МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики України

18.01.2002 N 28

( vc028581-02 )

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

Введено в дію

з 1 січня 2002 року

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 19

Коксохімічне виробництво

ВСТУП

Випуск 19 "Коксохімічне виробництво" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьований відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції. У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 7 ЕТКС (розділ "Коксохімічне виробництво") видання 1985 року.

В цей випуск включені професії робітників, які є специфічними для даного виробництва чи виду робіт.

Внесені відповідні доповнення та зміни до окремих кваліфікаційних характеристик.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені відповідно до восьмирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Усі робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1 ДКХП.

КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ДИЦИКЛОПЕНТАДІЄНУ

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва дициклопентадієну під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Запускає та зупиняє насоси. Завантажує куби фракціями під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Заміряє продукт в ємкостях. Відбирає проби. Пропарює апаратуру. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу виробництва дициклопентадієну; будову та принцип роботи устаткування, що обслуговується; схему комунікацій трубопроводів; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва дициклопентадієну. Подає головну фракцію на полімеризацію. Додержує заданого режиму тиску та температури. Відпаровує сірковуглецеву фракцію. Завантажує куби фракціями. Подає фракції на склад. Одержує технічний сірковуглець, бензольну та проміжну фракції. Ректифікує фракції та дициклопентадієн. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва дициклопентадієну; конструктивні особливості та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги державних стандартів до якості дициклопентадієну; властивості сировини та готової продукції.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва дициклопентадієну 4 розряду не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ІНДОЛУ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва індолу з індольної фракції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає сировину та контролює її якість. Завантажує куби. Завантажує гідролізер та реактор їдким калієм і розвантажує їх. Визначає якість та видає безіндольне масло. Готує кристалізатори під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу виробництва індолу; принцип роботи устаткування, що обслуговується; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва індолу з індольної фракції. Стежить за спуском фенолятів, каліплаву, лугу. Готує кристалізатори. Контролює основні параметри процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва індолу; будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги державних стандартів до якості готової продукції.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва індолу 3 розряду не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА КРЕОЛІНУ ТА ЛІЗОЛУ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва креоліну та лізолу. Подає сировину та реактиви в напірні баки, завантажує котли. Омилює каніфоль, перевіряє за індикаторами закінчення процесу омилювання. Відбирає проби для аналізів. Розбавляє маслом кубові залишки для приготування карболки, завантажує сховища, підігріває та перемішує. Зневоднює каустиком технічне мило. Перекачує дезінфекційні продукти на склад. Сепарує стічні води. Стежить за роботою насосів, станом устаткування та готової продукції в сховищах. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва креоліну та.лізолу; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини та реактивів, що використовуються в процесі; призначення складових компонентів дезінфекційних засобів; вимоги державних стандартів до якості реактивів та готової продукції; методи, що використовуються для випробування якості креоліну та лізолу; склад карболки; рецептуру приготування креоліну та лізолу; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА МАЛОТОННАЖНИХ ПРОДУКТІВ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь в процесі виробництва малотоннажних продуктів. Завантажує сировину та вивантажує напівфабрикати з апаратів, дозує сировину, готує розчини хімікатів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Транспортує сировину до апаратів. Відбирає проби. Бере участь у виявленні та усуненні несправностей в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи устаткування, що обслуговується; схему комунікацій трубопроводів; властивості сировини та напівфабрикатів; правила відбирання проб; основи слюсарної справи.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва малотоннажних продуктів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Додержує заданого технологічного режиму. Завантажує сировину та вивантажує напівфабрикати з апаратів. Дозує сировину, готує розчини хімікатів. Бере участь в проведенні експрес-аналізів напівфабрикатів та сировини. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес одержання продуктів, що виробляються цехом; принцип роботи устаткування, що обслуговується: ректифікаційних апаратів, реакторів з різними пристроями для перемішування, кристалізаторів, центрифуг, нутч-фільтрів теплообмінної апаратури, апаратів, що працюють під тиском та вакуумом, контрольно-вимірювальної та регулюючої апаратури; властивості готової продукції; правила приготування розчинів хімікатів; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника виробництва малотоннажних продуктів 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва малотоннажних продуктів. Коригує параметри технологічного процесу згідно з даними лабораторних аналізів та показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Обслуговує апаратуру, що працює під високим тиском та глибоким вакуумом. Складає технологічні схеми одержання окремих продуктів з готових вузлів. Виконує ремонти з заміною окремих вузлів та деталей апаратури, що обслуговується. Проводить експрес-аналізи напівпродуктів та сировини.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічні схеми виробництва малотоннажних продуктів; будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується, з тому числі апаратів, що працюють під високим тиском та глибоким вакуумом; методи аналізу сировини, напівпродуктів та готової продукції; фізико-хімічні константи сировини, напівпродуктів та готової продукції, що використовується в процесі; схему технологічних комунікацій цеху.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва малотоннажних продуктів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва германієвого концентрату. Стежить за освітленням надсмольної води у відстійнику та своєчасно відводить смолу зі сховища. Відбирає проби надсмольної води. Закачує воду в змішувачі та дозує дубовий екстракт. Стежить за роботою згущувачів та накопиченням осаду германієвого концентрату. Фільтрує осад на фільтр-пресах. Здійснює контрольну фільтрацію зливання згущувачів. Очищує фільтр-преси від осаду. Навантажує та транспортує осад у пічне відділення. Контролює температурний режим. Виконує усереднення та дозування. Контролює роботу насосів. Накачує реагенти в напірні баки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічну схему одержання германієвого концентрату; режим прожарювання та нейтралізації кислих стоків; правила приготування реактивів; фізико-хімічні константи сировини, що використовується в процесі; методи аналізу стічних вод, продуктів та реактивів, що одержуються в ході процесу; правила роботи з газовими апаратами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва малотоннажних продуктів 4 розряду не менше 1 року.

5. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ПІРИДИНОВИХ ОСНОВ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва важких піридинових основ під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає сировину та контролює її якість. Подає та регулює подавання пари, флегми, охолоджувальної води на конденсатори та холодильники. Контролює згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів основні параметри процесу. Видає сульфат натрію після відстоювання. Бере участь у виявленні та усуненні несправностей в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу виробництва важких піридинових основ; принцип роботи устаткування, що обслуговується; властивості піридинових продуктів; способи безпечних прийомів роботи з хімічними реактивами; основи слюсарної справи.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічні процеси виробництва важких та легких піридинових основ. Додержує заданого режиму процесу розкладення сульфат-піридину. Подає та регулює подавання аміачної води в реактор. Проводить аналіз маточного та відпрацьованого розчину і сепараторної аміачної води. Перевіряє дозування реагентів та повноту розкладення сульфат-піридину. Перевіряє якість сульфат-піридину, важких та легких піридинових основ і аміачної води. Проводить знефенолювання та знеспіридинування сирої фракції. Спускає легкі піридинові основи в сховища. Завантажує піридинові основи в залізничні цистерни. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічні процеси виробництва важких та легких піридинових основ; будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги державних стандартів до якості піридину та піридинових продуктів; властивості піридину; схему комунікацій трубопроводів; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва піридинових основ 3 розряду не менше 1 року.

6. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ФОРМОВАНОГО КОКСУ

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь в технологічному процесі виробництва формованого коксу. Обслуговує системи нагрівання шихти, автодозаторів, механізмів вузла скидання відходів та завантажуючих пристроїв печей прогартовування. Контролює та коригує тепловий режим машин. Регулює системи пневмообвалення, режим гасіння відходів та формовок за заданою температурою відходів. Забезпечує безперебійну роботу устаткування, що обслуговується. Змащує вузли механізмів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу виробництва формованого коксу; будову, принцип роботи устаткування, що обслуговується; схему комунікацій трубопроводів; слюсарну справу; правила коригування теплового режиму печей.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва формованого коксу на установці з годинною продуктивністю до 50 т під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Обслуговує нагрівачі, повітродувки, пресформувальні машини. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів за роботою машин та механізмів, що обслуговуються.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва формованого коксу; будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; властивості вугілля.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва формованого коксу 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва формованого коксу на установці з годинною продуктивністю до 50 т. Веде технологічний процес виробництва формованого коксу на установці з годинною продуктивністю 50 т та більше під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Запускає та виводить технологічні потокові лінії на заданий режим. Підтримує роботу устаткування в заданому режимі, оцінює відхилення роботи від заданого режиму, вибирає способи впливу та оперативно регулює технологічні процеси з метою відновлення нормальних режимів. Керує подачею шихти в систему швидкісного нагрівання. Контролює швидкісне нагрівання шихти до температури пластичності та регулює теплові навантаження на окремі ступені нагрівання з метою забезпечення заданого ступеню готовності нагрітої шихти до формування. Керує режимом одержання в пресформувальній машині пластичних вугільних формовок за допомогою регулювання швидкостей пресувальних органів машини та режимом коксування формовок в печах безперервної дії шляхом регулювання температури в окремих зонах печей. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва формованого коксу та прийоми регулювання технологічного процесу; правила та порядок визначення ступеня готовності шихти до формування; властивості вугілля різних марок.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва формованого коксу 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу виробництва формованого коксу на установках з годинною продуктивністю понад 50 т.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва формованого коксу 6 розряду не менше 1 року.

7. АПАРАТНИК ЗНЕФЕНОЛЮВАННЯ ТА ЗНЕСПІРИДИНУВАННЯ МАСЕЛ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у веденні технологічного процесу знефенолювання та знеспіридинування масел. Готує розчин сірчаної кислоти. Видає сульфат-піридин в піридиновий цех. Продуває та пропарює комунікації. Бере участь у виявленні та усуненні несправностей в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу добування фенолів та піридинових основ; принцип роботи устаткування, що обслуговується; схему комунікацій трубопроводів; вимоги державних стандартів до якості сировини, реактивів; основи слюсарної справи.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес знефенолювання та знеспіридинування масел. Регулює подавання фракцій, лугу, кислоти, лужних фенолятів та кислого сульфат-піридину в апарати. Стежить за відстоюванням фенолятів та сульфат-піридину від масла. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес добування фенолів та піридинових основ; будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги державних стандартів до якості проміжної та готової продукції; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника знефенолювання та знеспіридинування масел 2 розряду не менше 1 року.

8. АПАРАТНИК ІЗ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПЕКУ

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує мірники високотемпературним пеком. Стежить за роботою пекових насосів, за температурою та витратами пеку, обігріває мірники газом. Регулює подавання пари в парові оболонки кранів та пекопроводів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу одержання пекового коксу; схему комунікацій пекопроводів; будову та принцип роботи устаткування, що обслуговується; властивості смоли та пеку; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує установку з годинною продуктивністю до 10 т пекового коксу до завантаження пеку та видавання коксу. Перевіряє правильність установлення парових форсунок та люків. Очищає люки та патрубки від графіту. Знімає парові форсунки перед видаванням коксу та установлює їх після видавання. Заміряє в печах рівень пеку та готового коксу перед видаванням. Ущільнює завантажувальні люки. Ремонтує устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес одержання пекового коксу; будову та принцип роботи установок з виробництва пеку та іншого устаткування, що обслуговується.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника із завантаження пеку 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує пек у камери установки з годинною продуктивністю до 10 т пекового коксу. Готує установку з годинною продуктивністю понад 10 т пекового коксу до завантаження пеку та видавання коксу. Перевіряє справність пекопроводів, завантажувальних кранів, патрубків, газових краників, парової інжекції та сигналізації.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації пекових печей, іншого устаткування, що обслуговується; режими роботи газозбірників; вимоги державних стандартів до якості рідкого пеку та пекового коксу; спосіб визначення повноти завантаження печей; графік завантаження печей.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника із завантаження пеку 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі завантаження рідкого пеку в камери установки з годинною продуктивністю понад 10 т пекового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника із завантаження пеку 6 розряду не менше 1 року.

9. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕКУ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у веденні технологічного процесу одержання високотемпературного пеку. Обслуговує смоляні та пекові насоси. Перемикає крани на пекопроводах. Відбирає проби для визначення температури розм'якшення пеку. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес одержання пеку; принцип роботи установки одержання високотемпературного пеку; методи та способи визначення температури розм'якшення пеку; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання високотемпературного пеку на установках з годинною продуктивністю до 12 т. Контролює відбір проб пеку та визначає його якість. Видає пекову смолу. Регулює витрати повітря. Вимірює рівень рідини в апаратурі. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес окислення смоли та середньотемпературного пеку; будову та правила технічної експлуатації установки одержання високотемпературного пеку; фізико-хімічні властивості смоли, масел, висотемпературного пеку.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання високотемпературного пеку 3 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу одержання високотемпературного пеку на установках з годинною продуктивністю понад 12 т.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж: роботи за професією апаратника одержання високотемпературного пеку 5 розряду не менше 1 року.

10. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ КУМАРОНОВОЇ СМОЛИ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання кумаронової смоли під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Перевіряє наявність фракцій в збірниках на початку та в кінці зміни. Бере участь в завантаженні та розвантаженні куба, видаванні смоли на барабанні охолоджувачі. Стежить за режимом відпарювання фракцій. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу ректифікації важкого бензолу та відпарювання очищених фракцій; принцип роботи устаткування, що обслуговується, фізико-хімічні властивості сировини; вимоги до якості продукції; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання світлої кумаронової смоли під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує та подає сировину, каталізатор і воду в апарати. Контролює витрати циркулюючої через полімеризатор рідини. Промиває полімеризатор водою та нейтралізує його розчином соди. Відпарює розчинник від смоли. Ректифікує сольвент. Відбирає проби.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу одержання світлої кумаронової смоли; будову устаткування, що обслуговується; технологічний процес ректифікації сольвенту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання кумаронової смоли 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання кумаронової смоли. Регулює подавання пари в куби, води на конденсатори-холодильники та холодильники безпосередньої дії, рефлюксу на колони. Завантажує та розвантажує куб, видає смолу на барабанні охолоджувачі. Стежить за сходом фракцій та чистотою відбирання продукту. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес ректифікації важкого бензолу та відпарювання очищених фракцій; будову, конструктивні особливості та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання кумаронової смоли 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання світлої кумаронової смоли. Контролює витрати сировини, каталізатору, температуру полімеризації. Відбирає полімеризований продукт з безперервним контролем його в'язкості та густини. Контролює додержання заданого режиму обробки полімеризату, ректифікації сольвенту, подавання рідкої кумаронової смоли на склад, відбирання проб та результати їх аналізу.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес одержання світлої кумаронової смоли; будову та конструктивні особливості устаткування, що обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини, реактивів, проміжних продуктів та готової продукції; вимоги до якості продукції.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання кумаронової смоли 5 розряду не менше 1 року.

11. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СИРОГО БЕНЗОЛУ

У разі ведення технологічного процесу під керівництвом апаратника вищої кваліфікації

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання сирого бензолу шляхом добування його з коксового газу на агрегатах з годинною продуктивністю до 1,5 т під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Бере участь в Замірюванні рівня бензолу в мірниках та перекачує його на склад. Включає відстійники для очищення від нафталіну. Розплавляє та випускає нафталін з відстійників. Завантажує в цистерни сирий бензол та вивантажує вбірне масло. Стежить за роботою насосів, контрольно-вимірювальних приладів. Підтримує заданий рівень масла. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу видобування сирого бензолу з коксового газу; схему комунікацій трубопроводів; слюсарну справу; принцип роботи та правила технічної експлуатації бензольної розподілювальної колони, дефлегматора, конденсатора, сепаратора.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу одержання сирого бензолу на агрегатах з годинною продуктивністю 1,5 т до 3 т бензолу під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника одержання сирого бензолу 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу одержання сирого бензолу на агрегатах з годинною продуктивністю понад 3 т бензолу під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сирого бензолу 3 розряду не менше 1 року.

У разі самостійного ведення технологічного процесу

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання сирого бензолу шляхом добування його з коксового газу на агрегатах з годинною продуктивністю до 1,5 т. Заміряє рівень бензолу в мірниках. Відбирає проби вбірного масла. Забезпечує безперервне та рівномірне надходження в бензольні колони вбірного масла, пари й води. Стежить за роботою сепаратора. Контролює стікання масла, флегми. Виводить задану кількість оборотного вбирного масла для регенерації. Відбирає проби бензолу та полімерів. Ремонтує устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес добування сирого бензолу з коксового газу; будову бензольної розподілювальної колони, дефлегматора, конденсатора та сепаратора; вимоги державних стандартів до якості бензолу; властивості вбірного масла та сирого бензолу; спосіб визначення питомої ваги бензолу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сирого бензолу 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу одержання сирого бензолу на агрегатах з годинною продуктивністю 1,5 т до 3 т бензолу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сирого бензолу 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу одержання сирого бензолу на агрегатах з годинною продуктивністю понад 3 т бензолу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сирого бензолу 5 розряду не менше 1 року.

12. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання сульфату амонію на агрегатах з годинною продуктивністю до 1,5 т під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Визначає кислотність ванни. Подає маточний розчин на центрифуги під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Стежить за процесом фугування. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу одержання сульфату амонію; принцип роботи устаткування, що обслуговується; властивості коксового газу та сірчаної кислоти; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу одержання сульфату амонію на агрегатах з годинною продуктивністю понад 1,5 т під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сульфату амонію 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання сульфату амонію на агрегатах з годинною продуктивністю до 1,5 т. Підтримує постійний опір сатуратора, решофера, пастки, задану температуру та кислотність ванни, сатуратора. Подає кислоту та маточний розчин зі збірників. Аналізує маточний розчин. Стежить за роботою насосів, центрифуг, кристалізаційного агрегата, безсатураторної установки, конденсаторів, пароежекторних вакуум-насосів, зовнішніх збірників, відстійників; стежить за операцією сушіння в киплячому шарі. Контролює та регулює процес газової ажитації. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується, веде технічну документацію.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес одержання сульфату амонію; будову та правила технічної експлуатації сатураторів, абсорберів і кристалізаційних агрегатів безсатураторних установок, підігрівачів, пасток, центрифуг, агрегатів для сушіння сульфату амонію, гідрозатворів, відцентрових насосів, пароежекторних вакуум-насосів, замкових пристроїв; кристалоприймачів; спосіб визначення вмісту вільної кислоти в маточному розчині; вимоги до якості сульфату амонію.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сульфату амонію 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу одержання сульфату амонію на агрегатах з годинною продуктивністю понад 1,5 т.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сульфату амонію 5 розряду не менше 1 року.

13. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ ЧИСТОГО АНТРАЦЕНУ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у веденні технологічного процесу одержання чистого антрацену. Бере участь у завантаженні кубів. Замірює ємкості, перекачує продукцію в задані ємкості. Запускає та зупиняє насоси. Видає кубові залишки. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу одержання чистого антрацену; схему комунікацій цеху; принцип роботи устаткування, що обслуговується; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес одержання чистого антрацену. Включає та зупиняє агрегати. Обслуговує куби для азеотропної ректифікації та регенерації ректифікаційних колон і конденсаційної апаратури. Завантажує куби. Регулює технологічний режим одержання та охолодження чистих фракцій антрацену. Веде первинний облік вироблених чистих фракцій. Ремонтує устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес одержання чистого антрацену; схему азеотропної ректифікації; хімічний склад продукту; будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги державних стандартів до якості чистого антрацену.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання чистого антрацену 3 розряду не менше 1 року.

14. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОГО ЛАКУ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес приготування кам'яновугільного лаку. Приймає лак з термоцистерн у реактор. Готує сировину для завантаження в мішалку. Відбирає проби для попередніх та остаточних аналізів. Видає готову продукцію на склад. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва кам'яновугільного лаку; вимоги державних стандартів до сировини та готової продукції; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; схему комунікації трубопроводів; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

15. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ ПРЕПАРОВАНОЇ СМОЛИ

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес приготування препарованої смоли. Приймає антраценову фракцію та пековий дистилят у сховище. Завантажує мішалки пеком, антраценовою фракцією, пековим дистилятом. Відбирає проби для попередніх та остаточних аналізів. Видає готову продукцію на склад. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес приготування препарованої смоли; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги державних стандартів до якості сировини та готової продукції; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

16. АПАРАТНИК СПАЛЮВАННЯ СІРКОВОДНЮ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес спалювання сірководню. Подає воду в котел-утилізатор та продуває його. Подає повітря в печі спалювання. Випускає конденсат із газозбірників та клапанів. Підігріває витратний бак та наповнює його водою. Контролює якість води. Стежить за паропроводом після котла-утилізатора. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес спалювання сірководню; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; способи регулювання процесу спалювання сірководню та охолодження продуктів горіння; властивості сірководню; порядок пуску та зупинки апаратури відділення; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

17. АПАРАТНИК ТЕРМООБРОБЛЕННЯ КОКСОВАНОЇ ШИХТИ

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес термооброблення коксованої шихти на установках з годинною продуктивністю до 100 т під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Регулює рівномірне завантаження коксованої шихти в трубу-сушарку. Стежить за роботою дозуючих пристроїв, пилоочисної апаратури, системи очищення відпрацьованого теплоносія. Очищає скидні гази до санітарних норм. Регулює подавання води на очисні пристрої пиловловлювання. Обслуговує насоси зумфошламових вод. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу термооброблення коксованої шихти; будову, принцип роботи устаткування, що обслуговується; вимоги державних стандартів до складу шихти, теплоносія та скидних газів; систему сигналізації та автоблокування; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу термооброблення коксованої шихти на установках з годинною продуктивністю 100 т та більше під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника термооброблення коксованої шихти 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес термооброблення коксованої шихти на установках з годинною продуктивністю до 100 т. Стежить за роботою труб-сушарок, завантажуючих та розвантажуючих пристроїв, живильників, контрольно-вимірювальних приладів та іншого устаткування. Налагоджує устаткування, що обслуговується. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес термооброблення коксованої шихти; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника термооброблення коксованої шихти 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу термооброблення коксованої шихти на установках з годинною продуктивністю 100 т та більше.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника термооброблення коксованої шихти 6 розряду не менше 1 року.

18. БАРИЛЬЄТНИК

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Стежить за зрощуванням газозбірників та стояків на коксових батареях з годинною продуктивністю до 40 т валового коксу. Відкриває та закриває свічки газозбірника. Відкриває стояки, ущільнює розтруби, клапанні коробки. Контролює тиск і температуру газу в газозбірниках та витрати води на зрошення стояків. Очищує форсунки та патрубки для зрошення стояків і газозбірників. Очищує від графіту горловини стояків та клапанних коробок. Ущільнює та очищає кришки стояків. Готує печі до видавання коксу. Стежить за механізмами гідравлічного змивання смоли та фусів в газозбірниках, включає та виключає насоси. Перемикає, роботу механізмів змивання на окремих дільницях. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонтах.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування; будову стояків коксових печей, газовідвідної апаратури, пристроїв для механізованого змивання смоли та фусів в газозбірниках, автоматичних регуляторів відсмоктування газу; правила включення печей в газозбірник та виключення із газозбірника, пуску та зупинки газодувок і насосів для подавання води на газозбірник; графік видавання коксу; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі обслуговування газозбірників та стояків на коксових батареях з годинною продуктивністю 40 т до 120 т валового коксу та пекококсових установках з годинною продуктивністю до 10 т пекового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією барильєтника 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі обслуговування газозбірників та стояків на коксових батареях з годинною продуктивністю понад 120 т валового коксу і пекококсових установках з годинною продуктивністю понад 10 т пекового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією барильєтника 5 розряду не менше 1 року.

19. ГАЗІВНИК КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обслуговує устаткування подавання газу на коксові печі коксових батарей з годинною продуктивністю до 40 т валового коксу. Забезпечує рівномірне обігрівання камер коксових печей за довжиною кожної батареї. Регулює розподіл тиску в підсклепінному просторі регенераторів за довжиною коксової батареї. Замірює опір насадки регенераторів та температуру в подових каналах. Контролює температурний та гідравлічний режим батарей. Перевіряє стан регенераторів, опалювальних простінків, корнюрів, подових каналів та газопідвідної арматури та організує догляд за ними. Стежить за станом кантувального і знеграфічувального устаткування. Установлює діафрагму для регулювання кількості газу, що надходить в окремі простінки. Проводить замірювання стріли прогинання анкерних колон. Установлює та додержує правильного розставлення пластин на газоповітрянних клапанах. Перевіряє стан та роботу приладів у кабіні і на газозбірниках. Замірює температуру в вертикалах та підсклепінному просторі камер коксування і регенераторів. Забезпечує нормальне зрошування газу в газозбірниках та клапанних коробках. Замірює висоту підсклепінного простору для визначення усадки шихти. Замінює регулюючі пристрої у вузлах підведення газу в простінки та опалювальні канали. Готує інструменти, термопари, діафрагму та кришки люків для замірювання температури коксу. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, виконує його ремонт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування; будову та принцип роботи коксових печей, кантувальних механізмів, кантувальних клапанів, клапанних коробок та іншої апаратури, що обслуговується; схему роботи регуляторів; гідравлічний та температурний режими роботи печей; прийоми регулювання гідравлічного та температурного режимів роботи коксових печей; методику та способи замірювання температури; способи зупинки обігрівання коксових печей та пуску опалювального газу і повітря для обігрівання; комунікації газовідвідної та газопідвідної арматури; розташування регулюючих пристроїв; склад та фізико-хімічні властивості опалювальних газів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі обслуговування устаткування подавання газу на коксові батареї з годинною продуктивністю 40 т до 80 т валового коксу та в пекококсові установки з годинною продуктивністю до 10 т пекового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією газівника коксових печей 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі обслуговування устаткування подавання газу на коксові батареї з годинною продуктивністю 80 т до 120 т валового коксу та в пекококсові установки з годинною продуктивністю понад 10 т пекового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією газівника коксових печей 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі обслуговування устаткування подавання газу на коксові батареї з годинною продуктивністю понад 120 т валового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією газівника коксових печей 6 розряду не менше 1 року.

20. ДВЕРЕВИЙ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ущільнює двері коксових шамотних печей глиною. Завантажує глину в візок та транспортує її до печей. Очищає колони від глини. Обмазує та перемазує шви між дверима.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу коксування в шамотних коксових печах; правила видавання коксу та ущільнення дверей; склад ущільнювальної маси.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує дверезнімальною лебідкою та іншими механізмами знімання та установлення дверей на коксових шамотних печах. Очищує вушка та головки дверей від глини. Змащує механізми. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування в шамотних коксових печах; будову, принцип роботи коксових шамотних печей, лебідки; графік видавання коксу; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дверевого 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Стежить за відкриванням та закриванням дверей камер коксування на коксових батареях і пекококсових установках. Контролює правильність установлення дверезнімальної лебідки, дверей та механізму відгвинчування ригельних болтів. Очищає двері та армуючі рами від смоли та графіту. Прибирає кінці. Ущільнює двері та планірні лючки. Усуває нещільність прилягання ножів до рам. Підтягує стопорні болти, замінює косинці, болти, кронштейни та ригельні гайки. Змащує ригельні болти. На шамотних печах - подає та установлює направляючі щити, готує двері для знімання, очищає двері та рами від глини та графіту. Закріплює установлені двері. Контролює спорожнення підпланірного бункера коксовиштовхувача. Прибирає площадку, що обслуговується. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування в камерах коксових батарей та на пекококсових установках; правила знімання та установлення дверей; способи ущільнення дверей та лючків; будову, принцип роботи та правила експлуатації коксових батарей і пекококсових установок; графік видавання коксу; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дверевого 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі обслуговування механізмів з очищення дверей на коксових батареях з об'ємом камери до 40 куб.м та пекококсових установках з сумарним об'ємом камер до 300 куб.м.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дверевого 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі обслуговування механізмів з очищення дверей на коксових батареях з об'ємом камери понад 40 куб.м та пекококсових установках з сумарним об'ємом камер понад 300 куб.м.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дверевого 5 розряду не менше 1 року.

21. ЗАВАНТАЖУВАЧ-ВИВАНТАЖУВАЧ ТЕРМОАНТРАЦИТОВИХ ПЕЧЕЙ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує антрацит у камери термоантрацитових печей. Подає вагонетки на ваги, під бункери вуглепідготовки. Стежить за рівномірним заповненням вагонеток та скіпа антрацитом. Запускає та зупиняє електродвигун скіпового підіймача. Вивантажує антрацит з вагонеток у скіп. Змащує механізми. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті. У разі немеханізованого завантаження - завантажує вагонетки антрацитом з наземного складу ручним способом. Сортує антрацит. Транспортує вагонетки ручним способом від наземного складу до скіпового підіймача.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу термічної обробки антрациту; принцип роботи та правила технічної експлуатації термоантрацитових печей; правила завантаження печей; правила пуску та зупинки електродвигунів; установлену сигналізацію; основи слюсарної справи.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механічним вивантажувачем у разі видавання готового термоантрациту з термічних печей. Гасить термоантрацит у вивантажувальних бункерах. Регулює подавання води, повітря та відсмоктування газу. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес термічної обробки антрациту; будову термоантрацитових печей, механічних вивантажувачів, вентиляторів та іншого устаткування, що обслуговується; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією завантажувача-вивантажувача термо-антрацитових печей 3 розряду не менше 1 року.

22. ЗАЛИВАЛЬНИК КОКСУ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Гасить кокс на рампах коксових шамотних печей ручним способом. Переносить рукава до водонапірних колонок, підключає та виключає їх. Регулює подавання води на гасіння коксу. Частково розгрібає кокс.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу коксування; нормативи щодо вмісту вологи в коксі; способи гасіння коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

23. КАБІННИК-КАНТІВНИК

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Змінює напрям (кантує) та регулює подавання газу і повітря в опалювальну систему для обігрівання коксових печей за допомогою кантувальних механізмів і контрольно-вимірювальної апаратури з кабіни. Підтримує заданий режим обігрівання печей. Стежить за роботою кантувальних механізмів. Контролює витрати коксового або доменного газу на обігрівання, розріджування в лежаках та тиск газу в газозбірниках. Обслуговує та змащує механізми кантувального пристрою. Бере участь в зупинці та запуску обігрівання печей. Періодично перевіряє стан газопідвідної арматури. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технології процесу горіння та обігрівання коксових печей; будову кантувальних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів, пускових пристроїв; режим подавання газу та повітря на обігрівання; правила обігрівання та способи відключення печей від обігрівання; виробничу сигналізацію; систему змащення механізмів, що обслуговуються; графік видавання з печей; основи слюсарної справи.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

- у разі обслуговування автоматизованих систем суміщених кабін.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи за професією кабінника-кантівника 1 розряду не менше 0,5 року.

24. ЛЮКОВИЙ (КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО)

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес завантаження шихтою камер печей. Відкриває та закриває завантажувальні люки, очищає кришки та сідловини люків від графіту, готує та транспортує розчин для заливання люків, ущільнює кришки завантажувальних люків, включає та виключає парову інжекцію. Забезпечує повноту та рівномірне завантаження камер коксування. Додержує графіка завантаження печей та видавання коксу. Контролює готовність машин до видавання коксу, подає сигнал машиністам коксових машин про видачу печей та про блокування між коксовими машинами у разі відсутності радіозв'язку між машиністами. Стежить за плануванням шихти, зніманням та установленням дверей з машинного та коксового боків, за правильним установленням коксовиштовхувача, коксонапрямної і гасильного вагону. Контролює справність комунікацій парової інжекції. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, виконує його ремонт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування; будову та правила технічної експлуатації коксових печей та газовідвідної арматури; способи завантаження камер печей; способи герметизації кришок завантажувальних люків; установлену сигналізацію; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі обслуговування механізмів знімання та встановлення люків, у разі бездимного завантаження на коксових батареях з об'ємом камер до 40 куб.м.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією люкового 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі обслуговування механізмів знімання та встановлення люків, у разі бездимного завантаження на коксових батареях з об'ємом камер понад 40 куб.м.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією люкового 6 розряду не менше 1 року.

25. МАШИНІСТ БАРАБАННОГО ОХОЛОДЖУВАЧА

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обслуговує барабанний охолоджувач під час охолодження продукції коксохімічного виробництва. Регулює подавання води та пари в парові оболонки. Пропарює комунікації. Стежить за роботою ножів барабанного охолоджувача. Забезпечує нормальне обігрівання парових оболонок та надходження води в охолоджувач. Підтримує нормальну температуру смоли та води. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи барабанних охолоджувачів; асортимент продуктів; вимоги державних стандартів до якості продукції, яка охолоджується; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

26. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА ГАСИЛЬНОГО ВАГОНА

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю до 40 т валового коксу у разі приймання, подавання, гасіння та розвантаження коксу. Забезпечує рівномірний вміст вологи в коксі та послідовне вивантаження коксу на рампу. Контролює рівномірність заливання коксу, правильність встановлення дверезнімальної машини на видавання печі, наявність печей, які горять та газують, роботу насосної гасильної башти. Контролює положення коксовозного вагона в підйомній шахті установки сухого гасіння коксу, положення кузова на лафеті та лафета з кузовом на платформі. Подає звуковий сигнал на підйом коксовозного вагона. Керує подаванням коксовозного вагона до вісі підйомної шахти у разі дистанційного керування. Прибирає колії. Змащує механізми. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування; будову. принцип роботи та правила технічної експлуатації електровоза гасильного вагона; правила гасіння коксу; графік видавання коксу; правила котлонагляду з експлуатації посудин, що працюють під тиском; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі керування електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю 40 т до 80 т валового коксу та пекококсових установок з годинною продуктивністю до 10 т пекового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста електровоза гасильного вагона 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі керування електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю 80 т до 120 т валового коксу та пекококсових установок з годинною продуктивністю понад 10 т пекового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста електровоза гасильного вагона 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі керування електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю понад 120 т валового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста електровоза гасильного вагона 5 розряду не менше 1 року.

27. МАШИНІСТ КОКСОВИХ МАШИН

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує завантажувальним вагоном у разі завантаження камер коксових печей шихтою. Набирає, зважує, транспортує та розвантажує шихту в камери коксування. Вмикає та вимикає пристрої з пневмозавалювання шихти. Відкриває та закриває затвори вугільної башти. Приймає шихту з бункерів скіпового підіймача. Стежить за набиранням та сходом шихти з бункерів завантажувального вагона. Очищує горловини стояків від графіту. Стежить за станом колій та тролейних ліній. Керує механізмами люкознімання та закривання кришок стояків. Керує коксовиштовхувачем у разі видавання коксу з камер печей. Керує механізмами переміщення дверезнімального пристрою, штанги преса, відгвинчування та загвинчування ригельних гвинтів, планування вугільної шихти, відкривання та закривання планірних лючків, відкривання бункерів планірного вигребу, очищення рам і дверей коксових печей. Очищує планірні лючки, корпуси, двері та рами від відкладень, ущільнює двері. Контролює повноту коксу в печах, готових до видавання, та стан кладки печей. Керує компресорною установкою. Керує дверезнімальною машиною у разі приймання коксу з камер печей, знімання дверей для видавання коксу. Переміщує машину, підйомно-поворотний пристрій для знімання дверей, коксонаправляючу. Стежить за роботою із знеграфічування склепінь та стін печей. Змащує механізми. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, виконує його ремонт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації завантажувального вагона, дверезнімальної машини, коксовиштовхувача; способи очищення горловин стояків від графіту; методи усереднення шихти у вугільній башті; графік завантаження печей та видавання коксу; установлену сигналізацію; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі керування механізмами люкознімання та очищення стояків, механізмами відгвинчування ригелів, очищення дверей та автоматизації планування шихти на коксових батареях з об'ємом камер до 40 куб.м і на пекококсових установках з сумарним об'ємом камер печей до 300 куб.м.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста коксових машин 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі керування механізмами люкознімання та очищення стояків, механізмами відгвинчування ригелів, очищення дверей та автоматизації планування шихти на коксових батареях з об'ємом камер понад 40 куб.м і на пекококсових установках з сумарним об'ємом камер печей понад 300 куб.м.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста коксових машин 6 розряду не менше 1 року.

28. МАШИНІСТ КОКСОНАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ МАШИНИ

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує коксонавантажувальною машиною під час завантаження коксу в залізничні вагони. Перевіряє стан тролей та колій переміщення. Змащує механізми. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації коксонавантажувальної машини; графік видавання коксу, подавання та завантаження вагонів; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

29. МАШИНІСТ КРАНА СКЛАДУ СУЛЬФАТУ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує краном під час транспортування та завантаження сульфату амонію в бункер. Стежить за роботою компресора, калорифера, вібросушарки та вентиляторів. Штабелює сульфат на складі. Включає та зупиняє апарати і механізми для сушіння сульфату. Змащує механізми. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації крана та іншого устаткування, що обслуговується; схему електроживлення двигунів крана; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

30. МАШИНІСТ МОСТОВОГО ПЕРЕВАНТАЖУВАЧА

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує мостовим перевантажувачем вантажопідйомністю до 15 т під час розташування та штабелювання вугілля на території складу. Виконує роботи з усереднення вугілля на території складу. Транспортує вугілля з первинних штабелів або естакади в основні штабелі та з основних штабелів у вуглепідготовку. Виявляє та усуває несправності в роботі перевантажувача, що обслуговується, виконує його ремонт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації мостових перевантажувачів; методи усереднення вугілля; марки вугілля; помарочне розміщення вугілля на складі; правила складування та забирання вугілля зі штабелів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі керування мостовим перевантажувачем вантажопідйомністю 15 т до 25 т.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста мостового перевантажувача 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі керування мостовим перевантажувачем вантажопідйомністю 25 т та більше.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста мостового перевантажувача 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Помічник машиніста мостового перевантажувача тарифікується на 2 розряди нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.

31. МАШИНІСТ УСТАНОВКИ СУХОГО ГАСІННЯ КОКСУ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь в технологічному процесі сухого гасіння коксу. Забезпечує безперервну роботу устаткування камер сухого гасіння коксу. Контролює процес з пульта керування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та даних, що одержує по селектору. Змащує механізми установки. Бере участь у виявленні та усуненні несправностей в роботі устаткування, що обслуговується, в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу сухого гасіння коксу; принцип роботи устаткування камер гасіння коксу; основи електротехніки; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес сухого гасіння коксу під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Обслуговує устаткування низу установки сухого гасіння коксу. Керує підіймачем. Приймає коксовозний вагон від машиніста електровоза гасильного вагона та відправляє порожній вагон. Стежить за роботою розвантажувальних пристроїв та рамп коксу, за роботою вентиляційних систем. Подає, гасить та розвантажує кокс із бункера під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Забезпечує рівномірне та послідовне подавання коксу на коксосортування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування; будову та принцип роботи устаткування установки; правила гасіння коксу; графік видавання коксу; правила котлонагляду з експлуатації посудин, що працюють під тиском; виробничу сигналізацію.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установки сухого гасіння коксу 3 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес сухого гасіння коксу з пульту дистанційного керування на коксових батареях з об'ємом камер до 40 куб.м. Подає розжарений кокс, розвантажує його в камери гасіння та вивантажує кокс після гасіння. Координує роботу камер гасіння та котлів-утилізаторів, завантажувального та розвантажувального устаткування. Контролює роботу димососів та вентиляційних систем. Стежить за станом устаткування пульта керування та контрольно-вимірювальних приладів. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується, виявляє та усуває несправності в його роботі. Керує машиністами нижчої кваліфікації.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес коксування та сухого гасіння коксу; будову та правила технічної експлуатації устаткування установки і контрольно-вимірювальних приладів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установки сухого гасіння коксу 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі ведення технологічного процесу сухого гасіння коксу з пульта дистанційного керування на коксових батареях з об'ємом камер понад 40 куб.м.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установки сухого гасіння коксу 6 розряду не менше 1 року.

32. ОПЕРАТОР КОКСОСОРТУВАЛКИ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Пускає та зупиняє електродвигуни коксосортувалки та рампи з пульта з годинною продуктивністю агрегата до 120 т валового коксу. Перемикає потік коксу залежно від заповнення окремих ємкостей. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи елекродвигунів, пускової апаратури, дистанційного керування шиберами та автоматику розвантажувальних візків та інших механізмів коксосортувалки, транспортерів і грохотів; технологічну схему сортування та транспортування коксу; схему автоблокування попереджувальної та переговорної сигналізації; вимоги державних стандартів до якості коксу; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі керування з пульта роботою коксосортувалки з годинною продуктивністю агрегата понад 120 т валового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора коксосортувалки 2 розряду не менше 1 року.

33. ПРЕСУВАЛЬНИК НАФТАЛІНУ

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у веденні процесу пресування нафталіну, завантаженні сирого нафталіну в бункер та мішалку. Знімає пресований нафталін та укладає макухи в контейнери. Відвозить пресований нафталін на склад. Змащує механізми гідравлічного преса. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу пресування нафталіну; принцип роботи гідравлічного преса; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес пресування нафталіну. Завантажує нафталін в мішалку преса. Регулює склад шихти та її температуру. Подає нафталін в патрон. Включає прес і додержує заданого тиску. Зупиняє прес після закінчення пресування. Спускає масло від пресування нафталіну в збірники. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес пресування нафталіну; будову та правила технічної експлуатації гідравлічного преса; схему комунікацій трубопроводів; вимоги державних стандартів до якості сирого та пресованого нафталіну.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника нафталіну 3 розряду не менше 1 року.

34. РАМПІВНИК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Стежить за процесом сходу коксу на транспортер. Заливає недогашений кокс на рампі. Подає сигнали про пуск та зупинку транспортера. Обслуговує транспортер поворотної рампи. Змащує механізми. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову механізмів рампи; вимоги до якості коксу за вологістю та зольністю; припустиме навантаження коксу на стрічку транспортера; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі ручного регулювання сходу коксу з рампи на транспортерну стрічку.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рампівника 2 розряду не менше 1 року.

35. РОЗЛИВАЛЬНИК ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розливає пек, сірку, нафталін в різні ємкості. Готує ємкості та форми до розливання пеку, сірки, нафталіну. Відбирає проби для аналізів. Вивантажує нафталін, що охолонув, з форм, завантажує його у вагонетки, відвозить на склад та штабелює його. Бере участь в ремонті устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила розливання пеку, сірки, нафталіну; фізико-хімічні властивості пеку, сірки, нафталіну; схему комунікацій; вимоги державних стандартів до якості ємкостей; правила поводження з шкідливими та отруйними продуктами; основи слюсарної справи.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розливає пек. сірку, нафталін із напірного баку, збірника та інших ємкостей у виливниці, автодозатори, ванни охолодження, пековози, вагони, термоцистерни, у ванни на сита. Стежить за випуском та наповненням апаратури хімічною продукцією, за додержанням нормального обігрівання апаратури, комунікацій, станом транспорту, запірної апаратури, трубопроводів. Регулює подавання пари. Підтримує заданий режим роботи апаратури. Обслуговує основне та допоміжне устаткування. Виймає брикети нафталіну, сірки. Здійснює подавання пеку в бункер. Змащує механізми та очищує сита.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила технічної експлуатації транспортерів, сіркоприймачів, напірних баків, розливальної машини, конденсаційного горщика; вимоги державних стандартів до якості хімічних продуктів; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника хімічної продукції 2 розряду не менше 1 року.

36. СКРУБЕРНИК-НАСОСНИК

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Регулює режим роботи скруберів та зрошувальних холодильників на агрегатах одержання сирого бензолу з годинною продуктивністю до 1,5 т. Подає масло на скрубери та колони. Стежить за роботою насосів кінцевих холодильників та скруберів і за рівнем масла в робочих ємкостях. Перевіряє опір скруберів та дільниць газопроводу. Підгримує постійний рівень масла в збірниках. Пропарює скрубери. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип роботи скруберів, гідро-затворів і насосів; властивості вбірного масла; технологію вбирання бензолу та аміаку; порядок включення та виключення скруберів і кінцевого холодильника; схему комунікацій; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування скруберів та зрошувальних холодильників на агрегатах одержання сирого бензолу з годинною продуктивністю понад 1,5 т.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією скруберника-насосника 2 розряду не менше 1 року.

37. СОРТУВАЛЬНИК КОКСУ

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь в сортуванні коксу на агрегатах з годинною продуктивністю до 120 т валового коксу, запуску та зупинці транспортерів і валкових грохотів. Подає сигнали про завантаження транспортерів та попадання коксу, що горить, на транспортер. Контролює стан грохотів та транспортерів. Контролює якість сортування коксу. Стежить за наповненням бункерів та відвантаженням коксу. Перемикає подавання коксу. Змащує механізми. Прибирає закріплену за ним дільницю. Бере участь у виявленні та усуненні несправностей в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи грохотів, транспортерів; правила запуску та зупинки електродвигунів, транспортерів та грохотів установлену класифікацію коксу за сортами; систему сигналізації та автоблокування; основи слюсарної справи.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

- у разі участі в сортуванні коксу на агрегатах з годинною продуктивністю понад 120 т валового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника коксу 1 розряду розряду не менше 0,5 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес сортування коксу на агрегатах з годинною продуктивністю понад 120 т валового коксу. Стежить за роботою механізмів устаткування коксосортувалки та рампи, рівномірністю вологості коксу. Забезпечує нормальну роботу з приймання коксу з рампи на транспортер та сортування коксу, рівномірне завантаження стрічок коксосортувалки. Стежить за залишком коксу в бункерах. Відправляє кокс споживачам. Веде облік відвантаженого коксу за зміну.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації коксосортувалки; вимоги державних стандартів до якості коксу; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника коксу 2 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі ведення процесу сортування коксу на агрегатах з годинною продуктивністю понад 120 т валового коксу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника коксу 4 розряду не менше 1 року.

38. ТУНЕЛЬНИХ (ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Перевіряє стан газопідвідної та газовідвідної арматури в тунелях печей коксових батарей з об'ємом камер до 40 куб.м. Очищує газопідвідну арматуру коксового та доменного газів від корозії, пилу та відкладень. Перевіряє роботу та стан кантувальних пристроїв. Контролює натяг кантувальних тросів, стан гідрозатворів, справність кантувального троса, роликів, штоків, кришок крана. Заповнює гідрозатвори водою та випускає конденсат. Змащує механізми. Фарбує газопроводи, газову арматуру в тунелі та робить побілку тунелів. Бере участь в регулюванні тиску в підсклепінному просторі, регенераторах, в замірах опору насадки регенераторів та температури. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та режим обігрівання коксових печей; будову кантувального та знеграфічувального механізмів, газоповітряних клапанів і гідрозатворів; правила, порядок розставлення діафрагми, пластин та метеликів на газовій арматура-схему газової комунікації в тунелях печей, спосіб очищення кранів та патрубків; правила зупинки включення обігрівання; інструкцію щодо зупинки та пуску роботи печей; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування газопідвідної та газовідвідної арматури в тунелях печей коксових батарей з об'ємом камер понад 40 куб.м.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тунельника 2 розряду не менше 1 року.

39. ТУНЕЛЬНИК-МОТОРИСТ СКІПОВОГО ПІДІЙМАЧА

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Відкриває та закриває вивантажувальні бункери в тунелі печі. Завантажує погашений термоантрацит у вагонетки, транспортує та вивантажує термоантрацит. Стежить за рівномірним заповненням вагонеток термоантрацитом. Відкачує воду з тунелю. Змащує механізми. Подає сигнали про пуск та зупинку скіпового підіймача. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації скіпового підіймача; способи пуску та зупинки лебідок, електродвигунів та тунельної відкатки; вимоги державних стандартів до якості термоантрациту; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК

професій, що передбачені цим випуском, із зазначенням їх назв за випуском 7 ЕТКС (розділ "Коксохімічне виробництво") видання 1985 р.

N
п/п
Професії, що
розміщені в цьому
випуску
Діапазон
розрядів
Професії за випуском
7 ЕТКС видання
1985 р.
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Апаратник
виробництва
дициклопентадієну
4 - 5
Аппаратчик
производства
дициклопентадиена
4 - 5
2.
Апаратник
виробництва індолу
3 - 4
Аппаратчик
производства индола
3 - 4
3.
Апаратник
виробництва
креоліну та лізолу
3
Аппаратчик
производства креолина
и лизола
3
4.
Апаратник
виробництва
малотоннажних
продуктів
2 - 5
Аппаратчик
производства
малотоннажных
продуктов
2 - 5
5.
Апаратник
виробництва
піридинових основ
3 - 4
Аппаратчик
производства
пиридиновых оснований
3 - 4
6.
Апаратник
виробництва
формованого коксу
4 - 7
Аппаратчик
производства
формованного кокса
4 - 7
7.
Апаратник
знефенолювання та
знеспіридинування
масел
2; 4
Аппаратчик
обесфеноливания и
обеспиридинивания
масел
2; 4
8.
Апаратник із
завантаження пеку
4 - 7
Аппаратчик по загрузке
пека
4 - 7
9.
Апаратник одержання
високотемпера-
турного пеку
3;
5 - 6
Аппаратчик получения
высокотемпературного
пека
3;
5 - 6
10.
Апаратник одержання
кумаронової смоли
3 - 6
Аппаратчик получения
кумароновой смолы
3 - 6
11.
Апаратник одержання
сирого бензолу
2 - 6
Аппаратчик получения
сырого бензола
2 - 6
12.
Апаратчик одержання
сульфату амонію
3 - 6
Аппаратчик получения
сульфата аммония
3 - 6
13.
Апаратник одержання
чистого антрацену
3; 5
Аппаратчик получения
чистого антрацена
3; 5
14.
Апаратник
приготування
кам'яновугільного
лаку
3
Аппаратчик
приготовления
каменноугольного лака
3
15.
Апаратник
приготування
препарованої смоли
4
Аппаратчик
приготовления
препарированной смолы
4
16.
Апаратник
спалювання
сірководню
3
Аппаратчик сжигания
сероводорода
3
17.
Апаратник
термооброблення
коксованої шихти
4 - 7
Аппаратчик
термообработки
коксуемой шихты
4 - 7
18.
Барильєтник
4 - 6
Барильетчик
4 - 6
19.
Газівник коксових
печей
4 - 7
Газовщик коксовых
печей
4 - 7
20.
Дверевий
2 - 6
Дверевой
2 - 6
21.
Завантажувач-
вивантажувач
термоантрацитових
печей
3 - 4
Загрузчик-выгрузчик
термоантрацитовых
печей
3 - 4
22.
Заливальник коксу
2
Заливщик кокса
2
23.
Кабінник-кантівник
1 - 2
Кабинщик-кантовщик
1 - 2
24.
Люковий
(коксохімічне
виробництво)
5 - 7
Люковой
5 - 7
25.
Машиніст
барабанного
охолоджувача
2
Машинист барабанного
охладителя
2
26.
Машиніст
електровоза
гасильного вагона
3 - 6
Машинист электровоза
тушильного вагона
3 - 6
27.
Машиніст коксових
машин
5 - 7
Машинист коксовых
машин
5 - 7
28.
Машиніст
коксонавантажу-
вальної машини
4
Машинист
коксопогрузочной
машины
4
29.
Машиніст крана
складу сульфату
2
Машинист крана склада
сульфата
2
30.
Машиніст мостового
перевантажувача
3 - 6
Машинист мостового
перегружателя
3 - 6
31.
Машиніст установки
сухого гасіння
коксу
3;
5 - 7
7
Машинист установки
сухого тушения кокса
3;
5 - 7
7
32.
Оператор
коксосортувалки
2 - 3
Оператор
коксосортировки
2 - 3
33.
Пресувальник
нафталіну
3; 5
Прессовщик нафталина
3; 5
34.
Рампівник
2 - 3
Рамповщик
2 - 3
35.
Розливальник
хімічної продукції
2 - 3
Разливщик химической
продукции
2 - 3
36.
Скруберник-насосник
2 - 3
Скрубберщик-насосчик
2 - 3
37.
Сортувальник коксу
1 - 2;
4 - 5
Сортировщик кокса
1 - 2;
4 - 5
38.
Тунельник (чорна
металургія)
2 - 3
Тоннельщик
2 - 3
39.
Тунельник-моторист
скіпового підіймача
2
Тоннельщик-моторист
скипового подъемника
2

ПЕРЕЛІК

професій, що були передбачені випуском 7 ЕТКС (розділ "Коксохімічне виробництво") видання 1985 р., із зазначенням їх назв за цим випуском

N
п/п
Професії за випуском
7 ЕТКС видання
1985 р.
Діапазон
розрядів
Професії за цим
випуском
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Аппаратчик
обесфеноливания и
обеспиридинивания
масел
2; 4
Апаратник
знефенолювання та
знеспіридинування
масел
2; 4
2.
Аппаратчик по
загрузке пека
4 - 7
Апаратник із
завантаження пеку
4 - 7
3.
Аппаратчик получения
высокотемпературного
пека
3;
5 - 6
Апаратник одержання
високотемпературного
пеку
3;
5 - 6
4.
Аппаратчик получения
кумароновой смолы
3 - 6
Апаратник одержання
кумаронової смоли
3 - 6
5.
Аппаратчик получения
сульфата аммония
3 - 6
Апаратник одержання
сульфату амонію
3 - 6
6.
Аппаратчик получения
сырого бензола
2 - 6
Апаратник одержання
сирого бензолу
2 - 6
7.
Аппаратчик получения
чистого антрацена
3; 5
Апаратник одержання
чистого антрацену
3; 5
8.
Аппаратчик
приготовления
каменноугольного
лака
3
Апаратник
приготування
кам'яновугільного
лаку
3
9.
Аппаратчик
приготовления
препарированной
смолы
4
Апаратник
приготування
препарованої
смоли
4
10.
Аппаратчик
производства
дициклопентадиена
4 - 5
Апаратник виробництва
дициклопентадієну
4 - 5
11.
Аппаратчик
производства индола
3 - 4
Апаратник виробництва
індолу
3 - 4
12.
Аппаратчик
производства
креолина и лизола
3
Апаратник виробництва
креоліну та лізолу
3
13.
Аппаратчик
производства
малотоннажных
продуктов
2 - 5
Апаратник виробництва
малотоннажних
продуктів
2 - 5
14.
Аппаратчик
производства
пиридиновых
оснований
3 - 4
Апаратник виробництва
піридинових основ
3 - 4
15.
Аппаратчик
производства
формованного кокса
4 - 7
Апаратник виробництва
формованого коксу
4 - 7
16.
Аппаратчик сжигания
сероводорода
3
Апаратник спалювання
сірководню
3
17.
Аппаратчик
термообработки
коксуемой шихты
4 - 7
Апаратник
термооброблення
коксованої шихти
4 - 7
18.
Барильетчик
4 - 6
Барильєтник
4 - 6
19.
Газовщик коксовых
печей
4 - 7
Газівник коксових
печей
4 - 7
20.
Дверевой
2 - 6
Дверевий
2 - 6
21.
Загрузчик-выгрузчик
термоантрацитовых
печей
3 - 4
Завантажувач-
вивантажувач
термоантрацитових
печей
3 - 4
22.
Заливщик кокса
2
Заливальник коксу
2
23.
Кабинщик-кантовщик
1 - 2
Кабінник-кантівник
1 - 2
24.
Люковой
5 - 7
Люковий (коксохімічне
виробництво)
5 - 7
25.
Машинист барабанного
охладителя
2
Машиніст барабанного
охолоджувача
2
26.
Машинист коксовых
машин
5 - 7
Машиніст коксових
машин
5 - 7
27.
Машинист
коксопогрузочной
машины
4
Машиніст
коксонавантажувальної
машини
4
28.
Машинист крана
склада сульфата
2
Машиніст крана складу
сульфату
2
29.
Машинист мостового
перегружателя
3 - 6
Машиніст мостового
перевантажувача
3 - 6
30.
Машинист установки
сухого тушения кокса
3;
5 - 7
Машиніст установки
сухого гасіння коксу
3;
5 - 7
31.
Машинист электровоза
тушильного вагона
3 - 6
Машиніст електровоза
гасильного вагона
3 - 6
32.
Оператор
коксосортировки
2 - 3
Оператор
коксосортувалки
2 - 3
33.
Прессовщик нафталина
3; 5
Пресувальник
нафталіну
3; 5
3; 5
34.
Разливщик химической
продукции
2 - 3
Розливальник хімічної
продукції
2 - 3
35.
Рамповщик
2 - 3
Рампівник
2 - 3
36.
Скрубберщик-насосчик
2 - 3
Скруберник-насосник
2 - 3
37.
Сортировщик кокса
1 - 2;
4 - 5
Сортувальник коксу
1 - 2;
4 - 5
38.
Тоннельщик
2 - 3
Тунельник (чорна
металургія)
2 - 3
39.
Тоннельщик-моторист
скипового подъемника
2
Тунельник-моторист
скіпового підіймача
2

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

N
п/п
Професії
Діапазон
розрядів
1
2
3
1.
Апаратник виробництва дициклопентадієну
4 - 5
2.
Апаратник виробництва індолу
3 - 4
3.
Апаратник виробництва креоліну та лізолу
3
4.
Апаратник виробництва малотоннажних
продуктів
2 - 5
5.
Апаратник виробництва піридинових основ
3 - 4
6.
Апаратник виробництва формованого коксу
4 - 7
7.
Апаратник знефенолювання та
знеспіридинування масел
2; 4
8.
Апаратник із завантаження пеку
4 - 7
9.
Апаратник одержання високотемпературного
пеку
3; 5 - 6
10.
Апаратник одержання кумаронової смоли
3 - 6
11.
Апаратник одержання сирого бензолу
2 - 6
12.
Апаратник одержання сульфату амонію
3 - 6
13.
Апаратник одержання чистого антрацену
3; 5
14.
Апаратник приготування кам'яновугільного
лаку
3
15.
Апаратник приготування препарованої смоли
4
16.
Апаратник спалювання сірководню
3
17.
Апаратник термооброблення коксованої шихти
4 - 7
18.
Барильєтник
4 - 6
19.
Газівник коксових печей
4 - 7
20.
Дверевий
2 - 6
21.
Завантажувач-вивантажувач термоантрацитових
печей
3 - 4
22.
Заливальник коксу
2
23.
Кабінник-кантівник
1 - 2
24.
Люковий (коксохімічне виробництво)
5 - 7
25.
Машиніст барабанного охолоджувача
2
26.
Машиніст електровоза гасильного вагона
3 - 6
27.
Машиніст коксових машин
5 - 7
28.
Машиніст коксонавантажувальної машини
4
29.
Машиніст крана складу сульфату
2
30.
Машиніст мостового перевантажувача
4 - 6
31.
Машиніст установки сухого гасіння коксу
3; 5 - 7
32.
Оператор коксосортувалки
2 - 3
33.
Пресувальник нафталіну
3; 5
34.
Рампівник
2 - 3
35.
Розливальник хімічної продукції
2 - 3
36.
Скруберник-насосник
2 - 3
37.
Сортувальник коксу
1 - 2; 4 - 5
38.
Тунельник (чорна металургія)
2 - 3
39.
Тунельник-моторист скіпового підіймача

2

Надруковано:

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19 "Коксохімічне виробництво". Київ, 2002 р.