ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

12.10.2009 N 169

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 листопада 2009 р.

за N 1017/17033

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, що додаються.

2. Розділ 5 "Водне господарство" Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98 N 117, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 449/2889, виключити. У зв'язку з цим розділи 6-7 вважати відповідно розділами 5-6.

3. Цей наказ набирає чинності з 01.12.2009.

4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду
ПОГОДЖЕНО:
Головний державний
санітарний лікар України,
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
С.О.Сторчак
О.М.Біловол

В.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

12.10.2009 N 169

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 листопада 2009 р.

за N 1017/17033

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

I. Загальні положення

1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства (далі - Норми) розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації, які здійснюють управління водними ресурсами, ремонт, експлуатацію та будівництво меліоративних систем і захисних споруд незалежно від підпорядкуваня та форми власності.

1.3. Норми розроблено для професій працівників водного господарства, перелік яких відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2005", затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375v0375609-05. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 ДССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 ДССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. Норми визначають види і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками водного господарства.

1.5. Крім цих Норм, працівники підприємств, установ і організацій водного господарства, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами чинного законодавства.

1.6. Забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах і організаціях здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

N
з/п
Код згідно зДК 003:200
Професійна
назва роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших ЗІЗ
Позначення
захисних
властивостей
(тип, марка)
ЗІЗ
Строк
носіння
(місяців)
1
2
3
4
5
6
1
7241.2
Акумуляторник
При виконанні
робіт з перевірки
і ремонту
акумуляторних
батарей:
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Берет
Фартух
прогумований з
нагрудником
Нарукавники
прогумовані
Рукавички
Рукавички
діелектричні
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
закриті

З, К20, Ми


К20, Ми, Щ20
З, К20
К20, Щ20


К20

К50, Ми, Щ20
Эн

12


12
до зносу
черговий


чергові

2
чергові

до зносу

до зносу
2
3142
Багермейстер,
зайнятий на
земснаряді
Плащ з капюшоном
Напівчоботи
гумові
Вн
В
черговий
чергові
3
7123.2
Бетоняр
Костюм
брезентовий
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
На роботах з
віброінструментом:
Рукавиці
антивібраційні
Навушники
протишумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Вн

См, В
См, Ми
Ми
Мв


Тн
12

18
12
2

до зносу


до зносу

до зносу
36
4
8340.2
Боцман
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Плащ з капюшоном
Рукавиці
комбіновані
Ми
Ми
Вн
Ми
12
12
черговий
2
5
7129.2
Бруківник
При виконанні робіт
з мостіння укосів
гідротехнічних і
захисних споруд:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Жилет сигнальний
Наколінники
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утеплені
Рукавиці утеплені
З, Ми
Мун 50, См
Ми

Со
МиТн

Тн

З, Тн20

Ми, Тн
12
12
до зносу

12
до зносу36

36

48

до зносу
6
8113.2
Бурильник
При роботі на
меліоративних
системах:
Штани брезентові
Куртка бавовняна з
водовідштовхува-
льним просоченням
Рукавиці
комбіновані
Черевики шкіряні
Каска захисна
На роботах у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові
На роботах з
віброінструментом:
Рукавиці
антивібраційні
Навушники
протишумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утепленіВн, З
Ву


Ми, Вн

В, З, Ми, СмВ, З, См


Мв


Тн

Тн

Тн2012
12


2

12
до зносу


чергові


4

до зносу
36

36

48
7
7112.1
Вибуховик
Костюм бавовняний
Плащ
Рукавиці
комбіновані
При роботі на
мокрих ґрунтах
додатково:
Чоботи гумові
Каска захисна
З, Ми
Ву, З
Ми
В, З
12
черговий
4


12
до зносу
8
8322.2
Водій
автотранспо-
ртних засобів
(важкі
вантажні
автомобілі з
великою
вантажо-
підйомністю,
вантажні
автомобілі,
спеціальні
автомобілі)
Для зайнятих на
ремонтно-будіве-
льних роботах і при
виконанні
експлуатаційних
заходів на
меліоративних
системах і захисних
спорудах:
Костюм бавовняний з
водовідштовхува-
льним просоченням
Напівчоботи
Рукавиці
комбіновані
Узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці

Ву, З, Ми


З, Ми
З, Ми


Тн

12


12
2

36
9
8322.2
Водій
автотранс-
портних
засобів
(легкові
автомобілі)
Рукавиці
комбіновані
Костюм бавовняний
З, Ми

З, Ми
2

24
10
7216.2
Водолаз
При виконанні
підводно-технічних
та аварійно-
ремонтних робіт на
гідротехнічних і
захисних спорудах,
насосних станціях:
Комбінезон
бавовняний
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці шкіряні
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Черевики шкіряні
Шапка в'язана
Панчохи вовняні
Шкарпетки вовняні
При виконанні робіт
на значних глибинах
і в холодний період
року
додатково:
Білизна вовняна:
светр
рейтузи
Кожушок
Валянки
Калоші гумові
Шапка-вушанка з
шкіряним верхом
Панчохи
бавовняні
Шкарпетки
бавовняні
Рукавиці в'язані
(шиті)З, Ми

Вн
В
Ми

Тн
Тн

Тн

Ми
Тн
Тн
Тн


Тн
Тн
Тн
Тн20
В, Ми
Тн

Тн

Тн

Тн12

36
24
4

12
36

36

12
24
24
24


24
24
48
36
36
48

12

12

12
11
7212.1
Газозварник
Костюм для
зварника
Черевики шкіряні

Рукавиці
брезентові
Рукавиці-краги
Каска захисна
Окуляри захисні
На обслуговуванні
стаціонарних
газогенераторів:
Костюм
бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Рукавиці гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка з
вогнезахисним
просоченням на
утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Підшоломник
Напівчоботи
утеплені
То, Тр

Мун100,
Тр, З
Тр, Ми

Тр, Ми

З, ТрК50, Щ20Тр, Тн
Тр, Тн

-
Тн20
12

12

1

1
до зносу
до зносу12чергові36
36

до зносу
48
12
2114.2
2114.2
2142.2
Геолог
Гідрогеолог
Гідротехнік
Для лінійного
персоналу при
роботі у польових
умовах на
меліоративних
системах і захисних
спорудах:
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
При виконанні
зовнішніх
робіт узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладціВн
В
Тнчерговий
12
36
13
8111.2
Гідромоні-
торник
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
Рукавиці
Вн
В, З
Вн, Ми
36
12
2
14
2213.2
2148.2
Ґрунтознавець
Топограф
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Плащ з капюшоном
Узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Ми
З, Ми
Вн

Тн
12
12
36

36
15
1221.2

1237.1

1237.1
Головний
інженер
Головний
гідрогеолог
Головний
ґрунтознавець
Плащ з капюшоном

Чоботи гумові
Вн

В
черговий

чергові
16
8332.2
Дорожній
робітник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Плащ
Жилет сигнальний
При роботі взимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утеплені
Ми, З
З
Ми

Вн
Со


Тн

Тн

З, Тн20
12
12
3

36
12


36

36

48
17
7212.17212.2


7212.1
Електро-
зварник
ручного
зварювання
Електро-
зварник на
автоматичних
та
напівавтома-
тичних
машинах
Електрогазо-
зварник
Костюм
Черевики шкіряні з
захисним носком
Рукавиці
брезентові для
зварника з крагами
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна
з підшоломником
Щиток захисний
лицевий (для
зварника)
Під час зварювання
шинопроводів:
Костюм бавовняний
з вогнезахисним
просоченням
Рукавиці брезентові
На зовнішніх
роботах узимку
всім додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утеплені
Додатково для
електрогазо-
зварника:
Окуляри захисні
То, Тр, З
Мун100, Тр,
З, Ми
Тр, Ми, Эн


Эв
Тр, З


Ми, ТрТн

Тн

Тн20
12
12

1


чергові

до зносу

до зносу
12


236

36

48
до зносу
18
7241.1


7244.1
8282.2
Електромонтер
З ремонту та
обслуговува-
ння електро-
устаткування


Електромонтер
станційного
устаткування
телефонного
зв'язку
Обмотувальник
елементів
електричних
машин
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
діелектричні
Калоші діелектричні
Рукавиці
комбіновані
Пояс запобіжний
При виконанні робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
З, Ми
Мп
Эв, Эн

Эв, Эн
Ми

-


Тн
12
24
чергові

чергові
3

черговий


36
19
1221.2
Завідувач
майстерні
ремонтно-
механічної
(експлуата-
ційні водо-
господарські
організації)
Халат бавовняний
Рукавиці
комбіновані
З, Ми
Ми
черговий
чергові
20
9311
Замірник
дебітів
свердловин
Костюм бавовняний
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
Рукавиці
При виконанні робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утеплені
Ми
Вн
В
Ми


Тн

Тн20
12
36
12
6


36

48
21
2143.2
Інженер-
енергетик
Для зайнятих
обслуговуванням
електро-
устаткування:
Халат бавовняний
Рукавиці
комбіновані
При виконанні
зовнішніх робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
З, Ми
Ми
Тн
12
6
чергова
22
2145.2

2213.2
Інженер з
експлуатації
споруд та
устаткування
водопровідно-
каналізацій-
ного
господарства


Інженер-
гідротехнік
Для лінійного
персоналу при
роботі у польових
умовах на
водопровідно-
каналізаційних
системах,
меліоративних
системах, захисних
спорудах:
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
При виконанні
зовнішніх робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці


Вн
ВТн


черговий
1236
23
2111.2


2113.2
Інженер-
радіолог

Інженер-
радіохімік
Костюм бавовняний
Фартух
пластикатовий
Чоботи гумові
Берет
Рукавички гумові
Нарукавникі
пластикатові
Респіратор від
радіоактивного
пилу
Рз
Ри

Рз, Вн
З, Рз, Ми
Рз, Вн
Ри
12
черговий

чергові
до зносу
чергові
чергові

до зносу
24
7245.1
Кабельник-
спаювальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Респіратор
газозахисний
При виконанні
зовнішніх робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
З, Ми
Тр, Ми
Ми


Тн
12
24
3

до зносу
36
25
1226.2
Капітан
Плащ з капюшоном
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Вн
Ми
Ми


Тн
черговий
12
4


36
26
7221.2
Коваль
ручного
кування
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух
брезентовий з
вогнезахисним
просоченням
Черевики
шкіряні з
гладким верхом
і металевим носком
Рукавиці
антивібраційні
Рукавиці з крагами
Каска захисна
з підшоломником
Навушники
протишумові
Окуляри захисні
З, Ми, Ти
З, Ти
Тр, ТвЗ, Мун50, ТрМв, Ми

Тр, Тв, Ми
12
12
6121

1
до зносу

до зносу

до зносу
27
1223.2
Командир
землесоса,
земснаряда,
дноочищуваль-
ного снаряда
Комбінезон
бавовняний
Плащ з капюшоном
Рукавиці
комбіновані
Жилет
рятувальний
Чоботи гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
З, Ми

Вн
Ми

-

Рз, ВнТн
12

черговий
4

черговий

чергові36
28
9411
1226.2
Комірник
Завідувач
складу
Халат бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Узимку під час
роботи у
приміщеннях, що
не опалюються, та
на зовнішніх
відкритих
територіях,
додатково:
Куртка на
утепленій підкладці
Ми
Ми

Тн
12
2

36
29
7111.2
Кріпильник,
зайнятий на
роботах
у шурфах
Рукавиці
При роботі на
мокрих ґрунтах
додатково:
Чоботи гумові
Вн, МиВ, З
212
30
3111
Лаборант
(хімічні та
фізичні
дослідження)
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці гумові
технічні
Рукавиці
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний
З, Ми
З
К50, Щ20


К50, Щ20

Ми
12
12
черговий


чергові

3
до зносу

до зносу
31
8159.1
Лаборант
хімічного
аналізу
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавиці гумові
технічні
Рукавиці
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
З, Ми
З
К50, Щ20


К50, Щ20

Ми
12
до зносу
черговий


чергові

3
до зносу

до зносу
32
7141.2
Маляр
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Берет бавовняний
Респіратор
газозахисний
Окуляри захисні
закриті
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Черевики

Підшоломник
Рукавички утеплені
З, Ми

З, Ми, О, См
Ми, Оа

ЗТн

Тн

З, Ми, См,
Тн20

Ми, Оа, Тхп
12

12
2

до зносу
до зносу

до зносу
36

36

48

до зносу
до зносу
33
8332.1
Машиніст
бульдозера
При виконанні
робіт з ремонту
гідротехнічних
і захисних споруд:
Комбінезон
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
двопалі
Жилет сигнальний
Узимку на зовнішніх
роботах і в
кабінах, що не
опалюються,
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Шапка
Чоботи утеплені
Рукавички
З, Ми

См, В, З
Ми


Со

Тн20

Тн20


Тн20
Ми, Тхп
12

12
2


12

36

36

36
48
24
34
8332.18113.2
Машиніст
бурової
установки

Помічник
бурильника
експлуата-
ційного та
розвідува-
льного
буріння
При роботі на
меліоративних
системах:
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Каска захисна
Під час роботи у
мокрих умовах
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утеплені
Шапка
РукавичкиМи, З

З, Ми
Ми

В, ЗТн

Тн

Тн 20

-
Ми, Тхп12

12
до зносу

до зносучергові36

36

48

36
24
35
8163.2
Машиніст
берегових
насосних
станцій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Навушники
протишумові
Окуляри захисні
закриті
На роботах у
вологих умовах
додатково:
Чоботи гумові
При виконанні
робіт узимку
додатково:
Куртка на
утепленій
підкладці
З, Ми
Мп
З
Ми

Эн
ВТн
12
12
до зносу
2

чергові

до зносу

до зносу
чергові36
36
8332.2
Машиніст
дренажної
машини
Напівкомбінезон
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
З, Ми

З, Ми, См
Ву, Ми
12

12
до зносу
37
8332.1


8332.1
Машиніст
екскаватора
одноківшового
Машиніст
екскаватора
роторного
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
двопалі
Жилет сигнальний
Під час роботи у
мокрих умовах
додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на
утепленій підкладці
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавички утеплені
З, Ми

З, Ми
Ми


СоВ, СмТн

Тн

З, Ми, Тн20

Ми, Тхп
12

12
2


122436

36

48
до зносу
до зносу
38
8332.1
Машиніст
землесосного
плавучого
несамохідного
снаряда
Комбінезон
бавовняний
Плащ
Черевики
шкіряні
Навушники
протишумові
Під час роботи
у мокрих умовах
додатково:
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утеплені
Шапка
Рукавички утеплені
Ми, З

Вн
З, Ми


В, См
Ми
Тн

Тн

Тн20


Ми, Тхп
12

до зносу
12

до зносу
чергові
2
36

36

48

36
до зносу
39
8163.2
Машиніст
компресора
для
подавання
повітря
водолазам
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Напівплащ з
капюшоном
Берет
Рукавиці
комбіновані
Навушники
протишумові
На роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Ми

Ми
Вн, Ми

З
Ми

Тн
12

12
48

до зносу
2

до зносу36
40
8332.1
Машиніст
дорожньо-
транспортних
машин
(машиніст
косарки,
машиніст
кущоріза)
При роботі на
меліоративних
системах і захисних
спорудах ручними
мотокосарками:
Комбінезон
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Чоботи кирзові
з металічними
носками
Жилет сигнальний
Каска захисна
Навушники
протишумові
Окуляри захисні
Щитки для
захисту ніг
Жилет сигнальний

З, Ми

Ми

З, Мун50, См


Со
Мул 2

Со

12

2

12


12
до зносу
до зносу

до зносу
до зносу

12
41
8332.18333.1
Машиніст
крана
автомобіль-
ного
Машиніст
крана
(кранівник)
Комбінезон
бавовняний
Черевики
шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Берет
Каска захисна
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утеплені
Шапка
Рукавички утеплені
З, Ми

З, Ми

Ми, Мп

З


Тн

Ми, См,
Тн20
Тнв
Ми, Тхп
12

12

до зносу

до зносу
до зносу

36

48

24
24
42
8163.2
Машиніст
насосних
установок
Для зайнятих
перекачуванням
стічних і
дренажних,
зрошувальних вод на
меліоративних
системах і захисних
спорудах:
Костюм бавовняний з
водовідштовхува-
льним просоченням
Черевики шкіряні
Берет
Каска захисна
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Навушники
протишумові
Окуляри захисні
На роботах у
вологих
умовах додатково:
Чоботи гумові
При роботі взимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Ву, З, Ми


Мп
З

Ми

ЭнВ


Тн
12


12
до зносу
2
до зносу

чергові

до зносу

до зносучергові


36
43
8332.1
Машиніст
скрепера
При виконанні
будівельних та
ремонтно-
будівельних робіт
на гідротехнічних
і захисних
спорудах:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Берет
Рукавички
Під час роботи у
мокрих умовах
додатково:
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку в
кабіні, що не
опалюється,
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Напівчоботи
утеплені
Шапка
РукавичкиЗ, Ми
З, Ми
З
МиСм, В
Ми


Тн

Тн

Тн20


Ми, Тхп12
12
до зносу
2чергові
2


36

36

48

36
24
44
3115
3115
Механік
Механік
дільниці
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
З, Ми
Ми
12
чергові
45
3141
Механік
(судновий)
Костюм бавовняний
Рукавиці
комбіновані
З, Ми
Ми
24
4
46
7213.2
Мідник
Костюм бавовняний
Фартух
брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці
брезентові з
вогнезахисним
просоченням
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
З, Ми, Ти
Ми, Тр
Ми
Ми, Тв
12
6
12
1до зносу
до зносу
47
7122.2
Муляр
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці з
надолонником з
вінілісшкіри-Т
Каска захисна
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Підшоломник
Рукавички утеплені
З, Ми

Ми, См
Ми


Тн

Тн


З, Ми
12

12
2


до зносу36

36

до зносу
до зносу
48
8163.2
Наглядач
гідротех-
нічних
споруд
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Плащ з капюшоном
При виконанні робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Чоботи утеплені
Ми
В
Ми

Вн


Тн

Тн

Тн 20
12
12
4

36


36

36

48
49
7242.1

7241.1


7242.1
Налагоджува-
льник
контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
Слюсар з
контрольно-
вимірювальних
приладів
та автоматики
(електро-
механіка)
Слюсар з
контрольно-
вимірювальних
приладів
та автоматики
(електроніка)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
З, Ми
З, Ми
Ми


Тн
12
12
2


36
50
1221.2
1221.2
Начальник
гідровузла
(водне
господарство)

Начальник
дільниці
(водне
господарство)
При виїзді на лінію
для перевірки стану
меліоративних
систем і захисних
споруд:
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
Куртка на утепленій
підкладці

Вн
В
Тн

черговий
черговий
черговий
51
1222.2

1229.7
Начальник
загону
Начальник
партії
Для гідрогеолого-
меліоративних
експедицій, партій:
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
При виконанні
зовнішніх робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладціВн
ВТнчерговий
1236
52
1221.2
Начальник
(завідувач)
лабораторії
моніторингу
вод та
ґрунтів
(водне
господарство)
Халат бавовняний
Берет бавовняний
З, Ми
З
12
12
53
7136.2
Обхідник
водопровідно-
каналізаці-
йної
мережі
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Плащ з капюшоном
При виконанні робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Чоботи утеплені
Ми
В
Ми

Вн


Тн

Тн

Тн 20
12
12
2

36


36

36

48
54
8163.3

8163.2
Обхідник
гідроспоруд
Оглядач
гідро-
технічних
об'єктів
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Плащ з капюшоном
При виконанні робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Чоботи утеплені
Ми
В
Ми

Вн


Тн

Тн

Тн20
12
12
4

36


36

36

48
55
7129.2
Обхідник
колій та
штучних
споруд
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
Рукавиці
Ву
В, З
Ми
48
12
4
56
4112
Оператор
копіювальних
та
розмножу-
вальних
машин
Халат бавовняний
З, Ми
24
57
8162.2
Оператор
котельні
Костюм бавовняний
Черевики
Берет
Рукавиці
комбіновані
Навушники
протишумові
Окуляри захисні
із світлофільтрами
Респіратор
газозахисний
З, Ми
З, Ми, Нм
З
Ми, Нм, Ти
12
12
до зносу
3

до зносу

до зносу

до зносу
58
7143.2
Піскоструми-
нник
Комбінезон
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Черевики шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Шолом
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
З, ПнЗ, Ми
Ми
1212
до зносу

до зносу
до зносу

до зносу
59
9132
9132
Прибиральник
службових
приміщень


Прибиральник
виробничих
приміщень
Халат
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці гумові
При митті
підлоги і місць
загального
користування
додатково:
Напівчоботи
гумові
З

Ми

Вн

В
12

1

4

12
60
8290.3
Пробовід-
бірник
Костюм
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Плащ з
капюшоном
При виконанні
зовнішніх робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Ми

В, Ми
Ми

Вн, Ми
Тнв
12

чергові
3

черговий
36
61
7111.2
Прохідник на
поверхневих
роботах
Костюм бавовняний
Рукавиці
При роботі
на мокрих
ґрунтах додатково:
Чоботи гумові
Ми
Вн, МиВ, З
12
212
62
8163.3
Регулювальник
подавання
води
При роботі на
меліоративних
системах:
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Плащ з капюшономМи
В
Ми

Вн12
12
4

36
63
8163.2
Ремонтува-
льник
русловий
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Плащ з капюшоном
При виконанні робіт
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Чоботи утеплені
Ми
В
Ми

Вн


Тн

Тн

Тн20
12
12
2

36


36

36

48
64
8332.2
Річковий
робітник на
експлуатації
та обслуго-
вуванні
несамохідних
плавучих
снарядів та
інших
плавучих
засобів
Костюм бавовняний з
водовідштовху-
вальним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці
комбіновані
Ву, З, МиСм
Ми
1212
до зносу
65
7129.2
Річковий
робітник на
підводно-
технічних,
габіонних і
фашинних
роботах, що
виконуються з
поверхні
Костюм бавовняний з
водовідштовхуваль-
ним просоченням
Чоботи гумові
Плащ з капюшоном
Рукавиці
комбіновані
При роботі взимку
додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Ву, З, Ми


См, В
Вн
МиТн
12


12
36
до зносу36
66
6113
Робітник
зеленого
будівництва
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Плащ з капюшоном
Рукавички
Ми
В, З
Вн
З, Ми
12
12
36
3
67
9311
Робітник на
геологічних
роботах
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові
Плащ з капюшоном
Узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Ми
З, Ми
Вн

Тн
12
12
36

36
68
9211
Робітник на
низько-
кваліфіко-
ваних ручних
роботах у
сільському
господарстві
При ритті шурфів,
ремонті і
обслуговуванні
зрошувальних
каналів, дренажних
систем,
каналізаційних
мереж:
Плащ з капюшоном
Чоботи гумові
Костюм бавовняний з
водовідштовхува-
льним просоченням
Рукавиці
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Вн
В, З
Ву, З, Ми


МиТн
черговий
12
12


236
69
7136.2
Слюсар-
сантехнік
Костюм з
водонепроникної
тканини
Чоботи гумові
Берет
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці гумові
Протигаз шланговий
На зовнішніх
роботах
узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Вн, З, Ми


См
З
Ми, Мп

В
Тн

Тн
12


12
до зносу
2

чергові
черговий36

36
70
7231.2

7241.2
7422.2
7124.2
Слюсар з
паливної
апаратуриСлюсар-
електрик
з ремонту
електро-
устаткування
Столяр
Тесляр
Костюм
бавовняний
Черевики
шкіряні
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
З, Ми

З, Ми

Ми
12

12

1

до зносу
71
7231.27233.17233.2
Слюсар з
ремонту
автомобілів

Слюсар-
ремонтник


Слюсар з
ремонту
дорожньо-
будівельних
машин та
тракторів
Костюм
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Черевики
шкіряні з
металевим
носком
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на
утепленій
підкладці
З, Ми, ПнЗ, ПнЗ, Ми, Мун50Ми

Тн
1212122

до зносу36
72
6124
Собаківник
Костюм бавовняний
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Ми
З, Ми
З, Ми
Ми

Тн
12
12
12
12

36
73
9152
Сторож
На охороні
зовнішніх об'єктів:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Плащ з капюшоном
Узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Валянки
Калоші


Ми
Ми
Вн

Тн

Тн

Тн20
Вн, Ми


12
12
черговий

36

36

48
48
74
5169
Стрілець
На охороні
зовнішніх об'єктів:
Костюм бавовняний
Сорочка бавовняна
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Плащ з капюшоном
Узимку додатково:
Куртка на утепленій
підкладці
Штани на утепленій
підкладці
Шапка-вушанка
Валянки


Ми
Ми
Ми
Ми
Вн

Тн

Тн

Ми
Тн20


12
12
12
12
черговий

36

36

24
48
75
8211.2
Токар
Комбінезон
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний
з пилонепроникної
тканини
Черевики шкіряні
з гладким верхом
і металевим носком
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
З, Ми, ПнЗ, Пн


З, Ми, Мун50


Ми
1212


12


3

до зносу
до зносу
76
8331.1
Тракторист
Комбінезон
бавовняний
Чоботи кирзові
Рукавиці
комбіновані
двопалі
При роботі без
кабін і в
кабінах, що не
опалюються, на
зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка на
утепленій
підкладці
Штани на
утепленій
підкладці
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавички
утеплені
З, Ми

Ми
З, Ми

Тн


Тн


Тн20

Ми, Тхп
12

12
2

36


36


36
36
до зносу
77
2113.2
Хімік
При виконанні
лабораторних
вимірювань:
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований
з нагрудником
Рукавиці гумові
технічні
Рукавички
трикотажні
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахиснийЗ, Ми
З
К50, Щ20

К50, Щ20

Ми12
12
черговий

чергові

3

до зносу

до зносу

Можливе застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованих у встановленому порядку, в тому числі які забезпечують допустимий тепловий стан організму людини.

Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері


В.С.Ткачов