МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 336 від 29.10.96
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 1996 р.
за N 659/1684

Про затвердження Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку

N 42 від 20.01.2009
Наказом Міністерства інфраструктури

N 533 від 05.09.2012 )

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508508-94-п "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та для координації роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки і контролю за її проведенням в підприємствах авіаційного транспорту України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України (додається).

2. Державному департаменту авіаційного транспорту України (Марченко М.О.):

2.1. Зареєструвати Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України в Міністерстві юстиції України.

2.2. Довести до відома всіх підприємств, установ і організацій авіаційного транспорту України Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України та зобов'язати керівників авіаційних підприємств організувати вивчення зазначеного Положення та забезпечити його виконання.

2.3. Розробити та затвердити перспективні комплексні заходи, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки об'єктів, і в термін до 20 грудня 1996 року надати інформацію до Мінтрансу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України Реву В.М.

Міністр
І.П.Данькевич

Затверджено

наказом Міністерства

транспорту України

від 29.10.96 N 336

Положення

про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України (ПСПБ-96)


( Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )
( У тексті Положення слово "Укравіатранс" у всіх відмінках замінено словом "Державіаадміністрація" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )
( У тексті Положення слова "Державіадміністрація" та "служба пожежної безпеки підприємства" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державіаслужба України" та "підрозділи пожежної охорони авіапідприємства" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

1. Галузь використання

1.1. Це Положення розроблено згідно з Законом України "Про пожежну безпеку", Повітряним кодексом України3393-17, поширюється і є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують роботу, пов'язану із запобіганням виникнення пожеж та зниженням негативних наслідків від них в авіаційному транспорті України.

1.2. Це Положення регламентує діяльність служби пожежної безпеки в авіаційному транспорті України та встановлює вимоги до підрозділів пожежної охорони підприємств, організацій та установ авіаційного транспорту України, незалежно від форм їх власності (далі - авіапідприємства).


( Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

1.3. Цим Положенням користуються керівники і посадові особи Державіаслужби України, підприємств, організацій та установ авіаційного транспорту України для забезпечення контролю за діяльністю підрозділів пожежної охорони авіапідприємств авіаційної галузі.

2. Нормативні посилання:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про пожежну безпеку";

Закон України "Про аварійно-рятувальні служби";

Положення про Державну авіаційну службу України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 398;

Типове положення про службу пожежної безпеки, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року N 369, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2003 за N 1121/8442;

Міжнародні стандарти та Рекомендована практика Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).


( Розділ 2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009, Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )
( Розділ 3 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )

3. Загальні положення

3.1. Служба пожежної безпеки (далі - СПБ) створюється в Державній авіаційній службі України (далі - Державіаслужба України) з метою координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням на авіапідприємствах.


( Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

3.2. СПБ підпорядковується керівнику або за його рішенням першому заступнику керівника. Фахівці СПБ авіаційного транспорту України за статусом належать до основних служб і входять до складу авіаційного персоналу.


( Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )

Контроль за діяльністю СПБ Державіаслужби України здійснюють керівники Міністерства інфраструктури України, Державіаслужби України та органи державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляд).


( Абзац другий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009, Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

3.3. В авіапідприємствах створюється підрозділ пожежної охорони, роботу якого очолює і контролює заступник керівника служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення - начальник пожежної охорони авіапідприємства. Контроль за діяльністю служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення авіапідприємства покладається на керівника цього авіапідприємства та СПБ.


( Абзац перший пункту 3.3 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

Працівники СПБ Державіаслужби України забезпечуються форменим одягом у відповідності з нормами, встановленими для керівного складу у сфері авіаційного транспорту.

Працівники пожежної охорони авіапідприємств забезпечуються форменим одягом за рішенням керівника даного авіапідприємства.


( Абзац третій пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

3.4. Керівний склад СПБ комплектується, як правило, фахівцями, які мають:


( Абзац перший пункту 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )

- вищу спеціальну (пожежно-технічну) освіту;

- вищу освіту і стаж роботи в пожежній охороні чи інших службах, що займаються забезпеченням пожежної безпеки, не менше 3 років;

- середню спеціальну (пожежно-технічну) освіту і стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Заступник керівника служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення - начальник пожежної охорони авіапідприємства призначається і звільняється із займаної посади керівником авіапідприємства за погодженням з відповідним структурним підрозділом Державіаслужби України.


( Пункт 3.4 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

Керівний склад СПБ кожні три роки повинен проходити перепідготовку.


( Пункт 3.4 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )

У СПБ в окремих випадках можуть прийматися фахівці з вищою освітою (без спеціальної освіти або стажу роботи у пожежній охороні), якщо вони мають досвід роботи в авіапідприємстві не менше 5 років.

3.5. У своїй діяльності СПБ Державіаслужби України, авіапідприємств взаємодіють з Держпожнаглядом, протипожежними об'єднаннями громадян, іншими організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, службами охорони праці і керуються Конституцією та законами України, а також указами та розпорядженнями Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури України, стандартами та рекомендованою практикою, викладеною в документах ІСАО, галузевими, міжгалузевими та іншими нормативними документами з питань пожежної безпеки і цим Положенням.


( Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009, Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

4. Основні завдання та напрями роботи служби пожежної безпеки

4.1. Основними завдання СПБ Державіаслужби України є:

4.1.1. Розробка комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки на авіапідприємствах, вдосконалення та координація пожежно-профілактичної роботи на об'єктах галузі авіаційного транспорту і контроль за їх виконанням.

4.1.2. Організація і координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної безпеки в авіапідприємствах.

4.1.3. Здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю пожежної охорони авіапідприємств.


( Підпункт 4.1.3 пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

4.1.4. Облік пожеж та їх наслідків на об'єктах авіапідприємств України.

4.2. Відповідно до основних завдань СПБ Державіаслужби України здійснює роботу за такими напрямами:

4.2.1. Перевіряє діяльність авіапідприємств щодо забезпечення пожежної безпеки. Вивчає і поширює передовий досвід роботи в цьому напрямі.

4.2.2. Організовує роботу за участю авіапідприємств і структурних підрозділів Державіаслужби України щодо розробки і здійснення комплексних заходів (галузевих програм) по забезпеченню та поліпшенню пожежної безпеки і контролює їх виконання.

4.2.3. Координує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються з питань пожежної безпеки, подає авіапідприємствам пропозиції щодо проведення таких робіт.

4.2.4. Розробляє та доводить до відома авіапідприємств положення, правила, інструкції, накази, розпорядження, вказівки, інформаційні матеріали з питань пожежної безпеки і здійснює контроль за їх виконанням.


( Підпункт 4.2.4 пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )

4.2.5. Погоджує проекти галузевих документів з питань пожежної безпеки, що розроблюються іншими структурними підрозділами Державіаслужби України.

4.2.6. Здійснює контроль за виконанням в Державіаслужбі України та на авіапідприємствах вимог пожежної безпеки, встановлених законодавчими актами та іншими нормативними документами.

4.2.7. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій та конкурсів щодо вдосконалення роботи по забезпеченню пожежної безпеки, діяльності пожежно-технічних комісій, добровільних пожежних дружин; вносить пропозиції та готує матеріали для розгляду найважливіших питань пожежної безпеки на засіданнях колегії, службових нарадах тощо.

4.2.8. Надає методичну допомогу авіапідприємствам і керівникам структурних підрозділів Державіаслужби України в організації спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) та перевірки знань з питань пожежної безпеки; проводить вступний протипожежний інструктаж з працівниками Державіаслужби України, веде облік цих інструктажів.

4.2.9. Бере участь у пожежно-технічній експертизі проектної документації об'єктів авіапідприємств, що будуються, технічно переоснащуються, розширюються або підлягають реконструкції.

4.2.10. У межах компетенції бере участь у вирішенні питань організації пожежної охорони на об'єктах.


( Підпункт 4.2.10 пункту 4.2 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

4.2.11. Контролює діяльність добровільної та пожежної охорони авіапідприємств, сприяє їх зміцненню, організовує навчання керівного складу.

4.2.12. За дорученням керівництва Державіаслужби України бере участь у службовому розслідуванні причин та обставин виникнення великих, особливо великих пожеж та пожеж із смертельними наслідками.

4.2.13. Веде облік пожеж та їх наслідків на об'єктах авіапідприємства, аналізує причини їх виникнення, готує звітні матеріали та відповідні інформації, подає пропозиції щодо їх запобіганню.

4.2.14. Здійснює пропаганду заходів пожежної безпеки.

4.2.15. Бере участь у роботі комісій із сертифікації аеропортів, авіакомпаній та суб'єктів аеропортової діяльності.


( Підпункт 4.2.15 пункту 4.2 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )

4.2.16. Розглядає листи, заяви та скарги авіапідприємств і громадян з питань пожежної безпеки.

4.2.17. Надає практичну та методичну допомогу авіапідприємствам України в:

упровадженні досягнень науки і техніки у виробництво, у тому числі прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, виробничої автоматики, пожежобезпечних мийних речовин тощо;

отриманні галузевих та міжгалузевих нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.


( Пункт 4.2 розділу 4 доповнено підпунктом 4.2.17 згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )
( Пункт 4.3 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

5. Права та відповідальність працівників служби пожежної безпеки

5.1. Права та відповідальність працівників СПБ Державіаслужби України, визначаються чинним законодавством України і цим Положенням.


( Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

5.2. Фахівці СПБ мають право:

5.2.1. Представляти Державіаслужбу України в державних та громадських установах при розгляді питань пожежної безпеки.


( Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

5.2.2. Перевіряти стан пожежної безпеки авіапідприємств, інших підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), які розташовані на території авіапідприємств, і в разі потреби видавати їх керівникам обов'язкові для виконання приписи (додаток А).


( Підпункт 5.2.2 пункту 5.2 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )

5.2.3. Одержувати від посадових осіб авіапідприємств необхідні відомості, документи і пояснення з питань пожежної безпеки.

5.2.4. Залучати фахівців структурних підрозділів Державіаслужби України (за домовленістю з їх керівництвом) для проведення протипожежного обстеження та у розслідуванні причин пожеж.


( Підпункт 5.2.4 пункту 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

5.2.5. Перевіряти боєздатність добровільної та пожежної охорони, що створені в авіапідприємствах.

5.2.6. Вимагати від посадових осіб авіапідприємств тимчасового усунення від роботи працівників, які не пройшли спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також не мають допуску для виконання пожежонебезпечних робіт та порушують вимоги правил пожежної безпеки.

5.2.7. Припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень, дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі у разі створення загрози виникнення пожежі або перешкоди її гасіння та евакуації людей; порушення чи не виконання правил пожежної безпеки, якщо це не призведе до зупинки роботи авіапідприємства або окремого виробництва в цілому (додаток Б).

5.3. Готувати і подавати керівництву Державіаслужби України та авіапідприємства пропозиції про заохочення посадових осіб та працівників, які приймають активну участь у поліпшенні протипожежного стану, а також щодо притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення та невиконання законодавчих та інших нормативних документів з питань пожежної безпеки.

Примітка. Порядок зупинення роботи окремих приміщень, дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі на авіапідприємствах, а також виконання приписів СПБ Державіаслужби України щодо усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки встановлюється нормативно-правовими актами у сфері пожежної безпеки.


( Примітка пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009, Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

5.4. Працівники СПБ Державіаслужби України несуть персональну відповідальність за:


( Абзац перший пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

- невідповідність прийнятих рішень вимогам діючого законодавства з питань пожежної безпеки;

- невиконання функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням та інструкціями;

- недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з питань пожежної безпеки та наслідків пожеж.

6. Структура і чисельний склад служби пожежної безпеки

6.1. СПБ галузі авіаційного транспорту складається з:

- СПБ Державіаслужби України та осіб, що призначені відповідальними за пожежну безпеку в структурних підрозділах;

- підрозділів пожежної охорони авіапідприємств (керівник підрозділу, заступник керівника підрозділу, інспектори протипожежної профілактики, начальники варт, командири відділень, водії пожежних автомобілів, пожежні, пожежні-рятувальники, пожежні (респіраторники).


( Абзац третій пункту 6.1 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009, Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

6.2. Чисельний склад СПБ Державіаслужби України визначається за штатним розписом та Положенням про Державіаслужбу у відповідності з покладеними на СПБ завданнями, узгодженими з Держпожнаглядом.


( Пункт 6.3 розділу 6 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури
N 533 від 05.09.2012 )

6.3. При визначенні чисельності пожежної охорони враховується клас аеропорту (категорія аеродрому), середньооблікова чисельність працюючих на авіапідприємстві та добровільної пожежної охорони, кількість вибухопожежонебезпечних приміщень, будівель, а також інші специфічні особливості даного авіапідприємства.

6.4. Підрозділи СПБ з питань організації служби, профілактичної роботи, підготовки особового складу, організації гасіння пожеж керуються нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки з урахуванням Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).


( Розділ 6 доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 42 від 20.01.2009 )

Додаток А

до Положення про службу пожежної

безпеки в авіаційному транспорті

України (ПСПБ - 96)

Служба пожежної безпеки __________________________________________
             (найменування підприємства авіаційного
            __________________________________________
            транспорту України, до якого належить СПБ)

Припис N ______

від "__"___________ 199 р.
Кому _____________________________________________________________
   (Посада особи, прізвище ім'я та по-батькові, якій видається
__________________________________________________________________
               припис)
Відповідно до  Положення  про  службу  пожежної  безпеки  в
авіаційному транспорті України, з метою усунення порушень правил
пожежної безпеки пропоную виконати такі заходи:
------------------------------------------------------------------
 N |  Назва заходів  |    Термін    |  Відмітка про
П/П|          |    виконання   |   виконання
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
---+-------------------+---------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
___________________________________   __________________________
(посада та прізвище працівника СПБ)      (підпис та дата)
Припис для виконання отримав
  ____________________________     __________________________
    (посада та прізвище)          (підпис та дата)

Додаток Б

до Положення про службу пожежної

безпеки в авіаційному транспорті

України

Протокол N _____

про заборону експлуатації окремих приміщень, дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі

"__"________________ 199 р.            м.______________
Я,
__________________________________________________________________
 (посада, підприємство авіаційного транспорту України, прізвище
            ім'я та по-батькові)
__________________________________________________________________
в присутності ____________________________________________________
            (посада, місце роботи, прізвище)
керуючись Положенням  про службу пожежної безпеки в авіаційному
транспорті України
заборонив експлуатацію ___________________________________________
             (вказати, що конкретно, де встановлено,
__________________________________________________________________
             назва об'єкту
__________________________________________________________________
 викладається характер порушень вимог правил пожежної безпеки;
__________________________________________________________________
 вказати спосіб: запечатування, опломбування, вимикання джерела
__________________________________________________________________
 електроструму, на що та де конкретно накладена печатка, пломба,
__________________________________________________________________
         де і як проведено вимикнення)
Оголосити ________________________________________________________
       (вказується керівник об'єкту, де використані заходи
             адміністративного впливу)
За  ушкодження або зрив печатки (пломби) без дозволу особи,
здійснившої запечатування, винні особи несуть відповідальність
згідно з діючим законодавством.
Підпис посадової особи СПБ ____________________________
Підпис присутніх осіб _________________________________
Примірник протоколу отримав ___________________________
                 (підпис керівника)
"__"______________ 199 р.