МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 205 від 21.08.2000

м.Київ

Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках


У зв'язку з численними зверненнями підприємств, установ та організацій щодо неможливості своєчасного проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці через відсутність коштів для фінансування відповідних санітарно-гігієнічних досліджень, з метою запобігання необгрунтованому позбавленню працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, належних їм пільг і компенсацій, та у відповідності з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках, що додається.

2. Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, управлінням праці, зайнятості та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити неухильне дотримання вимог цього роз'яснення під час його застосування на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності.


 Міністр                         І.Сахань

 Погоджено:
 Перший заступник Міністра
 охорони здоров'я України -
 Головний державний
 санітарний лікар України               О.Бобильова
Перший заступник Голови
Федерації профспілок України              В.Пожидаєв

Затверджено

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України від 21.08.2000 р.

N 205Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках


У зв'язку з численними зверненнями підприємств, установ та організацій та у відповідності з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" Міністерство праці та соціальної політики України роз'яснює, що відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Це означає, що для надання працівникам передбачених чинним законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці впродовж певного 5-річного періоду відповідне право повинно бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці, проведеної у цей термін.

В окремих випадках за скрутного фінансово-економічного стану, що склався на підприємстві з незалежних від нього причин, для проведення атестації робочих місць, де не сталися докорінні зміни умов і характеру праці у зв'язку з впровадженням нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, реконструкцією існуючих об'єктів, приміщень тощо, можливе використання результатів санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, отриманих під час попередньої атестації, за умови реалізації технічних і організаційних заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників за результатами попередньої атестації робочих місць і дотримання всіх інших вимог вищезазначеного Порядку.

При цьому має бути затверджений наказом по підприємству за узгодженням з місцевою державною експертизою умов праці, головним державним санітарним лікарем, відповідно, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, об'єктів, що мають особливий режим роботи, та з виборним органом профспілкової організації і уповноваженим трудового колективу підприємства з питань охорони праці план-графік проведення атестації цих робочих місць у повному обсязі при поліпшенні фінансово-економічного стану підприємства, але не пізніше як через рік, за рахунок фонду охорони праці або інших коштів підприємства.

Всі інші робочі місця, де сталися докорінні зміни умов і характеру праці, підлягають безумовній атестації у повному обсязі в термін, установлений зазначеним Порядком.


 Головний державний експерт
 Державної експертизи умов праці України        В.Мостовий

"Праця і зарплата",

N 43, листопад, 2000 р.