КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 7 грудня 2011 р. N 1270
Київ

Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Комплексну (зведену) програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 р. N 515 "Про схвалення Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій".

Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд.70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 грудня 2011 р. N 1270

КОМПЛЕКСНА (ЗВЕДЕНА) ПРОГРАМА

підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Загальна частина

На сьогодні атомні електростанції забезпечують близько 50 відсотків потреби національної економіки в електроенергії.

В умовах залежності країни від імпорту енергоносіїв, постійного зростання цін на них та зношеності обладнання теплових електростанцій пріоритетними напрямами енергетичної політики держави є розвиток вітчизняної атомної енергетики, підвищення рівня безпеки та надійності її роботи.

Аварія на японській АЕС "Фукусіма", що була спричинена насамперед стихійним природним явищем (цунамі), призвела до значних економічних збитків японської економіки, перевищення встановлених меж викидів радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та опромінення персоналу і населення. Такі негативні наслідки привернули увагу світової спільноти до рівня забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії у мирних цілях та необхідності переоцінки рівнів безпеки об'єктів атомно-енергетичного комплексу в умовах виникнення стихійних природних явищ та інших екстремальних ситуацій. З урахуванням зазначених подій такі держави, як Німеччина, Швейцарія, Італія та Японія заявили про поступову відмову від атомної енергетики, інші країни - члени ЄС - про необхідність переоцінки рівня безпеки об'єктів атомно-енергетичного комплексу та його підвищення.

Під час зустрічі міністрів енергетики країн - членів ЄС та сусідніх країн, що відбулася 23 червня 2011 р. у Брюсселі, була прийнята спільна Декларація про проведення всесторонньої переоцінки ризиків і безпеки експлуатації атомних електростанцій (стрес-тестів) та вжиття відповідних заходів, до якої приєдналася Україна.

Таким чином, в умовах погіршення іміджу атомної енергетики її подальший розвиток можливий лише за умови гарантованого забезпечення та постійного підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій.

Мета Програми

Метою Програми є:

підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій та надійності їх роботи;

зменшення ризиків виникнення аварій на атомних електростанціях під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій;

підвищення ефективності управління проектними і позапроектними аваріями на атомних електростанціях, мінімізація їх наслідків.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" згідно з вимогами діючих норм і правил ядерної та радіаційної безпеки в 2010 році проведено аналіз стану безпеки енергоблоків атомних електростанцій, під час якого перевірено можливість забезпечення безпеки в умовах виникнення проектних і позапроектних аварій та управління такими аваріями.

З урахуванням результатів зазначеного аналізу та практичного досвіду експлуатації атомних електростанцій державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" розроблені та здійснюються заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Після аварії на японській АЕС "Фукусіма" державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" проведено позачергову переоцінку рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій з урахуванням можливих сценаріїв розвитку подій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій. Обсяг і порядок проведення позачергової переоцінки рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, а також структура та зміст звітів про результати такої переоцінки відповідають рекомендаціям Групи європейських регуляторів з питань ядерної безпеки (ENSREG) у частині дотримання технічних вимог для європейських атомних електростанцій.

За результатами проведення позачергової переоцінки рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" додатково розроблено заходи з підвищення рівня їх безпеки. Зведені заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій здійснюються на пілотних енергоблоках, після чого з урахуванням їх результатів - на інших енергоблоках атомних електростанцій.

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" погоджує з Міненерговугіллям, Держатомрегулювання та Держтехногенбезпеки (у частині здійснення протипожежних заходів) зведені заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій з обґрунтуванням необхідності їх виконання та щорічні плани-графіки із зазначенням строків здійснення таких зведених заходів.

Контроль за виконанням зазначених планів-графіків здійснюється Міненерговугіллям та Держатомрегулювання. Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" інформує щокварталу Міненерговугілля та Держатомрегулювання про стан здійснення зведених заходів з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, а НКРЕ - про використання коштів для їх здійснення.

Програму передбачається виконати протягом 2012-2017 років.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

запобігання виникненню аварій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій, мінімізація наслідків таких аварій;

унеможливлення та/або зменшення негативного радіоактивного впливу на навколишнє природне середовище та населення під час можливого виникнення аварій на атомних електростанціях;

зменшення кількості порушень у роботі атомних електростанцій та позапланових відключень енергоблоків від об'єднаної енергетичної системи України, а також збільшення обсягів корисного відпуску електроенергії;

підвищення ефективності аварійного реагування на надзвичайні події на атомних електростанціях;

виконання міжнародних зобов'язань України стосовно реалізації рекомендацій МАГАТЕ та ЄС у частині підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Програмою передбачається здійснення заходів, спрямованих на:

забезпечення стійкості енергоблоків атомних електростанцій до стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій;

забезпечення безперебійного енергопостачання енергоблоків атомних електростанцій і тепловідведення від активної зони реактора;

удосконалення системи бар'єрів фізичного захисту на шляху поширення іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин (паливної матриці, оболонки тепловипромінювальних елементів, корпуса реактора та герметичної оболонки реакторної установки);

належне управління проектними і позапроектними аваріями, у тому числі аваріями з пошкодженням активної зони реакторів енергоблоків атомних електростанцій;

забезпечення аварійної готовності атомних електростанцій;

заміну обладнання, що відпрацювало встановлений строк;

завершення здійснення заходів, передбачених Концепцією підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 р. N 515.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень безпеки енергоблоків атомних електростанцій відповідно до міжнародних стандартів і сприятиме визнанню такого факту МАГАТЕ та ЄС;

удосконалити основні критерії ядерної безпеки, визначені нормами і правилами ядерної та радіаційної безпеки (зниження рівня ймовірності пошкодження активної зони реактора та аварійних викидів радіоактивних речовин), а також зменшити кількість відмов обладнання енергоблоків атомних електростанцій та їх позапланових зупинок;

створити необхідні умови для прийняття рішень щодо можливості продовження строків експлуатації енергоблоків атомних електростанцій.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить близько 12,5 млрд. гривень. Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, уточнюється щороку під час затвердження тарифу на відпуск електричної та теплової енергії, що виробляється атомними електростанціями.

Фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів не передбачається.

Фінансування Програми передбачається здійснити за рахунок таких джерел:

млн. гривень

Джерела
фінансування
Обсяг
фінансування
У тому числі за роками
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Власні кошти
державного
підприємства
"НАЕК" "Енергоатом"
4453
1773
620
580
550
480
450
Кошти, надані як
кредити
Європейським банком
реконструкції та
розвитку і
Євратомом
8000
41
1859
1080
1240
1630
2150
Усього
12453
1814
2479
1660
1790
2110
2600

Витрати на виконання Програми здійснюються за рахунок коштів, які надходять державному підприємству "НАЕК "Енергоатом" від продажу електричної та теплової енергії, що виробляється атомними електростанціями, а також коштів, наданих як кредити Європейським банком реконструкції та розвитку і Євратомом. Залучення таких кредитів здійснюється відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025).

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" узгоджує з Міненерговугіллям та подає НКРЕ розрахунок коштів, необхідних для виконання Програми і обґрунтування тарифу на відпуск електричної та теплової енергії, що виробляється атомними електростанціями, згідно із щорічним планом-графіком здійснення зведених заходів з підвищення рівня безпеки атомних електростанцій.