ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ

ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державіаслужби

18.05.2006 N 348

ПЕРЕЛІК об'єктів авіаційного транспорту України, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

1. Загальні положення

1.1. Перелік об'єктів авіаційного транспорту України, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (далі - Перелік), визначає види об'єктів (будівлі, споруди, приміщення тощо), які підлягають обов'язковому обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації в авіаційному транспорті України, під час їхнього будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту, зміни функціонального призначення, зміни категорій приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

Для об'єктів, що експлуатуються, вибір засобів пожежної автоматики та терміни їх введення в дію встановлюються за узгодженням з місцевими органами Державного пожежного нагляду.

1.2. Під час оренди об'єктів (частково або повністю) обов'язки сторін щодо забезпечення їх автоматичними установками пожежогасіння (далі - АУПГ) та автоматичними установками пожежної сигналізації (далі - АУПС) повинні встановлюватися договором оренди. У випадку якщо в договорі це питання не обумовлено, забезпечення обладнання установками АУПГ та АУПС покладається на орендодавця, а утримання їх у справному стані - на орендаря.

1.3. Тип АУПГ, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, обладнання та апаратура АУПС визначаються проектною організацією, яка має відповідну ліцензію на цей вид діяльності, з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

1.4. У разі розташування електрообладнання АУПГ та АУПС у межах вибухонебезпечної зони допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів, способи прокладання проводів і кабелів у таких зонах повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок".

1.5. У таблицях Переліку, де передбачено одночасне обладнання приміщень чи будинків АУПГ та АУПС, АУПС, необхідно розглядати як систему для управління СПЗ (систем протипожежного захисту).

1.6. За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів АУПГ та АУПС виводять на пульт централізованого пожежного спостереження.

1.7. Для захисту блоку сервера, шаф з електричним обладнанням, дизель-генераторних тощо допускається використовувати автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.

2. Не підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації приміщення

2.1. З мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні; санвузли, крім санвузлів у будинках з атріумами, у аеропортах та вокзалах, театрах, критих спортивних спорудах, кінотеатрах та підземних спорудах з масовим перебуванням людей (50 осіб і більше), охолоджувальні камери тощо);

2.2. Приміщення припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б або В; насосних станцій водопостачання, бойлерних тощо, приміщень для інженерного обладнання будинку (крім приміщень електрощитових та машинних відділень ліфтів), у яких для ізоляції поверхні трубопроводів та обладнання застосовуються матеріали групи горючості Г1 та займистості В1, а також не застосовуються горючі матеріали та речовини (рідини, розчини, порошки, гранули тощо);

2.3. Виробничі, складські приміщення за пожежною небезпекою категорії Д.

3. Нормативні посилання

При розробці цього Переліку використовувалися такі нормативно-правові акти:

- Повітряний кодекс України;

- Закон України "Про пожежну безпеку";

- НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні";

- ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків і споруд";

- СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания";

- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";

- СНиП 2.11.01-85* "Складские здания";

- ВБН В.2.2-58.1-94 "Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа";

- ГОСТ 12.3.046-91 "ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования";

- ВСН 10-86/МГА "Нормы проектирования командно-диспетчерских пунктов в аэропортах";

- ВСН 7-86/МГА "Нормы проектирования объектов управления воздушным движением, радионавигации и посадки";

- ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" відповідно до класу вибухонебезпечної зони.

- НАПБ Б.06.004-2005 "Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації".

4. Об'єкти авіаційного транспорту України, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Найменування та призначення
приміщень
Нормативний показник та
перелік приміщень що
підлягають обладнанню АУПГ
та АУПС
Автоматичні
установки
пожежогасіння
(АУПГ)
Автоматичні
установки
пожежної
сигналізації
(АУПС)
1
3
4
1. Авіаційно-технічні бази:
1.1. Ангар для технічного
обслуговування літаків, вертольотів.
Незалежно від
площі
-
1.2. Приміщення демонтажу і монтажу
авіадвигунів, демонтажу і монтажу
повітряних гвинтів, шасі і коліс,
фарбувальних робіт, промивки
легкозаймистими та горючими рідинами
(ЛЗР та ГР), випробування, ремонту
та перевірки паливних приладів,
консервації і розконсервації
авіадвигунів, агрегатів,
підшипників.
Незалежно від
площі
-
1.3. Приміщення столярної майстерні.
500 м кв. і
більше
Менше 500 м кв.
1.4. Майстерні гумотехнічних
виробів.
При загальній
площі
750 м кв. та
більше
При загальній
площі менше
750 м кв.
1.5. Витратна комора піротехнічних
засобів.
Незалежно від
площі
Незалежно
від площі
1.6. Приміщення архівів.
400 м кв. і
більше.
Приміщення
площею менше
за 400 м кв.
дозволяється
обладнувати
переносними
вогнегасниками
Якщо місткість
зберігання
150 тисяч умовних
одиниць і більше,
обладнуються усі
приміщення
1.7. Приміщення архівів для
документації особливої цінності.
Незалежно від
площі
Незалежно
від площі
1.8. Приміщення зберігання
мастильних матеріалів.
50 м кв. і
більше
Менше
50 м кв.
1.9. Приміщення зберігання фото-,
кіно-, аудіоплівки на ацетатній
основі при зберіганні 200 кг та
більше, а на горючій основі -
незалежно від кількості.
Незалежно від
площі
Незалежно
від площі
1.10. Приміщення
жерстяно-мідницьких, термічних,
слюсарних робіт, великогабаритних
деталей планера і ремонту крісел,
механічної, ремонту скла та
пластмаси, аварійно-рятувального
обладнання, сушки і укладки
гальмових парашутів.
Незалежно від
площі
Незалежно
від площі
1.11. Обійно-пошивочна майстерня.
-
Незалежно
від площі
1.12. Лабораторії електрообладнання,
радіообладнання, авіаприладів.
-
Незалежно
від площі
1.13. Приміщення перевірки, ремонту
та випробувань паливних приладів.
Площею 300 м кв.
і більше
Площею менше
300 м кв.
1.14. Приміщення ремонту і перевірки
кисневого обладнання.

Незалежно
від площі
2. Літаковиробництво:
2.1. Приміщення дільниці зборки і
розборки, промивки, змивки планера
та систем літака (ангар, критий
док), випробування агрегатів
паливної системи літака, промивки
бензином, гасом, герметизації і
випробування кесонів і м'яких баків,
оклеєчних робіт, розконсервації та
консервації агрегатів літаків і
вертольотів, ремонту шасі та
повітряних гвинтів, випробування
агрегатів бустерної, гідравлічної
системи повітряних гвинтів і
трубопроводів, централізованого
постачання гідравлікою, випробування
систем літака, демонтажу силових
установок, фарбування вузлів і
деталей.
Незалежно від
площі
Незалежно
від площі
2.2. Приміщення дільниці промивки
хлорованими вуглеводами, магнітної
дефектоскопії, люмінесцентної
дефектоскопії.
-
Незалежно
від площі
2.3. Камера для випробування
бустерних і гідравлічних агрегатів.
-
Незалежно
від площі
2.4. Приміщення термічних робіт,
дефектації з'ємних деталей, вузлів і
агрегатів, випробування агрегатів
висотної системи, вібровипробувань,
монтажу силових установок, ремонту
трубопроводів, маслобаків, крісел,
теплозвукоізоляції, зборки,
дефектації, ремонту, регулювання і
випробування.
-
Незалежно
від площі
2.5. Екранна кімната.
-
Незалежно
від площі
3. Двигуноремонтне виробництво:
3.1. Ангар змиття та фарбування
літаків.
Незалежно від
площі
-
3.2. Приміщення дільниці розбирання,
розконсервування та консервування
авіадвигунів, випробування паливних
агрегатів, промивка деталей ЛЗР, ГР.
Незалежно від
площі
-
3.3. Приміщення промивки деталей і
вузлів гарячим маслом і гасом під
тиском, дефектації деталей
магнітним, люмінесцентним ЦД ЛЮМ А,
Б контролем, дефектації деталей
гідровипробуванням, фарбування
вузлів і деталей.
Незалежно від
площі
-
3.4. Приміщення дільниці розбирання
вузлів і деталей ходової частини
двигунів повітряних агрегатів,
ремонту і зборки, балансировки
роторів компресора і турбіни
поверхневого зміцнення,
термообробки, алюмографії,
горіхоструйної очистки, поліровки
деталей, віброабразивної, хімічної
поліровки деталей, віброабразивної,
хімічної очистки та очистки
електрокорундом, нанесення емалі,
рентгеноскопії.
-
Незалежно
від площі
4. Інші приміщення літакодвигунного та двигунного виробництва:
4.1. Приміщення хімчистки
хлорованими вуглеводами.
-
Незалежно
від площі
4.2. Приміщення дільниці
світлокопіювальних машин.
-
Незалежно
від площі
4.3. Приміщення друкарні,
телефонного і диспетчерського
зв'язку.
-
Незалежно
від площі
4.4. Приміщення трансформаторних
підстанцій, які знаходяться в
приміщеннях виробничих будівель.
-
Незалежно
від площі
5. Аеровокзали:
5.1. Приміщення (камери) зберігання
багажу та ручної поклажі (за
винятком обладнаних автоматичними
комірками), приміщення для
зберігання незатребуваного багажу.
Із
розрахунковою
місткістю
пасажирів
понад 600
Усі приміщення
незалежно
від площі
5.2. Автоматичні камери схову,
приміщення спеціального контролю і
ручної поклажі.
-
Усі приміщення
незалежно
від площі
5.3. Приміщення каси.
-
Усі приміщення
5.4. Приміщення радіобюро.
-
Усі приміщення
6. Об'єкти радіотехнічного забезпечення обслуговування
повітряного руху та авіаційного електрозв'язку:
6.1. Приміщення залів
автоматизованих систем керування
повітряним рухом.
-
Усі приміщення
6.2. Приміщення центрів комутації
повідомлень.
-
Усі приміщення
6.3. Приміщення радіомаяків
азимутальних.
-
Усі приміщення
6.4. Приміщення радіомаяків
далекомірних.
-
Усі приміщення
6.5. Приміщення передавальних і
приймальних радіоцентрів.
-
Усі приміщення
6.6. Радіомайстерні,
трансформаторних підстанцій.

Усі приміщення
6.7. Приміщення
ремонтно-експлуатаційних майстерень.
-
Усі приміщення
6.8. Приміщення пунктів метеонагляду
на БПРМ.
-
Усі приміщення
6.9. Диспетчерський пункт.
-
Усі приміщення
6.10. Приміщення автоматичних
радіопеленгаторів.
-
Усі приміщення
6.11. Приміщення служб РТЗ і З
(кросова КДП, магнітофонна,
регулююча, кінцева телефонна
станція, лабораторії,
розмножувальної апаратури та інші).
-
Усі приміщення
6.12. Приміщення апаратних технічних
будівель дальніх та ближніх
приводних радіостанцій з маркерними
радіомаяками, окремих приводних
радіостанцій (автоматизовані).
Незалежно від
площі
-
6.13. Приміщення будівель дальніх і
ближніх приводних радіостанцій з
маркерними радіомаяками
(неавтоматизовані).
-
Усі приміщення
6.14. Приміщення курсових і
глисадних радіомаяків.
-
Усі приміщення
6.15. Приміщення ЛАЗів.
-
Усі приміщення
6.16. Приміщення агрегатних в
цокольних, напівпідвальних і
підвальних приміщеннях або тих, що
мають видаткові баки пального чи
мастила загальною ємністю більше
0,5 куб. м.
Незалежно від
площі
-
7. Об'єкти світлосигнального і електричного обладнання систем
посадки повітряних суден в аеропортах:
7.1. Акумуляторна.
Незалежно від
площі з
урахуванням
п. 1.3 Переліку
та вимогДНАОП 0.00-1.32-0
-
7.2. Приміщення масляних вимикачів,
трансформаторних камер, розподільчих
пристроїв до 1000 В, які
розташовуються у виробничих,
адміністративних та інших будівлях.
При кількості
масла 60 кг
та більше
Усі
приміщення
7.3. Приміщення дизель-генераторних.
Незалежно від
площі
Незалежно
від площі
7.4. Апаратна.
-
Незалежно
від площі
7.5. Насосна.
-
Незалежно
від площі
7.6. Агрегатна.
-
Незалежно
від площі
7.7. Лінійно-апаратний зал.
-
Незалежно
від площі
8. Споруди авіапідприємств:
8.1. Наземні резервуари для
зберігання нафти і нафтопродуктів.
Об'ємом
5000 куб. м і
більше
-
8.2. Споруди складів нафти та
нафтопродуктів (розливні,
розфасовочні та інші).
500 м кв. і
більше при
кількості
нафтопродукті
в більше
15 кг/м кв.
Менше 500 м кв.
при кількості
нафтопродуктів
менше
15 кг/м кв.
8.3. Підвальні приміщення, де
зберігаються мастильні матеріали.
Незалежно від
площі
-
8.4. Кабельні підвали.
В яких
прокладено
більше
12 кабелів
В яких
прокладено
від 5 до
12 кабелів
8.5. Внутрішньоцехові кабельні
тунелі.
В яких
прокладено
більше
12 кабелів
В яких
прокладено
більше
12 кабелів
8.6. Внутрішньоцехові комбіновані
тунелі з прокладкою кабелів.
Де прокладено
більше
12 кабелів
Де прокладено
від 5 до
12 кабелів
8.7. Міжцехові комбіновані тунелі,
що розміщені поза будівлями.
Де прокладено
більше 12
кабелів
Де прокладено
менше
12 кабелів
9. Складські будинки і приміщення:
9.1. Склади горючих матеріалів
(окрім складів деревини, лужних
металів, гумотехнічних виробів,
нафтопродуктів, аміачної селітри і
горючих пестицидів).
1000 м кв. і
більше
Менше
1000 м кв.
9.2. Склади негорючих матеріалів у
горючій упаковці.
1500 м кв. і
більше
Менше
1500 м кв.
9.3. Склади горючих вантажів або
негорючих вантажів у горючій
упаковці, розташовані в підвалах.
700 м кв. і
більше
Менше
700 м кв.
9.4. Склади лужних металів та
пожежовибухонебезпечних металевих
порошків.
Незалежно від
площі
Незалежно
від площі
9.5. Складські приміщення для
зберігання гумотехнічних виробів та
шин.
750 м кв. і
більше
Менше
750 м кв.
9.6. Складські приміщення для
зберігання мастильних матеріалів у
підвалах та цокольних поверхах.
Незалежно від
площі

9.7. Складські приміщення для
зберігання нафтопродуктів з
температурою спалаху нижче
120 град. С у тарі.
500 м кв. і
більше
Менше
500 м кв.
9.8. Складські приміщення для
зберігання нафтопродуктів з
температурою спалаху 120 град. С
і вище в тарі.
750 м кв. і
більше
Менше
750 м кв.
9.9. Приміщення для насосів і вузлів
засувок у будівлях, продуктових
насосних станцій, на складах нафти
та нафтопродуктів (крім резервуарних
парків магістральних
нафтопродуктів), каналізаційних
насосних станцій з перекачування
неочищених виробничих стічних вод (з
нафтою та нафтопродуктами) і нафти
та нафтопродуктів, що уловлені.
300 м кв. і
більше
Менше
300 м кв.
9.10. Приміщення для насосів і
вузлів засувок, у будівлях насосних
станцій резервуарних парків
магістральних нафтопроводів.
Незалежно від
площі на
станціях
продуктивністю
1200 куб. м/год.
та більше
Незалежно
від площі
станціях
продуктивністю
менше
1200 куб. м /год.
9.11. Інші будівлі складів нафти та
нафтопродуктів (розливні, продукти
розфасовані та інші).
500 м кв. і
більше при
кількості
нафти та
нафтопродуктів
більше
15 кг/кв. м
Менше 500 м кв.
при кількості
нафти та
нафтопродуктів
менше 15 кг/кв. м
9.12. Склади зберігання горючих і
негорючих вантажів у горючій
упаковці з висотою зберігання
вантажів більше 5,5 м.
Незалежно від
площі
-
10. Служба спецтранспорту:
10.1. Приміщення ремонту, зберігання
спецмашин та стоянки
спецавтотранспорту.
-
Незалежно від
площі
11. Будинок управління аеропорту:
11.1. Всі приміщення, крім
вестибюлів.
-
Незалежно від
площі
Завідувач сектору
пожежної безпеки

О.М.Тимченко