МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2012 № 1315

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 листопада 2012 р.

за № 1984/22296

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"2694-12 , підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України402/2011 , затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий бытового обслуживания", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 листопада 1982 року № 283/П-18.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці .

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Виконуючий обов'язки
Міністра

В. Бут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

надзвичайних ситуацій України

08.11.2012 № 1315

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 листопада 2012 р.

за № 1984/22296

НОРМИ

безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність з надання послуг у сфері побутового обслуговування.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників сфери побутового обслуговування, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010 , затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327v0327609-10 .

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників сфери побутового обслуговування, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників сфери побутового обслуговування, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту , затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

1.7. Роботодавець забезпечує за свій рахунок придбання та видачу ЗІЗ відповідно до цих Норм та колективного договору.

1.8. Працівники сфери побутового обслуговування, які виконують роботи, не зазначені в розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної діяльності.

1.9. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці , затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

№ з/п
Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи
Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
Позначення захисних властивостей ЗІЗ
Строк носіння (місяці)
1
2
3
4
5
6
1. Хімічне чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів
1
8264
Апаратник хімічного чищення
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Під час виконання робіт з
органічними розчинниками
та іншими препаратами для
хімічного чищення
додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПн
З
ЗМиСм
МиМп
ОМиВнЯа
ОаМиВн
12
12
12
1
6
До зносу
До зносу
До зносу
2
8264
Апаратник чищення килимових виробів
Комбінезон
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПн
З
ЗМиСм
ОМиВнЯж
МиМп
12
12
12
Черговий
1
До зносу
До зносу
3
8264
Апаратник чищення пухо-пір'яних виробів
Комбінезон
Берет
Туфлі
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПм
ЗПм
ЗМиСм
МиПм
12
12
12
3
До зносу
До зносу
4
8264
Відпарювач-
пресувальник
Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
ЗМиТи
ЗМиСм
МиТп400
МиТп400
ВнМи
12
12
Черговий
6
До зносу
5
1229.7
Завідувач лабораторії
Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМи
З
ЗМиСм
ВнМи
18
18
24
До зносу
До зносу
6
8264
Комплектувальник виробів
Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
ЗМиПн
З
ЗМи
Ми
24
24
24
6
7
8264
Контролер якості оброблення виробів
Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
24
24
24
6
8
8159
Лаборант хімічного аналізу
Халат
Берет
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМи
З
ЗМиСм
ЯжОВн
Ми
ОаЯжВн
12
24
24
Черговий
6
До зносу
До зносу
9
7432
Мийник килимів
Комбінезон
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
ЗМиВу
З
ВМиСм
Ми
МиВн
24
24
24
3
До зносу
До зносу
10
7433
Обробник головних уборів
Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМиПн
ЗМиСм
ОМиВн
ОаЯжВн
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
11
8264
Плямовивідник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
Під час чищення коврових
виробів додатково:
Чоботи
ЗМиЯа
МиЯа
ЗМиСм
ОЯжВн
Ми
ОаЯжВн
ЯжВМи
12
24
24
12
3
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові
12
4132
Приймальник замовлень
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
Ми
24
24
6
13
7332
Реставратор тканин, гобеленів та килимів
Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп
24
12
24
6
14
7233
Слюсар-ремонтник
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені
ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп
Тн
Тн
Тн20МиСм
ТнТхпМи
12
12
24
1
36
36
36
12
15
8264
Сушильник виробів (хімічне чищення й
фарбування)
Халат
Берет
Туфлі
Рукавиці
ЗМиТи
З
ЗМиТи
МиТп100
18
24
24
3
16
8333
Транспортувальник (обслуговування механізмів)
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені
ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп
Тн
Тн
Тн20
ТнТхпМи
12
12
24
6
36
36
36
12
17
8264
Фарбувальник (хімічне чищення й фарбування)
Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
ЗМи
З
ОЯжВ
ОЯжВн
Ми
ОаЯжВн
12
24
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу
18
7434
Фарбувальник хутра та шубної овчини
Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗОВМи
ЗОВнМиЯж
Ми
ОаВнМиЯж
12
24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу
До зносу
19
8162
Чистильник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
ВнЯжМи
ВнЯжМи
Ми
12
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
20
7436
Швачка
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМи
12
12
2. Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
21
8264
Апаратник білизняних сушильних установок
Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
ЗМиТи
ЗТи
ЗМиСм
ВнМи
24
24
24
До зносу
22
8264
Віджимач білизни на центрифугах
Халат
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
ВнМи
ВнМи
24
24
До зносу
До зносу
23
9133
Готувач білизни для прасування
Халат
Туфлі
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
ВнМи
24
24
До зносу
24
8264
Готувач пральних розчинів
Халат
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
ЗМиЯт
ЗЯт
ВМиСм
ВнМиЩ20
ВнМиЩ20
12
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
25
7241
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Куртка
Напівкомбінезон
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички діелектричні
ЗМи
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
Эн
12
12
24
24
1
Чергові
26
1228
Завідувач пральні
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМиСм
24
24
27
1229.7
Завідувач приймального пункту
Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
ЗМиПн
З
ЗМи
Ми
18
24
24
12
28
9133
Комплектувальник білизни
Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
Під час комплектування
білизни з лікарень:
Костюм
Берет
Напівчоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
ЗМиПм
ЗПм
ЗЯтМи
ЯтМиБн
ЯтМиБм
18
24
24
3
12
24
24
Черговий
1
До зносу
29
8264
Контролер якості оброблення одягу та білизни
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМи
ВнМи
24
24
До зносу
30
8264
Оператор пральних машин
Халат
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Під час прання білизни з
лікарень:
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМиВСм
ВнМи
ВнМи
ЗМиЯа
ЗЯа
ЯтВМиСм
ЯтВнБм
ВнМиБм
24
24
Черговий
До зносу
12
24
24
Черговий
До зносу
31
8264
Оператор пральні самообслуговування
Халат
Напівчеревики
Рукавички
ЗМиВу
ЗМиВСм
ВнМи
24
24
До зносу
32
8262
Оператор прасувально-
сушильного агрегата
Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
ЗМиТи
ЗТи
ЗТиМи
Тп400Ми
24
24
24
До зносу
33
9133
Прасувальник
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМиТи
ЗМиТиСм
Тп400МиВу
12
24
До зносу
34
7233
Слюсар-ремонтник
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
ЗМиТи
З
ЗМиСм
МиМп
12
12
24
1
До зносу
3. Виготовлення та ремонт швейних, шкіряних, хутрових, трикотажних, текстильних виробів і головних уборів
35
7432
8262
В'язальник
текстильно-
галантерейних
виробів
В'язальник трикотажних виробів та полотна
Халат
Берет
Тапочки
ЗМиПн
ЗПн
ЗМи
24
24
24
36
1228
Завідувач ательє
Халат
ЗМи
24
37
7435
Закрійник
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМи
24
24
38
7436
Комплектувальник матеріалів, крою та виробів
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМи
Ми
24
24
6
39
7442
Контролер виробів, напівфабрикатів та
матеріалів
Халат
Тапочки
Рукавички
Під час виконання робіт на
дільницях кушнірного
виробництва:
Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
ЗМиПн
ЗМи
Ми
ЗМиВу
ЗВМиО
ОВнМи
МиМп
ОаВнМи
24
24
6
24
24
6
3
До зносу
40
7433
Кравець
Халат
Тапочки
ЗМиПн
ЗМи
12
24
41
7439
Кушнір
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМиВу
З
ЗВМиО
БмВнОМи
БмОаВнМи
12
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
42
7434
Кушнір-розкрійник
Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМиПн
ЗМиСм
БмВуМи
Ми
24
24
До зносу
3
43
7435
Модистка головних уборів
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМи
24
24
44
8269
Оператор плетільної машини
Халат
Берет
Тапочки
ЗМи
З
ЗМи
24
24
24
45
8263
Плісирувальник-
гофрувальник
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМи
МиМп
24
24
До зносу
46
8266
Пошивник шкірогалантерейних виробів
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМиСм
24
24
47
7434
Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМи
24
24
48
9133
Прасувальник
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМиТи
ЗМи
Тп400Ми
12
24
До зносу
49
9322
Приймальник матеріалів, напівфабрикатів та готових
виробів (швацьке виробництво)
Халат
Берет
Тапочки
Рукавиці
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
24
24
24
До зносу
50
7441
Приймальник сировини
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМи
БмВнМиМп
Ми
БмВнМи
12
24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу
51
7436
Ремонтувальник шкіргалантерейних виробів
Костюм
Напівчеревики
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
Ми
24
24
До зносу
52
8264
Термообробник швацьких виробів
Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМиТи
ЗТи
ЗМи
ТиМи
Тп400Ми
24
24
24
6
3
53
8163
Чистильник вентиляційних установок
Комбінезон
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протипиловий
ЗМиПм
ЗПм
ЗМиСм
ЗМиЯт
МиЯт
12
24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу
54
8269
Чистильник тканини, виробів
Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
МиПм
12
24
24
3
До зносу
До зносу
55
7436
Швачка
Халат
Косинка
Тапочки
ЗМи
З
ЗМи
12
24
24
4. Виготовлення та ремонт взуття
56
7442
Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМи
ОМиВуМп
ОаМиВу
12
24
6
До зносу
57
7442
Взуттьовик з ремонту взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМи
ЗМиМпО
ОаМиЯж
12
24
До зносу
До зносу
58
8266
Вирубник деталей
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
ЗМиСм
ЗМиПн
МиМп
12
24
До зносу
До зносу
До зносу
59
7442
Затягувальник взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Наколінники
ЗМи
ЗМиСм
ЗМиПн
МиМп
ЗМиМп
12
24
До зносу
До зносу
Чергові
60
8269
Знімач взуття з колодок (виробництво шкіряного
взуття)
Халат
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
ЗМи
ЗМиСм
ЗМиМп
МиМп
24
24
До зносу
До зносу
61
9322
Настелювач матеріалів
Костюм
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавиці
ЗМи
ЗМиСм
ЗМиПн
МиМп
24
24
До зносу
До зносу
62
7442
Оброблювач деталей, напівфабрикатів та виробів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
ЗМиМпПн
МиМпПк
24
24
До зносу
3
63
7442
Обробник виробів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
ЗМиСм
ЗМиОЯж
МиПм
24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу
64
4132
Приймальник замовлень
Халат
Рукавички
ЗМи
МиМп
24
До зносу
65
7442
Ремонтувальник взуттьових колодок
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
ЗМи
ЗМи
МиМпПн
МиМп
24
24
До зносу
6
66
8253
Розкрійник матеріалів
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМи
МиПн
МиМп
24
24
До зносу
6
67
8266
Складальник верху взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
МиОМп
МиМп
24
24
До зносу
3
68
8266
Складальник низу взуття
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
ЗМи
ЗМи
МиМп
МиМп
24
24
До зносу
До зносу
69
8266
Фрезерувальник взуття
Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМи
З
ЗМи
ЗМиМпПн
МиМп
24
24
24
До зносу
6
До зносу
70
9120
Чистильник взуття
Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
З
ЗМи
МиПнБм
МиПк
24
24
24
До зносу
3
71
8266
Шліфувальник виробів, напівфабрикатів та
матеріалів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
ЗМи
ЗПн
ЗМиПнМун5
МиМп
24
24
24
6
До зносу
До зносу
5. Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення, годинників, побутових приладів, домашнього і садового обладнання, комп'ютерів та обладнання зв'язку
72
7311
7311
Годинникар з
ремонту
електронних і
кварцових
годинників
Годинникар з
ремонту
механічних
годинників
Халат
Берет
ЗМи
З
24
24
73
7241
3113
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Електромеханік
електрозв'язку
Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн
Эн
12
24
24
2
Чергові
Чергові
74
1221.2
Завідувач майстерні
Халат
ЗМи
24
75
4132
Приймальник замовлень
Халат
Рукавички
ЗМи
МиМп
24
До зносу
76
7243
Радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури
Халат
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні закриті
ЗМи
ЗМи
МиМп
Эн
12
24
6
До зносу
До зносу
77
7243
Радіомонтер приймальних телевізійних антен
Костюм
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Рукавиці утеплені
ЗМи
ЗМиСм
МиМп
Эн
Эн
Тн
Тн
ТхпМи
24
24
3
Чергові
Чергові
36
36
24
78
7242
7242
7233
Слюсар з
контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електроніка)
Слюсар-механік з
радіоелектронної
апаратури
Слюсар-ремонтник
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМиМун5См
МиМп
Эн
24
24
24
6
Чергові
79
7222
Точильник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМи
З
ЗМиМп
ПнМиВу
ПкМиМп
24
24
24
12
3
До зносу
6. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів
80
7239
Авторемонтник
Костюм
Черевики
Рукавиці
Під час розбирання
двигунів, промивки
деталей додатково:
Чоботи
Каска захисна
Фартух з нагрудником
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні відкриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник
Чоботи утеплені
ЗМи
ЗМиМун15
МиМп
НмНлМиСм
НмНлМиВн
НмНлМи
НмНлМи
Тн
Тн
Тн
Тн20МиСм
12
24
2
24
До зносу
6
2
6
До зносу
36
36
36
36
81
7241
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн
Эн
12
24
24
2
Чергові
Чергові
82
8322
Контролер технічного стану автомототранспортних
засобів (автотранспорт)
Костюм
Черевики
Рукавички
Каска захисна
Жилет сигнальний
ЗМи
ЗМиНмСм
МиНм
Со
24
24
6
До зносу
До зносу
83
7241
Майстер з діагностики та налагодження електронного
устаткування автомобільних засобів
Костюм
Черевики
Рукавички
ЗМи
ЗМиСмНм
Ми
24
24
3
84
8152
Машиніст мийних машин
Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМиВу
ЗВу
ВЗМиСм
ВнВпМи
Ми
ВнВпМи
12
12
24
12
3
До зносу
До зносу
85
8231
Ремонтувальник гумових виробів
Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
ЗМи
ЗМиОМун15
ОМпМи
Ми
ОаВнМи
24
24
До зносу
3
До зносу
86
7213
Рихтувальник кузовів
Костюм
Черевики
Каска захисна
Рукавиці
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник
Рукавиці утеплені
Чоботи утеплені
ЗМи
МиСмМун25
МиМп
Тн
Тн
Тн
ТхпМи
Тн20МиСм
12
12
До зносу
1
До зносу
36
36
36
24
36
87
7231
Слюсар з паливної апаратури
Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
ЗМи
З
ЗНмМиСм
НлНмМи
НлНмМи
12
24
24
До зносу
6
До зносу
До зносу
7. Послуги з виконання фото- та кіноробіт
88
1228
1228
1228
1228
Завідувач
фотоательє
Завідувач
фотографії
Завідувач
фотолабораторії
Завідувач фотостудії
Халат
ЗМи
24
89
8224
Обробник кінофотоматеріалів
Халат
Тапочки
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
ЗМиСм
МиМпЯж
24
24
До зносу
До зносу
90
9322
9322
Окантувальник
фотовідбитків
Оконтурувальник оригіналів
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМи
ОаМиМп
24
24
До зносу
91
8224
Оператор фотоавтоматів
Халат
Напівчеревики
ЗМи
ЗМи
24
24
92
7344
Оформлювач табло віньєток та альбомів
Халат
ЗМи
24
93
4132
Приймальник замовлень
Халат
ЗМи
24
94
7344
Ретушер (фотороботи)
Халат
Рукавички
ЗМи
МиВн
24
До зносу
95
7344
Розфарбовувач діапозитивів та фотовідбитків
Халат
Рукавички
ЗМи
МиВн
24
До зносу
96
7344
Фотограф (фотороботи)
Халат
ЗМи
24
97
8224
Фотолаборант
Халат
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри контрастного бачення
ЗМи
ЗМиСм
МиВн
Ми
ЯжОаМиВн
24
24
12
4
До зносу
До зносу
98
3131
Фототехнік
Халат
Рукавички
Окуляри контрастного бачення
ЗМи
Ми
24
До зносу
До зносу
99
3131
Фотохудожник
Халат
ЗМи
24
8. Ремонт меблів і домашнього начиння
100
7423
Верстатник деревообробних верстатів
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиМун5См
МиМп
12
24
24
2
До зносу
До зносу
До зносу
101
9322
Готувач набивальних та настильних матеріалів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
ЗМиПн
МиМпПк
24
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
102
8229
Лакувальник
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий
ЗМиВу
З
ЗМиОаСм
ЗОВнЯж
Ми
ОаЯжВн
12
12
12
До зносу
3
До зносу
До зносу
До зносу
103
7437
Оббивальник меблів
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
З
ЗМи
ЗМиМпПн
МиМпПк
24
24
24
12
До зносу
104
7142
Опоряджувальник виробів з деревини
Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор газопилозахисний
ЗМи
З
ЗМиЭсСм
ЗОК20Ми
Ми
ОаВнМи
24
24
24
До зносу
4
До зносу
До зносу
До зносу
105
7332
Плетільник меблів
Халат
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
ЗМи
ЗМиМп
МиМп
МиМп
24
24
12
3
До зносу
106
7331
Реставратор виробів з дерева
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
ЗМи
ЗМиСм
МиМпПн
МиМпПк
24
24
12
3
До зносу
До зносу
107
8285
Складальник виробів з деревини
Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
ЗМи
ЗМи
ЯжМиО
Ми
ОаЯжМиМп
24
24
До зносу
2
До зносу
108
7422
Столяр
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
ЗМиПн
З
ЗМиМун15
МиМпПн
МиМп
ЯжОаМи
Тн
24
24
12
12
1
2
До зносу
До зносу
До зносу
36
9. Послуги з виготовлення пам'ятників
109
7113
Каменотес (оброблення каменю)
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиМун100
МиМпПм
МиМпПмМв
12
24
24
12
1
До зносу
До зносу
110
8212
Контролер виробів з каменю
Халат
Напівчеревики
Рукавиці
ЗМи
ЗМи
МиМп
24
24
До зносу
111
9322
Монтувальник виробів з каменю
Костюм
Черевики
Рукавиці
ЗМи
МиМпМун100
МиМп
12
24
1
112
7324
Полірувальник художніх виробів
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
ЗВнМи
МиМпМв
12
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
113
7113
Різьбяр по каменю
Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Рукавички
Окуляри захисні закриті
ЗМиПн
ЗПн
МиМун15См
МиМпПм
МиМпМв
Ми
12
24
24
12
До зносу
1
До зносу
114
7113
8112
Розпилювач
каменю
(виробництво
художніх виробів)
Розпилювач
каменю
(оброблення
каменю)
Комбінезон
Черевики
Каска захисна
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Підшоломник
Рукавички утеплені
ЗМиПн
МиМун100
ВнПмМи
МиМпМв
ВуМи
ТнМи
ТнМи
Тн20СмМи
Тн
ТнТхпМи
12
24
До зносу
До зносу
До зносу
1
До зносу
До зносу
До зносу
36
36
48
36
12
115
8112
Фрезерувальник каменю
Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
МиМун15См
ЗВнМи
МиМпМв
ВуМиМп
12
24
24
До зносу
До зносу
3
До зносу
До зносу
До зносу
116
7123
Цементатор
Костюм
Черевики
Каска захисна
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Наколінники
Окуляри захисні закриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені
ЗВуМи
МиМун15См
ВнМи
МиМпВу
ВнМиМп
Тн
Тн
Тн
Тн20МиСм
ТнТхпМи
12
24
До зносу
6
1
До зносу
До зносу
36
36
36
36
12
117
8112
Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю
Комбінезон
Черевики
Каска захисна
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник
Чоботи утеплені
ЗМиПн
МиМун25См
ЗВнМи
МиМпМв
Тн
Тн
Тн
Тн20МиСм
12
24
До зносу
6
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
36
36
36
36
10. Послуги перукарень, салонів краси та лазень
118
5141
5141
Візажист
Візажист-стиліст
Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
24
24
24
12
119
5210
Демонстратор зачісок
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМиСм
24
24
120
2452.2
2452.2
Дизайнер візажу
Дизайнер зачісок
Халат
Тапочки
ЗМи
З
24
24
121
1228
1228
Завідувач душової
Завідувач лазні
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМиСм
24
24
122
1228
Завідувач перукарні
Халат
ЗМи
24
123
5141
Косметик
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
БмОаВн
24
24
До зносу
124
5141
Манікюрник
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
ОаБмМи
24
24
До зносу
125
2452.2
Модельєр
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМиСм
24
24
126
5141
Педикюрник
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
БмВнОаМи
24
24
До зносу
127
5141
Перукар (перукар-модельєр)
Халат
Берет
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиСм
ВнБмОМи
БмВнОаМи
24
24
24
До зносу
До зносу
128
5141
Перукар собак
Халат
Берет
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиБмСм
ВнБмМи
БмВнМи
24
24
24
6
До зносу
129
2452.2
Професіонал з перукарського мистецтва і
декоративної косметики
Халат
ЗМи
24
130
9133
Робітник з обслуговування лазні
Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
ЗМиВу
ЗВу
ЗМиСм
ВнБмМи
Тп100ВуМи
24
24
24
До зносу
До зносу
131
2452.2
Стильмейкер
Халат
ЗМи
24
132
3471
Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної
косметики
Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
ВнБмОМи
ОаВнМи
24
Черговий
До зносу
11. Інші побутові послуги населенню
133
5111
Агент з доставки замовлених квитків
Куртка
Напівчеревики
Узимку додатково:
Куртка утеплена
ЗВнМи
ЗВМи
Тн
24
36
36
134
3422
Агент із замовлень населення на перевезення
Костюм
Напівчеревики
Узимку додатково:
Куртка утеплена
ЗМи
ЗМиСм
ТнМи
24
24
36
135
9333
Вантажник
Костюм
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Наплічники
Узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Підшоломник
Рукавички утеплені
ЗМиМп
ЗМиМун100
См
МиМп
МиМп
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи
12
24
2
До зносу
До зносу
36
36
36
36
24
136
5139
Виконавець доручень бюро побутових послуг
Костюм
Напівчеревики
ЗМи
ЗМиСм
24
24
137
5141
Вимірювач фізичних даних людини
Халат
ЗМи
24
138
7343
Гравер
Халат
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
ЗМи
ЗМиСм
ПмМиЗ
ПмМиМп
24
24
До зносу
6
До зносу
До зносу
До зносу
139
5131
Гувернер
Халат
ЗМи
24
140
3119
Диспетчер
Халат
Тапочки
ЗМи
ЗМиСм
24
24
141
5121
Економка
Халат
Берет
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички
ЗМи
З
ЗМиСм
ВнНжМиБм
МиМп
24
24
24
До зносу
До зносу
142
1228
1227
Завідувач будинку
побуту (моди)
Завідувач ломбарду
Халат
ЗМи
24
143
1228
Завідувач пляжу
Халат
Кепка
ЗМи
ЗПнТк
24
24
144
9212
Заготівник (лісозаготівельні роботи)
Під час виконання робіт для
потреб населення у
сільській місцевості, де
відсутнє центральне
опалення:
Костюм
Чоботи
Рукавички
Каска захисна
Узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Підшоломник
Рукавички утеплені
ЗМи
ВМун15Ми
МиМп
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМиСм
12
24
1
До зносу
36
36
36
36
24
145
4211
3419
Контролер
ломбарду
Товарознавець
Халат
Рукавички
ЗМи
Ми
24
До зносу
146
9131
Натирач підлоги
Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
Наколінники
ЗМи
З
ЗМиСм
ОаВнМи
ОВнМи
12
24
24
1
До зносу
147
5131
Нянька
Халат
Косинка
Рукавички
Тапочки
ЗМи
З
ВнБм
ЗМи
24
24
До зносу
24
148
8155
Оператор заправних станцій
Костюм
Плащ з капюшоном
Кепка
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавички утеплені
ЗМиНл
ВнМи
ЗТкНл
ЗНмМиСм
НлНм
МиМпНм
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи
24
Черговий
24
24
Черговий
6
36
36
36
36
24
149
4112
Оператор копіювальних та розмножувальних машин
Халат
Тапочки
Рукавички
ЗМи
ЗМиСм
ПмМиМпОа
24
24
До зносу
150
5312
Оформлювач вітрин, приміщень та будівель
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавички утеплені
ЗМи
З
МиМун15См
МиМп
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи
24
24
24
6
36
36
36
36
24
151
7132
Паркетник
Комбінезон
Черевики
Рукавиці
Наколінники
Окуляри захисні закриті
Під час виконання
шліфувальних та
лакувальних робіт
додатково:
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий
ЗМи
ЗМиСм
МиМп
МиМп
12
24
До зносу
Чергові
До зносу
До зносу
До зносу
152
4131
Приймальник пункту прокату
Халат
Напівчеревики
ЗМи
ЗМиМун15
24
24
153
9120
Розклеювач оголошень
Куртка
Кепка
Напівчеревики
Рукавички
Узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавички утеплені
ЗМиВу
З
ЗМиВСм
ВпМи
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи
24
24
24
12
36
36
36
36
24
154
7143
Сажотрус
Комбінезон
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протипиловий
ЗМиПн
ЗПн
ЗПнМиСм
ПмМи
ПкМиМп
12
12
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
155
9142
Склопротиральник
Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Наколінники
Каска захисна
Окуляри захисні закриті
Пояс запобіжний
Респіратор протипиловий
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Підшоломник
Рукавички утеплені
ЗМиПн
ЗВМиСм
ВнЩ20Ми
МиМп
ВнЩ20Ми
МиМп
Тнв
Тнв
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМиВу
24
24
Черговий
3
До зносу
Чергові
До зносу
До зносу
Черговий
До зносу
36
36
36
36
6

Начальник відділу
взаємодії з ВРУ, КМУ
та з питань координації роботи
центральних органів
виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується
та координується
через Міністра
В.І. Теличко