МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.11.2009 N 523

Про затвердження Інструкції про заходи пожежної безпеки в адміністративній будівлі Міністерства вугільної промисловості України

З метою дотримання правил пожежної безпеки в адміністративній будівлі Міністерства вугільної промисловості України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки в адміністративній будівлі Міністерства вугільної промисловості України (далі - Інструкція), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства вугільної промисловості України ознайомити підлеглих з вимогами Інструкції та забезпечити її дотримання.

3. Департаменту кадрової та соціальної політики (Батечку М.А.):

3.1. Забезпечити адміністративний будинок Міністерства вугільної промисловості України засобами пожежної безпеки.

3.2. Здійснювати ознайомлення з Інструкцією новопризначених працівників.

3.3. Забезпечити здійснення постійного контролю за дотриманням вимог Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Офіцерова С.П.

Міністр
В.Полтавець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства вугільної

промисловості України

20.11.2009 N 523

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки в адміністративній будівлі Міністерства вугільної промисловості України

Інструкція розроблена згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004. В ній відображені основні положення з питань пожежної безпеки.

1. Територія Міністерства, що межує з іншими будівлями, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо, повинні постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

2. Усі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів і постійно утримуватися в чистоті. Термін очищення встановлюється регламентами або інструкціями.

2.1. Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у т.ч. вентиляційні камери, електрощитові) під виробничі дільниці, для зберігання продукції, меблів та інших предметів.

3. Евакуаційні шляхи і виходи повинні бути вільними, нічим не захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

В будівлях мають бути розроблені і розміщені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

4. Забороняється паління:

в приміщенні Міністерства з наявністю пожежонебезпечних матеріалів та на території адміністративної будівлі, де не зазначено знаком "місце для куріння". На території адміністративної будівлі, де паління дозволяється, адміністрація зобов'язана визначити і обладнати спеціальні місця для цього, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення диму, позначити їх знаком або написом, встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів, а також забезпечити засобами пожежогасіння.

5. При проведенні будівельно-монтажних та ремонтних робіт з використанням відкритого вогню, вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, відповідальною особою є керівник робіт від генпідрядної будівельної організації.

6. Утримання в працездатному стані установок пожежної сигналізації та автоматичних установок пожежогасіння повинно забезпечуватися такими заходами:

- проведенням технічного обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;

- матеріально-технічним (ресурсним) забезпеченням з метою безумовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтриманням і своєчасним відновленням працездатності;

- опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого й чергового персоналу.

6.1. Використання пожежної техніки, у тому числі пожежного обладнання, інвентарю та інструмента, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не дозволяється.

6.2. Адміністративна будівля повинна бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння:

вогнегасниками, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

6.3. Ця вимога стосується також приміщень, обладнаних будь-якими типами установок пожежогасіння, пожежної сигналізації або внутрішніми пожежними кранами.

Після реконструкції, розширення, капітального ремонту адміністративної будівлі та приміщень в ньому повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння (згідно з нормами належності) до початку їх експлуатації.

7. Після закінчення робочого дня, з метою приведення приміщення в пожежобезпечний стан перед його закриттям необхідно:

- вимкнути електроприлади та освітлення,

- зачинити вікна і кватирки,

- переконатися у відсутності можливих джерел возгорання, недопалків тощо.

8. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) повинні відповідати вимогам чинних Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ), Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів (ПТБ), ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"v0272203-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) та інших нормативних документів.

Будівельну частину електроустановок слід виконувати відповідно до протипожежних вимог будівельних норм та ПУЕ і ДНАОП 0.00-1.32-01.

9. Порядок дій у разі пожежі:

у разі виявлення пожежі (ознак горіння) працівник Міністерства зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

- терміново сповістити про пожежу пости охорони адміністративного будинку;

- вжити (за можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

- якщо пожежа виникла в адміністративній будівлі, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об'єкті;

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до керівництва Міністерства;

- у разі загрози життю людей, негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

- припинити роботи в будівлі (якщо це допускається виробничими обставинами), крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), перекриття газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимного захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимного захисту;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установленні водних джерел;

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

З прибуттям на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію адміністративної будівлі, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.

Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні й технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та засобів об'єкта.

10. Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством.

11. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Директор Департаменту кадрової
та соціальної політики

М.А.Батечко