Додаток 3
до Правил безпечної експлуатації
контактної мережі та пристроїв
електропостачання
автоблокування залізниць
ТЕРМІНИ
випробувань ізолюючих знімних вишок
Електричні випробування
напруга в контактній мережі, кВ
підвищеною напругою частотою 50 Гц
мегаомметром на 2500 В
періодичність випробування

випробувальна напруга, кВ
тривалість випробування, с
опір колеса, кОм
опір ізолюючої частини вишки, МОм

1
2
3
4
5
6
3
40 - прикладається між шунтуючими поясами
300
100
10 - окремо на кожній з двох рівних ділянок між шунтуючими поясами
1 раз на 6 міс.,  а також після виготовлення і ремонту
25
З ізолюючими вставками:
40 - прикладається до ізолюючих вставок,
30 - прикладається до кожної з двох рівних ділянок,  на які ділиться ізолююча частина вишки між нижнім шунтуючим поясом і місцем з’єднання із  вставками (з урахуванням розкосів)
300
100
50 - окремо на вставці і на кожній з двох рівних ділянок між нижнім шунтуючим поясом і місцем з’єднання ізолюючої частини із вставками (з урахуванням розкосів)
1 раз на 6 міс.

40 - прикладається до ізолюючих вставок та до  кожної із двох  рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина вишки між нижнім шунтуючим поясом і місцем з’єднання із вставками (з урахуванням розкосів)
300

100

Те саме
Після виготовлення і усіх видів ремонту
25
Без ізолюючих вставок:
25 - прикладається до кожної з чотирьох рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина між шунтуючими поясами (з урахуванням розкосів)
300
100
50 - окремо на кожній з чотирьох рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина вишки між шунтуючими поясами (з урахуванням  розкосів)
1 раз на 6 міс.

30 - прикладається до  кожної з чотирьох рівних ділянок, на які ділиться ізолююча частина вишки між шунтуючими поясами (з урахуванням розкосів)
300
100
Те саме
Після виготовлення і усіх видів ремонту

__________
Примітки:

1. Механічні випробування повинні проводитися до виконання електричних випробувань.

2. Перевірка опору ізоляції мегаомметром повинна проводитися після випробувань підвищеною напругою.

3. Ізолюючі знімні вишки вважаються такими, що витримали електричні випробування, якщо протягом усього періоду випробувань прикладена напруга трималася стійко, на поверхні стійок і розкосів не з'являлися поверхневі розряди, визначені візуально, і після зняття напруги обмацуванням ізоляції не виявлялося місцеве або загальне її нагрівання.

4. Після зняття навантаження при випробуваннях на механічну міцність не повинні спостерігатися будь-які залишкові деформації і ушкодження.