МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З


N 220 від 03.09.99

м.Київ

Про апробацію критеріїв і показників оцінки умов праці та визначення порядку застосування Гігієнічної класифікації праці для проведення атестації робочих місць


Відповідно до законів України "Про охорону праці", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"4004-12 та "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"39/95-ВР, доручень Кабінету Міністрів України від 19.04.96 N інд. 33, та від 28.10.97 N 21643/97 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.12.97 N 382 затверджено Гігієнічну класифікацію праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

З метою визначення можливості застосування зазначеної Гігієнічної класифікації праці для проведення атестації робочих місць за умовами праці, за результатами якої підтверджується право на пільгове пенсійне забезпечення, надаються щорічні додаткові відпустки за роботу в шкідливих та важких умовах праці та встановлюються доплати за умови праці на базі єдиної гігієнічної оцінки умов праці, наказуємо:

1. Провести апробацію критеріїв і показників оцінки умов праці (далі - критерії), розроблених Мінпраці України на основі Гігієнічної класифікації праці, затвердженої наказом МОЗ України від 31.12.97 N 382 (далі - апробація), згідно з Методичними рекомендаціями, опрацьованими Мінпраці і МОЗ України.

2. Для координації виконання відповідних робіт утворити робочу групу з підготовки та проведення апробації (далі - робоча група) у складі згідно з додатком.

3. Доручити робочій групі:

- доопрацювати, за необхідності, розроблені Мінпраці України критерії, за якими визначається право на пільги і компенсації;

- надавати роз'яснення з питань апробації та застосування критеріїв.

4. Головним державним експертам умов праці та Головним державним санітарним лікарям Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Одеської, Київської областей та м. Києва:

- визначити за узгодженням з робочою групою перелік підприємств та організацій для проведення апробації,

- організувати проведення апробації безпосередньо на підприємствах та організаціях областей. Результати апробації з відповідними пропозиціями подати до робочої групи у термін до 01.10.99 р.

5. Робочій групі узагальнити результати апробації та до 15.10.99 р. надати до МОЗ і Мінпраці України пропозиції щодо застосування результатів апробації для атестації робочих місць за умовами праці.

6. Державній експертизі умов праці України та Головному санепідуправлінню МОЗ України розглянути пропозиції робочої групи та до 20.10.99 р. визначити порядок застосування критеріїв та означеної Гігієнічної класифікації праці для проведення атестації робочих місць за умовами праці.


 Міністр праці та соціальної
 політики України                    І.Я.Сахань
 Міністр охорони здоров'я України         Р.В.Богатирьова

Надруковано: "Здоровье Украины", N 12, грудень, 1999 р.