ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л И С Т

30.09.2011 N 7683

Асоціації експертів

з безпечної життєдіяльності

та прав людини "Лекс"

проспект Героїв, 3,

м. Дніпропетровськ, 49100

Про розгляд звернення

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянуто ваш лист-звернення від 31.08.2011 N 327ГР щодо питання забезпечення виконання вимог чинного законодавства Асоціацією незалежних експертів України "Укрексперт" (далі - Асоціація "Укрексперт") та, в межах компетенції, повідомляється.

За інформацією заявника Асоціація "Укрексперт" виконує функції держави з регуляторних та дозвільних питань на підставі дозволу Комітету по нагляду за охороною праці України.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці"2694-12 роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Згідно з пунктом 2 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631, експертна організація - це суб'єкт господарської діяльності, який має дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки; висновок експертизи - документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи і містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, за формою, встановленою Держнаглядохоронпраці.

Слід зазначити, що висновок експертизи не є документом дозвільного характеру в розумінні Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Крім того, згідно з визначенням, наведеним у статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"2806-15, дозвільні органи - органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Таким чином, Асоціація "Укрексперт" не є дозвільним органом та не уповноважена відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Стосовно дозволу, виданого, за інформацією, наданою у зверненні, Комітетом по нагляду за охороною праці України Асоціації "Укрексперт", то відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці"2694-12 центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці оприлюднює інформацію про всі видані та анульовані дозволи у засобах масової інформації.

Більш детальну інформацію з піднятих у зверненні питань надасть Держгірпромнагляд як спеціально уповноважений орган, зокрема, у сфері промислової безпеки і охорони праці.

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г.М.Яцишина