МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство освіти України

01.10.1998

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці

та соціальної політики

України

ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ N 1 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 85)

Викласти кваліфікаційну характеристику нової професії "Гувернер" (код КП-5131) в такій редакції:

ГУВЕРНЕР

Завдання та обов'язки. Забезпечує догляд, оздоровлення, режимні процеси, вивчення і всебічний розвиток особистості дитини, її здібностей. Задовольняє інтелектуальні та емоційні потреби дитини, готує її до виконання необхідних соціальних ролей (зокрема, до навчання у школі), в разі потреби - захищає її життя, честь і гідність, використовуючи ефективні методи, засоби і форми роботи. Виховує у дитини повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Безпосередньо працює з батьками, надає їм консультаційну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхньої дитини.

Повинен знати: основні положення Конвенції про права дитини, законодавство України про освіту, інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства; правила та норми безпеки життєдіяльності: науково-педагогічні засади організації домашнього виховання дитини; вікові анатомо-фізіологічні, психічні особливості розвитку дитини дошкільного віку; основи вікової та педагогічної психології, сімейної психології, педіатрії, гігієни і дієтології дитини, долікарської допомоги; характеристику основних епох світової культури; дитячу літературу, найвидатніші твори мистецтва для дітей; закономірності взаємодії дитини з довкіллям; дитячі ігри та іграшки, їхні виховні можливості і функції; методику навчання грамоті, математичної підготовки до школи; методику навчання основам образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, музичного розвитку дитини; засоби та форми розвиткової діяльності та виховної роботи, прищеплення загальної культури, зокрема етичних навичок дитини, організації активного та творчого дозвілля дитини - індивідуально, в групах та сім'ї; поводження в екстремальних ситуаціях; історію рідного краю, міста, його визначні пам'ятки, культурні та навчальні заклади для дітей; основи етики, етикету, екологічної культури.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта і професійно-технічна освіта та стаж роботи за професією помічника вихователя або няньки не менше 1 року.