МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.06.2005 N 231

Про затвердження складів пожежно-технічної комісії (ПТК), добровільної пожежної дружини (ДПД), Положень про ПТК, ДПД, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
промислової політики

N 182 від 19.05.2006

N 713 від 17.12.2007 )

На виконання вимог Закону України "Про пожежну безпеку", для вжиття заходів, спрямованих на запобігання пожежам, організації їх початкового гасіння, здійсненням громадського контролю за дотриманням установлених законодавством вимог пожежної безпеки і посиленню протипожежного захисту будівель та приміщень Міністерства, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Склад пожежно-технічної комісії апарату Мінпромполітики України (додаток N 1).

1.2. Склад добровільної пожежної дружини апарату Мінпромполітики України (додаток N 2).

1.3. Положення про ДПД апарату Мінпромполітики України (додаток N 3).

1.4. Положення про ПТК апарату Мінпромполітики України (додаток N 4).

1.5. Положення про інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки працівників Мінпромполітики України (додаток N 5).

2. ПТК та ДПД у своїй роботі керуватись Положеннями про ПТК та ДПД Міністерства, іншими нормативними актами.

3. Всі протипожежні інструктажі проводити відповідно до Положення про інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки Міністерства.

4. Керівникам структурних підрозділів сприяти діяльності ДПД та неухильному виконанню підлеглими працівниками усіх вимог норм і правил протипожежного режиму, встановлених для приміщень та будівель Міністерства.

5. Керуючому справами Лівій О.В. передбачити кошти на нормативне забезпечення протипожежними засобами, заохочення членів ДПД та обов'язкове особисте страхування членів ДПД.

6. Вважати такими, що втратили чинність, накази від 24.10.2000 р. N 333 та від 14.10.2002 р. N 451.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керуючого справами Ліву О.В.

Міністр
В.М.Шандра

Додаток N 1

до наказу Мінпромполітики

України

19.05.2006 N 182

(в редакції наказу

Мінпромполітики України

17.12.2007 N 713

( v0713581-07 )

СКЛАД

пожежно-технічної комісії

1. Голова комісії
- Горник В.Г., директор департаменту 6-2;
2. Заступник голови комісії
- Хребтова Л.І., начальник відділу 2-3;
3. Секретар комісії
- Дегтярьов Г.В., головний спеціаліст департаменту 6-2;
4. Члени комісії:
- Мосієнко Ю.Ф., заступник директора департаменту, начальник відділу 6-2;
- Безбабних В.П., головний спеціаліст департаменту 6-2;
- Многолєт В.В., головний спеціаліст департаменту 6-2;
- Мороз О.О., головний спеціаліст відділу 2-3.


( Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства промислової політики
N 182 від 19.05.2006,
N 713 від 17.12.2007 )

Керуючий справами
О.В.Ліва

Додаток N 2

до наказу Мінпромполітики

України

19.05.2006 N 182

(в редакції наказу

Мінпромполітики України

17.12.2007 N 713

( v0713581-07 )

СКЛАД

добровільної пожежної дружини (ДПД)

1. Начальник ДПД
- Мосіенко Ю.Ф., заступник директора департаменту, начальник відділу 6-2;
2. Заступник начальника ДПД
- Мороз О.О., головний спеціаліст відділу 2-3;
3. члени ДПД:
- Абрамов В.І., головний спеціаліст департаменту 5-2;
- Горбань В.В., головний спеціаліст департаменту 4-3;
- Безбабних В.П., головний спеціаліст департаменту 6-2;
- Мельник А.А., начальник відділу департаменту 4-1;
- Многолєт В.В., головний спеціаліст департаменту 6-2;
- Дегтярьов Г.В., головний спеціаліст департаменту 6-2;
- Півоносов О.Ю., головний спеціаліст управління 7-1.


( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства промислової політики
N 182 від 19.05.2006,
N 713 від 17.12.2007 )

Керуючий справами
О.В.Ліва

Додаток N 3

до наказу Міністерства

промислової політики

України

23.06.2005 N 231

ПОЛОЖЕННЯ

про добровільну пожежну дружину (ДПД) апарату Мінпромполітики України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення складено на підставі вимог Закону України "Про пожежну безпеку", ст. 28, та Положення про добровільні пожежні дружини /команди/, затвердженого наказом від 11.02.2004 р. N 70z0221-04 МНС України.

1.2 Добровільна пожежна дружина (далі - ДПД) створюється з метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за додержанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам, проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Міністерства.

1.3 Створення ДПД та організація їх діяльності покладається на керівництво Міністерства.

1.4 Щороку керівництвом Міністерства здійснюється розрахунок потреби коштів на утримання ДПД, пожежної техніки, на соціальні гарантії та заохочення членів ДПД. Указані кошти вносяться окремою графою до кошторису Міністерства на наступний рік.

1.5 У своїй діяльності ДПД керуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а також цим Положенням.

1.6. Контроль за діяльністю ДПД здійснює керівництво Міністерства, пожежно-технічна комісія та посадові особи, на яких безпосередньо покладені функції контролю за станом пожежної безпеки в Міністерстві, а також органи державного пожежного нагляду.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ

2.1 На добровільну пожежну дружину покладається:

2.1.1 Здійснення контролю за виконанням (дотриманням) установлених в Міністерстві правил пожежної безпеки (протипожежного режиму).

2.1.2 Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Міністерства щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки.

2.1.3 Здійснення щоденного нагляду за утриманням у справному стані засобів протипожежного захисту, зв'язку, пожежної техніки, обладнання та інвентарю.

2.1.4 Вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику пожежно-рятувальних підрозділів, рятування людей, майна та її ліквідація наявними засобами.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ

3.1 Добровільна пожежна дружина створюється на добровільних засадах з числа штатних працівників Міністерства, здатних за своїми здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки.

3.2 Особи, які вступають до ДПД, подають на ім'я керівника письмову заяву. Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу оголошуються наказом керівника Міністерства. Начальник ДПД, як правило, призначається з керуючого складу і підпорядковується керуючому справами. Начальник ДПД повинен пройти спеціальне навчання у навчальних центрах, пунктах МНС або іншому навчальному закладі, що має відповідну ліцензію, та отримати посвідчення.

3.3 Виключення з членів ДПД проводиться:

3.3.1 За порушення правил пожежної безпеки.

3.3.2 За невиконання своїх обов'язків.

3.3.3 За власним бажанням шляхом подання про це заяви керівникові Міністерства.

3.3.4 У разі звільнення з роботи.

3.4 З членами ДПД мають проводитись учбові заняття згідно з розробленою програмою, що затверджується керівником та погоджується з місцевим органом державного пожежного нагляду. Заняття проводяться під керівництвом начальника ДПД у визначений керівництвом час (не менше 4 годин на місяць).

4. ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ТА ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ

4.1 Начальник ДПД зобов'язаний:

4.1.1 Здійснювати контроль за дотриманням в Міністерстві вимог правил пожежної безпеки, виконання заходів, запропонованих приписами органів державного пожежного нагляду.

4.1.2 Здійснювати нагляд за справністю первинних засобів пожежегасіння, систем пожежної автоматики, водопостачання та не допускати їх використання не за призначенням.

4.1.3 Вести роз'яснювальну роботу серед працівників про заходи пожежної безпеки.

4.1.4 Проводити заняття з особовим складом ДПД і перевіряти його готовність до дії.

4.1.5 Організовувати гасіння пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів відомчої або місцевої пожежної охорони.

4.1.6 Інформувати керівництво Міністерства в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки.

4.1.7 Проводити заняття з евакуації робітників та службовців під час пожежі або надзвичайної ситуації. Начальник ДПД входить до складу пожежно-технічної комісії.

4.2 Члени ДПД повинні:

4.2.1 Знати і виконувати правила пожежної безпеки, які діють в Міністерстві.

4.2.2 Стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння, зв'язку, пожежної техніки.

4.2.3 Знати свої обов'язки згідно з табелем бойової обслуги і в разі виникнення пожежі брати активну участь у її ліквідації.

4.2.4 Виконувані розпорядження начальника дружини, підвищувати свої пожежно-технічні знання, відвідувати заняття згідно з розкладом.

5. УТРИМАННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ, ЗАОХОЧЕННЯ І СТРАХУВАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

5.1 Усі витрати з утримання добровільних пожежних дружин здійснюються за рахунок Міністерства.

5.2 Членам добровільних пожежних дружин, які беруть активну участь у забезпеченні пожежної безпеки в Міністерстві та у гасінні пожеж, надаються додаткові відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю до п'яти робочих днів на рік, а також грошові премії та цінні подарунки. Механізм надання додаткових пільг, їх види та розміри регулюються колективним договором.

5.3 Члени добровільних пожежних дружин підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії.

5.4 Страхування членів добровільних пожежних дружин здійснюється за рахунок Міністерства.

5.5 За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи.

Керуючий справами
О.В.Ліва

Додаток N 4

до наказу Міністерства

промислової політики

України

23.06.2005 N 231

ПОЛОЖЕННЯ

про пожежно-технічну комісію апарату Мінпромполітики України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення складено на підставі вимог Закону України "Про пожежну безпеку", ст. 5, та Типового положення про пожежно-технічну комісію (ПТК), затвердженого наказом від 11.02.2004 р. N 70z0221-04 МНС України.

Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних працівників, службовців тощо до активної участі у роботі щодо попередження пожеж і посилення протипожежного захисту підприємств.

1.2 ПТК створюється за рішенням трудового колективу Міністерства. На підставі цього рішення наказом керівника Міністерства встановлюється персональний склад ПТК та порядок її роботи.

1.3 ПТК у своїй діяльності керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а також цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ

2.1 Основними завданнями ПТК є:

2.1.1 Сприяння керівництву Міністерства у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

2.1.2 Брати участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки.

2.1.3 Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомендацій) керівництву Міністерства щодо удосконалення протипожежного захисту.

2.1.4 Проведення серед працівників Міністерства масової роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки. Проведення занять з евакуації робітників та службовців під час пожежі або надзвичайної ситуації.

2.2 Пожежно-технічна комісія з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу у таких напрямах:

2.2.1 Щокварталу проводить протипожежне обстеження усіх будівель, споруд, складів та інших приміщень Міністерства з метою виявлення недоліків в електрогосподарстві, опалювальних системах, у вентиляції, несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю з оформленням акта. Під час обстеження перевіряє дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. За результатами перевірок визначає шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень і несправностей.

2.2.2 Вносить пропозиції щодо протипожежного стану Міністерства на обговорення керівництва Міністерства. Пропонує проект заходів з усунення наявних недоліків.

2.2.3 Бере участь у розробці з керівництвом Міністерства положень, правил, інструкцій, інших нормативних актів з питань пожежної і техногенної безпеки та у здійсненні контролю за їх додержанням.

2.2.4 Надає допомогу керівництву Міністерства в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі, а також у пропаганді протипожежних заходів.

2.2.5 Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхідних заходів щодо запобігання їм.

2.2.6 Щокварталу перевіряє боєздатність добровільної пожежної дружини, здійснює контроль за справністю та цільовим використанням пожежної техніки та пожежно-технічного озброєння.

3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ. ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

3.1 До складу ПТК включаються інженерно-технічні працівники, діяльність яких пов'язана з експлуатацією та обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також керівник ДПД і фахівці з пожежної безпеки Міністерства.

3.2 Голова ПТК, заступник голови та секретар ПТК обираються на її засіданні. Голова ПТК обирається з керівного складу Міністерства, а на посаду секретаря - фахівець Міністерства з питань пожежної безпеки.

3.3 ПТК здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються на квартал або півріччя і затверджуються готовою ПТК.

3.4 ПТК проводить засідання щокварталу. Рішення ПТК оформлюються протоколами і впроваджуються у життя наказами керівника.

3.5 Заходи, намічені за результатами перевірок протипожежного стану приміщень та споруд Міністерства, оформлюються актом, який затверджується керівником Міністерства.

3.6 У випадку невиконання заходів, голова ПТК повинен надавати (письмово) пропозиції керівнику щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.7 Комісія щороку звітує про проведену нею роботу на загальних зборах трудового колективу.

3.8 За сумлінне виконання покладених обов'язків, безпосередній внесок у поліпшення протипожежного стану Міністерства членам ПТК надаються матеріальні та моральні заохочення, які застосовуються в Міністерстві.

Керуючий справами
О.В.Ліва

Додаток N 5

до наказу Міністерства

промислової політики

України

23.06.2005 N 231

ПОЛОЖЕННЯ

про інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки працівників Мінпромполітики України

1. Положення розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про пожежну безпеку"3745-12 та Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки в установах та організаціях України, затвердженого наказом МНС України від 29.09.2003 р. N 368z1148-03.

2. Це Положення встановлює види і порядок проведення інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки службовців та інших категорій працівників Міністерства.

3. За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

3.1 Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками при прийнятті на роботу /постійну чи тимчасову/.

Він проводиться на підставі діючої в Мінпромполітики Інструкції про заходи пожежної безпеки в адмінбудинках Мінпромполітики України, Інструкції по виконанню правил пожежної безпеки в кімнатах Міністерства та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки відповідальним за ППБ у Міністерстві.

Результати інструктажу, з особистим підписом працівника, прийнятого на роботу, оформляються та залишаються у особовій справі, що знаходиться у відділі кадрів.

3.2 Первинний протипожежний інструктаж працівників Міністерства проводиться безпосередньо на робочому місці керівником структурного підрозділу до початку виконання своїх функціональних обов'язків на підставі діючих в Міністерстві наказів, інструкцій, правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки. Програма первинного протипожежного інструктажу може бути доповнена нормами і правилами виходячи із складу питань, що вирішуються структурним підрозділом. Первинному протипожежному інструктажу підлягають також усі працівники підрядних чи інших організацій, залучених до виконання ремонтних робіт в адмінбудинках Міністерства, про що робиться запис у журналі, який ведеться відділом господарського забезпечення Управління справами, відповідальним за ППБ.

3.3 Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці керівником структурного підрозділу з усіма працівниками Міністерства з терміном не менше одного разу на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

3.4 Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться керівником структурного підрозділу з працівниками на робочому місці:

- у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки /норм, правил, інструкцій, положень/;

- у разі зміни чи докорінної модернізації існуючих засобів пожежогасіння;

- на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду.

Позаплановий протипожежний інструктаж може проводитися індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей.

3.5 Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових /тимчасових/ пожежонебезпечних робіт /зварювальних, розігрівальних та інших/, при ліквідації аварії, стихійного лиха.

4. Первинний, повторний та позаплановий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками структурних підрозділів з одночасною перевіркою цих питань та запису в спеціальному журналі інструктажів /типова форма N 1 журналу додається/. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт /наряд-допуск, дозвіл ф-1 та ін./.

5. Відповідальність за організацію своєчасного та якісного проведення інструктажів та перевірку знань з питань пожежної безпеки службовців та інших працівників покладається на:

- відділ кадрової роботи з питань державної служби та відповідального за ППБ відділу господарського забезпечення - вступний інструктаж;

- департамент, управління, самостійний відділ - первинний, повторний та позаплановий інструктажі;

- відділ господарського забезпечення Управління справами - цільовий інструктаж.

Типова форма N 1

(додаток до Положення...)

1. Надпис на титульному листі:

"Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки"

2. Надпис на наступних листах "Журналу"

N
п/п
Дата
Вид
інструк-
тажу
/вступ-
ний,
первин-
ний,
поза-
плано-
вий/,
назва
або
номер
інструк-
ції, за
якою
отримано
інструк-
таж
Прізвище,
ім'я та по
батькові
особи, яку
інструк-
тують
Про-
фесія
/поса-
да/
особи,
яку
ін-
струк-
тують
Прізвище,
ініціали,
посада
особи,
яка
інструк-
тує
Підписи
При-
міт-
ка
Особи,
яку
ін-
струк-
тують
Особи,
яка
ін-
струк-
тує
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Керуючий справами
О.В.Ліва