МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики

України

18.01.2002 N 28

( vc028581-02 )

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці та

соціальної політики України

Введено в дію

з 1 січня 2002 року

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 43

Виробництво металевих електродів

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП).

Випуск 43 "Виробництво металевих електродів".

Випуск 43 ДКХП "Виробництво металевих електродів" затверджений наказом Міністерства промислової політики України від 18 січня 2002 року N 28 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України і введено в дію з 1 січня 2002 року.

Цей випуск містить кваліфікаційні характеристики робітників, які зайняті у виробництві металевих електродів.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів, для тарифікації робіт на підприємствах усіх галузей економіки, де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт.

В роботі над створенням Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників брали участь:

В.Майорченко, академік АЕН України; Н.Таран, канд. екон. наук; П.Курилов, канд. екон. наук; В.Шипиленко, Є.Іллінська (Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень (ДІП СЕД); Є.Гулевський, Л.Агранович, Ю.Волошин, Б.Ларічев (Науково-виробниче підприємство "Прогрес"); М.Кондрашов, Н.Астахова, Л.Семенець (Міністерство промислової політики України); М.Солдатенко, О.Дворник, В.Сова (Міністерство праці та соціальної політики України); В.Матюшенко (Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України).

ВСТУП

Випуск 43 "Виробництво металевих електродів" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьований відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції. У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 14 ЕТКС "Производство металлических электродов" видання 1984 року.

В цей випуск включені професії робітників, які є специфічними для даного виробництва чи виду робіт.

Внесені відповідні доповнення та зміни до окремих кваліфікаційних характеристик.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Усі робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, встановлення та підвищення розрядів, внесення змін та доповнень викладено в "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", випуск 1 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. БРИКЕТУВАЛЬНИК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє брикети з обмазувальної маси для покриття електродів загального призначення на брикетувальних пресах низького тиску. Визначає консистенцію обмазувальних мас органолептичним методом. Набиває вручну робочі циліндри преса обмазувальною масою. Бере участь в ремонті устаткування, змащує та очищає його. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи брикетувальних пресів та підйомно-транспортних засобів, що обслуговуються; марки електродів, що виготовляються; правила зберігання обмазувальної маси та брикетів; призначення та правила користування інструментом і пристроями, які застосовуються під час ремонту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє брикети з обмазувальної маси для покриття електродів загального та спеціального призначення і електродів для зварювання кольорових металів і їх сплавів на однотипних брикетувальних пресах високого тиску з ручним та автоматичним керуванням.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову брикетувальних пресів високого тиску, що обслуговуються; технологію виготовлення брикетів залежно від марок електродів, що випускаються відділенням; властивості та склад матеріалів, що використовуються для приготування обмазувальних мас, їх вплив на консистенцію обмазувальних мас і на якість покриття електродів; взаємодію різних компонентів обмазувальних мас із зв'язуючими матеріалами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією брикетувальника 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виготовляє брикети з обмазувальної маси для покриття електродів загального та спеціального призначення і електродів для зварювання кольорових металів і їх сплавів на брикетувальних пресах високого тиску різних конструкцій, зі змінним розташуванням робочих циліндрів. Регулює подавання обмазувальної маси. Транспортує брикети або робочі циліндри. Обслуговує преси та живильники маси різних конструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову брикетувальних пресів різних конструкцій; режим роботи устаткування; правила регулювання подавання маси; вимоги до якості обмазувальної маси для покриття електродів різного призначення; правила заповнення обмазувальною масою змінних робочих циліндрів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією брикетувальника 3 розряду не менше 1 року.

2. ГОТУВАЧ ОБМАЗКИ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує обмазувальну масу ручним способом. Завантажує та розвантажує змішувачі. Дозує компоненти, що входять до складу сумішей для покриття електродів. Прибирає робоче місце. Бере участь в ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: назви компонентів, що входять до складу обмазувальної маси; правила зберігання компонентів обмазувальної маси; способи та правила приготування обмазувальної маси ручним способом.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує обмазувальну масу для покриття електродів загального призначення в змішувачах різного типу. Зважує компоненти шихти та складає потрібні обмазувальні маси для електродів загального призначення згідно з рецептурою. Завантажує компоненти в змішувач, змішує шихту, маркує тару з шихтою, робить контрольне просіювання шихти. Вводить розчин рідкого скла в обмазувальну масу. Визначає консистенцію маси. Вивантажує масу та транспортує її до місця виготовлення брикетів. Миє устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову змішувачів, дозаторів та спеціальних пристроїв, що обслуговуються; рецептуру складання шихти та обмазувальних мас для покриття електродів загального призначення; правила введення, властивості та способи контролю на густину і в'язкість розчинів рідкого скла; органолептичний метод визначення готовності обмазувальної маси; способи зниження активності компонентів маси введенням в неї окислювачів; вплив чистоти компонентів на якість покриття; номенклатуру компонентів обмазувальної маси; правила користування вантажопідйомними механізмами; технічні умови на компоненти обмазувальної маси.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача обмазки 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує обмазувальну масу для покриття електродів спеціального призначення у змішувачах різного типу. Керує автоматизованими та механізованими дозувальними лініями під час готування сухої шихти для електродів різного призначення. Регулює та налагоджує устаткування автоматизованих та механізованих ліній. Завантажує та розвантажує змішувачі. Визначає готовність обмазувальної маси.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову дозаторів, змішувачів різних типів, автоматичних вагів, автоматизованих та механізованих дозувальних ліній; властивості компонентів шихти; вимоги до гранулометричного складу компонентів шихти; правила введення у шихту пластифікуючих добавок та активних компонентів; будову, призначення і правила застосування складного та точного контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача обмазки 3 розряду не менше 1 року.

3. ДРОБИЛЬНИК КОМПОНЕНТІВ ОБМАЗКИ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Дробить руди, мінерали, гірничі породи, феросплави та інші компоненти обмазувальної маси, що використовуються під час виготовлення покриття електродів загального призначення, порошкового дроту та флюсів для зварювання і наплавлення, ручним способом, на копрах, дробарках різної конструкції. Здійснює миття та грохочення, визначає за зовнішнім виглядом якість компонентів, що входять до складу обмазувальних мас. Просіває різні матеріали на ручних та найпростіших механічних ситах. Запускає та зупиняє дробарки та сита. Регулює рівномірне завантаження матеріалів у дробарку та проміжок між робочими механізмами дробарок залежно від виду і крупності матеріалу, що надходить на дроблення. Замінює швидкоспрацьовувані частини дробарок та сит. Змащує, очищує дробарки та сита, бере участь в їх ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування, що використовується для миття, грохочення, дроблення, просівання; номенклатуру компонентів обмазувальної маси, вимоги до них; призначення та правила використання спеціального інструменту; вплив чистоти компонентів на якість флюсів і покриття електродів; правила завантаження компонентів та користування вантажопідйомними механізмами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує сухе і мокре подрібнення руд, мінералів, гірничих порід, феросплавів та інших компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів загального і спеціального призначення, порошкового дроту та флюсів для зварювання і наплавлення, на млинах періодичної та безперервної дії, розтиральних машинах, класифікаторах. Завантажує та розвантажує устаткування, що обслуговується. Просіває різні матеріали на механічних ситах різних конструкцій з регульованим подаванням матеріалів на сита. Просіває вибухонебезпечні матеріали з інертною добавкою. Відбирає проби. Визначає якість просіяного матеріалу. Проводить пасивування феросплавів. Запускає, зупиняє та регулює систему живлення млинів, розтиральних машин, класифікаторів. Визначає якість і м'якість помелу компонентів та готовність їх до просівання і змішування. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Замінює сітки. Очищає, змащує, підналагоджує та бере участь в ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи підналагодження млинів періодичної та безперервної дії, розтиральних машин, класифікаторів; назву, властивості компонентів обмазувальної маси, вимоги до їх якості; правила просіювання вибухонебезпечних матеріалів, пасивування феросплавів; правила збереження, терміни та умови видержки компонентів; правила та норми введення інертних добавок; правила завантаження молольних тіл в млини залежно від матеріалу, що надходить на дроблення; будову спеціального інструменту та пристроїв.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дробильника компонентів обмазки 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує сухе та мокре подрібнення, руд, мінералів, гірничих порід, феросплавів та інших компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів загального і спеціального призначення, порошкового дроту та флюсів для зварювання і наплавлення, на млинах періодичної та безперервної дії з пневмотранспортом та устаткуванням для очищення повітря. Регулює подавання матеріалів та сумішей захисного середовища в лінії пневмотранспорту. Проводить класифікацію та просушування матеріалів. Виконує сухе подрібнення вибухонебезпечних матеріалів з інертною добавкою. Обслуговує автоматичні ваги для зважування компонентів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи підналагодження різних видів млинів, дезінтеграторів, класифікаторів, пневмотранспорту, окремих агрегатів автоматичних і напівавтоматичних ліній; будову газоаналізаторів, автоматичних вагів; режим роботи млинів та класифікаційних пристроїв; властивості вибухонебезпечних матеріалів та правила їх переробки; засоби та правила герметизації устаткування; фізико-механічні властивості мінералів та феросплавів; правила регулювання подавання захисного газу в систему дроблення вибухонебезпечних матеріалів; правила регулювання суміші захисного середовища в лінії пневмотранспорту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дробильника компонентів обмазки З розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес дроблення руд, мінералів, гірничих порід, феросплавів та інших компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів загального і спеціального призначення, порошкового дроту та флюсів для зварювання і наплавлення, на автоматичних та напівавтоматичних лініях з налагодженням їх вузлів і агрегатів. Регулює технологічний режим дроблення.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні та електричні схеми і схеми керування лініями; способи виявлення та усунення несправностей в роботі агрегатів лінії і способи її налагодження; правила визначення режимів дроблення матеріалів на лінії.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дробильника компонентів обмазки 4 розряду не менше 1 року.

4. ЕЛЕКТРОДНИК (ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕКТРОДІВ)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує суху шихту та обмазувальну масу ручним способом. Виконує миття, грохочення, подрібнення компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів загального призначення, флюсів, порошкового дроту, ручним способом, на копрі, дробарках різних конструкцій. Просіває компоненти на ручних та простих механічних ситах. Пресує брикети з обмазувальної маси для електродів загального призначення на брикетувальних пресах низького тиску. Наносить покриття на електроди різних марок на електродообмазувальних пресах під керівництвом електродника вищої кваліфікації. Гартує електроди в печах періодичної дії за заданим режимом. Завантажує та розвантажує устаткування, що обслуговує. Регулює рівномірне завантаження матеріалів в устаткування. Сортує електроди ручним способом. Вилучає браковане покриття з електродів. Стежить за роботою устаткування та його тепловим режимом. Змащує та очищає устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії прогартовувальних печей, електродообмазувальних та брикетувальних пресів, устаткування, що використовується для миття, грохочення, дроблення, просівання компонентів обмазувальної маси, та іншого устаткування, що обслуговується; номенклатуру компонентів обмазувальної маси та електродів; технологію гартування електродів, виготовлення обмазувальної маси ручним способом; правила зберігання обмазувальної маси, брикетів та електродів; вплив чистоти компонентів на якість флюсів і покриття електродів; правила завантаження та вивантаження матеріалів; правила користування вантажопідйомними механізмами, інструментами та пристроями, що застосовуються в роботі; способи відбракування електродів за зовнішнім виглядом; технічні умови до якості компонентів обмазувальних мас.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наносить покриття на електроди на електродообмазувальних пресах з ручним керуванням та тиском на обмазувальну масу до 500 кгс/кв.см і методом занурення. Гартує електроди в печах безперервної дії з автоматичним та напівавтоматичним керуванням за заданим режимом. Пресує брикети з обмазувальної маси на однотипних брикетувальних пресах високого тиску з ручним та автоматичним керуванням. Готує обмазувальну масу для покриття електродів загального призначення в змішувачах різного типу. Виконує сухе та мокре подрібнення руд, мінералів, феросплавів та інших компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття для електродів, порошкового дроту, флюсів, на млинах періодичної і безперервної дії, розтиральних машинах, класифікаторах. Просіває компоненти на механічних ситах різної конструкції з регульованим подаванням їх на сита та вибухонебезпечних матеріалів з інертною добавкою. Розварює силікатну брилу в стаціонарних автоклавах. Регулює технологічні та температурні режими устаткування, що обслуговується, згідно з технічними умовами. Підналагоджує обслуговуване устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову прогартовувальних печей, млинів, електродообмазувальних та брикетувальних пресів, змішувачів, автоклавів, універсальних та спеціальних пристроїв; технічні умови гартування електродів; технологію виготовлення обмазувальної маси в змішувачах та виготовлення брикетів залежно від марки електродів, що випускаються; марки електродів, що виробляються; властивості та склад компонентів обмазувальних мас і їх вплив на якість покриття електродів; взаємодію різних компонентів обмазувальних мас із зв'язуючими матеріалами; правила просівання вибухонебезпечних матеріалів, пасивування феросплавів; товщину покриття електродів різних марок та діаметра; технічні умови та державні стандарти на електроди, що виготовляються у відділенні; методи визначення в'язкості та густини готового силікатного розчину та вимоги до його якості.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електродника 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наносить покриття на електроди зі стрижнями із сталі діаметром більше 3 мм на електродообмазувальних пресах з ручним керуванням та тиском на обмазувальну масу більше 500 кгс/кв.см. Наносить покриття на електроди на потокових лініях під керівництвом електродника вищої кваліфікації. Виготовляє порошковий дріт для зварювання та наплавлення на спеціальному устаткуванні. Гартує електроди на багатосекційних індукційних установках, що працюють на струмах високої частоти, в тунельних печах, на спарених тунельних установках з розривом процесу термообробки. Виконує сухе та мокре подрібнення компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів, порошкового дроту та флюсів, на млинах з пневмотранспортом і устаткуванням для очищення повітря. Виконує сухе подрібнення вибухонебезпечних матеріалів з інертною добавкою. Готує суху шихту на автоматизованих та механізованих дозувальних лініях. Готує обмазувальну масу для покриття електродів спеціального призначення в змішувачах різного типу. Пресує брикети з обмазувальної маси на брикетувальних пресах високого тиску різних конструкцій, зі змінним розташуванням робочих циліндрів. Розварює силікатну брилу у обертових автоклавах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи підналагодження електродообмазувальних і брикетувальних пресів різних конструкцій, багатосекційних індукційних установок, тунельних печей, спарених тунельних установок для гартування електродів, різних видів млинів, дозаторів, класифікаторів, змішувачів, пневмотранспорту, автоматизованих та механізованих дозувальних ліній; режими роботи устаткування; технологію процесів, що обслуговуються; фізико-механічні властивості компонентів обмазувальних мас, флюсів, порошкового дроту; вимоги до якості обмазувальних мас для електродів різного призначення; призначення та правила користування складним і точним контрольно-вимірювальним інструментом; причини браку та способи його усунення; правила розрахунку завантаження силікатної брили та води в автоклав, коректування модуля рідкого скла.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електродника 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наносить покриття на електроди зі стрижнями із сталі діаметром до 3 мм, зі стрижнями із кольорових металів та сплавів на пресах з ручним керуванням та тиском на обмазувальну масу понад 500 кгс/кв.см. Наносить покриття на електроди на потокових лініях. Дрібнить компоненти, що використовуються під час виготовлення покриття електродів, флюсів, порошкового дроту, на автоматичних і напівавтоматичних лініях з налагодженням їх окремих вузлів та агрегатів. Регулює роботу устаткування. Контролює якість опресування електродів та продуктів подрібнення.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні та електричні схеми та схеми керування лініями; правила та способи налагодження і регулювання ліній; причини несправностей в роботі окремих вузлів лінії, способи виявлення та усунення їх; вимоги до якості готової продукції; вплив різних технологічних добавок на властивості обмазувальної маси; правила користування контрольно-вимірювальним інструментом для вибіркового контролю різностінності електродів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електродника 4 розряду не менше 1 року.

5. КОНТРОЛЕР ЕЛЕКТРОДНОГО ВИРОБНИЦТВА

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає флюси, матеріали, напівфабрикати, сировину, компоненти, що входять до складу обмазувальної маси для покриття електродів і флюсів, згідно з технічними умовами та державними стандартами. Контролює температурний режим сушіння сировини і компонентів, сушіння і прогартовування електродів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та державні стандарти на матеріали, напівфабрикати, сировину, компоненти та флюси; технологію розварки силікатної брили; приготування компонентів, що використовуються під час виготовлення обмазувальної маси для покриття електродів та флюсів, опресовування та прогартовування електродів; будову контрольно-вимірювальних приладів та інструментів; заходи щодо запобігання браку; інструкції з відбраковки та приймання матеріалів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює та приймає готові електроди згідно з технічними умовами і державними стандартами з визначенням ексцентричності, вологості, міцності, вологостійкості покриття. Контролює гранулометричний склад та вологість порошкових матеріалів, стрижнів за марочним складом, розчини рідкого скла та карбоксиметилцелюлози.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні умови та державні стандарти на готові електроди і порошкові матеріали, правила роботи на контрольно-вимірювальних приладах; правила приймання готової продукції та оформлення технічної документації; вимоги до якості стрижнів, розчинів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера електродного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

6. ПАКУВАЛЬНИК ЕЛЕКТРОДІВ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Пакує та укладає електроди в картонну і дерев'яну тару, на піддони ручним способом. Переносить та укладає тару та піддони в відведені місця або на транспортерну стрічку. Маркує тару. Наклеює етикетки на упаковану продукцію. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: номенклатуру електродів; правила укладання та пакування готових електродів різних марок; правила маркування тари; способи фарбування та зв'язування електродів у пачки; правила заготівлі пакувального матеріалу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Пакує електроди на автоматах та напівавтоматах. Заправляє автомати та напівавтомати пакувальними матеріалами. Обслуговує та підналагоджує автомати та напівавтомати на різні розміри та діаметри електродів. Бере участь в ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила підналагодження напівавтоматів та автоматів; номенклатуру та технічні умови на пакувальні матеріали; способи заправлення автоматів та напівавтоматів пакувальними матеріалами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пакувальника електродів 2 розряду не менше 1 року.

7. ПРЕСУВАЛЬНИК ОБМАЗУВАЛЬНОГО ПРЕСА

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наносить покриття на електроди загального призначення методом занурення і на електроди будь-якого призначення на електродообмазувальних пресах під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації. Стежить за роботою приймального конвеєра та зачисної машини. Завантажує бункери живильника металевими стрижнями. Укладає та розкладає електроди на рамки. Очищає поршні та завантажує брикети в циліндр преса. Вилучає прогартоване браковане покриття з електродів на спеціальному устаткуванні. Бере участь в ремонті устаткування, змащує та очищає його. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи електродообмазувального пресу, приймального конвеєра, зачисної машини; марки дроту та виготовлюваних електродів; правила маркування дроту; технічні умови на зачищення торців електродів; способи відбраковки електродів за зовнішнім виглядом; будову устаткування для вилучення бракованого покриття електродів; правила укладання електродів на рамки та зберігання їх; призначення та правила застосування простих пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наносить покриття на електроди загального призначення на електродообмазувальних пресах з ручним керуванням, з тиском на обмазувальну масу до 500 кгс/кв.см та методом занурювання на електроди спеціального призначення. Заміряє ексцентричність та товщину покриття електродів. Підналагоджує живильник для подавання стрижнів, приймально-передавальний транспортер та зачисну машину. Ліквідує дефекти у разі порушення нормального процесу опресування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову електродообмазувальних пресів, що обслуговуються, та контрольно-вимірювальних інструментів, що використовуються; товщину покриття електродів різних марок та діаметрів; правила визначення ваги покриття; правила користування вантажопідйомними механізмами; технічні умови та державні стандарти на електроди, що виготовляються в відділенні.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пресувальника обмазувального преса 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наносить покриття на електроди загального та спеціального призначення зі стрижнями із сталі діаметром більше 3 мм на електродообмазувальних пресах з ручним керуванням і тиском понад 500 кгс/кв.см. Наносить покриття на електроди на потокових лініях під керівництвом пресувальника вищої кваліфікації. Виготовляє порошковий дріт для зварювання та наплавлення на спеціальному устаткуванні. Регулює тиск поршня преса, швидкість конвеєра та подавання стрижнів з живильника. Підналагоджує агрегат, підбирає інструмент згідно з діаметром електродних стрижнів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та способи підналагодження електродообмазувальних пресів різних конструкцій з ручним керуванням, окремих агрегатів потокових ліній та станів для виготовлення порошкового дроту; технічні умови та державні стандарти на електроди, що виготовляються, порошковий дріт, електродні стрічки та стрижні; призначення та правила використання складного і точного контрольно-вимірювального інструменту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника обмазувального преса 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Наносить покриття на електроди загального та спеціального призначення зі стрижнями із сталі діаметром до 3 мм, зі стрижнями із кольорових металів і їх сплавів на пресах з ручним керуванням та тиском понад 500 кгс/кв.см. Наносить покриття на електроди на потокових лініях. Обслуговує агрегати потокових ліній: прутковий живильник, безбрикетні і прямотокові електродообмазувальні преси, приймальний транспортер, зачищальну машину, конвеєрну піч або індукційну установку, зважувальну машину під час виготовлення електродів загального призначення. Регулює тиск поршня пресу на вузлі завантаження маси та виходу маси з головки преса, швидкість конвеєрів та вузла видавання електродів у піч. Регулює роботу дозатора та мийного пристрою. Налагоджує всі вузли лінії. Контролює якість опресування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні та електричні схеми, схеми керування потоковою лінією; правила та способи налагодження і регулювання лінії; вимоги, що висуваються до якості обмазувальної маси її опресування; марки електродів; вплив різних технологічних добавок на властивості обмазувальної маси; правила користування контрольно-вимірювальним інструментом для вибіркового контролю різностінності електродів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника обмазувального преса 4 розряду не менше 1 року.

8. ПРОЖАРЮВАЧ НА ПЕЧАХ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить та прогартовує електроди зі стрижнями із сталі, кольорових металів та сплавів в прогартовувальних печах періодичної дії за заданим режимом. Включає та виключає прогартовувальні печі. Стежить за тепловим режимом печі під час прогартовування електродів. Завантажує та розвантажує електроди із печі. Розкладає електроди на стелажі за марками та діаметрами. Бере участь у поточному ремонті устаткування, змащує та очищає його. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи прогартовувальних печей; технологію прогартовування електродів різних марок та діаметрів; призначення та правила використання контрольно-вимірювальних приладів; правила укладання та зберігання електродів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить та прогартовує електроди зі стрижнями із сталі, кольорових металів та сплавів в прогартовувальних печах безперервної дії з автоматичним і напівавтоматичним керуванням за заданим режимом. Завантажує та розвантажує печі. Стежить за роботою головного та проміжного конвеєрів, правильним укладанням електродів на конвеєр, за справним станом печі. Відсортовує браковані електроди. Усуває перекоси та зміщення електродів під час переміщення їх по зонах печі для запобігання завалів. Регулює швидкість руху конвеєрів, тепловий режим печі під час прогартовування електродів різних марок згідно з технічними умовами. Бере участь в ремонті устаткування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову прогартовувальних печей, що обслуговуються, та контрольно-вимірювальних приладів; технічні умови на прогартовування електродів різних марок та діаметрів; правила регулювання швидкості руху конвеєра та температурного режиму печі.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією прожарювача на печах 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить та прогартовує електроди зі стрижнями із сталі, кольорових металів і сплавів на багатосекційних індукційних установках, що працюють на струмах високої частоти, в тунельних печах, на спарених тунельних установках з розривом процесу термообробки. Регулює режими прогартовування електродів різних марок згідно з технічними умовами. Контролює параметри режимів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову багатосекційних індукційних установок, тунельних печей, спарених тунельних установок, живильників, систем регулювання; режими термообробки електродів різних марок; призначення та правила використання контрольно-вимірювальних приладів; способи керування високочастотним генератором; правила вибору раціонального режиму нагрівання; причини браку та способи його усунення.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією прожарювача на печах 3 розряду не менше 1 року.

9. РОЗВАРНИК СИЛІКАТНОЇ БРИЛИ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес розварювання калієвої, натрієвої або комбінованої брили під тиском в стаціонарних автоклавах під керівництвом розварника вищої кваліфікації. Промиває брили. Завантажує брили та воду в автоклав. Зливає готовий силікатний розчин. Прибирає робоче місце. Бере участь в ремонті устаткування, що обслуговується, очищує та змащує його.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії автоклавів, що обслуговуються; технологію розварювання силікатної брили; вимоги до силікатної брили та розчину; норми завантаження брили та води в автоклав; порядок зливання готового силікатного розчину; призначення та правила використання контрольно-вимірювальних приладів; правила роботи з вантажопідйомними механізмами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес розварювання калієвої, натрієвої або комбінованої брили під тиском в стаціонарних автоклавах. Стежить за температурним режимом та тиском в автоклавах. Фільтрує та випарює розчин до потрібної густини. Змішує розчини рідкого скла з метою доведення суміші до заданих значень густини та в'язкості. Здійснює контроль за густиною та в'язкістю розчинів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову автоклавів, випарювачів, фільтрів, змішувачів, насосів, що обслуговуються; методи визначення в'язкості та густини готового розчину; правила змішування розчинів різної в'язкості та густини; порядок зливання, зберігання та транспортування готових розчинів; вимоги до якості готового розчину.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією розварника силікатної брили 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес розварювання калієвої, натрієвої або комбінованої брили в обертових автоклавах. Вводить пасивуючі добавки (хромпік, марганцево-кислий калій). Освітлює, фільтрує та випарює розчин. Здійснює корекцію модуля рідкого скла шляхом добавлення розчину лугу. Готує намивний розчин, фільтрувальний шар з потрібними характеристиками з пористих матеріалів, води необхідної жорсткості, розчину карбоксиметилцелюлози. Регенерує фільтрувальну тканину.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову автоклавів різних типів та зм'якшувачів води; правила розрахунків завантажування брили та води в автоклав, коректування модуля рідкого скла; методи приготування розчину карбоксиметилцелюлози, намивного розчину та фільтрувального шару; електричні та хімічні властивості рідкого скла.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розварника силікатної брили 3 розряду не менше 1 року.

10. РУБАЧ ДРОТУ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Рубає дріт зі сталі та кольорових металів на правильно-відрізних автоматах з летючими ножами продуктивністю до 150 стрижнів за хвилину без регулювання довжини стрижня. Підналагоджує автомат на рубання дроту різного діаметра. Заточує та установлює рублячі ножі. Підбирає фільєри та установлює їх в правильний барабан. Стежить за справним станом устаткування. Укладає стрижні в спеціальну тару, маркує стрижні, транспортує дріт та стрижні різними вантажопідйомними механізмами. Збирає та брикетує відходи дроту на спеціальному устаткуванні. Проводить дрібний ремонт устаткування, змащує та очищає його. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії, правила підналагодження правильно-відрізних автоматів з летючими ножами; будову та правила використання найбільш поширених допоміжних пристроїв; правила підбору швидкості різання; вимоги до якості стрижнів; правила маркування, складування та транспортування дроту і готових стрижнів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Рубає дріт зі сталі та кольорових металів на правильно-відрізних автоматах різної конструкції продуктивністю понад 150 стрижнів за хвилину без регулювання довжини стрижня і до 350 стрижнів за хвилину з регулюванням довжини стрижня на правильно-відрізних автоматах. Підналагоджує автомат на рубання дроту різного діаметра. Стежить за укладанням стрижнів в приймальний бункер.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила підналагодження правильно-відрізних автоматів з ножами для гільотинного різання, правильно-відрізних автоматів з регульованою довжиною стрижнів, та різних допоміжних пристроїв, що обслуговуються; механічні властивості різних марок дроту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією рубача дроту 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Рубає дріт зі сталі, кольорових металів та сплавів на правильно-відрізних автоматах продуктивністю понад 350 стрижнів за хвилину з регулюванням довжини стрижнів. Рубає дріт на лінії волочильного стану. Налагоджує автомат на рубку дроту різного діаметра та різних марок. Заточує та установлює рублячі ножі, підбирає та установлює фільєри в правильні агрегати, зварює кінці дроту на стико-зварювальній машині.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила налагодження правильно-відрізних автоматів різної конструкції; загострювальних та заточувальних верстатів, стикозварювальних машин, різних допоміжних пристроїв; розмотувальних центрів, мотовил, приймальних транспортерів, укладальників; принцип роботи волочильного стану, взаємодії його окремих вузлів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рубача дроту 3 розряду не менше 1 року.

11. СОРТУВАЛЬНИК ЕЛЕКТРОДІВ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сортує та розбраковує електроди за зовнішнім виглядом. Перевіряє розміри та якість покриття електродів різних марок, їх відповідність вимогам державних стандартів для 1-ї групи якості. Зважує та маркує електроди. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: номенклатуру електродів; технічні умови на покриття та зачищення електродів відповідно до державних стандартів 1-ї групи якості; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами під час вибраковування електродів; способи зважування та маркування електродів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сортує та розбраковує електроди за зовнішнім виглядом. Перевіряє розміри та якість покриття електродів різних марок на їх відповідність вимогам державних стандартів для 2-ї та 3-ї груп якості. Розбраковує електроди на конвейєрних лініях. Обслуговує зважувальні автомати та автомати для сортування електродів за різностінністю. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування та пристроїв, що використовуються; технічні умови на покриття та зачищення електродів 2-ї і 3-ї груп якості; правила маркування спеціальних електродів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника електродів 2 розряду не менше 1 року.

12. СУШИЛЬНИК ЕЛЕКТРОДІВ

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить електроди в печах періодичної дії різних типів за заданим режимом. Включає та виключає сушильні печі. Стежить за тепловим режимом печі за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Завантажує та вивантажує електроди з печі. Усуває дрібні несправності в роботі печі. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи сушильних печей періодичної дії, що обслуговуються; технологію сушіння електродів різних марок та діаметрів; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила укладання та зберігання електродів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить електроди в печах безперервної дії різних типів за заданим режимом. Регулює тепловий режим печі за показаннями контрольно-вимірювальних приладів під час сушіння електродів різних марок відповідно до технічних умов. Регулює швидкість руху конвеєра. Стежить за справним станом печі. Бере участь у ремонті та заміні футеровки печі.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову сушильних печей безперервної дії, що обслуговуються; технічні умови на сушіння електродів різних марок та діаметрів; правила регулювання швидкості руху конвеєра.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника 1 розряду не менше 0,5 року.

13. СУШИЛЬНИК КОМПОНЕНТІВ ОБМАЗКИ ТА ФЛЮСІВ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить компоненти обмазувальної маси для покриття електродів та гранульованих флюсів для зварювання в сушильних печах різних типів з електричним і полум'яним нагріванням. Завантажує і вивантажує компоненти обмазувальної маси та флюси. Додержує потрібного температурного режиму сушіння компонентів та визначає їх готовність за зовнішнім виглядом та кольором. Бере участь в поточному ремонті сушильних печей, змащує та очищує їх. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії сушильних печей, що обслуговуються; режим сушіння різних компонентів обмазувальних мас для покриття електродів та флюсів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

14. ФЛЮСУВАЛЬНИК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес варки флюсів загального призначення для електрозварювання в електроплавильних печах. Готує шихту для виплавки флюсу за заданим рецептом. Гранулює розплавлені флюси. Завантажує компоненти флюсу в електропіч. Бере участь у поточному ремонті печі. Прибирає робоче місце.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи електроплавильних печей, що обслуговуються; будову грануляційних установок та підйомно-транспортного устаткування, що обслуговується; склад шихти для різних марок флюсів; режим зварювання та допустиму вологість флюсів; призначення та правила використання контрольно-вимірювальних приладів; правила складування та зберігання флюсів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес варки різних марок флюсів для електрозварювання в електроплавильних печах. Обслуговує та регулює роботу печі. Гранулює розплав флюсу мокрим способом. Замінює електроди в печах. Бере участь в заміні футеровки електроплавильної печі. Бере участь у ремонті та заміні футеровки електроплавильної печі.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову печей для варки та сушіння флюсів, що обслуговуються; технологію варки флюсів різних марок; вплив складу флюсів на якість електрозварювання; номенклатуру компонентів, що входять до складу флюсів; рецептуру готування флюсів; властивості компонентів флюсів та вимоги до їх якості; фізико-хімічні властивості та склад шихтових матеріалів та розкислювачів; вимоги до гранулометричного складу флюсів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією флюсувальника 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес варки флюсів підвищеної чистоти в електроплавильних печах різної конструкції. Готує шихту для плавлених та керамічних флюсів. Контролює точність дозування шихтових матеріалів. Бере участь в прийманні печі після ремонту.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію варки флюсів підвищеної чистоти; будову та конструктивні особливості різних електроплавильних печей, змішувачів та іншого устаткування, що використовується для варки, сушіння та прогартовування флюсів; вимоги до якості готових флюсів; методи інтенсифікації варки флюсів; основи електротехніки та електроніки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією флюсувальника 3 розряду не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК

професій, що передбачені цим випуском, із зазначенням їх назв за випуском 14 ЕТКС видання 1984 р.

N п/п
Професії, що
розміщені в цьому
випуску
Діапа-
зон
розря-
дів
Професії за випуском
14 ЕТКС видання
1984 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
1.
Брикетувальник
2 - 4
Брикетировщик
2 - 4
2.
Готувач обмазки
2 - 4
Составитель обмазки
2 - 4
3.
Дробильник
компонентів обмазки
2 - 5
Дробильщик
компонентов обмазки
2 - 5
4.
Електродник
(виробництво
металевих
електродів)
2 - 5
Электродчик
2 - 5
5.
Контролер
електродного
виробництва
3 - 4
Контролер
электродного
производства
3 - 4
6.
Пакувальник
електродів
2 - 3
Упаковщик электродов
2 - 3
7.
Пресувальник
обмазувального преса
2 - 5
Прессовщик
обмазочного пресса
2 - 5
8.
Прожарювач на печах
2 - 4
Прокальщик на печах
2 - 4
9.
Розварник силікатної
брили
2 - 4
Разварщик силикатной
глыбы
2 - 4
10
Рубач дроту
2 - 4
Рубщик проволоки
2 - 4
11.
Сортувальник
електродів
2 - 3
Сортировщик
электродов
2 - 3
12.
Сушильник електродів
1 - 2
Сушильщик электродов
1 - 2
13.
Сушильник
компонентів обмазки
та флюсів
2
Сушильщик
компонентов обмазки
и флюсов
2
14.
Флюсувальник
2 - 4
Флюсовщик
2 - 4

ПЕРЕЛІК

професій, що були передбачені випуском 14 ЕТКС видання 1984 р., із зазначенням їх назв за цим випуском

N п/п
Професії за випуском
14 ЕТКС видання
1984 р.
Діапа-
зон
розря-
дів
Професії за цим
випуском
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
1.
Брикетировщик
2 - 4
Брикетувальник
2 - 4
2.
Дробильщик
компонентов обмазки
2 - 4
Дробильник
компонентів обмазки
2 - 4
3.
Контролер
электродного
производства
3 - 4
Контролер
електродного
виробництва
3 - 4
4.
Прессовщик
обмазочного пресса
2 - 5
Пресувальник
обмазувального преса
2 - 5
5.
Прокальщик на печах
2 - 4
Прожарювач на печах
2 - 4
6.
Разварщик силикатной
глыбы
2 - 4
Розварник силікатної
брили
2 - 4
7.
Рубщик проволоки
2 - 4
Рубач дроту
2 - 4
8.
Сортировщик
электродов
2 - 3
Сортувальник
електродів
2 - 3
9.
Составитель обмазки
2 - 4
Готувач обмазки
2 - 4
10.
Сушильщик
компонентов обмазки
и флюсов
2
Сушильник
компонентів обмазки
та флюсів
2
11.
Сушильщик электродов
1 - 2
Сушильник електродів
1 - 2
12.
Упаковщик электродов
2 - 3
Пакувальник
електродів
2 - 3
13.
Флюсовщик
2 - 4
Флюсувальник
2 - 4
14.
Электродчик
2 - 5
Електродник
(виробництво
металевих
електродів)
2 - 5

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

N п/п
Професії
Діапазон
розрядів
1.
Брикетувальник
2 - 4
2.
Готувач обмазки
2 - 4
3.
Дробильник компонентів обмазки
2 - 5
4.
Електродник (виробництво металевих
електродів)
2 - 5
5.
Контролер електродного виробництва
3 - 4
6.
Пакувальник електродів
2 - 3
7.
Пресувальник обмазувального преса
2 - 5
8.
Прожарювач на печах
2 - 4
9.
Розварник силікатної брили
2 - 4
10.
Рубач дроту
2 - 4
11.
Сортувальник електродів
2 - 3
12.
Сушильник електродів
1 - 2
13.
Сушильник компонентів обмазки та флюсів
2
14.
Флюсувальник
2 - 4