ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

07.11.2011 N 153/766

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2011 р.

за N 1343/20081

Про затвердження Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції

Відповідно до абзацу третього підпункту 3 пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 08.04.2011 "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України", уведеного в дію Указом Президента України від 12.05.2011 N 585585/2011, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції, що додаються.

2. Департаменту оцінки безпеки ядерних установок Державної інспекції ядерного регулювання України (Шевченко І.А.) та Управлінню джерел іонізуючого випромінювання Державної інспекції ядерного регулювання України (Рязанцев В.Ф.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Державній інспекції ядерного регулювання України та Міністерству охорони здоров'я України забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим наказом.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання України О.А.Макаровську та Першого заступника Міністра охорони здоров'я України Р.О.Моісеєнко.

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України
Міністр охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Міністр палива
та енергетики України
Міністр фінансів України
Міністр надзвичайних
ситуацій України

О.Миколайчук

О.АніщенкоА.М.Близнюк

Ю.А.Бойко
Ф.О.Ярошенко

В.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання

України,

Міністерства охорони

здоров'я України

07.11.2011 N 153/766

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2011 р.

за N 1343/20081

ВИМОГИ

щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції

I. Загальні положення

   1.1. Ці Вимоги встановлюють механізм обґрунтування меж зони
спостереження (далі - ЗС) атомної  електричної  станції  та
проведення розрахунків її розміру.
   1.2. Ці Вимоги базуються на вимогах законодавства України з
урахуванням рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії,
а також вітчизняного й зарубіжного досвіду безпечної експлуатації
атомних електричних станцій.
   1.3. Ці Вимоги застосовуються при проведенні розрахунків і
встановленні  розмірів  ЗС  атомних  електричних станцій, що
проектуються або будуються, а також при проектуванні й будівництві
додаткових блоків діючих атомних електричних станцій (далі - АЕС).
   1.4. Розміри ЗС діючих АЕС уточнюються з метою приведення у
відповідність до цих Вимог у рамках періодичної  переоцінки
безпеки.
   1.5. У цих Вимогах терміни та визначення вживаються у таких
значеннях:
   газо-аерозольний викид  (далі  - викид) - надходження в
атмосферу радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем
вентиляції АЕС;
   доза - узагальнена назва ефективної або еквівалентної дози;
   референтний вік  -  один із шести фіксованих віків, що
використовуються в системі нормування опромінення.
   Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
 ( 39/95-ВР ), "Про дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії" ( 1370-14 ), Загальних положеннях безпеки атомних
станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007
 N 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
25.01.2008 N 56/14747 (далі - Загальні положення безпеки атомних
станцій), Нормах радіаційної безпеки України, затверджених наказом
Міністерства охорони  здоров'я  України  від  14.07.97 N 208
 ( v0208282-97 ), введених у дію постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 01.12.97 N 62
(НРБУ-97).

II. Критерії визначення розмірів зони спостереження

   2.1. Розміри ЗС визначаються так, щоб при запроектних аваріях
                  -7   -1
(імовірність яких  не  нижче  10  рік  -  відповідно  до
підпункту 4.1.1 пункту 4.1 розділу IV Загальних положень безпеки
атомних станцій) ( z0056-08 ) дози опромінення населення на межі
ЗС та за її межами не перевищували критерії введення невідкладних
контрзаходів (нижніх меж виправданості) - евакуації і йодної
профілактики*, а саме:
   ефективна доза - 50 мЗв;
   доза у щитоподібній залозі:
   у дітей - 50 мЗв;
   у дорослих - 200 мЗв;
   доза у шкірі - 500 мЗв.
   Неперевищення доз опромінення доводиться щодо всіх можливих
місць аварійних викидів на АЕС.
   2.2. Неперевищення доз опромінення, зазначених у пункті 2.1
цього розділу, повинно бути продемонстровано:
   щодо всіх  референтних  віків,  визначених  в  НРБУ-97
 ( v0062282-97 );
   щодо всіх відстаней, що дорівнюють або перевищують відстані
від місць можливих викидів до меж зони спостереження.
   2.3. При  розрахунках  неперевищення  доз  опромінення,
зазначених у пункті 2.1 цього  розділу,  враховуються  типи
місцевості у ЗС, а також імовірні метеорологічні умови під час
атмосферного перенесення аварійного викиду.

_______________

* Значення меж виправданості для доз у щитоподібній залозі та у шкірі в таблиці Д.7.1 НРБУ-97 наведені у термінах поглинених доз (мГр). Числові значення поглинених доз у мГр, що сформовані лише бета- і гамма-випромінюванням, дорівнюють числовим значенням еквівалентних доз у мЗв.

III. Механізм здійснення розрахунків меж зони спостереження

   3.1. Для кожної запроектної аварії на АЕС (визначеної згідно
з пунктом 2.1 розділу II цих Вимог) виконується розрахунок функцій
максимальних ефективних і еквівалентних доз для кожного  із
референтних віків (тау) за формулами
          max, A
         E    (x) = max E   (x);        (1)
          (тау)       (тау)
         max, A
        H     (x) = max H     (x),       (2)
         T, (тау)      T, (тау)
   де E   і H     визначаються відповідно до додатка 1
     (тау)  T, (тау)
 ( za343-11 ) до цих Вимог.
   3.2. За  отриманими  функціями максимальних ефективних і
еквівалентних доз для кожної запроектної аварії визначаються
значення величин R , для яких виконуються такі умови:
         A
            max, A
         max E   (x) <= AE   ;         (3)
         x>=R  (тау)     (тау)
           A
           max, A
        max H     (x) <= AH    ,        (4)
       x>=R  T, (тау)     T, (тау)
         A
   де AE   і AH      - дозові критерії, зазначені у
     (тау)   T, (тау)
пункті 2.1 розділу II цих Вимог (відповідно в термінах ефективної
і еквівалентних доз). Нерівності повинні виконуватись для усіх
застосовних еквівалентних доз і референтних віків.
   3.3. За розрахунками, виконаними згідно з пунктами 3.1, 3.2
цього розділу, утворюється набір кіл (O , R ), кожне з яких
                      A  A
відповідає запроектній аварії і характеризується координатами
центра  викиду  O  і  радіусом R . Зона спостереження АЕС
          A         A
встановлюється таким чином, щоб усі кола (O , R ) містились
                        A  A
усередині ЗС.
Начальник Управління джерел
іонізуючого випромінювання
Держатомрегулювання
В.о. завідуючого Сектором
радіаційної безпеки
та медичних проблем наслідків
аварії на ЧАЕС МОЗ України


В.РязанцевМ.Перекопайко

Додаток 1

до Вимог щодо визначення

розмірів і меж зони

спостереження атомної

електричної станції

РОЗРАХУНКОВІ ПРОЦЕДУРИ

( za343-11 )

Додаток 2

до Вимог щодо визначення

розмірів і меж зони

спостереження атомної

електричної станції

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІОНУКЛІДІВ

( zb343-11 )