МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2012 № 537

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2012 р.

за № 414/20727

Про затвердження Правил пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м-2

Відповідно до підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України , затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 402, з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м-2, що додаються.

2. Главу 1 Правил пожежної безпеки в Україні , затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (із змінами), доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Дія цих Правил не застосовується до об’єктів площею до 300 м-2, за винятком тих, які згідно з Порядком розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 № 1324 (із змінами), віднесені до суб’єктів господарювання із високим та середнім ступенями прийнятного ризику, перелік яких розміщується на офіційному сайті Державної інспекції техногенної безпеки України".

У зв’язку з цим, абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

3. Державній інспекції техногенної безпеки України (Улинець Е.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
В. Балога
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

О.В. Пшеничка
Перший заступник Керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань
Г.В. Осовий
Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України
А.П. Клюєв
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
А.М. Близнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

24.02.2012 № 537

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2012 р.

за № 414/20727

ПРАВИЛА

пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м-2

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та є обов’язковими для виконання юридичними та фізичними особами - підприємцями незалежно від виду їх господарської діяльності та форм власності.

1.2. Правила встановлюють вимоги пожежної безпеки до об’єктів під час їх експлуатації. До таких об’єктів належать:

об’єкти площею до 30 м-2;

об’єкти площею від 30 м-2 до 300 м-2.

1.3. Дія цих Правил поширюється на об’єкти, що окремо розташовані або вбудовані (прибудовані) в інших будівлях та мають самостійний евакуаційний вихід назовні.

1.4. Ці Правила не поширюються на об'єкти площею до 300 м-2, які згідно з Порядком розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 № 1324 (із змінами), віднесені до суб’єктів господарювання із високим та середнім ступенями прийнятного ризику.

1.5. Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах покладається на їх власників. У разі якщо об’єкт перебуває у користуванні інших осіб, то забезпечення пожежної безпеки покладається на власника, якщо інше не передбачено у договорі.

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до об’єктів площею до 30 м-2

2.1. Приміщення об’єктів повинні оснащуватися вогнегасниками відповідно до Типових норм належності вогнегасників , затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153.

2.2. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень об’єктів, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

Установлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється у фінансових установах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів.

2.3. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей, повинні постійно освітлюватися електричним світлом.

2.4. Для зазначених об’єктів не допускається:

2.4.1. Розміщення на шляхах евакуації продукції та відходів.

2.4.2. Розміщення на відстані менше 1 м від електрощитків та безпосередньо під ними будь-яких предметів.

2.4.3. Розміщення на відстані менше 0,5 м від світильників, у яких використовуються лампи потужністю 100 Вт та більше, будь-яких предметів.

2.4.4. Експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією, застосування саморобних некаліброваних плавких вставок та подовжувачів, а також саморобного електронагрівального обладнання та інших приладів.

2.4.5. Експлуатація електронагрівальних приладів (масляних радіаторів та нагрівальних електропанелей із закритими нагрівальними елементами) з несправним індивідуальним електрозахистом та терморегулятором або без них.

2.4.6. Експлуатація пошкоджених розеток, відгалужувальних та з'єднувальних коробок, вимикачів та інших електровиробів.

2.4.7. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів, здійснені будь-яким способом, окрім опресування, зварювання, паяння або затискання (гвинтового, болтового тощо).

ІІІ. Вимоги пожежної безпеки до об’єктів площею від 30 м-2 до 300 м-2

Для об’єктів площею від 30 м-2 до 300 м-2 виконуються вимоги, передбачені для об’єктів площею до 30 м-2, зазначених у розділі II цих Правил, та додаткові вимоги:

на об’єкті необхідно здійснювати відключення від мережі електрообладнання після закінчення роботи, за винятком обладнання, що за вимогами технології працює цілодобово;

власник (орендар або інша особа, у користуванні якої перебуває об’єкт) об’єкта має забезпечувати вільний доступ (проїзд) до пожежних кранів (гідрантів) у будь-яку пору року (за їх наявності);

двері на шляхах евакуації мають відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень);

у будівлях, котрі мають два поверхи і більше, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях схеми евакуації людей на випадок пожежі;

шляхи евакуації повинні бути обладнані відповідними знаками безпеки згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 30.03.2007 № 71 ;

обладнання об’єктів системами протипожежного захисту здійснюється відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.5-51:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.12.2010 № 537 (із змінами).

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Е. Улинець