних оглядів, профілактичних та інших ремонтів перевантажувальної техніки, іншого портового устаткування та гідротехнічних споруд; порядок проведення дефектації та випробування, визначення обсягів та строків ремонту; вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технічного оснащення портів, технічної експлуатації перевантажувальної техніки та її ремонту; передові методи праці, основи економіки та управління виробництвом; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

43. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання та обов'язки. Забезпечує оперативне керівництво і ритмічну роботу промислових підприємств. Забезпечує своєчасне і якісне виконання планів промисловими підприємствами з судноремонту, суднобудування і машинобудування згідно з затвердженими обсягами і номенклатурними показниками, випуск товарів широкого вжитку. Розроблює квартальні, річні, перспективні плани виробництва з промислової діяльності. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, подає юридичній службі пароплавства матеріали щодо невиконання підприємствами договірних зобов'язань для пред'явлення штрафних санкцій. Організує з відповідними службами і відділами пароплавства роботу промислових підприємств з розроблення і здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці і рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції, освоєння упроваджуваних нових та ефективне використання існуючих виробничих потужностей і устаткування, економію матеріальних, паливно-енергетичних та трудових ресурсів, в установленому порядку подає заходи на затвердження керівництву пароплавства. Забезпечує раціональне завантаження промпідприємств, веде роботу з їх спеціалізації і кооперування, організації спеціалізованих виробництв, цехів, дільниць, міжбасейнового кооперування. Організує роботу промпідприємств з технічної експлуатації і планово-запобіжного ремонту устаткування будинків і споруд, проведення паспортизації підприємств. Спільно з планово-економічним відділом (ПЕВ) забезпечує проведення розрахунків використання промислових потужностей промпідприємств. Вивчає потребу промпідприємств у технічному, енергетичному, підйомно-транспортному обладнанні, розподіляє виділені на нього кошти, організовує своєчасне введення в експлуатацію нового устаткування. Контролює і аналізує використання промпідприємствами промислового устаткування, організує роботу підприємств з підвищення змінності його роботи, з поліпшення використання устаткування, складає проекти планів капітального ремонту устаткування і автотранспорту на підприємствах інших відомств, подає їх на затвердження керівництвом пароплавства і контролює їх виконання. Складає плани підготовки промислових підприємств до зимового ремонту флоту і забезпечує їх виконання, плани проведення днозаглиблювальних робіт на акваторії промпідприємств. Планує, організує виконання і контроль за ходом навігаційного та зимового ремонту флоту. Аналізує виконання виробничої програми промпідприємствами з усіх видів діяльності, бере участь у розгляді бухгалтерських звітів, балансу підприємств і підготовці рішень пароплавства щодо виконання підприємствами виробничої програми. Забезпечує і контролює роботу промислових підприємств з підвищення якості і атестації продукції, упровадження і застосування комплексної системи управління якістю продукції. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи новаторів, передових методів ремонту флоту, організації праці, госпрозрахунок, економічні методи управління промпідприємствами. Бере безпосередню участь у роботах з упровадження нової техніки, технології, засобів малої механізації. Вивчає та аналізує причини збитковості виробництв, вживає необхідних заходів щодо підвищення їх рентабельності. Веде в службі виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, якості управлінської праці. Здійснює контроль за додержанням правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, що стосуються судноремонтних, суднобудівних та машинобудівних підприємств; правила ремонту суден; правила і нормативні документи Річкового Регістру, правила з технічної експлуатації флоту; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту, передові методи управління, безвідходну та енергозберігаючу технології; основні положення госпрозрахунку, самофінансування, оперативного управління промисловими підприємствами; виробничі потужності та верстатний парк підлеглих підприємств; шляхи підвищення ефективності праці промпідприємств; перспективу розвитку промислової бази пароплавства; правила охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії, протипожежного захисту, режимні заходи щодо захисту навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

44. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ СУДНОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво виробничо-господарською діяльністю служби. Забезпечує організацію технічної експлуатації флоту з додержанням нормативних техніко-економічних характеристик та мінімальних витрат на технічну експлуатацію та ремонт, контроль стану та постійну технічну готовність суден до плавання, безпечну технічну експлуатацію суден та технічну безпечність праці суднового персоналу. Забезпечує організацію нагляду за суднами, своєчасне продовження та підтвердження суднових документів, наявність на суднах та додержання судновим персоналом нормативно-інструктивних документів (правил, норм, інструкцій) щодо технічної експлуатації суден, навчання та тренування суднового персоналу, постійну технічну готовність суден до дій у аварійних ситуаціях. Керує розробленням планів-графіків ремонту флоту, графіків технічного обслуговування суднової техніки, планів поставки запасних частин, устаткування та інструментів. Організує розгляд кошторисів, калькуляцій та відомостей на ремонт суден, облік та аналіз тривалості ремонтних робіт, контролює виконання графіків судноремонту, повноту та якість робіт, своєчасне оформлення фінансових операцій та розрахунок з організаціями, освоєння передбачених обсягів робіт. Організує складання планів інспекторських оглядів та їх виконання, проведення теплотехнічних робіт на суднах силами теплопартій та суднових екіпажів. Забезпечує розроблення та виконання оптимальних режимів роботи суднових енергетичних установок, організацію бункеровки суден, заходи щодо зниження витрат паливно-мастильних матеріалів. Бере участь у розгляді технічних завдань, технічних проектів на нові судна, у прийманні суден з будівництва та організує їх технічну експлуатацію з виконанням гарантійних вимог заводу-будівельника. Відповідно до галузевих нормативів виконує формування технічного резерву суднової техніки на підприємствах пароплавства (судноплавної компанії). Узгоджує технічні умови на виготовлення та поставку суднових механізмів та вузлів. Керує роботою з уніфікації вузлів та деталей суднових механізмів. Розроблює технічні заходи щодо збільшення тривалості періоду роботи флоту між ремонтами із збереженням техніко-експлуатаційних характеристик, організує їх виконання. Здійснює контроль за роботою берегових виробничих дільниць, організує та контролює метеорологічну службу на підприємствах, паспортизацію флоту, забезпечує судна експлуатаційною технічною документацією. Організує планово-запобіжний ремонт флоту, складає плани технічного стану, графіки ПЗР, установлює ліміти на всі види ремонту флоту та несе відповідальність за правильне витрачення коштів. Керує роботою щодо збирання та аналізу донесень про надійність суднової техніки, контролює рекламаційну роботу, слідкує за виконанням підприємствами своїх гарантійних зобов'язань. Організує та забезпечує виконання екіпажами правил, інструкцій, керівництв та положень з технічної експлуатації суден, заходів щодо безпечних методів обслуговування суднової техніки. Систематично вивчає ділові якості суднових спеціалістів, слідкує за підвищенням їх кваліфікації, подає пропозиції з підбору і розставлення кадрів, про заохочення та накладання стягнень. Проводить виховну роботу серед спеціалістів служби, роботу з суворого додержання працівниками флоту та берегових підрозділів правил охорони праці, трудової та виробничої дисципліни, підвищення відповідальності щодо виконання планових завдань.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності служби; міжнародні та національні нормативно-правові документи та стандарти щодо безпеки та запобігання забруднення; правила класифікаційних товариств та інших уповноважених на це контролюючих організацій, під наглядом яких здійснюється експлуатація суден; правила з технічної експлуатації флоту; правила ремонту суден; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення науки і техніки в галузі судноремонту і технічної експлуатації флоту; механізми ціноутворення та стан ринку технічного сервісу у міжнародному судноплавстві; сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, техніко-експлуатаційні характеристики та стан суден, кваліфікацію, компетентність та професійну підготовленість суднового командного складу механіків; положення госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності; теоретичні основи теплотехніки, електротехніки, теорії ДВС, методів оцінки їх технічного стану, надійності і довговічності; економіку, організацію виробництва та економічні методи управління; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Сертифікат про проходження курсу навчання щодо застосування МКУБ (Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забруднення та знання англійської мови в обсязі, як мінімум, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів (тільки у судноплавних компаніях, сертифікованих згідно з МКУБ). Стаж роботи за професією на керівних посадах нижчого рівня або на посаді старшого механіка на суднах не менше 5 років.

45. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ЗАЧИЩЕННЯ НАФТОНАЛИВНИХ СУДЕН

Завдання та обов'язки. Керує організацією роботи з зачищення суден від "мертвих" залишків нафтовантажів, що не піддаються вивантаженню за допомогою вантажних насосів, забезпечує суворе виконання технологічних операцій зачищення танків нафтоналивних суден, графіків перебування робітничих зачисних бригад у середині вантажних танків, додержання технологічних перерв та відпочинку. Здійснює контроль за станом захисного спецодягу робітників зачисних бригад і постачанням підручних засобів і допоміжних механізмів. Безпосередньо відповідає за технічний стан і правильну експлуатацію устаткування, механізмів та інших засобів зачисного господарства, вживає оперативних заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям, усунення несправностей під час роботи технічних засобів зачищення. Веде суворий контроль за додержанням правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту на всіх операціях технологічного процесу зачищення нафтоналивних суден. Бере участь у складанні заяв на запасне устаткування, деталі, апаратуру і матеріали, своєчасне забезпечення мийними поверхнево-активними, розріджувальними і сухообробляючими, а також відповідними хімічними і механічними засобами. Бере участь у розробленні планово-запобіжного і капітального ремонту устаткування і своєчасній заміни технічних і захисних засобів, що відпрацювали плановий ресурс фізичного стану і надійності функціонування. У практичній діяльності використовує новітні досягнення в галузі звільнення резервуарів від залишків нафтопродуктів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила ремонту суден, правила і нормативні документи Річкового Регістру, правила з технічної експлуатації флоту; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; будову нафтоналивних суден, механізми і устаткування, встановлені на них, технологічну схему і режим роботи трубопроводів, устаткування та їх експлуатацію; норми заливу продукції у баржі та нафтоналивні судна; інструкції на експлуатацію барж та нафтоналивних суден; правила організації ремонтних робіт, сучасну вітчизняну та зарубіжну технологію, найновіші хімічні і механічні засоби виконання робіт із зачищення ємкостей від залишків нафтопродуктів; економіку, організацію виробництва, праці та управління, виробниче планування, обліки, звітність; діючі положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання; правила охорони праці, протипожежного і газового захисту, правила Держтехнагляду; основи трудового законодавства; засоби охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра і молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ДЕВІАТОР

Завдання та обов'язки. Виконує роботу з ремонту, настроювання, знищення магнітної тарадіодевіації магнітних компасів, радіопеленгаторів, а також забезпечує справну роботу пов'язаних з ними периферійних приладів. Визначає та розраховує таблиці залишкової магнітної і радіодевіації. Перевіряє правильне установлення та монтаж радіопеленгаторів, магнітних компасів та пов'язаних з ними периферійних приладів, забезпечує їх справний технічний стан. Інструктує штурманський склад з питань технічної експлуатації згаданих приладів. Контролює наявність і правильне ведення технічної документації на магнітні компаси, радіопеленгатори і пов'язані з ними периферійні прилади. Проводить паспортизацію указаного устаткування. Розроблює пропозиції щодо постачання суден матеріалами та запасними частинами до технічних засобів судноводіння. Веде встановлену документацію з обліку роботи на суднах технічних засобів судноводіння із виконання обсягу девіаційних робіт. Використовує в практичній діяльності новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в галузі технічних засобів судноводіння.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші матеріали, що стосуються питань забезпечення надійної роботи технічних засобів судноводіння; правила плавання та запобігання зіткнення суден у морі; судноводіння, лоцію; маневрені якості суден; будову, принцип дії, технічні характеристики, експлуатаційні дані, правила технічної експлуатації радіопеленгаторів, магнітних компасів та пов'язаних з ними периферійних приладів, їх настроювання та ремонт; теорію девіації магнітного компасу і радіонавігації; новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі технічних засобів судноводіння; основи економіки, організації виробництва і праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією на суднах не менше 3 років.

2. ІНЖЕНЕР З АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням аварійно-рятувальних робіт. Розроблює проектно-технічну документацію та план організації рятувальних робіт. Визначає в кожному конкретному випадку склад та оснащеність аварійних підрозділів для виконання рятувальних операцій і контролює їх підготовку для виходу на місце аварії. Розроблює плани та організаційні заходи щодо забезпечення постійної готовності працівників і технічних засобів загону (групи) до виконання аварійно-рятувальних робіт, бере участь у аварійно-рятувальних навчаннях і тренуванні, проводить теоретичні заняття. Контролює додержання правил охорони праці під час виконання аварійно-рятувальних робіт. Інформує керівництво загону про хід рятувальних робіт, веде робочий журнал рятувальної операції, оформлює звітно-технічну і фінансову документацію. Веде облік аварій у зоні діяльності загону (групи), узагальнює досвід проведення аварійно-рятувальних операцій і розроблює пропозиції щодо удосконалення технології аварійно-рятувальних робіт. Бере участь у розробленні виробничих планів та пропозицій з перспективного розвитку технічної оснащеності загону (групи).

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань проведення аварійно-рятувальних робіт під час рятування людей та суден, що терплять лихо на річках, водосховищах та інших внутрішніх водоймах, а також басейнах плавання суден змішаного плавання; організацію і проведення аварійно-рятувальних робіт, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; правила плавання на внутрішніх водяних шляхах та у морі; основи теорії та будови суден внутрішнього та змішаного плавання; питання економіки, організації праці та управління; правила та норми охорони праці; виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт I категорії не менше 2 років.

Інженер з аварійно-рятувальних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістра спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

Інженер з аварійно-рятувальних робіт II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Інженер з аварійно-рятувальних робіт: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР ІЗ СУДНОПІДІЙМАЛЬНИХ РОБІТ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням суднопідіймальних робіт. Бере участь у розробленні технічного проекту на піднімання судна, календарного графіка суднопідіймальних робіт. Готує документацію на судно, що затонуло, або за однотипним судном та результати водолазного обстеження, як вихідних даних, необхідних для виконання відповідних розрахунків та проектування. Визначає в кожному окремому випадку склад та оснащеність суднопідіймальних підрозділів і контролює їх підготовленість до виходу на місце аварії. Розроблює плани та організаційні заходи до забезпечення готовності працівників і технічних засобів загону (групи) та виконання суднопідіймальних робіт, бере участь у аварійно-рятувальних навчаннях і тренуваннях, проводить теоретичні заняття. Контролює дотримання встановлених технологічних схем та правил охорони праці під час виконання суднопідіймальних робіт. Інформує керівництво загону про хід суднопідіймальних робіт, складає звітно-технічну і фінансову документацію. Узагальнює досвід проведення суднопідіймальних робіт і розроблює пропозиції щодо удосконалення технології суднопідіймальних робіт. У виробничій діяльності використовує новітній вітчизняний та зарубіжний досвід виконання суднопідіймальних робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань організації виконання суднопідіймальних робіт, а також аварійно-рятувальних робіт на річках, водосховищах та інших внутрішніх водоймах, а також басейнах плавання суден змішаного плавання; правила плавання на внутрішніх водяних шляхах та у морі; технологічні схеми та кошторисні норми на суднопідіймальні роботи; порядок розроблення технічного проекту на піднімання судна, що затонуло, основні розрахунки, пов'язані з виконанням суднопідіймальних робіт; основи теорії та будови суден внутрішнього та змішаного плавання; характеристики плавучих кранів, суднопіднімальних понтонів, водолазного устаткування та спорядження, різних допоміжних машин, механізмів, пристосувань та пристроїв, що використовуються на суднопідіймальних роботах; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання суднопідіймальних робіт; питання економіки, організації праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер із суднопідіймальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт I категорії не менше 2 років.

Інженер із суднопідіймальних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

Інженер із суднопідіймальних робіт II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Інженер із суднопідіймальних робіт: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР СПЕЦІАЛЬНОГО ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво технічною експлуатацією спеціального флоту, що використовується на рятівних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших підводних роботах, а також контроль за використанням при цьому найбільш ефективної технології робіт, забезпечення своєчасного та якісного ремонту спеціального флоту, належного технічного обслуговування, виконання екіпажами суден діючих правил, наказів, положень, вимог, нормативних та інших інструктивних документів з технічної експлуатації суднового устаткування, систем, пристроїв та механізмів, правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Керує своєчасною підготовкою до ремонту суден спеціального флоту. Контролює оформлення суднових документів, правильність ведення суднової технічної документації, облік та звітність щодо технічної експлуатації флоту. Організує підготовлення документів на списання суден з балансу підприємства. Узагальнює прогресивний досвід роботи і розроблює пропозиції щодо удосконалення технічної експлуатації і технології робіт спеціального флоту. Проводить роботу з підвищення технічних та економічних знань працівників спеціального флоту, виховну роботу у колективі.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються технології робіт, технічного обслуговування та ремонту спеціального флоту; правила плавання на внутрішніх водних шляхах, виробничі потужності, технічні характеристики машинних установок та іншого устаткування на суднах; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудівництва спеціального флоту для виконання підводних робіт, технічного оснащення флоту, технічної експлуатації флоту і судноремонту; передові методи організації праці і виробництва з технічної експлуатації флоту і судноремонту; питання економіки, організації праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер спеціального флоту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера спеціального флоту I категорії не менше 2 років.

Інженер спеціального флоту I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера спеціального флоту II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

Інженер спеціального флоту II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера спеціального флоту: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 2 років.

Інженер спеціального флоту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки - спеціаліст або бакалавр, без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР-ДИСПЕТЧЕР З РУХУ ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво і контроль за роботою флоту, виконанням суднами графіків (розкладів) руху і планів перевезення вантажу та пасажирів, інших виробничо-фінансових показників. Організує роботу щодо завантаження суден у зворотному напрямі. Вживає оперативних заходів щодо запобігання та ліквідації простоїв суден під вантажними операціями у портах і на причалах клієнтури, а також з раціонального використання вантажопідйомності та вантажопасажиромісткості флоту. Вживає заходів до своєчасного забезпечення суден паливом, мастильними матеріалами та іншими видами їх комплексного обслуговування. Своєчасно інформує командний склад суден про штормові попередження і вживає необхідних заходів до надання допомоги суднам, що терплять лихо. Регулює процес перепуску суден через шлюзи. Підтримує постійний зв'язок з портовими, санітарними та іншими зацікавленими організаціями про прихід у порт та видхід з порту суден. Здійснює облік та складання установленої звітності по флоту. Керує роботою змінних диспетчерів та операторів диспетчерської служби і контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації. Сприяє упровадженню наукової організації праці, поширенню передових методів праці кращих екіпажів суден.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні, методичні та нормативні матеріали з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден; правила перевезення вантажів і пасажирів; основи технологічного процесу оброблення суден у портах; основи судноводіння на внутрішніх водяних шляхах; засоби організації та механізації диспетчерської служби; вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології та прогресивних методів експлуатації флоту і оброблення його у портах; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер-диспетчер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-диспетчера I категорії не менше 2 років.

Інженер-диспетчер I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-диспетчера з руху флоту II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста або бакалавра - не менше 3 років.

Інженер-диспетчер II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-диспетчера: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Інженер-диспетчер: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК З ФЛОТУ ГРУПОВИЙ

Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію технічної експлуатації закріпленої за ним групи суден з додержанням нормативних техніко-експлуатаційних вимог і мінімальних витрат на ремонт і технічне обслуговування. Спільно з механіками суден розроблює графіки технічного обслуговування), виведення судна з експлуатації на ремонт і технічне обслуговування в навігаційний період, складає відомості на поточний та середній ремонти. В період судноремонту веде облік обсягів виконаних робіт і несе персональну відповідальність за повноту та якість ремонту, витрати матеріалів, трудових і фінансових коштів на ремонт. Організує роботу з підготовки та своєчасного пред'явлення суден до огляду Регістром, здачі флоту у технічній готовності до експлуатації, стежить за комплектуванням суден технічною документацією, запасними частинами та матеріально-технічним майном. У навігаційний період здійснює контроль за судновими екіпажами щодо виконання ними графіка технічного обслуговування, своєчасного і правильного ведення суднової технічної документації, станом технічного навчання, виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій. Проводить технічні заняття з відроблення швидких і правильних дій при аварійних ситуаціях, внаслідок відмови ДАУ (ДУ), РУ та інших механізмів шляхом імітації відмовлення техніки. Перевіряє достовірність даних теплотехнічного контролю, у разі потреби проводить практичні заняття з цих питань. Розроблює організаційно-технічні заходи щодо підвищення рівня технічної експлуатації флоту. Всебічно сприяє упровадженню на суднах і судноремонті передових методів праці, засобів технічної діагностики і малої механізації, наукової організації технічної експлуатації, сприяє розвитку раціоналізаторської роботи, економічних методів управління. Відповідає за своєчасність оформлення та пред'явлення рекламацій заводам-виготовлювачам (вирубникам) та судноремонтним підприємствам, облік напрацювання основних механізмів суден у групі на відмовність до середнього та капітального ремонту, заміни. Контролює заходи щодо підвищення трудової дисципліни, бере участь у вихованні, підготовці, розставленні та дипломуванні командного складу суден. Груповому інженеру-механіку з флоту в період навігації до 75% робочого часу надається для відвідування суден.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила ремонту суден, правила і нормативні документи Річкового Регістру, посадові інструкції та інші керівні документи з технічної експлуатації флоту; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту; передові методи праці; економічні методи управління; основні положення госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності; теоретичні основи теплотехніки, електроприводів, методів оцінки технічного стану, надійності і довговічності; техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних СЕУ суден закріпленої групи, практичні заняття в галузі використання теплотехнічних та діагностичних засобів контролю техстану; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка на суднах не нижче 3-ї групи: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

7. ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК З ФЛОТУ ЛІНІЙНИЙ

Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію навігаційного ремонту суден, що перебувають у межах обслуговуваної ділянки. Визначає характер, обсяги технічних несправностей, встановлює терміни їх усунення та, у разі потреби, направляє судна на судноремонтне підприємство. Оформляє документацію на виконання судноремонтних робіт та інформує про це судновласника. Систематично перевіряє справність, надійність та технічний стан суден, суднових механізмів та пристроїв, установлює необхідність їх ремонту, складає акти огляду, встановлює причину та категорію ремонту і свій висновок записує до суднового журналу. Контролює хід виконання ремонтних робіт, вживає заходів щодо скорочення строків ремонту та простою суден на рейді в очікуванні огляду та направляє на ремонт; здійснює контроль за правильним розподілом навігаційних матеріалів, що знаходяться на складі. У міжнавігаційний період здійснює контроль за ходом, якістю та повнотою ремонту суден на закріпленому за ним судноремонтному підприємстві. Контролює додержання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час виконання ремонтних робіт. У виробничій діяльності використовує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід технічного обслуговування суден.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інші керівні методичні і нормативні документи, правила технічної експлуатації флоту; правила і нормативні документи Річкового Регістру; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; правила ремонту суден; будову суден, механізмів, устаткування, установлених на суднах; порядок проведення дефектації і визначення обсягів і термінів ремонту суден; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання судноремонту і забезпечення технічної надійності суднових машин та механізмів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка на суднах: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

8. МЕХАНІК-НАСТАВНИК

Завдання та обов'язки. На закріпленій групі флоту забезпечує технічну експлуатацію суднової техніки з додержуванням нормативних техніко-експлуатаційних характеристик. Здійснює контроль за дотриманням у справному технічному стані енергетичного, рефрижераторного, технологічного та іншого устаткування, суднових систем, пристроїв і механізмів, а також за забезпеченням своєчасного та кваліфікованого технічного обслуговування, правильного ведення суднової технічної та експлуатаційної документації, якісним технічним навчанням, виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій. Проводить на суднах практичні заняття з відроблення правильних дій під час аварійних ситуацій внаслідок відмови суднової техніки шляхом імітації окремих відмов. Надає допомогу екіпажам суден у налагоджувальних і теплотехнічних роботах, виявляє конструктивні та експлуатаційні дефекти, організує рекламаційну роботу, збирання та оброблення інформації з надійності та довговічності суднової техніки. Вивчає умови експлуатації та розроблює заходи до подовження міжремонтних періодів роботи устаткування. Бере участь у підготовці пропозицій з реконструкції, переозброєння суден, у роботах з упровадження засобів технічної діагностики, автоматики, малої механізації, нової техніки. Несе відповідальність за дотриманням правил технічної експлуатації, інструкцій з експлуатації заводів-виробників на суднах закріпленої групи, розглядає технічні проекти на нові судна і суднову техніку, бере участь у випробовуваннях зразків нової техніки. Проводить аналіз діючих нормативів з технічної експлуатації флоту, готує пропозиції до їх перероблення та коректування. Бере участь у розслідуванні причин аварій суднових механізмів, а також у розробленні заходів щодо їх запобігання. Сприяє раціоналізаторській роботі, узагальнює передовий досвід у галузі технічної експлуатації флоту. Вивчає ділові якості командного складу флоту, подає пропозиції з підбору і розставлення кадрів. Веде виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення якості роботи флоту, зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження в частині розвитку річкового транспорту та удосконалення технічної експлуатації суднової техніки; правила технічної експлуатації річкового транспорту та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки; правила і нормативні документи Річкового і Морського Регістрів, трудове законодавство; Устав з дисципліни працівників річкового транспорту, Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту; основні напрямки науково-технічного прогресу на річковому транспорті та передовий вітчизняний та зарубіжний досвід технічної експлуатації суден, теоретичні основи теплотехніки, електротехніки, методи оцінки надійності та довговічності, наукової організації технічної експлуатації суден; техніко-експлуатаційні характеристики суднової техніки, основи економіки, організації виробництва і праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи: за професією механіка групового: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років, для бакалавра - не менше 5 років; за професією механіка на суднах: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років, для бакалавра - не менше 7 років.

9. УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРИЙМАННЯ СУДЕН ВІД СУДНОБУДІВНИХ ЗАВОДІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за якістю будівництва та термінами поставки суден. Бере участь у розгляді та дає висновки щодо розроблюваної проектними організаціями технічної документації, візує проекти договорів на будівництво суден, погодження на виконання додаткових робіт. Враховує відступи від проекту та аналізує їх виникнення, узгоджує повідомлення про коригування проектів. Веде нагляд за виготовленням відповідальних вузлів та конструкцій суден, узгоджує з проектними організаціями та заводами номенклатуру приймання окремих вузлів, погоджує її з прийманнями, що проводяться інспекціями Регістру. Після отримання актів ВТК суднобудівного заводу приймає роботи з окремих етапів та вузлів. Контролює якість та комплектність виготовлених механізмів та устаткування до встановлення їх на судно, а також правильність їх технічної експлуатації після установлення на судні до здавання судна замовнику. Вирішує технічні та організаційні питання, що виникають в процесі будівництва суден. Перевіряє готовність судна до виходу на ходові випробування, бере участь у комісіях з іспитів та приймання дослідних і головних зразків суднових механізмів та виробів у приймально-здавальних випробуваннях і спробних рейсах. Перевіряє звітну технічну документацію, що видається на судно. Бере участь у розгляданні рекламаційних актів, що надходять від пароплавств-власників суден, пред'являє суднобудівельному заводу претензії та штрафні санкції за прострочення здавання суден проти термінів, які обумовлені договорами. Розглядає раціоналізаторські пропозиції, що відносяться до будівництва суден, робить щодо них висновки та узгоджує порядок їх затвердження. Керує роботою екіпажу з вивчення та освоєння судна до прибуття приймальної комісії. Розглядає калькуляції, кошторисно-фінансові розрахунки для обгрунтування орієнтовних цін на судна, а також на додаткові роботи, що не передбачені технічними проектами.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за якістю; Особливі умови поставки суден громадянського призначення, Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення; Правила Регістру та правила Річкового Регістру; Устав служби на судах річкового флоту, Устав служби на судах морського флоту; Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; методи планування підвищення якості продукції; системи, методи та засоби технічного контролю; технологію суднобудування; порядок атестації якості; правила проведення приймальних випробувань суден; організацію обліку, порядок і терміни складання звітності про якість продукції; досвід передових та зарубіжних суднобудівних підприємств щодо досягнення високих показників якості продукції та її контролю; діючі державні стандарти, технічні умови, стандарти підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; вимоги з охорони праці до суден внутрішнього і змішаного плавання та суднового устаткування; санітарні правила до суден; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією на інженерно-технічних посадах у суднобудуванні: для магістра - не менше 7 років, для спеціаліста - не менше 10 років.

ФАХІВЦІ

1. ВОДОЛАЗНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво аварійно-рятувальними, суднопіднімальними та підводнотехнічними водолазними роботами, що проводяться водолазними станціями. Забезпечує контроль за якісним виконанням робіт водолазами і дотримуванням правил охорони праці. Контролює правильну експлуатацію і зберігання водолазного спорядження та устаткування. Бере участь у розробленні робочих планів виконання суднопіднімальних, підводно-технічних, аварійно-рятувальних робіт, своєчасно проводить огляди водолазної техніки і забезпечує медичний огляд водолазного персоналу. Бере участь у організації технічного та економічного навчання водолазного персоналу. Забезпечує проведення обліку і складання установленого звіту на водолазних станціях. Використовує в практичній діяльності новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в галузі організації водолазних робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні, методичні і нормативні матеріали відносно організації водолазних робіт; водолазну справу, будову і правила експлуатації водолазного спорядження; організацію і методи виконання водолазних робіт, новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в цій галузі, основи водолазної медицини; основи теорії і будови корабля, існуючі конструкції гідротехнічних споруджень, водозаборів, підводних переходів трубопроводів і кабелів; такелажне діло; повітряне господарство, що застосовується під час виконання водолазних робіт; основи економіки, організації виробництва і праці: правила та норми охорони праці, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавра, молодший спеціаліст), спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі (на курсах), вища водолазна кваліфікація, що надає право відповідального керівництва всіма видами водолазних спусків та стаж роботи водолазом 1 класу I-II групи спеціалізації не менше 3 років.

2. ДИКТОР (НА ВОКЗАЛІ)

Завдання та обов'язки. Веде передачі по службовій радіотрансляційній мережі спеціальних програм та оперативної інформації згідно з установленим графіком, передає також розпорядження керівництва та, у разі потреби, об'яви на прохання громадян. На вокзалі управляє телемеханічним або електронним покажчиком відправлення суден. Слідкує за роботою радіоапаратури та інших засобів передачі інформації і вживає заходів щодо усунення їх несправності.

Повинен знати: порядок передавання програм, оперативної інформації та інших повідомлень; правила користування радіотрансляційною апаратурою і управління телемеханічними та електронними покажчиками; правила грамотного читання заздалегідь підготовлених текстів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. ДИСПЕТЧЕР ПОРТУ (СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ, ПАРОПЛАВСТВА, РАЙОННОГО ТА ПАСАЖИРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ)

Завдання та обов'язки. Здійснює оперативне керівництво і контроль за роботою флоту, виконанням суднами графіків (розкладів) руху і планів перевезення вантажу та пасажирів, інших виробничо-фінансових показників, організацією і проведенням вантажно-розвантажувальних робіт, раціональним та ефективним використовуванням складських площ, вантажних причалів, портових перевантажувальних машин та механізмів, робітничих комплексних бригад та механізаторів, виконанням зміннодобових планів і технологічних процесів оброблення суден на причалах порту та клієнтури. Організує своєчасне забезпечення суден паливом, мастильними матеріалами та іншими видами їх комплексного обслуговування. Своєчасно інформує командний склад суден про штормові попередження і вживає необхідних заходів щодо забезпечення безаварійної роботи флоту. Забезпечує надання допомоги аварійним суднам та суднам, що терплять лихо. Організовує упровадження передової технології і прогресивних методів експлуатації флоту та оброблення його у портах, спрямованих на зниження собівартості і підвищення продуктивності праці на перевезеннях і вантажно-розвантажувальних роботах. Вивчає та узагальнює передові методи праці на флоті та в портах і організовує їх упровадження. Проводить роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни на флоті, перевантажувальних роботах та серед працівників диспетчерської служби. Керує роботою змінних диспетчерів та операторів диспетчерської служби і контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації. Здійснює облік та складання установленої звітності.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила, устави та інші керівні та нормативні документи, що стосуються виробничої і експлуатаційної роботи флоту, перевезення вантажів та пасажирів, технології оброблення і обслуговування суден у портах; техніко-експлуатаційні і техніко-економічні характеристики суден, причалів і перевантажувальної техніки портів; судноводіння на водних шляхах та їх судноплавних і обмежувальних умов для плавання суден; вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології та прогресивних методів експлуатації флоту і оброблення його у портах; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією в галузі управління транспортним процесом: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

4. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ЛІНІЙНИЙ ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію технічного обслуговування суден. Систематично контролює стан і надійність роботи електроустаткування суден. Встановлює терміни ремонту, призначає виконавців і оформлює наряд-замовлення на виконання ремонтних робіт. Складає акти огляду та установлює причину і категорію ремонту судового електрообладнання, засобів комплексної автоматики, холодильного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів. Контролює хід виконання ремонтних робіт, вживає заходів щодо скорочення термінів і поліпшення якості ремонту. Забезпечує впровадження передових методів технічної експлуатації суднового електроустаткування, бере участь у комісії з інспекторських оглядів суден. У міжнавігаційний період здійснює контроль за ходом, якістю та повнотою ремонту суднового електроустаткування, засобів комплексної автоматики, холодильного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на закріпленому за ним судноремонтному підприємстві. Контролює додержання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час виконання ремонтних робіт. У виробничій діяльності використовує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання ремонту і обслуговування електроустаткування, автоматики та інших технічних засобів суден. Керує підлеглими працівниками та контролює додержання ними дисциплінарних норм.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інші керівні методичні і нормативні документи, правила технічної експлуатації флоту; правила і нормативні документи Річкового Регістру; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; правила ремонту суден, єдині графіки проведення технічних оглядів, профілактик, правила обслуговування суднового електроустаткування, засобів комплексної автоматики, холодильного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, будову суден та їх електроустаткування, порядок проведення дефектації і визначення обсягів і термінів ремонту; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід обслуговування і ремонту електротехнічного устаткування суден; основи економіки, організації виробництва і праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією електромеханіка на суднах: для бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

5. ІНСПЕКТОР З КАДРІВ ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ

Завдання та обов'язки. Займається підбиранням та розставленням кадрів плавскладу по закріпленій групі суден закордонного плавання. Здійснює згідно із штатним розписом спільно з капітанами укомплектування суден кваліфікованими кадрами. Розроблює на базі аналізу причин плинності кадрів заходи із закріплення кадрів та утворення постійних суднових екіпажів. Забезпечує своєчасне правильне оформлення документів на членів екіпажів суден, що виконують закордонні рейси. Слідкує за своєчасним наданням морякам відпускних та вихідних днів, відгулів. Проводить на замовлення суден необхідні зміни членів екіпажів. Вивчає ділові та моральні якості плавскладу, аналізує стан трудової дисципліни, виконання митних правил та вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків та вносить пропозиції про заохочення особового складу суден. Веде облік плавскладу закріпленої групи суден за спеціальностями, кваліфікаціями та морськими дипломами. Складає проекти наказів щодо призначення членів екіпажів на судна, попередньо узгодивши їх з відповідними службами. Готує пропозиції про направлення членів екіпажів суден на курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Вивчає передовий досвід роботи з кадрами.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні матеріали, що стосуються роботи з кадрами, обліку особового складу, збереження документів; порядок оформлення прийому, переміщення і звільнення кадрів закордонного плавання, порядок ведення та збереження їх трудових книжок і особистих справ, а також ведення обліку руху кадрів та складання звітності про стан трудової дисципліни; основи соціології праці і передовий вітчизняний та зарубіжний досвід роботи з кадрами; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

6. ІНСПЕКТОР (НЕСАМОХІДНОГО ФЛОТУ)

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за утриманням несамохідних суден у справному технічному стані, виконанням екіпажів, що обслуговують ці судна, правил та інструкцій з технічної експлуатації, охорони праці, протипожежних заходів. Впроваджує передові методи технічної експлуатації на закріпленій групі суден, забезпечує здійснення модернізаційних та інших робіт, спрямованих на поліпшення технічного стану та підвищення техніко-економічних показників роботи суден. Виявляє дефекти суден, визначає обсяг ремонту, перевіряє правильність та повноту складання ремонтних відомостей. Здійснює контроль за ходом ремонту суден, бере участь у комісії з прийому їх з ремонту. Здійснює контроль за своєчасним проведенням профілактичного ремонту і докуванням, не дозволяючи при цьому позапланових простоїв суден, забезпечує запасними частинами, матеріалами, інструментом та судновою документацією згідно з установленими нормами. Перевіряє знання екіпажів, що обслуговують ці судна, правил та інструкцій з технічної експлуатації та розміщення вантажу на суднах, виконання вантажних робіт, правил охорони праці, протипожежних заходів, надає їм допомогу у виконанні виробничих планів, покращанні трудової дисципліни і організації виховної роботи, бере участь у комісії з інспекторських оглядів суден.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила технічної експлуатації флоту; правила і нормативні документи Річкового Регістру; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; будову несамохідних суден, механізми і устаткування, що установлені на них; передовий та зарубіжний досвід у галузі технічного обслуговування суден та судноремонту; передові методи праці; основи економіки, організації виробництва та праці, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією на флоті: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

7. КАПІТАН-НАСТАВНИК

Завдання та обов'язки. Проводить інструктаж, надає практичну допомогу судновим екіпажам у забезпеченні ними безпеки плавання, підтримування суден у мореплавному стані, організації загальносуднової, вахтової та штурманської служби на суднах закріпленої за ним групи та відробленні дій суднових екіпажів у боротьбі за живучість судна, ведення суднової документації, а також з інших питань судноводійної діяльності. Вивчає ділові якості судноводіїв, проводить роботу з підвищення їх кваліфікації і дає пропозиції щодо їх розставлення та висування на вищі посади. Проводить роботу з командним складом флоту щодо виховання відповідальності і сумлінного відношення екіпажів суден до виконання своїх службових обов'язків, укріплення трудової дисципліни, вивчення, узагальнення і застосування досягнень вітчизняної та зарубіжної практики судноводіння, впровадження передового досвіду безаварійної праці кращих екіпажів, поліпшення на цій основі виробничих показників суден закріпленої групи. Контролює організацію та проведення професійного та технічного навчання на суднах. Подає рекомендації дообрання найбільш раціональних і безпечних шляхів плавання. Бере участь у розгляданні проектів суден, портів, причалів, технічних споруд, суднових технічних засобів навігації, знаків навігаційного устаткування, а також подає рекомендації з переустаткування, доустаткування та постачання суден аварійно-рятувальними та технічними засобами навігації. Бере участь у розслідуванні аварій та аварійних випадків на суднах закріпленої групи, розробленні та проведенні заходів щодо їх запобігання. Здійснює контроль за дотриманням екіпажами суден правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи стосовно питань безпеки плавання, технічного стану суден, організації загальносуднової служби; правила і нормативні документи Річкового і Морського Регістрів; Устав з дисципліни працівників річкового транспорту, Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту; економіку, організацію праці та управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння, використання нової техніки; транспортне право, аварійно-рятувальну справу, правила Регістру щодо конвенційного обладнання морських суден, правила з запобігання забрудненню з суден, Конвенції щодо запобігання зіткненню суден (МППСС-72) , охорони життя людини на морі (СОЛАС-74995_251) тощо; основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією капітана на суднах (буксирах, штовханах, суховантажних, нафтоналивних, рефрижераторах) потужністю від 1620 і більше кВт або пасажирських суднах потужністю від 740 і більше кВт: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

8. КАПІТАН ПОРТУ

Завдання та обов'язки. Здійснює нагляд за додержанням порядку на суднах, що стоять у порту, забезпечує безаварійну роботу суден і безпеку їх стоянки. Забезпечує контроль за безпекою руху суден і регулювання їх на акваторії порту і підходних шляхах. Організує оформлення приходу суден у порту і виходу їх з порту, перевірку стану суден і готовність їх до виходу у рейс. Веде установлену документацію. Керує роботою лоцманської, сигнальної служби, берегових радіолокаційних станцій, криголамним проведенням суден на підходах до порту і у межах його акваторії, а також операціями з рятування та надання допомоги людям і суднам, що терплять лихо у порту і на підходах до нього. Здійснює контроль за виконанням екіпажами суден правил щодо запобігання забруднення акваторії порту нафтою та нафтопродуктами, за станом і справною дією засобів навігаційного огороджування у порту та на підходах до нього, за утриманням у належному технічному стані гідротехнічних споруд, швартовних і відбійних пристроїв, рейдового устаткування, а також за правильним їх використанням суднами. Вживає заходів до підтримки належних глибин у портових водах і на підходах до нього та здійснює контроль за очищенням їх від забруднення нафтою та нафтопродуктами, а також від затоплених речей, які заважають судноплавству. Видає за установленим порядком дозвіл на піднімання затопленого у портових водах майна, а також на виконання у порту будівельних, гідротехнічних та інших робіт. Керує розслідуванням аварій згідно з діючими положеннями. Забезпечує капітанів суден навігаційною і гідрометеорологічною інформацією. Керує підлеглим персоналом.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи, що регламентують безпеку плавання, а також місцеві правила плавання; правила перевезення вантажів та пасажирів; Устав з дисципліни працівників річкового транспорту, Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту; правила Регістру; положення про капітана порту; правила виконання криголамних і лоцманських операцій, організацію рятівних операцій і технічні засоби під час рятування; порядок ведення затвердженої документації, діючі нормативні документи з охорони навколишнього середовища; організацію роботи порту і флоту; економіку, організацію праці та управління; навігаційне та гідрографічне устаткування акваторії порту і прилеглих вод; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації роботи порту і флоту; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії; протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією капітана не менше 5 років.

9. ЛОЦМАН

Завдання та обов'язки. Відповідно до Положення про державних річкових лоцманів надає допомогу судноводіям у проведенні судна внутрішніми водними шляхами, постановленні його на якір або заведенню судна до порту, постановці його до причалу. Контролює капітанів суден з питань судноводіння вдовж шляху слідування та виконання місцевих правил. Визначає необхідність залучення буксирів для надання допомоги судну при проведенні його складними ділянками. Здійснює контроль за відповідністю розміщення плавучих та берегових навігаційних знаків та інших засобів навігаційного устаткування затвердженій схемі, їх станом та справністю їх дії, додержанням екіпажами суден загальних та місцевих правил безпеки судноплавства і положень з охорони навколишнього середовища. Веде установлену документацію.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження з питань безпеки плавання, судноводіння; Устав з дисципліни працівників річкового транспорту, Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту; особливості управління різними типами суден, складених суден, що буксируються та штовхаються; використання сучасних засобів навігації, лоцію, навігаційне та гідрографічне устаткування районів лоцманської проводки; системи зв'язку, диспетчерського керівництва і забезпечення суден навігаційною (шляховою) та гідрометеорологічною інформацією в цих районах; Правила плавання внутрішніми водними шляхами; місцеві правила; правила використання радіолокаційних станцій і правила проведення судна з їх допомогою; Положення про державних річкових лоцманів; порядок оформлення документів, пов'язаних з лоцманською проводкою; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі судноводіння; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища, інші суднові правила.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), наявність диплому не нижче капітана або першого штурмана групи суден, що проводяться, та лоцманського свідоцтва. Стаж роботи за професією капітана або першого штурмана групи суден, що проводяться: для бакалавра - не менше 3 років., молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

10. МЕХАНІК ГРУПОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН (НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує технічне обслуговування і своєчасний ремонт закріпленої групи перевантажувальних машин, їх ефективне використання на перевантажувальних роботах. Аналізує показники використання перевантажувальних машин, вузлів та деталей, розроблює заходи з підвищення довговічності та надійності роботи перевантажувальних машин. Розроблює плани і графіки ремонту перевантажувальних машин, здійснює контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту та їх випробуванні. Упроваджує нові прогресивні методи ремонту, удосконалює організацію праці робітників з техобслуговування та ремонту перевантажувальних машин, забезпечує безпечні умови праці. Сприяє розвитку винахідництва та раціоналізації, вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід технічного обслуговування і ремонту перевантажувальних машин. Веде установлену документацію, облік та звітність. Складає заявки на постачання перевантажувальних машин змінними та запасними частинами, матеріалами, паливом, здійснює контроль за їх витрачанням. Готує перевантажувальну техніку до технічного огляду, проводить оперативні огляди. Проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж з портовими робітниками-механізаторами і контролює виконання ними правил технічної експлуатації перевантажувальних робіт. Контролює додержання робітниками трудової та виробничої дисципліни, суворе додержання ними правил охорони праці, протипожежного захисту. Керує роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом перевантажувальних машин.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження; Устав про дисципліну працівників річкового транспорту, правила технічної експлуатації і ремонту перевантажувальних машин, їх будову, конструктивні особливості та режими роботи; положення про планово-запобіжний ремонт; норми постачання перевантажувальних машин паливом, електроенергією, мастильними та іншими матеріалами; вигляд та форми технічної документації, обліку і звітності, правила їх оформлення; основи економіки, організації праці та управління, технологію і організацію виробництва перевантажувальних машин; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка району (дільниці): для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

11. МЕХАНІК ГРУПОВИЙ ФЛОТУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує утримання суднових силових установок на закріпленій за ним групі суден у справному експлуатаційному та технічному стані, безперебійну та безаварійну їх роботу. Вивчає спрацювання відповідальних деталей суднових механізмів. Організує здійснення модернізаційних, теплотехнічних та інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану суден своєї групи, зниження витрат палива, мастильних та інших матеріалів, підвищення техніко-економічних та експлуатаційних показників їх роботи. Надає практичну допомогу судновим механікам у визначенні обсягу ремонту машин, механізмів та систем на суднах групи, перевіряє правильність і повноту складання ремонтних відомостей з врахуванням вимог Річкового Регістру та інших контролюючих органів, забезпечує при цьому підтримування суден у справному технічному стані. Організує саморемонт суден своєї групи і забезпечує якість та строк ремонту. Здійснює контроль за ходом і якістю ремонту, що провадиться силами підприємства. Вивчає та узагальнює передові методи технічної експлуатації флоту та забезпечує упровадження їх на суднах своєї групи. Контролює дотримування екіпажами суден правил з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. Веде на суднах своєї групи виховну роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила технічної експлуатації флоту; правила і нормативні документи Річкового Регістру; Устав внутрішнього водного транспорту; Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту; передові методи праці; основи економіки, організації виробництві та праці; теоретичні основи теплотехніки, електроприводу, методів оцінки технічного стану, надійності і довговічності, техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних СЕУ суден; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка на суднах не нижче 4-ї групи: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років.

12. ОРГАНІЗАТОР ПОДОРОЖЕЙ (ЕКСКУРСІЙ)

Завдання та обов'язки. Рекламує колективні екскурсії та поїздки, укладає договори з організаціями на їх проведення. Виписує рахунки та стежить за перерахуванням сум відповідно до договорів. Оформлює путівки та проїзні документи та доставляє їх замовникам. Запрошує бажаючих громадян прийняти участь в екскурсії, продає їм квитки, збирає групи та направляє їх на екскурсії. Забезпечує своєчасне проведення екскурсій та поїздок за передбаченими програмами. В установлені терміни здає гроші та звіти про виручку. Веде облік заявок і договорів на проведення екскурсій і поїздок та складає звітність з проведених заходів.

Повинен знати: порядок проведення екскурсій та обслуговування екскурсантів; порядок укладання договорів на проведення екскурсій та поїздок; тарифи на перевезення пасажирів та інші послуги організацій, що обслуговують екскурсантів; програми екскурсій, форми та правила складання документів на їх проведення; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та навчання на спеціальних курсах або навчання безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

13. РЕВІЗОР КОМЕРЦІЙНИЙ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за організацією вантажної та комерційної роботи на підприємствах та суднах водного транспорту. Перевіряє дотримування вантажними районами, вантажною конторою, складами та іншими підрозділами порту правил, положень та інструкцій з перевезення, перевалювання, збереження та обліку вантажів, оформлення вантажної документації, виконання розрахунків і виконання умов договорів та угод. Організує ревізії правильності оформлення транспортних вантажних та комерційних документів, нарахування та стягнення зборів за послуги, що надаються підприємствами водного транспорту, бере участь у цих ревізіях. Перевіряє правильність виконання усіх операцій, пов'язаних з оформленням, видачею та обліком проїзних квитків, інших бланків суворої звітності. Інструктує щодо правильності виконання усіх операцій, пов'язаних з оформленням, видачею та обліком проїзних квитків та інших бланків суворої звітності. Інструктує працівників, пов'язаних з оформленням вантажних транспортних документів, щодо застосування тарифів, діючих положень та інструкцій з перевезення вантажів, багажу, пасажирів. Керує роботою з розслідування випадків несхоронності вантажів, багажу, а також претензій підприємств, організацій, приватних осіб та готує висновки з відомчого розслідування.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інші керівні і нормативні документи, що стосуються питань вантажної і комерційної роботи; правила і тарифні керівництва щодо перевезення вантажів, пасажирів та багажу, діючі на підприємствах водного транспорту та на суміжних видах транспорту; економіку та організацію праці; правила перевезення та збереження вантажів; організацію вантажних та складських робіт; діючі державні стандарти і технічні умови на тару та упакування вантажів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією у сфері експлуатації флоту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

14. ШКІПЕР РЕЙДУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує приймання та здавання несамохідних суден, що експлуатуються без команд. На рейді, разом з вахтовим начальником буксира-штовхача або вантажного теплоходу, перевіряє технічний стан суден, що приймаються, наявність та справність устаткування, суднових пристроїв та інвентарю, наявність вантажу згідно з провізними документами та справність пломб. Вживає заходів до забезпечення збереження вантажу та безпечної стоянки флоту. Забезпечує нормальну роботу суднових механізмів та пристроїв. Керує підготовкою закріплених за ним несамохідних суден до завантаження та вивантаження, забезпечує виконання правил, технічних умов та інструкцій під час виконання вантажних робіт. Здійснює керівництво роботою з зачищення, миття та відкачування води з трюмів. Виконує правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: розпорядження та накази пароплавства, підприємства в галузі організації роботи несамохідного флоту; Устав внутрішнього водного транспорту; Устав з дисципліни працівників річкового транспорту, Устав служби на судах річкового флоту; правила технічної експлуатації та утримання суден; правила, технічні умови та інструкції при проведенні вантажних, зачищувальних, мийних та водозливних робіт; правила оформлення транспортних документів та збереження вантажу; правила плавання та забезпечення безпечної стоянки та збереження суден; правила експлуатації суднових механізмів, устаткування та сигнальних пристроїв; порядок складання заявок та відомостей на ремонт судна; основи економіки та управління на транспорті; передовий досвід з організації роботи несамохідного флоту; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Старший шкіпер рейду: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді шкіпера рейду не менше 1 року.

Шкіпер рейду: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді шкіпера несамохідного флоту не менше 1 року.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. АГЕНТ З РОЗШУКУ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ

Завдання та обов'язки. Здійснює розшук багажу та вантажів за вимогами, що надійшли. Оформлює комерційні акти при роз'єднанні багажу та вантажів від документів та незбереження багажу та вантажів. Бере участь у перевірці та готує донесення про незбереження багажу та вантажів. Приймає та оброблює вхідні та вихідні комерційні акти, телеграми, акти комісійних перевірок та експертизи. Розглядає позив і претензії щодо незбережених перевезень та готує висновки до них. Бере участь у розгляді претензій в арбітражних органах. Оформлює документи на багаж та вантажі, що не розшукуються отримувачем, на їх реалізацію. Веде книги обліку розшуку багажу та вантажів та реєстрації комерційних актів. Веде картотеку на незбережені багаж та вантажі.

Повинен знати: порядок розшуку багажу та вантажів; правила ведення актово-претензійної роботи; правила перевезення багажу та вантажів; схему відповідної транспортної мережі; основні маршрути прямування транспорту до пунктів перевантаження багажу та вантажів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. КАСИР БАГАЖНИЙ

Завдання та обов'язки. Оформлює квитанції та дорожні відомості на перевезення багажу, вантажобагажу та пошти. Визначає суму провізного сплачування і здійснює розрахунки з пасажирами за перевезення та збереження багажу та вантажобагажу. Встановлює розміри перерахування з безготівкового рахунку за перевезення пошти для підприємств міністерства зв'язку, веде книги обліку приймання для відправлення, прибуття та видачі багажу, вантажобагажу та пошти. Складає касовий звіт. Здає гроші і чеки на сплату перевезень багажу та вантажобагажу. Забезпечує зберігання грошових коштів, квитанцій, дорожних відомостей та чеків. Вносить у тарифні керівництва зміни, що випливають із рішень відповідних органів.

Повинен знати: порядок виконання роботи багажного відділення; тарифні керівництва, форми провізних документів; схему відповідної транспортної мережі; основні маршрути прямування транспорту; міжнародні і внутрішні пасажирські тарифи; правила перевозу багажу; правила експлуатації друкарських та обчислювальних машин; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Касир багажний I категорії: повна загальна середня освіта, одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді багажного касира II категорії не менше 3 років.

Касир багажний II категорії: повна загальна середня освіта, одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. КАСИР ТОВАРНИЙ (ВАНТАЖНИЙ)

Завдання та обов'язки: Оформлює та перевіряє документи з прийому, вантаження та видання вантажів, а також їх переадресування. Веде розрахунки з клієнтами за перевезення вантажу, багажу та надання послуг (вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання вантажу тощо). Веде касову книгу і складає касову звітність. Виконує розрахунки щодо невиконаних перевезень та повертає клієнтам гроші. Здає виручку. Веде оперативний облік перевезень вантажів. Зберігає бланки документів суворої звітності та веде звітність щодо них. Вносить зміни, що випливають із рішень відповідних органів, у тарифні керівництва і правила перевозу вантажу. Приймає в чинному порядку заявки на перевезення вантажів та накладні.

Повинен знати: правила перевезення вантажів і багажу; тарифні керівництва; форми вантажної провізної документації; правила зберігання документів суворої звітності та порядок складання звітності щодо них; порядок переадресування вантажів; правила ведення касової книги та складання касової звітності; схему відповідної транспортної мережі на основні маршрути транспорту; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Касир товарний (вантажний) I категорії: повна загальна середня освіта, одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді товарного (вантажного) касира II категорії не менше 3 місяців.

Касир товарний (вантажний) II категорії: повна загальна середня освіта, одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. КОНТРОЛЕР КВИТКІВ

Завдання та обов'язки. Перевіряє під час посадки у пасажирів наявність документів на проїзд та перевезення ручного вантажу та багажу. Підтримує порядок у пункті контролю та своєчасно перепускає пасажирів на посадку. На вокзалах, пристанях та пасажирських причалах слідкує за тим, щоб завантаження пасажирських суден не перевищувало установлених меж пасажиромісткості.

Повинен знати: порядок перевірки у пасажирів проїзних та перевізних документів та пропуску пасажирів на посадку; розклад руху пасажирських суден; схему вокзалу та пропускних пунктів на прилеглій території; правила перевозу пасажирів та багажу; форми проїзних та провізних документів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. КОНТРОЛЕР ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов'язки. Перевіряє на пасажирських суднах наявність у пасажирів документів на проїзд та перевезення ручного вантажу. Виявляє безбілетних пасажирів та провезення ручного багажу без сплати або вищеустановлених норм сплати. Контролює виконання пасажирами правил проїзду та провезення багажу. Накладає на пасажирів за допущені порушення правил стягнення та вилучає їх у чинному порядку. Контролює виконання працівниками пасажирських причалів та екіпажами суден правил перевозу та обслуговування пасажирів. Перевіряє правильність ведення обліку вільних місць та своєчасність подачі телеграм про місця, що звільнюються, та вільні. На вокзалах установлює причини несвоєчасного відкриття кас з продажу квитків пасажирам.

Повинен знати: правила перевезення пасажирів, багажу (ручного вантажу) та пошти; форми проїзних та провізних документів; тарифи на проїзд та провезення багажу; порядок вилучення стягнень та оформлення квитанцій; постанови про накладання стягнень; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та спеціальні курси за відповідною програмою або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ РУХУ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ

Завдання та обов'язки. Виконує розпорядження диспетчера, доповідає про їх виконання. Слідкує за обробленням суден і виконанням плану вантажно-розвантажувальних робіт у порту та подає про це дані до диспетчерської наради. Слідкує за дислокацією суден, формуванням та відправленням составів і веде відповідний оперативний облік. Готує змінно-добові плани оброблення суден у порту та передає їх начальникам дільниць (районів). Передає за призначенням рейсові накази та інші письмові та усні розпорядження диспетчера. Приймає від капітанів суден рапорти про виконання рейсових наказів, заявки на паливо, матеріали, інвентар та передає їх виконавцям. Одержує повідомлення щодо виявлених несправностей шляху та обстановки, а також зведення метеослужб про стан і прогнози погоди, інформує про це вахтових начальників суден. Оформлює документи на сплату рейдових робіт, що виконуються транзитним флотом. Приймає телефонограми, радіограми щодо оброблення суден і вагонів. Сповіщає вантажоодержувачів про час надходження вантажів на їхню адресу. Веде оперативний облік та звітність.

Повинен знати: положення з диспетчерського керівництва роботою флоту і портів: судночасові норми оброблення суден у портах та на причалах клієнтури: порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт; правила плавання суден; правила формування составів та учалки суден; форми диспетчерського контролю та обліку; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

7. ТАКСУВАЛЬНИК ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

Завдання та обов'язки. Виконує таксування вантажних документів (накладних та шляхових відомостей) і підрахунок сум провізної сплати та збори за послуги по кожному документу на вантажі і багаж, що відправляються. Звіряє корінці провізних та проїзних документів із змінними звітами товарних, багажних і білетних касирів та підбирає корінці за їх формами і пунктами призначення. Веде оперативний облік виручки і складає звіти згідно з установленою формою.

Повинен знати: порядок таксування документів; правила перевезення пасажирів, багажу і вантажів; форми провізних та проїзних документів; схему відповідної транспортної мережі, основні маршрути транспорту; правила ведення оперативного обліку і складання звітності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

Таксувальник перевізних документів: повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

8. ЧЕРГОВИЙ З ВИДАВАННЯ ДОВІДОК

Завдання та обов'язки. Видає довідки за допомогою довідкових матеріалів безпосередньо або телефоном тим, хто запитав. Збирає необхідні для видачі довідок оперативні дані. Своєчасно доповнює довідкові матеріали, що застосовуються, та вносить до них зміни на основі відповідних рішень та вказівок.

Повинні знати: порядок користування розкладом руху пасажирських суден та іншими довідковими матеріалами; правила користування засобами зв'язку; правилами внутрішнього трудового розкладу; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

9. ЧЕРГОВИЙ НА ПЕРЕПРАВІ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безперебійну роботу переправи. Приймає та відправляє судна переправи згідно з розкладом (графіком) руху. Забезпечує безпеку посадки пасажирів, вантаження та розвантаження автогужевого транспорту та виконання заходів з протипожежної безпеки. Не дозволяє перевантаження суден вище встановленої вантажо- та пасажиромісткості. Забезпечує безпечну стоянку дебаркадерів (стоїчних суден) і своєчасне їх переміщення під час зміни рівня води. Слідкує за станом та збереженням устаткування та інвентарю переправи, надійністю будови містків, поручнів та швартовних засобів, вживає заходів щодо усунення їх зіпсованості. Веде журнал прийому та здавання зміни.

Повинен знати: порядок роботи переправи; правила перевезення пасажирів, вантажів, автогужевого транспорту; розклад руху суден переправи; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ВОДОЛАЗ (5 РОЗРЯД I-II ГРУПИ СПЕЦІАЛІЗАЦЇЇ РОБІТ)

Завдання та обов'язки. Обслідує акваторії, підводні частини гідротехнічних споруд, укладені у підводні траншеї трубопроводи та кабелі. Оглядає кам'яні укоси каналів, шлюзів, гребель та дамб, опорних частин причальних стінок, пірсів та інших споруд для швартування суден, плавучих знаків, обстановки шляху і засобів навігаційного устаткування. Робить пошук трубопроводів і кабелів за допомогою трасошукачів. Визначає глибини залягання трубопроводів за допомогою трасошукачів або методом зняття поперечників. Розробляє підводний грунт за допомогою гідророзмивних засобів, водоструминного або пневматичного грунтососів і відбійного молотка з метою поглиблення та очищення дна. Знімає наноси з корпусу затонулого судна. Виконує роботи, пов'язані з відсипанням грунту. Робить грубе рівняння підводних кам'яно-щебеневих і піщаних ліжок під основи гідротехнічних споруд або підводних об'єктів. Робить буріння шпурів під водою. Перепилює елементи дерев'яних конструкцій, улаштовує шипи на сваях, обшиває та конопатить щілини у шпунтових рядах, встановлює дерев'яні пробки в отвори і прокладки у зазори дерев'яних конструкцій. Випилює вікна у шпунтових стінках і рядах. Забиває і витягає йоржі, костилі, цвяхи, ставить болти і затягує гайки. Розбирає вручну дерев'яні настили. Установлює оголовки та масиви масою до 20 т. Укладає бетонну суміш під водою у мішках, баддях або ящиках (кюбелях). Стропує і розстроповує предмети під водою. Розвантажує з корпусу затонулого судна вантаж, який не потребує балансування. Обслуговує науково-дослідні роботи. Проводить профілактичний огляд корпусу судна. Очищає підводні частини корпусу, кінгстонні грати судна, гребні гвинти суден, підводні шляхи сліпів і елінгів від обростання і засміченості, виконує під водою прості монтажні, слюсарні, теслярські і такелажні роботи. Виконує зовнішнє обслідування корпусів затонулих суден. Остроплює і приєднує шланги до суднопідйомних понтонів, а також виконує інші аналогічні роботи. Забезпечує усі види аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, суднових і підводно-технічних робіт, які виконуються водолазами більш високої кваліфікації.

Повинен знати: правила схову, перевірки, підготовки і усунення дрібних зіпсувань водолазного спорядження і засобів забезпечення водолазних спусків, зокрема механізмів, агрегатів та інших пристроїв, які обслуговуються мотористами, електриками та іншими спеціалістами; правила водолазних спусків; основи водолазної медицини, фізичні і фізіологічні особливості водолазних спусків; технологію виконання водолазних робіт, які відповідають кваліфікаційній характеристиці; організацію робочого місця; будову контрольно-вимірювальних приладів і інструменту, що застосовуються під час роботи під водою; способи та технологію обстеження акваторій, укладених трубопроводів і кабелів; технологію пошуку і підйому предметів, які знаходяться під водою. Основи креслення та читання простих креслень; правила складання схем, ескізів і актів внаслідок обстежень; способи розроблення підводних кам'яно-щебеневих та піщаних ліжок, виправлення і підбиття рейкових шляхів суднопідйомних споруд; способи виконання слюсарних, теслярських і такелажних робіт, укладання бетону під водою; правила установлювання і стикування водозабірних та водовипускних оголовків, блоків та масивів; такелажну справу і правила користування такелажем; будову суднопідйомних споруд; призначення конструктивних елементів та устаткування гідротехнічних споруд і принцип їх роботи; основні знання з будови суден; правила і послідовність огляду корпусів затонулих суден; способи заміру пробоїн у корпусах суден і пошкоджень гідротехнічних споруд; норми і правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі (на курсах) на роботах I-II групи спеціалізації. Без вимог до стажу роботи.

2. ВОДОЛАЗ (6 РОЗРЯД I-II ГРУПИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РОБІТ)

Завдання та обов'язки. Обслідує перекати. Обслідує суднопідйомні споруди. Проводить повне обслідування і роботи з ремонту підводної частини гідротехнічних споруд. Укладає дюкери, підводні трубопроводи і кабель. Контролює правильність укладання підводних трубопроводів і кабелів. Установлює вантажі на підводний трубопровід, робить монтаж та демонтаж муфт, півмуфт та захисних ґрат. Замірює прогин укладених у траншеї трубопроводів. Здійснює промивання глибоких траншей і тунелів під корпусом затонулих суден, заводить провідників у тунелі. Установлює оголовки і масиви масою від 20 т до 50 т, ряжі та інші конструкції гідротехнічних споруд. Установлює та розбирає під водою усі види опалубок, установлює арматуру на пробоїни. Установлює стяжки та відтяжки. Оглядає та ремонтує опорно-ходові частини затворів і воріт на шлюзах. Обслуговує науково-дослідні роботи, які виконуються на підводних апаратах та лабораторіях. Виконує роботи на пасивних знаряддях риболовства. Розвантажує з корпусу затонулого судна вантаж, який потребує балансування. Підіймає затонулі автомашини, трактори та інші технічні засоби. Замірює пробоїни у корпусах суден та ушкодження гідротехнічних споруд. Виконує ремонт та очищення від сторонніх предметів підводних пристроїв суден та інші аналогічні за характером та складністю роботи. Налагоджує рульовий пристрій, виконує дрібний ремонт трубопроводів. Налагоджує лопаті гребного гвинта. Встановлює судна на суднопідйомні споруди. Випробовує нові зразки водолазного спорядження, засоби життєзабезпечення водолазних спусків і засоби підводної механізації праці водолазів.

Повинен знати: організацію робіт водолазної станції на глибині станції до 45 м; методику і засоби навчання підлеглого водолазного складу новим засобам виконання робіт під водою; інструкції із застосування робочих водолазних таблиць і використовування декомпресійних камер, ведення усіх видів документації з водолазної справи та звітності, засоби виявлення несправностей і прийоми проведення запобіжного (поточного) ремонту водолазного спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків, крім механізмів, агрегатів та інших пристроїв, які обслуговуються мотористами, електриками та іншими фахівцями; правила та строки дезінфекції водолазного спорядження; засоби надання першої медичної допомоги під час водолазних захворювань до прибуття медичного працівника; основи електротехніки, конструкції корпусу суден та інших гідротехнічних споруд; прийоми та способи обслідування та ремонту підводної частини гідротехнічних споруд; правила огляду та підготовлення підводних апаратів до занурювання під воду і до підйому їх на борт судна-носія; прийоми та способи балансування вантажів, підйому затонулої техніки; способи укладання підводних трубопроводів і кабелю, рейкових шляхів суднопідйомних споруд і контролю здійсненої роботи; прийоми та способи установлення суден на суднопідйомні споруди; прийоми обслідування внутрішніх приміщень затонулих суден і перекатів; способи промивання траншей та тунелів; заведення провідників під час суднопіднімання; прийоми та способи проведення випробувань нових зразків водолазного спорядження та засобів забезпечення водолазних спусків; читання креслень середньої складності; норми і правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання водолазних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі, підвищення кваліфікації та робота водолазом 5 розряду на роботах I-II груп спеціалізації (час перебування під водою з початку водолазної практики у будь-яких типах водолазного спорядження не менше 1000 годин).

3. ВОДОЛАЗ (7 РОЗРЯД I-II ГРУПИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РОБІТ)

Завдання та обов'язки. Складає планшети глибин з визначенням характеристики грунту. Виконує складні заміри під час обслідування затонулих суден. Установлює оголовки і масиви масою понад 50 т. Управляє телевізійними установками під час обслідування суден і гідротехнічних споруд. Знімає та виготовляє контурні та об'ємні шаблони пробоїн корпусів суден та пошкоджень підводних частин гідротехнічних споруд. Розмічає місця розташування тунелів, котлованів і ліжок. Керує постановленням пластирів на пробоїни. Виконує різання і зварювання металу під водою. Виконує вибухові роботи під водою. Змінює гребні гвинти або їх лопаті. Ремонтує та змінює датчики електрорадіонавігаційних і пошукових приладів, установлених на корпусах суден. Виконує роботи з усунення водотечі підводної частини корпусу аварійного судна. Остроплює суднопідйомні понти та гаки гиней. Скріплює суднопідйомні стропи, рушники та інші підйомні пристрої, вирівнює і найтує суднопідйомні понтони. З'єднує шланги з суднопідйомними понтонами. Виконує усі складні аварійно-рятувальні, суднові, судноремонтні та інші водолазні роботи.

Повинен знати: організацію робіт та керівництво водолазною станцією або групою водолазних станцій на глибинах до 60 м; правила використовування і ремонту усіх видів водолазної техніки, що застосовується у своїй групі спеціалізації, крім агрегатів, механізмів та пристроїв, які обслуговуються мотористами, електриками та іншими фахівцями; принципи будови і застосування телевізійної та іншої радіотехнічної апаратури, яка використовується водолазами під водою; характеристики грунтів та порядок їх визначення; основні види аварій підводних частин гідротехнічних споруд; порядок і правила обслідування технічного стану підводних частин гідротехнічних споруд; виконання ремонтних та аварійно-відбудовчих робіт на цих спорудах; читання складних креслень; конструкції складних гідротехнічних споруд; правила експлуатації підводних планувальників ліжок та откосів; принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для зварювання та різання металу під водою; правила обслуговування електрозварювальних апаратів; основні властивості зварюваних металів, призначення електровимірювальних приладів і пристроїв, які застосовуються для контролю; основні властивості газів і рідин, які застосовуються для зварювання та різання металу під водою (для газорізальників, електрозварювальників); основні властивості та особливості застосовуваних вибухових матеріалів і апаратури та запобіжні заходи при спілкуванні з ними; основні поняття з теорії будови суден, остійності судна, розрахунки щодо піднімання затонулих суден та з розміщення суднопідіймальних понтонів уздовж затонулого судна; технологію проведення водолазних робіт з піднімання затонулих суден та вантажів; правила техніки безпеки під час проведення водолазних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка з водолазної справи у водолазній школі, підвищення кваліфікації та робота водолазом 6 розряду на роботах I-II груп спеціалізації (час перебування під водою з початку водолазної практики у будь-яких типах водолазного спорядження не менше 2000 годин).

4. ЧЕРГОВИЙ ПО ЗАЛУ ВОКЗАЛУ

Завдання та обов'язки. Вживає заходів щодо утворення максимальних зручностей пасажирам, підтримує чистоту та порядок у залах чекання. Дає необхідні довідки пасажирам. Здійснює контроль за своєчасністю та якістю прибирання приміщень обслуговуючим персоналом. Забезпечує збереження та вживає заходів щодо підтримування в справному стані устаткування та інвентарю.

Повинен знати: правила користування залами чекання; порядок та режим роботи підрозділів вокзалу; форми проїзних документів та правила їх оформлення; розклад руху суден; правила користування автоматичною камерою схову; основні положення щодо перевезення пасажирів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. ЧЕРГОВИЙ ПО КІМНАТІ ВІДПОЧИНКУ ПАСАЖИРІВ

Завдання та обов'язки. Приймає, реєструє та розташовує пасажирів у кімнатах відпочинку, виконує розрахунок за прожиття пасажирів та надані послуги. Інформує пасажирів про час відправлення суден. Веде облік вільних та зайнятих місць. Здійснює контроль за роботою обслуговуючого персоналу зміни та виконанням пасажирами чинних правил. Веде облік та оформлює видачу забутих пасажирами у кімнаті відпочинку речей та вживає заходів щодо їх збереження та повернення. Забезпечує справність та збереження інвентарю та устаткування. Складає акти на ушкоджені або знищені матеріальні цінності і в чинному порядку здійснює стягнення їх вартості з винних осіб.

Повинен знати: положення про кімнати відпочинку пасажирів; правила внутрішнього розпорядку; розклад руху суден; необхідну документацію з обліку та списання товарно-матеріальних цінностей; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

------------------------------------------------------------------
| N п/п |            Професії             |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  1  |              2              |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  1  |Агент з розшуку вантажів та багажу           |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  2  |Водолаз (5 розряд I-II групи спеціалізації робіт)    |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  3  |Водолаз (6 розряд I-II групи спеціалізації робіт)    |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  4  |Водолаз (7 розряд I-II групи спеціалізації робіт)    |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  5  |Водолазний фахівець                   |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  6  |Головний водолазний фахівець              |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  7  |Головний штурман                    |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  8  |Девіатор                        |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  9  |Диктор (на вокзалі)                   |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 10  |Диспетчер порту (судноплавної компанії, пароплавства,  |
|    |районного та пасажирського управління)         |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 11  |Електромеханік лінійний флоту              |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 12  |Завідувач бази білизняної                |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 13  |Завідувач кімнати відпочинку пасажирів         |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 14  |Завідувач пункту (виплатного)              |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 15  |Інженер з аварійно-рятувальних робіт          |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 16  |Інженер із суднопідіймальних робіт           |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 17  |Інженер-диспетчер з руху флоту             |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 18  |Інженер-механік з флоту груповий            |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 19  |Інженер-механік з флоту лінійний            |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 20  |Інженер спеціального флоту               |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 21  |Інспектор з кадрів закордонного плавання        |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 22  |Інспектор (несамохідного флоту)             |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 23  |Капітан-наставник                    |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 24  |Капітан порту                      |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 25  |Касир багажний                     |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 26  |Касир товарний (вантажний)               |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 27  |Контролер квитків                    |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 28  |Контролер пасажирського транспорту           |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 29  |Лоцман                         |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 30  |Майстер портових майстерень               |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 31  |Механік груповий перевантажувальних машин        |
|    |(навантажувально-розвантажувальних механізмів)     |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 32  |Механік груповий флоту                 |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 33  |Механік-наставник                    |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 34  |Начальник відділу з транспортного освоєння та      |
|    |експлуатації малих річок                |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 35  |Начальник відділу кадрів у пароплавствах, судноплавних |
|    |компаніях, виконуючих експортно-імпортні перевезення  |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 36  |Начальник відділу кошторисів та проектів організації  |
|    |праці                          |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 37  |Начальник відділу спеціального флоту          |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 38  |Начальник відділу паливно-енергетичного         |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 39  |Начальник відділу фрахтового              |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 40  |Начальник диспетчерської служби (дільниці)       |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 41  |Начальник дільниці (берегової виробничої з технічного  |
|    |обслуговування флоту)                  |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 42  |Начальник камери електрорадіонавігаційної        |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 43  |Начальник каси міської квиткової            |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 44  |Начальник контори вантажної               |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 45  |Начальник контори транзитного флоту           |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 46  |Начальник лабораторії з охорони навколишнього      |
|    |середовища                       |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 47  |Начальник лабораторії метрології            |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 48  |Начальник лабораторії теплотехнічної          |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 49  |Начальник майстерні плаваючої              |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 50  |Начальник майстерні ремонтно-механічної         |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 51  |Начальник партії (теплотехнічної)            |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 52  |Начальник партії (технолого-нормативної)        |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 53  |Начальник причалу вантажного              |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 54  |Начальник причалу пасажирського             |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 55  |Начальник пункту зупинкового              |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 56  |Начальник пункту нафтового               |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 57  |Начальник пункту ремонтно-відстойного          |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 58  |Начальник району (вантажного), дільниці (вантажної,   |
|    |перевантажувального комплексу)             |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 59  |Начальник вокзалу (річкового)              |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 60  |Начальник складу вантажного               |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 61  |Начальник служби безпеки судноводіння          |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 62  |Начальник служби вантажної і комерційної роботи     |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 63  |Начальник служби виробництва та поставок нерудних    |
|    |будівельних матеріалів                 |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 64  |Начальник служби закордонних перевезень         |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 65  |Начальник служби зв'язку (річковий транспорт)      |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 66  |Начальник служби комплексного обслуговування флоту   |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 67  |Начальник служби пасажирських перевезень        |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 68  |Начальник служби перевезень та руху флоту        |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 69  |Начальник служби портового господарства та механізації |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 70  |Начальник служби промислових підприємств        |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 71  |Начальник служби суднового господарства         |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 72  |Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден      |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 73  |Оператор диспетчерської руху та             |
|    |навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому  |
|    |транспорті                       |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 74  |Організатор подорожей (екскурсій)            |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 75  |Ревізор комерційний                   |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 76  |Таксувальник перевізних документів           |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 77  |Уповноважений з приймання суден від суднобудівних    |
|    |заводів                         |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 78  |Черговий з видавання довідок              |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 79  |Черговий по залу вокзалу                |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 80  |Черговий по кімнаті відпочинку пасажирів        |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 81  |Черговий на переправі                  |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 82  |Шкіпер рейду                      |
------------------------------------------------------------------

Надруковано:

"Довідник кваліфікаційних

характеристик професій працівників.

Випуск 67 "Водний транспорт".

Краматорськ, 1999 р.