МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 02-2-02/3444 від 02.09.2002Щодо застосування штрафних санкцій до приватних підприємців


Держнаглядохоронпраці Міністерства праці та соціальної політики розглянув <...> лист щодо застосування штрафних санкцій до приватних підприємств і зазначає наступне.


Згідно зі статтею 2 Закону України "Про охорону праці"2694-12 дія цього Закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах (далі - працівники).


Загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України визначені Законом України "Про підприємництво".


Згідно зі статтею 9 Закону України "Про підприємництво"698-12 для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори про використання їх праці. При укладанні трудового договору, в тому числі у випадках, передбачених законами України, контракту, підприємець зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці.


При втраті працездатності підприємець забезпечує потерпілому відшкодування витрат у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.


Вимоги чинних законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці в частині накладання штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища не поширюються на приватних підприємців.


 Начальник управління охорони праці                    Л.Мельничук

"Податки та бухгалтерський облік",

N 81, 10.10.2002 р.