МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2012 № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2012 р.

за № 317/20630

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"2694-12 , підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України402/2011 , затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, розділ VІІІ "Виробництво нетканих матеріалів" Типових галузевих норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 13 вересня 1979 р. № 394/ІІ-9 зі змінами і доповненнями від 21 серпня 1985 р. № 289/ІІ-8 (далі - НПАОП 17.0-3.01-85).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):

3.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр
В. Балога
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України
Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України
Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України
Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Д. Олійник
Г. Осовий
Ю. Мельников
О.А. Миколайчук
Е.М. Улинець
О.В. Пшеничка
Р.О.Моісеєнко
В. Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

06.02.2012 № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2012 р.

за № 317/20630

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

І. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці" .

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та на фізичних осіб - суб‘єктів підприємницької діяльність, діяльність яких пов’язана з виробництвом нетканих матеріалів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" , затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327v0327609-10 .

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідного для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом нетканих матеріалів.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требование и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту , затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.

1.7. Працівники підприємств виробництва нетканих матеріалів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості , затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (далі - НПАОП 0.00-3.07-09).

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

№ з/п
Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи
Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ
Строк носіння в місяцях
1
2
3
4
5
6
Підготовче відділення сировини, пряжі, ниток, волокнистого настилу, відходів
1
9333
Вантажник
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
12
Каска
-
до зносу
2
8159
Завантажувач-вивантажувач
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
12
Каска
-
до зносу
3
8261
Змішувальник волокна
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Мн, У
9
Косинка
З
6
4
7441
Контролер сировини та напівфабрикатів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
5
8261
Настелювач (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Косинка бавовняна
З
6
Тапочки
Ми, У
9
6
8261
Обчісувальник барабанів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
6 7
8212
Оператор завантажувальної та розвантажувальної установки
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Косинка бавовняна
З
6
Тапочки
Ми, У
9
8
8261
Оператор мотального устаткування
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Мн, У
9
Косинка бавовняна
З
6
9
8261
Оператор механізованого подавання суміші
Костюм бавовняний
З
12
Черевики
Ми, У
12
10
8261
Оператор розпушувально-тіпальної машини
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
12
Косинка бавовняна
З
6
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
11
8139
Оператор розпушувально-щипальних машин
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
12
8261
Оператор снувального устаткування
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Мн, У
9
Косинка бавовняна
З
6
13
8261
Оператор чесального устаткування
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
14
8261
Пресувальник відходів (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
Рукавиці комбіновані
Мп, З
3
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
15
9322
Приймальник-відправник
Костюм бавовняний
З
12
Напівчеревики
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
16
9322
Розпакувальник сировини
Халат бавовняний
З
12
Напівчеревики
Ми, У
9
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Косинка бавовняна
З
6
Рукавиці комбіновані
Мп, З
3
17
8261
Розроблювач сировини
Костюм бавовняний
Вн, З
12
Черевики
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
18
8261
Сортувальник сировини та волокна
Халат бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Мп, З
3
Черевики
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
19
8261
Ставильник (виробництво текстилю)
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Мн, У
9
Косинка бавовняна
З
6
20
8333
Транспортувальник (обслуговування механізмів)
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Мп, З
3
Черевики
Ми, У
9
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, У
36
21
8262
Чистильник устаткування (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Тапочки
Ми, У
9
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
Ми, См, У
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Берет
З
12
22
8163
Чистильник вентиляційних установок
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Тапочки
Ми, У
9
Черевики на мікропористій підошві
Ми, См, У
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Берет
З
12
Виробництво настило-, нитко-, тканино прошивних нетканих полотен
23
8262
Ватинник
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
24
8261
Вигрібальник пуху та відходів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Рукавички
З
3
25
8152
Емульсовар
Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням
З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, О
12
Чоботи гумові
В, Оа
12
Рукавиці гумові
Вн, Оа
3
Окуляри захисні
-
до зносу
26
8264
Емульсувальник
Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням
З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, О
12
Чоботи гумові
В, Оа
12
Рукавиці гумові
Вн, Оа
3
Окуляри захисні
-
до зносу
27
9322
Заливальник голково-платинних виробів
Костюм бавовняний
З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, З
12
Черевики
Мн, У
12
28
9322
Здавач готової продукції
Халат бавовняний
З
12
Черевики
Мн, У
12
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
29
8262
Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
30
8229
Намотувальник рулонів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
Рукавички
З
3
31
8261
Насаджувач валів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
32
8269
Обліковець міри та виробів
Халат бавовняний
З
12
33
8262
Оператор в‘язально-прошивного устаткування
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
34
8261
Оператор голкопробивного устаткування
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Мн, У
9
Берет
З
12
Респіратор газопилозахисний
-
черговий
35
8261
Оператор чесально-в’язального устаткування
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Мн, У
9
Косинка бавовняна
З
6
36
7431
Перевіряльник розводок
Костюм бавовняний
З
12
37
7442
Пошивник лимарно-сідельних виробів
Костюм бавовняний
З
12
Фартух з нагрудником
З
12
38
8261
Розмотувач
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
39
8261
Розправляч
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
40
7222
Ремонтник технологічного оснащення
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Напівчеревики
Ми, У
12
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
41
7311
Сортувальник виробів, сировини та матеріалів
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Мп
3
Напівчеревики
Ми, У
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Косинка бавовняна
З
6
42
7233
Слюсар-ремонтник
Костюм бавовняний
З
12
Черевики шкіряні
Мн, У
12
Рукавиці комбіновані
Мп, З
6
43
8333
Транспортувальник (обслуговування механізмів)
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
44
7431
Чистильник-точильник чесальних апаратів
Костюм бавовняний
З
12
Черевики шкіряні
Мн, У
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Берет
З
12
45
8163
Чистильник вентиляційних установок
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Тапочки
Ми, У
9
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
Ми, См, У
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Берет
З
12
46
8262
Чистильник устаткування (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Тапочки
Ми, У
9
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
Ми, См, У
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Берет
З
12
Виробництво клеєних нетканих полотен
47
9322
Готувач набивальних та настильних матеріалів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
48
8264
Заготівник хімічних розчинів та фарб
Костюм бавовняний
Вн, З, Кк
12
Чоботи гумові
В, Кк, Щ50
6
Рукавички гумові
Вн, Кк, Щ50
1
Окуляри захисні
-
до зносу
Протигаз газопилозахисний
З
до зносу
Косинка бавовняна

6
49
9322
Здавач готової продукції
Халат бавовняний
З
12
Черевики
Мн, У
12
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
50
8261
Змішувальник волокна
Костюм бавовняний
З
12
Берет
З
12
51
7432
Контролер матеріалів та виробів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
52
7324
Контурувальник
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
53
8159
Лаборант хімічного аналізу
Халат бавовняний
Вн, З, Оа
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, Кк, Щ50
черговий
Чоботи гумові
В, Кк, Щ50
6
Рукавички гумові
Кк, Щ50
1
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
54
8143
Машиніст клеїльно-сушильної машини (клеїльник)
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
55
8264
Накатник тканини, полотна
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
56
8269
Обліковець міри та виробів
Халат бавовняний
З
12
57
9322
Обрізувач матеріалів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
58
8261
Оператор голкопробивного устаткування
Костюм бавовняний
З
12
Берет
З
12
59
8240
Оператор контрольного стола
Халат бавовняний Тапочки
З Ми, У
12 9
Косинка бавовняна
З
6
60
8264
Оператор клейового устаткування
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
61
8269
Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)
Костюм бавовняний
З
12
На роботах у вологому середовищі додатково:


чоботи гумові
В, Оа
12
62
7233
Слюсар-ремонтник
Костюм бавовняний
З
12
Черевики шкіряні
Мн, У
12
63
7311
Сортувальник виробів, сировини та матеріалів
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Мп
3
Напівчеревики
Ми, У
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Косинка бавовняна
З
6
64
8333
Транспортувальник (обслуговування механізмів)
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
65
8262
Чистильник устаткування (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Тапочки
Ми, У
9
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
Ми, См, У
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Берет
З
12
66
8163
Чистильник вентиляційних установок
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Тапочки
Ми, У
9
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
Ми, См, У
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Берет
З
12
Виробництво голкопробивних нетканих полотен
67
9322
Готувач набивальних та настильних матеріалів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
68
9322
Заливальник голково-платинних виробів
Костюм бавовняний
З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, З
12
Черевики
Ми, У
12
69
7431
Заправник голоково-пробивного агрегата
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
70
9322
Здавач готової продукції
Халат бавовняний Черевики На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена
З Мн, У Тнв
12 12 36
71
8262
Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
72
7432
Контролер якості
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
73
8290
Маркувальник
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
74
8269
Обліковець міри та виробів
Халат бавовняний
З
12
75
8261
Оператор голкопробивного устаткування
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Мн, У
9
Респіратор газопилозахисний
-
черговий
76
4112
Оператор комп‘ютерного набору
Халат бавовняний
З
12
77
8269
Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)
Халат бавовняний
З
12
78
9322
Рихтувальник голково-платинних виробів
Фартух
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми, З
12
Напівчеревики
Ми, У
9
79
7311
Сортувальник виробів, сировини та матеріалів
Халат бавовняний
З
12
Напівчеревики
Ми, У
9
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Рукавички
З
3
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
80
8333
Транспортувальник (обслуговування механізмів)
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
9
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
81
7215
Транспортувальник (такелажні роботи)
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
9
Каска
-
до зносу
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
82
8163
Чистильник вентиляційних установок
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
В, Ми
12
Рукавиці комбіновані
Мп, З
3
Берет
З
12
83
7431
Чистильник-точильник чесальних агрегатів
Костюм бавовняний
З
12
Черевики
Мн, У
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор
-
до зносу
Берет
З
12
84
8262
Чистильник устаткування (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
В, Ми
12
Рукавиці комбіновані
Мп, З
3
Берет
З
12
Виробництво термоскріплених нетканих матеріалів
85
8122
Апаратник вакуум-термічної печі
Костюм бавовняний
Ти, З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Черевики
Ти, Ми
12
Рукавиці комбіновані
Ти, З
6
86
9322
Готувач набивальних та настильних матеріалів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Косинка бавовняна
З
6
87
8262
Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
88
7432
Контролер якості
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
89
8264
Оператор електростатичного оброблення
Костюм бавовняний
Ес, З
12
Черевики
Ес, Ми
12
Рукавиці комбіновані
Ес, З
6
90
8264
Оператор термоскріплювального устаткування
Костюм бавовняний
Ти, З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Черевики
Ти, Ми
12
Рукавиці комбіновані
Ти, З
6
91
7311
Сортувальник виробів, сировини та матеріалів
Халат бавовняний
З
12
Напівчеревики
Ми, У
9
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор
-
до зносу
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
92
8264
Термоусадник
Костюм бавовняний
Ти, З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Черевики
Ти, Ми
12
Рукавиці комбіновані
Ти, З
6
93
8333
Транспортувальник (обслуговування механізмів)
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
9
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
94
8163
Чистильник вентиляційних установок
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор
-
до зносу
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
В, Ми
12
Рукавиці комбіновані
Мп, З
3
Берет
З
12
95
8269
Чистильник тканини, виробів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Косинка бавовняна
З
6
96
8262
Чистильник устаткування (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор
-
до зносу
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
В, Ми
12
Рукавиці комбіновані
Мп, З
3
Берет
З
12
Фарбувально-оздоблювальне виробництво
97
8264
Апаратник апретування
Халат бавовняний
З
12
Косинка бавовняна
З
6
Черевики
Мн, У
12
98
8152
Апаратник варіння
Костюм бавовняний
Вн, Кк
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, Кк
12
Чоботи гумові
В, Кк
6
Рукавички гумові
Вн, Кк
3
Окуляри захисні
-
до зносу
Протигаз газопилозахисний
-
до зносу
99
8265
Апаратник водно-хімічного оброблення
Халат бавовняний
Вн, Кк
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, Кк
12
Чоботи гумові
В, Кк
6
Рукавички
Вн, Кк
2
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
100
8232
Апаратник вибілювання
Халат бавовняний
Вн, Кк
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, Кк
12
Чоботи гумові
В, Кк
6
Рукавички
Вн, Кк
2
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор
-
до зносу
101
8229
Апаратник на просочувальних агрегатах
Халат бавовняний
Вн, Кк
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, Кк
12
Чоботи гумові
В, Кк
6
Рукавички
Вн, Кк
2
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
102
8232
Апаратник термовологого оброблення
Костюм бавовняний
З
12
Черевики
Ми
12
Рукавиці комбіновані
Ми, З
3
103
8153
Апаратник центрифугування
Халат бавовняний
З
12
Напівчеревики
Ми, У
9
Шумозахисні навушники
-
до зносу
104
9322
Вагар-обліковець
Халат бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми, З
3
Черевики
Ми, У
9
При зважуванні фарбників додатково:


Рукавички гумові
Вн, Оа
3
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
105
8264
Віджимач (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
Вн, З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, З
6
Чоботи гумові
В
6
Рукавички гумові
Вн
3
106
9322
Вигрібальник пачосів
Костюм бавовняний
Вн, З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, З
6
Чоботи гумові
В
6
Рукавички гумові
Вн
3
Окуляри захисні
-
до зносу
Протигаз газопилозахисний
-
до зносу
107
8261
Вигрібальник пуху та відходів
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Окуляри захисні
-
до зносу
Протигаз газопилозахисний
-
до зносу
108
8264
Вибільник (текстильне виробництво)
Костюм бавовняний
Вн, З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, Кк, Щ50
12
Чоботи гумові
В
6
Рукавички гумові
Вн, Оа
3
Окуляри захисні
-
до зносу
109
7423
Виготовлювач шаблонів
Костюм бавовняний
То, З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Черевики
Ми, Ти
9
110
8264
Декатирувальник
Костюм бавовняний
Вн, З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, З
6
Напівчеревики на мікропористій підошві
Ми, У
12
111
8264
Заготівник хімічних розчинів та фарб
Костюм бавовняний
Вн, Кк, Щ50
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, Кк, Щ50
12
Чоботи гумові
В, Кк, Щ50
6
Рукавички гумові
Ми, З, У
3
Окуляри захисні
-
до зносу
Протигаз газопилозахисний
-
до зносу
112
9322
Здавач готової продукції
Халат бавовняний Тапочки
3 Ми, У
12 9
113
8264
Каландрувальник (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
Вн, З
12
Черевики на мікропористій підошві
Ми, Ти
12
114
8262
Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)
Халат бавовняний
З
12
Рукавички гумові
Вн
3
Черевики шкіряні на мікропористій підошві
См
12
115
7432
Контролер якості
Халат бавовняний
З
12
Рукавички гумові
Вн
3
Черевики шкіряні на мікропористій підошві
Ми, У
9
116
8159
Лаборант хімічного аналізу
Халат бавовняний
Вн, З, Оа
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, Кк, Щ50
черговий
Чоботи гумові
В, Кк, Щ50
6
Рукавички гумові
Кк, Щ50
1
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
117
8290
Маркувальник
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
118
8261
Машиніст віджимально-промивного устаткування
Халат бавовняний
Вн, З, Оа
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, Кк, Щ50
черговий
Чоботи гумові
В, Кк, Щ50
6
Рукавички гумові
Кк, Щ50
1
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
119
8264
Машиніст промивально-сушильно-ширильно-стабілізаційної лінії
Халат бавовняний
Вн, З, Оа
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, Кк, Щ50
черговий
Чоботи гумові
В, Кк, Щ50
6
Рукавички гумові
Кк, Щ50
1
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
120
7346
Набивальник малюнків
Халат бавовняний
З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп
6
Тапочки
Ми, У
9
121
7346
Накатник малюнків
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
122
8264
Накатник тканини, полотна
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
123
8262
Оператор ворсувального устаткування
Напівкомбінезон бавовняний
З
12
Куртка бавовняна
З
12
Тапочки
Ми, У
9
124
8251
Оператор друкарського устаткування
Костюм бавовняний
Вп, О, З
12
Черевики шкіряні
Ми, О
12
Рукавички гумові
Оа
1
125
8290
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин
Халат бавовняний
З
12
126
8240
Оператор контрольного стола
Халат бавовняний
З
12
127
8262
Оператор полотновитягальної машини
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
128
8261
Оператор стригального устаткування
Комбінезон бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
129
8155
Оператор технологічних установок
Костюм бавовняний
З,
12
Черевики
Ми, У
9
Рукавиці комбіновані
Ми
3
130
8223
Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата
Халат бавовняний
Вн, З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, О
6
Чоботи гумові
В, О
12
Рукавички гумові
Вн, Оа
3
Окуляри захисні
-
до зносу
131
8269
Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)
Костюм бавовняний
З
12
На роботах у вологому середовищі додатково:


Чоботи гумові
В, Оа
12
132
7442
Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів
Халат бавовняний
З
12
Напівчеревики
Ми, У
9
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
133
8333
Транспортувальник (обслуговування механізмів)
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
9
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
134
7215
Транспортувальник (такелажні роботи)
Костюм бавовняний
З
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Черевики
Ми, У
9
Каска
-
до зносу
На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена
Тнв
36
Брюки утеплені
Тнв
36
Чоботи
Ми, З
12
135
9322
Укладальник-пакувальник
Халат бавовняний
З
12
Черевики на мікропористій підошві
Ми, У
12
Рукавиці комбіновані
Ми
3
136
8264
Фарбувальник (виробництво текстилю)
Халат бавовняний
Вн, З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вп, О
6
Чоботи гумові
В, Оа
12
Рукавички гумові
Вн, Оа
3
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
137
8163
Чистильник вентиляційних установок
Костюм бавовняний
Пм, О, З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
Ми, См, У
9
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Берет
З
12
138
8269
Чистильник тканин, виробів
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
Косинка бавовняна
З
12
139
8262
Чистильник устаткування (виробництво текстилю)
Костюм бавовняний
Пм, О, З
12
Окуляри захисні
-
до зносу
Респіратор газопилозахисний
-
до зносу
На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві
Ми, См, У
9
Рукавиці комбіновані
Ми
3
Берет
З
12
140
7346
Шаблонник
Халат бавовняний
З
12
Фартух прогумований з нагрудником
Вн, З
12
Черевики шкіряні
Ми, У
12
Рукавички комбіновані
Ми
до зносу
Залежно від виду робіт:


Рукавички гумові
Вн
1
Чоботи гумові
Вн
12
Загальні професії виробництва нетканих матеріалів
141
7432
Бригадир на дільницях основного виробництва (текстильне виробництво)
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
142
3340
Інструктор виробничого навчання
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
143
8264
Помічник майстра (вибілювання, фарбування та чищення)
Халат бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
144
8262
Помічник майстра (ткацькі верстати та в‘язальні машини)
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Шумозахисні вкладки (Беруші)
-
8 годин
Рукавиці комбіновані
Ми
3
145
8261
Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки)
Костюм бавовняний
З
12
Тапочки
Ми, У
9
Шумозахисні вкладки (Беруші)
-
до зносу
Рукавиці комбіновані
Ми
3
146
8269
Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)
Костюм бавовняний
З
12
Черевики
Ми, У
12
Берет
З
12
Рукавиці
Мп, З
3
Окуляри захисні
-
до зносу

Голова Держгірпромнагляду
України

О.І. Хохотва