ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

28.12.2005 N 526

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2006 р.

за N 47/11921

Про затвердження Положення про лісові пожежні станції

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 N 870 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про лісові пожежні станції, що додається.

2. Управлінню контрольно-ревізійної роботи (Парфенюк В.А.):

2.1. Забезпечити подання наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

2.2. Довести Положення до Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового господарства, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу України.

3. Голові Рескомлісу АР Крим, начальникам обласних управлінь лісового господарства, керівникам підприємств, установ і організацій узяти Положення до керівництва та виконання.

4. Після набуття чинності цим Положенням уважати таким, що не застосовується на території України, "Положение о пожарно-химических станциях", затверджене наказом Держкомлісгоспу СРСР від 26 квітня 1974 р. N 109.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Бондаря А.О.

Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Заступник Міністра
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
В.О.ЧервонийА.В.Дашкевич
В.О.Романченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомлісгоспу

України

28.12.2005 N 526

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2006 р.

за N 47/11921

ПОЛОЖЕННЯ

про лісові пожежні станції

1. Загальна частина

1.1. Положення про лісові пожежні станції розроблено на виконання пункту 39 Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 N 870, Лісового кодексу України3852-12, Закону України "Про пожежну безпеку"3745-12 та Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 N 278z0328-05, зареєстрованих у Мін'юсті 24.03.2005 за N 328/10608 (далі - Правила).

1.2. Лісові пожежні станції (далі - ЛПС) створюються з метою запобігання, виявлення та гасіння лісових пожеж, здійснення контролю за додержанням Правил, проведення роз'яснювальної роботи серед населення тощо.

При недоцільності створення ЛПС в окремих структурних підрозділах постійних лісокористувачів створюються пункти зосередження протипожежного обладнання та інвентарю згідно з пунктом 2.7 Правил.

1.3. Для комплектування команд ЛПС постійними лісокористувачами створюються добровільні пожежні дружини.

1.4. Створення ЛПС та організація їх діяльності покладаються на постійних лісокористувачів.

1.5. У своїй діяльності ЛПС керуються чинним лісовим законодавством та цим Положенням.

1.6. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

зона діяльності (обслуговування) ЛПС - територія лісового фонду, офіційно закріплена за ЛПС з метою проведення попереджувальних профілактичних заходів, виявлення та ліквідації лісових пожеж;

клас природної пожежної небезпеки - показник, що характеризує лісові насадження за ступенем небезпеки виникнення в них пожеж;

клас пожежної небезпеки за умовами погоди - показник, що визначається з урахуванням температури повітря і кількості опадів за останні три доби, характеризує ступінь імовірності виникнення лісових пожеж;

команда ЛПС - особовий склад, закріплений за ЛПС на постійній основі (постійний підрозділ) та громадських засадах;

лісопожежна бригада - група осіб команди ЛПС, яка в разі потреби має самостійно гасити окремі лісові пожежі;

пожежний автомобіль - транспортний засіб, призначений для ліквідації пожеж;

пожежний спостережний пункт - споруда, спеціально обладнана для спостереження за певною територією лісового фонду з метою виявлення лісових пожеж;

пожежний інвентар - інвентар, призначений для гасіння лісових пожеж (лопати, сокири, граблі, бензопилки, хлопавки, торф'яні пожежні стволи, ранцеві лісові вогнегасники тощо);

пожежна техніка - технічні засоби для запобігання, обмеження розвитку, гасіння лісових пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей і природних ресурсів від їх наслідків;

сили і засоби пожежогасіння - команди ЛПС, пожежна й інша техніка, пожежний інвентар, вогнегасні хімічні речовини тощо, які закріплені за ЛПС.

1.7. Оплата праці працівників команд ЛПС за час їх участі в ліквідації лісових пожеж, проведення профілактичних протипожежних заходів, чергувань тощо, здійснюється згідно з чинним законодавством.

1.8. Контроль щодо діяльності ЛПС здійснюють керівники й уповноважені на те службові особи постійних лісокористувачів, на яких вони створені, фахівці Рескомлісу АР Крим, обласних управлінь лісового господарства та Держкомлісгоспу України, які займаються питанням охорони лісів від пожеж.

2. Основні завдання ЛПС

2.1. Основними завданнями ЛПС є:

2.2. Проведення профілактичних заходів щодо попередження виникнення лісових пожеж (виступи в засобах масової інформації, поширення листівок і пам'яток щодо додержання вимог Правил, розміщення біля доріг та в місцях масового відпочинку населення періодично поновлюваних плакатів, аншлагів, об'яв і оголошень на протипожежну тематику, систематична передача відповідних попереджень за допомогою мегафонів і звукопідсилювальних апаратів під час патрулювання, індивідуальні співбесіди під час зустрічі в лісі з відпочивальниками, туристами тощо).

2.3. Виявлення пожеж у лісових масивах з пожежних спостережних веж, щогл, пунктів, під час проведення наземного патрулювання, а також шляхом одержання повідомлень за наявною системою зв'язку, у тому числі від літаків/вертольотів авіаційної охорони лісів тощо.

2.4. Запобігання загибелі і травмуванню людей під час лісових пожеж.

2.5. Гасіння лісових пожеж (розвідка, локалізація, ліквідація), у разі потреби залучення додаткових сил і засобів пожежогасіння.

2.6. Щоденний нагляд за утриманням у робочому стані закріплених за ЛПС пожежної техніки, пожежного інвентарю та засобів зв'язку. Ведення документації щодо діяльності ЛПС.

3. Створення ЛПС

3.1. ЛПС створюються з урахуванням планів протипожежного впорядкування лісів постійних лісокористувачів, насамперед за наявністю значних площ хвойних насаджень перших трьох класів природної пожежної небезпеки (додаток 1) та з урахуванням існуючої мережі доріг (додаток 2), які дають змогу забезпечити своєчасну доставку сил і засобів пожежогасіння до місць можливого виникнення лісових пожеж.

3.2. Тип ЛПС, місце розташування, зона обслуговування, структура, чисельність особового складу, укомплектування пожежною технікою, засобами пожежогасіння і зв'язку тощо визначаються постійними лісокористувачами відповідно до Правил та цього Положення.

3.3. Залежно від класу природної пожежної небезпеки лісових масивів, лісорослинної зони, структури лісового фонду (типологічної, вікової тощо) і забезпеченості шляхами створюються ЛПС двох типів:

- першого типу (ЛПС-1) - на базі лісництв з метою забезпечення оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж у зоні діяльності (обслуговування) на початковій стадії та гасіння спільно із ЛПС другого типу великих лісових пожеж;

- другого типу (ЛПС-2) - переважно на центральних садибах постійних лісокористувачів, з більшою кількістю сил і засобів пожежогасіння для забезпечення швидкої ліквідації лісових пожеж у зоні діяльності (обслуговування) та великих лісових пожеж поза її межами; надання допомоги, у разі потреби, іншим лісокористувачам.

3.4. Площа зони діяльності (обслуговування) визначається класами природної пожежної небезпеки лісових масивів, розташованих у її межах, та часом, необхідним для доставки сил і засобів пожежогасіння до місця імовірного виникнення пожеж (додаток 3).

3.5. На ЛПС оформляються паспорт та відповідна документація (додатки 4 і 5).

4. Комплектування пожежних команд ЛПС

4.1. При кожній ЛПС організовується пожежна команда (далі - команда ЛПС).

4.2. Структура та чисельність команди ЛПС визначаються залежно від числа лісопожежних бригад, що входять до її складу. Кожна бригада, у разі потреби, має самостійно гасити окремі лісові пожежі.

Посади бригадира вводяться до складу команди ЛПС з кількістю лісопожежних бригад дві та більше.

4.3. Керівництво діяльністю ЛПС-1 покладається наказом керівника постійного лісокористувача на одного з інженерно-технічних працівників лісництва, що має відповідну фахову підготовку і досвід щодо гасіння лісових пожеж.

4.4. Начальник ЛПС-2 призначається наказом керівника постійного лісокористувача із звільненням від виконання інших обов'язків. Повинен мати відповідну фахову підготовку і досвід щодо гасіння лісових пожеж.

4.5. До команди ЛПС зараховуються особи, які досягли 18-річного віку та за станом здоров'я можуть виконувати покладені на них завдання.

4.6. Водії пожежних автомобілів та їх бойова обслуга, мотористи катерів і мотопомп зараховуються до складу команд ЛПС на постійній основі.

4.7. Бригадири лісопожежних бригад призначаються зі складу постійних працівників постійного лісокористувача і залучаються до гасіння лісових пожеж як члени добровільної пожежної дружини.

4.8. Робітники до лісопожежних бригад можуть прийматися на сезонну роботу або залучаються до гасіння пожеж як члени добровільної пожежної дружини постійного лісокористувача.

4.9. У постійних лісокористувачів, лісові масиви яких характеризуються високою природною пожежною небезпекою, команди ЛПС доцільно укомплектовувати постійними робітниками.

4.10. Перед початком пожежонебезпечного періоду, за планом, що затверджується постійним лісокористувачем, з командами ЛПС у польових умовах проводяться навчання з тактики і техніки гасіння лісових пожеж.

Таблиця 1

Рекомендована структура ЛПС

Назва посад і професій
працівників
Кількість, чол.
Примітка
ЛПС-1
ЛПС-2
1
2
3
4
Начальник (керівник)
ЛПС
1
1

Водії автомобілів
(мотоциклів)
1-2
2-5
Залежно від кількості
автомобілів
(мотоциклів)
Трактористи-машиністи
1
2-7
Залежно від кількості
тракторів і всюдиходів
Моторист катера
1
1-2
За наявності водних
шляхів транспорту
Бригадири лісопожежних
бригад
1
2-4
За кількістю
лісопожежних бригад
Робітники лісопожежних
бригад
4-9
8-16
За кількістю
лісопожежних бригад
Усього
9-15
16-35

5. Права й обов'язки начальника (керівника) та членів команди ЛПС

5.1. Начальник (керівник) ЛПС безпосередньо підпорядковується головному лісничому та керівнику постійного лісокористувача; у випадках, коли ЛПС створено у лісництві, - лісничому.

5.2. Начальник (керівник) ЛПС зобов'язаний:

- знати зону діяльності (обслуговування), стан шляхів, розміщення протипожежних бар'єрів і водойм, під'їзди до них, закріплену за станцією техніку та тактику гасіння лісових пожеж;

- організовувати та проводити перед початком і протягом пожежонебезпечного періоду заняття та тренування особового складу команди ЛПС з гасіння лісових пожеж та додержання норм і правил охорони праці;

- визначати обов'язки особового складу лісопожежних бригад, розподіляти між ними засоби пожежогасіння, зв'язку та транспорт;

- організовувати чітку роботу команди ЛПС та закріпленої техніки;

- забезпечувати дотримання особовим складом команди ЛПС вимог безпечного ведення робіт під час гасіння лісових пожеж;

- керувати особовим складом команди ЛПС під час виконання робіт на території зони діяльності (обслуговування);

- з моменту одержання повідомлення про виникнення лісової пожежі в зоні діяльності (обслуговування) або розпорядження від керівництва постійного лісокористувача забезпечувати негайний виїзд команди ЛПС або окремої лісопожежної бригади до місця пожежі та керувати її гасінням до прибуття вищої службової особи;

- забезпечувати догляд за технікою, інвентарем тощо, закріпленими за ЛПС, організовувати їх ремонт та належне зберігання;

- вести відповідну документацію щодо роботи ЛПС та облік часу, витраченого на чергування, обслуговування закріпленої за ЛПС техніки, гасіння пожеж тощо.

5.3. Якщо в зоні діяльності ЛПС одночасно виникає декілька осередків пожеж, начальник (керівник) ЛПС безпосередньо керує гасінням пожежі в найскладніших умовах, одночасно підтримуючи зв'язок з іншими самостійно діючими лісопожежними бригадами. За неможливості ліквідувати пожежу силами своєї команди повідомляє головному лісничому або керівнику постійного лісокористувача про необхідність допомоги.

5.4. Начальник (керівник) ЛПС має право:

- перевіряти стан пожежної безпеки всіх виробничих об'єктів у зоні діяльності ЛПС;

- виходити з пропозиціями до головного лісничого або керівника постійного лісокористувача щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки в лісах;

- надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення діяльності, матеріально-технічного забезпечення та заохочення команд ЛПС.

5.5. Бригадир лісопожежної бригади підпорядковується безпосередньо начальнику (керівнику) ЛПС і зобов'язаний:

- знати способи гасіння лісових пожеж з використанням наявних засобів пожежогасіння та інвентарю, закріплених за ЛПС;

- уміти професійно застосовувати пожежну та іншу техніку під час гасіння лісових пожеж, а також володіти навичками радіозв'язку;

- організовувати роботу лісопожежної бригади в умовах гасіння різних видів лісових пожеж;

- проводити профілактичні протипожежні заходи;

- перевіряти знання і забезпечувати виконання кожним членом бригади покладених на нього обов'язків;

- забезпечувати збереження закріплених за лісопожежною бригадою інвентарю, засобів пожежогасіння та зв'язку, підтримання їх у справному стані;

- забезпечувати контроль за додержанням особовим складом бригади чинних норм і правил безпеки праці.

5.6. Водій пожежного і бортового вантажного автомобіля, тракторист-машиніст лісопожежного агрегата, бульдозера, трактора, лісопожежного всюдихода і моторист лісопожежного катера підпорядковуються начальнику (керівнику) ЛПС або бригадиру лісопожежної бригади і зобов'язані:

- знати та вміти використовувати закріплену за ним техніку, здійснювати догляд за нею та її поточний ремонт;

- за розпорядженням начальника (керівника) ЛПС або бригадира окремо діючої лісопожежної бригади виїжджати на закріпленій техніці до місця пожежі та виконувати вказівки керівника гасіння лісової пожежі;

- додержуватися чинних норм і правил безпеки праці.

5.7. Робітники лісопожежної бригади підпорядковуються начальнику (керівнику) ЛПС або бригадиру і повинні:

- знати способи гасіння лісових пожеж з використанням закріпленої за бригадою пожежної та іншої техніки, інвентарю, засобів пожежогасіння, машин і механізмів та вміти професійно користуватися ними;

- за сигналом тривоги займати номери бойової обслуги на закріпленій за бригадою пожежній техніці, виїжджати до місця лісової пожежі і вчасно виконувати розпорядження бригадира або іншого керівника гасіння лісової пожежі;

- під час гасіння лісової пожежі не залишати своєї позиції без дозволу бригадира або іншого керівника гасіння (за винятком явної небезпеки для власного життя), уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим;

- утримувати у справному стані закріплений пожежний інвентар та вміло застосовувати його під час гасіння лісових пожеж;

- додержуватися чинних норм і правил безпеки праці.

6. Оснащення ЛПС

6.1. ЛПС забезпечуються приміщеннями для розміщення особового складу пожежних команд, зберігання пожежної техніки, інвентарю, засобів зв'язку тощо.

6.2. Поруч із ЛПС розміщуються:

- пожежний спостережний пункт, вежа (щогла);

- пожежний резервуар місткістю не менше 10 куб.м (ЛПС-2) або колодязь, гідрант, артезіанська свердловина тощо;

- майданчик, пристосований для сушіння пожежних рукавів;

- майданчик для миття пожежних автомобілів або автоцистерн;

6.3. Пожежна техніка, інвентар та засоби зв'язку, що є на озброєнні ЛПС, мають бути придатними для негайного застосування.

Таблиця 2

Рекомендований перелік оснащення ЛПС

Найменування
Одиниця
виміру
Кількість
Примітка
ЛПС-1
ЛПС-2
1
2
3
4
5
Пожежний автомобіль або
цистерна, пожежний
всюдихід або лісовий
пожежний агрегат
шт.
1
2

Автомобіль бортовий
підвищеної прохідності
вантажопідйомністю
0,8-2,2 т
шт.
1
2

Патрульний автомобіль
підвищеної прохідності
шт.
-
1

Мотоцикл з коляскою
шт.
1
1-2

Катер лісопожежний або
човни моторні на
4-5 чол.
шт.
1
1-2
За наявності
водних шляхів
Пожежні мотопомпи
шт.
1
2-3

Напірні пожежні рукави
м. п.
150-200
300-400
Крім тих, що
входять до
комплекту
мотопомп і
автоцистерн
Стволи торф'яні
шт.
1
1-2
За наявності у
зоні діяльності
торфовищ
Знімні пожежні цистерни
або гумові ємності для
води місткістю
800-1500 л
шт.
1-2
3-4

Трактори класу 0,9-3,0 т
для роботи з
ґрунтообробним або
землерийним знаряддям
шт.
1
2-3

Ранцеві лісові
вогнегасники-
обприскувачі
шт.
10-20
20-50

Бензопилки
шт.
1-2
2-5

Лопати
шт.
50
100

Сокири
шт.
10
20

Граблі
шт.
10
20

Каністри місткістю 20 л
для перевезення палива
для мотопомп та
бензопилок
шт.
5
10

Переносні радіостанції
або засоби мобільного
зв'язку
шт.
3-4
6-10

Черговий спецодяг,
взуття та засоби захисту
комплект
За кількістю членів постійної
команди
Бідони чи каністри для
питної води місткістю
20 л
шт.
2-4
4-10

Кухлі для питної води
шт.
3-5
10-20

Аптечки першої медичної
допомоги
шт.
2
5

За поданням начальника (керівника) ЛПС додаткова кількість тракторів, автомобілів, бульдозерів, іншої техніки та засобів пожежогасіння залучається шляхом зняття їх з інших робіт.

6.4. Після закінчення пожежонебезпечного періоду пожежна техніка, інвентар та засоби зв'язку ремонтуються і зберігаються в приміщенні ЛПС.

6.5. Зв'язок між ЛПС, підприємствами, авіавідділеннями, патрульними вертольотами (літаками) здійснюється за допомогою телефонної мережі, наявних засобів радіо та мобільного зв'язку.

6.6. На кожній ЛПС, у зоні діяльності якої здійснюється авіаційне патрулювання лісів, організовується пункт приймання донесень від екіпажу повітряного судна та влаштовується посадочний майданчик для вертольота.

7. Гасіння лісових пожеж

7.1. Робота команд ЛПС здійснюється з урахуванням класу природної пожежної небезпеки лісових насаджень у зоні діяльності (обслуговування) та класу пожежної небезпеки за умовами погоди (додаток 6).

7.2. У святкові та вихідні дні (з третім і більш високими класами пожежної небезпеки за умовами погоди) до чергування на ЛПС особовий склад пожежних команд залучається у кількості, необхідній для укомплектування бойової обслуги пожежної техніки.

7.3. Особовий склад команд ЛПС під час гасіння лісових пожеж підпорядковується відповідному керівнику гасіння.

7.4. Основна форма організації праці на гасінні лісових пожеж силами ЛПС - лісопожежна бригада ЛПС, яка формується на базі пожежного автомобіля (агрегата).

7.5. Залежно від місцевих умов на ЛПС-1 створюються 1-2 бригади, на ЛПС-2 - до 3-4 бригад.

7.6. Особовий склад бригади ЛПС становить від 4 до 6 осіб.

7.7. Для гасіння невеликих лісових пожеж зі складу бригади можуть формуватися пожежні групи, кількісний склад яких визначається відповідно до класу пожежної небезпеки за умовами погоди та місцевими умовами.

7.8. Постійні лісокористувачі, лісові насадження яких обслуговуються авіаційною охороною, взаємодіють з відповідними відділеннями Української державної бази авіаційної охорони лісів Держкомлісгоспу України.

7.9. За розпорядженням керівництва постійних лісокористувачів, у складі яких функціонують ЛПС, їх особовий склад з пожежною технікою і засобами пожежогасіння може направлятися для надання допомоги іншим лісокористувачам.

Заступник начальника управління
контрольно-ревізійної роботи
Держкомлісгоспу України


В.П.Білоус

Додаток 1

до п. 3.1 Положення

ШКАЛА ОЦІНКИ

лісових ділянок за ступенями небезпеки виникнення в них пожеж

Клас
природної
пожежної
небезпеки
Об'єкт загорання
(характерні типи лісу і
зрубів, інші категорії
насаджень і безлісих
просторів)
Найбільш імовірні види
пожеж, умови і тривалість
періоду їх можливого
виникнення і поширення
1 висока
Хвойні молодняки.
Суцільні зруби, типи
зрубів на суходолах, у
борах. Розладнані, ті,
що відмирають, і дуже
пошкоджені деревостани
(сухостійні ділянки
вітровалу й вітролому,
недоруби), ділянки
вибіркових та
поступових рубок
Протягом усього
пожежонебезпечного періоду
можливі низові пожежі, а на
ділянках з наявністю
деревостану - верхові. На
зрубах на суходолі особливо
значна пожежна небезпека
навесні, а в деяких
районах - і восени
2 вище
середньої
Захаращені згарища.
Сосняки в суборах з
наявністю соснового
підросту або підліску з
ялівця вище середньої
густоти
Низові пожежі можливі
протягом усього
пожежонебезпечного періоду,
верхові - у періоди пожежних
максимумів
3 середня
Сосняки в сугрудках,
ялинники в раменях
Низові й верхові пожежі
можливі в період літнього
пожежного максимуму
4 нижче
середньої
Суцільні зруби в
сугрудках листяних
порід
Виникнення пожеж (передусім
низових) можливе в зрубах у
періоди весняного й
осіннього пожежних
максимумів або в період
літнього максимуму
5 низька
Широколистяні ліси в
грудах
Виникнення пожежі можливе
тільки за дуже несприятливих
умов (тривала посуха)

Пожежна небезпека встановлюється на клас вище:

- для хвойних насаджень, будова яких або інші особливості сприяють переходу низової пожежі у верхову (густота, високий підріст хвойних, значна захаращеність тощо);

- для невеликих ділянок лісу на суходолах, оточених насадженнями з підвищеною горючістю;

- для лісових насаджень, що прилягають до доріг загального користування, залізниць або розташованих у безпосередній близькості до виробництв, що створюють додаткову загрозу виникнення лісових пожеж.

Заступник начальника управління
контрольно-ревізійної роботи
Держкомлісгоспу України


В.П.Білоус

Додаток 2

до п. 3.1 Положення

НОРМАТИВИ

мережі доріг

Клас
природної
пожежної
небезпеки
Лісорослинна зона
Норматив доріг, км/тис. га, на
рельєфі
рівнинному
пересіченому
гірському
1 висока
Полісся
Лісостеп
Степ
Гірський Крим
Карпати
40
51
57
-
-
43
55
61
-
-
-
-
-
64
48
2 вище
середньої
Полісся
Лісостеп
Степ
Гірський Крим
Карпати
38
49
54
-
-
41
52
58
-
-
-
-
-
61
46
3 середня
Полісся
Лісостеп
Степ
Гірський Крим
Карпати
36
45
50
-
-
38
48
54
-
-
-
-
-
56
42
4 нижче
середньої
Полісся
Лісостеп
Степ
Гірський Крим
Карпати
34
42
47
-
-
36
45
50
-
-
-
-
-
52
39
5 низька
Полісся
Лісостеп
Степ
Гірський Крим
Карпати
29
36
40
-
-
31
39
43
-
-
-
-
-
45
34

Заступник начальника управління
контрольно-ревізійної роботи
Держкомлісгоспу України


В.П.Білоус

Додаток 3

до п. 3.4 Положення

РАДІУСИ

можливого обслуговування площ лісового фонду лісовими пожежними станціями залежно від класу пожежної небезпеки насаджень та швидкості руху транспорту

Клас
природної
пожежної
небезпеки
Радіуси зони обслуговування ЛПС (км)
при швидкості руху транспорту,
км/год.
Час доставки
сил і засобів
пожежогасіння
транспортом
20
25-30
40
50
1
5
8
10
12
15 хвилин
2
10
15
20
25
30 хвилин
3
20
30
40
50
1 година
4
40
60
80
100
2 години
5
40
60
80
100
2 години

Заступник начальника управління
контрольно-ревізійної роботи
Держкомлісгоспу України


В.П.Білоус

Додаток 4

до п. 3.5 Положення

(Титульний аркуш)

ПАСПОРТ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖНОЇ СТАНЦІЇ

   Місце розміщення ЛПС: 
 
   Держлісгосп _________________________________________________ 
 
   Лісництво ___________________________________________________ 
 
   Населений пункт (квартал) ___________________________________ 
 
   Зона діяльності (обслуговування) ЛПС: 
 
   Номери кварталів та їх загальна площа: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
   Разом загальна площа ____________ га, 
 
   у тому числі: 
 
   лісові землі __________ га, з них вкриті лісовою рослинністю 
_________ га; 
 
   нелісові землі _________________га 
 
 
           (Аркуш 1 паспорта ЛПС) 
 
   Викопіювання з плану лісонасаджень у зоні обслуговування ЛПС 
 
   Умовні позначення: 
 
   Лісова пожежна станція 1 типу 
   (колір чорний) .............................................. 
 
   Лісова пожежна станція 2 типу 
   (колір чорний) .............................................. 
 
   Межа території, що обслуговується станцією 
   (колір чорний) .............................................. 
 
   Пункт зосередження дрібного пожежного інвентарю 
   (колір чорний) .............................................. 
 
   Пожежний спостережний пункт (вежа, щогла тощо) 
   (колір чорний) .............................................. 
 
   Протипожежний бар'єр, цифра - ширина смуги, м 
   (колір чорний) .............................................. 
 
   Мінералізована смуга, цифра - ширина смуги, м 
   (колір чорний) .............................................. 
 
   Пожежне водоймище, цифра - місткість водойми, куб. м 
   (колір чорний) .............................................. 
 
      Класи природної пожежної небезпеки насаджень 
            (лісових ділянок) 
 
------------------------------------------------------------------ 
|  КЛАС  |  1   |  2   |  3   |  4   |  5  | 
|----------+----------+----------+----------+----------+---------| 
| КОЛІР  | червоний | рожевий | жовтий | зелений | синій | 
------------------------------------------------------------------ 

(Аркуш 2 паспорта ЛПС)

СПИСОК

особового складу команди ЛПС

Посада
Прізвище та
ініціали
Кваліфіка-
ція
Стаж
роботи,
років
Номер і
дата наказу
про
призначення
Номер і
дата
наказу
про
звільнен-
ня
1
2
3
4
5
6
(Аркуш 3 паспорта ЛПС)

ПЕРЕЛІК

пожежної техніки, інвентарю та засобів зв'язку, що постійно закріплені за ЛПС

Найменування
Тип,
марка
Номери
Рік
випуску
Дата
зараху-
вання
Відмітка
про
ремонти
двигун
шасі
рама
1
2
3
4
5
6
7
8
Заступник начальника управління
контрольно-ревізійної роботи
Держкомлісгоспу України


В.П.Білоус

Додаток 5

до п. 3.5 Положення

Документація ЛПС

ЖУРНАЛ

закріплення за особовим складом команди ЛПС пожежної техніки, інвентарю та засобів зв'язку

Найменування,
марка
Державний
номер
Прізвище
та
ініціали
Посада
Дата
Примітка
закріп-
лення
вилуче-
ння
1
2
3
4
5
6
7Список бойової обслуги

пожежних автомобілів (агрегатів) ЛПС

Пожежний автомобіль,
мотопомпа тощо
Пожежне устаткування
та інструмент
Склад бойової
обслуги
Примітка
1
2
3
4
ЖУРНАЛ

обліку інструктажів, технічних навчань та тренувань, що проведені з особовим складом ЛПС

Дата
Тема,
відпрацьовані
питання
Кількість
годин
Список
присутніх
на навчанні
Посада та підпис
особи, яка
проводила навчання
чи тренування
1
2
3
4
5


   Рескомліс АР Крим, ОУЛГ 
   _________________________ лісове господарство 
   ______________________ лісництво 

КАРТА ОБЛІКУ РОБОТИ ЛПС

за ________________ 200__р.

Найменування
позиції
Числа місяця
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Клас пожежної
небезпекиКількість членів
команди ЛПС, які
чергували, чол.Кількість виїздів
і їх загальна
тривалість,
од./год.Кількість членів
команди, що брали
участь у виїздах,
чол.Кількість пожеж,
що виникли в зоні
обслуговуванняКількість пожеж,
ліквідованих
силами ЛПСКількість пожеж
поза зоною
обслуговування, до
гасіння яких
залучалась ЛПСЗаступник начальника управління
контрольно-ревізійної роботи
Держкомлісгоспу України


В.П.Білоус

Додаток 6

до п. 7.1 Положення

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

команди ЛПС в залежності від класу пожежної небезпеки за умовами погоди

Клас
пожежної
небезпеки
за
умовами
погоди та
комплек-
сний
показник
Регламент роботи лісової пожежної станції
1
2
I клас
комплек-
сний
показник
до 400 -
відсутні-
сть
пожежної
небезпеки
Чергування на пожежній вежі/щоглі не ведеться. Може
проводиться наземне патрулювання у місцях
найвірогіднішого виникнення лісових пожеж. Особовий
склад команд ЛПС (крім бригад, укомплектованих за
принципом добровільних пожежних дружин, які
залучаються до гасіння пожеж безпосередньо з
виробництва) займається тренуванням, підготовкою
спорядження та пожежної техніки або за розпорядженням
керівництва постійних лісокористувачів залучається до
виконання запобіжних (профілактичних) протипожежних
заходів на обслуговуваній станцією території з тією
умовою, що з настанням пожежонебезпечної погоди він
повинен бути негайно зосереджений на станції
Авіапатрулювання не проводиться. Можуть виконуватись
польоти для контролю:
- за станом діючих пожеж;
- за додержанням правил пожежної безпеки в лісі
II клас
комплекс-
ний
показник
від 401
до 1000 -
мала
пожежна
небезпека
Чергування на пожежних спостережних пунктах та наземне
патрулювання на ділянках, віднесених до I та II класів
природної пожежної небезпеки, а також у місцях
масового відпочинку людей з 9-ї до 18-ї години. Водії
пожежних автомобілів та їх бойова обслуга (постійний
штат) перебувають у місцях чергування та займаються
тренуванням, підготовкою техніки, спорядження тощо
Авіапатрулювання проводиться через 1-2 дні, а за
наявності пожеж - одноразово щоденно
III клас
комплек-
сний
показник
від 1001
до 3000 -
середня
пожежна
небезпека
Чергування на пожежній вежі/щоглі, наземне
патрулювання в місцях найвірогіднішого виникнення
пожеж з 9-ї до 19-ї години. Протипожежне устаткування,
апаратура та інвентар повинні бути навантажені на
транспортні засоби відповідно до розкладу. Пожежна
техніка перебуває в повній готовності до застосування.
Команди ЛПС (постійний штат), якщо вони не зайняті на
гасінні пожеж, з 9-ї до 19-ї години перебувають у
місцях чергування. Засоби пожежогасіння і транспорт
призначені для лісопожежних бригад ЛПС та місцевого
населення, мають бути перевірені і готові до
застосування.
Авіапатрулювання проводиться одноразово
щоденно, а за наявності пожеж - дворазово щоденно
IV клас
комплек-
сний
показник
від 3001
до 5000 -
висока
пожежна
небезпека
Чергування на пожежних спостережних пунктах ведеться з
8-ї години ранку і до настання темряви. Постійна
команда ЛПС перебуває, якщо не задіяна на гасінні
пожеж, що виникли раніше, у повній готовності до
виїзду на місце їх виникнення. Окремі групи із
засобами пожежогасіння можуть направлятися для
патрулювання ділянок, найнебезпечніших у пожежному
плані. Вони повинні підтримувати постійний зв'язок з
начальником ЛПС або черговим у разі негайного виїзду
на пожежу, що виявлена іншими засобами в зоні їх
чергування.
Лісопожежні бригади ЛПС повинні бути
приведені в повну готовність до гасіння пожеж.
Закріплені за ними засоби пожежогасіння і транспорт -
перевірені і розташовані поблизу місць роботи
Авіапатрулювання проводиться дворазово щоденно, а за
наявності пожеж - триразово щоденно
V клас
комплек-
сний
показник
більше
5000 -
надзви-
чайна
пожежна
небезпека
Чергування на пожежних спостережних пунктах ведеться з
8-ї години ранку і до настання темряви. Постійна
команда ЛПС перебуває, якщо не задіяна на гасінні
пожеж, що виникли раніше, у повній готовності до
виїзду на місце їх виникнення. Наземне патрулювання
може проводиться протягом усього світлового часу, а в
найнебезпечніших місцях - цілодобово.
На допомогу залучаються лісопожежні бригади, а також
збільшується чисельність команди за рахунок постійних
робітників та інших працівників постійних
лісокористувачів. Командам ЛПС додатково надається
техніка з основного виробництва (бульдозери, трактори
з ґрунтообробним знаряддям, транспорт).
Окремі бригади зі складу команд (за умови збереження
основних сил і засобів пожежогасіння в місцях
постійного базування) зосереджуються, по змозі,
ближче до пожежонебезпечних ділянок лісу.
Авіапатрулювання проводиться триразово щоденно

У наведені величини комплексного показника для кожного з класів пожежної небезпеки можуть уноситися зміни, які затверджуються для даної місцевості та пожежонебезпечного періоду Держкомлісгоспом України за поданням обласних управлінь лісового господарства та Української державної бази авіаційної охорони лісів.

Заступник начальника управління
контрольно-ревізійної роботи
Держкомлісгоспу України


В.П.Білоус