МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.10.2004 N 911

Про внесення зміни до доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 66, частина 1)

З метою приведення професій працівників залізничного транспорту у відповідність до характеру та умов виконуваних робіт НАКАЗУЮ:

1. У випуск 66 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Залізничний транспорт і метрополітен" (частина 1 "Керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці") зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 04.08.2003 р. N 591v0591361-03, внести наступну зміну, виклавши професійну назву роботи "інструктор поїзних бригад" у редакції "інструктор резерву провідників".

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України довести зазначене доповнення до відома залізниць та підприємств залізничного транспорту.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

Міністр
Г.М.Кірпа

Додаток

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

професії

"Інструктор резерву провідників" (код КП 3439)

Завдання та обов'язки. Здійснює інструктаж поїзних бригад з питань обслуговування вагонів та утримання їх у справному стані, забезпечення безпеки руху, дотримання графіків руху поїздів. Контролює технологічний процес роботи поїзних бригад. Виконує контрольні поїздки з поїзними бригадами. Контролює: дотримання встановленого режиму роботи і відпочинку, норм з охорони праці; якісне обслуговування пасажирів; дотримання вимог трудової та виробничої дисципліни; правила з безпеки руху, пожежної безпеки, виробничої санітарії. Контролює усунення недоліків, згідно з заявками поїзних бригад на проведення ремонтів у вагонах. Контролює та дає рекомендації щодо необхідної інформації для пасажирів у вагонах, дотримання умов розміщення реклами в поїздах, встановленого репертуару аудіо- та відеопрограм в поїздах. Контролює забезпечення вагонів знімним інвентарем, постільною білизною, відповідно до затверджених норм, та їх якість. Проводить з поїзними бригадами технічне, теоретичне, практичне навчання безпосередньо у вагоні на діючих схемах та моделях. Забезпечує впровадження передових методів обслуговування пасажирів, підвищення технічного та економічного рівнів знань працівників поїзних бригад. Бере участь у постійно діючих комісіях з приймання пасажирських поїздів перед відправленням у рейс. Бере участь у розслідуванні недоліків, які допущено поїзними бригадами у роботі, та розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Перевіряє оформлення технічної та службової документації, яку веде поїзна бригада.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, відповідно до кола обов'язків; Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України; чинні інструкції, накази, розпорядження щодо роботи поїзних бригад; конструкцію і правила експлуатації пасажирських вагонів; схеми формування пасажирських поїздів; порядок екіпірування, приймання і здавання составів, нормативи часу на ці операції; організацію роботи поїзних бригад; Закон України "Про залізничний транспорт"; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією, пов'язаною з рухом поїздів: для бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.