МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

20.08.2002 N 409

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

N 132 від 18.06.2007 )

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 р. N 1035/2000, та на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 18 червня 2002 року N 78, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 жовтня 2002 року.

3. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчаку С.О.):

- вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил;

- включити Правила до Державного реєстру ДНАОП та банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці;

- забезпечити вчасне видання Правил.

4. З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність, ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 р. N 128.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника державного секретаря Гнибіденка І.Ф.

Міністр
І.Сахань


( Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів скасовано на підставі Наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 132 від 18.06.2007 )