ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л И С Т

26.09.2011 N 7503

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 25.08.2011 щодо видачі ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій" Свідоцтва про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, та, в межах компетенції, повідомляє.

Відповідно до статті 45 Закону України "Про дорожній рух"3353-12 медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з пунктом 1.9 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого на виконання статті 45 Закону України "Про дорожній рух"3353-12 спільним наказом МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 N 124/345z0435-00, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів проводяться лікарями або середніми медичними працівниками, які здійснюють медичний контроль обслуговування водіїв підприємств, установ, організацій. Медичні працівники мають право проводити зазначені медичні огляди після періодичного (1 раз на три роки) навчання методам їх проведення в Державному підприємстві "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій" Міністерства охорони здоров'я України та його філіалах.

В той же час на сьогодні Порядок навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, в т.ч. форма документа, що видається за його результатами, відсутні.

Крім того, відповідно до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"2806-15 документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Отже, Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів (далі - Свідоцтво), про яке згадується у Вашому зверненні і без якого медичні працівники не мають права проводити медичні огляди водіїв транспортних засобів, має ознаки документа дозвільного характеру.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"2806-15 виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

- необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

- дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

- платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

- строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру;

- строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

У зв'язку з тим, що необхідність та інші вимоги одержання зазначеного Свідоцтва не передбачені в жодному законодавчому акті (визначена лише необхідність проведення медичних оглядів), вимагання отримання і видача зазначених Свідоцтв є порушеннями норм Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Заступник Голови
О.Т.Сохар