МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

03.08.2005 N 430

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 серпня 2005 р.

за N 919/11199

Про затвердження Інструкції зі службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку

N 376 від 21.06.2010 )

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 N 20302030-2003-п, та з метою організації належного розслідування пожеж на залізничному транспорті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію зі службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті, що додається, яка набирає чинності з 01.11.2005.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Афтаназів З.С.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Після державної реєстрації довести цей наказ до відома працівників залізничного транспорту, організувати його вивчення та проведення позапланового протипожежного інструктажу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 05.01.95 N 8 "Про затвердження Інструкції з службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за N 17/553.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - генерального директора Укрзалізниці Афтаназіва З.С.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
Є.А.Червоненко

М.О.Горбенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

03.08.2005 N 430

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 серпня 2005 р.

за N 919/11199

ІНСТРУКЦІЯ

зі службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508508-94-п "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.94 N 77-94-п, Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 N 20302030-2003-п, Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 N 567z0857-00 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за N 857/5078, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.03.2004 N 119z0392-04 "Про затвердження форми звітності про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; форми акта про пожежу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2004 за N 392/8991, установлює обов'язковий для всіх підприємств, організацій і установ залізничного транспорту України порядок службового розслідування, обліку пожеж та їх наслідків.

1.2. Службове розслідування пожеж на підприємствах, в установах, організаціях та рухомому складі залізничного транспорту проводиться в усіх випадках з метою встановлення причин їх виникнення і розвитку, визначення збитків, ефективності організації гасіння, виявлення ступеня відповідальності безпосередніх винуватців чи посадових осіб, які порушили вимоги пожежної безпеки.

1.3. Облік пожеж і наслідків від них проводиться з метою аналізу обставин їх виникнення і прийняття рішення відповідно до законодавства, прогнозування кризових явищ, розробки запобіжних заходів і своєчасного реагування на обставини, які складаються, та проведення профілактичної роботи, спрямованої на забезпечення безпеки людей, збереження від вогню матеріальних цінностей, створення умов для успішного гасіння пожеж.

1.4. Пожежею вважається неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі й просторі.

1.5. Поняття, що використовуються у цій Інструкції, наведені у Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 N 2030.

2. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ, ПЕРВИННОГО ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПОЖЕЖУ

2.1. Керівники залізничних підприємств, установ, організацій, начальники станцій (далі - керівники підприємств), на об'єктах яких сталася пожежа, незалежно від місця розташування об'єкта зобов'язані негайно повідомити про даний випадок диспетчеру центрального пункту пожежного зв'язку загону воєнізованої охорони, у найближчий пожежний підрозділ воєнізованої охорони Укрзалізниці за місцем дислокації об'єкта, черговому по дирекції залізничних перевезень, а також до вищого за підпорядкуванням органу управління.

Начальник (диспетчер центрального пункту пожежного зв'язку) загону воєнізованої охорони, черговий по дирекції залізничних перевезень негайно доповідають про пожежу за підлеглістю - начальнику (диспетчеру центрального пункту пожежного зв'язку) служби воєнізованої охорони залізниці, начальнику дирекції залізничних перевезень, старшому диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень залізниці, які доповідають начальнику залізниці та начальникам причетних служб.

При виникненні аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, що супроводжуються пожежами, керівники підприємств відповідно до Правил безпеки та порядку ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 N 567 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за N 857/5078, організовують виклик на ліквідацію наслідків пожежі спеціалістів служб вантажовідправників, формувань цивільного захисту чи найближчих підприємств згідно з планами взаємодії.

2.2. Первинне повідомлення про пожежу в Укрзалізницю подається негайно, але не пізніше двох годин з моменту її виникнення:

2.2.1. Начальником служби воєнізованої охорони залізниці - в Управління воєнізованої охорони.

2.2.2. Начальником служби залізниці, у господарстві якої виникла пожежа, - у відповідне Головне управління (Управління) Укрзалізниці.

2.2.3. Старшим диспетчером оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень залізниці - головному диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу Головного управління перевезень Укрзалізниці.

2.2.4. Керівником підприємства, безпосередньо підпорядкованого Укрзалізниці, - у відповідне за підпорядкованістю Головне управління (Управління) Укрзалізниці та в Управління воєнізованої охорони.

2.3. Первинне повідомлення про пожежу, що надійшло від залізниць, об'єднань та підприємств Укрзалізниці, передається Міністерству транспорту та зв'язку України через засоби факсимільного зв'язку негайно після отримання інформації, але не пізніше трьох годин після виникнення пожежі:

у неробочий час, вихідні та святкові дні - головним диспетчером оперативно-розпорядчого відділу Головного управління перевезень Укрзалізниці оперативному черговому Міністерства транспорту та зв'язку України. У перший за вихідним або святковим робочий день ця інформація підтверджується листом Укрзалізниці за підписом заступника Генерального директора;

у робочий час - Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці Управлінню безпеки Міністерства транспорту та зв'язку України листом Укрзалізниці за підписом заступника Генерального директора Укрзалізниці.

Форма повідомлення про пожежу на залізничному транспорті наведена в додатку 1 до цієї Інструкції.

2.4. У первинному повідомленні про пожежу повинні бути вказані всі обставини виникнення пожежі, з'ясовані на даний час.

2.5. Після уточнення обставин, але не пізніше 12 годин з часу виникнення пожежі, начальник служби воєнізованої охорони залізниці зобов'язаний повідомити в Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці дані про пожежу за встановленою формою (додаток 2 до цієї Інструкції).

У ці самі терміни начальник станції, у межах якої було виявлено пожежу і (або) здійснювалось її гасіння, а при пожежі в рухомому складі, що знаходиться на перегоні, начальник станції, з якої відправлено (яку прослідував) поїзд, дає телеграфне повідомлення при пожежах у навантажених вагонах, контейнерах станціям відправлення і призначення, начальникам служби комерційної роботи та маркетингу і служби воєнізованої охорони своєї залізниці, залізниці відвантаження і в копії Головному комерційному управлінню Укрзалізниці.

2.6. При виникненні пожежі у вантажному, дизель- або електропоїзді, електровозі, тепловозі та іншому рухомому складі машиніст локомотива зобов'язаний:

2.6.1. Загальмувати поїзд і після його зупинки терміново сповістити про це по радіозв'язку машиністам парних і непарних поїздів, що слідують перегоном, черговим по станціях, що обмежують перегін, поїзному диспетчеру; через чергового по станції викликати пожежні підрозділи Державної пожежної охорони МНС України або пожежний поїзд.

2.6.2. У разі виникнення пожежі у вантажному поїзді розкрити пакет з перевізними документами і визначити вид вантажу, що горить, а також наявність у складі поїзда вагонів з небезпечними вантажами і супроводжуваних провідниками, повідомити чергових по станціях і поїзного диспетчера про вид вантажу, що горить, та наявність вагонів з небезпечними вантажами і супроводжуваних провідниками.

2.7. При виникненні пожежі у вагоні пасажирського поїзда начальник поїзда повинен повідомити машиніста локомотива, який зобов'язаний діяти згідно з пунктом 2.6.1 цієї Інструкції.

2.8. Про кожну пожежу протягом доби після її ліквідації складається акт про пожежу комісією у складі не менше трьох чоловік, яка очолюється представником начальницького складу воєнізованої охорони залізниці чи керівником гасіння пожежі. До складу комісії включаються представники адміністрації об'єкта (власника), а також потерпілий. Крім цього, до складу комісії можуть включатися представники органів внутрішніх справ, страхових організацій (компаній) та інші особи. Форма акта про пожежу наведена в додатку 3 до цієї Інструкції.

Акт про пожежу, на гасіння якої пожежні підрозділи не викликалися і повідомлення про неї надійшло від потерпілих, органів внутрішніх справ, страхових організацій (компаній) та інших джерел, складається не менше як у двох примірниках і не пізніше двох діб з моменту надходження інформації комісією у вищеназваному складі.

Про кожну пожежу службою воєнізованої охорони складається інформаційний лист, який подається в Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці не пізніше 10 днів з моменту ліквідації пожежі.

2.9. Керівник гасіння пожежі, начальник пожежного підрозділу залізниці, який брав участь у гасінні пожежі, або ж обслуговуючий персонал даної дільниці (об'єкта) до прибуття комісії, призначеної для проведення службового розслідування, разом з керівником підприємства вживають заходів щодо збереження матеріальних цінностей, речових доказів та інших матеріалів, що характеризують обставини виникнення, розвитку і гасіння пожежі.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОБОТИ КОМІСІЇ ЗІ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОЖЕЖ

3.1. Усі випадки пожеж, які сталися на об'єктах і рухомому складі, розслідуються комісіями, призначеними наказами відповідно керівниками об'єктів, підприємств, дирекцій залізничних перевезень, залізниць або Укрзалізниці.

Службове розслідування пожеж проводиться відразу після одержання повідомлення про пожежу. До складу комісій залежно від розміру завданого збитку та інших наслідків повинні входити:

3.1.1. При пожежах з особливо великими матеріальними збитками (пожежі, які спричинили прямі збитки на суму 10000 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або загибель людей) комісію очолює начальник (заступник начальника) залізниці. До складу комісії входять керівники відповідних служб, у тому числі воєнізованої охорони залізниці.

3.1.2. При пожежах з особливо великими матеріальними збитками (пожежі, які спричинили прямі збитки на суму від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) комісію очолює начальник відповідної служби залізниці, у господарстві якої сталася пожежа. До складу комісії входять начальник (заступник начальника) служби воєнізованої охорони, керівники і фахівці відповідних служб залізниці.

3.1.3. При пожежах з великими матеріальними збитками (пожежі, які спричинили прямі збитки на суму від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) комісію очолює заступник начальника служби залізниці, у господарстві якої сталася пожежа, або начальник (заступник начальника) дирекції залізничних перевезень. До складу комісії входять начальник (заступник начальника) загону воєнізованої охорони, керівники (фахівці) відповідних служб і (або) відділів дирекції залізничних перевезень.

3.1.4. При пожежах, які спричинили збитки на суму до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, комісію очолює керівник (заступник керівника) підприємства. До складу комісії входять керівники (фахівці) відповідних підрозділів підприємства, старший інструктор з пожежної профілактики і (або) начальник (заступник начальника) пожежного (стрілецько-пожежного) підрозділу воєнізованої охорони.

У всіх випадках псування, пошкодження чи втрати вантажу у вагоні внаслідок пожежі в роботі комісії беруть участь представники служби комерційної роботи і маркетингу (відділу дирекції залізничних перевезень), начальник (заступник начальника) залізничної станції.

При пожежах у вантажних вагонах, які прямують у супроводі провідників, у роботі комісії беруть участь представники вантажовідправника (вантажоодержувача).

Під час проведення службового розслідування комісія встановлює:

час, місце, причини виникнення пожежі, дані про її розвиток і гасіння;

осіб, причетних до її виникнення;

орієнтовну суму прямих і побічних збитків;

наявність загиблих, травмованих, інші характерні наслідки пожежі;

протипожежний стан об'єкта до пожежі;

наявність або відсутність ознак злочину, обставин, що включають провадження розслідування у справі за фактом пожежі, що передбачені чинним законодавством України.

Також підлягають виявленню причини та умови, що сприяли виникненню і розвитку пожежі, умови або фактори, що ускладнювали (сприяли) гасіння(ю) пожежі.

3.2. Пожежі на підприємствах і в організаціях, безпосередньо підпорядкованих Укрзалізниці, незалежно від завданого матеріального збитку розслідуються комісією під головуванням керівників (заступників керівників) цих організацій за участю представників пожежної охорони залізниці (територіально).

3.3. Пожежі, що сталися на об'єктах нетранспортних організацій, які розташовані на землях залізничного транспорту, розслідуються відповідними відомчими комісіями із залученням працівників пожежної охорони і відповідних служб залізниці.

3.4. Пожежі в рухомому складі, які виникли на одній із залізниць, а виявлені при пересуванні його іншою залізницею, розслідуються за участю представників залізниці, на якій виникла пожежа, згідно з вимогами пункту 3.1 цієї Інструкції.

3.5. Пожежі в пасажирських вагонах, локомотивах і моторвагонному рухомому складі розслідуються на місці події з обов'язковою участю керівників відповідних служб залізниці, на якій виникла пожежа, та відповідних служб і депо залізниці, якій належить рухомий склад, а в період гарантійного терміну - також і представників вагонобудівних (локомотивобудівних) або вагоноремонтних (локомотиворемонтних) підприємств.

Пожежі в пасажирських вагонах, локомотивах, моторвагонному рухомому складі, що експлуатуються не на залізниці приписки, розслідуються разом із відповідними представниками обох залізниць.

3.6. При розслідуванні пожеж, які сталися у вантажних і автономних рефрижераторних вагонах, рефрижераторних секціях, у роботі комісій повинні обов'язково брати участь представники причетних служб залізниці, а в період гарантійного терміну експлуатації вагона (крім пожеж у вантажних вагонах) - представники вагоноремонтних заводів або вагонних депо, на яких виконувався ремонт вагонів.

3.7. Службове розслідування пожеж на стаціонарних об'єктах і в рухомому складі залізничного транспорту, що належать Укрзалізниці, але розташовані не на землях залізничного транспорту, проводиться за участю представників органів державного пожежного нагляду.

3.8. Для участі в роботі комісій з розслідування пожеж, зазначених у пунктах 3.5, 3.6 цієї Інструкції, керівникам відповідних залізниць, а також заводів і підприємств Укрзалізниці на підставі оперативного подання з місця події надається право відряджати своїх представників.

3.9. При розслідуванні пожеж, що виникли в результаті зіткнення, сходження з рейок рухомого складу, до матеріалів розслідування додаються, у разі необхідності, висновки відповідального працівника пожежної охорони залізниці про причини виникнення пожежі, характер її розвитку і ефективність вжитих заходів щодо гасіння.

3.10. Розслідування пожеж у рухомому складі і контейнерах з вантажем, що не прийнятий до перевезення, а також при перевезенні, що відбулося (вантаж переданий відправнику, одержувачу), проводиться відповідними представниками міністерств, відомств та інших організацій за участю, при необхідності, представників служб відомчої воєнізованої охорони, вагонного господарства залізниці (територіально) на предмет відшкодування збитку за пошкодження рухомого складу.

3.11. У разі необхідності дозволяється проведення пожежно-технічних експертиз установами та організаціями, яким надано це право згідно з чинним законодавством.

3.12. Розслідування пожежі має бути завершене протягом п'яти робочих днів з моменту її виникнення. В окремих випадках, якщо цього вимагають обставини, термін розслідування може бути подовжений з дозволу Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці до десяти робочих днів.


( Пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 376 від 21.06.2010 )

3.13. Якщо припустимою причиною пожежі є навмисний підпал та у випадках, що супроводжуються людськими жертвами, травмуванням, керівник підприємства, організації, дирекції залізничних перевезень, залізниці повинен негайно повідомити про це органи внутрішніх справ на транспорті і прокуратури для організації виїзду на місце пригоди оперативно-слідчої групи.

4. ОФОРМЛЕННЯ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ МАТЕРІАЛІВ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОЖЕЖ

4.1. Результати службового розслідування пожеж оформляються актом з відображенням у ньому обставин виникнення пожежі з урахуванням вимог цієї Інструкції (додаток 4). На підставі висновку про причину пожежі, даних про матеріальні збитки та інших свідчень в акті вказуються висновки комісії про відповідальність за виникнення пожежі та організацію її гасіння.

4.2. При пожежах у рухомому складі з вантажами в акті повинні бути чітко сформульовані з'ясовані в ході розслідування порушення з боку вантажовідправника (станції відвантаження), які могли прямо чи побічно сприяти виникненню пожежі, з обов'язковим посиланням на відповідні пункти (параграфи), статті документів, що регламентують відповідальність сторін за збереження вантажів при залізничних перевезеннях, а також порушення проведення поїзної і маневрової роботи, якщо вони сприяли виникненню пожежі. Відображається також стан вихлопного тракту, дренажного обладнання та іскрогасників на тепловозах (при їх наявності), якщо є припущення щодо причинного зв'язку їхнього технічного стану з виникненням пожежі.

4.3. Акт складається в чотирьох примірниках (оригінали) і підписується всіма членами комісії з проведення службового розслідування. У разі потреби кількість примірників акта може бути збільшена шляхом зняття копій.

4.4. Якщо члени комісії не дійшли до згоди при визначенні причини пожежі чи інших обставин, в акті фіксуються особливі думки з обов'язковим підписом осіб, які їх висловили.

4.5. До акта службового розслідування пожежі додаються пояснення причетних осіб, висновок відомчої чи державної пожежної охорони про причину пожежі, довідки бухгалтерії про завдані прямі та побічні збитки чи висновок комісії про визначення матеріального збитку при пожежі у вагонах (контейнерах) з вантажами, експертні висновки (у разі необхідності), технічний акт стану рухомого складу після пожежі, матеріали реєстрації переговорів між черговим по станції (поїзним диспетчером) та машиністами локомотивів (начальником пасажирського поїзда), копії перевізних документів, довідка гідрометеослужби про погодні умови в день пожежі в даному районі, схеми гасіння пожежі, довідку про відправлення та рух пожежного поїзда, фотографії, при потребі акт про результати реостатних випробувань вихлопних трактів локомотива, а також інші документи і матеріали, які підтверджують правильність висновків комісії.

4.6. Матеріали розслідування пожеж у залежності від їх розмірів і наслідків розглядають на оперативних нарадах під головуванням керівників підприємств, установ, організацій залізничного транспорту, дирекцій залізничних перевезень, служб залізниці та залізниць. Найбільш характерні випадки пожеж, зокрема ті, що викликали порушення ритмічної роботи підприємства і спричинили значні збитки, тяжкі наслідки, незалежно від розгляду їх на місці можуть також розглядатися на нараді в Управлінні воєнізованої охорони Укрзалізниці за участю керівників відповідних Головних управлінь, Управлінь Укрзалізниці і викликом, при необхідності, представників залізниць та інших підприємств, на яких сталася пожежа.

Пожежі, що виникли в рухомому складі, підлягають розгляду у відповідних Головних управліннях Укрзалізниці за участю представників Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці і викликом керівників відповідних служб залізниці, за якою обліковується пожежа, та залізниці, на якій вона виникла, у термін не більше 15 робочих днів з моменту її виникнення.


( Абзац другий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 376 від 21.06.2010 )

4.7. Оперативна нарада встановлює правильність висновків комісії, яка проводила службове розслідування пожежі, вирішує питання про відповідальність причетних осіб за завданий збиток, невжиття необхідних заходів для своєчасного виклику пожежних підрозділів, відправлення і рух пожежних поїздів і інші причини, що заважали успішному гасінню пожежі. На підставі матеріалів розслідування визначається ступінь відповідальності за виникнення і наслідки пожежі з боку залізниці (вантажовідправника або орендаря), а також розробляється необхідний комплекс заходів щодо запобігання подібним випадкам і встановлення порядку контролю за їх виконанням. Матеріали оперативної наради оформляє служба, у господарстві якої було допущено пожежу.

4.8. Якщо оперативна нарада встановила, що службове розслідування проведене неякісно, а висновки комісії про причину виникнення пожежі недостатньо обґрунтовані, начальник дирекції залізничних перевезень залізниці, начальник залізниці або керівники інших підприємств і організацій чи Головних управлінь, Управлінь Укрзалізниці можуть призначити повторне розслідування, яке має бути проведене у п'ятиденний термін з подальшим розглядом на оперативній нараді.

4.9. Матеріали службового розслідування пожеж з особливо великими матеріальними збитками та (або) тяжкими наслідками, пожеж у рухомому складі служби воєнізованої охорони залізниць подають до Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці, відповідні служби залізниць - до Головних Управлінь (Управління) Укрзалізниці згідно з підпорядкованістю не пізніше 12 робочих днів після ліквідації пожежі.


( Пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 376 від 21.06.2010 )

4.10. За рішенням Управління воєнізованої охорони в Укрзалізницю можуть бути надані матеріали службового розслідування пожеж, не зазначених у пункті 4.9 цієї Інструкції.

4.11. Матеріали службового розслідування всіх пожеж на рухомому складі подаються Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці до Департаменту безпеки у галузі Мінтрансзв'язку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після остаточного розгляду їх в Укрзалізниці.


( Пункт 4.11 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 376 від 21.06.2010 )

4.12. Матеріали службового розслідування пожеж зберігаються:

зі збитками до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у загонах воєнізованої охорони, підприємствах, установах, організаціях залізничного транспорту;

зі збитками понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та/або із загибеллю людей - в Управлінні, службах, загонах воєнізованої охорони, у відповідних Головних управліннях (Управліннях) Укрзалізниці, службах залізниць, підприємствах, установах, організаціях залізничного транспорту.

Термін зберігання матеріалів службового розслідування пожеж - 5 років.

4.13. Необхідні дані про всі пожежі повинні викладатися в додатку до інформативних листів, що направляються до Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці в порядку, передбаченому пунктом 2.5 цієї Інструкції.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ЗБИТКІВ ВІД ПОЖЕЖ

5.1. Визначення та облік збитків від пожеж ведеться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 N 2030 "Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків".

5.2. Збитки від утрати (знищення) вантажу при пожежі встановлюються згідно з поданими вантажовідправником (вантажоодержувачем) документами.

5.3. Збитки від пожежі, що сталася з причини транспортних подій та порушень безпеки руху, ураховуються тільки в частині збитку від пожежі. У звітність КНО-1 включаються збитки, які оплачені згідно з претензіями вантажовідправників (вантажоодержувачів), у зв'язку з утратою, псуванням вантажів при пожежі.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАНИЙ ПОЖЕЖАМИ МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗБИТОК

6.1. Спричинені пожежами збитки відшкодовуються у встановленому законодавством порядку підприємством, організацією, які відповідно до матеріалів службового розслідування і рішення оперативної наради визнані винними.

Відшкодування збитків від пожеж працівниками залізничного транспорту здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України.

У разі, якщо особа, винна у виникненні пожежі, не є працівником залізничного транспорту, відшкодування збитків здійснюється у судовому порядку.

6.2. Відповідальність за завданий збиток від пожеж, що сталися в рухомому складі з вантажами, визначається відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність залізничного транспорту.

6.3. Відповідальність залізниць, служб і підприємств за завданий збиток від пожеж у рухомому складі з вантажами визначається відповідними керівниками служб комерційної роботи і маркетингу, пожежної охорони залізниць чи Укрзалізниці.

6.4. Віднесення збитків від пожеж на підприємства проводиться на основі матеріалів службового розслідування пожеж, висновку фахівців пожежної охорони залізниць чи Укрзалізниці та з урахуванням положень цієї Інструкції.

6.5. Відповідальність залізниць, заводів за завданий збиток від пожеж у пасажирських чи спеціальних вагонах, на локомотивах, моторвагонному рухомому складі та іншому приписному рухомому складі на основі матеріалів службового розслідування визначається відповідними Головними управліннями (Управліннями) Укрзалізниці спільно з Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці.

7. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ПОЖЕЖ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ

7.1. Облік пожеж ведеться:

пожежними і стрілецько-пожежними підрозділами воєнізованої охорони Укрзалізниці на дільницях виїзду пожежних поїздів;

загонами воєнізованої охорони Укрзалізниці;

службами воєнізованої охорони Укрзалізниці;

Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці;

підприємствами, установами, організаціями, структурними підрозділами, службами (відділами) залізниць, Головними управліннями (Управліннями) Укрзалізниці.

7.2. Обліку підлягають усі випадки пожеж, які сталися на об'єктах і рухомому складі Укрзалізниці, незалежно від місця їх виникнення і наслідків.

7.3. Не підлягають обліку Укрзалізницею:

випадки горіння, обумовлені специфікою технологічного процесу виробництва чи умовами роботи промислових апаратів, агрегатів, установок та конструкцій;

вибухи, спалахи та статичні електричні розряди без подальшого горіння;

випадки коротких замикань в електромережі, електроустаткуванні, побутових та промислових електроприладах без подальшого горіння;

випадки горіння відходів та сміття на відкритій території, якщо такі випадки не завдали прямих та/або побічних збитків;


( Абзац п'ятий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 376 від 21.06.2010 )

випадки самогубства (спроби самогубства) шляхом самоспалення, якщо це не призвело до загибелі чи травмування інших громадян і не завдало їм збитків та не призвело до інших наслідків;

пожежі, що сталися на об'єктах права власності міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, а також на об'єктах, що не перебувають в юрисдикції України, якщо це не призвело до загибелі чи травмування громадян України і не завдало збитків юридичним та (або) фізичним особам України або не призвело до інших наслідків для юридичних та (або) фізичних осіб України;

пожежі у вантажних вагонах і контейнерах, які виникли на під'їзних коліях вантажовідправників (вантажоодержувачів), а також у місцях спільного користування, якщо вантаж не прийнятий до перевезення (не оформлені перевізні документи) або коли вантаж зданий одержувачу (відправнику), тобто розкредитований.

7.4. Пожежі на транспортних засобах та в рухомому складі, що перебувають у дорозі, ураховуються за місцем їх виникнення, крім випадків, коли буде доведена вина за виникнення пожежі залізниці приписки або іншої залізниці. У такому разі пожежа береться на облік залізницею, з вини якої вона виникла.

7.5. Відповідальність за втрату вантажу і рухомого складу при пожежі визначається у встановленому порядку.

Служба воєнізованої охорони залізниці, на якій сталася пожежа у вантажному вагоні, у 15-денний термін зобов'язана передати в службу воєнізованої охорони залізниці відвантаження один примірник матеріалів службового розслідування пожежі для вжиття відповідних заходів.

7.6. Пожежа, яка виникла в результаті транспортних подій та порушень безпеки руху, ураховується залізницею, на якій сталася подія, відповідними службами, Головними управліннями (Управліннями) Укрзалізниці.

У підрозділах воєнізованої охорони і в Управлінні воєнізованої охорони Укрзалізниці ці пожежі і збиток від них також ураховуються і включаються до державної статистичної звітності.

7.7. Облік пожеж у пожежних підрозділах, загонах, службах, Управлінні воєнізованої охорони ведеться відповідно до встановлених Укрзалізницею форм обліку.

7.8. Служби воєнізованої охорони залізниць у визначені терміни подають в Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці звіт про виконану роботу із запобігання пожежам і заходи, що вживаються, до забезпечення пожежної безпеки об'єктів і рухомого складу за встановленою формою.

7.9. Зведені дані про пожежі на залізничному транспорті і матеріальні збитки від них щомісяця подаються начальниками залізниць, підприємствами прямого підпорядкування Укрзалізниці в Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці до 3-го числа наступного місяця. Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці щомісячно подає узагальнені дані про пожежі та їх наслідки у Міністерство транспорту та зв'язку України до 5-го числа наступного місяця.

Форма звітності про пожежі затверджена наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.03.2004 N 119 "Про затвердження форми звітності про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; форми акта про пожежу", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2004 за N 392/8991.

7.10. Пожежі, що виникли на об'єктах і в рухомому складі залізничного транспорту, оперативно враховуються за відповідним Головним управлінням (Управлінням) Укрзалізниці, у підпорядкуванні якого перебувають дані об'єкти, рухомий склад і технічні засоби, через несправність яких виникла пожежа, крім випадків, коли причиною пожежі став зовнішній вплив від вибуху, вогню, який розповсюдився з іншого об'єкта.

7.11. Пожежі в рухомому складі з вантажами і в контейнерах, які сталися внаслідок порушення правил перевезення вантажів, стандартів на тару й упаковку вантажів, а також технічних умов при навантаженні і кріпленні вантажів, ураховуються за відповідним Головним управлінням (Управлінням) Укрзалізниці, яке здійснює контроль за виконанням цих документів, чи Головним управлінням (Управлінням) Укрзалізниці, працівники підвідомчих служб яких припустилися вказаних порушень.

7.12. Пожежі у вантажному рухомому складі, які виникли в результаті його пошкодження, ураховуються за відповідним Головним управлінням (Управлінням) Укрзалізниці, яке здійснює ремонт і обслуговування вагонного парку, контейнерів.

7.13. Пожежі, що виникли в рухомому складі, який перебуває на коліях підприємства, заводу в очікуванні ремонту і після виконання ремонтних робіт, незалежно від причин пожежі, ураховуються за відповідним Головним управлінням (Управлінням) Укрзалізниці, якому підпорядковані ці заводи (підприємства).

7.14. Пожежі, що виникли в результаті транспортних подій та порушень безпеки руху, ураховуються за відповідним Головним управлінням (Управлінням) Укрзалізниці, службою якого допущені ці порушення.

7.15. Обліку підлягають особи, загиблі внаслідок пожеж, та травмовані на пожежах, крім осіб, що загинули або травмовані внаслідок кримінальних діянь чи самогубства (спроби самогубства) шляхом самоспалення.

7.16. Пожежі, що виникли на підприємствах, які оперативно підпорядковані кільком господарствам, беруться на облік відповідною службою залізниці та Головним управлінням Укрзалізниці, з вини працівників якої сталася пожежа.

7.17. Управлінням воєнізованої охорони щокварталу подаються статистичні дані про пожежі у відповідні Головні управління (Управління) Укрзалізниці, на залізниці, підприємства, що безпосередньо підпорядковані Укрзалізниці.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ОБЛІКОМ ПОЖЕЖ

8.1. Контроль за достовірністю обліку пожеж у Головних управліннях (Управліннях) Укрзалізниці і службах воєнізованої охорони залізниць здійснюється Управлінням воєнізованої охорони Укрзалізниці; на підприємствах, в організаціях, установах, службах залізниць - підрозділами, загонами і службами воєнізованої охорони.

8.2. Відповідальність за повноту обліку пожеж та їх наслідків, а також за своєчасність і достовірність представлених даних несуть керівники підприємств і керівні працівники воєнізованої охорони залізниць, а також інші посадові особи, які подають статистичні дані.

8.3. Служби і загони воєнізованої охорони Укрзалізниці регулярно здійснюють звірку повідомлень про пожежі з обласними, міст Києва і Севастополя, Автономної Республіки Крим органами пожежної охорони МНС України, а також контролюють правильність обліку пожеж у підпорядкованих підрозділах при всіх перевірках їх діяльності.

8.4. Виявлені в результаті перевірки факти незареєстрованих пожеж і їх наслідки враховуються відповідно до цієї Інструкції. Одночасно вносяться виправлення у звітність про пожежі за той період, коли мала місце пригода, у тому числі у звітність, що подається до Міністерства транспорту та зв'язку України.

Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці


Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 1

до пункту 2.3 Інструкції

зі службового

розслідування, обліку пожеж

та наслідків від них на

залізничному транспорті

                    Міністерство транспорту
                    та зв'язку України
                    Управління безпеки у галузі

ПОВІДОМЛЕННЯ

про пожежу на залізничному транспорті

 Дата і час виявлення пожежі _____________________________________
 Залізниця _______________________________________________________
 Місце пожежі (станція, перегін, структурний підрозділ залізниці)
 _________________________________________________________________
 Об'єкт, на якому сталася пожежа, та його характеристики (для
 рухомого  складу - тип, серійний номер, депо та залізниця
 приписки, номер поїзда, у складі якого він передував) ___________
 _________________________________________________________________
 Короткі обставини виникнення пожежі _____________________________
 _________________________________________________________________
 Причина пожежі (установлена чи орієнтовна) ______________________
 Ступінь пошкодження об'єкта _____________________________________
 Відомості про потерпілих (прізвище, ім'я, по батькові,  рік
 народження, місце роботи, посада (або виборна посада), характер
 травми) _________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Дата і час ліквідації пожежі ____________________________________
 Заходи оперативного реагування для врятування життя людей та
 надання невідкладної допомоги ___________________________________
 _________________________________________________________________
 Дата і час подання інформації ___________________________________
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці


Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 2

до пункту 2.5 Інструкції

зі службового

розслідування, обліку пожеж

та наслідків від них на

залізничному транспорті

ТЕЛЕФОНОГРАМА N_____ від ____________ 20__року

 1. Залізниця ____________________________________________________
 2. Дата пожежі __________________________________________________
 3. Загін воєнізованої охорони ___________________________________
 4. Адміністративно-господарський пункт __________________________
 _________________________________________________________________
 5. Об'єкт пожежі і його коротка характеристика __________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 6. Найменування вантажу _________________________________________
 _________________________________________________________________
 7. Залізниця і загін, де було навантаження, приписка (номер
  відправлення) ________________________________________________
 _________________________________________________________________
 8. Час виявлення пожежі _____ год. _____ хв.
 9. Час ліквідації пожежі _____ год. _____ хв.
 10. Причина пожежі (установлена чи орієнтовна) __________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 11. Загинуло ______ чол.
 12. Травмовано _____ чол.
 13. Збитки (установлені чи орієнтовні) і ступінь пошкодження
   об'єкта (вантажу) ___________________________________________
 _________________________________________________________________
 14. Брали участь у гасінні пожежі (використано техніки) _________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 15. Наявність на об'єкті установок виявлення та гасіння пожеж та
   їх реакція на виникнення пожежі (спрацювала/не спрацювала)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 16. Затримка поїздів (кількість та час затримки):
   пасажирські ________________________________________________;
   вантажні ____________________________________________________
 17. Розслідування проводять _____________________________________
 _________________________________________________________________
 Підпис: начальник  (заступник начальника) служби воєнізованої
     охорони
 Передав _____________________     Прийняв _________________
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці


Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 3

до пункту 2.8 Інструкції

зі службового

розслідування, обліку пожеж

та наслідків від них на

залізничному транспорті

АКТ ПРО ПОЖЕЖУ

                  "____" ____________ 20___ року
 Комісія у складі
 _________________________________________________________________
     (П.І.Б. представника відомчої пожежної охорони,
        адміністрації об'єкта (власника),
 _________________________________________________________________
     ОВС, потерпілого, представника страхової організації
         (компанії), інших спеціалістів)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
склала цей акт про пожежу, що виникла "___" ____________ 20___року
о _____ год. _____ хв. (час орієнтовний або точний - підкреслити).
Назва об'єкта (номер поїзда, тип рухомого складу, його номер і
коротка характеристика, найменування вантажу, номер відправки й
аварійна картка, станція і залізниця відправлення та призначення,
відправник та одержувач; коротка характеристика  будівлі  чи
споруди:  розмір,  поверховість,  рік  побудови,  ступінь
вогнестійкості, категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою
тощо)_____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Адреса (залізниця, перегін, станція тощо) _______________________
 _________________________________________________________________
 Власник (належність об'єкта, депо приписки тощо) ________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Місце виникнення пожежі (приміщення будівлі чи споруди; агрегат,
вузол, відсік рухомого складу тощо) ______________________________
 _________________________________________________________________
 Пожежу виявлено о _____ год. _____ хв. " ____"__________ 20___ р.
 _________________________________________________________________
         (указати, ким виявлена пожежа)
 Повідомлення про пожежу надійшло о___ год. ___ хв. "_____"
 _________ 20____ р. до підрозділів реагування (окремо вказати для
 підрозділів Державної  пожежної  охорони  та  (або) пожежних
 підрозділів залізниці) від ______________________________________
 _________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи
           (проживання), посада)
 _________________________________________________________________
 Час виїзду пожежної машини та (або) пожежного поїзда ____________
 _________________________________________________________________
 Час прибуття пожежної машини та (або) пожежного поїзда до місця
пожежі ___________________________________________________________
 Обстановка на пожежі на час прибуття пожежних підрозділів _______
 _________________________________________________________________
 Сили та засоби, що залучались до гасіння пожежі _________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Керівник гасіння пожежі _________________________________________
                   (П.І.Б., посада)
 _________________________________________________________________
 Пожежу локалізовано о _____ год. ____ хв. "___" _________ 20__ р.
 Пожежу ліквідовано о_____ год. ____ хв. "___" ____________20__ р.
 Пожежею знищено _________________________________________________
             (докладно описати, що знищено)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Пожежею пошкоджено ______________________________________________
             (докладно описати, що пошкоджено)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Прямі збитки від пожежі (указати встановлені чи орієнтовні)
 _____________ грн.
 Побічні збитки від пожежі (указати встановлені чи орієнтовні)
 ____________ грн.
 Виявлено загиблих на місці пожежі людей _________, у тому числі
дітей_____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові, вік загиблих)
 _________________________________________________________________
 Отримали травми _________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові, вік травмованих)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Причина пожежі (указати встановлену або ймовірну) _______________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 При гасінні пожежі врятовано: людей _____, матеріальних цінностей
на суму ____________________ тис.грн.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   (у разі необхідності, описати детально, що врятовано)
 Підписи членів комісії:
 _________________________________________________________________
             (П.І.Б., посада)
 _________________________________________________________________
             (П.І.Б., посада)
 _________________________________________________________________
             (П.І.Б., посада)
 Особливі зауваження членів комісії ______________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Примірник акта про пожежу   ___________________________________
 отримав                 (П.І.Б., посада)
 "__" __________ ____ року   ___________________________________
                      (підпис)
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці


Ю.Ф.Потетюєв

Додаток 4

до пункту 4.1 Інструкції

зі службового

розслідування, обліку пожеж

та наслідків від них на

залізничному транспорті

АКТ

службового розслідування пожежі

 _________________________________________________________________
      (указуються місце, дата та об'єкт пожежі)
 "____" ___________ 20___року     ___________________залізниця
                   станція (перегін)___________
 Комісія в складі ________________________________________________
 _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________,
 призначена наказом ______________________________________________
               (указати, ким видано наказ)
 від "___" __________ 20__ року N_____, склала цей акт про пожежу,
що сталася "____" ___________20__року.
   1. Обставини виникнення пожежі ______________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   2. Відомості про перевізні документи (тільки для вантажного
рухомого складу)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   3. Відомості про рухомий склад (об'єкт): номер поїзда, тип
рухомого складу, його номер і коротка  характеристика  (рік
побудови, виконані ремонти, пробіги від побудови та ремонтів,
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння, технічний
стан установок виявлення та гасіння пожеж тощо), найменування
вантажу, номер відправки й аварійна картка, станція і залізниця
відправлення та призначення, відправник та одержувач; коротка
характеристика будівлі чи споруди: розмір, поверховість, рік
побудови, ступінь вогнестійкості, категорія за вибухопожежною та
пожежною небезпекою тощо)_________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   4. Організація гасіння пожежі (указати, ким, коли і кому
передано повідомлення про пожежу; які заходи вживались по гасінню
пожежі до прибуття пожежних підрозділів, які сили і засоби
пожежних підрозділів брали участь у ліквідації пожежі, кількість
використаних  вогнегасних засобів, організацію руху пожежного
поїзда до місця пожежі, зняття напруги з контактної та електричних
мереж, наявність обставин, які перешкоджали її гасінню, тощо) ___
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   5. Пошкодження  вантажу і рухомого складу (об'єкта) при
пожежі, матеріальні збитки (прямі та побічні) ____________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   6. Порушення вимог пожежної безпеки та інших нормативних
актів, які сприяли  виникненню  пожежі  (указати  нормативні
документи, вимоги яких були порушені) ____________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   7. Причина пожежі ___________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   8. Висновок комісії про відповідальність за виникнення пожежі
та організацію її гасіння ________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Підписи членів комісії:
 _________________________________________________________________
             (П.І.Б., посада)
 _________________________________________________________________
             (П.І.Б., посада)
 _________________________________________________________________
             (П.І.Б., посада)
 Особливі зауваження _____________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 До акта додаються:_______________________________________________
 _________________________________________________________________
Начальник Управління
воєнізованої охорони
Укрзалізниці


Ю.Ф.Потетюєв