ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ


Л И С Т


N 11/5-4473 від 19.05.97

м.КиївНачальникам

регіональних митниць, митниць,

спеціалізованих митних

управлінь та організаційПро посилення протипожежного захисту митних об'єктів


Незважаючи на заходи, що вживаються з метою посилення пожежної безпеки, стан протипожежного захисту митних об'єктів ще не відповідає вимогам Закону України "Про пожежну безпеку". Рішення з цих питань, внаслідок недооцінки на митницях їх важливості, в багатьох випадках виконуються незадовільно.

В ході перевірок митних об'єктів органами Держпожнагляду виявлено 2426 порушень правил пожежної безпеки. Як свідчить аналіз, абсолютна більшість цих порушень виникнула через безвідповідальне ставлення керівників митниць до виконання протипожежних норм і правил, незнання підлеглими елементарних правил пожежної безпеки.

Профілактична робота по запобіганню пожеж носить несистематичний характер. Керівники деяких структурних підрозділів нехтують питаннями протипожежного захисту, в т.ч. безпекою людей. ігнорують вимоги органів Державного пожежного нагляду, наказів та розпоряджень Голови Служби, інших нормативних документів.

Залишаються невиконаними більше 900 протипожежних заходів. На об'єктах Східної регіональної, Житомирської та Херсонської митниць усунено менше половини порушень. Внаслідок цього значна кількість об'єктів митниць знаходиться в незадовільному протипожежному стані. Заходи по усуненню недоліків на окремих об'єктах не розробляються, а загальні плани заходів не конкретні, носять формальний характер, не передбачається участь в роботі керівників підрозділів. Всю роботу покладено на одного або двох працівників.

Повільно проводиться робота по створенню і організації роботи добровільних пожежних дружин (ДПД) та пожежно-технічних комісій (ПТК), а на багатьох митницях ці формування створені лише на папері. Митницями не проводяться щоквартальні перевірки протипожежного стану об'єктів згідно з наказом по ДМКУ N 176 від 25.04.96 р., не розглядаються щоквартально питання протипожежного стану об'єктів та виконання заходів по усуненню виявлених порушень.

Посадові особи, відповідальні за протипожежний стан, члени ПТК та ДПД, інші службовці не знають своїх обов'язків на випадок виникнення пожежі, не вміють користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Не узгоджуються з органами Держпожнагляду питання дозволу на початок експлуатації приміщень (Дніпровська, Східна регіональні, Рівненська, Тернопільська митниці).

В договорах на оренду приміщень не визначається відповідальність сторін з питань пожежної безпеки. Не відповідають протипожежним вимогам будівельних норм окремі будівлі митних постів Дрогобич, Генічеськ, Калуш, адміністративні будинки Маріупольської, Івано-франківської, Іллічівської, Вінницької, Чернігівської митниць.

Особливу тривогу викликає стан електромереж і використанням нагрівальних приладів для опалювання вагончиків. Майже в кожному третьому вагончику, які експлуатуються, електрична мережа та система опалення потребують облаштування згідно "Правил облаштування електроустановок", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". На багатьох митницях експлуатуються несправні електромережі.

Незадовільно вирішується питання по впровадженню автоматичних установок сигналізації та пожежогасіння. 124 об'єкти не обладнані такими установками, а там де встановлені, то багато з них знаходяться в незадовільному стані. Із 140 змонтованих, 40 не працює, внаслідок відсутності технічного обслуговування. Витрачені значні кошти не дають бажаних результатів.

Практично ні один об'єкт митниць не забезпечений нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння, в несправному стані знаходиться багато протипожежних водогонів та внутрішніх протипожежних мереж. Складна ситуація з цих питань на митних постах "Тиса", "Лужанка", на Чорноморській, Вадул-Сіретський, Вінницькій, Роздільнянській, Закарпатській, Рівненській, Амвросіївській митницях.

Викликає тривогу протипожежний стан складського господарства митниць. Допускається зберігання в одному приміщенні несумісних горючих речовин, в підвалах приміщень митниць зберігаються горючі матеріали та рідини. Електромережі складів не відповідають вимогам пожежної безпеки

На митних постах порушуються правила розміщення автотранспорту. Відсутні схеми розташування вантажних автомобілів. Порушуються норми протипожежних відстаней, відсутня розмітка та знаки (МП"Порубне", "Сокиряни" та багато інших).

Численні факти безвідповідального відношення до питань пожежної безпеки на об'єктах митниць змусили органи Держпожнагляду в 1996 році притягнути до адміністративної відповідальності 88 керівників та посадових осіб. Накладено штрафи на фонд заробітної плати на двох митницях; було призупинено експлуатацію 18 об'єктів та 675 приміщень і дільниць електромереж, які знаходились в пожежозагрозливому стані.

Такий стан справ з пожежною безпекою в Службі говорить про те, що керівники митниць самоусунулись від вирішення цих важливих питань, вкрай недостатньо організовували роботу по своєчасному виправленню становища.

Враховуючи вкрай напружений стан справ з протипожежним захистом митних об'єктів рахую за необхідне:

-керівникам регіональних митниць, митниць, терміново розглянути питання посилення протипожежного захисту митних об'єктів;

-розробити та здійснити пожежно-профілактичні заходи спрямовані на усунення виявлених порушень та зауважень. (Приблизний перелік заходів додається).

 Заступник Голови Служби                Купін П.О.

Заходи по виконанню вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та посиленню протипожежного захисту митних об'єктів у весняно-літній період

З метою виконання вимог Закону України "Про пожежну безпеку" для забезпечення пожежної безпеки в установах та на об'єктах митної системи і посилення протипожежного захисту об'єктів у весняно-літній період 1997 року керівникам митних органів та підрозділів здійснити такі заходи:

1. Призначити відповідальних за протипожежний стан по регіональним митницям, митницям, митним управлінням, організаціям, структурним підрозділам вказаних органів, окремим об'єктам та приміщенням.

Визначити обов'язки та порядок роботи відповідальних за протипожежний стан з урахуванням пожежної небезпеки підконтрольних об'єктів.

20 травня 1997 р.

2. Затвердити склад пожежно-технічних комісій (ПТК) та добровільних пожежних дружин (ДПД). При необхідності створити об'єктові ПТК та ДПД.

Розробити та затвердити положення про ПТК та ДПД.

Запровадити щоквартальні перевірки протипожежного стану об'єктів, опрацювання та виконання заходів по усуненню виявлених порушень. Копії поквартальних планів роботи та звіти про виконання заходів надсилати до ДМСУ. Щорічно переглядати та перезатверджувати склад ПТК та ДПД.

Затвердження складу ПТК, ДПД та положень- 20 травня 1997 р.

Плани роботи -до початку кварталу.

Звіти -на протязі 10 днів після закінчення кварталу.

3. Організувати і провести навчання членів ПТК, ДПД, посадових осіб згідно з переліком посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки (затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України N 628 від 17 листопада 1994р.).

Червень 1997 р.

Забезпечити якість проведення навчання, засвоєння службовцями своїх обов'язків на випадок пожежі, вміння користуватися первинними засобами пожежогасіння. Забезпечити виконання наказу N 424 від 13.09.96 р. щодо проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з пожежної безпеки.

Постійно.

4. Розробити або переглянути та перезатвердити інструкції з пожежної безпеки. Забезпечити інструкціями митні об'єкти та персонал.

Травень 1997 р.

5. Розробити, узгодити та затвердити схеми-плани взаємодії з органами (місцевими підрозділами) пожежної охорони на випадок виникнення пожеж. Забезпечити надійність зв'язку з ними.

20 травня 1997 р.

6. Забезпечити виконання вимог про отримання дозволу органів Держпожнагляду на початок експлуатації будівель та приміщень (побудованих, орендованих, після реконструкції та інших).

Постійно.

7. Переглянути угоди на оренду території та приміщень і при необхідності внести зміни та доповнення про відповідальність сторін з питань пожежної безпеки та здійснення заходів по підтриманню постійного протипожежного режиму, забезпечити контроль виконання.

Травень 1997 р.

8. Розглянути причини виникнення порушень вимог пожежної безпеки, невиконання заходів по їх усуненню, вказаних в приписах Держпожнагляду, наказах та розпорядженнях ДМСУ. Визначити посадових осіб, які допустили порушення вимог пожежної безпеки, не виконують заходи по усуненню порушень та своїх обов'язків з питань пожежної безпеки. Розглянути питання про притягнення їх до відповідальності.

Травень 1997 р.

9. Забезпечити виконання заходів з пожежної безпеки, вказаних в приписах органів пожежного нагляду, наказах та розпорядженнях по митній системі. При необхідності перенесення термінів виконання заходів, обгрунтувати та узгоджувати ці питання з органами Держпожнагляду.

Постійно.

10. Визначити категорію приміщень (об'єктів) по пожежонебезпечності, нанести відповідні написи. В приміщеннях, де перебувають люди, вивісити плани евакуації на випадок пожежі та інструкції з пожежної безпеки.

20 травня 1997 р.

11. Провести обстеження стану електромереж та електрообладнання на відповідність вимогам "Правил облаштування електроустановок", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки в Україні".

Скласти перелік виявлених порушень, розробити та здійснити заходи по їх усуненню. Заходами передбачити усунення порушень по прокладанні електромереж, з'єднань проводів, захисту мереж від коротких замикань та інше.

Провести випробування опору ізоляції електромереж, виміри опору заземлення та громовідводів.

Обстеження, складання переліку

та плану заходів - травень 1997 р.

Виконання заходів -

в терміни узгоджені з органами

пожежного нагляду.

12. Обстежити будівлі та їх конструктивні елементи на відповідність їх протипожежним вимогам будівельних норм. Звернути особливу увагу на наявність шляхів евакуації (головних і запасних), відповідність ступеням вогнетривкості сходових клітин і коридорів з урахуванням їх облицювання. За результатами перевірок опрацювати заходи по усуненню виявлених порушень.

Перевірки, розробка заходів -

травень 1997 р.

Виконання заходів -

в терміни узгоджені з органами

пожежного нагляду.

13. Скласти перелік пожежно-технічного обладнання та первинних засобів пожежогасіння по кожному об'єкту.

Травень 1997 р.

14. Вирішити питання про оснащення об'єктів (приміщень) первинними засобами пожежогасіння згідно додатку N 3 до "Правил пожежної безпеки в Україні".

15 червня 1997 р.

15. Перевірити справність установок автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння. Вирішити питання ремонту та технічного обслуговування установок, забезпечення їх працездатності.

Обстеження 20 травня 1997 р.

Ремонт- 20 червня 1997 р.

16. Обстежити придатність для цілей пожежогасіння пожежні водоймища, перевірити дію протипожежних водогонів та внутрішніх протипожежних мереж. Усунути виявлені непоправності.

Травень 1997 р.

17. Обстежити складські приміщення. Усунути порушення вимог, обумовлених додатком N 4 до "Правил пожежної безпеки в Україні" щодо сумісного зберігання речовин та матеріалів.

Травень 1997 р.

18. Вирішити питання встановлення в складах протипожежних відсіків та автоматичної пожежної сигналізації.

В терміни узгоджені з органами пожежного нагляду.

19. Прибрати горючі матеріали та рідини, які зберігаються в підвалах адміністративних будівель.

20 травня 1997 р.

20. Опрацювати схеми розміщення вантажних автомобілів на митних постах та пунктах пропуску з урахуванням протипожежних відстаней. Виконати необхідні розмітки, написи, встановити знаки та схеми. Забезпечити наявність пристроїв для буксирування автомобілів на випадок пожежі.

Травень 1997 р.

21. Усунути порушення протипожежних вимог в приміщеннях автомобільних боксів поглибленого догляду.

Червень 1997 р.

22. Розглянути питання про посилення протипожежного захисту об'єктів у весняно-літній період 1997 р. Розробити та здійснити профілактичні заходи по запобіганню пожеж з урахуванням розміщення об'єктів та їх пожежної небезпеки. Лист Міністерства внутрішніх справ України з цього питання N 1315/гр. від 13.03.97 р. та приблизний перелік заходів пожежної безпеки при підготовці об'єктів до роботи у весняно-літній період 1997 року додається.

Травень 1997 р.

23. Запровадити порядок термінового повідомлення в ДМСУ про пожежі, які можуть виникнути, розслідування причин виникнення пожеж та здійснення заходів по їх попередженню.

Матеріали розслідування пожеж (акти) надсилати в ДМСУ, де вказувати коли і на якому об'єкті виникла пожежа, причини виникнення, які попереджувальні заходи здійснено, матеріальні збитки від пожежі та хто винен в її виникненні. Завести журнали обліку пожеж.

Постійно.

Про виконання заходів та приписів органів пожежного нагляду повідомляти в ДМСУ щоквартально.