МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.11.2006 N 653

Про впровадження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 79 "Ветеринарна діяльність"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2003 року N 356 "Про затвердження Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004-2007 роки", яка передбачає розроблення галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників і запровадження їх на підприємствах, організаціях та установах, доповнення Класифікатора професій ДК 003:2005vb375609-05, vc375609-05 переліком професій (посад) НАКАЗУЮ:

1. Впровадити з 1 березня 2007 року, затверджений Міністерством аграрної політики України та погоджений Міністерством праці та соціальної політики України і Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 79 "Ветеринарна діяльність", що додається.

2. Установити, що кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців і робітників, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 79 "Ветеринарна діяльність" (далі - Довідник), є обов'язковими для застосування відповідно до Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуску 1, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336.

3. Вважати такими, що втратили чинність і не застосовуються на території України: "Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих" Выпуск N 70, раздел: "Работы и профессии рабочих в животноводстве" (М.: НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, 1984); Отраслевые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов системы Госагропрома СССР - М.: Агропромиздат, 1987.

4. Подальше ведення Довідника покласти на Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу (03035, м. Київ, Солом'янська пл., 2, тел. 244-08-08).

5. Контроль за впровадженням та відповідальність за випуск Довідника покласти на Управління організаційних структур і соціально-трудових відносин (Савицька О.П.).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Вербицького П.І.

Міністр
Ю.Ф.Мельник


( Довідник кваліфікаційних
характеристик професій
працівників Випуск 79
не наводиться )