МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства транспорту

України

17.12.1999 N 601

ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці та

соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 66

Залізничний транспорт і метрополітен

Частина 2 "Робітники"

ВСТУП


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
транспорту

N 34 від 17.01.2003

N 591 від 04.08.2003
Наказом Міністерства транспорту
та зв'язку

N 562 від 27.06.2007 )

Випуск 66 "Залізничний транспорт і метрополітен" (Частина 2 "Робітники") Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьований відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці. У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 56 ЕТКС "Железнодорожный транспорт и метрополитен" видання 1984 року.

Кваліфікаційні характеристики робітників розроблені за восьмирозрядною сіткою.

Кваліфікаційні розряди установлюються відповідно до складності робіт, як правило, без урахування умов праці.

До кваліфікаційних характеристик внесені зміни і доповнення, які мали місце і були затверджені після 1984 року.

Здійснено уніфікацію деяких професій робітників (шляхом об'єднання аналогічних або близьких за змістом робіт), а саме:

"Машиніст промивально-пропарювальної станції" і "Машиніст установки для екіпірування рефрижераторного рухомого складу" - у професію "Машиніст установок з обслуговування рухомого складу";

"Машиніст поливального поїзда", "Машиніст колієремонтної летючки", "Машиніст рейкошліфувального поїзда" та "Машиніст спецсостава для транспортування рейкових батогів" - у професію "Машиніст колійних машин";

"Оператор автоматичної лінії з ремонту вагонів і контейнерів" і "Оператор пункту технічного обслуговування вагонів" - у професію "Оператор з обслуговування та ремонту вагонів і контейнерів";

"Електромонтер зв'язку" - у професію "Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури та пристроїв зв'язку";

"Електромонтер пристроїв сигналізації, централізації та блокування" - у професію "Електромонтер з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування".

Виключені застарілі та неблагозвучні професії, такі як:

"В'язальник польстерних щіток" - у зв'язку із скороченням вагонів з буксами ковзання;

"Коловоротник" - у зв'язку з ліквідацією ручних поворотних кіл;

"Камеронщик", функції якого покладено на професію "Слюсар-електрик з обслуговування і ремонту устаткування метрополітену";

"Машиніст льодонавантажувальної машини" - у зв'язку з відміною випуску вагонів-льодовників;

"Набивальник валиків та фільтрів" - у зв'язку із заміною підшипників ковзання на підшипники кочення;

"Пломбувальник вагонів та контейнерів", функції якого покладено на професію "Прийомоздавальник вантажу та багажу".

Виключені перші розряди із професій робітників, робота яких пов'язана з рухом поїздів: "Електромонтер контактної мережі", "Електромонтер з обслуговування і ремонту апаратури і пристроїв зв'язку", "Обхідник колії і штучних споруд", "Регулювальник швидкості руху вагонів", "Станційний робітник", "Тунельний робітник", "Черговий по переїзду", "Черговий стрілочного поста".

З урахуванням складності і характеру виконуваних робіт, застосування під час роботи електронних приладів, до професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, віднесені:

"Електромонтер контактної мережі"; "Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку";

"Електромонтер з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування"; "Електромонтер тягової підстанції"; "Налагоджувальник колійних машин та механізмів", "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних вагонів", "Ремонтник штучних споруд"; "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену"; "Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування".

Підвищені розряди робітникам, робота яких пов'язана з рухом поїздів і вимагає знання і виконання правил та інструкцій, які діють на залізничному транспорті: "Оглядач вагонів", "Оператор дефектоскопного візка", "Оператор сортувальної гірки", "Регулювальник швидкості руху вагонів", "Сигналіст", "Складач поїздів", "Станційний робітник", "Тунельний робітник", "Черговий по переїзду", "Черговий стрілочного поста".

Кваліфікаційні характеристики застосовуються під час тарифікації робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам на підприємствах, в організаціях і установах залізничного транспорту та метрополітену України.

Окрім вимог, викладених у характеристиках робіт до рівня теоретичних та практичних знань робітника відповідної кваліфікації, робітник залізничного транспорту у межах своїх обов'язків повинен знати і виконувати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Положення з дисципліни працівників залізничного транспорту України; накази і вказівки Укрзалізниці, управлінь і відділків залізниць; Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Завдання та обов'язки робітників локомотивних бригад регламентуються Посадовою інструкцією локомотивної бригади.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", випуск 1 ДКХП (Краматорськ: Центр продуктивності, 1998 р.).

РОБІТНИКИ

1. БРИГАДИР (ЗВІЛЬНЕНИЙ) З ПОТОЧНОГО УТРИМАННЯ Й РЕМОНТУ КОЛІЙ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД

Завдання та обов'язки. Організовує виконання робіт з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд. Керує робітниками, які виконують ці роботи у межах дільниці, що обслуговується. Утримує колії та штучні споруди у належному стані, який забезпечує безперебійний і безпечний рух поїздів. Оглядає колії і штучні споруди за встановленим терміном. Виявляє пошкодження, що з'являються в елементах верхньої будови колій, земляному полотні, штучних спорудах, виконує роботи щодо їх запобігання, а також для продовження термінів служби верхньої будови колій. Організовує та виконує роботи з підготування колій до роботи у зимовий період. Очищує колії від снігу і піску, утримує і ремонтує колії на пучинах, а також готує колії і штучні споруди на випадок весняних і зливових вод, ліквідує пошкодження на коліях і штучних спорудах, що викликані стихійними явищами. Забезпечує рух поїздів під час виконання колійних робіт. Проводить інструктаж з охорони праці монтерів колій, обхідників, чергових на переїздах та інших робітників. Навчає робітників бригад якомога раціонально виконувати роботу безпосередньо на робочих місцях. Веде первинний облік і складає звітність. Забезпечує утримання в належному стані інструменту, механізмів, інвентарю, сигнальних пристроїв, матеріалів і комор для їх зберігання.

Повинен знати: будову залізничної колії і штучних споруд; правила і технологію виконання робіт з їх поточного утримання і ремонту; дефекти елементів верхньої будови колії і штучних споруд; габарити рухомого складу і наближення будівель; правила проведення вимірів за допомогою інструменту і приладів, які використовують у поточному утриманні і ремонті колії штучних споруд; інструкції з поточного утримання залізничних колій та штучних споруд; інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; правила охорони праці під час ремонту та утримання залізничної колії та споруд; будову колійного гідравлічного та електричного інструменту і механізмів; правила охорони праці працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; технолого-нормувальні карти виконання колійних робіт. Первинний облік і звітність.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією попереднього розряду не менше 1 року.

Примітка. Бригадир тарифікується на один розряд вище робітника найвищої кваліфікації бригади, якою він керує, але не нижче 5 розряду.

2. БРИГАДИР (ЗВІЛЬНЕНИЙ) ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА МЕТРОПОЛІТЕНІВ

Завдання та обов'язки. Керує робітниками виробничого підрозділу. Виконує роботи відповідно до технологічного процесу. Забезпечує своєчасне виконання бригадою затвердженого плану робіт. Розставляє робітників бригад на об'єктах. Забезпечує робочі місця матеріалами, інструментами та деталями. Забезпечує дотримання правил охорони праці та протипожежних правил. Проводить інструктаж та навчання робітників бригад щодо застосування раціональних прийомів і методів роботи. Здійснює нагляд та контроль за якістю робіт, що виконуються. Приймає роботи та здає об'єкти майстру. Контролює витрати матеріалів. Веде облік обсягів виконаних робіт та оцінює їх якість. Утримує обладнання та інвентар у належному стані.

Повинен знати: будову та взаємодію вузлів об'єктів, що ремонтуються; технологічні процеси виконуваних робіт; правила виконання робіт; основи організації праці на робочих місцях; норми витрат матеріалів; порядок та правила виконання робіт не нижче 5 кваліфікаційного розряду, правила охорони праці; порядок обліку робіт, що виконуються.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією попереднього розряду не менше 1 року.

Примітка. Бригадир тарифікується на один розряд вище робітника найвищої кваліфікації бригади, якою він керує, але не нижче 5 розряду.

3. ВИКЛИКАЧ ЛОКОМОТИВНИХ ТА ПОЇЗНИХ БРИГАД

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Своєчасно викликає локомотивні та поїзні бригади до місця роботи, згідно із нарядом, розпорядженням заступника начальника депо з експлуатації, чергового по депо або нарядника.

Повинен знати: розташування районів і вулиць міста; найкоротші маршрути проїзду міським транспортом або проходу до місця проживання працівників локомотивних і поїзних бригад; правила особистої безпеки під час знаходження на станційних і деповських коліях.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

4. ВОДІЙ ДРЕЗИНИ

Повинен знати: будову та правила експлуатації дрезини, її механізмів і обладнання; причини несправностей в роботі дрезини та її механізмів і обладнання, способи їх запобігань та усунення; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; характеристики і властивості пально-мастильних матеріалів і вимоги до них; правила перевезення людей і вантажів на дрезині; правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються за допомогою кранового обладнання; правила, види і терміни технічного огляду, ремонту та оглядання вузлів, колісних пар дрезини та кранового обладнання; основи електротехніки, механіки та гідравліки.

                            3-й розряд 

- у разі керування та обслуговування знімної дрезини на залізницях магістрального залізничного транспорту та незнімної дрезини на залізничних коліях промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

- у разі керування та обслуговування знімної дрезини з причепом для перевезення вантажів або незнімної дрезини з платформою для перевезення вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією водія дрезини 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі керування та обслуговування незнімної дрезини з карбюраторним двигуном, що обладнана вишкою, краном або іншими спеціальними механізмами, для виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт.

                            6-й розряд 

- у разі керування та обслуговування незнімної дрезини з дизельною силовою установкою, що обладнана вишкою, краном або іншими спеціальними механізмами для виконання ремонтних, монтажних і вантажно-розвантажувальних робіт.

Примітка. Помічник водія дрезини тарифікується на один розряд нижче водія, під керівництвом якого він працює.


( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту
N 591 від 04.08.2003 )

5. ВОДІЙ ТРАНСПОРТНО-ПРИБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує транспортно-прибиральними машинами різних систем і вантажностей, призначених для прибирання і транспортування сміття з привокзальних і станційних територій, перонів та пасажирських платформ, вулиць тощо. Спостерігає за навантаженням, розвантаженням і прибиранням. Виконує технічне обслуговування та утримання в справному стані транспортно-прибиральної машини.

Повинен знати: будову, роботу та обслуговування транспортно-прибиральних машин; види палива і мастила; призначення, строки і способи зарядження акумуляторних батарей; правила дорожнього руху; правила безпеки руху.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6. ДРЕНАЖНИК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Промиває та очищує тунельні та станційні дренажі, колійні лотки, колодязі кабельних і вентиляційних колекторів станційних платформ, жорсткої основи колії, колійних стін і тунелів метрополітенів за допомогою водонапірних шлангів, ручних інструментів і пристроїв. Приєднує і від'єднує водонапірні шланги до водонапірної мережі. Доставляє інструменти, інвентар до місця роботи за допомогою дренажних візків.

Повинен знати: будову і порядок експлуатації засобів механізації, що застосовуються; схему і будову дренажної системи на станціях і тунелях; склад і способи виготовлення хімічних розчинів; будову пристроїв і механізмів; технологію очищення закритих трубопроводів від твердих відкладень і сторонніх предметів; засоби безпеки під час виконання цих робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Очищає та промиває труби закритої дренажної системи з використанням желонок на збірно-розбірних штангах та "йоршів"; очищає глибокі колодязі з застосуванням спеціальних черпаків в кабельних колекторах, машинних залах ескалаторів, ескалаторних похилих тунелях, суміщених тягово-понижувальних підстанціях в умовах наближення до обладнання, яке знаходиться під напругою; очищає та промиває зі шлангів чавунні оболонки вертикальних вентиляційних шахт на висоті з використанням страховки за допомогою монтажних поясів. Промиває та прочищає багатотрубні закриті дренажні системи та глибокі дренажні колодязі в камерах з'їздів. Промиває дренажні лотки та чавунні і залізобетонні тунельні оболонки на висоті до 1,5 метра без зняття напруги та електрощитів. Огороджує сигналами зупинки місця виконання робіт і пропуску господарських поїздів, збирає сміття по тунелях вантажних платформ моторейкового транспорту. Очищає та промиває ями для сніготанення у вестибюлях станцій зі зняттям та установкою підніжних решіток. Навантажує сміття та мул на автомобілі.

Повинен знати: типи та будову тунельних оболонок, конструкції дренажних систем; будову та правила користування желонками на збірно-розбірних штангах та "йоршами", захисними монтажними поясами; будову та способи переміщення по сходових маршах вертикальних вентиляційних шахт; будову та правила підключення огороджувальних електричних сигналів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дренажника 2 розряду не менше 1 року.

7. ЕКІПІРУВАЛЬНИК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює постачання локомотивів і пасажирських вагонів водою, рідким та твердим паливом, дизельним маслом тепловозів з використанням обладнання, пристроїв та інструменту; пасажирських вагонів постільною білизною. Утримує в належному стані обладнання водонапірної башти, гідроколонок та їх освітлювальних приладів, вживає заходів до запобігання заморожування колонки. Здійснює вивантаження, розкирковування і подавання піску до сушильних печей. Постачає локомотиви піском через бункери з естакад, що подають пісок. Підготовляє паливні суміші. Поновлює та штабелює тверде паливо. Заготовляє, лід у водоймах. Транспортує та укладає заготовлений лід у бурти і покриває його теплоізолюючими матеріалами

Повинен знати: будову і правила користування колонками для подавання дизельного палива, масла і охолоджувальної води на тепловози; правила і порядок постачання водою і паливом локомотивів і пасажирських вагонів; будову систем опалення, водопостачання, засоби підключення рукавів до водорозбірних колонок і заповнення водою баків у вагонах; місця зберігання палива і порядок поповнення його запасів у вагонах; будову вугільних і нафтороздавальних естакад, піскосушильних установок, транспортерів, компресорів, електродвигунів, електроприладів і правила їх обслуговування; схему трубопроводів; призначення і дію запірних і сигналізаційних пристроїв водонапірної башти, гідроколонок і правила догляду за ними; процес підготування, сушіння і подавання піску на локомотиви; прийоми роботи з вивантаження, штабелювання і подавання твердого палива на паровози; правила користування підйомно-транспортними механізмами, пристроями для сушіння і подавання піску, пристосуваннями і пристроями для постачання локомотивів паливом; обладнання, яке застосовується, інструмент та інвентар; прийоми заготовлення льоду у водоймищах і зберігання його від розтавання; елементарні знання з електротехніки; правила безпечного ведення робіт під час роботи на залізничних коліях.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

8. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АПАРАТУРИ І ПРИСТРОЇВ ЗВ'ЯЗКУ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи під час ремонту і технічного обслуговування повітряних ліній зв'язку і СЦБ. Виконує роботи з установлення, заміни і закріплення опор. Оснащує опори арматурою, траверсами, штирями. Перекладає проводи під час заміни опор. Підвішує і зварює проводи. Підготовляє траси для прокладання кабелю, виконує допоміжні роботи з його монтажу і ремонту. Виконує прості слюсарні, теслярські роботи та електричні вимірювання.

Повинен знати: правила виконання робіт з технічного утримання і ремонту повітряних ліній зв'язку і СЦБ; будову і правила поводження з паяльною лампою і пристроями для термічного зварювання; правила користування контрольно-вимірювальними пристроями; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує, ремонтує повітряні лінії зв'язку і СЦБ. Усуває пошкодження високовольтної лінії. Обслуговує і ремонтує телеграфні і телефонні апарати. Ремонтує, оглядає і чистить контактори, контакти, перемикачі, шнури, штепселі, кнопки, гарнітури, допоміжне обладнання. Виконує внутрішні проводки. Обслуговує місцеві кабелі зв'язку і кабельної арматури. Здійснює монтаж і паяння з'єднувальних, відповідальних і кінцевих муфт з продзвонкою. Підвішує і прокладає повітряні і кабельні лінії згідно з нескладними схемами. Оглядає трос кабелів. Перевіряє монтаж схем і опор ізоляції із застосуванням простих електровимірювальних приладів. Виявляє та усуває дефекти складання простих схем.

Повинен знати: будову, правила обслуговування і ремонт телеграфної і телефонної апаратури, джерел живлення, повітряних ліній зв'язку і СЦБ, кабельного господарства; порядок розробки кабелів у шафах, боксах, кабельних ящиках і коробках; технічні умови на прокладання кабелів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та ремонтує ручні і автоматичні телефонні та телеграфні станції. Оглядає і регулює основні комутаційні прилади та обладнання, виявляє та усуває їх несправності, виконує електричні вимірювання параметрів з'єднувальних ліній. Здійснює заміну і монтаж приладів телефонних та телеграфних станцій. Здійснює профілактичні роботи з технічного обслуговування телеграфної апаратури, виявляє та усуває механічні та електричні несправності в телеграфних апаратах. Встановлює, технічно обслуговує, ремонтує, виявляє та усуває механічні та електричні несправності в лінійних пристроях двостороннього паркового зв'язку та гучномовного сповіщання (переговорні колонки, гучномовці, мікрофонні лінії), електрогодинниках, автоматичних камерах схову ручної кладі. Перевіряє і замінює трансформатори, резистори, конденсатори, електромеханічні реле.

Повинен знати: будову апаратури та лінійного паркового гучномовного зв'язку, що обслуговується; основні види несправностей, способи їх виявлення та усунення; системи електроживлення; будову та призначення контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту апаратури та пристроїв зв'язку 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та ремонтує проміжні пункти вибірного зв'язку, дуплексних підсилювачів, погоджуючих пристроїв платформних та групових вокзальних покажчиків відправлення пасажирських поїздів, електрокомпостерів, квиткодрукуючих машин та розмінних автоматів. Технічно обслуговує та ремонтує міжміські кабельні магістралі. Виміряє електричні параметри ліній зв'язку і пристроїв захисту кабелів від корозії. Визначає місця пошкодження у кабелях. Проводить монтажно-паяльні роботи кабельних магістралей. Ремонтує вводно-комутаційні пристрої. Проводить електричне та механічне настроювання, ремонтує, регулює електромеханічні, радіотехнічні прилади та апаратуру. Регулює джерела живлення. Настроює і електрично регулює блоки підсилювачів. Перевіряє частотну характеристику відтворення та опору ізоляції магнітних головок.

Повинен знати: будову автоматичних та ручних телефонних станцій, звукозаписуючих пристроїв, радіоелектронних засобів та вимірювальних приладів, що застосовуються для вимірювання та захисту кабелів, від електрокорозії; норми, правила, та порядок технічного обслуговування і ремонту апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та здійснює капітальний ремонт апаратури оперативно-технологічної, поїзної, станційного радіозв'язку, аналогових систем передачі; центральних годинникових станцій, пристроїв промислового телебачення для нагляду за пересуванням пасажирів на ескалаторах; перехідних коридорах та платформах. Здійснює електричне та механічне регулювання; ремонтує звукозаписуючі пристрої, нескладну радіоелектронну апаратуру, вузли; здійснює повну перевірку працездатності; ремонтує апаратуру та пристрої відповідно до інструкцій; регулює різні джерела живлення середньої складності із заміною деталей і вузлів, перевіряє на функціонування друковані плати, здійснює електричне регулювання та ремонт трансляційних радіовузлів, регулює складні реле, перевіряє та ремонтує магнітні підсилювачі. Здійснює електричну перевірку елементів радіоелектронної апаратури із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів, підбирає діоди, визначає причини нечіткої роботи блоків, усуває дефекти із заміною вузлів, регулює та ремонтує апаратуру магнітного запису і відтворення.

Повинен знати: будову та правила експлуатації пристроїв оперативно-технологічного, поїзного, станційного радіозв'язку, телебачення, центральних годинникових станцій, що обслуговуються; причини і способи запобігання та усунення дефектів, що з'являються в пристроях, які обслуговуються та ремонтуються; способи монтажних робіт у схемах різної складності; основні види несправностей апаратури; способи їх виявлення та усунення; системи електроживлення; основи телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5 розряду не менше 1 року.

                            7-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування кабельних ліній зв'язку, ущільнених цифровими системами передачі і радіоапаратури з елементами цифрової і мікропроцесорної техніки. Здійснює електричне і механічне регулювання, ремонт середньої складності радіоелектронних приладів та пристроїв відповідно до інструкцій, перевіряє правильність монтажу, параметрів, згідно з інструкціями, блоків на напівпровідникових приладах та інтегральних схемах, регулювання блоків керування, настроювання складних підсилювачів різних типів.

Повинен знати: будову та усунення несправностей у складних радіоелектронних пристроях і апаратурі; будову напівпровідникових приладів і інтегральних схем, вимірювальних приладів для визначення місць пошкоджень в кабельних лініях зв'язку; принципи монтажу і налагодження дослідних зразків засобів зв'язку; правила готування креслень, робочих ескізів і схем.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 6 розряду не менше 1 року.

                            8-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює електричне та механічне регулювання, настроювання та ремонт, повну перевірку, випробовує і здає особливо складні електромеханічні, радіотехнічні пристрої, прилади, комплекси та системи за спеціальними інструкціями. Робить розрахунки основних параметрів апаратури, перевіряє дослідні розробки та їх працездатність. Ремонтує радіостанції особливої складності, настроює та регулює цифрові системи передачі та комутації повідомлень. Складає схеми для регулювання та випробування заново розробленої технологічної апаратури, приладів та систем будь-якої складності. Здійснює технічне обслуговування та ремонт волоконно-оптичних мереж зв'язку.

Повинен знати: будову, порядок налагодження, регулювання та випробування радіоелектронної апаратури, що експлуатується, цифрових електронних та квазіелектронних телефонних станцій цифрової апаратури ущільнення; розрахунок основних електронних параметрів апаратури, складання схем для регулювання та випробувань щойно розроблених зразків.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 7 розряду не менше 1 року.

9. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПРИСТРОЇВ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЛОКУВАННЯ

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Розробляє, складає, чистить, фарбує вузли та деталі пристроїв СЦБ в ремонтно-технологічних дільницях. Прокладає і здійснює монтаж кабельних мереж. Виконує підсобні роботи під час бригадних і індустріальних методів обслуговування пристроїв СЦБ на станціях і перегонах.

Повинен знати: будову, правила і технологію складання, очищення і фарбування пристроїв СЦБ в умовах ремонтно-технологічної дільниці; правила користування вимірювальними приладами та інструментом; умови і технологію прокладання сигнально-блокувальних кабелів СЦБ; габарити наближення будов і рухомого складу; основи електротехніки і механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Утримує в справному стані, виконує поточний ремонт, замінює, регулює, чистить підлогові пристрої СЦБ (світлофори, стрілочні електроприводи з гарнітурами кріплення, стрілочні, міжколійні та стикові з'єднувачі, перемички колійних і трансформаторних ящиків). Технічно обслуговує повітропровідні мережі для гальмових засобів і пневмопошти сортувальних станцій.

Повинен знати: будову, правила, норми технічного обслуговування підлогових пристроїв СЦБ, повітропровідних мереж, пневмопошти.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Утримує в справному стані, здійснює поточний ремонт, заміну маршрутно-контрольних пристроїв з контрольними стрілочними замками електрожезлової системи, напівавтоматичного блокування, повітряних і кабельних ліній сигналізації та зв'язку; обслуговує електромеханічні автостопи точкового типу і пристрої позапоїзного контролю швидкості; виконує первинне механічне та електричне регулювання апаратури СЦБ електромагнітних систем в ремонтно-технологічних дільницях; копіює і оновлює технічну документацію.

Повинен знати: будову, правила, норми утримання маршрутно-контрольних пристроїв, контрольних стрілочних замків, електрожезлового зв'язку і СЦБ, механічні та електричні характеристики приладів електромагнітних систем.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування 5 розряду не менше 1 року.

                            7-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування відповідно до затвердженого графіка: пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, дистанційно-випробної системи контролю рухомого складу на ходу поїзда, апаратури для контактного виявлення перегрітих букс в поїздах; первинне механічне та електричне регулювання кодової та електронної апаратури СЦБ в ремонтно-технологічних дільницях, перевірку пристроїв захисту від перенапруги. Відшукує найпростіші несправності пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації.

Повинен знати: будову і принцип дії пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації, автоматичної локомотивної сигналізації, дистанційно-виправної системи контролю рухомого складу на ходу поїзда, апаратури для безконтактного виявлення перегрітих букс у поїздах; електричні схеми пристроїв, які обслуговуються; механічні та електричні характеристики кодової і електронної апаратури, пристроїв захисту від перенапруги.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування 6 розряду не менше 1 року.

                            8-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації; відшукує пошкодження та усуває їх; виконує регулювальні і монтажні роботи; замінює прилади й апаратуру в діючих пристроях СЦБ. Обслуговує пристрої і замінює несправні блоки електронної апаратури і апаратури на мікропроцесорній техніці в пристроях СЦБ і сортувальних гірках. Технічно обслуговує вагонні уповільнювачі, складає і регулює їх на ремонтних площадках і в дорозі, замінює вагонні уповільнювачі на сортувальній гірці. Технічно обслуговує, регулює і замінює газодувні агрегати пневматичної пошти з пересиланням вантажних документів. Обслуговує рейкові ланцюги, які обладнані пристроями автоматичної локомотивної сигналізації і дублюючими автономними пристроями автоматичного регулювання швидкості.

Повинен знати: електричні і монтажні схеми пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації, автоматичної локомотивної централізації і дублюючих пристроїв; методи і способи виявлення та усунення відмов пристроїв, які обслуговуються, правила виключення діючих пристроїв із централізації, перевірка залежності; принцип роботи електронних пристроїв і пристроїв на мікропроцесорній техніці.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування 7 розряду не менше 1 року.

10. ЕЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює демонтаж і монтаж контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній з використанням електричного та пневматичного інструменту, такелажних пристроїв та механізмів при знятій напрузі під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Виконує роботи на висоті при знятій напрузі і подалі від частин, які знаходяться під напругою. Бере участь у виправленні опор. Розбирає і фарбує арматуру, конструкції та опори на лінії. Копає котловани під опори. Переключає роз'єднувачі з ручним дистанційним та дистанційним керуванням.

Повинен знати: будову окремих елементів контактної мережі, принцип роботи та умови застосування такелажних пристроїв і механізмів; марки та перерізи проводів, тросів та дроту; типи опор; основні заходи обережності під час роботи на контактній мережі і високовольтних лініях; правила перебування на залізничних коліях; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж, демонтаж, огляд, вимір, перевірку стану, ремонт контактної мережі постійного та змінного струму, високовольтних ліній, які підвішені на опорах контактної мережі, трансформаторних підстанцій, які підключені до цих мереж. Доустановлює опори. Виконує електромонтажні роботи у складі бригади зі зняттям напруги та заземлення. Виміряє довжину прогонів. Огороджує місця виконання робіт на станціях і перегонах. Здійснює монтаж і демонтаж контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній з розгортанням на трасі та з використанням електричних, пневматичних та такелажних пристроїв і механізмів. Перевіряє та регулює приводи перемикачів. Заготовляє заміс бетону. Установлює тимчасові сигнальні знаки на опори контактної мережі. Виконує відновлювальні роботи під час різних атмосферних умов.

Повинен знати: ознаки пошкоджень або відхилень від нормального стану пристроїв, які обслуговуються, та способи їх усунення; схему живлення і секціонування контактної мережі та інших пристроїв електропостачання дистанції (дільниці), яка обслуговується; будову усіх елементів пристроїв, що обслуговуються, та їх призначення; навантаження, що допускаються на проводах; ізоляційні відстані до струмоведучих частин; способи стикування та кріплення проводів; порядок огородження під час роботи на контактній мережі; Правила улаштування та технічної експлуатації контактної мережі, відповідно до кола своїх обов'язків; принцип роботи залізничного зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Кабель - установлення або заміна захисних кутників, прокладання.

2. Ланцюги електротягові рейкові - огляд.

3. Приводи роз'єднувачів огляд.

4. Пристрої компенсаторні - перевірка роботи.

5. Струни, електричні з'єднувачі, монтажні струбцини-виготовлення.

6. Шланги, що заземляються - перевірка роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує операції з проводами контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній під час розведення та зведення мостів. Виготовляє троси середніх анкерувань. Перевіряє, підтягує та фарбує бандажі. Перевіряє габаритні ворота. Переключає роз'єднувачі контактної мережі залізничних, трамвайних та тролейбусних ліній в межах дистанції (дільниці), яка обслуговується. Здійснює планово-запобіжний ремонт контактної мережі постійного та змінного струму, високовольтних ліній, автоблокування. Установлює та замінює збірні опори, гнучкі поперечки, ригелі, консолі, кронштейни, фіксатори, секційні ізолятори і деталі підвіски. Перевіряє роботу приводів секційних роз'єднувачів з дистанційним керуванням, ізоляції відтяжок анкерованих опор та роботу струмоприймача. Установлює та здійснює монтаж апаратури дистанційного керування. Утримує та ремонтує високовольтні лінії, автоблокування хвильоводів, які підвішені на опорах контактної мережі та на опорах, що стоять окремо. Зварює проводи термітним способом і "методом вибуху" та опресовує. Виконує в складі бригади роботи під напругою та поблизу частин, які знаходяться під напругою. Обходить лінії електропередачі та пристрої, оглядає їх з кабіни машиніста або вагона. Оглядає стан конструкцій фундаментів, відтяжок та низу опор без відкопування грунту, установлює постійні сигнальні знаки на опори контактної мережі.

Повинен знати: схеми живлення та секціонування контактної мережі та інших пристроїв електропостачання, типи підвісок контактної мережі; конструкції та типи металевих, залізобетонних опор та способи їх установлення; конструкції струмоприймачів та їх вплив на контактний провід; місця виводів та нумерацію ліній, які живляться; схеми живлення високовольтних ліній, хвильоводів, які підвішені на опорах контактної мережі; властивості вибухових речовин, порядок підготовки та проведення операцій по зварюванню методом "вибуху" та термітним зварюванням; будову такелажного оснащення та поводження з ним; сигналізацію під час проведення такелажних робіт; правила утримання та ремонту контактної мережі, відповідно до кола своїх обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Контур заземлення - перевірка опору.

2. Лінії, які відсмоктують та живлять - огляд.

3. Опори, фундаменти опор - перевірка опору та витоку струмів.

4. Проводи контактні - вимір спрацьовування на перегонах і станціях та сезонне регулювання.

5. Роз'єднувачі контактної мережі - переключення у межах прилеглих дистанцій, які обслуговуються.

6. Стояки фіксаторні консольні - огляд.

7. Траверси зі штирями для хвильоводів - огляд.

8. Троси поперечні - заготовляння та натягування.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж, демонтаж обладнання контактної мережі трамвайних та тролейбусних ліній з розбивкою згідно з кресленнями та ескізами прямих дільниць. Робить ревізію та ремонт усіх пристроїв контактної мережі, високовольтних ліній, що підвішені на опорах контактної мережі. Поздовжнє та поперечне регулювання контактної мережі. Підсилює діючі пристрої контактної мережі. Регулює натяг фіксуючих тросів гнучких поперечин. Регулює розвідні пристрої на мостах. Налагоджує, регулює апаратуру з дистанційного керування. Перевіряє струмознімач.

Повинен знати: технічні норми з експлуатаційного обслуговування пристроїв контактної мережі; схеми основного і аварійного живлення та секціонування контактної мережі; тяговий рейковий ланцюг; причини пошкоджень, несправностей контактної мережі та способи їх запобігання; методи поздовжнього та поперечного регулювання контактної мережі; умови роботи струмоприймачів; будову шаф, що переключаються; допустимі навантаження на опори; принцип дії розвідних пристроїв на мостах; будову і схему апаратури дистанційного керування на мережах і підстанціях; правила читання креслень і схем контактної мережі; правила безпечного проведення робіт зі зняттям напруги і накладання заземлення; норми витрат вибухових речовин; способи і правила зберігання, транспортування і знищення вибухових матеріалів; правила надання першої допомоги та ведення звітності з виконаних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Захист станції стикування - огляд.

2. Зигзаги, виноси, висоти підвішувань контактного проводу - вимірювання.

3. Перемикачі пунктів групування - вимірювання струму.

4. Проводи контактні і несучі троси - розгортання і монтаж.

5. Розрядники - установлення і монтаж.

6. Троси середнього анкерування, еластичні струни - монтаж, заміна без зняття напруги з контактної мережі.

7. Фіксатори - заміна без зняття напруги з контактної мережі.

8. Троси поперечні - заготовляння та натягування.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і демонтаж обладнання контактної мережі трамвайних та тролейбусних ліній з розбивкою згідно з кресленнями та ескізами кривих дільниць та вузлів. Здійснює регулювання контактної мережі та технічний нагляд за усіма роботами контактної мережі на вузлових та сортувальних станціях, за роботами на високовольтних лініях, що підвішені на опорах контактної мережі. Виконує монтаж та демонтаж усіх видів розвідних пристроїв на мостах. Здійснює монтаж керованих секційних роз'єднувачів на вузлових станціях та парках стикування різних систем струму та напруги. Виявляє та усуває пошкодження секційних роз'єднувачів та вимикачів з дистанційним керуванням. Знімає та готує ескізи та креслення. Керує роботами з поточного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання контактної мережі.

Повинен знати: способи розбивки опор контактної мережі та методи їх установлення у котловани; конструкції та розміри фундаментів опор; схеми живлення та секціонування контактної мережі у межах дистанції електропостачання електрифікованої залізниці; схему живлення контактної мережі трамвайних та тролейбусних ліній; допуски та норми, монтажні таблиці, що застосовуються під час експлуатації та ремонту контактної мережі; роботу тягових підстанцій та електрорухомого складу, що відносяться до пристроїв контактної мережі.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Заземлення групове - ревізія і ремонт.

2. Поперечки ізольовані гнучкі - перевірка справності ізоляторів без зняття напруги з контактної мережі.

3. Проводи контактні - монтаж вставок без зняття напруги з контактної мережі.

4. Рейка - консоль - вимірювання перехідного опору витоку струму, зняття потенціальних діаграм.

5. Сполучення ізолюючі - перевірка стану.

6. Станції стикування електричної тяги змінного та постійного струму, пункти групування - ревізія та ремонт обладнання в пристроях контактної мережі, що перемикаються.

7. Укладання повітряної стрілки на щойно електрифікованих коліях.

                            7-й розряд 

Завдання та обов'язки. Діагностує пристрої контактної мережі за допомогою діагностичної апаратури (АДО, Філій, Діакор, ІЗС-10Н, УК-14ПМ, ВІКС, Тепловізор та ін.). Робить аналіз виробничих вимірів. Вносить виміри у програми персональних ЕОМ. Організовує роботи в умовах підвищеної небезпеки. Здійснює керівництво та виконання усіх видів робіт у пристроях електропостачання, що обслуговуються.

Повинен знати: принципові схеми та принцип дії приладів діагностики та методики роботи з ними, перелік пристроїв, що відносяться до місць підвищеної небезпеки та правила роботи на них.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 6 розряду не менше 1 року.

Примітка. Присвоєння розрядів кваліфікації електромонтеру контактної мережі повинно погоджуватися з вимогами правил безпечного обслуговування відповідних пристроїв, а саме: електромонтер контактної мережі 2-го розряду повинен знати правила техніки безпеки в обсязі II групи; 3-го розряду - в обсязі III групи; 4-го розряду - в обсязі IV групи; 5, 6, 7 розряду - в обсязі V групи.

11. ЕЛЕКТРОМОНТЕР-РЕЛЕЙНИК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Випробовує та перевіряє релейний захист, прилади та силове устаткування під керівництвом електромонтера-релейника більш високої кваліфікації. Виконує слюсарні і допоміжні роботи під час монтажу схем автоматики та релейного захисту. Ремонтує і встановлює на панелях запобіжники, реле та прилади.

Повинен знати: загальні поняття про релейний захист, про будову реле та приладів; принцип дії та призначення запобіжників; прийоми роботи та послідовність операцій під час ревізій та монтажу схем автоматики та релейного захисту; елементарні знання про ознаки пошкодження контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; елементарні поняття з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Випробовує та перевіряє релейний захист, прилади та силове устаткування. Здійснює профілактичний огляд схем автоматики. Здійснює монтаж схем автоматики та релейного захисту під керівництвом електромонтера-релейника вищої кваліфікації. Ремонтує контрольно-вимірювальні прилади.

Повинен знати: призначення релейного захисту і приладів; контрольно-вимірювальні прилади випробування релейного захисту і силового устаткування; схеми включення контрольно-вимірювальних приладів; принцип дії приладів і реле; типи реле, що застосовуються в схемах автоматики; однолінійну схему підстанції; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромонтера-релейника 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Перевіряє та оглядає максимально струмовий захист. Перевіряє, оглядає і настроює випрямні агрегати, газові захисти трансформаторів, прості пристрої автоматики і телемеханіки. Оглядає, ремонтує, ревізує, регулює і настроює прості конструкції. Розбирає, ремонтує і складає електричні прилади магнітно-електричних і індукційних систем з виконанням їх градуювання і випробування. Ремонтує вимірювальні трансформатори, випробовує захисні засоби. Продзвонює ланцюги захисту. Виконує розрахунки, що пов'язані з регулюванням реле та приладів.

Повинен знати: будову реле, процес регулювання реле і розрахунки, що застосовуються у процесі регулювання; призначення і принцип дії силового устаткування підстанцій; принципові схеми релейного захисту; марки проводів і кабелів; правила читання принципових схем автоматики; схеми перевірки реле і приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера-релейника 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Випробовує, перевіряє і настроює максимальний струмовий і земляний захист, захист від зниження напруги кабелів, захист від замикання на землю. Перевіряє щитові контрольно-вимірювальні прилади. Перевіряє і випробовує вимикачі і автомати. Випробовує силові і вимірювальні трансформатори, силове устаткування підвищеної напруги. Здійснює ревізію і налагодження усіх систем автоматики. Настроює і ревізує апаратуру і реле схем автоматики. Виконує перемонтаж схем автоматики і керування в умовах діючої підстанції. Ремонтує і регулює усі типи приладів і реле з класом точності до одиниці. Оглядає схеми телекерування. Настроює датчики і прилади телекерування. Ремонтує і регулює термодатчики і термореле.

Повинен знати: будову вимірювальної та випробної апаратури; характеристики і основні параметри релейного захисту; правила читання контактних схем релейного захисту і автоматики; будову і типи апаратури, що застосовується у схемах автоматики; технічні умови роботи схем автоматики; принцип роботи телекерування.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера-релейника 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Випробовує, перевіряє і настроює релейний захист різних типів, що застосовуються на підстанціях. Настроює і перевіряє електричні характеристики реле потужності. Налагоджує і регулює телекерування. Визначає несправності і причини перебою у роботі телекерування. Виконує планові перевірки електронного захисту. Ревізійно обслуговує і ремонтує прилади та пристрої, що застосовуються для налагодження і монтажу електронної апаратури і зарядно-підзарядних пристроїв. Виконує стендове налагодження блоків і модулів апаратури телемеханіки.

Повинен знати: принципові і монтажні схеми телекерування і правила їх читання; будову і схеми керування кремнієвих випрямлячів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера-релейника 5 розряду не менше 1 року.

12. ЕЛЕКТРОМОНТЕР ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує оперативне переключення в електроустановках під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Зачищає і змащує контакти апаратури. Ремонтує інструмент, пристрої, інвентар, захисні засоби, переносні заземлення, апаратуру освітлення, магнітні пускачі. Виконує роботи з підтримання приміщення і території підстанції в належному стані. Отримує і складає матеріали.

Повинен знати: будову і призначення обладнання підстанції; властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту обладнання підстанції; порядок оперативних переключень; правила користування електричним інструментом; призначення і порядок застосування захисних і монтажних пристроїв; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Розбирає та складає електродвигуни, насоси, вимикачі, контактори та іншу апаратуру тягової підстанції. Здійснює фільтрування та взяття проб мастила. Перебирає дугогасильні камери швидкодіючих автоматів з виготовленням азбоцементних перегородок. Здійснює монтаж електричного освітлення на підстанції. Армує ізолятори. Заготовляє і згинає шини, спуски, перемички. З'єднує, окінцьовує, паяє та приєднує проводи і кабелі. Фарбує шини, фланці, ізолятори, кабелі, металеві конструкції корпусів вимикачів, камери розподільчих пристроїв. Перевіряє стан заземлюючих пристроїв, вимірює опір ізоляції мегометром.

Повинен знати: електричну і монтажну схему електрообладнання підстанцій, найменування і призначення електрообладнання; розподільчі пристрої, основні види кріпильних деталей, арматури, марки проводів і кабелів, які використовуються на підстанціях; основний електричний інструмент; основні поняття з електроніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж на діючих підстанціях. Здійснює запуск і експлуатацію дизель-генераторного агрегата. Проводить профілактичні випробування напівпровідникових перетворювачів. Бере участь в перевірці і налагодженні захистів простої і середньої складності під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Виявляє та усуває пошкодження в електрообладнанні. Ремонтує, перевіряє роботу і регулює випрямні мости, електродвигуни, генератори, приводи, перемикачі, вимикачі, трансформатори, насоси. Заливає масло в апаратуру. Здійснює регенерацію трансформаторного масла. Обслуговує акумуляторні батареї. Виконує оперативні переключення. Веде технічну документацію з виконаних робіт.

Повинен знати: схеми електричних установок і їх приєднання; принцип роботи напівпровідникових перетворювачів, масляних вимикачів, трансформаторів, акумуляторних батарей, фільтропристрою, захисної і вимірювальної апаратури; технологічний процес розбирання й складання вузлів електричних машин та апаратів; види несправностей в акумуляторних батареях, електродвигунах і засоби їх усунення; можливості переводу підстанції в аварійних випадках у нормальний режим роботи; основи електротехніки і телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тягової підстанції 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Регулює, настроює і випробовує електрообладнання підстанції і захисні засоби за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Сушить апарати та електричні машини. Розмічає і прокладає проводи і кабелі. Установлює прохідні плити та ізолятори, роз'єднувачі, приводи, розрядники, силові трансформатори усіх видів. Складає з регулюванням і заміною деталей приводи масляних вимикачів, швидкодіючі автомати, фільтропристрої. Проводить монтаж захисних пристроїв ланцюгів блокування і напівпровідникових перетворювачів. Виявляє та усуває пошкодження у випрямлячах, автоматичному і дистанційному керуванні устаткування. Шабрує магнітні площини автоматів, розшихтовує і зашихтовує магнітопроводи. Перевіряє схеми вторинних ланцюгів комутації, напівпровідникових перетворювачів, силових трансформаторів. Визначає стан ізоляції обмоток електромашин і трансформаторів. Перевіряє прості пристрої автоматики і телемеханіки. Ремонтує, регулює і знімає характеристики реле. Бере участь у перевірці і профілактичних випробуваннях шаф і щитів керування. Перевіряє і налагоджує захисти середньої складності. Знімає графіки навантажень.

Повинен знати: схеми електропостачання тягових і понижуючих підстанцій; будову і принцип дії устаткування підстанцій, несправності в роботі цього устаткування і засоби їх усунення; порядок ведення ремонтів устаткування; захисти електрообладнання і живлячих ліній; будову і схеми заземлення; причини виникнення дефектів у роботі електричного устаткування і способи їх запобігання; способи сушіння електрообладнання; електричні схеми устаткування, що монтується, і способи їх перевірки; способи вимірювання опору ізоляції; будову і правила застосування електровимірювальних приладів; конструкцію і принцип дії усіх видів реле; технічні характеристики електричного устаткування і захисних засобів; електротехніку в обсязі програми технічного училища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює високовольтні випробування електрообладнання і кабелів. Розмічає місця установлення перетворювальних агрегатів. Проводить установлення і монтаж реакторів і фільтропристроїв. Установлює і обслуговує повітряні вимикачі змінного струму. Установлює і регулює збірні комплектні розподільчі пристрої та їх окремі блоки і вузли. Випробовує дію апаратів і приладів від сторонніх джерел струму та напруги і підготовляє їх до включення. Проводить монтаж захистів і пристроїв автоматики ланцюгів первинної і вторинної комутації. Робить перевірку і налагодження складних захистів. Переключає анцапф силових трансформаторів. Проводить фазування ошиновки і кабелів у відкритих і закритих розподільчих пристроях.

Повинен знати: електричні схеми; методи перевірки і регулювання електрообладнання; конструкцію розподільчих пристроїв; щити керування і захисту; правила і порядок випробування електричного устаткування підстанцій і захисних засобів; принципові схеми і принцип дії електронних пристроїв автоматики, телемеханіки; схеми і групи об'єднань обмоток і позначення виводів; основні дані із державних стандартів про матеріали, які застосовуються під час ремонту обладнання підстанції; норми витрат кабелів, проводів, матеріалів і трансформаторного масла.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 5 розряду не менше 1 року.

                            7-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і обслуговування нових типів обладнання, апаратів, приладів; монтаж і перевірку складних пристроїв автоматики ланцюгів первинної та вторинної комутації і електронних захистів. Проводить типові випробування високовольтного обладнання і силових кабелів згідно з спеціальними програмами. Установлює, регулює і перевіряє високовольтні вакуумні вимикачі.

Повинен знати: будову і технологію ремонту обладнання, яке обслуговується; монтажні і принципові схеми складних пристроїв автоматики та електронних захистів; інструкції і методику високовольтних випробувань обладнання і кабелів; будову і способи регулювання вакуумних вимикачів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 6 розряду не менше 1 року.

                            8-й розряд 

Завдання та обов'язки. Регулює і налагоджує тиристорні перетворювачі, що управляються. Здійснює монтаж і перевірку складних пристроїв автоматики та електронних захистів, які виконуються на мікросхемах.

Повинен знати: будову, способи регулювання і налагодження керованих тиристорних перетворювачів; принципові монтажні схеми складних пристроїв автоматики та електронних захистів, що виконуються на мікросхемах.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 7 розряду не менше 1 року.

Примітка: присвоєння розрядів, кваліфікації електромонтеру тягової підстанції повинно узгоджуватися з вимогами правил безпечного ведення робіт під час експлуатації відповідних пристроїв, а саме: електромонтер тягової підстанції 2-го розряду повинен знати правила безпеки в обсязі II групи; 3-го розряду - в обсязі III групи; 4-го розряду - в обсязі IV групи; 5, 6, 7, 8 розрядів - в обсязі V групи.


( Кваліфікаційну характеристику професії "13. Кондуктор вантажних поїздів" вилучено на підставі Наказу Міністерства транспорту
N 34 від 17.01.2003 )

14. КОНТРОЛЕР АВТОМАТИЧНИХ ПРОПУСКНИХ ПУНКТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Завдання та обов'язки. Обслуговує автоматичні пропускні пункти. Контролює справність роботи жетоноприймальників, світлових табло, стулок автоматичних пропускних пунктів. Контролює виконання пасажирами правил користування метрополітенами. Контролює проїзні документи пасажирів, що проходять через пропускний пункт. Забезпечує повноту оплати провозу багажу та безперебійного і безпечного проходу пасажирів. Викликає слюсаря-електрика для усунення несправностей автоматичних пропускних пунктів. Надає пояснення пасажирам про маршрут прямування по метрополітену.

Повинен знати: принцип дії і правила експлуатації, способи виявлення та усунення неполадок у роботі автоматичних перепускних пунктів; види різних поїзних документів, які дають право проїзду по метрополітену, правила користування метрополітеном.

                            2-й розряд 

- у разі обслуговування автоматичних пропускних пунктів з пасажиропотоком до 50 тис. чол. за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі обслуговування автоматичних пропускних пунктів з пасажиропотоком понад 50 тис. чол. за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера автоматичних пропускних пунктів метрополітену 2 розряду не менше 1 року.

15. КОЧЕГАР ПАРОВОЗІВ У ДЕПО

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує гарячі паровози на деповських коліях і у депо. Своєчасно готує їх до видачі під поїзди. Утримує у належному стані топку, котел, арматуру, водоживильні та контрольно-вимірювальні прилади, підтримує необхідний тиск та нормальний рівень води у котлах паровозів, регулює роботу котла. Заправляє холодні паровози.

Повинен знати: будову та правила експлуатації котлів паровозів, що обслуговуються; інструкцію з охорони праці; правила протипожежної безпеки; режим раціонального опалення паровозів твердим та рідким паливом, будову та принципи роботи водоживильних та контрольно-вимірювальних приладів; способи запобігання та усунення несправностей котлів; прості прийоми слюсарних робіт; розташування деповських колій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

16. МАШИНІСТ АВТОМОТРИСИ

Завдання та обов'язки. Керує автомотрисою, яка призначена для перевезення людей, проведення експлуатаційних та аварійно-відновлювальних робіт на залізницях, в тому числі ремонту та огляду пристроїв контактної мережі. Технічно обслуговує автомотрису. Утримує в належному стані двигун, електричне та гідравлічне устаткування, гальмову систему, систему живлення та змащування ходових частин автомотриси та її підйомного обладнання. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Змащує частини механізмів, які труться. Бере участь у планово-запобіжному ремонті.

Повинен знати: будову автомотриси, її обладнання та правила водіння, причини несправностей у роботі механізмів автомотриси, способи їх запобігання та усунення; види та якість палива мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту, та освідчення вузлів, колісних пар автомотриси та її кранового обладнання; правила перевезення людей та виконання вантажно-розвантажувальних робіт; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки та механіки.

                            5-й розряд 

- у разі керування та обслуговування автомотриси з бензиновим двигуном.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі керування та обслуговування автомотриси з дизельним двигуном потужністю до 220 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста автомотриси 5 розряду не менше 1 року.

                            7-й розряд 

- у разі керування та обслуговування автомотриси з дизельним двигуном потужністю понад 220 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста автомотриси 6 розряду не менше 1 року.

17. МАШИНІСТ ЕСКАЛАТОРА

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує і обслуговує ескалатори, що перевозять до 150 тис. пасажирів за добу. Регулює режим роботи механізмів залежно від їх завантаження. Налагоджує механізми та пристрої автотелекерування ескалаторами. Забезпечує справний стан ескалаторів, що обслуговуються, та бере участь у планово-запобіжному ремонті.

Повинен знати: конструкцію, кінематичні та електричні схеми та способи налагодження ескалаторів; будову електрообладнання ескалаторів усіх типів; правила визначення згідно з довідниками і паспортами найсприятливіших режимів роботи механізмів залежно від навантаження; методи і способи усунення несправностей ескалаторів, що обслуговуються; принцип дії всіх захистів електроприводів і пристроїв автотелекерування ескалаторами; слюсарні роботи в обсязі на один розряд нижче встановленого машиністу ескалатора.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі обслуговування ескалаторів, що перевозять понад 200 тис. пасажирів за добу; у разі перевірки, налагодження та регулювання електросхем ескалаторів приладами підвищеної точності, настроювання та ремонту схем контролю, ізоляції ланцюгів керування ескалатором.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста ескалатора 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Помічник машиніста ескалатора тарифікується на один розряд нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.

18. МАШИНІСТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосно-силове обладнання, двигуни внутрішнього згорання, парові котли та інше устаткування насосних станцій; здійснює пуск, регулювання режиму роботи, зупиняє двигуни і насоси, здійснює переключення у системі трубопроводів насосної станції. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами. Здійснює поточний ремонт устаткування насосної станції. Керує роботою хлораторної установки. Готує реагенти для хлорування води. Проводить аналіз води на залишковий хлор. Веде технічну звітність про роботу насосної станції. Обслуговує та утримує у справному стані інші пристрої водопостачання залізничної станції. Стежить за рівнем води у джерелі, за станом і роботою гідротехнічних і водозапірних споруд напірних та розвідних водопровідних мереж з арматурою, водорозбірними заправними кранами. Утримує санітарну зону. Підготовляє пристрої водопостачання залізничної станції до роботи взимку. Безперебійно забезпечує водою поїзди та інші технічні і господарсько-побутові потреби залізничної станції.

Повинен знати: будову, принцип дії та правила експлуатації поршневих, вертикальних і горизонтальних відцентрових насосів та двигунів, що приводять їх у дію, резервного енергообладнання, приладів автоматичного керування агрегатами насосної станції; схему всмоктуючих, напірних і розвідних трубопроводів, конструкцію і принцип дії арматури на трубопроводах; будову інших елементів водопостачання залізничної станції; артезіанських свердловин, гідротехнічних і водонапірних споруд, водорозбірних колонок та кранів для заправлення вагонів пасажирських поїздів, людських ешелонів, напування худоби, яку перевозять, обмивання рухомого складу.

                            2-й розряд 

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води до 500 куб. м на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води до 1000 куб. м на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води до 2000 куб. м на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води понад 2000 куб. м на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі обслуговування насосної станції з подаванням води понад 2500 куб. м на добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Старший машиніст залізничного водопостачання тарифікується на один розряд вище машиніста вищої кваліфікації, який працює під його керівництвом.

19. МАШИНІСТ ЗУМПФОВОГО АГРЕГАТУ

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує зумпфовими агрегатами з вакуум-насосом та чистить цистерну вручну. Обслуговує та утримує в справному стані агрегат, його устаткування та прилади. Підготовляє водовідливну установку до очищення брудозбірника.

Налагоджує і регулює вакуум-насос контрольно-вимірювальними приладами. Регулює автоматичну сигналізацію та блокує наповнення цистерн. Перевіряє готовність агрегату брудозбірника, водовідливних пристроїв і шлангів до роботи з відкачування брудової пульпи. Записує результати перевірки у спеціальний журнал. Підключає та відключає електроживлення агрегату, автоматики та сигналізації насосних установок. Відкачує брудову пульпу з брудозбірника та водовідливних пристроїв у тунелях метрополітенів. Перевіряє та налагоджує роботу устаткування дренажних перекачувань після обчищення. Підготовляє агрегат до транспортного стану. Обчищає цистерну від брудової пульпи вручну і вивозить у визначене місце.

Повинен знати: будову зумпфового агрегату з вакуум-насосом, контрольно-вимірювальних приладів дренажних перекачувань (брудозбірників, водовідливних пристроїв) на лініях метрополітенів та режими їх роботи; порядок підключення тимчасової кабельної лінії до джерел електроживлення і відключення від них; порядок проведення ревізії і планово-запобіжного ремонту агрегатів; основи гідравліки, електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує зумпфовими агрегатами з механічним та гідравлічним вивантаженням грязьової пульпи та обладнаних вакуум-насосом, що забезпечує максимальний ступінь розріджування. Керує мулососними агрегатами під час обчищення відстійників. Перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів і пускорегулювальної апаратури. Керує механізмами для вивантаження з цистерн грязьової пульпи, налагоджує та регулює їх. Здійснює розрахунок потрібного часу заповнення цистерн залежно від умов роботи перекачок. Регулює та випробовує вакуум-насоси різних типів. Здійснює технічне обслуговування та утримання в справному стані закріплених агрегатів, машин і механізмів.

Повинен знати: будову та конструктивні особливості зумпфових агрегатів з механічним і гідравлічним вивантаженням та мулососних агрегатів; технічні характеристики вакуум-насосів різних типів, які застосовуються на зумпфових агрегатах; інструмент та пристрої; обладнання для механічного розвантаження цистерн.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста зумпфого агрегату 4 розряду не менше 1 року.

20. МАШИНІСТ КОЛІЙНИХ МАШИН

Завдання та обов'язки. Керує колійними машинами, робочими вузлами і механізмами, що застосовуються під час оновлення, ремонту і поточного утримання колії, штучних споруд і земляного полотна, реконструкції баластної призми. Здійснює технічне обслуговування і поточний ремонт машин, бере участь в інших видах ремонту.

Повинен знати: призначення і будову відповідних машин, правила та інструкції з їх експлуатації і транспортування; способи виконання робіт і технічні вимоги до їх якості; норми витрат матеріалів і запасних частин; гатунки і властивості мастил і палива, що застосовуються, їх технологічні характеристики, правила зберігання; інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів у разі проведення дорожніх робіт та інші інструкції і правила, згідно з обов'язками.

                            4-й розряд 

- у разі керування спецсоставом для транспортування рейкових батогів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією робітника 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі керування колієремонтною летючкою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста колійних машин 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі керування самохідною колієремонтною летючкою, поливальним поїздом, рейкошліфувальним поїздом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста колійних машин 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Помічник машиніста колійних машин тарифікується на один розряд нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.

              7-й розряд 

- у разі керування рейкошліфувальним поїздом, який оснащено електронною та комп'ютерною системами.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста колійних машин 6 розряду не менше 1 року.

              8-й розряд 

- у разі керування рейкошліфувальним поїздом, який оснащено електронною та комп'ютерною системами з виконанням особливо складних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста колійних машин 7 розряду не менше 1 року.


( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту
N 591 від 04.08.2003 )

21. МАШИНІСТ МИЙНОЇ УСТАНОВКИ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує мийну установку і апарати для миття та протирання залізничних вагонів, трамвайних вагонів, тролейбусів, легкових та вантажних автомобілів, автобусів. Готує мийні розчини, що застосовуються. Усуває дрібні неполадки у роботі установок і апаратури у процесі експлуатації.

Повинен знати: принцип роботи апаратури та установок, які обслуговуються; способи і прийоми приготування мийних розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує мийну установку під час миття локомотивів, пасажирських і вантажних вагонів, вагонів електропоїздів, дизель-поїздів; машин для промивання тунелів метрополітенів, миття та сушіння вагонів метрополітену; установок для промивання контейнерів, які призначені для вивезення сміття з метрополітену; машин для обмивання деталей та вузлів (візків, букс, деталей ресорного підвищування та гальмової важільної передачі) рухомого складу; установки для хлорування води. Готує розчини, які застосовуються. Регулює режими роботи машин та установок, що застосовуються, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування, яке обслуговується. Контролює якість обмивання кузовів вагонів, локомотивів, дизель-поїздів та їх деталей.

Повинен знати: будову машин та установок, що обслуговуються; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила промивання тунелю метрополітену; призначення та склад розчинів, що застосовуються, і правила застосування промивальних матеріалів; вимоги до процесу обмивання локомотивів, вагонів, котлів, цистерн, дизель-поїздів, тунелів метрополітену, контейнерів та деталей рухомого складу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мийної установки 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує мармуромийну машину на рейковому ходу у разі промивання колійних стін метрополітену; мийні машини для промивання і очищення колісних пар, підшипників кочення, повітророзподільників; мийні машини та установки для промивання, натирання рухомого складу на автоматичних поточно-конвеєрних лініях. Перевіряє правильність роботи механізмів за зовнішніми ознаками. Усуває несправності у роботі устаткування, що обслуговується. Перевіряє якість промивання. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування, що обслуговується.

Повинен знати: будову мармуромийної машини на рейковому ходу, машин та установок для промивання і натирання рухомого складу на автоматичних поточно-конвейєрних лініях; властивості матеріалів облицювання стін метрополітену; основи електротехніки; прийоми ремонту устаткування, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста мийної установки 3 розряду не менше 1 року.

22. МАШИНІСТ МОТОВОЗА

Завдання та обов'язки. Керує мотовозом. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи, перевозить робітників та транспортує матеріали. Виконує маневрові роботи на станціях, ділянкозбиральних базах, пересування колійних машин, живлення електродвигунів робочих органів колійних машин. Утримує у справному стані дизель, електрообладнання, гальмову систему, системи живлення і змащування, сигнальні прилади та ходові частини мотовоза, його підйомне обладнання і газорозподільний механізм при обслуговуванні газобалонного і газогенераторного мотовозів. Здійснює нагляд за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, контролює дотримання правильного навантаження і кріплення вантажу на причепних платформах. Змащує частини механізмів, що труться, та заправляє дизель паливних баків. Бере участь у планово-запобіжному ремонті мотовоза.

Повинен знати: будову і правила експлуатації мотовоза; причини несправностей у роботі механізмів мотовоза, способи запобігання та усунення їх; характеристики та властивості пальномастильних матеріалів та вимоги до них; призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види, строки технічного огляду, ремонту та оглядання вуглів, колісних пар мотовоза та його кранового обладнання; правила і способи виконання вантажно-розвантажувальних робіт; правила перевезення людей і вантажів на мотовозі; основи електротехніки, механіки і гідравліки.

                            4-й розряд 

- у разі керування та обслуговування мотовоза, що працює на залізницях вузької колії, мотовоза, який не обладнаний підйомним краном або іншими спеціальними пристроями, що працює на залізницях широкої колії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією робітника 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі керування та обслуговування мотовоза, що працює на тимчасових залізницях вузької колії для вивезення лісу і торфу; мотовоза, який обладнаний підйомним краном або іншими спеціальними пристроями, що працюють на залізницях широкої колії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста мотовоза 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі керування та обслуговування мотовоза - електростанції, а також мотовоза, що перевозить робітників, довгомірні рейкові батоги на візках типу "метро" у тунелях метрополітена.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста мотовоза 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Помічник машиніста мотовоза тарифікується на один розряд нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.

23. МАШИНІСТ ПІСКОПОДАВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує піскоподавальною установкою продуктивністю до 20 куб. м/добу із додержанням установлених режимів роботи. Завантажує і обслуговує піскосушильні печі, сушить та подає пісок до піскороздавального бункера. Оглядає компресор та його електродвигун. Змащує частини механізмів піскосушильного барабану і транспортера, які труться.

Повинен знати: будову, принцип дії, режими роботи, правила керування і догляду за установкою; причини передчасного спрацювання деталей установки та способи його запобігання; види та якість змащувальних матеріалів, що застосовуються; режими змащування; вимоги до піску, який постачається на локомотиви.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі керування та обслуговування піскоподавальної установки продуктивністю від 20 до 40 куб. м/добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи, одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста піскоподавальної установки 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

- у разі керування та обслуговування піскоподавальної установки продуктивністю понад 40 куб. м/добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста піскоподавальної установки З розряду не менше 1 року.

24. МАШИНІСТ ПОВОРОТНОЇ І ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИН МОСТА

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує механізмами поворотної і підіймальної машин моста потужністю до 100 кВт з додержанням установлених режимів роботи. Визначає несправності у роботі машин та усуває їх. Змащує частини механізмів машин, що труться.

Повинен знати: будову і режими роботи машин, що обслуговуються; правила керування та догляду за ними; причини несправностей в роботі машин і способи їх запобігання; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією робітника 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі керування механізмами поворотної і підіймальної машин моста потужністю понад 100 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста поворотної і підіймальної машин моста 4 розряду не менше 1 року.

25. МАШИНІСТ ПРИБИРАЛЬНИХ МАШИН

Завдання та обов'язки. Керує електропідлогомийними, брудоприбиральними, пилососними, самохідними акумуляторними підлогомийними машинами з електронною системою керування та іншими прибиральними машинами під час механізованого прибирання станцій метрополітену і приміщень залізничних вокзалів. Вибирає режим роботи машин, регулює і налагоджує їх. Виявляє несправності у роботі машин та усуває їх. Готує мийні суміші і заправляє ними машини. Прибирає станцію вручну у місцях, недоступних для машин, та на передвестибюльній території.

Повинен знати: будову, правила експлуатації і налагодження машин та устаткування, що обслуговується; технологію приготування мийних сумішей та правила користування ними; правила санітарії та гігієни з утримання станцій метрополітену та приміщень залізничних вокзалів.

                            2-й розряд 

- у разі керування прибиральними машинами під час прибирання станцій метрополітену та приміщень залізничних вокзалів з пасажиропотоком до 80000 чоловік за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі керування прибиральними машинами під час прибирання станцій метрополітену та приміщень залізничних вокзалів з пасажиропотоком понад 80000 чоловік за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста прибиральних машин 2 розряду не менше 1 року.

26. МАШИНІСТ САМОХІДНОГО ВАГОПЕРЕВІРОЧНОГО ВАГОНА

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує самохідним вагоперевірочним вагоном і самохідними вагоперевірочними візками під час їх пересування у межах підхідної та вагової колії. Опускає та установлює самохідні вагоперевірочні візки на колії за допомогою кран-балки. Завантажує самохідні вагоперевірочні візки зразковими гирями. Перевіряє вагонні ваги, контрольно-вагові платформи та товарні ваги. Обслуговує двигуни електростанції, підйомно-транспортне устаткування та приводи до нього. Налагоджує та регулює двигуни та устаткування вагоперевірочного вагона. Забезпечує справне утримання зразкових гир і контролює наявність на них діючого державного перевірочного клейма. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування та пристроїв вагоперевірочного вагона. З'єднує механізм пересування вагоперевірочного вагона під час самостійного його пересування та відключення за умови постановлення його до складу поїзда.

Повинен знати: будову та правила експлуатації вагоперевірочного вагона та самохідних візків; правила і терміни технічного огляду, ремонту та оглядання устаткування вагоперевірочного вагона; правила державної перевірки та клеймування зразкового устаткування та візків; порядок і методи перевірок за допомогою вагоперевірочного вагона ваговимірювальних пристроїв; правила та способи навантаження вагоперевірочних візків гирями; допустимі граничні навантаження на вагон та підйомно-транспортне устаткування; терміни оглядання пристроїв та інвентаря; основи електротехніки, телемеханіки та механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією робітника 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Помічник машиніста самохідного вагоперевірочного вагона тарифікується на один розряд нижче від машиніста, під керівництвом якого він працює.

27. МАШИНІСТ УСТАНОВОК З ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує вакуумні установки, насоси, двигуни та вентилятори на промивально-пропарювальних станціях з витратами води до 150 куб. м/год. Пускає, зупиняє, підтримує потрібні параметри роботи обладнання. Забезпечує безперебійне постачання водою і розчинами робочі місця на промивальних естакадах та інших об'єктах промивально-пропарювальної станції згідно з вимогами технології приготування цистерн під налив. Обслуговує стаціонарні установки з екіпірування рефрижераторного рухомого складу під керівництвом машиніста більш високої кваліфікації. Заповнює ємності рефрижераторного рухомого складу дизельним паливом, розсолом, аміаком, фреоном, пропан-бутаном. Утримує в справному стані розсольні, водяні та паливні насоси, ємності для дизельного палива, мастил, розсолу та іншого обладнання. Забезпечує збереження згідно з технічними вимогами балонів аміаку, фреону, пропан-бутану та інших холодоагентів, обтиральних матеріалів і твердого палива. Веде записи у журналі про роботу обладнання.

Повинен знати: будову агрегатів, приладів та обладнання, що обслуговуються; механізми, інструмент, інвентар та пристрої, які застосовуються, і правила користування ними; схему розташування загальних і спеціалізованих ємностей, трубопроводів та регулюючих пристроїв, що всмоктують і нагнітають; найменування і гатунки нафтопродуктів, що проходять крізь вакуумні установки та нафтопастки; причини несправностей у роботі механізмів обладнання, що обслуговується, способи їх усунення; основи електротехніки, гідравліки та механіки; комунікаційні та розвідні мережі; правила обслуговування балонів, працюючих під тиском.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує вакуумні установки, насоси, двигуни та вентилятори на промивально-пропарювальних станціях з витратами води понад 150 куб. м/год. Обслуговує стаціонарну установку та її агрегати з екіпірування рефрижераторного рухомого складу. Визначає і усуває несправності в роботі насосів, ємностей та інших засобів екіпірування.

Повинен знати: кінематичні схеми та режими роботи обладнання, що обслуговується; характеристики пально-мастильних та обтиральних матеріалів, холодоагентів та твердого палива.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установок з обслуговування рухомого складу 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує високоточні (з погрішністю до 1 %) паливозаправні і маслозаправні колонки, високопродуктивне обладнання для приймання нафтопродуктів та дизпалива для екіпірування рефрижераторного рухомого складу. Обслуговує установки вакуумування і зарядження ємностей холодоагентом "Хладон-12". Бере участь у ремонті обладнання, яке обслуговується. Обслуговує і регулює машини, обладнання і прилади, що забезпечують обробку і промивання цистерн під налив високочистих нафтопродуктів (реактивне паливо, авіабензин).

Повинен знати: порядок усунення несправностей обладнання, яке обслуговується, і технологію екіпірування; правила безпеки під час роботи з обладнанням високого тиску, екіпірувальними засобами і пожежної безпеки; основи електротехніки, гідравліки і кінематики.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професію машиніста установок з обслуговування рухомого складу 4 розряду не менше 1 року.

28. МИЙНИК-ПРИБИРАЛЬНИК РУХОМОГО СКЛАДУ

                            1-й розряд 

Завдання та обов'язки. Робить зовнішнє і внутрішнє очищення, обтирає, прибирає і протирає скло легкових, вантажних і спеціальних автомобілів, причепів, напівпричепів, шляхобудівельних машин вручну із застосуванням пристроїв і різних розчинників, паст, бензину і гасу згідно з санітарно-гігієнічними вимогами їх оброблення. Очищує від забруднення водоканалізаційні відводи на обмивальних площадках. Утримує в чистоті і справному стані інструмент, інвентар, пристрої і обмивальні площадки.

Повинен знати: способи і прийоми зовнішнього і внутрішнього прибирання, обмивання рухомого складу із застосуванням розчинів, паст, бензину і гасу; призначення інструменту, інвентаря і пристроїв, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Зовнішнє і внутрішнє очищення, обтирання, прибирання та обмивання з протиранням скла локомотивів, пасажирських вагонів, електро- і дизель-поїздів, автобусів, трамваїв і тролейбусів вручну із застосуванням пристроїв і різних розчинників, паст, бензину і гасу згідно з санітарно-гігієнічними вимогами їх оброблення. Здійснює очищення і гаряче промивання вручну піввагонів під навантаження вугілля. Очищає, продуває, обтирає і обмиває деталі і вузли під час ремонту залізничного рухомого складу із застосуванням розчинників, бензину і гасу. Готує мийні розчини. Транспортує, укладає, біотермічно знезаражує і спалює у спеціальних печах гній та сміття. Прибирає території дезінфекційно-промивальних станцій і пунктів, пунктів комплексного підготування вагонів.

Повинен знати: способи і прийоми промивання і прибирання із застосуванням різних мийних розчинів; склад і способи приготування розчинів, що застосовуються; правила користування підйомно-транспортними засобами; правила біотермічного знезаражування та спалювання у спеціальних печах гною та сміття; правила техніки безпеки під час роботи на залізничних коліях.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мийника-прибиральника рухомого складу 1 розряду не менше 0,5 року.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Очищує деталі та вузли рухомого складу залізниць і метрополітенів від бруду, іржі, старої фарби, окалини механізованим способом за допомогою ротаційних приладів, механізмів і обмиває їх з використанням високого тиску води хімічним способом, а також продуває, обтирає та обмиває дизелі, тягові електродвигуни і електрообладнання тягового рухомого складу. Внутрішньо очищує та промиває гарячою водою і робить дезінфекцію вантажних вагонів, що призначені для перевезення людей, зерна та інших продовольчих вантажів, вагонів з-під худоби і сировини тваринного походження, рефрижераторних ізотермічних та живорибних. Очищує санітарні вузли пасажирських вагонів, вантажних вагонів від вантажів, що злежались із застосуванням засобів механізації. Виконує роботи, передбачені технологією робіт щодо підготування вагонів до перевезень, відповідно до вимог ветеринарного нагляду та санітарно-епідеміологічних станцій, Державної хлібної інспекції. Обслуговує засоби механізації та обладнання, що застосовується в процесі роботи. Готує розчини, регулює режими роботи, подає пар і воду, прибирає сміття. Бере участь у ремонтних роботах устаткування і технологічного оснащення, яке застосовується.

Повинен знати: порядок обслуговування механізмів та приладів, що застосовуються; правила очищення, продування, промивання дизеля, тягових електродвигунів та електрообладнання рухомого складу; правила очищення, промивання вантажних вагонів і санітарних вузлів пасажирських вагонів; правила безпеки у разі використання високого тиску води і хімічних засобів під час обмивання і очищення рухомого складу; правила дезінфекції вагонів; рецептуру розчинів, що застосовуються; вимоги ветеринарного нагляду, санітарно-епідеміологічної станції та Державної інспекції, основи електротехніки та гідравліки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мийника-прибиральника рухомого складу 2 розряду не менше 1 року.

29. МОТОРИСТ ПОВОРОТНОГО КРУГА

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Керує поворотним кругом, який обладнаний електричним, пневматичним або ручним приводом з обсягом робіт до 70 локомотивів за добу. Регулює встановлення локомотива на поворотній фермі круга. Обслуговує, утримує в справному стані та доглядає за обладнанням поворотного круга. Регулює та випробовує круг, який обслуговується. Здійснює складання та монтаж установлених у кабіні керування пускачів та кнопкових вимикачів. Чистить та змащує частини поворотного круга, які труться.

Повинен знати: будову поворотного круга та його механізмів; правила встановлення локомотивів на поворотній фермі круга; правила змащування частин, що труться; правила догляду за пристроями і механізмами поворотного круга; режим роботи електродвигунів; установлену сигналізацію під час роботи круга.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі керування поворотним кругом з обсягом роботи понад 70 локомотивів за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією моториста поворотного круга 2 розряду не менше 1 року.

30. МОТОРИСТ ТЕПЛОГО ПРОМИВАННЯ КОТЛІВ ПАРОВОЗІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує насоси та інше устаткування для теплого промивання та безвогневого заправлення котлів паровозів. Робить циркуляційне розхолоджування котлів паровозів. Здійснює тепле промивання та безвогневе заправлення котлів паровозів. Підготовляє теплу воду заданої температури із застосуванням хімікатів для промивання котлів. Подає воду у котли паровозів і здійснює контроль за її рівнем і температурою за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Опресовує котли паровозів під тиском.

Повинен знати: будову котлів паровозів різних систем, пароводяних акумуляторів, фільтрів, насосів електродвигунів; правила ремонту та утримання устаткування в справному стані; технологічний процес теплого промивання котлів паровозів та їх безвогневого заправлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

31. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВАГОНІВ

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Налагоджує, регулює, обслуговує контрольно-вимірювальну і реєстраційну апаратуру, прилади машин і механізмів, різні пристрої та оснащення дефектоскопних, колієвимірювальних, колієобслідувальних, габаритообслідувальних вагонів, вагонів-лабораторій з метою забезпечення їх безперебійної роботи. Контролює стан і виявляє несправності залізничної колії та інших залізничних об'єктів за допомогою контрольно-вимірювальної і реєструючої апаратури й механізмів, які знаходяться у контрольно-вимірювальних вагонах. Розшифровує результати контролю. Контролює правильність їх роботи та усуває несправності, які виникають у процесі експлуатації. Складає і веде технічну документацію.

Повинен знати: кінематичні схеми, конструкцію і режими роботи апаратів, приладів, машин і механізмів вагонів, які обслуговуються; конструкцію верхньої будови колії і штучних споруд, установлені Держстандартом габарити наближення будов і рухомого складу; правила налагодження, регулювання та утримання устаткування, яке обслуговується; способи виявлення несправностей і їх усунення; правила розшифрування результатів контролю, визначення несправностей контролюючих об'єктів та норми їх оцінки за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; фотохімію; електротехніку; електроніку; порядок ведення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 5 розряду не менше 1 року.

                            7-й розряд 

- у разі виконання робіт з розшифрування дефектограм з обслуговуванням нової електронно-акустичної апаратури та електронної апаратури на мікросхемах, комп'ютерних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних вагонів 6 розряду не менше 1 року.

32. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОЛІЙНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Налагоджує та регулює, технічно обслуговує та ремонтує електричний, пневматичний та гідравлічний колійний інструмент, верстати для обробки рейок, двигуни внутрішнього згорання з метою забезпечення їх безперебійної роботи з використанням відповідних контрольно-вимірювальних інструментів. Визначає несправності механізмів та способи їх усунення.

Повинен знати: будову, електричні та кінематичні схеми механізмів, що обслуговуються; правила налагодження та регулювання інструменту, що обслуговується, приладів, пересувних електростанцій і двигунів внутрішнього згорання; способи запобігання та усунення несправностей; елементарні знання з електротехніки, механіки, пневматики та гідравліки; призначення та будову контрольно-вимірювального інструменту та приладів, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Налагоджує та регулює вузли, механізми та системи керування снігоприбиральних, прибиральних колійних машин, обслуговує та здійснює профілактичний ремонт спецсостава для транспортування рейкових батогів, колієвимірювальних візків. Визначає несправності машин та механізмів, що обслуговуються, з використанням відповідних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: будову та електричні схеми машин, що обслуговуються, їх вузлів та механізмів, колієвимірювальних візків; правила їх налагодження, регулювання, технічного обслуговування та експлуатації; строки випробування та огляду вантажно-підйомних механізмів і посудин, які працюють під тиском; необхідні знання з електротехніки, радіотехніки, механіки, пневматики та гідравліки; способи запобігання та усунення несправностей.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією налагоджувальника колійних машин та механізмів 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Налагоджує та регулює, технічно обслуговує та ремонтує пристрої пневмообдуву та електрообігріву на стрілкових переводах, виконує монтаж та регулювання пристроїв, контроль та утримання шаф керування, електроізоляції, регулювання електрообладнання, електроклапанів. Налагоджує та регулює вузли, механізми та системи керування колійних стругів, стругів-снігоочищувачів, пружних снігоочищувачів, спецсостава для транспортування рейкових батогів безстикової колії з енергетичною установкою, колійних універсальних машин на комбінованому ходу, колієремонтних летючок, хопер-дозаторів та думпкарів, машин для транспортування колійної решітки. Визначає та усуває несправності машин і механізмів, що обслуговуються, з використанням відповідних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: будову, електричні і кінематичні схеми машин і механізмів, що обслуговуються, необхідні знання з електротехніки, радіотехніки, електроніки, пневматики та гідравліки машин, що обслуговуються; способи запобігання та усунення несправностей.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією налагоджувальника колійних машин і механізмів 5 розряду не менше 1 року.

                            7-й розряд 

Завдання та обов'язки. Налагоджує, регулює і технічно обслуговує вузли, механізми електричних, пневматичних і гідравлічних систем і пристроїв керування самохідних колієремонтних летючок, снігоприбиральних поїздів, роторних снігоочисників, електробаластерів, рихтувальних, прибиральних машин, машин для обробки кюветів, для обробки рейок колії, рейкошліфувальних поїздів, поливальних поїздів, машин для ланкового укладання, навантаження і транспортування колійної решітки і стрілкових переводів, ланкозбиральних, шпалоремонтних ліній, щебенеочисних (баластоочисних) машин, машин для добивання (дотискування) костилів, кущорізів, пересувних рейкозварювальних машин, машин моторно-рейкового транспорту, електростанцій пересувних. Перевіряє параметри дефектоскопів на відповідність контрольно-настроювальній карті, доводить і коректує технічні параметри і характеристики, які відповідають технічним вимогам.

Повинен знати: будову машин і механізмів, що обслуговуються; апаратуру електротехніки, радіотехніки, електроніки, пневматики та гідравліки машин, які обслуговуються; способи запобігання та усунення несправностей колійних машин та дефектоскопних установок.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією налагоджувальника колійних машин та механізмів 6 розряду не менше 1 року.

                            8-й розряд 

Завдання та обов'язки. Налагоджує, технічно обслуговує та регулює вузли та механізми систем автоматики, електроніки, керування виправно-підбивально-обробних машин; самохідних машин: виправно-підбивально-рихтувальних, виправно-підбивально-рихтувальних для стрілкових переводів, снігоприбиральних, рихтувальних, колійних рейкозварювальних, шпалозамінюючих машин, машин для планування і розподілу баласту, для закріплення та змащування клемних і закладних болтів, баластоущільнюючих; машин для стабілізації колії, очищення рейок від бруду, обробки рейок на колії, щебенеочисних для глибокого очищення щебеню, тягово-енергетичних, рейкошліфувальних поїздів. Визначає та усуває несправності вузлів і механізмів, систем автоматики, електроніки та керування колійними машинами.

Повинен знати: будову колійних машин, що обслуговуються; апаратуру електротехніки, радіотехніки, гідравліки, пневматики, прийоми та способи усунення несправностей у електронних схемах, пристроях автоматики, гідравліки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією налагоджувальника колійних машин та механізмів 7 розряду не менше 1 року.

33. ОБХІДНИК КОЛІЙ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД

Завдання та обов'язки. Здійснює огляд та нагляд під час обслуговування дільниці за станом верхньої будови залізничної (трамвайної) колії, земляного полотна, штучних споруд, обвальних місць, баластної призми, узбіч, відкосів, кюветів водовідвідних споруд земляного полотна, настилу верхнього покриття трамвайних колій, підфермених площадок, брусків, поручнів, поздовжніх та поперечних балок, розташованих на рівні проїзної частини, урівнювальних приладів, опорних частин прогонових будівель мостів, передпортальних лотків, ніш та камер у тунелях, колійних, сигнальних і тунельних знаків, обстановочних знаків на прогонових будівлях і опорах мостів, переїздів, що не охороняються, охоронних пристроїв, протиугонів, костилів, шурупів, болтів, скріплень, кріпильних вузлів, кронштейнів, рейкових зазорів, коробок захисного покрову, контактної рейки, протипожежного інвентаря, робочого та вимірювального інструменту, іншого устаткування та споруд. Підтримує в охайному стані поверхні колійного бетону та щебеневого баласту, кронштейнів та захисних коробок контактної рейки. Здійснює нагляд за станом штучних споруд, облицювання стін, пілонів, поверхні обробки перегінних тунелів, покрівлі наземних станцій та вестибюлів. Перевіряє відсутність високої напруги у контактній рейці. Контролює стан нормальних, температурних та ізолюючих стиків контактної рейки з розбиранням та складанням. Здійснює контроль за належним станом колії у плані та цілісністю рейкових ниток, за станом стиків між зрівнювальними рейками та рейковими ланцюгами, рейкових з'єднувачів і заземлень. Здійснює нагляд за станом контактної мережі, ліній зв'язку, сигналів рухомого складу і вантажів у поїздах, які проходять. Огороджує місця, які загрожують безпеці та безперервності руху поїздів. Запобігає, виявляє та усуває несправності колії та споруд, які не потребують участі монтерів колії та інших робітників.

Повинен знати: будову, призначення і правила утримання верхньої будови колії, земляного полотна, мостових, тунельних та інших штучних споруд, контактної рейки та деталей її підвіски, приладів визначення високої напруги; порядок ставлення та знімання закороток під час виконання робіт, огляді рейок та скріплень, дії при виявленні перешкод для руху поїздів, а також при землетрусах, зливах та гірських обвалах; способи збирання і розбирання кріпильних вузлів, нормальних, температурних та ізолюючих стиків; способи попередження обвалів та осипань; правила подання і знімання напруги з контактної рейки, пропускання господарських поїздів, колійних вагончиків та візків; основні несправності колії, штучних споруд, контактної рейки і способи їх усунення; вимоги до справного стану ліній зв'язку і контактної мережі; порядок огляду об'єктів, які обслуговуються; будову тунельних та інших штучних споруд; основні правила будови та утримання природних та штучних огороджень; призначення і правила користування колійними та вимірювальними приладами, інструментами та пристроями; типову інструкцію з охорони праці для обхідників залізничної колії і штучних споруд та монтерів колії, які виконують огляд.

                            2-й розряд 

- у разі виконання робіт з огляду та утримання трамвайної колії на мостах і шляхопроводах або з інтенсивністю трамвайного руху понад 20 поїздів за годину, залізничної колії на лініях вантажонапруженістю до 12 млн. ткм. брутто, під'їзних коліях промислових підприємств; у разі виконання робіт з виявлення, запобігання та усунення дефектів у пристроях контактної рейки в метрополітенах.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі виконання робіт з огляду та обслуговування залізничних колій, колій і штучних споруд метрополітену, на лініях вантажонапруженістю від 12 до 25 млн. ткм. брутто або у разі обслуговування дільниць залізниць, які мають:

велику вузлову або сортувальну станцію або станцію з основним депо;

мости, тунелі та інші штучні споруди, довжиною 50 пог. м кожне або штучні споруди, які потребують підсиленого нагляду;

хворе земляне полотно і пучинні місця, які потребують посиленого нагляду; довжиною не менше 20 % загальної довжини дільниці, яка обслуговується;

затяжні спуски або криві малого радіуса довжиною не менше 50 % розгорнутої довжини залізничної колії, яка обслуговується;

розгорнуту довжину колії більше 10 км.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією обхідника колій та штучних споруд 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

- у разі виконання робіт з огляду та обслуговування залізничних колій та штучних споруд метрополітену на лініях вантажонапруженістю понад 25 млн. ткм. брутто або у разі обслуговування дільниць електрифікованих залізничних ліній, швидкісного руху понад 100 км/год. з безстиковими рейками або залізобетонними шпалами; складних дільниць колій метрополітенів, які мають криві малого радіуса, ухили понад 20 промилів довжиною не менше 25 % розгорнутої довжини дільниці, яка обслуговується, або дільниць колії з робочою контррейкою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією обхідника колій та штучних споруд 3 розряду не менше 1 року.

34. ОГЛЯДАЧ ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує контейнери і вагони з пролазкою для виявлення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів, або схоронності рухомого складу та вантажів, які перевозяться. Визначає дефекти у ходових частинах, кузові, вузлах та деталях вагонів за допомогою вимірювальних інструментів і за зовнішнім виглядом. Здійснює заходи з забезпечення схоронності вантажних вагонів і контейнерів, запобігає пошкодженню їх при маневрових роботах і вантажно-розвантажувальних операціях. Здійснює технічний огляд електро-, радіообладнання пасажирських вагонів. Оформляє технічну документацію на пошкоджений рухомий склад.

Технічно обслуговує контейнери і визначає їх герметичність, яка забезпечує схоронність вантажів. Умовно розмічає вагони, які підлягають ремонту з відчепленням від поїздів і оформляє повідомлення про їх несправності. Наносить крейдяні помітки про несправності, які підлягають усуненню без відчеплення вагонів від поїздів. Визначає обсяги ремонтних робіт на вагонах і контейнерах. Контролює якість ремонту вагонів, який виконують промислові підприємства. Здійснює здавання вагонів після їх обслуговування та ремонту. Огороджує поїзди під час ремонту. Навішує і знімає сигнали для позначення хвоста поїзда. Бере участь у роботах з усунення несправностей у вагонах і контейнерах.

Повинен знати: будову вагонів і контейнерів і правила технічної експлуатації; правила технічного обслуговування і строки планових видів ремонту вагонів і контейнерів; правила і технологію безвідчепного ремонту вагонів; правила, інструкції та вказівки з питань збереження вагонного парку; правила оформлення технічної документації; поїзні сигнали і порядок огородження поїздів; шаблони, які застосовуються; вимірювальний інструмент і правила користування ним; порядок позначення хвоста поїзда.

                            3-й розряд 

- у разі технічного обслуговування та усунення несправностей контейнерів на контейнерних площадках, технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах і на пунктах технічного обслуговування, що розміщені на проміжних станціях магістрального залізничного транспорту і під'їзних коліях промислових підприємств.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

- у разі технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах і на пунктах технічного обслуговування, що розміщені на станціях навантаження і вивантаження вантажів, дільничних станціях і здійснення робіт з підготовки вагонів до перевезень.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оглядача вагонів 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі огляду, ремонту, підготовки до перевезень і ревізії пневматичної і механічної систем розвантаження і кріплення вантажів вагонів типу хопер (хопер-дозаторів, вагонів-зерновозів, окатишовозів та ін.); технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах, передавання та приймання вантажних поїздів, технічного обслуговування і усунення несправностей вагонів, підготовки вантажних вагонів до перевезень на пунктах технічного обслуговування, які розміщені на станціях позакласних, 1 та 2 класу, пунктах технічного обслуговування пасажирських поїздів; вагонів з перевезення автомобілів на пунктах технічного обслуговування вагонів, що розміщуються на великих сортувальних станціях, станціях масового навантаження вантажів, пунктах формування та обороту пасажирських поїздів, здійсненні інших робіт на міждержавних та міжзалізничних пунктах передавання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оглядача вагонів 4 розряду не менше 1 року.

Примітка. Старший оглядач вагонів тарифікується на один розряд вище оглядачів вагонів, якими він керує.

35. ОГЛЯДАЧ-РЕМОНТНИК ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Здійснює технічний огляд з пролазкою для виявлення та усунення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів та безвідчіпний ремонт кузовів, відповідальних вузлів рами, ходових частин, автозчепних пристроїв, гальм та важільних передач з авторегуляторами, буксових вузлів з підшипниками котіння та ковзання, редукторно-електро-карданних приводів, холодильних моторвентиляційних установок та радіоустаткування, приладів опалення вагонів, підлог, дахів критих та ізотермічних вагонів. Обслуговує складні універсальні установки або самохідні машини, які призначені для ремонту вантажних вагонів усіх типів. Утримує у справному стані і ремонтує електродвигуни електричного, гідравлічного, пневматичного та підйомного устаткування машин та установок. Забезпечує збереження вантажних вагонів, запобігає пошкодженням їх під час маневрових робіт та вантажно-розвантажувальних операцій. Оформляє технічну документацію на пошкоджені вагони. Інформує причетних працівників про технічну готовність поїзда та окремих вагонів. Бере участь у технічному огляді, ремонті контейнерів і визначає їх герметичність, яка забезпечує схоронність вантажів. Оформляє на контейнери наряди, форми відомості. Веде облік несправних вагонів та контейнерів. Визначає та виконує обсяг ремонтних робіт на вагонах і контейнерах. Організовує і керує роботою бригад. Складає технічні акти на пошкоджені і виключені з інвентаря вагони і контейнери. Огороджує поїзди під час ремонту.

Повинен знати: будову вагонів і контейнерів; норми спрацювання і допусків деталей та вузлів; строки планових видів ремонту; правила технічного огляду; перевезення і зберігання вантажів; правила і технологію безвідчіпного ремонту вагонів; передові методи виконання слюсарних, теслярських і покрівельних робіт; вимірювальні прилади, інструменти і пристосування, які застосовуються під час огляду та ремонту вагонів, контейнерів та правила користування ними; характеристики вантажів; порядок відправлення з залізниці порожніх контейнерів, які направляються в порядку регулювання; будову самохідних машин і універсальних установок, причини несправностей і способи їх запобігання та усунення; правила огорожі поїзда під час ремонту.

                            4-й розряд 

- у разі технічного огляду та безвідчіпного ремонту вагонів на пунктах технічного обслуговування, що розміщуються на проміжних станціях магістрального залізничного транспорту і під'їзних коліях промислових підприємств; технічного огляду і ремонту контейнерів на контейнерних площадках.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією З розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі технічного огляду та безвідчіпного ремонту вагонів, підготовки вагонів до перевезень на пунктах технічного обслуговування, розміщених на станціях навантаження і вивантаження вагонів, дільничних і проміжних станціях.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі усунення технічних несправностей вагонів перед навантаженням за допомогою складних універсальних самохідних установок, вагоноремонтних машин на пунктах технічного обслуговування, які розміщуються на станціях масового навантаження, вивантаження, сортувальних і дільничних станціях позакласних, 1 і 2 класу, пунктах технічного обслуговування пасажирських вагонів, усунення несправностей перед навантаженням і ревізії пневматичної і механічної систем розвантаження і кріплення вантажів вагонів типу хопер (хопер-дозаторів, вагонів-зерновозів, окатишовозів, мінераловозів та ін.) вагонів з перевезення автомобілів на пунктах технічного обслуговування, розміщених на станціях масового навантаження, вивантаження, сортувальних і дільничних станціях, пунктах формування (обороту) пасажирських поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Старший оглядач-ремонтник вагонів тарифікується на один розряд вище оглядачів-ремонтників вагонів, якими він керує.

36. ОПЕРАТОР ДЕФЕКТОСКОПНОГО ВІЗКА

Завдання та обов'язки. Веде процес виявлення дефектів у рейках дефектоскопним візком. Детально обстежує і проводить класифікацію виявлених дефектів і пошкоджень рейок, реєструє їх і, в разі потреби, вживає заходів до забезпечення безпеки руху поїздів. Обслуговує та утримує в справному стані дефектоскопні візки з виконанням правил їх експлуатації. Визначає за приладами та зовнішніми ознаками несправності елементів візка, з їх запобіганням та усуненням. Розбирає та складає окремі вузли візка, виконує їх ремонт і, у разі потреби, замінює на нові. Перевіряє працеспроможність та чутливість шукаючої системи візка на контрольному тупику, налагоджує та регулює системи. Бере участь у ремонті дефектоскопного візка.

Повинен знати: будову та призначення електромагнітних та ультразвукових рейкових дефектоскопів; класифікацію дефектів і пошкоджень рейок та їх вплив на безпеку руху поїздів; умови нормальної роботи рейок; будову і призначення верхньої будови колії; основи електротехніки, електроніки, металознавства; правила утримання, збереження і технічної експлуатації дефектоскопів; правила перевірки працеспроможності та умовної чутливості дефектоскопів та їх шукаючих пристроїв, телефонів; будову акумуляторів і правила проведення їх профілактики та обслуговування; інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт.

                            4-й розряд 

- у разі виконання робіт на магнітних і однониткових ультразвукових рейкових дефектоскопних візках.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією З розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі виконання робіт на магнітних і двониткових ультразвукових рейкових дефектоскопних візках, які обладнані електроннопроменевою трубкою для визначення різних дефектів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора дефектоскопного візка 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі виконання робіт на ультразвукових і магнітних рейкових дефектоскопних візках з мікропроцесорними пристроями.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора дефектоскопного візка 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Помічник оператора дефектоскопного візка під час виконання робіт під керівництвом оператора за наявності прав тарифікується на один розряд нижче; у разі відсутності прав - на два розряди нижче оператора.

                            7-й розряд 

- у разі виконання робіт на ультразвукових рейкових дефектоскопних візках з картою пам'яті (флеш-картою), яка призначена для запису стану колії мікропроцесорними (процесорними) пристроями, що обладнані програмним забезпеченням для роботи з ПЕОМ.

Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дефектоскопного візка 6-го розряду не менше 1 року.


( Розділ 36 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 562 від 27.06.2007 )

37. ОПЕРАТОР КОЛІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес перевірки стану і виявлення несправностей залізничної колії по ширині колії та рівню за допомогою колієвимірювального візка і вимірювання нерівностей на поверхні котіння головок рейок за допомогою колієвимірювального візка. Усуває несправності і налагоджує колієвимірювальний, рейковимірювальний візок. Бере участь у розшифруванні записів стану колії або нерівностей поверхонь на поверхні котіння головок рейок, що фіксуються на стрічці.

Повинен знати: будову колієвимірювальних, рейковимірювальних візків; правила налагодження вимірювальної техніки; будову і норми утримання верхньої будови колії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

38. ОПЕРАТОР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАГОНІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде з пульта керування випробування автоматичних гальм вагонів. Підтримує зв'язок між парками пункту технічного обслуговування робіт з огляду, ремонту та випробування автогальм вагонів згідно з графіком прийому та відправлення поїздів.

Повинен знати: будову пульта централізованого випробування автоматичних гальм вагонів, кранів машиніста і контрольно-вимірювальних приладів, які застосовуються в роботі повітророзподілювачів та електророзподілювачів усіх систем; схему розташування технічних засобів для огляду та випробування автоматичних гальм на пунктах технічного обслуговування вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес централізованого огородження поїздів та випробування в них автоматичних гальм на пунктах технічного обслуговування за допомогою устаткувань автоматичного дистанційного контролю. Визначає ступінь нагріву букс за допомогою електронних приладів ПОНАБ пасажирських і вантажних вагонів на ходу поїзда.

Повинен знати: будову, способи налагодження електронних приладів, установки централізованої огорожі поїздів, випробування автогальм; схему розташування спеціалізованих прийомо-відправних колій на пунктах технічного обслуговування вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з обслуговування та ремонту вагонів 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Веде процес технічного обслуговування вантажних вагонів на спеціалізованих коліях станцій, а також керує ремонтом рухомого складу на автоматичних і поточних лініях у депо. Регулює режим роботи і навантаження лінії, що обслуговується.

Повинен знати: будову, правила експлуатації автоматичної лінії і допоміжного обладнання; кінематичну схему обладнання і взаємодії механізмів автоматичної лінії; правила застосування контрольно-вимірювального інструменту і приладів, сигналізацію і блокування ліній, що обслуговуються; будову вагонів і контейнерів; технологічний процес ремонту вагонів і контейнерів на автоматичних лініях; основи механіки та електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з обслуговування та ремонту вагонів і контейнерів 4 розряду не менше 1 року.

39. ОПЕРАТОР ПОСТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Переводить централізовані стрілки і керує сигналами з пульта поста централізації або пульта місцевого керування. Контролює правильність підготування маршрутів, згідно з показаннями приладів керування. Закріплює рухомий склад на станційних коліях гальмовими башмаками за порядком та нормами, які встановлені технічно-розпорядним актом станції. Подає звукові та видимі сигнали під час приймання, відправлення, пропускання поїздів та виконання маневрової роботи. Перевіряє вільність колії, переводить централізовані стрілки курбелем та перевіряє правильність готування маршрутів в умовах порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ. Забезпечує безпеку руху в маневровому районі, який обслуговується відповідно до технічно-розпорядного акту та технологічного процесу роботи станції.

Повинен знати: принцип роботи СЦБ та зв'язку, правила їх експлуатації; будову гальмових башмаків і правила користування ними; інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технологічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ в обсязі, встановленому Укрзалізницею; правила перевезення вантажів; правила та норми з охорони праці і технічно-розпорядний акт та технологічний процес станції в частині, яка стосується його роботи.

                            2-й розряд 

- у разі обслуговування постів централізації та пультів місцевого керування стрілками у малодіяльних районах промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі обслуговування пультів місцевого керування стрілками у малодіяльних маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту; постів централізації та пультів місцевого керування стрілками у напружених маневрових районах промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора поста централізації 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

- у разі обслуговування пультів місцевого керування стрілками у напружених маневрових районах станцій магістрального залізничного транспорту; обслуговування постів централізації стрілок у малодіяльних маневрових районах магістрального залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора поста централізації 3 розряду не менше 1 року.

40. ОПЕРАТОР СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ

Завдання та обов'язки. Веде процес розпуску поїздів на механізованих гірках з річним середньодобовим переробленням 4000 вагонів за допомогою пристроїв автоматичного регулювання швидкості і керування автоматичними сигналами з пульта керування. Переводить централізовані стрілки та керує сигналами для приготування маршрутів слідування відчепів у процесі розпуску поїздів та маневровими пересуваннями у горловині сортувального парку. Регулює швидкість руху вагонів шляхом гальмування їх вагонними уповільнювачами для забезпечення необхідними інтервалами між відчепами і допустиму швидкість з'єднання вагонів у сортувальному парку. Контролює правильність роботи гіркових пристроїв за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за відповідністю маршрутів слідування відчепів даним сортувального листка. Передає інформацію про порядок розпуску поїзда, зміни направлення слідування відчепів та наявності вагонів з вантажами, які потребують під час гальмування особливої обережності.

Повинен знати: інструкцію з забезпечення безпеки розпуску поїздів та маневрових пересувань на механізованих та автоматизованих сортувальних гірках під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту гіркових пристроїв; правила перевезення вантажів; правила та норми з охорони праці, технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, яка стосується його роботи; принцип роботи технічних пристроїв сортувальних гірок та правила їх експлуатації; нумерацію вагонів, спеціалізацію, місткість та профіль колій сортувального парку.

                            4-й розряд 

- у разі обслуговування на станціях залізничного транспорту сортувальних гірок малої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі обслуговування на станціях залізничного транспорту сортувальних гірок середньої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора сортувальної гірки 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі обслуговування на станціях залізничного транспорту сортувальних гірок великої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора сортувальної гірки 5 розряду не менше 1 року.

41. ПОЇЗНИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІК

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Проводить технічне обслуговування під час слідування пасажирських поїздів, що складаються з вагонів без електроопалення або кондиціювання повітря. Перевіряє технічний стан, стежить за роботою, виявляє за показаннями приладів дефекти та усуває несправності, що виникають у роботі електрообладнання, системи контролю нагрівання букс з роликовими підшипниками, редукторно-карданних приводів акумуляторних батарей, пристроїв водопостачання і опалення, внутрішньовагонного електричного і холодильного устаткування, мережі електричного освітлення, генераторів, перетворювачів струму, випрямлячів, компресорів, конденсаторів, сигналізаторів наливу води, приладів обігріву, міжвагонних електричних з'єднань, хвостових сигнальних і посадочних ліхтарів, антени радіопункту, вентиляційних установок, апаратури внутрішньопоїзного телефонного зв'язку, радіозв'язку і радіомовної мережі у вагонах усіх типів, що обслуговуються. Перевіряє якість і обсяги ремонтних робіт, що виконуються за заявками поїзного електромеханіка у пунктах формування та обороту пасажирських поїздів. Веде встановлену документацію. Інструктує працівників поїзної бригади з технічного обслуговування установок, які ними експлуатуються, та устаткування пасажирських вагонів, та приймає рішення і діє в аварійній ситуації. Ремонтує електрообладнання вагонів на шляху прямування.

Повинен знати: кінематичні, електричні схеми і будову обладнання і установок пасажирських вагонів усіх типів, що обслуговуються; технічні характеристики окремих деталей і вузлів, установок і пристроїв вагонів; правила, технічні вказівки, інструкції заводів-виготовлювачів, допуски і норми спрацювання, які допускаються під час експлуатації та ремонту деталей та вузлів вагонів; будову і конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв та інструментів, що застосовуються під час обслуговування, ремонту і випробування вузлів пасажирських вагонів, правила користування ними; основи електротехніки і механіки; порядок технічної підготовки вагонів поїзда у рейс; приймання і здавання состава; способи виявлення, запобігання і усунення несправностей у роботі деталей та вузлів вагонів; технологію обслуговування і контролю технічного стану вагонів і їх екіпірування; розміщення пунктів технічного обслуговування та екіпірування вагонів на шляху прямування пасажирського поїзда; розклад руху пасажирських поїздів; інструкції з забезпечення безпеки руху і заходів пожежної безпеки пасажирських поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

- у разі технічного обслуговування на шляху прямування пасажирських поїздів, складених з вагонів з електроопаленням або кондиціюванням повітря.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією поїзного електромеханіка 5 розряду не менше 1 року.

42. ПОСТАЧАЛЬНИК ПОЇЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Доставляє перевізні документи в межах станції на всі об'єкти та поїзди. Приймає документи згідно з записом, зробленим у книзі реєстрації документів і перевіряє їх кількість. Здає документи за підписом.

Повинен знати: правила приймання, здавання документів; місце знаходження пунктів приймання і здавання документів і безпечні маршрути проходження до цих пунктів; правила особистої безпеки під час знаходження на коліях станції.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

43. ПРЕСУВАЛЬНИК КОЛІСНИХ ПАР

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Розпресовує колеса, центри та шестерні з осей колісних пар локомотивів та вагонів, випресовує пальці кривошипів на гідравлічних пресах з застосуванням спеціальних пристроїв. Перевіряє елементи колісних пар після розпресування. Запресовує колеса, центри та шестерні на осі колісних пар локомотивів, вагонів і пальців кривошипів на гідравлічному пресі, випробовує на зсув ступиці коліс під керівництвом пресувальника більш високої кваліфікації. Керує тельферами та кран-балками під час повороту та установлення колісних пар, осей і центрів на прес і знімає з пресу елементи колісних пар після розпресування.

Повинен знати: принцип роботи гідравлічних пресів різних типів; технічні умови і правила розпресування колісних пар; призначення та способи встановлення спеціальних пристроїв; основні знання про допуски і посадки; правила роботи з тельферами та кран-балками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Запресовує колеса, центри та шестерні на осі колісних пар локомотивів, вагонів та пальців кривошипів на гідравлічних пресах із застосуванням спеціальних пристроїв. Перевіряє та підбирає елементи колісних пар перед запресовуванням. Вивіряє осі колісної пари на пресі у вертикальній та горизонтальній площинах. Забезпечує необхідний натяг під час запресовування центрів та розміру між центрами колісної пари. Насаджує колеса, центри, шестерні на осі колісних пар. Регулює роботу преса. Контролює положення колісної пари під час запресовування. Знімає індикаторні діаграми. Визначає якість запресовування за індикаторною діаграмою.

Повинен знати: будову і конструктивні особливості гідравлічних пресів різних типів; технічні умови та правила запресовування коліс, центрів і шестерень на осі колісних пар; механічні властивості металів; допуски і посадки; будову і роботу самописних індикаторів преса.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника колісних пар 4 розряду не менше 1 року.

44. ПРИЙМАЛЬНИК ПОЇЗДІВ

Завдання та обов'язки. Оглядає вантажні вагони в комерційному відношенні для встановлення наявності запірно-пломбувальних пристроїв ЗПП (пломб), щільності закривання люків і дверей піввагонів і критих вагонів, бортів платформ, правильності розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, щільності закриття кришок верхніх люків і т. ін. у поїздах, які прибувають та сформовані. Оглядає поїзди в комерційному відношенні з метою виявлення та усунення комерційних несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, які перевозяться, керує роботою щодо їх усунення та контролює усунення комерційних несправностей. Повідомляє про виявлені комерційні несправності, усунення яких потребує перевантаження або перевірки схоронності вантажу. Видає наряд маневровому диспетчеру на відчеплення несправних вагонів. Визначає обсяг робіт з усунення комерційних несправностей і порядок їх виконання, бере участь у перевірках стану і наявності вантажу у вагонах і контейнерах. Навішує ЗПП (пломби) на вагони після усунення комерційних несправностей і записує у книгу пломбування. Оформляє в установлених випадках акти загальної форми і підготовляє оперативні повідомлення про несхоронні перевезення. Записує результати огляду поїзда і вагонів у книгу реєстрування комерційних несправностей. Здійснює контроль та вживає заходів до скорочення термінів простою рухомого складу. Бере участь у розслідуванні випадків пропускання вагонів з комерційними несправностями.

Повинен знати: правила комерційного огляду поїздів і вагонів; правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами за умови перевезення їх залізницями; технологічний процес роботи пункту комерційного огляду; будову вантажної частини вагонів різних типів; технічні умови навантаження і кріплення вантажів; правила перевезень вантажів; порядок складання актів загальної форми і рапортів на складання комерційних актів; технологічний процес роботи станції; правила охорони праці.

                            3-й розряд 

- у разі комерційного огляду вагонів на під'їзних коліях станцій, які не мають пунктів комерційного огляду, на пунктах комерційного огляду залізничних станцій 2 класу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

- у разі комерційного огляду вагонів на пунктах комерційного огляду залізничних станцій 1 класу і позакласних.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією приймальника поїздів 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі комерційного огляду вагонів на прикордонних, міждержавних передаточних, міждорожніх станціях.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією приймальника поїздів 4 розряду не менше 1 року.

Примітка. Старший приймальник поїздів тарифікується на один розряд вище приймальників поїздів, якими він керує.

45. ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ (залізничний транспорт)

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання завдань щодо навантаження-вивантаження і приймання-видавання вантажу та багажу в установлені строки. Організує роботи з виконання вантажних і комерційних операцій - навантаження, вивантаження, сортування, приймання, видавання та зважування вантажу та багажу. Забезпечує збереження під час транспортування і зберігання вантажу та багажу і раціональне розташування його на складах, у вагонах. Вживає заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу під вантажними операціями.

Повинен знати: правила перевезень; правила навантаження і кріплення, вивантаження вантажу та багажу; правила приймання вантажу та багажу для перевезення і видавання їх отримувачам; правила охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт; вимоги до вагонів під час перевезення різних вантажів; основні маршрути проходження вантажу та багажу; правила зберігання вантажу та багажу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання завдань щодо навантаження-вивантаження та приймання-видавання багажу в установлені строки. Перевіряє правильність розміщення і кріплення на відкритому рухомому складі довгомірних, лісних, великогабаритних, негабаритних, небезпечних та інших вантажів, розміщення і кріплення яких проводиться відповідно до технічних умов навантаження і кріплення вантажів, розміщення вантажів за кресленнями і схемами, що не передбачені технічними умовами. Складає комерційні акти і акти загальної форми у разі виявлення несхоронних перевезень вантажу. Здійснює контроль за дотриманням робітниками норм і правил охорони праці та ефективного використання вантажно-розвантажувальних машин і механізмів. Оформляє документи на вантажі, що перевозяться, та веде облік переробки, приймання, відправлення вантажу та багажу, вводить інформацію про виконані вантажні операції в ПЕОМ. Організує сортування і навантаження вантажу та багажу відповідно до сітьового і дорожнього плану формування поїздів. Контролює справний стан вагів, необхідного інвентаря та матеріалів для маркування вантажу та багажу, пломбування вагонів та контейнерів. Контролює і керує роботою підлеглих робітників щодо приймання, обліку, зберігання, маркування та видавання вантажу, багажу і ручної поклажі. Встановлює черговість видавання вантажу, багажу та ручної поклажі. Встановлює черговість відправлення вантажів. Організує правильне розміщення вантажу на транспортних засобах, складах, контейнерних майданчиках з метою їх зберігання і раціонального використання складських площ. Вживає заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу.

Повинен знати: правила перевезень та порядок оформлення документів на перевезення вантажу та багажу і технічні умови навантаження і кріплення вантажу; посадову інструкцію прийомоздавальника вантажу та багажу; правила комерційного огляду транспортних засобів; інструкцію з ведення станційної комерційної звітності; інструкцію щодо порядку і технології зважування вантажу, утримання і технічного обслуговування вагових приладів; правила перевезень небезпечних вантажів і порядок ліквідації пов'язаних з ними аварійних ситуацій; технологічний процес роботи станції; інструкції щодо обліку навантаження та вивантаження вантажу під час перевезень різними транспортними засобами; інструкції з перевезень негабаритних та важковагових вантажів; інструкцію з актовопретензійної роботи; інструкцію з розшуку загублених вантажів; правила пломбування вагонів і контейнерів, кріплення закруток та маркування вантажів; будову вантажної частини вагонів різних типів та їх технічні дані; державні стандарти на пакування; Статут залізниць України; Угоду про міжнародне залізничне вантажне сполучення998_011; положення про порядок охорони вантажу і об'єктів на залізничному транспорті; стандарти та умови транспортування і пакування вантажу; правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Стаж роботи за професією прийомоздавальника вантажу та багажу 2 розряду не менше 1 року.

Примітка. Старший прийомоздавальник вантажу та багажу тарифікується на один розряд вище, якщо робітник поряд з виконанням обов'язків, передбачених його кваліфікаційною характеристикою, керує підлеглими йому виконавцями, або якщо на нього покладаються функції керівництва самостійною ділянкою у разі відсутності підлеглих виконавців.

46. ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ В ПОЇЗДАХ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Приймає, навантажує, підгруповує на шляху прямування поїзда, вивантажує і здає вантаж і багаж на станціях. Забезпечує раціональне розміщення вантажу і багажу в вагоні відповідно до плану формування, супроводжує і забезпечує схоронність вантажу і багажу на шляху прямування. Оформляє супроводжувальні документи при прийомі вантажу і багажу до перевезення і здає їх на станціях призначення. Заздалегідь інформує телеграмою або по телефону станції, на яких підлягають вивантаженню багаж і вантажобагаж загальною вагою більше 500 кг і неподільного місця вагою більше 80 кг. Забезпечує вантажно-розвантажувальні роботи за час зупинки поїзда на станціях. Облік прийнятих до перевезення і виданих на шляху прямування вантажу і багажу. Опалення, вологе і сухе прибирання у вагоні, нагляд за технічним станом вагона на шляху прямування.

Повинен знати: правила перевезення вантажів і багажу; раціональні схеми завантаження вагонів; порядок обліку вантажів і багажу та оформлення супроводжувальних документів; будову багажного вагона і порядок обслуговування систем і установок у ньому; схему залізниць; план формування перевезення вантажобагажу, графіки руху поїздів і час зупинки на станціях на шляху прямування - в межах дільниці, яка обслуговується; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Примітка. Старший прийомоздавальник вантажу та багажу у поїздах тарифікується на один розряд вище прийомоздавальників, якими він керує.

47. ПРОБИВАЛЬНИК-ПРОДУВАЛЬНИК ТРУБ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Пробиває, прочищає та продуває димогарні та жарові труби котлів паровозів та парових кранів різних систем у холодному та гарячому стані. Очищає вогневу топку сталевою щіткою. Очищає зольник від шлаку та димової коробки від згару.

Повинен знати: будову приладів і інструментів, що застосовуються для пробивання та продування димогарних і жарових труб, та правила користування ними; правила та способи пробивання; прочищання та продування труб; порядок послідовності пробивання, прочищання та продування труб; будову та роботу котла паровоза, правила підтримання вогню у топці при виконанні робіт на гарячому паровозі.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

48. ПРОВІДНИК-ЕЛЕКТРОМОНТЕР ПОШТОВИХ ВАГОНІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує поштовий вагон, утримує його в чистоті, забезпечує безперебійну роботу приладів опалення, водопроводу, електрообладнання вентиляційних і холодильних установок і усуває їх несправності. Бере участь у технічному огляді поштового вагона перед відправленням у рейс, обробці і обміні пошти. Виймає листи із поштових ящиків; штемпелює кореспонденцію; бере участь у поіменній перевірці пошти, розпаковуванні і запаковуванні страхових мішків, прийманні і видаванні пошти із поштового вагона; обслуговує пасажирів поїзда на шляху прямування послугами зв'язку; забезпечує схоронність пошти під час обміну і на шляху прямування, а також виконує іншу роботу за дорученням начальника поштового вагона.

Повинен знати: загальну будову поштового вагона і його основних вузлів; внутрішнє обладнання; види і строки ремонту вагонів, ревізії букс і гальм і системи електрообладнання; види несправностей, при яких вагони не повинні включатись в склад поїзда; будову електрообладнання вагонів (генератора, акумуляторної батареї, розподільного щита з приладами, вентиляційних установок, холодильників та ін.); правила технічної експлуатації та інструкцію з сигналізації на залізничному транспорті в обсязі, необхідному для провідників пасажирських вагонів; порядок завантаження і розвантаження поштових вагонів; адміністративно-територіальний поділ України; план направлення пошти в межах дільниці, яка обслуговується; поштові плани та інструкції в обсязі, необхідному для виконання вищевказаних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

49. ПРОВІДНИК ІЗ СУПРОВОДЖЕННЯ ВАНТАЖІВ

                            3-й розряд 

Кваліфікаційні вимоги. Приймає вантаж та наглядає за навантаженням його у вагон, супроводжує його на шляху прямування. Забезпечує встановлені умови перевезення і збереження вантажів. Здає вантажі замовникам за встановленим порядком.

Вживає заходів щодо усунення несправностей вагона на шляху прямування.

Повинен знати: порядок приймання і здавання вантажів; правила навантаження вантажів; розміщення і кріплення вантажів у вагоні; умови їх перевезення; правила технічної експлуатації та інструкцію із сигналізації залізниць згідно з колом обов'язків; загальні знання щодо будови вантажних вагонів; маршрут перевезень вантажів; правила пожежної безпеки і охорони праці під час руху поїзда.

Кваліфікаційні вимоги: Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

50. ПРОВІДНИК ІЗ СУПРОВОДЖЕННЯ ЛОКОМОТИВІВ І ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ У НЕРОБОЧОМУ СТАНІ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Бере участь у перевірці технічного стану, оглядає та приймає локомотиви і пасажирські вагони, які пересилаються. Забезпечує безпеку руху при їх пересиланні. Застосовує, у разі потреби, гальмові засоби. Забезпечує схоронність рухомого складу, що пересилається, інструменту, інвентаря, запасних частин, мастильних матеріалів і сигнальних пристроїв згідно з описом. Вживає заходів до забезпечення ремонту локомотивів і вагонів на найближчому пункті за умови виявлення несправностей, які перешкоджають безпечному руху локомотивів і вагонів.

Повинен знати: правила охорони праці; інструкцію про порядок пересилання локомотивів, моторвагонного рухомого складу і пасажирських вагонів; правила безпеки для робітників залізничного транспорту на електрифікованих дільницях; правила приймання і здавання локомотивів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

51. ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

Завдання та обов'язки. Забезпечує високу культуру обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда та їх безпеку в аварійній обстановці. Утримує внутрішнє обладнання вагона та знімного інвентаря у справному стані. Забезпечує безпечну посадку та висадку пасажирів. Розміщує пасажирів у вагоні згідно з їх проїзними документами. Забезпечує безвідмовну роботу приладів опалення, освітлювання, вентиляції, установок кондиціювання повітря та холодильних установок. Забезпечує опалення вагонів у зимовий час і підтримує в них нормальну температуру. Регулює роботу примусової вентиляції пристроїв кондиціювання повітря, приладів освітлювання і опалення. Стежить за роботою електрообладнання, кип'ятильника, нагріванням букс за допомогою приладу СКНБ (система контролю нагрівання букс), перевіряє роботу ручного гальма. Забезпечує пасажирів постільною білизною і чаєм. У фірмових та міжнародних поїздах додатково пропонує пасажирам чай, каву та кондитерські вироби - цілодобово. На прохання пасажирів з дітьми, інвалідів та пристарілих у фірмових та поїздах міжнародного сполучення доставляє на місце пасажиру з вагона-ресторана або буфета різну замовлену продукцію. Одержує і здає постільну білизну, продукти чайної торгівлі, забезпечує вагони паливом і водою у разі відсутності екіпірувальної бригади. Обов'язково заправляє та прибирає постільну білизну у фірмових і поїздах міжнародного сполучення, а у пасажирських та швидких поїздах дальнього прямування - на прохання пасажирів спальних вагонів. Складає акти на зіпсовані або знищені матеріальні цінності і в установленому порядку проводить стягнення їх вартості з винних осіб. Сповіщає пасажирів про назву зупинних пунктів та тривалість стоянок поїзда на них. Надає у разі потреби першу (долікарську) медичну допомогу пасажирам. На спеціальних бланках складає звіти. Своєчасно повідомляє начальника (механіка-бригадира) поїзда про наявність вільних місць та місць, що будуть звільнені у вагонах. Виконує вологе та сухе прибирання вагона (при цьому прибирає туалети із застосуванням дезрозчину). Навішує на вагон порядкові номери і маршрутні дошки. Заправляє твердим паливом, чистить топки і зольники від золи та шлаку. Забезпечує подавання охолодженої кип'яченої води за допомогою насоса або спеціальних пристроїв. Приймає та здає за інвентарним описом і накладними внутрішнє обладнання та знімний інвентар вагонів (згідно з посадовою інструкцією провідника пасажирського вагона). У поїздах міжнародного сполучення провідник додатково здійснює: оформлення дорожньої відомості, митні декларації і пред'являє їх митним органам для відмітки, отримує та здає валюту, продає пасажирам плацкарт та оформлює доплатні квитанції згідно з діючими тарифами міжнародного сполучення, оформлює встановлені відмітки на проїзних документах міжнародного сполучення за вимогами пасажирів, контролює виконання встановлених для пасажирів правил під час прямування поїзда у прикордонному районі і по перегону між прикордонними станціями. У разі обслуговування останнього вагона провідник забезпечує контроль за станом хвостових сигнальних ліхтарів. Огороджує хвіст поїзда під час зупинки у випадках: під час підходу у разі виклику пожежного поїзда, допоміжного локомотива, відбудовного поїзда. При цьому провідник хвостового вагона зобов'язаний забезпечити захист состава. Бере участь у скороченому випробуванні автогальм.

Повинен знати: будову, обладнання пасажирських вагонів усіх типів, візків пасажирських вагонів усіх типів, гальмового обладнання, будову та принцип роботи автозчепу, підвагонного обладнання; будову СКНБ, СПС (системи пожежної сигналізації), установок кондиціювання повітря та високовольтного опалення, порядок обслуговування та регулювання приладів опалення, примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних установок, протипожежного обладнання; правила користування обладнанням у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів і рятування їх у аварійній ситуації; інструкцію із забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів; інструкцію з безпечного ведення робіт; рекомендації з надання першої (долікарської допомоги): географічне розташування найважливіших станцій залізничної мережі; порядок користування службовими розкладами пасажирських поїздів; посадову інструкцію провідника пасажирського вагона; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення та складання.

Під час обслуговування вагонів міжнародного сполучення додатково повинен знати: іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, яка забезпечує спілкування з пасажирами з службових питань; транспортну географію країн згідно з маршрутом прямування поїздів; правила ведення дорожньої документації, перевезень пасажирів та багажу; тарифи міжнародного сполучення; поїзні і маневрові сигнали, що застосовуються на залізницях по маршруту прямування поїзда.

                            3-й розряд 

- у разі обслуговування вагонів у поїздах приміського сполучення та у парках відстою вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

- у разі обслуговування вагонів, що прямують у поїздах місцевого і далекого сполучення, вагонів спеціального призначення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією провідника пасажирських вагонів 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі обслуговування вагонів, що прямують, у фірмених та поїздах міжнародного сполучення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією провідника пасажирських вагонів 4 розряду не менше 1 року.

52. ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ У ПАРКАХ ВІДСТОЮ ВАГОНІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Забезпечує паливом, опалює вагони в зимовий час і підтримує в них нормальну температуру повітря. Забезпечує справність дверних замків і схоронність внутрішнього обладнання та інвентаря в вагонах. Приймає і здає згідно з інвентарним описом внутрішнє обладнання і знімний інвентар вагонів.

Повинен знати: загальну будову пасажирських вагонів; будову приладів опалення; пам'ятку провіднику пасажирських вагонів з охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

53. ПРОВІДНИК СЛУЖБОВО-ТЕХНІЧНОГО ВАГОНА

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Стежить за технічним станом вагона на шляху прямування. Утримує в справному стані, чистоті і схоронності внутрішнє обладнання і знімній інвентар вагона. Забезпечує роботу приладів опалення, освітлення, вентиляції, холодильних установок. Стежить за роботою електрообладнання. Забезпечує опалення вагонів у зимовий час і підтримує в них нормальну температуру. Виконує вологе і сухе прибирання вагона. Забезпечує вагон паливом і водою. Перевіряє наявність і справність денних і нічних сигналів вагона на шляху прямування. Забезпечує огородження і безпеку поїзда при його вимушеній зупинці згідно з інструкцією з сигналізації на залізницях України.

Під час обслуговування службового вагона рефрижераторного поїзда (секції) готує їжу для бригади, яка обслуговує рефрижераторний поїзд (секцію), і чергує під час відпочинку бригади.

Повинен знати: загальну будову службово-технічного вагона; будову і порядок обслуговування приладів опалення, примусової вентиляції і кондиціонування повітря, електрообладнання, холодильних установок; правила пожежної безпеки; інструкцію провідника пасажирських вагонів; правила перевезення пасажирів і багажу по залізницях України; пам'ятку з охорони праці провіднику пасажирських вагонів; рекомендації з надання першої (долікарської) допомоги.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

54. ПРОВІДНИК СПЕЦВАГОНА УСТАНОВ ДЕРЖБАНКУ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Стежить за технічним станом спецвагона на шляху прямування. Разом з бригадою інкасаторів бере участь у навантаженні та розвантаженні зі спецвагона цінностей. Утримує у справному стані, чистоті та схоронності внутрішнє обладнання та знімний інвентар вагона. Забезпечує роботу приладів електроосвітлення, водопостачання, опалення, вентиляції холодильного та іншого обладнання. Своєчасно подає заявки у пункти технічного обслуговування вагонних дільниць на виправлення виявлених несправностей та здійснює контроль за якістю виконаної роботи.

Повинен знати: загальну будову службово-технічного вагона; будову і правила експлуатації приладів опалення, водопостачання, вентиляції, енергопостачання, електроосвітлення, холодильного та іншого обладнання та способи усунення дрібних несправностей.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

55. ПРОМИВАЛЬНИК КОТЛІВ ПАРОВОЗІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Промиває паровозні котли, парові котли, крани різних систем і тендери паровозів водою під тиском. Оглядає і дефектує промивальні пробки, якірні, накладні, підбрюшні, тендерні промивальні люки і люки лаза. Очищає від накипу стінки котлів за допомогою спеціальних інструментів. Заготовляє і встановлює паронітові прокладки для промивальних люків пробок і азбестових плетінок овальних люків. Перевіряє якість промивання і герметичності встановлення люків і промивальних пробок.

Повинен знати: будову, правила промивання котлів паровозів і парових кранів різних систем; місця відкладення накипу у котлах; будову водопровідної мережі та устаткування, що подає воду; види промивань; прийоми очищення і промивання котлів; правила відкривання і закривання промивальних люків, приєднання шлангів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

56. ПРОМИВАЛЬНИК-ПРОПАРЮВАЧ ЦИСТЕРН

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Усуває з цистерн залишки темних і світлих нафтопродуктів, окрім етильованого бензину і хімічних продуктів, на естакадах, спеціальних площадках і спеціально виділених коліях. Підігріває паром клапани зливних приладів цистерн, перевіряє їх технічний стан і правильність (щільність) закриття. Заправляє клапани зливних приладів та перевіряє їх технічний стан і правильність (щільність) закриття. Очищає зовні цистерни, які підготовляються для ремонту.

Повинен знати: будову цистерн і конструкцію зливних приладів; вимоги до цистерн, які підготовляються під наливання нафтопродуктів при їх холодному очищенні; механізми, що застосовуються, інструмент, інвентар і пристрої, правила користування ними; будову і правила користування захисними пристроями для роботи всередині цистерни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обробляє цистерни з-під нафтопродуктів і хімічних продуктів, крім етильованого бензину і хімічних продуктів ароматичної групи, з застосуванням пари, гарячої води і розчинників з подальшим зачищенням. Усуває залишки з цистерн із застосуванням вакуумної установки, паросифону і пари. Механізовано усуває залишки етильованого бензину під час холодного оброблення цистерн. Промиває кришки і клапани за допомогою брандспойта. Охолоджує і дегазує котли цистерн, сушить і протирає їх внутрішні частини.

Повинен знати: правила, температурний режим оброблення і технічні умови до підготовки цистерн під наливання і ремонт; санітарні вимоги до цистерн, якості дезінфікуючих засобів і правила їх застосування; будову естакад і спеціальних площадок з їх улаштуванням; правила користування приладами для механізованого промивання цистерн, вакуумними установками і парасифонами, вибухобезпечними ліхтарями та іншими пристроями; розташування трубопроводів (для подавання гарячої і холодної води, повітря і розчинів), зливних лотків, каналізаційної мережі, нафтопасток та інших споруд для очищення залишків продуктів; будову і ремонт механізованих приладів для промивання внутрішніх поверхонь котлів цистерн, впускних та випускних клапанів, регулюючих внутрішній котловий тиск; технологію ремонту нижнього зливного приладу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією промивальника-пропарювача цистерн 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- за умови оброблення цистерн під наливання харчових продуктів з-під етильованого бензину і хімічних продуктів ароматичної групи, нафтової ароматики, розчинників палива для реактивних двигунів, авіаційного неетильованого бензину марки Б-70, бензинів етильованих усіх марок, масел 1 - 2 та 3-ї груп, нефрасу та інших високоякісних нафтопродуктів; заміні та доведенні ущільнювальних кілець нижніх зливних приладів, які забезпечують гарантійну схоронність наливних вантажів, що перевозяться.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією промивальника-пропарювача цистерн 4 розряду не менше 1 року.

57. РЕГУЛЮВАЛЬНИК ШВИДКОСТІ РУХУ ВАГОНІВ

Завдання та обов'язки. Регулює швидкість руху вагонів за допомогою гальмування їх гальмовими башмаками. Огороджує та закріплює вагони, які стоять на коліях, гальмовими башмаками та вилучає їх. Бере участь в осаджуванні та зчепленні вагонів на коліях сортувального парку. Забезпечує безпеку руху, схоронність вагонів і вантажів під час виконання робіт. Прибирає гальмові башмаки з колій та підносить їх до гальмових позицій. Утримує гальмові позиції і башмакоскидачі в чистоті. Замінює несправні гальмові башмаки.

Повинен знати: посадову інструкцію складача поїздів та його помічника; правила перевезення вантажів; правила і норми охорони праці та безпечне ведення робіт; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його роботи; будову гальмових башмаків і пристроїв для встановлення їх на рейки, правила ставлення і знімання гальмових башмаків з рейок, розташування гальмових позицій, план і профіль сортувальних колій, їх спеціалізацію та місткість, ходові якості вагонів, порядок гальмування вагонів під час різних атмосферних умов для забезпечення необхідних інтервалів між відчепами і допустимої швидкості вагонів в сортувальному парку.

                            2-й розряд 

- у разі регулювання швидкості руху вагонів у процесі розформування-формування поїздів на сортувальних станціях промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях залізничного транспорту в процесі розформування-формування поїздів на витяжних коліях або стрілкових горловинах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією регулювальника швидкості руху вагонів 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

- у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях залізничного транспорту в процесі розформування-формування поїздів на сортувальних гірках малої і середньої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією регулювальника швидкості руху вагонів 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

- у разі регулювання швидкості руху вагонів на станціях залізничного транспорту в процесі розформування-формування поїздів на сортувальних гірках великої та підвищеної потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією регулювальника швидкості руху вагонів 4 розряду не менше 1 року.

Примітка. Старший регулювальник швидкості руху вагонів, крім безпосереднього виконання робіт, які передбачені в кваліфікаційній характеристиці, виконує обов'язки керівника бригади регулювальників швидкості руху вагонів і тарифікується на один розряд вище регулювальників.

58. РЕМОНТНИК ШТУЧНИХ СПОРУД

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує та утримує в технічно справному стані металеві, дерев'яні, кам'яні, бетонні і залізобетонні мости, шляхопроводи, віадуки, акведуки, естакади, лотки та інші штучні споруди. Виконує слюсарні, клепальні, теслярські та бетонні роботи. Очищає штучні споруди від грязі, сміття, іржі, снігу та льоду. Заправляє переносні горни. Нагріває заклепки. Розмотує, виправляє і ріже арматурну сталь. Готує поверхні штучних споруд під фарбування. Обробляє лісоматеріали вручну. Змащує шарніри і катки. Планує і зачищає поверхні "на око". Розпушує, ущільнює, перекидає грунт ручним інструментом горизонтально і вертикально, прибирає його, застосовуючи носилки і тачки. Розламує пошкоджені асфальтові покриття. Закриває і відкриває отвори малих мостів і труб. Обколює намерзлий лід в тунелі. Відбиває відшарований торкрет і бетон в обробці стін тунеля вручну. Видаляє сольові підмоклі місця і напливи в тунелі. Висушує заболочені місця і відводить воду за межі можливого її надходження в обробку тунелю.

Повинен знати: назви і призначення частин і елементів конструкцій штучних споруд; будову ручного інструменту; способи очищання металевих, бетонних, залізобетонних, дерев'яних і кам'яних поверхонь; способи виконання слюсарних, клепальних, теслярських і бетонних робіт, розмічання, виправляння і різання арматурної сталі; способи виконання робіт за допомогою ручного інструменту і пристроїв; прийоми подавання та ущільнення бетонної суміші; правила підготування поверхонь під фарбування; способи обробляння лісоматеріалів вручну; правила переміщення і складування вантажів; правила охорони праці і виробничої санітарії у разі виконання робіт з реконструкції і капітального ремонту штучних споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує та утримує в технічно справному стані поверхні опор, а також ремонтує прогонові будови і вузли штучних споруд із різних матеріалів, замінюючи окремі елементи. Виконує слюсарні, клепальні, теслярські і бетонні роботи без застосування риштування, колисок і інших допоміжних і страхувальних пристроїв. Виготовляє накладки. Свердлить отвори під заклепки в елементах штучних споруд. Гне арматурні стержні в холодному стані. Шпатлює і фарбує поверхні штучних споруд. Розбирає кладки опор штучних споруд. Закладає вибоїни, отвори і борозни цеглою і бетонною сумішшю. Насікає і розбирає бетонні і залізобетонні конструкції. Заштукатурює поверхні і ремонтує штукатурку. Улаштовує цементну стяжку. Очищає і замазує тріщини в асфальтобетонних покриттях на пішохідних мостах і шляхопроводах. Обробляє лісоматеріали механізованим інструментом. Обшиває дошками зруби і льодорізи. Укладає і замазує дощатий настил. Розбирає риштування і шпальні клітки. Ремонтує дерев'яні східці. Улаштовує рисберми оголовків дренажів і прорізів. Ремонтує і замінює футляри рухомих опорних частин. Ремонтує мостові бруси. Здійснює демонтаж протиугінних пристроїв, контркутників і контррейок вручну. Виготовляє і ремонтує дерев'яні щити для закривання отворів малих мостів і труб.

Повинен знати: види і типи штучних споруд; основні положення з їх утримання і ремонту; правила ремонту і способи запобігання пошкоджень; правила холодного і гарячого клепання; розміри заклепок, допуски і посадки; гатунки і марки сталі; способи і прийоми правлення і гнуття арматурних стержнів; способи приготування і дозування розчинів; способи пробивання гнізд і отворів у кладці та у забутці; розбирання кам'яної і бутової кладки; основні марки цементу, заповнювачів та бетонних сумішей; види асфальтобетонних сумішей, мастик, емульсій, інертних заповнювачів; способи заготовлення опалубочних щитів; прийоми оброблення лісоматеріалів; правила поводження з антисептуючими та вогнезахисними сумішами і прийоми роботи з ними; будову пневматичних молотків, клепальних скобок та іншого механізованого інструменту; правила догляду за розчинонагрівачами і насосами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує прогонові будови штучних споруд крім арочних, балочних, розвідних і висячих мостів з будь-яких матеріалів. Замінює елементи і вузли прогонових будов. Виконує слюсарні, клепальні, теслярські і бетонні роботи з застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних і страхувальних пристроїв. Виготовляє елементи штучних споруд і складає їх у вузли. Улаштовує і ремонтує перильні огорожі на прогонових будовах і опорах. Установлює арматуру з окремих стержнів, анкерних болтів, закладних деталей. Виконує складання і монтаж арматурних сіток і плоских каркасів. Конопатить і заливає шви у збірних залізобетонних конструкціях. Розшиває шви раніше викладеної кладки. Ремонтує залізобетонні і металеві східці на пішохідних мостах і шляхопроводах. Виготовляє залізобетонні деталі укріплень, лотків і огорож. Профілює і оброблює асфальтобетонні покриття. Ремонтує регуляційні і захисні споруди. Установлює опалубки, риштування і шпальні кліті. Підвішує і знімає люльки. Складає риштування і шпальні кліті. Улаштовує, ремонтує і розбирає збірні залізобетонні оглядові колодязі підкюветних та закюветних дренажів та зливної каналізації. Улаштовує, ремонтує та розбирає водовідвідні залізобетонні лотки. Свердлить отвори в елементах металевих будівель штучних споруд із застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних пристроїв. Фарбує елементи металевих прогонових будівель, оглядових пристроїв та перил з застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних та страхувальних пристроїв. Здійснює демонтаж контррейок, контркутників, охоронних кутників та охоронних брусів із застосуванням електроінструменту. Виконує одиночну заміну мостових брусів.

Повинен знати: норми утримання і способи огляду штучних споруд і верхньої будови колії; способи знаходження щілин у металевих частинах мостів; правила ремонту прогонових будов штучних споруд із заміною пошкоджених вузлів; правила виготовлення і збирання вузлів; способи збирання арматурних сіток і каркасів; вимоги до якості мастик, емульсій, асфальтових сумішей і в'яжучих матеріалів; правила улаштування і ремонт покриттів, способи ремонту кладки опор і монтажу збірних бетонних і залізобетонних поверхонь штучних споруд; будову риштувань і шпальних кліток; види фільтрів і мостіння, способи їх будови; типи укріплюючих плит і способи їх укладання; типи і будову установок для цементації і нанесення набризку бетону.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує прогонові будови арочних, балочних, розвідних і висячих мостів із застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних і страхувальних пристроїв. Замінює елементи і вузли прогонових будов. Прикріплює елементи прогонових будов болтами. Установлює і прикріплює контркутники (контррейки) і охоронні кутники. Здійснює монтаж, демонтаж, технічне обслуговування і ремонт зрівнювальних приладів і вкочувачів. Ремонтує і здійснює технічне обслуговування механічних і електричних приводів механізмів розведення і рейкових стиків - замків розвідних прогонових будов. Ремонтує та утримує безбаластове мостове полотно, полотно на дерев'яних брусках і металевих поперечинах. Укладає арматурні сітки. Омонолічує прокладний ряд. Візує вісь колії на штучних спорудах з застосуванням оптичних приладів, усуває відхилення. Улаштовує залізобетонні сорочки, пояси. Оглядає і ремонтує гідроізоляцію залізобетонних і бетонних прогонових будов із застосуванням розвантажувальних пакетів. Ін'єктує кладку опор штучних споруд і труб. Наносить набризк бетону (торкретування). Улаштовує та ремонтує відводи та стояки кам'яних мостових. Улаштовує тривкі призми з кам'яного накидання та щебеню. Ремонтує та відновлює шви обробки стін тунелю з застосуванням риштувань або інших допоміжних або страхувальних пристроїв. Відбиває шар торкрету або бетону, що відділяється, у склепіннях та стінах тунелю з застосуванням риштувань або інших допоміжних та страхувальних пристроїв, пневмоабо електроінструменту. Замінює кронштейни у тюбінгах тунелю з застосуванням риштувань або страхувальних пристроїв.

Повинен знати: способи сполучень елементів прогонових будов; правила монтажу металоконструкцій із застосуванням високоякісних болтів; будову конструкцій рейкових стиків-замків; технологію виконання робіт з їх ремонту; способи і прийоми встановлення підйомного устаткування і допоміжних облаштувань і пристроїв; правила збирання опалубки конструкцій і заливання бетонної суміші за облицювання; правила і способи кладки із природного каміння надсклепної будівлі арочних, балочних мостів, труб, лотків і оголовків, кладки із тесаного каміння зовнішніх верстових рядів мостових опор; правила суцільної заміни мостового полотна; способи візування з застосуванням оптичних приладів; правила будови та утримання безбаластового мостового полотна; способи приготування бетонної суміші з пластифікуючими добавками для нагнітання і набризк бетону (торкретування); способи приготування полімер-цементного розчину; будову і принцип роботи механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує штучні споруди. Виправляє опорні частини, піднімає, пересуває та установлює прогонові будови на вісь. Здійснює інструментальну зйомку плану і профілю прогонових будов і рейкової колії. Вимірює і контролює габаритність штучних споруд. Знімає і виготовляє шаблони у разі заміни елементів металевих мостів. Виготовляє і замінює окремі елементи і прогонові будови в незручних умовах. Контролює затягування високоміцних болтів та шпильок. Розмічає розкладання плит і отворів для високоміцних шпильок в поясах балок прогонових будов. Регулює плити по висоті. Нівелює профіль балок. Виготовляє шаблони для розмітки місць врубів і отворів для болтів під час заготовлення і заміни мостових брусків. Переносить проектну епюру мостових брусків на прогонову будову. Розраховує допустиму стрілу підйому рейкової колії на мостах і робочу висоту мостових брусків. Кладе льодорізи з природного тесаного каміння, підп'ятового каміння в арках і склепіннях кам'яних мостів. Укладає і нарощує підфермове каміння мостових опор. Складає та встановлює тимчасові пакетні прогонові будови та опори. Проводить гідрологічні вимірювання та здійснює нагляд за режимом водного потоку. Розбиває на місцевості вісі обходу, вісі елементів тимчасових малих мостів та труб. Замінює малі металеві прогонові будови на залізобетонні. Замінює окреме каміння облицювання склепінь тунелів. Ремонтує та відновлює шви обробки склепіння тунелю. Посилює кам'яну та бетонну обробки стін тунелю залізобетоном, застосовуючи риштування або інші допоміжні чи страхувальні пристрої. Ліквідує поздовжні та косі щілини у тунелі.

Повинен знати: способи складання, пересування та встановлення прогонових будов; способи виконання ковальських та клепальних робіт з підвісних площадок, риштувань і люльок; режим нагрівання та охолодження металу, що обробляється; способи встановлення кружал, розкружалювання та ремонт склепіння арочних, балочних штучних споруд і труб; правила роботи з геодезичним інструментом; правила складання плану і профілю колії і штучних споруд; особливості гідрогеологічних режимів роботи водопропускних штучних споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 5 розряду не менше 1 року.

                            7-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує штучні споруди, знімаючи поперечники за допомогою транспортного пристрою, перекладаючи обробку стін та зворотного склепіння тунелю з застосуванням пневмо- або електроінструменту з риштувань та інших допоміжних або страхувальних пристроїв. Ліквідує деформації склепіння тунелю. Проводить інструментальне вимірювання зміщення тунельної обробки. Перекладає обробку склепіння тунелю. Посилює кам'яну та бетонну обробки склепіння тунелю. Перевіряє габарит тунелю за допомогою габаритної рами на рухомих риштуваннях. Здійснює контрольне нагнітання розчину в обробку і за обробку тунелю. Встановлює у готові отвори (бурки) анкери у склепінні тунелю та замуровує їх. Розламує дефектні місця бетонної (залізобетонної) обробки склепіння тунелю. Чеканить нестандартні та складні шви у стінах тунелю, застосовуючи пневмо- або електроінструмент. Відводить капіж від контактного провода. Ліквідує провісні щілини у тунелі. Карбує нестандартні та складні шви у склепінні або стінах тунелю, поблизу кабельних мереж із застосуванням риштувань та інших допоміжних або страхувальних пристроїв.

Повинен знати: способи та прийоми виконання робіт з застосуванням пневмо- або електроінструменту з риштувань або інших допоміжних або страхувальних пристроїв; технологію виконання робіт при карбуванні нестандартних та складних швів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 6 розряду не менше 1 року.

59. РОЗДАВАЛЬНИК НАФТОПРОДУКТІВ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Приймає, зберігає, веде облік і видає нафтопродукти та обтиральні матеріали згідно з установленим порядком. Готує охолоджену воду для забезпечення тепловозів. Обслуговує встановлене насосне обладнання. Приймає і здає відпрацьовані нафтопродукти. Забезпечує схоронність підзвітних матеріальних цінностей, бере участь у проведенні інвентаризації. Утримує в чистоті території і приміщення складу, дотримується правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

Повинен знати: правила і порядок зберігання, обліку і видавання нафтопродуктів і обтиральних матеріалів; будову і роботу насосних агрегатів і вимірювальних приладів; правила і нормативні документи з охорони праці; правила поводження з протипожежним інвентарем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

60. СИГНАЛІСТ

Завдання та обов'язки. Закріплює вагони і поїзди, що стоять на коліях, гальмовими башмаками (гальмовими пристроями) за порядком і нормами, які встановлені технічно-розпорядчим актом станції, вилучає гальмові башмаки. Подає звукові і видимі сигнали під час приймання, відправлення, пропускання поїздів та здійсненні маневрових робіт. Здійснює облік наявності на робочому місці гальмових башмаків і контролює їх справність. Перевіряє зайнятість колії, переводить курбелем централізовані стрілки, перевіряє правильність приготування маршруту у разі приймання, відправлення та пропускання поїздів в умовах порушення роботи пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Навішує та знімає сигнали для позначення хвоста поїзда. Установлює та охороняє переносні сигнали та петарди, встановлює сигнальні знаки, які загороджують місце проведення колійних робіт. Стежить за поїздами, які перебувають у русі і своєчасно подає звукові та видимі сигнали керівникові колійних робіт. Знімає сигнали загороджень та петард з дозволу керівника колійних робіт.

Повинен знати: правила і норми з охорони праці, технічно-розпорядчий акт та технологічний процес роботи станції в частині, яка стосується його роботи; принцип роботи гальмових пристроїв і правила їх експлуатації, будову гальмових башмаків та правила користування ними, розташування стрілкових переводів та ізолюючих дільниць; основні знання про будову централізованих стрілок та правила переведення їх курбелем; поїзні сигнали і порядок позначення ними хвоста поїзда; переносні, ручні та звукові сигнали, сигнальні знаки; схеми загородження сигналами та сигнальними знаками місць проведення колійних робіт і знімних рухомих одиниць; порядок установлення та знімання сигналів, сигнальних знаків та петард; порядок користування переносним телефонним зв'язком або переносними радіостанціями.

                            3-й розряд 

- у разі огородження поїздів установленими сигналами на станціях промислового та залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

- у разі огородження поїздів установленими сигналами з виконанням маневрових робіт на станціях магістрального залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сигналіста 3 розряду не менше 1 року.

61. СКЛАДАЧ ПОЇЗДІВ

Завдання та обов'язки. Керує рухом маневрового локомотива через радіозв'язок, подає ручні та звукові сигнали. Забезпечує правильне розміщення і погодженість дій робітників, які беруть участь у виконанні маневрів. Розформовує - формує поїзди і групи вагонів. Відчіпляє і причіпляє вагони до поїздів, подає вагони на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирає їх з цих колій. Переставляє вагони і поїзди з колії на колію, з парку в парк і передає їх з однієї станції на іншу. Закріплює та огороджує поїзди і вагони, які стоять на коліях станції або під час зупинки на перегоні, гальмовими башмаками та ручними гальмами і забирає їх з-під вагонів. Бере участь у випробуванні автоматичних гальм поїздів.

Переводить під час маневрів централізовані стрілки, що не обслуговуються черговими стрілкового поста, або централізовані стрілки, які передані на місцеве керування. Розчіплює вагони під час розпуску поїздів з сортувальних гірок. Регулює швидкість насування в процесі розпуску поїзда залежно від ходових частин і ваги відчепу. Обслуговує збірні, вивізні, передавальні та господарські поїзди. Приймає, здає та обслуговує поїзди і вагони на коліях промислових підприємств. Приймає та здає перевізні документи на вагони та ознайомлює машиніста зі складом поїзда, що відправляється з натурним листом. Перевіряє правильне формування поїзда та здійснює комерційний огляд ешелону. Забезпечує безпеку руху, схоронність рухомого складу і вантажу. Утримує в чистоті і справності радіостанції, сигнальне приладдя.

Повинен знати: посадову інструкцію складача поїздів та його помічника; правила перевезень вантажів; правила навантаження вантажів на відкритому рухомому складі та пломбування вагонів і контейнерів; порядок оформлення поїзних документів; правила маневрової роботи; правила і норми охорони праці та безпеки руху поїздів; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес станцій, що обслуговуються; план формування поїздів; будову гальмових башмаків і правила користування ними; порядок переведення централізованих та нецентралізованих стрілок, що передані на місцеве керування; основні знання про будову вагонів і контейнерів; план, профіль, спеціалізацію та місткість колій, розташування пунктів навантаження-вивантаження вагонів у маневрових районах, що обслуговуються.

3-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах промислового залізничного транспорту і обслуговування на залізницях господарських поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі обслуговування мережі збірних, вивізних та передаточних поїздів, виконання маневрової роботи в малодіяльних маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту та напружених маневрових районах промислового транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією складача поїздів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах на станціях магістрального залізничного транспорту і напружених маневрових районах промислового залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в "одну особу".

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією складача поїздів 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в напружених маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в "одну особу", з формуванням-розформуванням поїздів на сортувальних гірках малої, середньої та великої потужності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією складача поїздів 5 розряду не менше 1 року.

Примітка. Помічник складача поїздів тарифікується на один розряд нижче складача поїздів, під керівництвом якого він працює.


( Кваліфікаційна характеристика професії "16. Складач поїздів" в
редакції Наказу Міністерства транспорту
N 34 від
17.01.2003 )

62. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, робить поточний ремонт, виявляє та усуває несправності в вузлах бігунків східців, транспортних котушках, роликах, блоках настилу гребенів східців ескалаторів. Виявляє несправності у блокувальних ланцюгах електросхеми за допомогою комутатора з виявлянням відключених блокувальних пристроїв під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Визначає зовнішні несправності ескалатора. Відновлює відключені блокувальні пристрої.

Повинен знати: принцип дії ескалатора і взаємодію роботи його механізмів; норми зазорів у полотні східців, між поручнями і балюстрадою; призначення електровимірювальних приладів; найменування, призначення і способи застосування електрослюсарного інструменту; визначення придатності інструменту, що застосовується; призначення вантажопідйомних пристроїв; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, виконує електромонтажні і слюсарні роботи середньої складності під час поточного, профілактичного ремонту і ревізії ескалаторів. Виявляє та усуває нескладні дефекти в роботі електродвигуна та в схемі електрообладнання. Усуває дрібні несправності в захисних пристроях полотна східців і поручневої установки. Відшукує несправності у блокувальному ланцюзі електросхеми за допомогою комутатора з виявлянням відключених блокувальних пристроїв. Ремонтує і виготовляє вузли та деталі із слюсарним обробленням і підганянням їх по 11-12 квалітетах (по 4-5 класах точності). Бере участь у ревізії, ремонті і налагодженні пристроїв телекерування ескалаторами.

Повинен знати: будову ескалатора і взаємодію його основних вузлів; призначення окремих елементів електросхеми; методи відшукування несправностей в роботі електросхем та їх усунення; призначення пристроїв телекерування ескалаторами і методи усунення дефектів у їх роботі; порядок переведення роботи ескалаторів з телекерування на місцеве ручне і назад; основні допуски для монтажу ескалаторних вузлів і їх позначення на кресленнях; будову і призначення контрольно-вимірювального інструменту; основи електротехніки, механіки і технології демонтажу і монтажу ескалаторів та оброблення металів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, виконує складні електромонтажні і слюсарні роботи з поточного, профілактичного ремонту і ревізії ескалаторів. Ремонтує і робить ревізію електрообладнання ескалаторів із зніманням, розбиранням, складанням і встановленням електродвигунів, з фазовим і короткозамкненим ротором до 100 кВт в умовах станцій метрополітену з закінченням усіх робіт короткого "вікна". З'єднує електродвигун з редуктором з дальшим його регулюванням. Виявляє та усуває складні дефекти у роботі електродвигуна і схемах електрообладнання. Ремонтує, робить монтаж силових і контрольних кабелів з розділенням та їх випробуванням. Здійснює демонтаж, ремонт, ревізію і монтаж пускової і захисної електроапаратури з розміченням місць установлення. Заміряє напругу, силу струму і опору в окремих ланцюгах і різних видах з'єднань складної схеми електрообладнання. Робить капітальний ремонт і перевіряє обладнання та апаратуру на панелі керування. Складає нескладні виконавчі схеми, ескізи, креслення. Перевіряє індикатором ланцюги другорядної комутації схем електропроводок. Виконує такелажні роботи вагою до 2 т. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що збирається з підганянням по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності). Дотримує зв'язок механічних і електричних параметрів під час монтажних робіт. Ремонтує і робить ревізію простих елементів телекерування ескалаторами.

Повинен знати: будову і взаємодію всіх вузлів, механізмів і електрообладнання ескалаторів різних типів; норми, допуски і зазори, встановлені для монтажу ескалаторів і регулювання пускової і захисної апаратури; правила монтажу ескалаторів; будову і призначення електродвигунів; принцип роботи асинхронних електродвигунів з фазовим і короткозамкненим ротором; дефекти, що виникають під час роботи електрообладнання, і способи їх усунення; призначення пристроїв електромагнітних реле струму і напруги, проміжних реле часу; правила користування вантажопідйомними пристроями; правила вимірювання напруги, сили струму та електроопору; принцип роботи пристроїв телекерування ескалаторами та їх зв'язок з ручним керуванням; будову і технічні характеристики найпростіших елементів установок телекерування ескалаторами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує та регулює найбільш відповідальні вузли привода ескалаторів, редуктора, виконує особливо складні електромонтажні і слюсарні роботи під час поточного і профілактичного ремонту ескалаторів. Ремонтує і здійснює ревізію електрообладнання ескалаторів із зніманням, розбиранням і встановленням електродвигунів з фазовим ротором і автоматичним переключенням обмоток статора і короткозамкненим ротором потужністю понад 100 кВт. Ремонтує захисні пристрої та автоматику. Виготовляє шаблони і пристрої. Випробовує і здає відремонтоване обладнання. Здійснює демонтаж, монтаж, налагодження і регулювання схеми електроприводів ескалаторів без автоматичного переключення обмоток статора електродвигуна "Трикутник-зірка", здійснює монтаж складних схем керування електропривода. Усуває несправності і пошкодження в схемах електроприводу, електродвигунів, апаратів у процесі експлуатації та ремонту. Перевіряє і ремонтує електричні частини приладів із зняттям з них електричних схем. Ремонтує, здійснює ревізію складних елементів телекерування ескалаторами. Виготовляє особливо складні шаблони і пристрої. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що складається, з підганянням по 6-7 квалітетах (1-2 класах точності).

Повинен знати: конструктивну будову електродвигунів і схеми внутрішніх з'єднань їх обмоток; призначення і будову обладнання і апаратури панелей керування; способи прокладання кабелів в умовах машинного залу і нахиленої частини ескалаторів; класифікацію типів приладів, правила їх перевірки, випробування і способи усунення дефектів у роботі, способи вимірювання величин опору ізоляції і розміру потужності; технічні умови на капітальний перемонтаж схем електропривода; схеми електрообладнання ескалаторів усіх типів; методи визначення несправностей у електросхемах ескалаторів різних типів і способи швидкого відновлення роботи під час несправностей; принципові і монтажні схеми установок телевізійного керування ескалаторами і приладами, що застосовуються під час налагодження окремих вузлів; правила користування окремими телевізійними установками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує і здійснює ревізію ескалаторів і їх електрообладнання із зніманням, розбиранням, складанням і установленням електродвигунів з фазовим ротором і автоматичним переключенням обмоток статора. Здійснює монтаж дослідних електродвигунів і схем керування електроприводу з їх випробуванням. Здійснює монтаж складних схем керування електропривода. Перевіряє, налагоджує, регулює і випробовує електродвигуни та електросхеми ескалаторів усіх типів. Здійснює демонтаж, ремонт і налагодження особливо складних вузлів пристроїв автотелекерування ескалаторами. Перевіряє режим роботи обладнання приладів, механізмів і установок під час ревізії і ремонту. Виготовляє особливо складні шаблони і пристрої. Здійснює слюсарне оброблення обладнання, що збирається, з підганянням по 5 квалітету (1-го класу точності).

Повинен знати: конструктивні особливості електрообладнання ескалаторів усіх типів; схеми електричних приводів ескалаторів дистанційного керування змінного струму, їх будову і принцип роботи; системи механічних передач і редукторні пристрої; способи перевірки режимів навантажень і зняття експлуатаційних характеристик, способи монтажу і демонтажу особливо складних схем керування електроприводів ескалаторів; будову всіх установок автотелекерування ескалаторами; правила складання технічної документації на відремонтоване обладнання; технічні умови на випробування, регулювання, приймання і здавання електрообладнання ескалаторів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів 5 розряду не менше 1 року.

63. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує та утримує у справному стані металоконструкції (затвори). Розбирає, ремонтує і складає окремі вузли з ремонтом і виготовлянням до них деталей зі слюсарним обробленням і підганянням їх по 12-14 квалітетах (5-7 класах точності). Підганяє і встановлює деталі під прихватку і зварювання. Спільно працює з електрогазозварником. Замінює мастило у підшипниках, редукторах, гідроприводах. Очищає фільтри затворів. Транспортує та бере участь у навантаженні та розвантаженні окремих вузлів металоконструкцій. Здійснює профілактичний ремонт, усуває дрібні несправності обладнання.

Повинен знати: принцип дії електродвигунів, приладів і металоконструкцій і залежність роботи їх механізмів; будову і правила експлуатації лебідок, інструменту і пристроїв; способи перевірки та підгонки деталей; основні знання про ремонтні розміри вузлів та деталей; причини виникнення корозії та способи боротьби з нею; призначення мастильних матеріалів, які використовуються; властивість рідин, які використовуються в гідравлічних затворах; елементарні знання з електротехніки; основні правила охорони праці при виконанні такелажних робіт; режим роботи металоконструкцій.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує у справному стані металоконструкції (затвори) з ручним механічним приводом. Стежить за діями залучених працівників при одночасному закриванні ними двох або трьох вказаних затворів під час комплексних випробувань. Усуває нескладні несправності. Ремонтує та виготовляє вузли та деталі з слюсарною обробкою та підганянням їх по 11-12 квалітетах (4-5 класах точності). Проводить гідравлічні випробування вузлів, механізмів, які складаються, під тиском до 100 атм. Розмічає, розробляє, фазує кабелі. Здійснює монтаж з'єднувальних кабельних муфт та кінцевих обробок. Ремонтує, збирає та встановлює електророзподільчі шафи, щити і контакторні панелі. Здійснює профілактичний ремонт установлених електромоторів змінного струму. Ремонтує окремі вузли та деталі електропускових та регулюючих пристроїв та електроінструменту. Вимірює опір електроізоляції.

Повинен знати: будову, умови і правила експлуатації металоконструкцій з ручним механічним приводом; основні знання про допуски і посадки та позначення їх на кресленнях; способи ремонту та складання деталей та вузлів механізмів металоконструкцій; правила експлуатації підйомно-транспортних механізмів; будову електродвигунів змінного струму, пускорегулюючої апаратури; допустимі навантаження при роботі електродвигунів; будову та призначення контрольно-вимірювального інструменту; правила випробування опору електроізоляції; основи електротехніки, механіки та технології обробки металів та гідравліки; габарити тунелю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує в справному стані станційні, тунельні та вестибюльні затвори шлюзового та інших типів, крім затворів з пневмогідравлічними прискорювачами. Практично навчає керуванню затворами і спостерігає за діями залучених працівників інших служб при одночасному закриванні та відкриванні ними чотирьох або п'яти тунельних, станційних та вестибюльних затворів під час їх комплексних випробувань. Усуває несправності у затворах під час комплексних випробувань до початку руху поїздів. Збирає черв'ячні редуктори, трансмісії, герметизації та гідравлічні домкрати. Проводить гідравлічне випробування вузлів механізмів, які складаються, під тиском вище 100 атм. Ремонтує асинхронні електродвигуни та реле різних систем. Ремонтує і регулює пускову і захисну апаратуру. Здійснює слюсарне оброблення та підганяння деталей та вузлів по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).

Повинен знати: будову і призначення металоконструкцій шлюзових та інших типів, крім затворів з пневмогідравлічними прискорювачами; технологічну послідовність монтажу, демонтажу, ремонту і ревізії механізмів та електрообладнання, допуски і посадки та позначення їх на кресленнях та схемах електричного обладнання; будову захисту і автоматики; конструкції реле різних систем; правила керування затворами всіх типів розташування металоконструкцій на дільниці, яка обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує в справному стані станційні, вестибюльні затвори всіх типів. Навчає керуванню затворами всіх типів залучених робітників інших служб. Наглядає за діями цих працівників при випробуванні групи затворів. Усуває несправності в затворах у разі комплексних випробувань до початку руху поїздів. Ремонтує, налагоджує гідропровід запірної і запобіжної арматури, золотникових перемикачів та швидкоходових гідравлічних насосів. Ремонтує, регулює та випробовує захисні пристрої та автоматику, електроапаратуру щитів і пультів дистанційного керування блокування затворів з колійною (світлофорною) сигналізацією. Відновлює зношені деталі та вузли з наступним обробленням та припасуванням їх по 6-7 квалітетах (1-2 класах точності). Виконує складні такелажні роботи. Складає технічну документацію на відремонтоване обладнання. Заряджає пневмогідравлічні акумулятори. Веде технічні облікові записи на відремонтоване або перевірене обладнання. Перевіряє сполучення затворів з пристроями колії.

Повинен знати: конструкції, ремонт, налагоджування і правила обслуговування затворів усіх типів, крім двосторонньої дії; технічні умови на регулювання та випробування вузлів механізмів і електроприладів, прийоми виконання такелажних та простих зварювальних робіт; порядок організації робіт з монтажу і демонтажу металоконструкцій; дистанційне керування і зблокування з ним пристроїв сигналізації, централізації і блокування; будову колії; способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей; розташування приладів схеми гідрокомунікації; схеми дистанційного керування, блокування і електроживлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, керує та утримує в справному стані станційні, тунельні і вестибюльні затвори всіх типів, включаючи нетипові затвори двосторонньої дії. Розбирає, ремонтує, складає, налагоджує, регулює і випробовує спеціальні затвори двосторонньої дії у поєднаних електричних і механічних ланцюгах керування з диспетчерською централізацією. Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації обладнання при перевірці в процесі ремонту та у разі комплексних випробувань. Ремонтує, налагоджує і регулює схеми автоматики керування та захисту затворів, проводить комплексне випробування, налагоджує і керує затворами у заданих режимах. Заповнює технічну документацію на відремонтоване обладнання.

Повинен знати: будову всіх типів затворів; електротехніку, механіку, основи гідравліки, геометрії і тригонометрії; технічні характеристики і конструкції обладнання, яке ремонтується, налагоджується та випробовується, а також режим його роботи; дослідні зразки металоконструкцій; способи налагодження пристроїв автоматики; допустимі навантаження на працюючі деталі і механізми; способи комплексного керування металоконструкціями у різних режимах; будову контрольно-вимірювальних приладів; способи запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напруг при зварюванні; правила складання технічної документації на відремонтоване обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту металоконструкцій метрополітену 5 розряду не менше 1 року.

64. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Розбирає та складає окремі вузли з ремонтом та виготовленням до них деталей із слюсарним обробленням та підганянням їх по 12-14 квалітетах (5-7 класах точності). Чистить, протирає, промиває електротехнічне обладнання. Лудить та паяє твердим і м'яким припоями. Прокладає, розробляє, зрощує кабелі. Обслуговує та робить профілактичний ремонт металоконструкцій (затворів) і усуває дрібні несправності. Заміняє мастила у вузлах та механізмах. Очищає та фарбує затвори.

Повинен знати: принцип роботи електромеханічного обладнання метрополітену; типи електрообладнання та кабелів, які обслуговуються; способи монтажу проводів; принцип дії приладів та металоконструкцій (затворів); будову і правила експлуатації лебідок, інструменту і пристроїв; способи перевірки та приганяння деталей; основні знання про розміри ремонту деталей, які складаються та виготовляються; причини виникнення корозії та способи боротьби з нею; призначення змащувальних матеріалів, що застосовуються, властивості рідин, що застосовуються у гідравлічних затворах, елементарні технічні знання з будови електроустановок та основи електротехніки; правила ведення такелажних робіт під час монтажу; режим роботи металоконструкцій (затворів).

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування та ремонтує обладнання метрополітену з ручними електромеханічними, електрогідравлічними приводами та керує ними з місцевих пультів і від ручного приводу. Контролює стан керування обладнання від ручного приводу на станціях. Бере участь в місцевих та комплексних випробуваннях обладнання ліній, станцій. Усуває несправності під час закривання та відкривання обладнання з ручним приводом. Розбирає, ремонтує та складає вузли електромеханічного обладнання з виконанням робіт по 11 - 12 квалітетах (4 - 5 класах точності). Ремонтує окремі вузли і деталі електропускової апаратури та електродвигуни малої потужності. Заміряє опір ізоляції та заземлення. Змінює, промиває та ремонтує фільтри. Обслуговує насоси та вентилятори різного призначення, крім основних вентиляторів. Бере участь у випробуванні повітропроводів, трубопроводів. Виміряє напругу розжарювання ламп, мережі та рівня сигналу. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики. Ревізує блоки живлення. Керує затворами з ручним приводом та нескладними затворами з електромеханічним приводом, обслуговує їх, ремонтує. Проводить гідравлічне випробування під тиском до 100 атм. вузлів механізмів, що збираються. Робить монтаж з'єднувальних кабельних муфт та кінцевих обробок. Ремонтує, складає та встановлює електророзподільні шафи, щити та контакторні панелі. Перевіряє маркування монтажів та принципової схеми. Обробляє за кресленнями ізоляційні матеріали, усуває пошкодження кабелів. Регулює та юстирує прилади та апарати під керівництвом слюсаря - електрика вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову такелажного обладнання з керуванням з місцевих пультів; принципи роботи електропускової апаратури, приладів і апаратів; методи очищення обладнання від корозії; правила читання робочих креслень та електросхем; основи знань з електротехніки, механіки, гідравліки та технології обробки металів; габарити наближення будівель та обладнання; схеми живлення обладнання; правила випробування трубопроводів, повітропроводів; правила вибору запобіжників за номінальними навантаженнями; загальні знання про джерела та схеми живлення постійним та змінним струмом, квалітети (класи точності); будову, умови та правила експлуатації металоконструкцій з ручним приводом та нескладних з механічним приводом; способи закріплення металоконструкцій, які ремонтуються; прийоми ремонту та складання деталей і вузлів механізмів металоконструкцій; правила експлуатації підйомно-транспортних механізмів; будову електродвигунів; пускорегулювальної апаратури; допустимі навантаження під час роботи електродвигунів; будову та призначення контрольно-вимірювального інструменту; правила випробування опору електроізоляції.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування та ремонтує обладнання з електромеханічними та електрогідравлічними приводами та керує ними з дистанційних пультів та станцій. Обслуговує черв'ячні, гідравлічні домкрати. Замінює підшипники, шестерні з виконанням робіт із слюсарним оброблянням деталей по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності). Ремонтує та замінює реле різних систем, електропускову апаратуру та електродвигуни. Замінює діоди у схемах керування обладнанням та забезпечує їх працеспроможність. Робить ревізію і налагоджує пристрої релейного захисту, електроавтоматики та телемеханіки. Виявляє дефекти обладнання, що реконструюється, та усуває їх. Робить монтаж складних схем з'єднань. Розбирає і складає ключі і реле схем телеавтоматики. Продзвонює монтаж та пристрої телеавтоматики. Обслуговує, ремонтує та керує вентиляційними, станційними тунельними затворами. Складає та розбирає редуктори трансмісії та гідравлічні домкрати. Ремонтує електродвигуни та реле різних систем. Бере участь у випробуванні обладнання, ліній, станцій. Складає випробні схеми для перевірки налагодження схем телеавтоматики під керівництвом слюсаря - електрика вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову обладнання, що обслуговується, з керуванням з дистанційних пультів та станцій; норми спрацьовування вузлів та деталей; схеми керування обладнанням у різних технологічних режимах; гідравлічне випробування посудин, що працюють під тиском; принцип роботи газоаналізаторів; технологічну послідовність демонтажу і монтажу вузлів і деталей обладнання; допуски, посадки, позначення на кресленнях та схемах електричного обладнання; будову та способи налагодження приладів, механізмів, апаратів, що ремонтуються; правила розрахунку опорів, схеми складних з'єднань, принципові і монтажні схеми апаратури телеавтоматики, схеми електроживлення; будову і призначення металоконструкцій шлюзового та інших типів, технологічну послідовність монтажу, демонтажу, ремонту та ревізії механізмів та електрообладнання; пристрої захисту та автоматики; конструкції реле різних систем, способи запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напруг під час зварювання; дефекти, які виникають під час зварювання та монтажу затворів, способи їх усунення; правила керування затворами всіх типів, розташування металоконструкцій на дільниці, яка обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, ремонтує та налагоджує насоси, вентилятори, клапани, датчики роботи командної сигналізації та керування мережею, об'єктом. Регулює співвісність валів, гвинтових опор, редукторів конічних, черв'ячних. Перевіряє блоки пам'яті за допомогою спеціальної апаратури на відеотерміналах на стендах, габарити наближення обладнання після закінчення робіт. Виконує складні такелажні роботи з демонтажу окремих вузлів. Виконує слюсарні роботи по 6-7 квалітетах (1-2 класах точності). Замінює фільтри. Прокладає кабелі та підключає їх до кінцевих вимикачів та електродвигунів. Ремонтує, регулює, налагоджує схеми місцевого автоматичного керування. Керує обладнанням у різних технологічних режимах. Працює на електровимірювальних та регулювальних блоках. Керує та проводить випробування у різних технологічних режимах. Ремонтує, налагоджує, регулює датчики різних систем, електронних блоків та електропускової апаратури, що використовується у ланцюгах дистанційного керування. Випробовує обмотки електродвигунів та такелажного обладнання. Робить монтаж і юстирування особливо точних і складних приладів. Виявляє та усуває дефекти у роботі приладів. Перераховує електричні прилади на інші границі виміру. Проводить вимірювання електричних характеристик обладнання, що обслуговується, та апаратури автоматики. Складає випробні схеми для перевірки та налагодження схем телеавтоматики. Робить монтаж обладнання телеавтоматики. Виявляє дефекти і причини спрацювання деталей шляхом огляду апаратури телеавтоматики на місці встановлення. Робить ревізію, ремонт і налагодження рейкоконтактної апаратури. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному стані затвори всіх типів, крім нетипових. Навчає на практиці керувати затворами всіх типів залучених працівників інших служб. Ремонтує і налагоджує гідроприводи, запірну і запобіжну арматуру, золотникові перемикачі та швидкохідні гідравлічні насоси. Перевіряє сполучення затворів з пристроями колії. Складає і веде технічну документацію на відремонтоване обладнання.

Повинен знати: конструктивні особливості обладнання, що обслуговується; технічні умови на його виготовлення; приймання і монтаж; порядок організації робіт з випробування систем автоматики за технічними режимами; правила взаємоув'язки положення обладнання із суміжними пристроями, систему допусків, посадок та позначення їх на кресленнях; читання креслень; будову та експлуатацію посудин, що працюють під тиском; технічні характеристики обладнання, що обслуговується, принципові схеми ланцюгів телеавтоматики і телесигналізації, електричні норми обладнання та каналів телеавтоматики; правила налагодження та регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів; конструкції, ремонт, налагодження і правила обслуговування затворів усіх типів; прийоми виконання такелажних і простих зварювальних робіт; порядок організації робіт з монтажу і демонтажу металоконструкцій; дистанційне керування і заблокування з ним пристрою сигналізації, централізації та блокування; будову колії; способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей; розташування приладів схеми гідрокомунікації, схеми дистанційного керування, блокування та електроживлення; причини виникнення неполадок в роботі обладнання та способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, ремонтує, налагоджує та випробовує режимні схеми керування. Ремонтує, робить монтаж, налагоджує складні та точні прилади, установки, датчики усіх систем та типів. Виконує роботи з комплексного випробовування обладнання та усунення несправностей під час випробувань. Регулює співвісність петель обладнання. Перевіряє електронні плати. Використовує у роботі електронну вимірювальну апаратуру - осцилографи, високовольтні вимірювачі та генератори. Налагоджує систему автоматики. Складає схеми для проведення спеціальних нетипових випробувань апаратури телеавтоматики. Перевіряє особливо складні пристрої апаратури телеавтоматики. Регулює рівні сигналів каналів зв'язку. Обслуговує, ремонтує та керує затворами усіх типів. Веде технічний нагляд за монтажем затворів із сторонніми організаціями. Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації обладнання, під час перевірки в процесі ремонту та під час випробувань. Ремонтує, налагоджує та регулює схеми автоматики керування та захисту затворів. Випробовує, налагоджує та керує затворами у заданих режимах.

Повинен знати: правила та способи налагодження схем телевимірювань, телесигналізації, телеавтоматики; будову електровимірювальних приладів, схеми та режими роботи обладнання; основні зразки складних схем та вузлів, методи відновлення відповідальних вузлів та деталей; способи комплексного керування обладнанням у різних режимах; прийоми та способи виявлення несправностей та їх усунення на всіх типах обладнання; конструкцію всіх типів затворів; технічні характеристики та конструкції обладнання, яке ремонтується, налагоджується та випробовується, а також режими його роботи; способи налагодження пристроїв автоматики; будову контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5 розряду не менше 1 року.

                            7-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, ревізує та регулює складні датчики, газоаналізатори, комплексне налагодження датчиків роботи командної сигналізації та керування мережею, об'єктом.

Перевіряє блоки пам'яті за допомогою спеціальної апаратури на відеотерміналах на стендах. Обслуговує стояки зв'язку, персональні ЕОМ з телемеханікою на базі функціонально-орієнтованого процесу. Впроваджує автоматизовані робочі місця. Здійснює капітальний ремонт насосів, вентиляційних установок.

Повинен знати: правила та способи схем телевимірювань, телесигналізації, телеавтоматики та газового обладнання; будову електровимірювальних приладів мікросхем та режими роботи обладнання, що обслуговується; методи відновлення відповідальних вузлів та деталей; допустимі навантаження на обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 6 розряду не менше 1 року.

                            8-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування, ремонтує, налагоджує та випробовує схеми керування дослідного обладнання, системи автоматизованого керування робочих місць, створених на базі засобів обчислювальної техніки. Виявляє та усуває несправності в системах автоматики, телемеханіки, що працюють із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Ремонтує, обслуговує і налагоджує засоби обчислювальної техніки, пристрої систем обліку енергії та інших складних систем. Ремонтує, здійснює монтаж, налагоджує окремі блоки обчислювальної техніки, виготовляє друковані плати. Експлуатує електронну апаратуру.

Повинен знати: дослідні зразки складних схем та вузлів обчислювальної техніки, механіки та мікропроцесорів; способи комплексного керування мережею, об'єктами в різних режимах, ознаки та способи виявлення несправностей та їх усунення на обладнанні усіх типів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 7 розряду не менше 1 року.

65. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ СТАНЦІЙНОГО ТА ТУНЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує, утримує в справному стані і перевіряє на працеспроможність прибиральні машини з електроприводом, що не оснащені захисними пристроями, побутові кондиціонери повітря, холодильники, верстати для полірування мармуру, мармуромийні машини, електропилососи, фарбопульти, насоси з нагнітання цементного розчину і гарячого бітуму, шпатлювальні машини, вишки та інше обладнання пневматичної та електричної дії. Робить профілактичний і середній ремонт обладнання. Виготовляє пристрої для складання, ремонту і монтажу обладнання. Вивіряє крильчатку вакуум-насоса з її балансуванням. Розбирає, ремонтує, складає механічні вузли обладнання, яке обслуговується. Здійснює слюсарне оброблення деталей по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності). Виконує демонтаж, ремонт і монтаж електродвигунів, пускової апаратури електропроводок та інших механізмів.

Повинен знати: будову обладнання усіх типів, що обслуговується; правила експлуатації, технічні умови ремонту, випробовування, регулювання і приймання прибиральних машин, кондиціонерів повітря, холодильників; правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів, приладів та ремонтних пристроїв; систему допусків та посадок, квалітети (класи точності); будову проводок усіх типів; елементарні розрахунки перерізів проводів, запобіжників та допустимі навантаження джерел живлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному стані автомати для розміну монет, грошово-рахункові машини, пристрої ідентифікації і підрахунку пластикових жетонів, які виконані на мікросхемах із застосуванням сучасних напівпровідникових фотоприладів, великих інтегральних схемах (ВІС), які мають у своєму складі невелику мікро-ЕОМ, електронні схеми раціональних маршрутів проїзду пасажирів по лініях метрополітену, прибиральні акумуляторні машини і машини з пристроями захисту електродвигуна, електронагрівальні пристрої і прилади, які оснащені автоматикою і пристроями захисту, автоматичні підзарядні пристрої, пристрої ідентифікації і підрахунку пластикових жетонів, які виконані на мікросхемах із застосуванням сучасних напівпровідників. Виконує профілактичний і середній ремонт обладнання, яке обслуговується. Бере участь в капітальному ремонті. Робить слюсарне оброблення деталей по 6 - 7 квалітетах (1 - 2 класах точності). Виконує монтаж і випробовує обладнання. Перевіряє, ремонтує електричні схеми обладнання, захисні пристрої та автоматику. Виявляє несправності в процесі роботи електричної і механічної частини обладнання та усуває їх.

Повинен знати: конструктивні особливості, електричні і кінематичні схеми електронних систем автоматичного керування та інших пристроїв, які виконані на мікросхемах; порядок перевірки на приладах транзисторів з визначенням їх характеристик; підбір і заміну транзисторів в електронних схемах відповідно до встановлених електричними параметрами; будову, призначення та правила експлуатації обладнання, що обслуговується; технічні умови і послідовність ремонту та монтажу обладнання, правила випробування; способи визначення причин пошкоджень і передчасного спрацювання деталей; класифікацію теплових вимірювальних електроприладів, порядок їх перевірки і користування ними; правила користування фрезерними, свердлильними, стругальними і заточувальними верстатами, вимірювальними приладами та інструментами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Бере участь у розробленні і випробуваннях дослідних зразків електронної техніки, в модернізації обладнання з програмним керуванням на базі мікропроцесорів, що призначені для контролю пропуску пасажирів. Здійснює комплексне технічне обслуговування, налагодження, ремонт, перевірку і здавання в експлуатацію електронних схем і блоків з перевірки і видачі білетів з магнітним носієм. Діагностує мікропроцесорне обладнання видачі білетів і жетонів, а також контролю пасажирів. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному стані автоматичні контрольні пункти з пропуску пасажирів. Обслуговує, перевіряє і регулює акумуляторні самохідні прибиральні машини з електронною системою керування. Здійснює демонтаж і монтаж електричної і механічної частин автоматичних контрольних пунктів з пропуску пасажирів, електричних кип'ятильників безперервної дії, автоматичних регуляторів струму, зарядно-буферних пристроїв, побутових кондиціонерів. Перевіряє дії високочастотних електросхем, характеристик напівпровідникових приладів, які застосовуються в обладнанні, що обслуговується. Виміряє опір ізоляції діючих електроустановок, котушок і ємність конденсаторів. Випробовує імпульсні лічильники. Регулює роботу реле і магнітних пускачів. Замінює контакти. Відновлює і замінює деталі і вузли обладнання, що обслуговується. Регулює фотодатчики і термодатчики, погоджує їх роботу з роботою усього пристрою. Перевіряє і налагоджує всі види захисних пристроїв і автоматики.

Повинен знати: методи і способи переналагодження електронного обладнання систем контролю і керування апаратури передавання даних; конструктивні особливості систем керування, методи діагностування, конструктивні особливості, кінематичні та електричні схеми, правила експлуатації і технологічної послідовності розбирання, ремонту і складання обладнання, яке обслуговується; характеристики напівпровідникових приладів; принцип роботи високочастотних і імпульсних схем; основи знань про геометричну оптику, інфрачервоні світлофільтри, радіотехнічні та електротехнічні матеріали; правила розрахунків обмоток реле, трансформаторів, методи і правила виконання робіт на діючих електроустановках; основи автоматики та автоматичного регулювання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 5 розряду не менше 1 року.

66. СЛЮСАР З ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ НА ПУНКТАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає і перевіряє технічний стан механічного, електричного і пневматичного простого і середньої складності обладнання, деталей і вузлів на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів та надійної роботи їх під час експлуатації. Кріпить буксові струнки та кришки, шапки моторно-осьових підшипників, підвіски тягових двигунів, кожухи зубчатих передач. Здійснює слюсарне оброблення, припасовує вузли і деталі по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).

Повинен знати: будову, технічні та експлуатаційні дані, технологічний процес розбирання, ремонту і складання механічного, електричного і пневматичного обладнання машин, апаратів, приладів; основні монтажні електричні схеми; прийоми і методи визначення і усунення несправностей вузлів і деталей локомотивів; призначення і застосування контрольно-вимірювальних інструментів, шаблонів, приладів та пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

Ремонт, огляд і перевірка технічного стану:

1. Гальм, пневматичного і гальмового обладнання.

2. Жалюзі, вентиляторів тепловозів і дизель-поїздів.

3. Кронштейнів щіткоутримувачів тягових двигунів.

4. Обладнання дахового електровозів і вагонів електропоїздів.

5. Передач гальмових важільних.

6. Приладів ударно-зчепних.

7. Редукторів осьових, валів карданних, корпусів амортизаторів і реактивних тяг.

8. Ресор листових, гвинтових.

9. Скоб запобіжних.

10. Трубопроводів паливної, масляної, водяної систем, секцій холодильника тепловозів і дизель-поїздів.

11. Щіток - регулювання і притирання по колектору, щіткотримачів електричних машин і кронштейнів тягових двигунів - заміна.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає і перевіряє технічний стан складного механічного, електричного і пневматичного обладнання, агрегатів, установок, апаратів, приладів на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійної роботи їх у процесі експлуатації. Визначає обсяги ремонту. Здійснює слюсарне оброблення і припасовує вузли і деталі по 6-7 квалітетах (1-2 класах точності).

Повинен знати: будову, конструктивні особливості і взаємодію механічного, електричного і пневматичного обладнання; технічні і експлуатаційні дані обладнання, електричні монтажні схеми, технологію ремонту вузлів деталей і агрегатів локомотивів і вимоги до якості ремонту; прийоми і методи визначення та усунення несправностей вузлів, деталей локомотивів; способи контролю складання і регулювання роботи вузлів; будову контрольно-вимірювальних інструментів, шаблонів, приладів і пристроїв, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

Ремонт, огляд і перевірка технічного стану:

1. Апаратури високовольтної, низьковольтної і грозозахисної, приводів осьових редукторів електровозів і вагонів електропоїздів.

2. Букс роликових з підшипниками ковзання, колісних пар, моторно-осьових підшипників, тягових двигунів, допоміжних машин, головних контролерів, реверсорів, швидкодіючих вимикачів.

3. Генераторів тягових, паливних насосів, паливно-підкачуючих насосів, газорозподільного механізму тепловозів і дизель-поїздів.

4. Колекторів тягових двигунів, електричних машин.

5. Повітророзподільників, електроповітророзподільників.

6. Магістралей гальмових, гальмових і зрівнювальних циліндрів.

7. Механізмів силових, валів відбору і передавання потужності, клиноремінних приводів вузлів тепловозів і дизель-поїздів.

8. Струмоприймачів електровозів і вагонів електропоїздів.

9. Швидкостемірів, їх приводів, датчиків.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає, перевіряє технічний стан, випробовує і регулює особливо складне механічне, електричне, пневматичне обладнання, агрегати, установки, апарати і прилади на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійності їх роботи під час експлуатації. Усуває несправності в електричних ланцюгах. Випробовує і регулює електричні системи дистанційного керування. Робить відмітку про виконання ремонту і готовності локомотива до роботи.

Повинен знати: конструкцію і способи перевірки і регулювання механічного, електричного, пневматичного обладнання, машин, апаратів, приладів і електричних схем локомотивів; прийоми і методи визначення і усунення несправностей обладнання, вузлів електричних монтажних схем локомотивів; роботу, взаємодію і правила ремонту обладнання, вузлів і агрегатів, які обслуговуються, визначення правильності складання комплексу вузлів, складальних груп локомотивів, які оглядаються і ремонтуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 5 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

Ремонт, огляд, перевірка технічного стану, випробування і регулювання:

1. Апаратів панелі керування, електропневматичних клапанів. Перемикачів групових кулачкових, контролерів машиністів.

2. Апаратів електричних.

3. Вимикачів головних, випрямних установок електровозів і вагонів електропоїздів.

4. Дизелів тепловозів і дизель-поїздів. Перевірка показань контрольно-вимірювальних приладів, регулювання апаратів.

5. Кранів машиніста, електропневматичних гальм.

6. Механізмів керування подавання палива тепловозів.

7. Приладів пульта керування, автоматичної локомотивної сигналізації, автостопів і радіозв'язку.

8. Схем електричного ланцюга керування електровозів і вагонів електропоїздів.

                            7-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає, перевіряє технічний стан, випробовує і регулює особливо складне унікальне експериментальне, механічне, електричне, пневматичне обладнання, агрегати, установки, апарати і прилади на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійності їх під час експлуатації.

Повинен знати: конструктивні особливості механічного, електричного, пневматичного, особливо складного унікального, експериментального обладнання, агрегатів, установок, апаратів, приладів та електричних схем локомотивів; правила ремонту та обслуговування обладнання, технологічні процеси роботи унікального та експериментального обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

Огляд, перевірка технічного стану, ремонт, випробування, регулювання і заміна несправних вузлів і апаратів:

1. Генератора головного тепловоза - відновлення збудження на холостому ходу та під навантаженням, перевірка цілісності обмоток, кидального струму.

2. Двигуна тягового електровоза.

3. Контактора кулачкового.

4. Підвішування ресорних візків.

5. Реле керування усіх типів, реле теплового.

6. Регулятора кількості обертів.

7. Струмоприймачів.

67. СЛЮСАР ЗУМПФОВОГО АГРЕГАТУ

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує обладнання зумпфових агрегатів із слюсарним обробленням по 11-12 квалітетах (4-5 класах точності). Переключає зумпфовий агрегат з транспортного положення на робоче: прокладає і знімає тимчасові трубопроводи під вакуум від грязезбірників до агрегату і тимчасової мережі його електроживлення від електророзподільних щитів перекачки або тунелю. Підготовляє схеми трубопроводів до роботи на агрегаті. Регулює подавання грязьової пульпи у цистерну під час відкачування її із збірників, розташованих у тунелі. Відключає та встановлює транспортне положення агрегату з постановкою всіх пристроїв у межах габариту рухомого складу.

Повинен знати: будову та правила обслуговування обладнання дренажних перекачок та зумпфового агрегату; режими роботи агрегату та властивості грязьової пульпи; причини та ознаки несправностей роботи приземного пристрою та способи їх усунення; способи прокладання труб; схеми трубопроводів та електроживлення дренажних перекачок та зумпфового агрегату; основи електротехніки і технології металів; габарити рухомого складу; правила виконання робіт у діючому тунелі метрополітену.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Ремонтує обладнання зумпфових агрегатів із слюсарним обробленням деталей по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності). Підготовляє обладнання водовідливної установки до очищення грязезбірників. Підключає та відключає електроживлення агрегату, автоматики і сигналізації насосних установок. Визначає за приладами наявність шкідливих газів у грязезбірниках та вилучає їх за допомогою переносних електровентиляторів. Бере участь у керуванні роботою зумпфового агрегату. Наглядає за показаннями контрольно-вимірювальних приладів: мановакуумметра, покажчика рівня наповнювання, амперметра тощо. Регулює режим роботи агрегату. Визначає та усуває неполадки у роботі агрегату.

Повинен знати: будову вакуумнасосів, електродвигунів, контрольно-вимірювальних приладів, газоаналізаторів та автоматики перекачки; способи регулювання режимів роботи зумпфового агрегату; будову зливних грязевідстійників на поверхні; призначення мастильних матеріалів; основи гідравліки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря зумпфового агрегату 3 розряду не менше 1 року.

68. СТАНЦІЙНИЙ РОБІТНИК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Прибирає станційні колії, пристанційну територію, вантажні двори і склади, вокзали, перони, пасажирські і вантажні платформи, станційні службово-технічні споруди. Забезпечує опалення і освітлення станційних виробничих і побутових приміщень. Утримує в чистоті і справному стані закріплений інвентар.

Повинен знати: розташування станційних колій, які обслуговуються, службових приміщень, платформ та інших робочих місць, інструмент і пристрої, що застосовуються, правила особистої безпеки під час знаходження на станційних коліях і під час виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виправляє комерційні несправності. Частково перевантажує вантажі у разі їх зміщення, обривах пломби і закруток, кріпить та усуває вихід вантажу за габарит рухомого складу. Навантажує, вивантажує багаж і вантажі, що перевозяться дрібними відправками, і транспортує вантажі і багаж на склади станції. Утримує в справному стані інструмент, який застосовується і засоби найпростішої механізації. Приймає і відправляє поїзні документи пневматичною поштою на приймально-відправних пунктах. Очищає і змащує рейки і стрілкові переводи (крім централізованих).

Повинен знати: загальні вимоги кріплення вантажів на відкритому рухомому складі; порядок виконання робіт у разі комерційних несправностей і навантаження, вивантаження та переміщення вантажів та багажу на станціях, а також користування інструментом, який застосовується і засобами найпростішої механізації; порядок обслуговування пневматичної пошти.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією станційного робітника 2 розряду не менше 1 року.

69. ТУНЕЛЬНИЙ РОБІТНИК

                            2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Бере участь у поточному утриманні, ремонті і реконструкції тунельних споруд метрополітену. Протирає і промиває водою облицьовані поверхні, металеві грати, прикраси та інші елементи споруд. Усуває сольові потьоки з облицювання, пил з архітектурних поверхонь за допомогою пилососів. Полірує мармур у місцях усунення сольових підтікань. Промиває плиточні облицювання розчином соляної кислоти. Очищує тюбінги і болтові з'єднання від корозії і бруду металевими щітками і ганчір'ям. Підготовляє матеріали для розчинів і наклеювальної ізоляції. Зрубує напливи вручну, пробиває, замазує гнізда і борозди цементним розчином. Очищає і промиває нагнітальні апарати.

Повинен знати: види матеріалів і способи приготування розчинів для чищення облицювання; правила штукатурних робіт; принципи роботи пилососів, нагнітальних апаратів; правила огородження місця роботи сигналами.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і демонтаж шланга з ін'єктором під час нагнітальних робіт. Замазує свердловини після нагнітання розчинів. Підготовляє поверхні під ізолюючі покриття. Готує свинцеві, освинцьовані шнури та інші суміші для карбування. Карбує шви вручну. Розігріває бітумні мастики, виконує цементні стяжки під ізоляцію, наносить бітумну мастику на поверхні. Дозує і складає різні суміші. Замінює бури і карбівки, підключає інструмент до повітропровідної мережі. Збирає і розбирає інвентарні риштування.

Повинен знати: будову розчиномішалок, обробку тунелей та їх гідроізоляцію; склад розчинів і їх основні властивості; основні вимоги до якості матеріалів і добавок, що нагнітаються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією тунельного робітника 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Здійснює буріння шпурів бурильними молотками в обробці тунелів і шахт. Розмічає місця для буріння згідно з картою ліквідації течі. Карбує шви розширювальним цементом і свинцем. Замінює пробки і болтові з'єднання. Здійснює ізоляцію стін склепінь підземних споруд і лотків рулонними матеріалами на мастиках. Відводить течу з улаштуванням підвісних коробів, трубок із закладанням в конструкцію. Ліквідує вихід розчинів на поверхню.

Повинен знати: будову механізмів, які застосовуються, схеми раціонального розташування шпурів; типи тунельних обробок; основні конструкції гідроізоляційних покривів, правила нанесення мастик і наклейки рулонних матеріалів; способи карбувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тунельного робітника 3 розряду не менше 1 року.

                            5-й розряд 

Завдання та обов'язки. Проводить контрольні нагнітання і нагнітання цементних розчинів з додаванням полімерних матеріалів для ліквідування течі у конструкціях. Розкриває і ремонтує металоізоляцію притунельних споруд. Нагнітає на внутрішню поверхню обробок гідроізоляційні суміші на основі епоксидних смол для припинення фільтрації підземних вод. Здійснює карбування місць сполучення металевих і бетонних обробок і нестандартних швів, а також з використанням полімерних мастик. Наклеює ізоляцію для ліквідації течі в обробках і в місцях із змінним перетином. Улаштовує водозлив в тюбінговій обробці, заповнює чарунки тюбінгів пісчано-цементним розчином з забезпеченням необхідного схилу для стікання води. Профілює дренажний лоток під заданий схил для стікання води. Зрубує бетонну основу відбійним молотком. Вирівнює поверхню лотка під заданий схил пісчано-цементним розчином. Здійснює демонтаж і укладає нові труби для закритих дренажів на бетонній основі з вивірянням під схил. Законопачує і карбує розтруби.

Повинен знати: технологію цементних робіт і рецептуру сумішей для нагнітання; основні властивості гірських порід і хімічного закріплення грунтів; правила ремонту швів і замазування щілин; порядок і способи карбування нестандартних і складних швів; порядок і правила безпечної роботи у тунелях із токсичними полімерними матеріалами; схему організації водовідливу в тунелях і на станціях, порядок розбивання схилів під час улаштування відкритих та закритих дренажів; схему будови відбійних молотків; способи виконання гідроізоляційних штукатурок, приготування цементно-пісчаних розчинів з полімерними домішками.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тунельного робітника 4 розряду не менше 1 року.

                            6-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під час заміни картин водозахисного зонту у нахиленому ескалаторному тунелі метрополітену. Закріплює картини зонта та ізоляції стику полімерними матеріалами. Проводить ремонтно-відновлювальні роботи з ін'єктуванням бетонних і залізобетонних обробок тунелей за допомогою пристрою "Гідротон". Підбирає і готує спеціальні суміші на основі безусадкових цементів і добавок (алюмінів, селіконів тощо). Частково відкриває елементи тунельної обробки, відновлює її, встановлює анкерні кріплення.

Повинен знати: порядок і способи монтажу водозахисного зонта, конструкцію вузлів кріплення зонта; заходи безпеки під час роботи в нахиленому ескалаторному тунелі; схему улаштувань перфораторів, бетоноломів, гідроклинів; технологію ін'єкційних робіт, рецептуру спеціальних сумішей для ін'єктування, методи і способи контролю якості робіт; правила охорони праці під час роботи в діючих тунелях метрополітену.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тунельного робітника 5 розряду не менше 1 року.

70. ЧЕРГОВИЙ ПО ПЕРЕЇЗДУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безпечний та безперебійний рух поїздів та транспортних засобів на переїзді. Організує та регулює відповідно до встановленого порядку рух через переїзд великовантажних, тихохідних, особливо важких та довгомірних транспортних одиниць, машин і механізмів, прогін худоби. Забезпечує контроль за справною роботою переїзної або загороджувальної сигналізації та автоматизації, автоматичних шлагбаумів або електрошлагбаумів, пристроїв для закривання та відкривання шлагбаумів, прожекторних установок, електроосвітлення, радіо- та телефонного зв'язку. Виправляє несправності у роботі обладнання переїзду, які можуть бути усунені силами чергового (або чергових) по переїзду. Організує безпечний рух поїздів і транспортних засобів у разі несправного стану автоматичної сигналізації, приладів керування автоматичними шлагбаумами під час порушення енергопостачання при аварійному стані і проведенні робіт з технічного обслуговування та регулювання пристроїв автоматики та сигналізації. Огороджує переїзд і подає встановлені сигнали. Наглядає за станом поїздів, що проходять, вживає заходів для зупинки поїзда у випадках виявлення несправностей у рухомому складі та порушень у навантаженні вантажів, що загрожують безпеці руху. Забезпечує, утримує пристрої переїзду, залізничної колії і всю площу переїзду та під'їздів до нього у межах шлагбауму в справності та чистоті.

Повинен знати: будову переїзду та правила його обслуговування; принципи дії обладнання, встановленого на переїзді, виявлення несправностей в його роботі та їх усунення; порядок регулювання руху транспортних засобів по переїзду; інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення шляхових робіт; інструкцію з будови та обслуговування переїздів; місцеву інструкцію з обслуговування переїзду; місцеву інструкцію про порядок користування пристроями автоматики на переїзді; типову інструкцію з охорони праці та виробничої санітарії для чергових по переїзду, правила дорожнього руху по залізничному переїзду.

                            2-й розряд 

- у разі обслуговування переїздів, розташованих на схрещеннях:

залізниць з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу, а також станційних та під'їзних колій з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 7000 автомобілів за добу;

залізниць з інтенсивністю руху 17-100 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 3000 автомобілів за добу;

залізниць з інтенсивністю руху 101-200 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 1000 автомобілів за добу;

залізниць з інтенсивністю руху більше 100 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 200 автомобілів за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі обслуговування переїздів, розташованих на схрещеннях:

залізниць з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу, а також станційних і під'їзних колій з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху більше 7000 автомобілів за добу;

залізниць з інтенсивністю руху 17-100 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху 3001-7000 автомобілів за добу;

залізниць з інтенсивністю руху понад 100 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху 1001-3000 автомобілів за добу;

залізниць з інтенсивністю руху понад 200 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху 201-1000 автомобілів за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією чергового по переїзду 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

- у разі обслуговування переїздів, розташованих на схрещеннях:

залізниць з інтенсивністю руху понад 16 поїздів за добу з автомобільними шляхами понад 7000 автомобілів за добу;

залізниць з інтенсивністю руху понад 100 поїздів за добу з автомобільними шляхами з інтенсивністю руху понад 3000 автомобілів за добу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією чергового по переїзду 3 розряду не менше 1 року.

71. ЧЕРГОВИЙ СТРІЛОЧНОГО ПОСТА

Завдання та обов'язки. Переводить та замикає нецентралізовані стрілки під час приготування маршрутів для приймання, відправлення, пропускання поїздів і виконання маневрової роботи. Перевіряє вільність колії приймання поїзда, контролює прибування та відправлення поїздів у повному складі. Гальмує та закріплює поїзди та вагони гальмовими башмаками. Утримує в справності та чистоті освітлювальні стрілочні покажчики, інвентар та сигнальне приладдя. Закріплює послаблені болти, інвентар та сигнальне приладдя, контролює технічний стан. Чистить, змащує стрілочні переводи.

Повинен знати: посадову інструкцію старшого чергового та чергового стрілочного поста; правила та норми з охорони праці та технічні норми безпеки; технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції в частині, що стосується його роботи; будову стрілочних переводів, правила переведення та замикання нецентралізованих стрілок під час приготування маршрутів; принцип роботи та призначення маршрутно-контрольних пристроїв; правила утримання стрілочних переводів у належному стані; порядок освітлення стрілочних покажчиків; правила огородження несправних стрілочних переводів; будову гальмових башмаків та правила користування ними.

                            2-й розряд 

- у разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних маневрових районах станцій промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

                            3-й розряд 

- у разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних районах на станціях та тракційних коліях підприємств магістрального залізничного транспорту; у напружених маневрових районах станцій промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією чергового стрілочного поста 2 розряду не менше 1 року.

                            4-й розряд 

- у разі обслуговування стрілочних постів у напружених маневрових районах магістрального залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією чергового стрілочного поста 3 розряду не менше 1 року.

Примітка. Старший черговий стрілочного поста тарифікується на один розряд вище чергових стрілочних постів, якими він керує, або самостійно обслуговує стрілочні пости на коліях приймання, відправлення та пропускання поїздів, перелік яких установлюється начальником відділку залізниці.

72. Оператор вакуумної машини

              3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з підготовки вакуумної машини для механізованого заповнення, транспортування і вивантаження рідких відходів, які не містять в собі пальні суміші та вибухонебезпечні речовини, до місця зливання або знешкодження. Контролює показання контрольно-вимірювальних приладів, оперативно реагує на сигнали системи контролю і захисту роботи вакуумної машини. Готує дезинфікуючий розчин, проводить дезинфекцію баків-накопичувачів в пасажирських вагонах та цистерн у вакуумній машині. Проводить миття баків великого і малого із пневмокрана під тиском води. Промиває всмоктувальний рукав. Виконує технічне обслуговування вакуумної машини.

Повинен знати: будову, конструктивні особливості, принцип роботи вакуумної машини, правила обслуговування, догляд за машиною та способи усунення несправностей устаткування; особливості обслуговування вакуумної машини для механізованого заповнювання, транспортування, розвантажування рідких відходів; будову та експлуатаційні показання контрольно-вимірювальних приладів; інструкції з охорони праці та безпеки руху; правила промсанітарії; правила особистої гігієни під час обслуговування вакуумної машини.

Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта, професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Провідник пасажирського вагона

Завдання та обов'язки. Забезпечує високу культуру обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда та їх безпеку в аварійній обстановці. Утримує внутрішнє обладнання вагона та знімного інвентарю у справному стані. Забезпечує безпечну посадку та висадку пасажирів. Розміщує пасажирів у вагоні згідно з їх проїзними документами. Забезпечує безвідмовну роботу приладів опалення, освітлювання, вентиляції, установок кондиціювання повітря та холодильних установок. Забезпечує опалення вагонів у зимовий час і підтримує в них нормальну температуру. Регулює роботу примусової вентиляції пристроїв кондиціювання повітря, приладів освітлювання і опалення. Стежить за роботою електрообладнання, кип'ятильника, нагріванням букс за допомогою приладу СКНБ (система контролю нагрівання букс), перевіряє роботу ручного гальма. Продає (оформляє) проїзні документи. Забезпечує пасажирів постільною білизною і чаєм. У фірмових та міжнародних поїздах додатково пропонує пасажирам чай, каву та кондитерські вироби - цілодобово. На прохання пасажирів з дітьми, інвалідів та людей похилого віку у фірмових поїздах та поїздах міжнародного сполучення доставляє на місце пасажиру з вагонаресторана або буфета різну замовлену продукцію. Одержує і здає постільну білизну, продукти чайної торгівлі, забезпечує вагони паливом та водою у разі відсутності екіпірувальної бригади. Обов'язково заправляє та прибирає постільну білизну у фірмових і поїздах міжнародного сполучення, а у пасажирських та швидких поїздах дальнього прямування - на прохання пасажирів спальних вагонів. Складає акти на зіпсовані або знищені матеріальні цінності і в установленому порядку проводить стягнення їх вартості з винних осіб. Сповіщає пасажирів про назву зупинних пунктів та тривалість стоянок поїзда на них. Надає у разі потреби першу (долікарську) медичну допомогу пасажирам. На спеціальних бланках складає звіти. Своєчасно повідомляє начальника (механіка-бригадира) поїзда про наявність вільних місць та місць, що будуть звільнені у вагонах. Виконує вологе та сухе прибирання вагона (при цьому прибирає туалети із застосуванням дезрозчину). Навішує на вагон порядкові номери і маршрутні дошки. Заправляє твердим паливом, чистить топки і зольники від золи та шлаку. Забезпечує подавання охолодженої кип'яченої води за допомогою насосу або спеціальних пристроїв. Приймає та здає за інвентарним описом і накладними внутрішнє обладнання та знімний інвентар вагонів (згідно з робочою Інструкцією провідника пасажирського вагона). У поїздах міжнародного сполучення провідник додатково здійснює: оформлення дорожньої відомості, митних декларацій і пред'являє їх митним органам для відмітки, отримує та здає валюту, продає пасажирам плацкарт та оформлює доплатні квитанції згідно з діючими тарифами міжнародного сполучення, оформлює встановлені відмітки на проїзних документах міжнародного сполучення за вимогами пасажирів, контролює виконання міжнародного сполучення за вимогами пасажирів, контролює виконання встановлених для пасажирів правил під час прямування поїзда у прикордонному районі і по перегону між прикордонними станціями. У разі обслуговування останнього вагона провідник забезпечує контроль за станом хвостових сигнальних ліхтарів. Огороджує хвіст поїзда під час зупинки у випадках: під час підходу у разі виклику пожежного поїзда, допоміжного локомотива, відбудовного поїзда. При цьому провідник хвостового вагона зобов'язаний забезпечити захист состава. Бере участь у скороченому випробуванні автогальм.

Повинен знати: будову, обладнання пасажирських вагонів усіх типів, візків пасажирських вагонів усіх типів, гальмового обладнання, будову та принцип роботи автозчепу, підвагонного обладнання; будову СКНБ, СПС (системи пожежної сигналізації), установок кондиціювання повітря та високовольтного опалення, порядок обслуговування та регулювання приладів опалення, примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних установок, протипожежного обладнання; правила користування обладнанням у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів і рятування їх у аварійній ситуації; інструкцію із забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів; інструкцію з безпечного ведення робіт; рекомендації з надання першої (долікарської допомоги); географічне розташування найважливіших станцій залізничної мережі; порядок користування службовими розкладами пасажирських поїздів; робочу інструкцію провідника пасажирського вагона; форми проїзних документів, у тому числі безкоштовних квитків, та правила проїзду по них; тарифи на пасажирські перевезення; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення та складання.

Під час обслуговування вагонів міжнародного сполучення додатково повинен знати іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, який забезпечує спілкування з пасажирами з службових питань; транспортну географію країн згідно з маршрутом прямування поїздів; правила ведення дорожньої документації, перевезень пасажирів та багажу; тарифи міжнародного сполучення; поїзні і маневрові сигнали, що застосовуються на залізницях по маршруту прямування поїзда.

              3-й розряд 

У разі обслуговування вагонів у поїздах приміського сполучення та у парках відстою вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

              4-й розряд 

У разі обслуговування вагонів, що прямують у поїздах місцевого і далекого сполучення, вагонів спеціального призначення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією провідника пасажирських вагонів 3 розряду не менше 1 року.

              5-й розряд 

У разі обслуговування вагонів, що прямують у фірмових та поїздах міжнародного сполучення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією провідника пасажирських вагонів 4 розряду не менше 1 року.


( Довідник доповнено згідно з Наказом Міністерства транспорту
N 591 від 04.08.2003 )

73. Машиніст незнімної дрезини

Завдання та обов'язки. Керує дрезиною, яка призначена для перевезень робітників і транспортування матеріалів, обладнання, пристроїв до місця виконання робіт. Виконує маневрові роботи у межах станції. Керує крановими установками та іншими спеціальними механізмами та пристроями дрезини під час виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює правильність навантаження, розміщення та кріплення вантажу на причепній платформі. Обслуговує та утримує дрезину у справному стані. Усуває несправності дрезини. Бере участь у планово-запобіжному ремонті.

Повинен знати: будову та правила експлуатації дрезини, її механізмів і обладнання; причини несправностей в роботі дрезини та її механізмів і обладнання, способи їх запобігання та усунення; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; характеристики і властивості паливно-мастильних матеріалів і вимоги до них; правила перевезення людей і вантажів на дрезині; правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються за допомогою кранового обладнання; правила, види і терміни технічного огляду, ремонту та оглядання вузлів, колісних пар дрезини та кранового обладнання; основи знання електроніки, механіки і гідравліки.

              5-й розряд 

- у разі керування та обслуговування незнімної дрезини з карбюраторним двигуном, що обладнана вишкою, краном або іншими спеціальними механізмами для виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією робітника 4-го розряду не менше 1 року.

              6-й розряд 

- у разі керування та обслуговування незнімної дрезини з дизельною силовою установкою, що обладнана вишкою, краном або іншими спеціальними механізмами для виконання ремонтних, монтажних і вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом незнімної дрезини 5-го розряду не менше 1 року.

Примітка. Помічник машиніста незнімної дрезини тарифікується на один розряд нижче машиніста незнімної дрезини, під керівництвом якого він працює.


( Довідник доповнено згідно з Наказом Міністерства транспорту
N 591 від 04.08.2003 )

ПЕРЕЛІК

професій робітників, що передбачені цим випуском, із зазначенням їх назв за випуском 56 ЕТКС видання 1984 р. та іншими джерелами

N
п/п
Професії, що
розміщені в цьому
випуску
Діапа
зон
розря-
дів
Професії за випуском
56 ЕТКС та іншими
джерелами
Діапазон
розрядів
1
2
3
4
5
1.
Бригадир (звільнений)
з поточного утримання
й ремонту колій та
штучних споруд
-
Бригадир
(освобожденный) по
текущему содержанию и
ремонту пути и
искусственных
сооружений*
-
2.
Бригадир (звільнений)
підприємств
залізничного
транспорту та
метрополітенів
-
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспорта и
метрополитенов*
-
3.
Викликач локомотивних
та поїзних бригад
2
Вызывалыцик
локомотивных и
поездных бригад*
-
4.
Водій дрезини
3 - 6
Водитель дрезины
3 - 6
5.
Водій
транспортно-прибираль
ної машини
3
Водитель уборочной
машины*
-
6.
Дренажник
2
Дренажник
2 - 3
7.
Екіпірувальник
2
Экипировщик
2
8.
Електромонтер з
обслуговування та
ремонту апаратури і
пристроїв зв'язку
2 - 8
Электромонтер связи
1 - 6
9.
Електромонтер з
обслуговування та
ремонту пристроїв
сигналізації,
централізації та
блокування
4 - 8
Электромонтер
устройств
сигнализации,
централизации,
блокировки
4 - 6
10.
Електромонтер
контактної мережі
2 - 7
Электромонтер
контактной сети
1 - 6
11.
Електромонтер-
релейник
2 - 6
Электромонтер-
релейщик
2 - 6
12.
Електромонтер тягової
підстанції
2 - 8
Электромонтер тяговой
подстанции
2 - 6
13.
Кондуктор вантажних
поїздів
2 - 4
Кондуктор грузовых
поездов
2 - 4
14.
Контролер
автоматичних
пропускних пунктів
метрополітену
2 - 3
Контролер
автоматических
пропускных пунктов
метрополитена
2 - 3
15.
Кочегар паровозів у
депо
3
Кочегар паровозов в
депо*
-
16.
Машиніст автомотриси
5 - 6
Машинист автомотрисы
5 - 6
17.
Машиніст ескалатора
5 - 6
Машинист эскалатора
5 - 6
18.
Машиніст залізничного
водопостачання
2 - 5
Машинист
железнодорожного
водоснабжения
2 - 5
19.
Машиніст зумпфового
агрегату
4 - 5
Машинист зумпфового
агрегата
4 - 5
20.
Машиніст колійних
машин
4 - 6
Машинист поливального
поезда
6
Машинист
путеремонтной летучки
5
Машинист
рельсошлифовального
поезда
6
Машинист спецсостава
для транспортировки
рельсовых плетей
4
21.
Машиніст мийної
установки
2 - 4
Машинист моечной
установки
2 - 4
22.
Машиніст мотовоза
4 - 6
Машинист мотовоза
4 - 6
23.
Машиніст
піскодавальної
установки
2 - 4
Машинист
пескоподающей
установки
2 - 4
24.
Машиніст поворотної і
підіймальної машин
моста
4 - 5
Машинист поворотной и
подъемной машин моста
4 - 5
25.
Машиніст прибиральних
машин
2 - 3
Машинист уборочных
машин
3
26.
Машиніст самохідного
вагоперевірочного
вагона
6
Машинист самоходного
весоповерочного
вагона
6
27.
Машиніст установок з
обслуговування
рухомого складу
3 - 5
Машинист промывочно-
пропарочной станции
3 - 4
Машинист установки
по экипировке
рефрижераторного
подвижного состава
3 - 4
28.
Мийник-прибиральник
рухомого складу
1 - 3
Мойщик-уборщик
подвижного состава
1 - 3
29.
Моторист поворотного
круга
2 - 3
Моторист поворотного
круга
2 - 3
30.
Моторист теплого
промивання котлів
паровозів
3
Моторист теплой
промывки котлов
паровозов
3
31.
Налагоджувальник
контрольно-
вимірювальних вагонів
6 - 7
Наладчик
контрольно-
измерительных вагонов
6
32.
Налагоджувальник
колійних машин та
механізмів
4 - 8
Наладчик путевых
машин и механизмов
4 - 6
33.
Обхідник колій та
штучних споруд
2 - 4
Обходчик пути и
искусственных
сооружений
1 - 4
34.
Оглядач вагонів
3 - 5
Осмотрщик вагонов
3 - 4
35.
Оглядач-ремонтник
вагонів
4 - 6
Осмотрщик-ремонтник
вагонов
3 - 6
36.
Оператор
дефектоскопного візка
4 - 6
Оператор
дефектоскопией
тележки
3 - 5
37.
Оператор колійних
вимірювань
4
Оператор по путевым
измерениям
4
38.
Оператор з
обслуговування та
ремонту вагонів
3 - 5
Оператор
автоматической линии
по ремонту вагонов и
контейнеров
5
Оператор пункта
технического
обслуживания вагонов
3 - 4
39.
Оператор поста
централізації
2 - 4
Оператор поста
централизации
2 - 4
40.
Оператор сортувальної
гірки
4 - 6
Оператор
сортировочной горки
4 - 5
41.
Поїзний
електромеханік
5 - 6
Поездной
электромеханик
5 - 6
42.
Постачальник поїзних
документів
2
Доставщик поездных
документов

43.
Пресувальник колісних
пар
4 - 5
Прессовщик колесных
пар
4 - 5
44.
Приймальник поїздів
3 - 5
Приемщик поездов

45.
Прийомоздавальник
вантажу та багажу
2 - 3
Приемосдатчик груза и
багажа*
-
46.
Прийомоздавальник
вантажу та багажу в
поїздах
3
Приемосдатчик груза и
багажа в поездах*
-
47.
Пробивальник-
продувальник труб
2
Пробивальщик-
продувалыщик труб
2
48.
Провідник-
електромонтер
поштових вагонів
3
Проводник-
электромонтер
почтовых вагонов*
-
49.
Провідник із
супроводження
вантажів
3
Проводник по
сопровождению грузов*
-
50.
Провідник із
супроводження
локомотивів і
пасажирських вагонів
у неробочому стані
3
Проводник по
сопровождению
локомотивов и
пассажирских вагонов
в нерабочем
состоянии*
-
51.
Провідник
пасажирського вагона
3 - 5
Проводник
пассажирского вагона*
-
52.
Провідник
пасажирських вагонів
у парках відстою
вагонів
3
Проводник
пассажирских вагонов
в парках отстоя
вагонов*
-
53.
Провідник
службово-технічного
вагона
3
Проводник
служебно-технического
вагона*
-
54.
Провідник спецвагона
установ Держбанку
3
Проводник спецвагона
учреждений Госбанка*
-
55.
Промивальник котлів
паровозів
3
Промывальщик котлов
паровозов
3
56.
Промивальник-
пропарювач цистерн
3 - 5
Промывальщик-
пропарщик цистерн
3 - 5
57.
Регулювальник
швидкості руху
вагонів
2 - 5
Регулировщик скорости
движения вагонов
1 - 3
58.
Ремонтник штучних
споруд
2 - 7
Ремонтник
искусственных
сооружений
2 - 7
59.
Роздавальник
нафтопродуктів
3
Раздатчик
нефтепродуктов*
-
60.
Сигналіст
3 - 4
Сигналист
2 - 3
61.
Складач поїздів
3 - 6
Составитель поездов
3 - 5
62.
Слюсар-електрик з
обслуговування та
ремонту ескалаторів
2 - 6
Слесарь-электрик по
обслуживанию и
ремонту эскалаторов
1 - 6
63.
Слюсар-елетрик з
обслуговування та
ремонту
металоконструкцій
метрополітену
2 - 6
Слесарь-электрик по
обслуживанию и
ремонту
металлоконструкций
метрополитена
2 - 6
64.
Слюсар-електрик з
обслуговування та
ремонту устаткування
метрополітену
2 - 8
Слесарь-електрик по
обслуживанию и
ремонту оборудования
метрополитена
2 - 6
65.
Слюсар-електрик з
обслуговування та
ремонту станційного
та тунельного
устаткування
метрополітену
4 - 6
Слесарь-электрик по
обслуживанию и
ремонту станционного
и тоннельного
оборудования
метрополитена
3 - 6
66.
Слюсар з огляду та
ремонту локомотивів
на пунктах технічного
обслуговування
4 - 7
Слесарь по осмотру и
ремонту локомотивов
на пунктах
технического
обслуживания
4 - 6
67.
Слюсар зумпфового
агрегату
3 - 4
Слесарь зумпфового
агрегата
3 - 4
68.
Станційний робітник
2 - 3
Станционный рабочий
1 - 2
69.
Тунельний робітник
2 - 6
Тоннельный рабочий
1 - 5
70.
Черговий по переїзду
2 - 4
Дежурный по переезду
1 - 4
71.
Черговий стрілочного
поста
2 - 4
Дежурный стрелочного
поста
1 - 3

_______________

* Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. - М.: Экономика, 1990.

ПЕРЕЛІК

професій робітників, що були передбачені випуском 56 видання 1984 р. та іншими джерелами, із зазначенням їх назв за цим випуском

N
п/п
Професії за випуском
56 ЕТКС та іншими
джерелами
Діапа-
зон
розря-
дів
Професії, що розміщені в
цьому випуску
Діапа-
зон
розря-
дів
1
2
3
4
5
1.
Бригадир
(освобожденный) по
текущему содержанию
пути и искусственных
сооружений*
-
Бригадир (звільнений) з
поточного утримання й
ремонту колії та штучних
споруд
-
2.
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспорта и
метрополитенов*
-
Бригадир (звільнений)
підприємств залізничного
транспорту та
метрополітенів
-
3.
Водитель дрезины
3 - 6
Водій дрезини
3 - 6
4.
Водитель
транспортно-
уборочной машины*
-
Водій
транспортно-прибиральної
машини
3
5.
Вызывальщик
локомотивных и
поездных бригад*
-
Викликач локомотивних та
поїзних бригад
2
6.
Вязальщик
польстерных щеток
2 - 3
Вилучена
-
7.
Дежурный по переезду
1 - 4
Черговий по переїзду
2 - 4
8.
Дежурный стрелочного
поста
1 - 3
Черговий стрілочного
поста
2 - 4
9.
Доставщик поездных
документов*
-
Постачальник поїзних
документів
2
10.
Дренажник
2
Дренажник
2 - 3
11.
Кондуктор грузовых
поездов
2 - 4
Кондуктор вантажних
поїздів
2 - 4
12.
Контролер
автоматических
пропускных пунктов
метрополитена
2 - 3
Контролер автоматичних
пропускних пунктів
метрополітену
2 - 3
13.
Кочегар паровозов в
депо*
-
Кочегар паровозів у депо
3
14.
Машинист автомотрисы
5 - 6
Машиніст автомотриси
5 - 6
15.
Машинист
железнодорожного
водоснабжения
2 - 5
Машиніст залізничного
водопостачання
2 - 5
16.
Машинист зумпфового
агрегата
4 - 5
Машиніст зумпфового
агрегату
4 - 5
17.
Машинист
льдопогрузочной
машины
4 - 5
Вилучена
-
18.
Машинист моечной
установки
2 - 4
Машиніст мийної
установки
2 - 4
19.
Машинист мотовоза
4 - 6
Машиніст мотовоза
4 - 6
20.
Машинист
пескоподающей
установки
2 - 4
Машиніст
піскоподавальної
установки
2 - 4
21.
Машинист поворотной
и подъемной машин
моста
4 - 5
Машиніст поворотної і
підіймальної машин моста
4 - 5
22.
Машинист поливочного
поезда
6
Машиніст колійних машин
4 - 6
23.
Машинист
промывочно-
пропарочной станции
3 - 4
Уніфікована у професію
Машиніст установок з
обслуговування рухомого
складу
3 - 5
24.
Машинист
путеромонтной
летучки
5
Уніфікована у професію
Машиніст колійних машин
4 - 6
25.
Машинист
рельсошлифовального
поезда
6
Уніфікована у професію
Машиніст колійних машин
4 - 6
26.
Машинист самоходного
весоповерочного
вагона
6
Машиніст самохідного
вагоперевірочного вагона
6
27.
Машинист спецсостава
для транспортировки
рельсовых плетей
4
Уніфікована у професію
Машиніст колійних машин
4 - 6
28.
Машинист установки
по екипировке
рефрижераторного
подвижного состава
3 - 4
Уніфікована у професію
Машиніст установок з
обслуговування рухомого
складу
3 - 5
29.
Машинист уборочных
машин
3
Машиніст прибиральних
машин
2 - 3
30.
Машинист эскалатора
5 - 6
Машиніст ескалатора
5 - 6
31.
Мойщик-уборщик
подвижного состава
1 - 3
Мийник-прибиральник
рухомого складу
1 - 3
32.
Моторист поворотного
круга
2 - 3
Моторист поворотного
круга
2 - 3
33.
Моторист теплой
промывки котлов
паровозов
3
Моторист теплого
промивання котлів
паровозів
3
34.
Набивальщик валиков
и фильтров
2
Вилучена
-
35.
Наладчик контрольно-
измерительных
вагонов
6
Налагоджувальник
контрольно-вимірювальних
вагонів
6 - 7
36.
Наладчик путевых
машин и механизмов
4 - 6
Налагоджувальник
колійних машин та
механізмів
4 - 8
37.
Обходчик пути и
искусственных
сооружений
1 - 4
Обхідник колій та
штучних споруд
2 - 4
38.
Оператор
автоматической линии
по ремонту вагонов и
контейнеров
5
Уніфікована у професію
Оператор з
обслуговування та
ремонту вагонів
3 - 5
39.
Оператор
дефектоскопной
тележки
3 - 5
Оператор дефектоскопного
візка
4 - 6
40.
Оператор поста
централизации
2 - 4
Оператор поста
централізації
2 - 4
41.
Оператор по путевым
измерениям
4
Оператор колійних
вимірювань
4
42.
Оператор пункта
технического
обслуживания вагонов
3 - 4
Уніфікована у професію
оператор з
обслуговування та
ремонту вагонів
3 - 5
43.
Оператор
сортировочной горки
4 - 5
Оператор сортувальної
гірки
4 - 6
44.
Осмотрщик вагонов
3 - 4
Оглядач вагонів
3 - 5
45.
Осмотрщик-ремонтник
вагонов
3 - 6
Оглядач-ремонтник
вагонів
4 - 6
46.
Поездной
электромеханик
5 - 6
Поїзний електромеханік
5 - 6
47.
Прессовщик колесных
пар
4 - 5
Пресувальник колісних
пар
4 - 5
48.
Приемщик поездов*
-
Приймальник поїздів
3 - 5
49.
Приемосдатчик груза
и багажа
2
Прийомоздавальник
вантажу та багажу
2 - 3
50.
Приемосдатчик груза
и багажа в поездах*
-
Прийомоздавальник
вантажу та багажу у
поїздах
3
51.
Пробивальщик-
продувальщик труб
2
Пробивальник-
продувальник труб
2
52.
Проводник
пассажирского
вагона*
-
Провідник пасажирського
вагона
3 - 5
53.
Проводник
пассажирских вагонов
в парках отстоя
вагонов*
-
Провідник пасажирських
вагонів у парках відстою
вагонів
3
54.
Проводник по
сопровождению
грузов*
-
Провідник із
супроводження вантажів
3
55.
Проводник по
сопровождению
локомотивов и
пассажирских вагонов
в нерабочем
состоянии*
-
Провідник із
супроводження
локомотивів і
пасажирських вагонів у
неробочому стані
3
56.
Проводник служебно-
технического вагона*
-
Провідник
службово-технічного
вагона
3
57.
Проводник
спецвагонов
учреждений Госбанка*
-
Провідник спецвагона
установ Держбанку
3
58.
Проводник-
электромонтер
почтовых вагонов*
-
Провідник-електромонтер
поштових вагонів
3
59.
Промывальщик котлов
паровозов
3
Промивальник котлів
паровозів
3
60.
Промывальщик-
пропарщик цистерн
3 - 5
Промивальник-пропарювач
цистерн
3 - 5
61.
Раздатчик
нефтепродуктов*
-
Роздавальник
нафтопродуктів
3
62.
Регулировщик
скорости движения
вагонов
1 - 3
Регулювальник швидкості
руху вагонів
2 - 5
63.
Сигналист
2 - 3
Сигналіст
3 - 4
64.
Слесарь зумпфового
агрегата
3 - 4
Слюсар зумпфового
агрегату
3 - 4
65.
Ремонтник
искусственных
сооружений
2 - 7
Ремонтник штучних споруд
2 - 7
66.
Слесарь по осмотру и
ремонту локомотивов
на пунктах
технического
обслуживания
4 - 6
Слюсар з огляду та
ремонту локомотивів на
пунктах технічного
обслуговування
4 - 7
67.
Слесарь-электрик по
обслуживанию и
ремонту
металлоконструкций
метрополитена
2 - 6
Слюсар-електрик з
обслуговування та
ремонту
металоконструкцій
метрополітену
2 - 6
68.
Слесарь-электрик по
обслуживанию и
ремонту оборудования
метрополитена
2 - 6
Слюсар-електрик з
обслуговування та
ремонту устаткування
метрополітену
2 - 8
69.
Слесарь-электрик по
обслуживанию и
ремонту станционного
и тоннельного
оборудования
метрополитена
3 - 6
Слюсар-електрик з
обслуговування та
ремонту станційного та
тунельного устаткування
метрополітену
4 - 6
70.
Слесарь-электрик по
обслуживанию и
ремонту эскалаторов
1 - 6
Слюсар-електрик з
обслуговування та
ремонту ескалаторів
2 - 6
71.
Составитель поездов
3 - 5
Складач поїздів
3 - 6
72.
Станционный рабочий
1 - 2
Станційний робітник
2 - 3
73.
Тоннельный рабочий
1 - 5
Тунельний робітник
2 - 6
74.
Экипировщик
2
Екіпірувальник
2
75.
Электромонтер
контактной сети
1 - 6
Електромонтер контактної
мережі
2 - 7
76.
Электромонтер-
релейщик
2 - 6
Електромонтер-релейник
2 - 6
77.
Электромонтер связи
1 - 6
Уніфікована у професію
Електромонтер з
обслуговування та
ремонту апаратури і
пристроїв зв'язку
2 - 8
78.
Электромонтер
тяговой подстанции
2 - 6
Електромонтер тягової
підстанції
2 - 8
79.
Электромонтер
устройств
сигнализации,
централизации,
блокировки
4 - 6
Уніфікована у професію
Електромонтер з
обслуговування та
ремонту пристроїв
сигналізації,
централізації та
блокування
4 - 8

_______________

* Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады. - М.: Экономика, 1990.