Додаток 2
до Правил безпечної експлуатації
контактної мережі та пристроїв
електропостачання
автоблокування залізниць
КАРТКА
місця підвищеної небезпеки
1-а стор.
Дистанція електропостачання _____________
_______________________________________  _________________ залізниці
___________________________________________________
(підрозділ , цех)

КАРТКА № _____
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
______________________________________________
(найменування небезпечного  місця
______________________________________________
та його  розташування)
____________________________
4- а  стор.
Таблиця переглядуДата перегляду
Посада,
П.І.Б.

2-а - 3-я стор.
                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                       ______________________
                                                                                                                            (підпис) 
                                                                                                       ___ ___________ 20___ р.

Схема (фотографія) небезпечного місця
Елемент небезпеки