МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2012 № 1308

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 листопада 2012 р.

за № 1968/22280

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"2694-12 , підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України402/2011 , затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств" , затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних спілок від 12 лютого 1981 року № 47/П-2.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці .

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Виконуючий обов'язки Міністра генерал-лейтенант
служби цивільного захисту

В. Бут
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби гірничного
нагляду та промислової безпеки України

О.І. Хохотва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

надзвичайних ситуацій України

06.11.2012 № 1308

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 листопада 2012 р.

за № 1968/22280

НОРМИ

безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці" .

1.2. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність з виконання робіт у виробництві ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010 , затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327v0327609-10 .

1.4. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту , затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

1.7. Працівники, зайняті на роботах з ртуттю, забезпечуються спеціальним одягом із компактної бавовняної тканини світлого кольору глухого крою без кишень, спеціальним взуттям з гладким верхом та рушником.

1.8. Спеціальний одяг, забруднений ртуттю, підлягає демеркуризації та пранню в спеціалізованих пральнях відповідно до "Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным наполнением", затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 04 квітня 1988 року № 4607-88.

1.9. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

1.10. Працівники окремих виробництв, які виконують роботи, не зазначені у розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами чинного законодавства.

1.11. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці , затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

№ з/п
Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи
Найменування спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
Позначення захисних властивостей ЗІЗ
Строк носіння (місяці)
1
2
3
4
5
6
1. Виробництво ртутних термометрів
1
8340
Вакуумник
Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
ЗМиСм
ВнМи
Ми
12
24
До зносу
2
До зносу
2
7311
Відмітчик термометрів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном
ЗМиЯа
З
ЗМиЯж
МиЯж
Ми
12
24
24
6
3
До зносу
До зносу
3
7322
Видувальник скловиробів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМиТи
З
ЗМи
МпТр
МиТоТи
12
24
24
Черговий
3
До зносу
4
8284
Виробник шкал та сіток фотоспособом
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
ЗМи
ЗМиК20
К50Щ20
Ми
МиК50Щ20
12
24
Черговий
1
3
До зносу
До зносу
5
8153
9322
Дистиляторник ртуті
Дозувальник ртуті
Комбінезон
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Білизна натільна
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном
ЗМиЯт
З
ЗМиЯт
ЗМиЯт
ЗМи
Ми
МиЯт
12
12
12
Черговий
6
1
3
До зносу
До зносу
6
7241
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Комбінезон
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
Эн
Эн
12
24
24
1
Чергові
Чергові
До зносу
До зносу
7
9322
Запаювальник колб та посудин
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном
ЗМи
З
ЗМи
ТиТо
ТиТо
12
12
24
Черговий
2
До зносу
До зносу
8
9311
Калібрувальник скловиробів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
12
24
24
2
До зносу
9
7322
Контролер скляного виробництва
Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
ЗМиСм
МиМп
ВнМи
12
24
3
До зносу
До зносу
10
1222.2
1222.2
1222.2
Майстер виробництва
Майстер зміни
Майстер з ремонту приладів та апаратури
Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
ЗМиЯт
Ми
24
24
6
До зносу
До зносу
11
8290
Маркувальник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном
ЗМи
З
ЗМи
Ми
МиОаК50
12
24
24
2
2
До зносу
До зносу
12
7223
Налагоджувальник склоробних автоматів і
напівавтоматів
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
24
24
1
До зносу
13
1222.2
Начальник виробництва
Халат
Напівчеревики
ЗМи
ЗМи
24
24
14
8131
Оператор видувного напівавтомата
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМиТи
ЗТи
ЗМи
МиТи
12
24
24
1
До зносу
15
7311
Оператор установки вимірювання об'єму
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
24
24
1
16
9322
Підсобний робітник
Костюм
Черевики
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені
ЗМиПн
ЗМиСм
МиМп
Тн
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
12
24
1
36
36
36
36
24
17
9132
Прибиральник виробничих приміщень
Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Під час вологого прибирання
вручну додатково:
Чоботи
Рукавички
ЗМиПн
ЗМиСм
МиМп
МиВСм
МиМпВн
12
24
1
12
2
18
7311
Складальник приладів із скла
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном
ЗМи
З
ЗМиСм
ЯтЯж
МиЯтМп
12
24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу
19
7322
Склодув
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМиТи
ЗТи
ЗМиМп
МпТоТр
МиМпТо
12
24
24
Черговий
2
До зносу
20
7233
Слюсар-ремонтник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені
ЗМиЯт
З
ЗМиМун5
МиМпВу
МиМп
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
12
24
24
3
1
До зносу
До зносу
36
36
36
24
21
3119
Технолог
Халат
Напівчеревики
Рукавички
ЗМи
ЗМи
Ми
12
24
6
22
7323
Травильник скла плавиковою кислотою
Костюм
Берет
Напівчоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Екран захисний
Респіратор протигазовий
ЗМиК20
ЗК20
ЗМиК20Вн
ЗК50Вн
Ми
МиК50Вн
12
24
24
Черговий
1
3
До зносу
До зносу
23
9322
Укладальник-
пакувальник
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні закриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
ЗМи
З
ЗМиМун15
МиМп
Ми
ЗМиМп
Тн
12
24
24
2
1
6
До зносу
36
2. Виробництво авторучок
24
8223
Гальванік
Костюм
Чоботи
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий
Рукавички діелектричні
ЗМиК20
ЗКкЩ50В
КкЩ50Вн
Эн
12
24
3
До зносу
До зносу
Чергові
25
8151
Дробильник (хімічне виробництво)
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиПнСм
МиМп
12
24
24
1
До зносу
До зносу
26
7241
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Комбінезон
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
ЗМи
МиМп
Эн
Эн
12
24
2
До зносу
Чергові
Чергові
27
8232
Комплектувальник
Халат
Рукавички
ЗМи
МиМп
12
6
28
8229
Контролер (хімічне виробництво)
Костюм
Рукавички
ЗМи
Ми
12
3
29
8232
Ливарник пластмас
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
ЗМиТи
З
ЗМиТп
МиТв
12
24
24
3
До зносу
До зносу
30
1222.2
Майстер виробництва
Костюм
Черевики
ЗМи
ЗМи
12
24
31
8232
Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для
виробництва виробів із пластмас
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
З
ЗМи
МиТв
Ми
12
24
24
До зносу
1
До зносу
32
1222.2
Начальник виробництва
Халат
Напівчеревики
ЗМи
ЗМи
24
24
33
8232
Оброблювач виробів із пластмас
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМиМун5
МиМп
12
24
24
1
До зносу
До зносу
34
9322
Підсобний робітник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавиці утеплені
ЗМи
З
ЗМиМпСм
МиМп
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи
12
24
24
1
36
36
36
36
24
35
8232
Полірувальник водневим полум'ям
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті зі
світлофільтрами
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПнТо
ЗПн
ЗМиСм
МиТо
24
24
24
1
До зносу
До зносу
36
8232
Пресувальник виробів з пластмас
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
ЗМиТи
ЗТи
ЗМиМун5
МиТп400
24
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
37
7222
Слюсар-
інструментальник
Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
ЗМиСм
МиМп
24
24
3
До зносу
38
7233
Слюсар-ремонтник
Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавиці утеплені
ЗМи
ЗМиМун5
МиВу
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи
12
24
6
До зносу
36
36
36
36
24
39
8266
Шліфувальник виробів, напівфабрикатів та
матеріалів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
М
12
24
24
3
До зносу
До зносу
40
7221
Штампувальник (холодно-штампувальні роботи)
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
12
24
24
3
3. Виробництво целулоїду та виробів з нього
41
8151
Апаратник змішування
Костюм
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
ЗМи
Ми
МиМп
24
24
1
До зносу
До зносу
42
8159
Апаратник підготовки сировини та відпускання
напівфабрикатів і продукції
Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавиці утеплені
ЗМи
Ми
ВнК50Щ20
МиК50Щ20
Тн
Тн
Тн20
Тн
Тн
24
24
Черговий
2
До зносу
36
36
36
36
24
43
8152
Апаратник сушіння
Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Респіратор пилогазозахисний
ЗМиТи
ЗМиТи
МиТп100
24
24
До зносу
До зносу
44
8153
Апаратник фільтрації
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
ЗМи
ЗМи
МиК50Яж
Ми
МиК50Яж
24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу
До зносу
45
8159
Вальцювальник (хімічне виробництво)
Комбінезон
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
З
ЗМи
МиТп400
24
24
24
До зносу
До зносу
46
8232
Виготовлювач целулоїдних кілець
Костюм
Напівчеревики
Рукавички
ЗМиТи
ЗМи
МиТп400
24
24
До зносу
47
8163
Машиніст компресорних установок
Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні
ЗМи
ЗМиСм
МиМп
Эв
24
24
2
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові
48
8163
Машиніст насосних установок
Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні
ЗМи
ЗМиСм
МиВн
Эн
24
24
1
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові
49
8232
Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для
виробництва виробів із пластмас
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн
24
24
24
1
До зносу
Чергові
50
1222.2
Начальник виробництва
Халат
Напівчеревики
ЗМи
ЗМи
24
24
51
8232
Оброблювач виробів із пластмас
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Під час шліфування,
пемзовки, промивки деталей
та виробів додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиПн
МиМп
МиВн
МиВн
24
24
24
1
Черговий
1
До зносу
До зносу
До зносу
52
8232
Підбирач прес-матеріалів
Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
ЗМиМп
МиМп
24
24
2
До зносу
53
8232
Пресувальник бавовняної целюлози та відходів
целулоїду
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп
24
24
24
1
До зносу
До зносу
До зносу
54
8232
Пресувальник блоків целулоїду
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Респіратор протигазовий
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
Ми
Эн
24
24
24
1
До зносу
До зносу
Чергові
55
8232
8232
Пресувальник-
видувник целулоїдних виробів
Пресувальник виробів з пластмас
Костюм
Берет
Напівчеревики
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протигазовий
Під час виконання робіт на
гарячих дільницях
додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Екран термостійкий
ЗМиТи
З
ЗМи
Тп100
МиТп400
24
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
Черговий
Чергові
Черговий
56
8232
Різальник заготовок та виробів з пластичних мас
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Навушники протишумові
ЗМи
З
ЗМиМун5
МиМп
24
24
24
1
До зносу
До зносу
57
8232
Розпарювальник целулоїдних пластин
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
ЗМи
З
ЗМиВСм
ВнМп
МпТп400
ВнМи
24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
58
8232
Розривник відбитків
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
ЗМиПн
ЗМиСм
ВнМи
ВнМи
24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу
До зносу
59
8232
Розфарбовувач виробів
Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
ЗМи
ЗМиСм
ОяВнМи
ОаЯж
24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу
60
7233
Слюсар-ремонтник
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп
12
24
24
1
61
8232
Стругальник целулоїдних блоків
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп
24
24
12
2
До зносу
До зносу
4. Виробництво музичних інструментів
4.1. Загальні професії виробництва музичних інструментів
62
8240
Верстатник спеціальних деревообробних верстатів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн
12
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові
63
8211
Верстатник спеціальних металообробних верстатів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн
12
24
24
До зносу
До зносу
Чергові
64
7312
Виробник музичних інструментів за індивідуальними
замовленнями
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМи
ВнМи
МиМп
24
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
65
7312
Інтонувальник
Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
МиМпВн
Ми
24
До зносу
6
66
7312
Комплектувальник деталей музичних інструментів
Халат
Туфлі
Рукавички
Рукавиці
ЗМи
ЗМи
Ми
МиМп
24
24
4
До зносу
67
7312
Контролер музичних інструментів
Халат
Рукавички
ЗМи
Ми
24
6
68
7312
Лицювальник музичних інструментів
Костюм
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
ЗМи
МиЯж
Ми
МиОаЯж
24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу
До зносу
69
9322
Оброблювач перламутру
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
ЗМи
ЗМиСмНм
МиВнНм
Ми
МиНмМп
24
24
Черговий
2
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
70
7312
Полірувальник музичних інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
ЗМи
З
ЗМиСмНм
МиВнНм
Ми
МиНмМп
24
24
24
Черговий
2
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
71
7319
Реставратор музичних інструментів (крім
духових)
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
ЗМи
З
ЗМи
МиВнНм
Ми
МиНмМп
24
24
12
Черговий
2
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
72
7319
Складальник музичних інструментів (крім
духових)
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
ЗМи
З
ЗМи
ЗМиО
Ми
ВнМиОа
24
24
24
Черговий
2
До зносу
73
7312
Столяр з вироблення та ремонту деталей і вузлів
музичних інструментів
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Під час виконання робіт зі
смолами та клеями
додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМи
Ми
ВнМиО
К50Щ50Оа
24
24
24
До зносу
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
74
7312
Струнник
Костюм
Напівчеревики
Рукавички безпальчикові
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМи
ЗМиМп
МиМп
Ми
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
75
7312
Струнонавивальник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички безпальчикові
Окуляри захисні закриті
ЗМи
З
ЗМиМп
МиМп
24
24
24
До зносу
До зносу
4.2. Виробництво клавішних інструментів
76
8240
Автоматник з вироблення деталей клавішних
інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
24
24
24
2
До зносу
До зносу
До зносу
77
7312
Бронзувальник рам клавішних інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПн
З
ЗМиСм
ОЯж
ОаЯжМи
24
24
24
6
До зносу
До зносу
До зносу
78
7312
Виробник молоточків для клавішних інструментів
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМи
ОТр
МиТр
ОаВн
24
24
24
12
3
До зносу
До зносу
До зносу
79
7312
Гарнірувальник музичних інструментів
Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
ОМиВн
ОаВн
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
80
7312
Клавіатурник
Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЯжМиМп
ВнЯжМи
12
Черговий
До зносу
81
7312
Настроювач піаніно та роялів
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМи
Ми
24
24
3
82
9322
Оператор стенда для обігравання клавішних
інструментів
Костюм
Рукавички
ЗМи
МиМп
24
До зносу
83
7312
Регулювальник піаніно та роялів
Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗНмВн
ВнМиНм
24
Черговий
До зносу
84
7312
Реставратор клавішних інструментів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
Ми
ВнО
ВнОа
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
85
7312
Складальник-
монтажник клавішних інструментів
Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
МиМун15
ЗОМи
МиМп
ВнОа
24
24
Черговий
3
До зносу
До зносу
4.3. Виробництво смичкових інструментів
86
7312
Настроювач-
регулювальник смичкових інструментів
Халат
Рукавички
ЗМи
МиМп
24
До зносу
87
7312
Реставратор смичкових та щипкових інструментів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
ЗМи
ОЯж
ОаЯжМи
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
88
7312
Складальник-
монтажник смичкових інструментів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
ЗМи
ЗВнЯж
МиМп
24
24
Черговий
3
До зносу
До зносу
4.4. Виробництво щипкових інструментів
89
7312
Аерографіст щипкових інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Під час виконання робіт з
лаками, клеями та фарбами
додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПн
З
ЗМиСм
Ми
ЗВнЯж
Вн
24
24
24
3
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
90
7312
Настроювач щипкових інструментів
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМи
МиМп
24
24
3
91
9322
Розшліфувальник фільєрів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
МиМп
24
24
24
До зносу
До зносу
92
7312
Складальник-
монтажник щипкових інструментів
Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
ЗМи
ЗВнМиО
МиМп
24
24
Черговий
3
До зносу
93
7312
Установник ладових пластин
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
З
ЗМи
Ми
Мп
24
24
24
3
До зносу
До зносу
До зносу
4.5. Виробництво язичкових інструментів
94
9322
Арматурник язичкових інструментів
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
З
Ми
МиМп
24
24
24
До зносу
До зносу
95
7312
Виробник голосових планок
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
З
Ми
МиМп
24
24
24
До зносу
До зносу
96
9322
Гофрувальник міхових камер
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиСм
ЗВнМи
Ми
ВнМи
24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
97
9322
Заливальник голосових планок
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
Окуляри захисні закриті
ЗМи
З
ЗМиСм
Ву
Ми
ВнК50Щ20
24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
98
7312
Настроювач язичкових інструментів
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
Ми
Ми
24
24
До зносу
99
7312
Регулювальник язичкових інструментів
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
Ми
Ми
24
24
До зносу
100
7312
Реставратор язичкових інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
З
ЗМи
ВнОМи
МиМп
ВнОаМи
24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
101
7312
Складальник язичкових інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
З
ЗМи
ВнЯжО
МиМпОа
24
24
24
Черговий
До зносу
4.6. Виробництво духових та ударних інструментів
102
7312
Виробник деталей для духових інструментів
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
З
ЗМиМун15
МиМпВу
Ми
24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
103
7213
Мідник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
ЗМиТи
ЗТи
ЗМи
ЗМиМпТв
МиТв
МиМп
24
24
24
До зносу
1
3
До зносу
До зносу
104
7312
Настроювач духових інструментів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
МиСм
МиМп
Ми
24
24
Черговий
До зносу
105
7211
Обпилювач фасонних відливок
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
МиПн
МиМп
24
24
24
До зносу
1
До зносу
До зносу
106
7312
Реставратор духових інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
Навушники протишумові
ЗМи
З
ЗМи
К50Щ20Вн
МиМпТп100
К50Щ20Вн
24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
107
7312
Реставратор ударних інструментів
Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
ЗМи
З
Ми
ОМиВн
МиМп
ОаМиВн
24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
108
8211
Різальник на пилах, ножівках та верстатах
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Екран захисний
Навушники протишумові
ЗМи
З
ЗМиМун15
МиМпВу
МиМпВу
24
24
24
6
До зносу
До зносу
До зносу
109
7312
Складальник духових інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Респіратор протигазовий
ЗМи
З
ЗМиМун15
МиМп
24
24
24
До зносу
До зносу
110
7312
Складальник ударних інструментів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМи
ОМиМпВн
ОаМиВн
24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
111
7211
Формувальник ручного формування
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
З
ЗМиПн
К50Щ20Вн
МиМп
К50Щ20Вн
12
24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу
До зносу
5. Виробництво протезів
112
8265
Апаратник приготування міздряного клею
Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
ЗМи
З
ОМиСмВ
ОВнМи
Ми
ОаВнМи
12
12
24
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
113
7442
Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМи
ОВнМи
ОаВнМи
12
24
6
До зносу
114
7442
Взуттьовик з ремонту взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор протипиловий
ЗМи
ЗМи
МиМпО
МиМпОа
12
24
12
До зносу
До зносу
115
8266
Вирубник деталей
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Екран захисний
Рукавички
ЗМи
ЗМи
МиМп
МиМп
12
24
12
До зносу
До зносу
116
8262
В'язальник
Халат
ЗМи
12
117
9322
Заготівник лимарно-сідельних виробів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Нарукавники
ЗМи
ЗМи
МиМп
ВнМиМп
ОаВнМи
24
24
6
До зносу
6
118
7442
Затягувальник взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Респіратор протипиловий
ЗМи
ЗМи
МиМп
12
24
12
До зносу
119
2149.2
Інженер-протезист
Халат
Рукавички
Рукавички
ЗМи
Ми
ВнМиБм
24
6
6
120
2149.2
Інженер-технолог-
протезист
Халат
Рукавички
Рукавички
ЗМи
Ми
ВнМиБм
24
6
4
121
9322
Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та
матеріалів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
ЗМи
ЗМи
Ми
МиМп
24
24
6
2
122
7442
Контролер виробів, напівфабрикатів та
матеріалів
Халат
Туфлі
Рукавички
ЗМи
ЗМи
Ми
12
24
3
123
7442
Кріпильник деталей
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
З
ЗМи
МиПнМп
МиМп
12
12
24
До зносу
1
124
8131
Ливарник гіпсових форм
Халат
Косинка
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Респіратор протипиловий
Рукавички
Рукавички
Калоші
ЗМи
ЗМи
ЗМи
МиМпВн
Ми
МиМпВн
МиВнМп
12
6
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
125
1222.2
1222.2
Майстер виробництва
Начальник дільниці
Халат
Туфлі
Рукавички
ЗМи
ЗМи
Ми
12
24
12
126
7311
Механік протезно-
ортопедичних виробів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
МиМп
12
12
24
6
3
До зносу
127
7442
Модельєр колодок
Костюм
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
МиПнМп
МиМп
12
6
2
128
7442
Модельєр ортопедичного взуття
Халат
Рукавички
ЗМи
Ми
12
2
129
7311
Моделювальник штучних зубів
Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
ЗМи
ЗМи
МиВнПн
МиМп
МиВн
12
12
12
2
1
130
5132
Молодша медична сестра (санітарка)
Халат
Косинка
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
З
МиВн
МиМпВн
12
12
До зносу
До зносу
131
9321
Монтувальник штучних зубів
Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
МиВн
12
24
12
1
До зносу
132
7442
Оброблювач деталей, напівфабрикатів та виробів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМи
МиОВн
ОаВнМи
12
24
12
3
133
7442
Пошивник лимарно-сідельних виробів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Нарукавники
ЗМи
ЗМиСм
МиПн
ОаВнМи
12
24
12
6
134
8253
7441
Розкрійник матеріалів
Розкрійник шкіряної сировини
Халат
Косинка
Туфлі
Фартух з нагрудником
ЗМи
З
ЗМи
ЗМиМп
12
12
24
12
135
8266
Складальник верху взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор протипиловий
ЗМи
ЗМиСм
МиПн
МиМп
12
24
12
3
До зносу
136
8285
Складальник деталей та виробів
Костюм
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
ЗМи
ЗМи
МиО
Ми
ОаМиМп
12
24
12
До зносу
До зносу
137
8266
Складальник низу взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
ЗМи
МиПн
МиМп
12
24
12
До зносу
До зносу
138
8265
Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
ЗМиТи
ЗТи
ЗМиТп100
ЗТп100Мп
Тп100МиМп
ОаМиМп
12
12
24
12
До зносу
До зносу
139
3225
Технік зубний
Халат
Берет
Окуляри захисні відкриті
Рукавички
ЗМи
З
МиМпВн
12
12
До зносу
До зносу
140
3231
Технік-ортезист-
гіпсовиливальник
Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
МиВн
12
12
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
141
3119
Технік-протезист
Халат
Берет
Фартух з нагрудником
Окуляри захисні відкриті
Рукавички
ЗМи
З
МиМпВн
МиВн
12
24
12
До зносу
До зносу
142
8221
Фіксаторник
Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Респіратор протигазовий
Рукавички
ЗМи
ЗМи
МиМпВн
МиМп
12
24
До зносу
До зносу
До зносу
143
8266
Формувальник деталей та виробів
Костюм
Туфлі
Рукавички
ЗМи
ЗМи
Ми
12
24
3
144
7311
Формувальник штучних зубів
Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
ЗМи
З
ЗМи
МиМпВн
12
24
24
До зносу

Начальник відділу
взаємодії з ВРУ, КМУ
та з питань координації
роботи центральних
органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується
та координується
через Міністра

В.І. Теличко