МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 01-3/2586-02-6 від 16.12.99

м.Київ

Про порядок обчислення стажу роботи для призначення пільгових пенсій за результатами атестації робочих місць


У зв'язку з численними запитами місцевих органів виконавчої влади підприємств, установ та організацій Міністерство праці та соціальної політики України роз'яснює, що відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"1788-12 право на пенсію на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день у виробництвах, на роботах, посадах і за професіями, передбаченими у відповідних списках N 1 і 2, і за результатами атестації робочих місць.

Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442, атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Це означає, що при призначенні пенсії на пільгових умовах для зарахування до пільгового пенсійного стажу певного 5-річного періоду роботи у несприятливих умовах праці відповідне право впродовж цього періоду повинно бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У разі підтвердження цього права за результатами атестації, проведеної до 31.07.97 (впродовж 5 років після введення в дію вищезазначеного Порядку), до пільгового стажу зараховується весь період роботи у виробництвах, на роботах, за професіями та посадами, передбаченими списками N 1 і N 2, тобто період до дати видання наказу по підприємству про результати проведення атестації і подальший період роботи впродовж 5 років після вперше проведеної атестації, за умови, що впродовж цього часу не змінювались виробництво, робота, професія, посада, робоче місце, умови праці працівника, що дають йому право на цю пільгу. В іншому разі для підтвердження зазначеного права має бути проведена атестація його робочого місця.

Якщо атестація вперше проведена після 31.07.97, в разі підтвердження зазначеного права до пільгового стажу зараховується період роботи до 01.08.92 та 5-річний період роботи, що передує даті видання наказу про її результати, за вищезазначеної умови. При цьому, якщо працівник, зайнятий на роботах, передбачених списками, набуває права на призначення пенсії на пільгових умовах після 31.07.97, але до настання терміну чергової атестації, то роботодавець зобов'язаний провести позачергову атестацію робочого місця цього працівника для підтвердження зазначеного права за відповідний період роботи. Якщо впродовж цього періоду на робочому місці не сталися докорінні зміни умов і характеру праці, то його атестація проводиться за показником зайнятості працівника в цих умовах на підставі результатів санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, проведених під час попередньої атестації. В іншому разі атестація робочого місця проводиться у повному обсязі.

Якщо ж атестація з 01.08.92 взагалі не проведена чи за результатами атестації, вперше проведеної після 31.07.97, право не підтвердилось, то до пільгового стажу зараховуються лише період роботи до 01.08.92, тобто до дати введення в дію зазначеного Порядку.

У подальшому в разі непроведення чергової атестації, якщо працівник набув права на призначення пенсії на пільгових умовах, то роботодавець зобов'язаний провести атестацію його робочого місця у повному обсязі. Відповідний період роботи працівника зараховується до пільгового стажу лише за обов'язкової умови підтвердження зазначеного права за результатами цієї атестації.

У разі непідтвердження права за результатами чергової атестації робочих місць, до пільгового стажу зараховується лише період роботи до дати видання наказу по підприємству про результати даної атестації.

У зв'язку з наданням цього роз'яснення, вважається таким, що втратив чинність, абзац четвертий листа Мінпраці та Мінсоцзахисту України від 05.07.94 за N 06-2487 та N 01-3/610-02-2.

Просимо довести це роз'яснення до відома підприємств, установ та організацій усіх форм власності.


Заступник Міністра                   О.В.Гаряча