МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство аграрної

політики України

28.12.1999

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці та

соціальної політики України,

Комітет України по водному

господарству

ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ N 2

до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 2. "Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги")

Викласти кваліфікаційну характеристику професії Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (код КП-8331.2) в такій редакції:

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Керування машинами категорії A

Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах до 30 кН включно, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних машин та пристроїв до них. Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Виконує під наглядом майстра-налагоджувальника з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування і ремонту тракторів цієї категорії, сільськогосподарських і меліоративних машин. Раціонально використовує пально-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Готує трактори, сільськогосподарські і меліоративні машини та знаряддя до зберігання. Виконує роботи з додержанням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів класу до 20 кН включно, гусеничних тракторів класу до 30 кН включно, технологічні регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин та способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин; особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних засобів захисту рослин; правила дорожнього руху і правила перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських та меліоративних машин; основи організації, оплати праці та економічних відносин у сільськогосподарському виробництві; правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та меліоративних машин; основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища; основні знання про призначення і властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеріалів, що застосовуються для виготовлення та ремонту деталей машин; основні властивості пально-мастильних матеріалів та охолодних рідин; способи і правила виконання слюсарних робіт; зміст і правила оформлення первинних документів щодо обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); норми виробітку і витрати пально-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт; шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, способи та засоби підвищення продуктивності праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A. Без вимог до стажу роботи.

Керування машинами категорії B

Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах класу більше 20 кН, гусеничних тракторах класу більше 30 кН, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи начіпні навантажувачі та бульдозери.

Повинен знати: правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів класу більше 20 кН, гусеничних тракторів класу більше 30 кН, та технологічне регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і B. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії A не менше 1 року.

Керування машинами категорії C

Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські роботи на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.

Повинен знати: правила, способи та особливості виконання робіт на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і C або A, B і C. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії A не менше 1 року.

Керування машинами категорії D

Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські роботи на самохідних кормозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.

Повинен знати: правила, способи та особливості виконання робіт на самохідних кормозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби запобігання втратам кормів під час збирання врожаю; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних кормозбиральних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і D або A, B і D. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії A не менше 1 року.

Керування машинами категорії E

Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські роботи на самохідних машинах для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів та ягід відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.

Повинен знати: правила, способи та особливості виконання робіт на самохідних машинах для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів та ягід відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби запобігання втратам під час збирання врожаю; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і E або A, B, і E. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії A не менше 1 року.

Керування машинами категорії F

Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські, меліоративні і дорожньобудівельні роботи із зрошення та осушення сільськогосподарських та інших земельних угідь на самохідних меліоративних машинах з причіпними та начіпними знаряддями, що агрегатуються з ними, та дорожньо-будівельних машинах, у тому числі на екскаваторах з ковшем місткістю до 0,65 куб. м включно.

Повинен знати: правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних та дорожньо-будівельних робіт на самохідних машинах, у тому числі на екскаваторах з ковшем місткістю до 0,65 куб. м включно, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби підвищення родючості грунтів; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних машин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва у вищих закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і F або A, B і F. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії A не менше 1 року.

Примітки:

1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії A, B, C, D, E, F) виконує роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування на рівні не нижче 3 розряду або слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів (керування машинами категорії F) 3 розряду.

2. Роботи з технічної експлуатації та керування тракторами, додержання правил дорожнього руху та інші роботи, загальні для всіх категорій трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва і названі в кваліфікаційній характеристиці категорії A, виконують трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва всіх кваліфікаційних категорій.

3. Для роботи на нових тракторах, самохідних сільськогосподарських, меліоративних і дорожньо-будівельних машинах тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва повинен пройти цільове навчання у закладах післядипломної освіти кваліфікованих робітників.