ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

21.08.2008 N 184

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2008 р.

за N 832/15523

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки

N 267 від 22.12.2010 )

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, такі розділи "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 1 серпня 1979 року N 344/п-7, з доповненнями та змінами, затвердженими постановою цих органів від 21 серпня 1985 року N 289/п-8: розділ I "Горнодобывающая промышленность" та розділ II "Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг, агломерация, извлечение металлов и сплавов".

3. Начальнику відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами Захаренкову Є.І. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Комітету
ПОГОДЖЕНО:
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Заступник Міністра
промислової політики України
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
В.о. першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України
Голова Центрального комітету
профспілки трудящих металургійної
і гірничодобувної промисловості
України
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Перший заступник директора
з наукової роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці
С.Сторчак
С.Г.Богданов

В.В.СевернюкВ.ТретьяковА.М.ПономаренкоВ.І.Казаченко


К.О.ВащенкоМ.О.Лисюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

21.08.2008 N 184

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2008 р.

за N 832/15523

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

I. Загальні положення

1.1. Ці норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Норми поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з гірничодобувною промисловістю, незалежно від підпорядкування та форми власності.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у гірничодобувній промисловості, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств та організацій гірничодобувної промисловості.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. Крім цих Норм, працівники підприємств та організацій гірничодобувної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до законодавства.

1.7. Порядок забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.08 N 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.08 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

1.8. Працівники, залучені до робіт з техногенно-підсиленими джерелами природного походження, які віднесені до категорії "практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого випромінювання", повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту відповідно до вимог розділу 12 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 р. N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 р. за N 552/10832.

1.9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

1.10. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а якщо на підприємстві не створено професійну спілку - уповноважена найманими працівниками особа з охорони праці.

1.11. Зважаючи на особливості виробництва роботодавець з метою посилення захисту працівників за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) може видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби захисту, виготовлені з інших видів тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів захисту на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їх захисних властивостей та умов праці користувача.

Усі засоби індивідуального захисту, які призначені для захисту працівників, повинні відповідати рівню безпеки, визначеному Технічним регламентом засобів індивідуального захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 761.


( Розділ I доповнено пунктом 1.11 згідно з Наказом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки
N 267 від 22.12.2010 )

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

N
з/п
Код згідно з
класифікатором
професій (ДК 003-05
Професійна назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властивостей
(тип, марка)
ЗІЗ
Строки
носіння
міс.
1
2
3
4
5
6
2.1. ПІДЗЕМНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ
1
7123.2
Бетоняр
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Ву

МиВу
Вн
З
Мун100
В Мун15
Ми

Тн


ЗН


12
6
6
12
6
7 днів
3
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
2
8112.2
Бункерувальник
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З

Ми Ву Рз
З
Мун100
В Мун15

Ми
Тн
Тн


ЗН


12
12
12
9
6
7 днів
24
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
3
8113.2
8113.1
Бурильник шпурів
Машиніст бурової
установки
Костюм бавовняний
Костюм водозахисний
Білизна натільна
Білизна вовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Чоботи кирзові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці КР
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Навушники
протишумові або
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Ву Рз
Вн
З
З
Мун100
В Мун15
Мун100


Вн К50
Тн


ЗН
9
6
6
12
9
6
24
6
7 днів
1
24

24
до зносу

до зносу


до зносу
до зносу
4
7212.1

8152.2
Вибуховик
Майстер-підривник
Апаратник варіння
Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці КР або
Рукавиці брезентові
Краги з повним
покриттям "Хайкрон"
Білизна натільна
Костюм прогумований
Фартух
Рукавиці шкіряні
Куртка утеплена
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Саморятівник
Вкладиші протишумові
Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
Вн
В Мун15
Мун100
Вн К50
Ми

Вн Ми
З
Ву
Вн
Ми
ТнЗН
9
6
12
12
12
1
7 днів

1
6
12
12
12
24
6

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
5
7212.1
Газозварник
Костюм для зварника
Чоботи гумові
Білизна натільна
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Саморятівник
Під час роботи на
дільниці спуску-
підйому додатково:
Білизна вовняна
Ми Ву Тр
В Мун15
З
Тр

Тн


ЗПД


З
12
12
12
7 днів
6
36

24
до зносу

до зносу
до зносу12
6
9311
Газомірник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Рз
З
В Мун15
Ми

Тн


ЗН
24
12
18
7 днів
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
7
7111.2

7111.2
Гірник на геологічних
роботах
Гірник на
маркшейдерських
роботах
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Саморятівник
Респіратор
пилозахисний


Ми Рз
Вн
З
В Мун15

Ми
Тн


ЗН


12
24
12
12
6
7 днів
36

24
до зносу
до зносу

до зносу
8
7111.2
Гірник очисного забою
Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна вовняна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
або
Рукавиці КР
Краги з повним
покриттям "Хайкрон"
Куртка утеплена
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Гірнику з правом
ведення підривних
робіт додатково:
Рукавиці шкіряні
Ми Рз
Ми Рз
Ми Ву
Вн
З
З
В Мун15
Мив

Вн

МиВн
Тн
ЗН


Ми
9
6
12
6
6
6
12
7 днів

1

1
36
3

24
до зносу
до зносу

до зносу
до зносу12
9
7111.2
7111.2
Гірник підземний
Оббирач гірничих
виробок
Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
З
В Мун15
Ми
Вн К50

Тн
Тн


ЗН
9
6
6
9
7 днів
1
3
24
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
10
8112.2
Грохотник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Під час роботи в
умовах капежу
додатково:
Костюм прогумований
Ми З Рз
З
З


Мун200
В Мун15

Ми
Тн
Тн
Тн30


ЗНВн
12
6
12


12
12
6
7 днів
36
36
48

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу12
11
8112.2
Дозувальник
Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Костюм брезентовий
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
або
Рукавиці КР
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Рз
Ми Рз
З
З
Вн
Тн
Тн
В Мун15


Ми
Вн К50


ЗН
9
6
12
24
12
12
12
12
6

7 днів
1

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
12
7129.2
Дорожньо-колійний
робітник
Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
З
В Мун15


Мун200
Ми

Тн


ЗН
9
6
612
7 днів
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
13
8112.2
Дробильник
(збагачення,
агломерація і
брикетування)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Ву Рз
З
Мун100
В Мун15
Ми
Вн

Тн
Тн


ЗН
12
12
12
12
7 днів
1
6
24
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
14
7212.1

7212.1
Електрозварник
ручного зварювання
Електрогазозварник
Костюм для зварника
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці
діелектричні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Щиток захисний
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
ТиТр
З
В Мун15

Тр

Эн
Тн


ЗПД
ННП
12
12
12
6
7 днів

чергові
24

24
до зносу
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
15
7241.1
Електрослюсар
(слюсар) черговий та
з ремонту
устаткування
Костюм брезентовий
Костюм водозахисний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Пояс запобіжний
Ми Ву Рз
Вн
З
З
В Мун15
Мун100

Ми
Тн

Эн


ЗН
12
12
12
12

12
6
7 днів
24

чергові

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
чергов.
16
7241.1
Електрослюсар-
монтажник підземного
гірничопрохідницького
устаткування
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник

Ми З Рз
Вн
З
В Мун15

Ми
Тн


ЗН

9
12
6
12
3
7 днів
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
17
7111.2
Забійник
Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Білизна натільна
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Рз
Вн


Мун200
В Мун15
Ми Ву
З

Тн


ЗН
12
6


9
12
7 днів
12
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
18
7111.28113.2
Замірник на
топографо-геодезичних
і маркшейдерських
роботах
Оператор з
геофізичного
випробування корисних
копалин
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник


Ми Ву Рз
З
В Мун15
Ми

Тн


ЗН


12
6
12
7 днів
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
19
7222.2
Заточувальник
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Фартух
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
або
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник

Ми
Ми Ву Рз
Вн
З
В Мун15

Ми
Вн К50ЗН


12
12
12
12

7 днів
1
6

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
20
9411
Комірник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Фартух
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Рз
З
В Мун15

Вн
Ми
Тн


ЗН
12
12
12
6
12
7 днів
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
21
7432.1

9311

8333.3
Контролер матеріалів
та виробів
Контролер продукції
збагачення
Лебідник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Ву Рз
З
В Мун15
Ми

Тн


ЗН
12
12
12
7 днів
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
22
7111.2
Кріпильник
Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Костюм прогумований
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
або
Рукавиці КР
Куртка утеплена
Білизна натільна
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
або
Навушники
протишумові
Під час роботи в
стовбурах шахт,
шурфів, в
приствольних
виробках:
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Куртка утеплена
Під час роботи із
заморожуванням
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
Вн
Мун100
В Мун15

Ми
Вн
Тн
ЗЗНМи Ву Рз
З
ТнТн
Тн
Тн30

В
9
6
6
9
6

7 днів
1
24
6
3

24
до зносу

до зносудо зносу

9
6
1212
12
12

12
23
7241.1
Лаборант-радіометрист
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Ву Рз
З
В Мун15
Мун100
Ми
ТнЗН
12
12

12
7 днів
36
6

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
24
7111.2
Люковий (гірничі
роботи)
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Рукавиці
діелектричні
Куртка утеплена
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Ву Рз
Вн
З
В Мун15
Ми


Эн
Тн


ЗН
12
6
12
12
7 днів
6

чергові
36
24

до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
25
8333.2

9311
Машиніст
вагоноперекидача
Перекидальник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
або
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Ву Рз
З
В Мун15
Мун100

Ми
Вн

Тн


ЗН
12
12
12
24

7 днів
1
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
26
8111.2


8111.2


8111.2


8111.1

8111.2


8111.2
Машиніст
вібронавантажувальної
установки
Машиніст
навантажувально-
доставочної машини
Машиніст
навантажувальної
машини
Машиніст підземних
самохідних машин
Машиніст
солезбирального
комбайна
Машиніст солекомбайна
Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Костюм прогумований
Чоботи гумові
Білизна натільна
Білизна напіввовна
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
або
Краги з повним
покриттям "Хайкрон"
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Запобіжний пояс
Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
Вн
В Мун15
З
З


Ву

Ми
Тн
ЗН
9
6
12
9
6
12
3

7 днів

1
36

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
чергов.
27
8111.1
Машиніст гірничих
виїмкових машин
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник

Ми З
Ву Рз
З
Мун100
В Мун15
Ми
Тн


ЗН


12
12
12
9
7 днів
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
28
8111.1
Машиніст екскаватора
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник

Ми З Ву Рз
Вн
З
Мун100
В Мун15
Ми

Тн


ЗН

12
12
12
12
9
7 днів
3
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
29
8311.1
8311.2
Машиніст електровоза
Машиніст дизель-
поїзда
Костюм бавовняний
Костюм прогумований
(під час капежу)
Білизна натільна
Рукавиці брезентові
або
Рукавиці КР
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці
діелектричні
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Ву Рз
Вн

З

Ми
Вн
В Мун15


Эн
Тн
Тн


ЗН
12
12

12

7 днів
1
12
3

чергові
24
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
30
8111.2
Машиніст конвеєра
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
або
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник

Ми З
Ву Рз
З
В Мун15
Мун100

Ми
Вн

Тн


ЗН


12
12

12

7 днів
1
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
31
8163.2
Машиніст насосних
установок
Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Онучі бавовняні або
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Ву Рз
Вн
З
Мун100
В Мун15
Ми
Тн
ЗН
12
6
12
12
9
7 днів
24
3
6

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
32
8333.2

8112.2
Машиніст підіймальної
машини
Оператор пульта
керування
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Саморятівник
Ми Ву Рз
В Мун15
Мун100

Ми
З
З
Тн
Тн
12
12
24
6
7 днів
12
12
36
36

24

до зносу
до зносу
33
8333.2
Машиніст скреперної
лебідки
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
На мокрих роботах:
Костюм водозахисний
(під час капежу)
Ми З Ву Рз
З
В Мун15

Ми
Тн


ЗН

Вн
12
12
12
3
7 днів
36

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу

12
34
8113.1
Машиніст установки
для буріння стовбурів
шахт повним перерізом
Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна вовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Навушники
протишумові
Саморятівник
Узимку додатково:
Штани утеплені
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Шапка
Ми З Ву Рз
Вн
З
З
Мун100
В Мун15

Ми
Тн


ЗН
Тн
Тн20

В
12
6
12
12
12
6
6
7 днів
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
24
24

12
24
35
7233.1

7241.2
Монтажник гірничого
устаткування
Гірничомонтажник
підземний
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник

Ми З Рз
Ву Рз
Вн
З
З
В Мун15
Ми

Тн


ЗН


9
12
6
12
6
7 днів
3
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
36
8163.3
Моторист
вентиляційної
установки
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Куртка утеплена
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Ву Рз
З
В Мун15
Мун100
ТнЗН
24
12

12
24
6

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
37
9311
8111.2
Наваловідбійник
Навальник солі в
басейнах
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Куртка утеплена
Черевики шкіряні із
захисним носком або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Ву Рз
Вн
З
Тн

Мун200
В Мун15
Ми


ЗН
12
6
12
24

9
6
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
38
9311


7215.2
Постачальник
кріпильних матеріалів
у шахту
Транспортувальник
(такелажні роботи)
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Саморятівник
Напівплащ
непромокальний
Під час роботи на
поверхні взимку:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З Ву Рз
З
В Мун15
Мун100
МиЗН
Вн


Тн
Тн
Тн20

В
12
12

12
7 днів
3

24
до зносу
до зносу

24

чергов.


36
36
48

12
39
8290.3
Пробовідбірник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Рз
З
В Мун15
Ми

Тн


ЗН
12
12
12
7 днів
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
40
7111.1
Прохідник
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна вовняна
Онучі сукняні
Чоботи гумові
Рукавиці КР або
Рукавиці брезентові
Краги з повним
покриттям "Хайкрон"
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
або
Навушники
протишумові
Куртка утеплена
Під час виконання
підривних робіт
додатково:
Рукавиці шкіряні
Сумка ВР
Сумка ЗП

Ми З Рз
Ву Рз
Вн
З
З

В Мун15
Вн
Ми

Ми

ЗН
ТнМи

9
12
6
12
12
3
6
1
7 днів

1

24
24

до зносу
до зносудо зносу
2412
12
12
41
9311
Роздавальник
вибухових матеріалів
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Фартух
Рукавиці брезентові
Рукавиці шкіряні
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З
З
Мун100
В Мун15
Вн
Ми
Ми

Тн


ЗН
12
12

12
чергов.
7 днів
6
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
42
7232.2
Слюсар з ремонту
агрегатів
Костюм брезентовий
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З
З
Ми

Тн


ЗН
12

12
12
36
7 днів
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
43
9311
Сортувальник
(збагачення)
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми Ву Рз
З
Мун100
В Мун15
Ми
Тн


ЗН
12
12

12
7 днів
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
44
7111.2
Стовбуровий
(підземний)
Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Куртка утеплена
Штани утеплені
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Ми З Ву Рз
Вн
З
З
Тн
Тн
Мун100
В Мун15
МиЗН
12
12
12
12
24
24

12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
45
9322
Укладальник-
пакувальник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці шкіряні
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Саморятівник
Ми Рз
З
В Мун15
Ми
МиЗН
12
6
12
7 днів
6
6

24
до зносу

до зносу
до зносу
46
3221
3231
Фельдшер санітарний
Сестра медична
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Рукавиці
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Ми Рз
В Мун15
Мун100
З
Ми

Тн
24

24
12
10 днів
6
24

24
до зносу
Керівники, професіонали, фахівці
47
3113
3113
3113

2147.2

2147.2
2147.2

2147.2
Енергетик
Енергетик дільниці
Енергетик підземної
дільниці
Інженер з гірничих
робіт
Інженер з вентиляції
Інженер з буріння
(бурових робіт)
Інженер з буро-
вибухових (вибухових)
робіт
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Під час роботи в
умовах капіжу
додатково:
Костюм водозахисний
Ми З Ву Рз
З
З
В Мун15
Ми

Тн


ЗНВн
12
12
24
12
10 днів
3
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу12
48
1222.2
1222.2

1222.2

3115

1222.2


1222.2
3119
Майстер гірничий
Майстер гірничої
дільниці
Майстер гірничий
дренажної шахти
Механік
Механік дільниці
Начальник дільниці
Заступник начальника
дільниці
Начальник зміни
Технік
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Під час роботи в
умовах капежу
додатково:
Костюм водозахисний
Ми З Ву Рз
З
З
В Мун15
Ми

Тн


ЗНВн
12
12
24
12
10 днів
3
24

24
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу12
49
1312


1310
Директор (керівник)
малого підприємства
гірничодобувного,
заступник директора
(керівника) малого
підприємства
гірничодобувного
Директор виробництва
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З

Ми
Тн
12

12
12
6
10 днів
24

24
до зносу
50
2114.2
2114.2

2114.2
2114.2

2114.2
2147.2
Геолог
Геолог кар'єру,
рудника, шахти
Геофізик
Геофізик кар'єру,
рудника, шахти
Гідрогеолог
Гідрогеолог кар'єру,
рудника, шахти
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З

Ми
Тн
12

12
12
6
10 днів
24

24
до зносу
51
1222.1


122.1
1222.1
Головний енергетик,
заступник головного
енергетика
Головний інженер
(промисловість)
Заступник головного
інженера
(промисловість)
Головний механік
Заступник головного
механіка
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З

Ми
Тн
12

12
12
6
10 днів
24

24
до зносу
52
1222.2

3113
3113

2149.2

1237.1
Завідувач складу
вибухових матеріалів
Електромеханік
Електромеханік
дільниці
Інженер з охорони
праці
Головний фахівець з
охорони навколишнього
середовища
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З

Ми
Тн
12

12
12
6
10 днів
24

24
до зносу
53
3152

3152
2147.2
1222.2
1222.2
1221.1
Інспектор
гірничотехнічний
Інспектор технічний
Маркшейдер
Начальник виробництва
Начальник відділу
Начальник лабораторії
Заступник начальника
лабораторії
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З

Ми
Тн
12

12
12
6
10 днів
24

24
до зносу
54
1222.2
1222.2


2412.2
2412.2

3119
Начальник служби
Начальник цеху
Заступник начальника
цеху
Нормувальник гірничий
Нормувальник гірничий
на підземних роботах
Хронометражист на
підземних роботах
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З

Ми
Тн
12

12
12
6
10 днів
24

24
до зносу
2.2. Відкриті гірничі роботи та шахтна поверхня
55
8112.2

8112.2
Апаратник виробництва
гірського воску
Апаратник виробництва
озокериту та
озокеритової
продукції
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Фартух
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
З
Мун100
Вн
Ми
Вн


ЗН
Тн
12
12
12
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
56
7123.2
Бетоняр
Костюм бавовняний
Фартух
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці
віброзахисні
Каска захисна з
підшоломником
Пояс монтажний
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З Ву
Вн
З
Мун100
Мун100
Ми

МвЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
6
12

12
7 днів

2

24
чергов.
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
57
8112.2
Бункерувальник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Напівплащ
непромокальний
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З Рз
З
В Мун15
Мун100
Ми

ВнЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
7 днів

12
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
58
8113.2
8113.1
Бурильник шпурів
Машиніст бурової
установки
Помічник машиніста
бурової установки
Костюм брезентовий
або
Костюм вогнезахисний
Білизна натільна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
або
Навушники
протишумові
Під час перероблення
компонентів
гранульованих ВР та
підготовки мішкотари
до утилізації:
Напівмаска
Змінні фільтри до
напівмаски
(1 комплект)
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Шапка

Ми Ву
Тр
З
Мун100
Мун100
В Мун15

Ми


ЗН
Тн
Тн

Тн20
Тн20

В


12
12

12
12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу
18


2

24
24


48

12
24
59
8333.3
Вагонетник повітряно-
канатної дороги
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
В Мун15
Мун100
Ми

Со

Тн
Тн


Тн30

В
12
6

12
7 днів
6
12

36
36


48

12
60
9333
Вантажник
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці КР
Рукавиці брезентові
Рукавиці шкіряні
Рукавиці гумові
Плащ
Фартух
Онучі сукняні
Наплічники
Наколінники
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час роботи з
вибуховими
матеріалами
додатково:
Костюм прогумований
Рукавиці
Нарукавники
водозахисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З

Ву
З
Мун100
Мун100
Вн К50
Ми

Вн К50
Вн
Вн

ЗНВн
Вн

Вн

Тн
Тн
Тн20

Тн20

В


12
12

12
1
7 днів
12
6
24
чергов.
12
6
6

24
до зносу

до зносу
до зносу
36
1

6

36
36
48

48

12
61
7212.1
Вибуховик
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці шкіряні
Рукавиці прогумовані
або
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Напівплащ або
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Під час роботи з
суспензійними і
емульсійними
компонентами ВР:
Костюм прогумований
Під час роботи з
утилізації мішкотари
з-під ВР додатково:
Фартух
Нарукавники
водозахисні
Під час перероблення
компонентів
гранульованих ВР та
підготовки мішкотари
до утилізації:
Напівмаска
Змінні фільтри до
напівмаски
(1 комплект)
Взимку додатково:
Куртка утеплена або
Куртка на хутряній
основі
Штани утеплені
Чоботи утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Шапка
Ми З
З
Мун100
Мун100
В Мун15
Ми
Ми
Вн

Вн К50


Вн


ЗН


ВнВн

Вн

Тн
Тн
Тн20

Тн20
В
12
12

12
12
7 днів
2
1

6


24

24
до зносу

до зносу
2412

12

18


236
36
48
48

12
12
62
9311
Вивантажувач на
відвалах
Напівплащ
непромокальний
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки

Вн
Ми З
З
В Мун15
Мун100
Ми
Со

Тн
Тн


Тн20

В

12
12
6

12
7 днів
12

24

до зносу

36
36


48

12
63
8322.2
Водій
автотранспортних
засобів
Під час робіт
безпосередньо на
розкривних роботах,
на вивезенні
гірничої маси з
кар'єрів і на
гірничих відвалах:
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Респіратор
пилозахисний
Жилет сигнальний
Під час роботи із
суспензійними та
емульсійними
компонентами ВР:
Білизна натільна
Рукавиці КР
Рукавиці прогумовані
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці утеплені
ШапкаМи З
З
Мун100
Мун100
МиСо
З
Вн К50
Вн
ЗН

Тн
Тн


Тн20

В
Тн12
12

12
7 днів
6

до зносу
24
12
1
3
до зносу

36
36


48

24
3
24
64
8334.2
Водій навантажувача
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
Мун100
Ми

Тн
Тн


Тн30

В
12
12

12
7 днів

24

до зносу

36
36


48

12
65
7212.1
7212.2
7212.1
Газозварник
Газорізальник
Електрогазозварник
Костюм зварника
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Плащ
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Щиток захисний або
Маска зварника
Респіратор
пилозахисний
Рукавиці
діелектричні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Шапка
ТиТр
З
Мун100
В К50
Ти Тр
Ву


ЗПД
ННП
Эн

Тн
Тн
Тн20
Тн20

В
12
12

12
до зносу
12

24
до зносу
до зносу
до зносу

до зносу

чергові

24
24

48

12
24
66
9311
9311
7111.2
Гірник
Гірник розрізу
Гірник розсипних
родовищ
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Напівплащ
водозахисний
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час перероблення
компонентів
гранульованих ВР та
підготовки мішкотари
до утилізації:
Напівмаска
Змінні фільтри до
напівмаски
(1 комплект)
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З Ву
З
В Мун15
Мун100
Ми


Вн
Со


ЗН

Тн
Тн
Тн20
Тн20

В
12
12

12
7 днів
6

12
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

18


2

36
36

48

12
67
9311
Гірник біля
екскаваторів,
відвальних мостів і
відвалоутворювачів
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Жилет сигнальний
Напівплащ
непромокальний
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З Ву
Ми
З
В Мун15
Мун100
Со

ВнЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
7 днів
12

12
6

12
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
68
7111.2

7111.2


7111.2
Гірник на геологічних
роботах
Гірник на
маркшейдерських
роботах
Замірник на
топографо-геодезичних
і маркшейдерських
роботах
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці бавовняні
Напівплащ
непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З

Мун100
В Мун15
Ми
Ми

Вн


ЗНТн
Тн


Тн20

В
12
12
12
24
24
7 днів
1

36

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
69
8332.2
7129.2
Дорожній робітник
Дорожньо-колійний
робітник
Під час роботи
безпосередньо у
кар'єрі:
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Плащ непромокальний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Жилет сигнальний
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
ШапкаМи З

Ву
З
Вн
В Мун15
Мун100
Ми

Со
ЗНТн
Тн

Тн20
Тн20

В

12
12
36

12
7 днів
6
6
до зносу

до зносу

36
36


48

12
24
70
7241.1
Електрослюсар
(слюсар) черговий та
з ремонту
устаткування
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Плащ водозахисний
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці утеплені
Ми З Ву
З
Мун100
В Мун15
Ми

Вн
ЗНТн
Тн

Тн20
Тн20

В
Ми Тн
12
12

12
7 днів
6
чергов.

чергові

24
до зносу

до зносу

24
24


48

12
6
71
7111.2
Забійник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми Ву
З
В Мун15
Ми

Тн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів

36
36


48

12
72
7222.2
Заточувальник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Берет
Ми З
З
Ми
Мун100
Ми
ЗН
12
12
12
12
7 днів
до зносу

до зносу
12
73
8261.2
Звалювальник
Костюм пилозахисний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші на валянки
Ми З Пн
З
В Мун15
Мун100
Ми


Тн
Тн


Тн20
В
12
12

12
7 днів
6

36
36


48
12
74
7221.2
8112.2
Коваль-бурозаправник
Долотозаправник
Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом та
металевим носком
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Навушники
протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Чоботи кирзові
утеплені
Ти Тр
З
Тр


Мун200
Тр
ЗН

Тн

Тн Мун100
12
6
12


12
7 днів
до зносу

до зносу

до зносу

36

48
75
7432.1

9311
Контролер матеріалів
та виробів
Контролер продукції
збагачення
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
З
В Мун15
Мун100

Ми
Со


ЗН

Тн
12
12

12
6
7 днів
12

24
до зносу

36
76
9322
Лампівник
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням або
Халат бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Рукавиці гумові
Фартух
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі бавовняні
Окуляри захисні


К20


К20
З
Вн
Вн
В Мун15
Мун100
Ми

ЗН

12
12
1
12
12

7 днів
6
до зносу
77
8333.3
Лебідник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Ми
Мун100
Вн


ЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів
12
1

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
78
7111.2
Люковий (гірничі
роботи)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Плащ непромокальний
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В Мун15
Ми


ЗНВн
Со

Тн
Тн

Тн20
Тн20

В
12
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу
24
12

36
36


48

12
79
1226.2
7129.1
Майстер шляховий
Монтер колії
Костюм бавовняний
Напівплащ
непромокальний
Білизна натільна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Жилет сигнальний
Берет
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці утеплені
Шапка
Ми З Ву

Вн
З
Мун100
Мун100
В Мун15
Ми
Со
ЗН
Тн
Тн

Тн20
Тн20

В
МиТн
12

24
12


12
7 днів
6
12
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
6
24
80
8332.1
8111.1
Машиніст автогрейдера
Машиніст бульдозера
(гірничі роботи)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З

Мун100
В Мун15
Ми
Вн

Со


ЗН
Тн
Тн


Тн30

В
12
6

12
24
7 днів
1
6
12

24
до зносу

до зносу
до зносу

24
24


48

12
81
8333.2
Машиніст
вагоноперекидача
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В Мун15
Ми

Со


ЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
7 днів
6
12

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
82
8111.2

8111.2

8111.2

8332.1

8311.1

8332.28111.2

8332.2
Машиніст
відвалоутворювача
Помічник машиніста
відвалоутворювача
Машиніст відвального
моста
Машиніст дорожньо-
транспортних машин
Машиніст колійних
машин
Машиніст машини для
влаштування швів під
час виконання
дорожніх робіт
Машиніст поличкового
плуга
Машиніст
шляхоколієпересувача
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
В Мун15
Мун100
Ми


ЗН

Тн
Тн

Тн20
Тн20

В
12
12

12
7 днів

24
до зносу

36
36


48

12
83
8111.2
Машиніст
глинорізальної машини
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
В Мун15
Мун100
Ми

Тн
Тн


Тн20

В
12

12
7 днів

36
36


48

12
84
8111.1


8111.2
Машиніст екскаватора
Помічник машиніста
екскаватора
Машиніст самохідного
кабелепересувача
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
або навушники
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми Ву
З
Мун100
В Мун15
Ми

Со


ЗН

Тн
Тн

Мун100
Тн20

В
12
12

12
7 днів
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу


24
24


36

12
85
8311.1
8311.1
8311.18311.1
Машиніст електровоза
Машиніст паровоза
Машиніст тепловоза
Помічник машиніста
електровоза
(паровоза, тепловоза)
Машиніст-інструктор
локомотивних бригад
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Рукавиці
діелектричні
Килимок
діелектричний
Помічнику машиніста
під час виконання
робіт зварювальника
додатково:
Плащ непромокальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
Ми


ЗНЭн


Ву

Тн
Тн

Мун100
Тн20

В
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

чергові

чергов.
48

36
36


48

12
86
8112.2

8141.2


9311
Машиніст змішувальних
барабанів
Машиніст
змішувального
агрегату
Машиніст змішувальної
установки
гідрозакладки
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці КР
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
З
В Мун15
Мун100
Ми
Вн К50


ЗН
Тн
12
12

12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу
до зносу

24
87
8111.2
Машиніст конвеєра
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
З
Мун100
Мун100
Ми
ВнЗН
Тн
Тн

Тн20
Тн20

В
12
12
24
12
24
7 днів
1
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
88
8332.1
Машиніст крана
автомобільного
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Берет
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
З
Ми
СоТн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів
12
12

24

до зносу
до зносу

36
36


48

12
89
8211.2
Машиніст мотовоза
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
Ми

ЗН

Тн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів
6
до зносу

36
36


48

12
90
8111.2
Машиніст
навантажувальної
машини
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В Мун15
Мун100
Ми

Со


ЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
24
7 днів
6
24

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
91
8163.2
Машиніст насосних
установок
Костюм водозахисний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ву
З
В Мун15
Мун100
Мун100
Ми

Вн


ЗН

Тн
Тн

Тн20
Тн20

В
12
12
12

12
7 днів
6
1

24
до зносу

36
36


48

12
92
8333.2

8163.3
Машиніст підіймальної
машини
Моторист
вентиляційної
установки
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
З
Мун20
Ми


Тн
Тн
12
12
12
7 днів
24

36
36
93
8333.2
Машиніст підіймача
Під час проходки та
поглибленні шахт і
шурфів:
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянкиМи З Ву
З
В Мун15
МиЗН
Тн
Тн


Тн20

В12
12
12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
94
8112.2

8290.3
Машиніст промивальних
машин
Пробовідбірник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Фартух
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В Мун15
Ми
Вн

Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
2
12

36
36


48

12
95
8112.2
Машиніст розливальної
машини (перероблення
озокеритових руд)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
Мун100
Ми
ВнЗН


Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
7 днів
1
6

24
до зносу
до зносу

36
36


48

12
96
9311
Машиніст
розморожувальної
установки
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
Ми


ЗН

Тн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів

24
до зносу

36
36


48

12
97
8111.1
Машиніст скрепера
(гірничі та гірничо-
капітальні роботи)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
Мун100
В
Ми
СоЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
24
7 днів
24
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
98
9322
Моторист-мастильник
Костюм пилозахисний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час роботи з
креозотом:
Чоботи кирзові
замість черевиків
шкіряних
Костюм водозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Пн
З
Мун100
Мун100
Ми


ЗН

Мун100


Ву

Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу


12


12

36
36


48

12
99
7111.2
Оббирач гірничих
виробок
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В Мун15
МиЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
100
8162.2
Оператор теплового
пункту
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми З
Мун15
Ми
ЗН
12
24
7 днів
до зносу
101
9311
Постачальник
кріпильних матеріалів
у шахту
Костюм брезентовий
або
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Плащ непромокальний
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Рукавиці утеплені
Ми З Ву

МиЗ
З
Мун100
В Мун15
Вн
МиЗН
Тн
Тн


Тн20

В
Тн Ми


12
12

12
24
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48


3
102
7111.2

7111.2
Прохідник гірничих
схилів
Прохідник на
поверхневих роботах
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З

Ву
З
Мун100
В Мун15
Ми


ЗН
Тн
Тн


Тн20

В


12
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
103
7111.2


8112.2
Регулювальник
хвостового
господарства
Шламівник-басейник
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові
на валянки


Ву Ми З
В Мун15
Мун100
Ми
Вн

Тн
Тн


Тн20

В


12
24
12
7 днів
36

36
36


48

12
104
9311
Робітник
протилавинного
захисту
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Костюм шкіряний на
хутрі
Ми З
З
Мун100
Тн Ми


ЗН

Тн
12
12
12
6

до зносу
до зносу

36
105
9311
Роздавальник
вибухових матеріалів
Халат бавовняний або
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці трикотажні
Рукавиці шкіряні
Рукавиці комбіновані
Берет
Респіратор
пилозахисний
Плащ непромокальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми З
З

Мун100
Ми
Ми
МиВн

Тн
Тн


Тн20

В

12
6

12
3
6
7 днів
12

до зносу
36

36
36


48

12
106
8312.2
Сигналіст
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун50
МиЗНТн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
107
9311

9322
7313.2
Сортувальник
(збагачення)
Вибірник
Вибірник каменю
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Під час виконання
робіт на розбиванні
та сортуванні глини:
Костюм водозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В Мун15
Ми


ЗН

Ми Ву

Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу12

36
36


48

12
108
7124.2
Тесляр
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух
Рукавиці комбіновані
Рукавиці з
надолонниками з
вінілшкіри
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ву
Ми


Ми


ЗН
Тн
Тн
Тн20

Тн20

В
12
12
12
7 днів


2

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
109
8331.1
Тракторист
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Берет
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
Мун100
Ми
Тн
Тн
Тн20

Тн20

В
12
12

12
7 днів
12

до зносу

36
36


48

12
110
3221
Фельдшер
Халат бавовняний
білий

Ми

12
111
9311
Цементаторник
гідромідьустановки
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З Ву
З
В Мун15
Ми


ЗН
Тн
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
Керівники, посадові особи, фахівці
Постійно зайняті в кар'єрі
112
1222.2
1222.2

1222.2

3115
3115
3115

3115

3115


1222.2
1222.2
Майстер,
Майстер гірничий
дільниці
Майстер гірничий на
поверхні
Механік
Механік дільниці
Механік з бурових,
гірничих робіт
Механік з ремонту
устаткування
Механік з
підіймальних
установок
Начальник дільниці
Заступник начальника
дільниці
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Під час роботи на
вибуховій дільниці
майстру додатково:
Рукавиці шкіряні
Ми З
З
Мун100

В Мун15
Ми

Вн


Тн
Тн
Тн20

Мун100

ВМи
12
6
12

24
7 днів
3
24

24
до зносу

до зносу

36
36


48

126
113
3113
3113
2114.2
2147.2
3115


1222.2
Енергетик
Енергетик дільниці
Геолог дільниці
Маркшейдер
Технік з експлуатації
та ремонту
устаткування
Начальник зміни
(промисловість)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Під час роботи на
вибуховій дільниці
майстру додатково:
Рукавиці шкіряні
Ми З
З
Мун100

В Мун15
Ми

Вн


Тн
Тн
Тн20

Мун100

ВМи
12
6
12

24
7 днів
3
24

24
до зносу

до зносу

36
36


48

126
Періодично зайняті в кар'єрі
114
1222.2


2149.2

1222.1
1222.1

3113
1222.1


1222.1
1222.1

2114.2
2147.2
1222.2
Начальник цеху
Заступник начальника
цеху
Інженер з охорони
праці
Головний інженер
Заступник головного
інженера
Електромеханік
Головний енергетик
Заступник головного
енергетика
Головний механік
Заступник головного
механіка
Геолог кар'єру
Маркшейдер кар'єру
Начальники служб і
відділень
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В Мун15
Ми

ВнТн
Тн
Тн20

Тн20

В
12
6
12
18
7 днів
6
36

24

36
36


48

12
2.3. Робота на гідравлічних установках та промивальних приладах
115
8111.2
Гідромоніторник
Костюм бавовняний
Костюм водозахисний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Онучі бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Онучі сукняні
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З
Вн
Мун100
Мун100
В Мун15
Ми
ВнГ


Тн
Тн


Тн20
12
12

12
24
7 днів
1
3

24
до зносу
до зносу

36
36
6

48
116
7211.2
Гідрочистильник
Костюм бавовняний
Костюм водозахисний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Вн
З
В Мун15
МиГ

Тн
Тн
12
12
12
12
7 днів
6

24
до зносу

24
24
117
7241.1
Електрослюсар
(слюсар) черговий та
з ремонту
устаткування
Під час постійного
обслуговування
гідравлічних
установок:
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням або
Костюм прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Онучі сукняні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Ми Ву
Вн
В Мун15
Ми
Вн


Тн
Тн

Тн30
Тн30

В12
12
7 днів
1
6

36
36


48

12
118
8162.2

8340.2
Машиніст (кочегар)
котельні
Машиніст котельної
установки
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми З
Мун100
Ми
ЗН
12
24
7 днів
до зносу
119
8332.1


8332.18111.2

8332.1


8332.1
Машиніст землесосного
плавучого
несамохідного снаряда
Помічник машиніста
землесосного
плавучого
несамохідного снаряда
Машиніст землесосної
установки
Машиніст
електричного
устаткування
землесосних плавучих
несамохідних снарядів
та ґрунтонасосних
установок
Машиніст механічного
устаткування
землесосних плавучих
несамохідних снарядів
та ґрунтонасосних
установок
Костюм бавовняний
або
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Онучі бавовняні
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З

Вн
З
Мун100
В Мун15
Ми
Вн

Вн


ЗН
Тн
Тн

Тн30
12

12
12
12
24
7 днів
1
3
36

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36

48
120
8290.2
Машиніст зумпфового
агрегату
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним металевим
носком
Чоботи гумові із
захисним носком
Жилет сигнальний
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Навушники
протишумові або
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З


Мун200

В
Со
Вн


ЗН


Тн
Тн


Тн30

В
12


12

12
6
12

24
до зносу

до зносу


до зносу

36
36


48

12
121
8212.2
Машиніст шламових
насосів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Онучі бавовняні
Костюм водозахисний
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Онучі сукняні
Ми З
Мун100
В Мун15
Ми
Вн

ВнТн
Тн
12
12
24
7 днів
1
3
12

24

36
36
6
122
8162.3
Моторист багерної
(шламової) насосної
Костюм бавовняний
або
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Вн
З
В Мун15
МиЗН


Тн
12

12
12
12
7 днів
6

24
до зносу
до зносу

36
123
8112.2
Моторист
промивального приладу
для вилучення металу
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням або
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені


Ву Ми З
Вн Ми З
З
В Мун15
МиЗН


Тн
Тн12
12
12
7 днів
6

24
до зносу
до зносу

36
36
124
8163.2
Оператор установок
для зневоднення осаду
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням або
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Онучі сукняні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені


Ву Ми З
Вн
З
В Мун15
Ми
Вн


Тн
Тн12
12
12
7 днів
1
6

36
36
125
8112.2
Шліфувальник гірських
пород
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Напівплащ
непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми

Вн


ЗП
Тн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів

24

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
126
9311
Шлюзівник
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням або
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Під час виконання
робіт на
гідравлічних пастках
додатково:
Фартух
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву Ми З
Вн
З
В Мун15
Ми
Вн


ЗН

Вн

Тн12
12
12
7 днів
1

24
до зносу
до зносу
6

36
2.4. Дражні роботи
127
8112.2
Апаратник збагачення
золотовмісних руд
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням або
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву Ми З
Вн
З
В Мун100
Вн
МиЗН
Тн12
12
12
1
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
128
8340.2
Береговий робітник
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
В Мун15
МиЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
129
8112.2
Доводжувач
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням або
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Рукавиці
комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву Ми З
Вн
З
В Мун15
Вн

МиЗН

Тн12
12
12
1

1
6

24
до зносу

36
130
8112.1
Драгер
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
В Мун15
МиЗН


Тн
12
12
7 днів
6

24
до зносу
до зносу

36
131
7241.1
Електрослюсар
(слюсар) черговий та
з ремонту
устаткування
Костюм бавовняний
або
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Вн
З
В Мун15
МиЗН
Тн


12
12
12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
132
8112.2
Концентраторник
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Вн
З
В Мун15
Ми
ВнЗН


Тн
12
12
12
7 днів
1
6

24
до зносу
до зносу

36
133
9311
Матрос драги
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву
З
В Мун15
МиЗН


Тн


12
12
12
7 днів
6

24
до зносу
до зносу

36
134
8111.1
Машиніст драги
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
В Мун15
Мун100
МиЗН


Тн
12

12
7 днів
6

24
до зносу
до зносу

36
135
8290.3
Пробовідбірник
Під час виконання
робіт на
відсадженні:
Костюм водозахисний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утепленаВн
З
В Мун15
МиГ


Тн12
12
12
до зносу
6

24
до зносу
до зносу

36
136
9311
Пробуторник
малолітражної драги
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ми Ву
З
В Мун15
МиЗН


Тн


12
12
12
7 днів
6

24
до зносу
до зносу

36
137
7215.2


8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Транспортувальник
(такелажні роботи)
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
В Мун15
МиГ


Тн
12
12
7 днів
6

24
до зносу
до зносу

36
2.5. Дроблення, збагачення, брикетування, випалювання, агломерація, видобування
металів та сплавів
138
9311
Автоклавник на
запарюванні брикетів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
В
Ми


ГТн
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
139
8112.2
Агломератник
Костюм сукняний з
вогнезахисним
просоченням
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Капелюх повстяний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


ТиТр
З
Мун100
Мун100
ТрЗПТн


Тн20

В


12
12

9
7 днів
12

24
до зносу

до зносу

36


48

12
140
8154.2

8152.2
Апаратник
вакуумування
Апаратник вакуум-
апаратів
Костюм прогумований
або
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Вн

Ми
В
Ми
Вн


ЗПТн


12
12
7 днів
2

24
до зносу

до зносу

36
141
8154.2
Апаратник
вилуговування
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена


К20Щ20
Вн
В К50
Вн К20


ЗП
Тн


12
6
12
2

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
142
8112.2
Апаратник виробництва
реагентів
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


К20
Вн
В
К20
Вн


ГТн


12
6
12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
143
8153.2
Апаратник
відстоювання
Костюм
кислотозахисний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Навушники
протишумові або
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена

К20
Ми
В
Ми
Вн


ЗП
Тн

12
12
12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу


36
144
8154.2
Апаратник гашення
вапна
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Фартух з нагрудником
Рукавиці гумові
Рукавиці КР
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Захисний крем
1 тюбик
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
З Ми
В
Вн
Вн
К50Щ20
Ми


Г

Тн
Тн
12
9
9
чергові
1
7 днів

24
до зносу

до зносу

1

36
36
145
8152.2
Апаратник
гранулювання
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


ЗПТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
146
8154.1
Апаратник
екстрагування
Костюм бавовняний
або
Костюм прогумований
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
або
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми

Вн
В

Ми

Вн


ЗПТн


12
12
6
7 днів

1

24
до зносу

до зносу

36
147
8112.2
Апаратник збагачення
золотовмісних руд
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні з
металевим захисним
носком або
Чоботи кирзові з
металевим захисним
носком
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Навушники
протишумові або
Вкладиші протишумові
Під час обробки
шлаків:
Костюм
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Фартух
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ву
З


Мун200


Мун200
Ми
Вн


ЗП


Ми
В

Вн
Тн
12
6

12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу
12
12
6
6
36
148
9311
8151.2
8154.1

8155.2


8152.2
Апаратник згущувачів
Апаратник розчинення
Апаратник
кристалізації
Апаратник
випарювальної
установки
Оператор
випарювальної
установки
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву
В

Ми
Вн


ЗПТн


12
12
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
149
8151.1
Апаратник змішування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В

Ми


ЗПТн
12

12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
150
8159.2
Апаратник зневоднення
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву
В

Ми
ВнТн


12
12
6
7 днів
1

24

36
151
8112.2
Апаратник
приготування
брикетної суміші
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву
Ми
Ми


ЗПТн


12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
152
8139.2
Бігунник змішувальних
бігунів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В

Ми


ЗПТн
12

12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
153
8112.2
Бункерувальник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час робіт з
гарячим агломератом
видаються:
Костюм вогнезахисний
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми Рз
З
Мун100
В

Ми
Вн
Со


ЗП


ТиТр

Тр
Г

Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
6
7 днів
1
12

24
до зносу

до зносу
до зносу12
6
7 днів
до зносу

36
36


48

12
154
8131.3
Варник рідкого скла
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні із
захисним металевим
носком
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Тр
З


Мун200
Тр


ГТн
12
12


12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
155
9311
Вивантажувач пилу
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини з каптуром
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені


Пн
З
В
Ми


ГТн
Тн


12
6
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36
156
9332
Возій
Костюм бавовняний
Напівплащ
непромокальний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Вн
Ми
Ми

Тн
12

36
12
7 днів

24

до зносу

36
157
8112.2
Горновий на
агломерації та
випалюванні
Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Капелюх повстяний
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
ТиТр
З
Ми

Тр
ЗПТн


Тн20

В
12
12
9
12
7 днів
до зносу

до зносу

36


48

12
158
8112.2
Грохотник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні із
захисним металевим
носком або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час виконання
робіт
на мокрому
грохоченні:
Костюм водозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми Рз
З


Мун200
В
МиГМи З Ву

Тн
Тн


Тн30

В
12
12


12
7 днів
12


24
до зносу

до зносу
до зносу
12

36
36


48

12
159
9311
Грохотник-шурувальник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми Рз
З
Мун100
Ми
Тн


Г
Тн
Тн


Тн30

В
12
6
12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
160
8112.2
Дозувальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми Рз
Мун100
В
МиГ
Тн
Тн
12

12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36
161
8112.2
Дозувальник гарячого
повертання
Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
ТиТр
З
В
Мун100
Тр


ГТн
12
12
12
9
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
162
8112.2
Дозувальник реагентів
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Фартух
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


К20
З
Вн
В
К20
Вн


ГТн


12
6
6
12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
163
8112.2
Дробильник
(збагачування,
агломерація й
брикетування)
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


Ми З Ву
З
Мун100
В

Ми
Вн


ЗП
Тн
Тн
Тн30

Тн30

В


12
12

12
6
7 днів
2

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
164
7241.1
Електрослюсар
(слюсар) черговий та
з ремонту
устаткування
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
або
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Під час
обслуговування
систем
мастилозмащення
додатково:
Рукавиці МБС
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


Ми З Ву
З
Мун100
В
Ми

Ми


ЗННм

Тн
Тн


Тн30

В


12
12

12
7 днів

7 днів

24
до зносу

до зносу

1

36
36


48

12
165
9311
9311
Завантажувач
Завантажувач-
вивантажувач вагранок
і печей
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Під час виконання
робіт
на гарячих
дільницях:
Костюм сукняний
Білизна натільна
Додатково:
Капелюх повстяний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми Рз
Мун100
Тр


ЗП


ТиТр
ЗТн
12
12
7 днів
до
до зносу
до зносу


12
12

12

24
166
8151.3
Завантажувач мелючих
тіл
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
167
8142.3
Згущувач
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Ми
В

Ми
ВнТн
Тн
12

12
6
7 днів
1

24

36
36
168
9311
Знімач брикетів
Костюм бавовняний
або
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Ми З


Ми З
Мун100
Ми


ЗП12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу
169
9311
Контролер продукції
збагачення
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці з
полімерним покриттям
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Навушники
протишумові або
Вкладиші протишумові
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
В

Вн


ЗН


Тн
12

12

1

24
до зносу


до зносу

до зносу

36
170
8112.2
Концентраторник
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Під час постійної
роботи тільки на
столах:
Рукавиці гумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
В

Ми


ЗН

Вн

Тн
12
12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу1

36
171
8139.3
Коректувальник шламу
Костюм бавовняний
або
Напівкомбінезон
бавовняний
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З


Ми
Ми


ЗНТн12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
172
8162.2
Кочегар технологічних
печей
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми


ЗПТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
173
8333.3
Лебідник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми


ЗН
Тн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
174
8112.2
Машиніст брикетного
преса
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми


ЗПТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
175
8163.3
Машиніст
вентиляційної та
аспіраційної
установок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
клеєпрошивній
підошві або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З


Ми
В

Ми
Вн


Г
Тн
Тн


Тн20

В
1212
6
7 днів
2

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
176
8163.2
Машиніст ексгаустера
Костюм бавовняний
або
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З


Ми
Мун100
В
Ми
Вн


ЗП
Тн
Тн

Тн30
Тн30

В12

12
7 днів
2

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
177
9311
Машиніст живильника
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Під час
обслуговування
гарячих агрегатів:
Костюм сукняний
Білизна натільна
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Мун100
В
Ми


ЗП

ТиТр
З

Тн
Тн
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу12
12

36
36
178
8163.2

8112.2
Машиніст компресорних
установок
Машиніст
охолоджувачів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В

Ми
Вн


ЗП
Тн
12

12
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
179
8111.2
Машиніст конвеєра
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці утеплені
Рукавиці КР
Онучі бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В
Ми
Тн
ВнЗП
Тн
Тн

Тн30
Тн30

В
12
6

12
7 днів
6
1
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
180
8333.1
Машиніст крана
(кранівник)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В
Ми
Эн

Эн

Тн
Тн


Тн30

В
12

12
7 днів
чергові

чергові

24

до зносу

36
36


48

12
181
9311
Машиніст мішалок
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Під час
обслуговування
шламових та піскових
насосів:
Костюм водозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
В

Ми
Вн
Ву

Тн
12
12
6
7 днів
2
12

36
182
8151.2
Машиніст млина
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час роботи з
реагентами, які
містять кислоти:
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
В

Ми
Вн


ЗП
К20

Тн
Тн

Тн30
Тн30

В
12

12
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу
до зносу

12

36
36


48

12
183
8163.2
Машиніст насосних
установок
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Онучі сукняні
Онучі бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час роботи у
вологих умовах:
Костюм водозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З
З
В
Ми
Ми
Вн

Вн

Тн
Тн

Тн30
12
6

12
7 днів
2
6
6

24

до зносу
до зносу


12

36
36

48
184
8112.2

9311
Машиніст
огрудковувача
Машиніст опудрювуча
обкотишів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


ЗПТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
185
8333.2
Машиніст
перевантажувачів
Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час роботи в
мокрих умовах:
Костюм прогумований
Білизна натільна
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
В
Ми
Ми
ВнЗП

Вн
З

Тн
Тн


Тн30

В
12

12
7 днів
2
6

24
до зносу

до зносу
до зносу


12
6

36
36


48

12
186
9311
Машиніст перекидного
жолоба
Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
ТиТр
З
Мун100
Тр


ЗПТн
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

24
187
8333.2
Машиніст підіймача
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Ми З
Ми
Ми
Вн
12
12
7 днів
1
188
8112.2
Машиніст промивальних
машин
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву
З
Ми
В

МиТн


12
12

12
12
7 днів

24

36
189
8112.2
Машиніст
рудоусереднювальної
машини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Під час роботи з
реагентами, які
містять кислоти:
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
В
Ми
ВнК20
З

Тн
Тн


Тн30

В
12

12
7 днів
1

24

12
6

36
36


48

12
190
8333.2
Машиніст
штабелеформувальної
машини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Мун100
Ми

Тн
Тн
12
12
7 днів

24

до зносу

36
36
191
8264.3
Мийник мокрих
відходів
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Під час виконання
робіт
1. На промивальній
машині:
Рукавиці гумові
2. З реагентами, які
містять кислоти:
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
3. На обслуговуванні
бутари додатково:
Фартух
4. На коритному
митті у відділенні
дезінтеграції:
Костюм прогумований
Білизна натільна
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
В

Ми
Вн
К20
З


ВнВн
З

Тн
12
12
6
7 днів
1
12
6


612
6

36
192
8333.3
Моторист
транспортувальних
механізмів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
193
8131.2
Муляр (пічник)
черговий біля печей
Костюм бавовняний
Фартух брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Тр
Мун100
Тр


ЗН

Тн
12
6
12
7 днів

24
до зносу

36
194
8112.2
Випалювач
(агломерація)
Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Капелюх повстяний
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
ТиТр
З
Мун100
Ми

ЗПТн
12
12
12
7 днів
12
до зносу

до зносу

36
195
8163.2
Оператор з
обслуговування
установок для
пилогазоуловлювання
Під час роботи на
очищенні
електрофільтрів та
апаратів пилового
осадження:
Костюм бавовняний з
пилозахисним
просоченням з
каптуром
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Пн
В
Ми
Ми


ГТн
Тн
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36
196
8112.2
Оператор пульта
керування
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З
Ми
Ми
ВнТн


12
12
7 днів
2

24

36
197
9322
Підсобний робітник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
В
Ми


ЗПТн
Тн


Тн30

В
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
198
8290.3
Пробовідбірник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час робіт у
вологих умовах:
Чоботи гумові
замість черевиків
шкіряних
На доводочних
фабриках:
Рукавиці гумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


Г

В
Вн

Тн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу


12
1

36
199
9322
Промивальник каменів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Під час робіт у
вологих умовах:
Чоботи гумові
замість черевиків
шкіряних
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


ЗН


ВТн
12
12
7 днів

24
до зносу


1236
200
8275.2
Регенераторник
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням або
Комбінезон
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Фартух
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


К20К20
З
В

Вн
Вн


ГТн


12
6
12
6
6
2

24
до зносу

до зносу

36
201
7111.2
Регулювальник
хвостового
господарства
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


Ву
З
Ми
В

Ми

Тн
Тн


Тн30

В


12
6

12
6
7 днів

36
36


48

12
202
9311
Розчиняльник
реагентів
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Фартух
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


К20
З
Вн
В
Ми

Ми
Вн


ГТн


12
6
6

12
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
203
8112.2
Сепараторник
(збагачення)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці КР
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
На мокрому
збагаченні:
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
На сухій сепарації
додатково:
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
В
Мун100

Ми
К50
Вн


ЗН

Ву

Тн
Тн

Тн30
Тн30

В
12
6

12
6
7 днів
1
1

24
до зносу
до зносу
12до зносу

36
36


48

12
204
8121.2
8139.3
Скіповий
Машиніст скіпового
підіймача
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком
Рукавиці брезентові
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
В умовах
гідрозмивання
додатково:
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З


Мун200
Ми
Со


ЗП

В


Тн
Тн
12


12
7 днів
6

24
до зносу

до зносу12
6

36
36
205
7233.1
Слюсар-ремонтник
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Чоботи кирзові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час виконання
робіт на
агломераційних та
промивочних
фабриках:
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки


Ву
Мун100
В
Мун100

Ми


ЗН
Тр
З
Мун100
Тр

Тн
Тн

Тн30
Тн30

В


12

12
12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу

12
12
12
до зносу

36
36


48

12
206
9311
Сортувальник
(збагачення)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
На вологих роботах:
Чоботи гумові
замість черевиків
шкіряних
Рукавиці гумові
Онучі бавовняні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми


ЗНВ


Вн


Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

12


1
6

36
36


48

12
207
9311
Стрічковий
прибиральник
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час виконання
робіт з гарячим
агломератом
видається:
Костюм сукняний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
В
Тр
Ми
Вн
Со


ЗПТиТр

Тн
Тн


Тн20

В
12
12

12
6
7 днів
1
12

24
до зносу

до зносу
до зносу
12

36
36


48

12
208
8111.2
Сушильник
(збагачення)
Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
ТиТр
З
Мун100
Тр


ЗПТн
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
209
8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
На мокрих роботах:
Чоботи гумові
замість черевиків
шкіряних
Онучі бавовняні
Рукавиці гумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми


ЗНВВн

Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

12


6
2

36
36


48

12
210
7215.2
Транспортувальник
(такелажні роботи)
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух клейончастий
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


К20
Вн
В

К20


ЗНТн


12
6
12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
211
9322
Укладальник-
пакувальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
В

Ми


ЗНТн
12

12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
212
8112.2
Фільтрувальник
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці КР
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З

Ми З
В
Мун100
Ми
К50


Г
Тн
Тн

Тн30
Тн30

В


12

12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
213
8112.2
Флотатор
Костюм бавовняний
Фартух
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Вн
В
Мун100

Ми
ВнТн
12
6

12
6
7 днів
6

24

36
214
8111.2
Центрифугувальник
(збагачення)
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Ву
В

Ми
Вн


ЗНТн


12
12
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
215
8112.2
Шламівник-басейник
Костюм брезентовий
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Під час виконання
робіт на греблі
шламосховища
видається:
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Напівплащ
непромокальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми Ву
В
Ми

Ми


Ву
В

Ми

Вн

Тн
Тн


Тн30

В
12

12
6
7 днів

24

до зносу


12
12
6
7 днів

24

36
36


48

12
216
8112.2
Шліфувальник гірських
порід
Костюм бавовняний
або
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики з металевим
захисним носком або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З


Ми З

Мун200
В

Ми


ГТн12


12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
217
9311
Шляхівник
Костюм прогумований
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вн
В

Вн


ЗП
12
12
6
1

24
до зносу
Керівники, посадові особи, фахівці
218
1222.2
1222.1

1222.1
3113
3113
3113
3152

2149.2
2149.2
1222.2
1222.2

1222.2
1222.2
Головний енергетик
Головний інженер
(промисловість)
Головний механік
Електрик цеху
Електромеханік
Енергетик
Інженер з технічного
нагляду
Інженер з ремонту
Інженер-технолог
Начальник дільниці
Начальник зміни
(промисловість)
Начальник цеху
Заступник начальника
цеху
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
клеєпрошивним
кріпленням підошви
або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З


Ми

В

Ми

Тн
12
12
6
10 днів

24

до зносу

36
219
2412.2
4190
Економіст з праці
Табельник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
МиТн
12
12

24

24
220
3113
Електрик дільниці
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
клеєпрошивним
кріпленням підошви
або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З


Ми

В

Ми

Тн
Тн
12
12
6
10 днів

24

до зносу

36
36
221
2149.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2
1222.2
Інженер з охорони
праці
Майстер
Старший майстер
Майстер виробничої
дільниці
Старший майстер
виробничої дільниці
Майстер з ремонту
Майстер контрольний
(дільниці, цеху)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
клеєпрошивним
кріпленням підошви
або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З


Ми

В

Ми
Вн


Тн
12
12
6
10 днів
24

24

до зносу
до зносу

36
222
2149.2
Інженер-лаборант
Халат бавовняний
Черевики шкіряні або
Напівчеревики
Рукавиці гумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
Вн

Тн
12

12
1

36
223
2147.2
Маркшейдер
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Плащ водозахисний
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
Ми
Ву

Тн
Тн
Тн30

В
12
12
24
10 днів
12

24

до зносу

36
36
48

12
224
3115

3115
3115

1226.2
Механік
Старший механік
Механік дільниці
Механік з ремонту
устаткування
Начальник колони
(автомобільної,
механізованої)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
клеєпрошивним
кріпленням підошви
або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З


Ми

В

Ми


ЗН
Тн
12
12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
225
1221.1
Начальник
лабораторії
Халат бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Фартух з нагрудником
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
пилогазозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
Вн
Вн

ЗНТн
12

12
6
24
12
до зносу

до зносу

36
2.6. Загальні професії гірничодобувної промисловості
226
7241.2
Акумуляторник
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Напівчоботи гумові
або
Черевики шкіряні
Фартух
Рукавиці гумові
Окуляри захисні
Щиток захисний
Респіратор
газозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені


К20
В К50
К80
К50
К50
ЗН
НБХ
Тн
Тн


12

12
6
1

до зносу
до зносу

до зносу

36
36
227
7324.2
Ангобувальник
Костюм бавовняний
Фартух
Черевики шкіряні
Рукавиці
Рукавиці гумові
Окуляри захисні
Респіратор
пилогазозахисний
Ми
Тр
Мун50
Ми
Вн
ЗП
12
6
12
7 днів
1
до зносу

до зносу
228
8223.2
Антикорозійник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці трикотажні
Пояс запобіжний
Каска захисна з
підшоломником
(літній та зимовий)
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми
Ми
ЗНТн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів
15 днів
до зносу


24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
229
8122.2
Апаратник вакуум-
термічної печі
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Ми З
Мун100
Ми
Вн


ЗН
12
12
7 днів
2

24
до зносу

до зносу
230
8151.3
Апаратник з
приготування
хімреагентів
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Рукавиці КР
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені


К20
Вн

Мун100
З
К50Г

Тн
Тн


6
6

6
6
7 днів
24
до зносу

до зносу

36
36
231
8265.2
Апаратник знежирення
Халат бавовняний
Чоботи гумові
Фартух з нагрудником
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Ми З
В
Ми


ЗН
12
12
12

24
до зносу
232
8152.1
Апаратник
конденсації
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


ЗН

Тн
12
12
15 днів

24
до зносу

36
233
8121.1
Апаратник на
приготуванні сумішей
та розчинів
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Онучі бавовняні
Костюм водозахисний
Рукавиці КР
Рукавиці брезентові
Рукавиці віскозні
Каска захисна з
підшоломником
Берет
Респіратор
газозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
З
Ми
Ми

Вн
К50
Тр
Ми


Тн
Тн
12
12

12
6
24
1
7 днів
6

24
12

до зносу

24
24
234
8154.2
Апаратник очищення
газу
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Костюм водозахисний
Чоботи гумові
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Ми З
Ми
Ми
Вн
В
ЗН
12
12
7 днів
чергов.
чергові
до зносу

до зносу
235
8163.2
Апаратник очищення
стічних вод
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Берет
Фартух
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
На стадії
складування
осаду додатково:
Плащ непромокальний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


Ву

Вн
Ми
В
Ми
ВнВн


Тн
Тн


Тн30

В


12
6
чергов.
12
чергові
7 днів
черговічергов.


24
24


24

12
236
8159.2
Апаратник
повітроподілу
Костюм
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми
Мун100
В
Ми
Вн


ЗПТн
12
12
12
7 днів
2

24
до зносу

до зносу

36
237
8163.2
Апаратник
хімводоочищення
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Берет
Фартух
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
На складуванні осаду
додатково:
Плащ непромокальний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


Ву

Вн
Ми
В
Ми
Вн


ЗН
Вн


Тн
Тн


Тн30

В


12
6
чергов.
12
чергові
7 днів
чергові

24
до зносу

до зносу


чергов.


24
24


24

12
238
8264.2
Апаратник хімічного
чищення
Халат бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Ми З
В
Вн
12
12
1
239
8223.2
Бакелітник
(просочувальник)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Фартух з нагрудником
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Ми О
Ми О
Ми
Вн
Вн


Г
12
12
7 днів
6
1

24
до зносу

до зносу
240
7213.2
Бляхар
Куртка бавовняна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Фартух
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
Ми
ЗН

Тн
12
12
7 днів
6
до зносу

36
241
8121.2
Бригадир розроблення
шлакового відвалу
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми

Тн
12
12
7 днів

24

до зносу

36
242
9411
Вагар
Костюм бавовняний з
пилозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена


Пн
Мун100
МиТн


12
12
7 днів

24

36
243
9333
Вантажник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
на литій підошві
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці сукняні
Рукавиці брезентові
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Під час роботи
в хімічних цехах:
Костюм бавовняний
з кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Черевики шкіряні
МБС або
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Рукавиці КР
Куртка
кислотозахисна
утеплена
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З

Мун100
В

ТиТр
Ми
Вн


ЗН


К50
З

Нм
В
Вн
К50


ТнК20

Тн
ТнТн30
12

8
12
6
1
7 днів
12

24
до зносу

до зносу
12
12
12
12
1
148

36
3648
244
7442.2
Взуттьовик з ремонту
спецвзуття
Костюм бавовняний
або
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці бавовняні
Фартух з нагрудником
або
Фартух водозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З


Ми
Ми
Ми
МиЗ

Вн

Тн12
12
2


6

36
245
3471
Виконавець художньо-
оформлювальних робіт
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми

Тн
12
12

36
246
7112.2
Вибуховик
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці шкіряні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Ми З
Ми
Ми
Ми


ЗН
12
12
7 днів
24

24
до зносу

до зносу
247
7241.1
Випробувач
електричних машин,
апаратів та
приладів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилогазозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Эн

Эн


ГТн
12
12
чергові

чергові

24
до зносу

до зносу

36
248
7122.2
Вогнетривник
Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком
Рукавиці брезентові
Рукавиці
віброзахисні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
ТиТр
З


Мун200
Ми

Мв


Г
Тн
Тн
6
6


12
7 днів

1

24
до зносу

до зносу
до зносу

12
12
249
8322.2
Водії
автотранспортних
засобів
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці
Жилет сигнальний
Під час виконання
робіт з технічного
обслуговування та
ремонту (ТО та Р)
автотранспортних
засобів додатково:
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Під час виконання
робіт з ТО та Р на
оглядових канавах
підйомника,
естакадах додатково:
Каска захисна з
підшоломником
Водіям, що працюють
на етилованому
бензині, під час
роботи на лінії
видається:
Фартух гумовий з
нагрудником
Рукавиці гумові
Нарукавники
хлорвінілові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Під час перевезення
курних матеріалів
вантажним
автомобілем:
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Респіратор
пилозахисний
Під час перевезення
різних речовин
1-го і 2-го класів
небезпеки і
вантажів, що сильно
пахнуть:
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Під час перевезення
на спецавтомобілі
рідких продуктів
розділення повітря:
Рукавиці сукняні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Мун100
Мун100
Нм
Со


Нм
Мун100
Нм

Тн

Нм, Нл
Нм
Нм, Нл


Тн
Пм
Пм
Со
Яж
Яж
Со
К50

Тн
Тн

24
7 днів
24


12
12
2

36


чергова


чергов.
чергові
чергові


48
12
7 днів
24

до зносу


12
7 днів
24
2

36
36
250
8311.2
8334.2

8311.2
Водій дрезини
Водій самохідних
механізмів
Машиніст автомотриси
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З
Ми
В
Ми
ЗН

Тн
Тн

Тн30
12

12
7 днів
до зносу

36
36

48
251
8334.2
Водій електро- та
автовізка
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
Со

Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів
12

36
36


48

12
252
8231.2
Вулканізаторник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Тп

Тн
12
12
7 днів

36
253
8163.2
Газівник
Костюм сукняний або
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи кирзові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
ТиТр
ЗМи
З
Мун100
Мун100

Ми


ГТн
Тн

12
12
12
24
6
7 днів

24
до зносу36
36
254
7212.2
Газозварник
Костюм зварника
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
ТиТр
З
Мун100
Мун100

Тр, Ми
Тп


ЗПДТн
Тн


Тн20

В
9
6

9
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
255
7212.2
Газорізальник
Костюм зварника
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
ТиТр
З
Мун100
Мун100

Тр
Тп


ЗПДТн
Тн


Тн20

В
9
6

9
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
256
8290.2
Газорятівник
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні або
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Протигаз
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Тр
З
Мун100
В
Тп
МиГ


Тн
ТнТн20
12
12
12
чергові
1
7 днів
6

24
до зносу
чергов.

36
3648
257
8212.2
Гасильник вапна
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Напівчоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
В
Ми


ГТн
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
258
8159.2
Генераторник
ацетиленової
установки
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний


Ву
Ми
Ми
Вн


ЗН


12
12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу
259
9322
Гідропіско-
струминник
Костюм бавовняний з
пилозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний


Пн
Ми
Ми


Г


12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу
260
8139.28139.3
Готувач заправних
вогнетривких
матеріалів та
термічних сумішей
Готувач мас
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Рукавиці комбіновані
Вачеги
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Ми
З
Ми
ТиТр
ВуТн
Тн
12
12
6
7 днів
6
24

24

36
36
261
8231.2
Гумівник
металовиробів
Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Ми З Тп
З
В
Тп
Вн


Г
12
12
12
1
1

24
до зносу

до зносу
262
7242.1
Дефектоскопіст
рентгено-
гамаграфування
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми
В
Ми

Тн
Тн
12
12
7 днів

36
36
263
3119
Диспетчер
виробництва
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Ми
Ми
Ми
12
12
7 днів

24
264
3114
Диспетчер
електрозв'язку
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми
Ми
МиТн
12
12
7 днів

24

36
265
3119
Диспетчер маневровий
залізничної станції
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми

Ми
Ми
Ми
ВнТн
12

12
12
7 днів
чергов.

24

36
266
8211.2
Довбальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Ми З
Мун100
Ми

ЗП
12
12
7 днів
12
до зносу

до зносу
267
7243.1
Дозиметрист
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
МиТн
12
12
7 днів36
268
8212.3
Дозувальник
компонентів бетонних
сумішей
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
269
3422
Експедитор
Костюм бавовняний
Плащ непромокальний
Черевики шкіряні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Вн
Ми

Тн
12
36
12

36
270
7212.1
Електрогазозварник
Костюм зварника
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Онучі сукняні
Калоші
Рукавиці брезентові
з крагами
Рукавиці комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Плащ
Окуляри захисні
Щиток захисний
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
ТиТр
З
Мун100
Мун100

В

Тр
Ми

Эн
Вн
ЗПД
ННП

Тн
ТнТн30
9
6

9
6
12

15 днів
7 днів

чергові
24
до зносу
до зносу

24

до зносу

24
2424
271
8151.2
Електродник
(виробництво
металевих
електродів)
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух
Рукавиці брезентові
Черевики шкіряні на
литій підошві
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Рушник
Захисний крем
1 тюбик
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
З
Ми
Ми

См


ЗН


Тн
12
6
12
7 днів

12

24
до зносу

до зносу
6

1

36
272
7212.2
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах
Костюм бавовняний
Фартух
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Ми З
Тр
Ми
Ми


ЗН
12
12
12
7 днів

24
до зносу
273
7212.1
Електрозварник
ручного зварювання
Костюм зварника
Білизна натільна
Черевики шкіряні на
литій підошві
Рукавиці комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Окуляри захисні
Щиток захисний
Пояс запобіжний
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
ТиТр
З

Мун100
Тр

Эн
ЗПД
ННП


Тн
Тн30
9
6

9
7 днів

чергові
до зносу
до зносу
чергов.

24

до зносу

36
3648
274
7241.1
Електромеханік
засобів автоматики
та приладів
технологічного
устаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
литій підошві
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Куртка утеплена
Ми З

Мун100
Ми


Тн
12

12
7 днів

24
36
275
7241.1
Електромонтажник-
налагоджувальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Черевики утеплені
Ми З
Мун100
Ми
Эн

Эн


ЗНТн
Тн
Тн30
12
12
1
чергові

чергові

24
до зносу36
36
48
276
7241.1
Електромонтер
диспетчерського
устаткування та
телеавтоматики
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці бавовняні
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
Ми
ЗП

Тн
12
12
7 днів
1
до зносу

36
277
7241.1
Електромонтер з
обслуговування
підстанцій
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні на
литій підошві
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З

Ми

ЭнТн
12

18

чергові24

36
278
7241.17241.1
Електромонтер з
ремонту апаратури,
релейного захисту й
автоматики
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
пристроїв
сигналізації,
централізації та
блокування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
литій підошві
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Окуляри захисні
Пояс запобіжний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З

Ми
Ми
Эн

Эн
ЗП


Тн
Тн
12

12
7 днів
чергові

чергові
до зносу
чергов.

36
36
279
7241.2
Електромонтер з
ремонту вторинної
комутації та зв'язку
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
Ми

Тн
12
12
7 днів


36
280
7241.2
Електромонтер з
ремонту та монтажу
кабельних ліній
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
гумовій підошві
Рукавиці комбіновані
Напівплащ
Рукавиці гумові
Калоші діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Під час ремонту
кабельних мереж у
траншеях, тунелях,
колодязях додатково:
Чоботи гумові або
Чоботи кирзові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Ми З

Ми
Ми
Ву
Вн
Эн
В
Ми

Тн
Тн
Тн20
12

12
7 днів
12
2
чергові

24

до зносу

12

36
36
48
281
7241.1
Електромонтер з
ремонту обмоток та
ізоляції
електроустаткування
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З

Ми З
З
Мун100
Ми
Эн

Эн
ЗН

Тн
Тн
12

12
6
12
7 днів
чергові

чергові
до зносу

36
36
282
7241.1
Електромонтер з
ремонту повітряних
ліній електропередач
Костюм бавовняний
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком
Рукавиці брезентові
Рукавиці трикотажні
Напівплащ
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Пояс запобіжний
Окуляри захисні
Під час роботи в
заболоченій
місцевості:
Чоботи гумові
Під час розчищення
трас за допомогою
бензопил і
кущорізів:
Жилет сигнальний
Щиток сітчастий з
кріпленням на касці
Навушники
протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені
Ми ЗМун50
Ми
Ми
Ву
Эв

ЭвЗНВ
Со

КС

ПШН-Б

Тн
Тн
Тн20
Тн
1212
7 днів
15 днів
48
чергові

чергові

24
до зносу
до зносу12
24

до зносу

до зносу

36
36
48
3
283
7241.1
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
литій підошві або
Чоботи кирзові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Рукавиці трикотажні
Плащ непромокальний
Фартух
Берет
Респіратор
пилозахисний
Окуляри захисні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З

Мун100
Мун100

Ми
Эн

Эн
Ми
Вн
ВнЗНТн
ТнТн30
12


18
12
7 днів
чергові

чергові
1
12
чергов.
24

до зносу
до зносу

24

36
3648
284
7241.1
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
апаратури та
пристроїв зв'язку
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З
Мун100
В
МиТн
Тн

Тн30

Тн30
12

12
7 днів

24

36
3648
285
7244.1
Електромонтер
лінійних споруд
електрозв'язку та
проводового мовлення
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові або
Чоботи кирзові
Плащ
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Пояс запобіжний
Окуляри захисні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Мун100
В
Мун100
Ву
Ми
Эн

Эн

ЗНТн
Тн
12
12
24
12
36
7 днів
чергові

чергові
чергов.
до зносу

24

36
36
286
7244.1
Електромонтер
станційного
устаткування
телефонного зв'язку
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
або
Тапочки
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З
Ми

Ми
Ми
Эн

Эн

Тн


12


12
7 днів
чергові

чергові

36
287
7241.2
Електроосвітлювач
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
діелектричні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми

Эн

Тн
12
12

чергові

36
288
7241.1
Електрослюсар
(слюсар) черговий та
з ремонту
устаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Костюм водозахисний
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З
Мун100
Мун100
Ми
Вн
В


Эн


ЗПТн
ТнТн30
12

12
7 днів
чергов.
чергові
6

чергові

24
до зносу

до зносу

24
2424
289
8152.3
Емульсовар
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Щиток захисний
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Ми
Ми
Вн


НБХТн
Тн
12
12
7 днів
1

24
до зносу36
36
290
7212.2
Зварник термітного
зварювання
Костюм вогнезахисний
Фартух
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Щиток захисний
Каска захисна з
підшоломником
Ти
Тр
Ми
Ми
НСП
12
12
12
7 днів
до зносу

24
291
9322
Землероб
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Мун100
В
Ми


ЗП

Тн
12


12
7 днів

24
до зносу

36
292
8290.2
Зливальник-
розливальник
Під час робіт з
кислотами та
мазутом:
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний

К50
К20
К50
К50


Г

12
12
7 днів
2

24
до зносу

до зносу
293
8122.2
Заливальник свинцево-
олов'янистих сплавів
Костюм вогнезахисний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці
Окуляри захисні
Валянки
ТиТр
З
Мун100
Тр

Тп
12
12
12
7 днів
до зносу
48
294
8282.2
Ізолювальник
(ізоляційні роботи)
Костюм бавовняний
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні з
металевим захисним
носком або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми З


Мун200
В
Ми

Эн
ГТн
Тн


Тн30

В
12
912
7 днів

чергові
до зносу

до зносу

36
36


48

12
295
7134.2
Ізолювальник з
термоізоляції
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
металевим захисним
носком
Рукавиці
діелектричні
Рукавиці трикотажні
Рукавиці комбіновані
Пояс запобіжний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Під час роботи з
скловолокном:
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З


Мун200

Эн
Ми
МиГ


Пн
Ми
Ми
Вн
ГТн


Тн30

Вн
12


12

чергові
1
7 днів
чергов.

24
до зносу


12
12
7 днів
15 днів
до зносу36


48

48
296
2149.2
Інженер-лаборант
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Вн

Тн
12
12
1

36
297
7245.1
Кабельник-спаювальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
Ми
Вн


ГТн
Тн


Тн30

В
12

12
7 днів
36

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
298
8124.3
Кантувальник-
укладальник
Костюм бавовняний
або
Напівкомбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Ми З


Ми З
Мун100
Ми


ЗН12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу
299
7134.2
Кислототривник-
гумувальник
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний


К80
З
В
К80
Вн


Г


12
12
12
2
4

24
до зносу

до зносу
300
7221.2
Коваль ручного
кування
Костюм бавовняний
або
Костюм брезентовий
з вогнезахисним
просоченням
Білизна натільна
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком
Рукавиці сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Капелюх повстяний
Окуляри захисні
Протишумові
навушники або
Протишумові вкладиші
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
ТиТр
З


Мун200
ТиТрЗН


Тн
Тн


Тн30

В
12
12


12
7 днів

24
12
до зносу

до зносу
до зносу

до зносу

36
36


48

12
301
9411
Комірник
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики
(напівчеревики)
шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З

Ми З


Ми
В
Ми
Вн
Тн
Тн


Тн30

В


1212
7 днів
24
36
36


48

12
302
7211.2
Комплектувальник
моделей
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Мун100
Ми


ЗНТн
12
12
24
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
303
7233.2
Комплектувальник
виробів та
інструменту
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми

Тн


Тн20

В
12
12
7 днів

24

до зносу

36


48

12
304
7214.2
Контролер брухту та
відходів металу
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Ми
Ми
Вн


ЗНТн
Тн
12
12
7 днів
чергов.

24
до зносу

до зносу

36
36
305
7136.2
Контролер
водопровідного
господарства
Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
В
МиТн
12
12
7 днів

24

36
306
7221.2
Контролер котельних,
холодноштампувальних
і давильних робіт
(холодно-штампувальні
та давильні роботи)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Ми З
Ми
Ми
Ми


ЗН
12
12
12
7 днів

24
до зносу
307
7233.2
Контролер матеріалів,
металів,
напівфабрикатів та
виробів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
МиТн
12
12
1

24

36
308
7441.1
Контролер сировини та
напівфабрикатів
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
К50Щ50
Ми


Тн
12
12
чергові
7 днів


36
309
8123.2
Контролер з
термооброблення
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Ми З

Ми З
Ми
Тр
ЗН


12
12
7 днів
до зносу
310
8322.2
Контролер технічного
стану
автотранспортних
засобів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З Нм
Нм
Ми


Со

Тн
12
24
7 днів

24
6

36
311
8121.1
Контролер у
виробництві чорних
металів
Костюм бавовняний
або
Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці трикотажні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Ми

ТиТр
З
Ми
Ми
Ми


ЗНТн
Тн
Тн30


12
12
12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
36
36
312
7432.1
Контролер якості
Халат бавовняний
Черевики (туфлі)
шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів


24
до зносу

до зносу

36
313
8264.3
Контролер якості
оброблення виробів
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики (туфлі)
шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці трикотажні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З

Ми
Ми
Ми


ЗНТн


12

2
7 днів
1

24
до зносу36
314
8159.2
Контролер якості
продукції та
технологічного
процесу (хімічне
виробництво)
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
К50 Щ50
Ми


Тн
12
12
чергові
7 днів


36
315
7214.2
Котельник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Ми
Ми
Тн
Тн
12
12
7 днів
36
36
316
8162.2
Котлочистильник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В
Ми


ЗНТн
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
317
8162.2
Кочегар технологічних
печей
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
318
9132
Кубівник
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Ми З
Ми
Ми
12
12
7 днів

24
319
9151
Кур'єр
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Плащ непромокальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З
Ми
Вн

Тн


12
12
24

36
320
3111

8159.1
Лаборант (хімічні і
фізичні дослідження)
Лаборант хімічного
аналізу
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням або
Халат бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні або
Напівчеревики або
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Черевики утеплені


К20


К20
Вн
Ми
Ми
В
Вн
МиЗПТн
Тн30

12
6


12
1
7 днів

24
12
до зносу

до зносу

36
48
321
8229.2
Лаборант з аналізу
газів та пилу
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні або
Туфлі
Рукавиці комбіновані
Рукавиці трикотажні
Рукавиці КСЩ
Рукавиці гумові
Фартух з нагрудником
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Черевики утеплені


К20
К20
К20
Ми
Ми
Ми
К50
Вн
Вн


ЗНТн
Тн3012

12
7 днів
15 днів
1
1
6

24
до зносу

до зносу

36
36
322
8121.2
Лаборант з аналізу
формувальних та
шихтових сумішей
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Фартух з нагрудником
Рукавиці бавовняні
Туфлі шкіряні
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З
Вн
Ми
Ми
ВнТн


12
6
1
12
2

24

36
323
7241.1
Лаборант з
електроізоляційних
матеріалів
Халат бавовняний
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Респіратор
газозахисний
Ми З
Вн
Ми
Вн
12
6
12
1

до зносу
324
7241.1
Лаборант з фізико-
механічних
випробувань
Халат бавовняний
Фартух брезентовий
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми З
Тр
Ми
ЗН
12
12
7 днів
до зносу
325
7243.2
Лаборант рентгено-
спектрального аналізу
Халат бавовняний
Черевики шкіряні або
Напівчеревики
шкіряні
Берет
Фартух пластиковий
або
Фартух водозахисний
з нагрудником
Нарукавники
пластикові
Рукавиці гумові
Рукавиці медичні
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Рушник бавовняний
Ми З
МиРи


Ри

Ри
Вн
Вн
Г
12
12
6

чергов.

чергові
1
7 днів
до зносу

до зносу
1
326
8121.1
Лаборант
спектрального аналізу
Халат бавовняний
Фартух з нагрудником
Рукавиці гумові
Чоботи гумові
Туфлі шкіряні
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Вн
Вн
В
Ми
ЗН

Тн
12
6
2
12
12
до зносу

36
327
8283.1
Лаборант-
рентгеноструктурник
Халат бавовняний
Фартух
просвинцьований
Калоші гумові
Рукавиці гумові
просвинцьовані
Шапка гумова
просвинцьована
Окуляри з
освинцьованого скла
Ми З

Ри
В

Ри

Ри

Г
12

чергов.
чергові

чергові

чергова

чергові
328
8333.3
Лебідник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми


ЗНТн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
329
8333.2
Ліфтер
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
Ми З
Ми
Ми
12
12
7 днів
330
7141.2
Маляр
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
Вн


ЗНТн
12
12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
331
8290.2
Маркувальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
МиТн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів
1

24

36
36


48

12
332
9322
Мастильник
Костюм бавовняний
або
Напівкомбінезон
бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці КР
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
МиЗ


Ми З
З
Мун100
Мун100

Ми
Вн


ЗНТн
Тн12
6

12
6
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
36
333
8333.1
Машиніст автовишки та
автогідропідіймача
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
Со

Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів
12

36
36


48

12
334
8111.1

8332.1
Машиніст бульдозера
(гірничі роботи)
Машиніст
трубоукладача
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці КР
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
З
Мун100
Мун100
В Мун50

Вн К50
Ми
Со


ЗН
Тн
Тн


Тн30

В
12
6

12
12
6
1
7 днів
6

24
до зносу

до зносу
до зносу

36
36


48

12
335
8124.2
Машиніст вантажних
механізмів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми
Вн


ЗНТн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів
2

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
336
8163.2
Машиніст газодувних
машин
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми


ЗН
Тн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу


36
36


48

12
337
8161.2
Машиніст двигунів
внутрішнього згоряння
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Нм
Нм
В Нм
Ми
Вн


ЗН
12
12
чергові
7 днів
чергові

24
зносу
338
8111.1
8332.1

8332.1
Машиніст екскаватора
Машиніст екскаватора
одноковшового
Машиніст екскаватора
роторного
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Килимок
діелектричний
Калоші діелектричні
Навушники
протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Мун100
В
Ми
Вн

Эн
ЭнТн
Тн

Тн20
Тн20

В
12


12
7 днів
12

чергові

24

чергов.
чергові

до зносу

24
24


24

12
339
8139.2
Машиніст
електролафета
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми

Эн


Тн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів

чергові

24

до зносу


36
36


48

12
340
8161.1
Машиніст
електростанції
пересувної
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
металевим захисним
носком
Чоботи кирзові із
металевим захисним
носком або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Пояс запобіжний
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З


Мун200


Мун200
В
Ми
Со


Эн


Тн
Тн


Тн30

В
12


12


12
12
7 днів
6
чергов.

чергові

24

до зносу
до зносу

36
36


48

12
341
8332.1
Машиніст залізнично-
будівельних машин
Костюм бавовняний
Напівплащ із плащ-
намету оранжевого
кольору
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Калоші діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм
типу "Колійник"
Чоботи кирзові
утеплені
Шапка із
звукопровідними
вставками
Під час виконання
налагоджувальних
робіт:
Комбінезон
Ми З


Вн
Мп
Ми

Эн
Эн


ЗН


Со


Тн

Тн20


Вн ТнНм
9


36
12
7 днів

чергові
чергові

24
до зносу


12


36

36


3612
342
8264.2
Машиніст із прання та
ремонту спецодягу
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Білизна натільна
Фартух з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні


Ми З
З
Вн
В
Вн
Ми
ЗН


12
6
6
12
1
7 днів
до зносу
343
8163.2
Машиніст компресора
пересувного з
електродвигуном
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В
Ми
В
Тн
Тн


Тн30

В
12
12
чергові
7 днів
чергові

24
до зносу

36
36


48

12
344
8163.2
Машиніст компресора
пересувного з
двигуном внутрішнього
згоряння
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В
Ми
Вн
Тн
Тн30
В
12
12
чергові
7 днів
чергові

24
до зносу

36
48


12
345
8163.2
Машиніст компресорних
установок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
В
Ми
Вн
Тн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів
2

24
до зносу

36
36


48

12
346
8111.2
Машиніст конвеєра
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Мун100
В
Ми
ЗНТн
Тн
12

12
7 днів
до зносу

до зносу

36
36
347
8162.1
Машиніст котлів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми
ЗН

Тн
12
12
7 днів
до зносу

36
348
8332.1

8333.1
Машиніст крана
автомобільного
Машиніст крана
(кранівник)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Жилет сигнальний
Берет
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
Вн
Со
Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів
1
12
24

до зносу

36
36


48

12
349
8152.2
Машиніст мийних машин
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням з
каптуром
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
ФартухВу
В
Вн
Вн12
12
1
12
350
8162.1
Машиніст парових
турбін
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми

Тн
12
12
7 днів

36
351
8113.2

8161.2
Машиніст пересувного
компресора
Машиніст
електрозварювального
пересувного агрегата
з двигуном
внутрішнього згоряння
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Мун100
Мун100
Ми
ЗН

Тн
Тн
12

12
7 днів
до зносу

36
36
352
8333.2
Машиніст підіймача
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Ми З
Мун100
Ми
12
12
7 днів

24

до зносу
353
8139.2
Машиніст
пневмотранспорту
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми


ГТн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
354
8340.2
Машиніст помповий
(донкерман)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
шкіряній підошві та
на латунних цвяхах
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Ми З


Мун200
Ми


ЗН
12


12
7 днів

24
до зносу
355
8252.2

8290.2
Машиніст різальних
машин
Машиніст пакувальної
машини
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Рукавиці гумові
Рукавиці КР
Нарукавники
водозахисні
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Під час перероблення
компонентів
гранульованих ВР та
підготовки мішкотари
до утилізації:
Напівмаска
Змінні фільтри до
напівмаски
(1 комплект)
Ми З
Мун100
Мун100
Ми
Вн
Вн

Вн

ЗП
12

12
7 днів
1
1

12
24
до зносу

до зносу

18


2
356
8111.1


8332.2

8332.1
Машиніст скрепера
(гірничі та гірничо-
капітальні роботи)
Машиніст скрепера
(скреперист)
Машиніст автогрейдера
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми


ЗНТн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

24
24


24

12
357
8139.3
Машиніст тельфера
Костюм сукняний
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З Тр
Мун 100
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
358
8311.1
8311.1
Машиніст тепловоза
Помічник машиніста
тепловоза
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Протигаз
Дві пари
діелектричних
рукавиць
Два діелектричних
килимки
Два жилети сигнальні
із
світловідбивальними
накладками
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм
типу "Гудок" або
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені
або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Нм
Нм
Нм
ЗН
типу ПМГ


Эв

Со


Тн
Тн
Тн

Ми

Тн20

В
12
12
7 днів
до зносу
чергов.


чергові

черговічергові36
3624

12
359
8212.2
Машиніст
формувального
агрегата
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


ЗНТн
12
23
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
360
8112.2
Машиніст установок
збагачення та
брикетування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Мун100
МиТн
Тн


Тн20

В
12

12
7 днів

24

36
36


48

12
361
8111.2
Машиніст установки
для руйнування
негабаритів гірничої
маси
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми
В


Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів
12
6

24

до зносу

36
36


48

12
362
8139.3
Машиніст холодильника
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми З
Ми
Ми
12
12
7 днів
363
8163.2
Машиніст холодильних
установок
Костюм бавовняний
Фартух
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Під час виконання
зовнішніх робіт в
ємностях, у піддонах
конденсатора, у
збірних баках для
води додатково:
Костюм брезентовий
Плащ непромокальний
Чоботи гумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Вн
Ми
Ми
Вн


Тн


Вн
Вн
В

Тн


Тн30

В
12
чергов.
12
7 днів
чергові


36


чергов.
чергов.
чергові

чергова


чергові

12
364
8332.2
Машиніст шляхо-
колієпересувача
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
В
Ми
ЗНТн
Тн


Тн20

В
12

12
7 днів
до зносу

до зносу

36
36


48

12
365
8162.2
Машиніст-обхідник з
котельного
устаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Ми З
Ми
Ми


ЗН
12
12
7 днів

24
до зносу
366
8223.2
Металізатор
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Нарукавники
азбестові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена

Ми З
Ми
Ми

Ми


ЗНТн

12
12
7 днів

6

24
до зносу36
367
3115
Механік автомобільної
колони
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми

Тн
12
12
7 днів

36
368
3115
Механік з ремонту
транспорту
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми

Тн
12
12
7 днів

36
369
7213.2
Мідник
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Фартух
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена


К50
Ми
Ми
Ми
ЗНТн


12
12
7 днів
9
до зносу

до зносу

36
370
7321.2

7422.1
Модельник виплавних
моделей
Модельник дерев'яних
моделей
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми

ЗНТн
12
12
7 днів
24
до зносу

до зносу

48
371
7136.2


7136.2


7136.2

9321
Монтажник санітарно-
технічних систем і
устаткування
Монтажник
технологічних
трубопроводів
Монтажник зовнішніх
трубопроводів
Монтажник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Плащ непромокальний
з капюшоном
Онучі бавовняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
В
Ми
Вн

ВнЗН

Тн
Тн


Тн30

В
12

12
7 днів
1

чергов.
6

24
до зносу

36
36


48

12
372
7233.1
Монтажник
технологічного
устаткування та
пов'язаних з ним
конструкцій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
На мокрих роботах
додатково:
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
замість черевиків
шкіряних на
неслизькій підошві
На
електрозварювальних
роботах:
Костюм зварника
На зовнішніх роботах
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені
Ми З

Мун50
Ми


ЗН


Вн
См В


Тр


Тн
Тн
Тн20
12

12
7 днів

24
до зносу


12
12


12


36
36
36
373
8212.2
Моторист
бетонозмішувальних
установок
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З
Мун100
МиТн
ТнТн30
12
12
7 днів

24

36
3648
374
8333.3
Моторист механічної
лопати
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Респіратор
пилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Тн
12
7 днів

до зносу


36
375
8340.2
Моторист самостійного
керування судновим
двигуном
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
МиТн
12
12
7 днів

24

36
376
7122.2
Муляр
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
металевим захисним
носком або
Чоботи кирзові з
металевим захисним
носком
Рукавиці брезентові
з надолонниками з
вінілісшкіри
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З


Мун200


Мун200


Ми


ЗН

Тн
Тн


Тн30

В
12

12


до зносу

24
до зносу

36
36


48

12
377
7233.1
Налагоджувальник
автоматизованих
вагонів-ваг
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В
Ми
ЗНТн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів

чергові

24
до зносу36
36


48

12
378
7223.1
Налагоджувальник
верстатів і
маніпуляторів з
програмним керуванням
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів

24
до зносу36
379
8123.2
Напаювальник
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Респіратор
газозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені


К20
Ми
Ми
ЗНТн
Тн


12
12
7 днів
до зносу36
36
380
8163.2
Наповнювач балонів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Мун100
МиТн
Тн


Тн30

В
12
12
24
7 днів

24

36
36


48

12
381
4121
Нарядник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми

Тн
12
12

36
382
1239
1239
Начальник команди
(відомчої
воєнізованої охорони,
службового
собаківництва)
Заступник начальника
команди
Костюм камуфляжний
літній
Костюм камуфляжний
зимовий
Кепка (кашкет)
Берці літні
Берці зимові
Шапка
Плащ непромокальний

Ми З

Тн

Ми
Тн20

Вн

12

36
12
24
24
36
чергов.
383
5169
1222.2

1239

1239

3450

1222.2
Охоронець
Начальник загону
(бурового,
гідрографічного,
дослідного,
експедеційно-
рятувального та ін.)
Начальник охорони
пожежної, сторожової
Заступник начальника
охорони сторожової
Інспектор
воєнізованої охорони
Помічник начальника
загону
Костюм камуфляжний
літній
Костюм камуфляжний
зимовий
Кепка (кашкет)
Берці літні
Берці зимові
Шапка
Плащ непромокальний

Ми З

Тн

Ми
Тн20

Вн

12

36
12
24
24
36
чергов.
384
2412.2
2412.2
Нормувальник гірничий
Нормувальник гірничий
кар'єру, рудника,
шахти
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З

Ми З
Ми
Вн


Тн
Тн
12

12
36
24


36
36
385
8269.3
Обліковець міри та
виробів
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З
МиТн
12

12
12

24

36
386
8282.2
Обмотувальник
елементів електричних
машин
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Фартух
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
Вн
Г

Тн
12
12
7 днів
12
до зносу

36
387
7136.2
Обхідник
водопровідно-
каналізаційної мережі
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Плащ непромокальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


Ву
Ми
В
Вн

Тн
Тн


Тн30

В


12
12
12
36

36
36


24

12
388
7129.2
Обхідник колій та
штучних споруд
Костюм бавовняний
оранжевого кольору
Чоботи кирзові
Плащ-намет
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Жилет сигнальний із
світловідбивальними
смугами:
літній
зимовий
Взимку додатково:
Кожушок
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені
Шапка
Рукавиці ватяні

Ми З
Ми
Вн
Ми
ЗН


СоТн
Тн
Тн

Тн20

Тн

12
36
24
7 днів
до зносу6
6

78
36
36

36
36
12
389
8262.3
Обхідник траси
гідрозоловилучення та
золовідвалів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В
ВнТн
Тн


Тн30

В
12
12
чергов.
2436
36


48

12
390
8163.2
Оглядач
гідротехнічних
об'єктів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Плащ непромокальний
Каска захисна
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В

Вн


Тн
Тн


Тн30

В
12

12
6
чергов.
24

36
36


48

12
391
7243.1
Оператор акустичних
випробувань
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці трикотажні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Навушники
протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Черевики утеплені
Ми З

Ми З
Ми
В
Ми
Ми


ЗНТн
Тн30
12

12
12
12
7 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
48
392
8290.2
Оператор електронно-
обчислювальних та
обчислювальних машин
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Ми З
Ми
12
12
393
8163.2
Оператор з
обслуговування
установок для
пилогазоуловлювання
Костюм бавовняний з
пилозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Черевики утеплені


Пн
Ми
Ми


ЗНТн
Тн20


12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36
394
8155.2

8163.2
Оператор заправних
станцій
Роздавальник
нафтопродуктів
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Під час заправлення
автотранспортних
засобів етилованим
бензином додатково:
Фартух
непромокальний
Чоботи гумові
Плащ водозахисний
Рукавиці гумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Нл

Нл
Нм
Нм
Нм
Вн

Нм, Нл
Нм, Нл
Вн
Нм

Тн
Тн


Тн30

В


12

12
7 днів
6

12
12
чергов.
6

36
36


48

12
395
8162.2
Оператор котельні
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В
Ми


ЗН

Тн
12

12
7 днів

24
до зносу

36
396
8333.2
Оператор
механізованих та
автоматизованих
складів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В
Ми


ЗН

Тн
12

12
1

24
до зносу

36
397
8163.3
Оператор на мулових
майданчиках
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


Ву
В
Ми

Тн
Тн


Тн30

В


12
12
7 днів

36
36


48

12
398
8163.3
Оператор очисних
споруд
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В
Ми


ЗНТн
12

12
7 днів

24
до зносу36
399
8264.2
Оператор пральних
машин
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Фартух з нагрудником
Ми З
Ми
В
Ми
Вн
Ми
12

12
7 днів
1
6
400
8112.2
Оператор пульта
керування
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З
Ми
ВнТн


12
12
1

24

36
401
8162.2
Оператор теплового
пункту
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В
Ми


ЗН

Тн
12

12
7 днів

24
до зносу

36
402
8163.2
Оператор хлораторної
установки
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Рукавиці КР
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилогазозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені
Ву
Ми
В
Ми
Вн
Вн


ЗНТн
Тн

Тн30
12

12
7 днів
15 днів
1

24
до зносу

до зносу

36
36

48
403
8161.2
Оператор щита
(пульта) керування
перетворювальної
підстанції
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
Ми З
Ми
ЗН
12
12
до зносу
404
7212.2
Паяльщик по свинцю
(свинцево-паяльщик)
Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Тп100
Ми
В
Тр
ЗПД
12
12
12
7 днів
до зносу
405
8121.2
Підручний сталевара
електропечі
Костюм вогнезахисний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Вачеги
Капелюх повстяний
Каска захисна
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
ТиТр
З
Мун100
Тр
ТиТр


ЗПД
6
6
6
7 днів
1
12
24
до зносу

до зносу
406
9322
Підсобний робітник
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Плащ непромокальний
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З

Ми З
Мун100
В
Ми
Вн


Вн
ЗНТн
Тн


Тн30

В


12

12
7 днів
7 днів

24
24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
407
7241.2
Пірометрист
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Ми З
Ми
Ми
ЗН
12
12
7 днів
до зносу
408
7143.2
Піскоструминник
Костюм бавовняний з
пилозахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний


Пн
Мун100
Ми


ЗП


12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу
409
7122.2
Пічник
Костюм бавовняний
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми
Тр
Ми
МиТн


Тн30

В
12
6
12
7 днів

24

36


чергові

12
410
7311.2
Планіметрист
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми З
Ми
Ми
Тн
12
12
12
7 днів


24

36
411
8111.1
Помічник машиніста
екскаватора
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Плащ водозахисний
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В
Вн

Ми


ЗНТн
Тн


Тн20

В
12
12
12
36
6
7 днів

24
до зносу36
36


48

12
412
8232.2
Пресувальник виробів
з пластмас
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Ми З
Ми
Ми


ЗН
12
12
7 днів

24
до зносу
413
8231.2
Пресувальник-
вулканізаторник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Фартух з нагрудником
Рукавиці гумові
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Ми З
Мун100
Ми
Вн
Вн
ЗН
12
12
7 днів
6
2
до зносу

до зносу
414
9132

9132
Прибиральник
виробничих приміщень
Прибиральник
службових приміщень
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Калоші гумові
Під час миття
підлоги та місць
загального
користування
додатково:
Чоботи гумові
Рукавиці гумові
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З
Ми
В

В
Вн


Тн


12
7 днів
12

12
1


36
415
9162
Прибиральник
територій
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Напівчоботи утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З

Ми З
Ми
В
Ми

Тн
Тн
Тн30
Тн30

В


12
7 днів

12

36
36

48

12
416
9322
Прибиральник шлаку та
оборотних матеріалів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми


ЗПД

Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів

24
до зносу

36
36


48

12
417
8163.3
Приймальник балонів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Ми
Ми

Тн
Тн
12
12
7 днів

36
36
418
2132.2
Програміст (бази
даних)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми

Тн
12
12
7 днів

36
419
8152.2
Просочувальник
електротехнічних
виробів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Напівчоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Фартух
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В
Ми
Вн
Вн

Тн
12
12
12
7 днів
1
6

24

до зносу

36
420
8121.3
Пультівник
електроплавильної
печі
Костюм бавовняний
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Ми З
Эн

Эн


ЗН
12
чергові

чергові

24
до зносу

до зносу
421
7243.1
Радіомеханік з
обслуговування та
ремонту
радіотелевізійної
апаратури
Костюм бавовняний
Фартух
Черевики шкіряні
Рукавиці
діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми

ЭнТн
12
12
12

чергові

24

36
422
7242.1
Радіомонтажник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Пояс запобіжний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми
Эн

ЭнЗН

Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів
чергові

чергові
чергов.

24
до зносу

36
36


48

12
423
7243.2
Радіотехнік
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
О

Тн
Тн


Тн20

В
12
7 днів
до зносу

36
36


48

12
424
8141.2
Рамник
Костюм бавовняний
або
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні з
металевим носком
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З


Ми

Мун200
Ми


ЗН


Тн
Тн


Тн30

В
12


12

12
7 днів

24
до зносу
до зносу

36
36


48

12
425
3152
Ревізор залізничний з
безпеки руху поїздів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З
Ми
МиТн
ТнТн20
12
12
7 днів

24

36
3648
426
8153.3
Регенераторник
відпрацьованого масла
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
См
Ми
См
12
12
7 днів
427
8231.2
Ремонтувальник
гумових виробів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух з нагрудником
Рукавиці гумові
Окуляри захисні
Респіратор
пилогазозахисний
Ми З
Ми
Вн
Вн
О
12
12
6
чергові
до зносу

до зносу
428
9322
Ремонтувальник
респіраторів та
протигазів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух з нагрудником
Ми З
Ми
Ми
12
12
6
429
8143.2
Різальник паперу,
картону та целюлози
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Ми З
Ми


О
12
7 днів

24
до зносу

до зносу
до зносу
430
9133
Робітник виробничих
лазень
Халат бавовняний
Фартух
Чоботи гумові
Ми З
Вн
В
12
6
12
431
8290.2
Розподілювач робіт
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Взимку додатково:
Теплозахисний костюм
Чоботи утеплені
Ми З
Ми

Тн
Тн20
12
12

36
36
432
7415.2
Сатураторник
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Берет
Рукавиці комбіновані
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми

Ми

Тн
12
12
12
7 днів

36
433
8285.2
Складальник деталей
та виробів
Костюм бавовняний
Фартух
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Ми З
Ми
Ми


О
12
6
7 днів

24
до зносу

до зносу
434
7322.2
Склодув
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Нарукавники
Берет
Окуляри захисні


То
Ми
То, Тп
То

ЗПД


12
12
7 днів
6
12
до зносу
435
7233.2
Слюсар аварійно-
відновлювальних робіт
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В
Ми


ЗНТн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
436
7136.2
Слюсар з виготовлення
вузлів та деталей
технологічних
трубопроводів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
437
7233.2
Слюсар з експлуатації
та ремонту газового
устаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
В
Ми


ЗНТн
Тн


Тн20

В
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36


48

12
438
7241.1
Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електромеханіка)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Калоші діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми

Эн
Эн


ЗНТн
12
12
7 днів

чергові
чергові

24
до зносу

до зносу

36
439
7242.1
7311.1
Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електроніка)
Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(прецизійні прилади)
Костюм бавовняний
або
Халат бавовняний
Черевики шкіряні на
литій підошві
Рукавиці
комбіновані
Рукавиці
діелектричні
Калоші діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми З

Ми

Ми

Эн
Эн


ЗНТн
12

12

12

7 днів

чергові
чергові

24
до зносу

до зносу

36
440
7233.2


7232.1
Слюсар з
механоскладальних
робіт
Слюсар - складальник
двигунів
Костюм бавовняний
Напівчеревики
шкіряні
Рукавиці трикотажні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З

Ми
Ми
Ми


ЗН

Тн
Тн
12

12
15 днів
7 днів

24
до зносу

36
36
441
7231.2

7231.2
Слюсар з паливної
апаратури
Слюсар з ремонту
автомобілів
Костюм бавовняний
Фартух
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Нарукавники
хлорвінілові
Рукавиці комбіновані
Берет
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені
Нл
Нл
Нм
Нм

Нм
Нм
Тн
Тн

Тн30
12
6

12

6
7 днів
24

до зносу

36
36

48
442
7232.2
Слюсар з ремонту
агрегатів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми


ЗНТн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
443
7233.27233.2
Слюсар з ремонту та
обслуговування
перевантажувальних
машин
Слюсар з ремонту
дорожно-будівельних
машин та тракторів
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Мун100
В
Ми


ЗНТн
Тн
12

12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36
444
7233.2
Слюсар з ремонту та
обслуговування систем
вентиляції та
кондиціювання
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В
Ми


ЗНТн
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
445
7233.1
Слюсар з ремонту
устаткування
котельних та
пилопідготовчих
цехів
Костюм вогнезахисний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Тр
З
Мун100
В
Тр


ЗНТн
Тн
12
12
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36
446
7233.2


7233.1
Слюсар з ремонту
устаткування теплових
мереж
Слюсар з ремонту
парогазотурбінного
устаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Мун100
В
Ми

Тн
Тн
12
12
12
7 днів

24

до зносу

36
36
447
7233.2
Слюсар з такелажу й
вантажозахватних
пристроїв
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми


ЗН

Тн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів

24
до зносу

36
36


48

12
448
7214.2
Слюсар із збирання
металевих конструкцій
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
Ми


ЗН

Тн
12
12
7 днів

24
до зносу

36
449
7233.2

7233.2
Слюсар системи
випарного охолодження
Слюсар з експлуатації
та ремонту газового
устаткування
Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи шкіряні
Рукавиці брезентові
Вачеги
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
ТиТр
З
Мун100
Ми
ТиТр


ЗН
12
12
12
7 днів
2

24
до зносу

до зносу
450
7233.2
Слюсар
централізованої
мастильної станції
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Нм
Нм
Нм
12
12
7 днів

24
451
7241.2
Слюсар-електрик з
ремонту
електроустаткування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавиці
діелектричні
Плащ непромокальний
Окуляри захисні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми
Эн

Эн
Ву
ЗНТн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів
чергові

чергові
чергов.
до зносу

24

36
36


48

12
452
7241.1
Слюсар-
електромонтажник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
МиТн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів

24

36
36


48

12
453
7222.1
Слюсар-
інструментальник
Костюм бавовняний
Напівчеревики
шкіряні
Рукавиці трикотажні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
МиЗН

Тн
12
12
15 днів
7 днів


24
до зносу

36
454
7241.1
Слюсар-механік
електромеханічних
приладів та систем
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Під час роботи на
гарячих дільницях
додатково:
Костюм сукняний
Під час роботи в
хімічних цехах:
Костюм сукняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Черевики шкіряні МБС
замість черевиків
шкіряних
Ми З
Мун100
Ми


ЗНТиТр
К50
З


Нм
12
12
7 днів

24
до зносу12
12
12


12
455
7233.1
Слюсар-ремонтник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
термостійкі з
захисним металевим
носком
Чоботи кирзові або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Плащ непромокальний
Рукавиці комбіновані
або
Рукавиці брезентові
Рукавиці трикотажні
Окуляри захисні
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
Під час роботи на
гарячих дільницях
додатково:
Костюм сукняний
Білизна натільна
Рукавиці сукняні
Респіратор
газозахисний
Під час роботи в
хімічних цехах:
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Куртка утеплена
Штани утеплені
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Ми ЗМун200
Мун100
В

Вн
Ми

Ми
Ми
ЗНТиТр
З
ТиТр


К50
З
К20
К20

Тн
ТнТн30
96

12
6
12
15 днів

до зносу
15 днів
до зносу

24

до зносу12
12
12

до зносу
12
12
36
36

36
3648
456
7136.2
Слюсар-сантехнік
Костюм брезентовий
або
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Респіратор
газопилозахисний
Протигаз шланговий
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З

Ми З
З
В
Мун100
Ми
Вн


БКФ

Тн
Тн


Тн20

В


12
12
12
12
7 днів
1

до зносу
чергов.

36
36


48

12
457
8122.3
Сортувальник-
здавальник металу
Костюм бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні з
металевим захисним
носком
Фартух
Рукавиці брезентові
Нарукавники
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Щиток захисний
Вкладиші протишумові
Вачеги
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки


ТиТр


Мун200
Ми
Ми
Ми
Вн


НН

ТиТр

Тн
Тн


Тн20

В


6


12
6
7 днів
6
36

24
до зносу
до зносу
1

36
36


48

12
458
9322
Сортувальник-
складальник брухту та
відходів металу
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З


Мун200
Ми


ЗНТн
12


12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
459
7422.2
Столяр
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені
Ми З
Ми
Ми


ЗН

Тн
Тн
Тн20
12
12
7 днів

24
до зносу

36
36
48
460
7211.2
Стрижневик ручного
формування
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З
Ми
Ми


ЗНТн
Тн
12
12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
36
461
9152
Сторож
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
ВнТн
Тн


Тн30

В
12
12
7 днів
24

24

36
36


48

12
462
7215.2
Стропальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком
Рукавиці комбіновані
Напівплащ
непромокальний
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З


Мун200
Ми

Вн
Со


ЗНТн
Тн

Тн30
12


12
7 днів

24
3

24
до зносу36
36

48
463
8211.2
Стругальник
Костюм бавовняний
Фартух
Черевики шкіряні
Берет
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми

Ми
ЗНТн
12
9
12
12
7 днів
до зносу

24

36
464
4190
Табельник
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми

Тн
12
12

36
465
7215.2
Такелажник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи гумові
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
Тн
Тн
Тн30
В

В
12
12
7 днів

24


36
36
48
12

12
466
4131
Тальман
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні із
металевим захисним
носком
Рукавиці комбіновані
Напівплащ
непромокальний
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Ми З


Мун200
Ми

Вн
Со


ЗН

Тн
Тн
12


12
7 днів

24
6

24
до зносу

36
36
467
8123.2
8123.2
Терміст
Терміст на установках
СВЧ
Костюм бавовняний
Фартух
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Ми З
Тр
Ми
Тр


ЗП
12
6
12
7 днів

24
до зносу
468
7124.2
Тесляр
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці з
надолонниками із
вінілісшкіри
Плащ непромокальний
Берет
Каска захисна з
підшоломником
Протишумові
навушники
На роботах з
просочення деревини
антисептиками:
Костюм брезентовий
Рукавиці гумові
Наплічники
Під час установки
опалубки на
гідротехнічних
спорудах:
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи утеплені
Ми З
Ми
В


Ми
Вн
Ят
Ят
Ми


Вн

Тн
Тн
Тн20
12

12


2
36
12

24

до зносу12
2
6


12

36
36
36
469
3115
Технік-конструктор
(механіка)
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Мун100
МиТн
12
12
7 днів

24

36
470
3117
Технік-лаборант
(видобувна
промисловість,
металургія)
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці гумові
Фартух
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Вн
ВнТн
12
12
1
чергов.

24

36
471
8211.2
8211.2
8211.2
Токар
Токар-розточувальник
Токар-карусельник
На сухій обробці
деталей:
Костюм бавовняний з
пилозахисним
просоченням
Берет пилозахисний
Черевики шкіряні із
гладким верхом і
металевим носком
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
На обробці деталей з
рясним охолодженням
робочого інструменту
скипидаром, гасом,
маслом та іншими
поверхнево-активними
речовинами:
Костюм віскозно-
лавсановий
маслонафтоводозахис-
ний
Берет
Черевики шкіряні із
гладким верхом і
металевим носком
Окуляри захисні
Під час обробки
деталей з магнієвих
сплавів:
Костюм бавовняний
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Окуляри захисні
Під час
встановлення й
зняття
великогабаритних
деталей:
Рукавиці комбіновані
з надолонником із
спілка
Взимку додатково:
Куртка утеплена
ПнМун200
ЗН
Вп НмСм Мун200
ЗПМи

ТрТо

Ми
ЗНМи

Тн
12
12


12
до зносу

до зносу


12
12


12
до зносу12
12
12

12
до зносу1

36
472
8331.2
Тракторист
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові
утеплені або
Валянки
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
В

МиТн
Тн

Тн30
Тн30

В
12

12
6
7 днів

24

24
24

24
24

12
473
4223
Телеграфіст
Халат бавовняний
Тапочки
Ми З
Ми
12
12
474
8212.2
Формувальник
залізобетонних
виробів та
конструкцій
Костюм бавовняний
Фартух
Черевики шкіряні із
захисним металевим
носком
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми


Мун200
Ми


ЗНТн
12
6


12
7 днів

24
до зносу

до зносу

36
475
7211.2
Формувальник ручного
формування
Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Рукавиці трикотажні
Фартух
Берет
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час роботи з
контактом Петрова,
розчинами їдкого
натру, рідким склом
та милонафтом:
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Під час ручного
трамбування з
пневмоінструментом
додатково:
Черевики шкіряні із
захисним металевим
носком
Рукавиці
віброзахисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
Ми
ВнЗН


К20


Мун200

Мв

Тн
12
7 днів
1
6
12

24
до зносу

до зносу
до зносу12


12

1

36
476
7122.2
7122.2
Футерувальник-муляр
Футерувальник
(кислототривник)
Костюм бавовняний
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Ми
Ми
МиТн
Тн


Тн30

В
12
6
12
7 днів

24

36
36


чергові

12
477
4133
Черговий пульта
керування
Халат бавовняний
Черевики шкіряні або
тапки шкіряні
Рукавиці гумові
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З

Ми
ВнТн
12

12
чергові

24

36
478
8131.2
Чистильник димоходів,
лежаків та топок
Костюм пилозахисний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
пилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Пн
Мун100
Ми


ЗН
Тн
12
12
7 днів

24
до зносу
24
479
8121.2
Шлакувальник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Плащ водонепроникний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Під час роботи з
гарячим шлаком
додатково:
Костюм сукняний
Рукавиці брезентові
Капелюх повстяний
Валянки на гумовій
підошві або
Чоботи кирзові
утеплені
Ми З
Мун100
Ми
Вн


ЗНТнТиТр
Тр
Тн20
12
12
7 днів
24

24
до зносу

до зносу

3612
7 днів
1248
480
8112.2
Шламівник-басейник
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор
пилозахисний
На зовнішніх роботах
взимку додатково:
Куртка утеплена
Ми З
Ми
В
Ми


Тн
12
12
12
7 днів

24

до зносу


36
481
8122.3
Штабелювальник металу
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Ми З
Мун100
Ми
12
12
7 днів
482
7133.2
Штукатур
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці КСЩ
Рукавиці трикотажні
Берет
Окуляри захисні
Каска захисна з
підшоломником
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові
утеплені
Калоші гумові на
валянки
Ми З
Мун100
Ми
К20Щ20
Ми

ЗНТн
Тн


Тн20

В
12
12
7 днів
1
1
12
до зносу

24

36
36


48

12

Примітки:

1. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається рівнем перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до п'яти разів - 1 шт.; понад п'ять разів - 2 шт. в зміну.

2. Під час видобутку руди необхідно застосовувати спецодяг відповідно до ТУ У 00309335.029-2004 та з радіаційно стійкого матеріалу відповідно до ТУ У 25.1-00151644-159-2004, Рз - захисна властивість.

Начальник відділу
організації державного
нагляду у гірничодобувній
промисловості
та за вибуховими роботами
Держгірпромнагляду

Є.Захаренков