ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

10.11.2008 N 240

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2008 р.

за N 1136/15827

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ набирає чинності з 01.01.2009.

3. З набранням чинності наказом уважати таким, що не застосовується на території України, Розділ III "Шерстяная промышленность" Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой промышленности, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 13.09.79 N 394/II-9.

4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. протягом п'яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України
Заступник Міністра
промислової політики України
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Директор Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці
В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників текстильної
та легкої промисловості України
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
С.О.Сторчак
А.М.Пономаренко

С.Г.ГрищенкоМ.Болотських


Ю.І.ШульгаС.Нестеров


О.І.Єфіменко

О.А.Миколайчук


Л.В.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

10.11.2008 N 240

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2008 р.

за N 1136/15827

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації вовняного виробництва незалежно від форм власності та підпорядкування та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов'язані з переробкою вовни.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2005", затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375v0375609-05. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. Працівники підприємств вовняного виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств, затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 12.02.81 N 47/П-2.

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва

N
з/п
Код згідно зДК 003:200
Професійна назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших
засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властивостей,
марка ЗІЗ
Строк
носіння
в місяцях
1
2
3
4
5
6
ПРЯДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
1
8153.2
Апаратник
промивання
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
гумові
Чоботи гумові
Вн, З

Вн

Вн
В
12

12

3
6
2
8261.3
Вигрібальник пуху
та відходів
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
Тапочки

З
-
-
Ми, У

12
до зносу
до зносу
9
3
8264.3
Емульсувальник
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисніВн, Кк, З


Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50

Кк, Щ50
-12


3
6

3
до зносу
4
8264.2
Заготівник
хімічних розчинів
та фарб
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисніВн, Кк, З
В, Кк, Щ50

Кк, Щ50
-12
6

3
до зносу
5
8261.3
Змішувальник
волокна
При роботі
вручну:
Халат
бавовняний
Черевики
Респіратор
Рукавиці
комбінованіЗ
Ми, З
-

Ми12
12
до зносу

6
6
8261.2
Контролер
технологічного
процесу
(виробництво
пряжі)
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
7
7432.1
Контролер якості
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
8
8261.2
Оператор
крутильного
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
9
8261.3
Оператор
механізованого
подавання суміші
Халат
бавовняний
Тапочки
Респіратор

З
Ми, У
-

12
9
до зносу
10
8261.3
Обчісувальник
барабанів
Костюм
бавовняний
Тапочки
Окуляри захисні
Респіратор

З
Ми, У
-
-

12
9
до зносу
до зносу
11
8261.2
Оператор агрегата
оброблення
відходів
Халат
бавовняний
Тапочки
Окуляри захисні
Респіратор

З
Ми, У
-
-

12
9
до зносу
до зносу
12
8261.2
Оператор
мотального
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
13
8262.2
Оператор
стрічкового
устаткування
Халат
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики на
мікропористій
підошвіВн, З


Вн


Ми, См12


12


12
14
8139.3
Оператор
розпушувально-
щипальних машин
Халат
бавовняний
Тапочки
Респіратор

З
Ми, У
-

12
9
до зносу
15
8261.2
Оператор
рівничного
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
16
8261.2
Оператор
чесального
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
17
8261.2
Оператор
розпушувально-
тіпального
агрегата
Халат
бавовняний
Тапочки
Респіратор

З
Ми, У
-

12
9
до зносу
18
7431.2
Перевіряльник
веретен
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
19
7431.2
Перевіряльник
розводок
Костюм
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
20
8261.2
Прядильник
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
21
8261.3
Пресувальник
відходів
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Окуляри захисні
Черевики
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З

Ми
-
Ми, УТнв
Тнв
Ми, З

12

3
до зносу
936
36
12
22
8266.2
Різальник
матеріалів та
виробів (легка
промисловість)
Халат
бавовняний
Тапочки
Респіратор

З
Ми, У
-

12
9
до зносу
23
8261.3
Розправляч
Халат
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Напівчеревики
на
мікропористій
підошві
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Фартух
прогумований з
нагрудникомВн, ЗМи, З


Вн1212


12
24
8261.3
Розроблювач
відходів
Халат
бавовняний
Тапочки
Окуляри захисні
Респіратор

З
Ми, У
-
-

12
9
до зносу
до зносу
25
8261.2
Сортувальник
сировини та
волокна
Халат
бавовняний
Тапочки
Окуляри захисні
Респіратор

З
Ми, У
-
-

12
9
до зносу
до зносу
26
9322
Знімач виробів
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
27
9322
Тасьмовик
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
28
8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Під час
завантаження та
розвантаження
вовни:
Костюм
бавовняний
Плащ
Рукавиці
комбіновані
Черевики
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Вн

Ми, З
МиТнв
Тнв
Ми, З

12
черговий

3
1236
36
12
29
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Під час
завантаження та
розвантаження
вовни:
Костюм
бавовняний
Плащ
Рукавиці
комбіновані
Черевики
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Вн

Ми
Ми, УТнв
Тнв
Ми, З

12
черговий

3
1236
36
12
30
8261.2
Оператор
сукального
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
31
8286.2
Укладальник
виробів
Халат
бавовняний
Черевики

З
З, Ми

12
12
32
8261.2
Укладальник
сировини
Халат
бавовняний
Черевики

З
З, Ми

12
12
33
8264.2
Фарбувальник
(виробництво
текстилю)
Халат
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
РеспіраторВн, З


Вн, О
В

Вн, Оа
-
-12


6
12

3
до зносу
до зносу
34
8163.3
Чистильник
вентиляційних
установок
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З
-
-


Ми, См, У

Ми

12
до зносу
до зносу


12

3
35
8262.3
Чистильник
устаткування
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З
-
-


Ми, См, У

Ми

12
до зносу
до зносу


12

3
ТКАЦЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
36
7432.2
Заправник
текстильного
устаткування
Костюм
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
37
9322
Знімач сирової
тканини
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
38
7432.1
Контролер якості
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
39
7432.2
Килимарниця
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
40
8261.3
Насаджувач валів
Костюм
бавовняний
Черевики

З
Ми, У

12
12
41
8261.2
Оператор
снувального
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
42
8261.2
Оператор
шліхтувального
устаткування
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
ЧеревикиВн, Кк
Ми, У12
12
43
9321
Перемотувальник
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
44
7346.2
Травильник валів
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
гумові
Чоботи гумові
Окуляри захисні
РеспіраторКк


Кк

Кк
Кк
-
-12


12

2
6
до зносу
до зносу
45
7431.2
Пробиральник
(вовняне
виробництво)
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
46
8264.3
Проклеювач
При роботі в
килимовому
виробництві:
Халат
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Респіратор


Вн, З
В

Вн
-


12
6

3
до зносу
47
8261.3
Присукальник
основ
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
48
7332.2
Реставратор
тканин, гобеленів
та килимів
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
49
8261.2
Ставильник
(виробництво
текстилю)
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
50
8262.2
Ткач
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
51
8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Під час
завантаження та
розвантаження
вовни:
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавиці
комбіновані
Плащ
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У

Ми
ВнТнв
Тнв
Ми, З

12
9

3
черговий36
36
12
52
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Під час
завантаження та
розвантаження
вовни:
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавиці
комбіновані
Плащ
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У

Ми
ВнТнв
Тнв
Ми, З

12
12

3
черговий36
36
12
53
8112.2
Флотатор
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумовіВн, З


Вн
В

Вн12


6
12

3
54
8163.3
Чистильник
вентиляційних
установок
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З
-
-


Ми, См, У

Ти

12
до зносу
до зносу


12

3
55
8262.3
Чистильник
устаткування
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З
-
-


Ми, См, У

Ти

12
до зносу
до зносу


12

3
56
8264.2
Шліхтовар
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
гумові
Протигаз
Окуляри захисні
ЧеревикиКк, З


Кк

Вн
-
-
Ми, У12


3

3
до зносу
до зносу
9
ФАРБУВАЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
57
8153.2
Апаратник
промивання
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумовіЗ, Вн


Вн
В

Вн12


12
6

3
58
8264.3
Апаратник
термооброблення
тканини
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавиці
комбіновані

З
Ми, З

Ти

12
12

3
59
8265.2
Апретурник
Костюм
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
60
9411
Вагар
Халат
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики
При зважуванні
фарби
додатково:
Рукавички
гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З

Ми, З
Ми, У
Вп, ОаТнв
Тнв
Ми, З

12

3
9
336
36
12
61
8264.2
Варник апрету
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
ПротигазВн, З


Вп
В

Вн
-
-12


6
6

3
до зносу
до зносу
62
8264.3
Віджимач
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумовіВн, З


Вп
В

Вн, Он12


12
12

3
63
8264.1
Вибільник
(текстильне
виробництво)
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисніВн, З


Вп, Кк, Щ50
В

Вн, Оа
-12


12
6

3
до зносу
64
8131.2
Випалювач
матеріалів
Костюм
бавовняний з
вогнезахисним
просоченням
Окуляри захисніТо
-12
до зносу
65
8139.3
Готувач розчинів
та мас
Халат
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавички
гумові

З
В

Вн

12
6

4
66
7346.2
Гравер
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
гумові
Напівчеревики

З


Вп, Кк, Щ50

Кк, Щ50
Ми, У

12


12

3
9
67
8264.3
Декатирувальник
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Напівчеревики
на
мікропористій
підошвіВн, З


ВнМи, См12


612
68
8264.3
Заварник
Халат
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумовіВн, З


Вп, Кк, Щ50
В12


12
6
69
8264.2
Заготівник
хімічних розчинів
та фарб
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
ПротигазВн, Кк, Щ50


Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50

Ми, З, У
-
-12


12
6

3
до зносу
до зносу
70
8264.3
Каландрувальник
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Черевики на
мікропористій
підошвіВн, З


Ми, Ти12


12
71
8264.2
Карбонізаторник
(виробництво
вовни)
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисніКк, Щ50


Вп, Кк, Щ50
Кк, Щ50

Кк, Щ50
-9


12
2

2
до зносу
72
7432.1
Контролер якості
Халат
бавовняний
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавички
гумові

З


Ми, См

Вн

12


12

3
73
7346.2
Копіювальник
малюнків та карт
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми

12
9
74
8159.1
Лаборант
хімічного аналізу
Халат
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Напівчеревики
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
Респіратор

З, Оа


Вп, Кк, Щ50
Ми, У

Кк, Щ50
-
-

12


черговий
9

1
до зносу
до зносу
75
8290.2
Маркувальник
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
76
8264.3
Машиніст
ратинувальної
машини
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
77
7346.2
Набивальник
малюнків
Халат
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Тапочки

З


Вп
Ми, У

12


6
9
78
7346.2
Накатник малюнків
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
79
8264.3
Накатник тканини,
полотна
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
80
8262.2
Оператор
ворсувального
устаткування
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Напівчеревики
Під час
ворсування
мокрої тканини
додатково:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумовіВн, З
Ми, У


Вн
В12
9


6
6
81
8261.2
Оператор
стригального
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
82
7346.2
Ракліст
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Рукавички
гумові
ЧеревикиКк, Щ50

Вп, Кк, Щ50
Ми, У12

3
9
83
8261.3
Розправляч
Халат
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Напівчеревики
на
мікропористій
підошві
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Фартух
прогумований з
нагрудникомВн, ЗМи, См


Вп1212


12
84
7442.1
Сортувальник
виробів,
напівфабрикатів
та матеріалів
Халат
бавовняний
Черевики
Окуляри захисні
Респіратор
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У
-
-Тнв
Тнв
Ми, З

12
9
до зносу
до зносу
12


36
36
12
85
8262.2
Сукновал
Халат
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Черевики на
мікропористій
підошвіВн, З


Вн


Ми, См12


12


12
86
8264.2
Сушильник
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Тапочки
Рукавиці
комбіновані
|
З |12
Ми, У |9

Ми, З |3
87
8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Під час
завантаження та
розвантаження
вовни:
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавиці
комбіновані
Плащ
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У

Ми
ВнТнв
Тнв
Ми, З

12
9

3
черговий36
36
12
88
7215.2
Транспортувальник
(такелажні
роботи)
Під час
завантаження та
розвантаження
вовни:
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавиці
комбіновані
Плащ
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У

Ми
ВнТнв
Тнв
Ми, З

12
9

3
черговий36
36
12
89
8264.2
Фарбувальник
(виробництво
текстилю)
Халат
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисніВн, З


Вн, О
В

Вн, Оа
-12


6
12

3
до зносу
90
8286.2
Укладальник
виробів
Костюм
бавовняний
Фартух
Черевики на
мікропористій
підошві

З
З


Ми

12
6


12
91
8163.3
Чистильник
вентиляційних
установок
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З
-
-


Ми, См, У

Ми

12
до зносу
до зносу


12

3
92
8269.3
Чистильник
тканини, виробів
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
93
8262.3
Чистильник
устаткування
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З
-
-


Ми, См, У

Ми

12
до зносу
до зносу


12

3
94
7346.2
Шаблонник
Халат
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Напівчеревики

З


Вн, З
Ми, У

12


12
9
95
8263.2
Швачка
При зшиванні
мокрої тканини,
м'якої тари
з-під вовни:
Халат
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Тапочки
Рукавички

З


Вн, З
Ми, У
Вн

12


12
9
3
96
8269.3
Штампувальник
(текстильна
галантерея)
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
97
9322
Реставратор
готової продукції
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
98
8262.1
Помічник майстра
(ткацькі верстати
та в'язальні
машини)
Костюм
бавовняний
Напівчеревики

З
Ми, У

12
12
99
8269.1
Помічник майстра
(текстильні,
хутряні та
шкіряні вироби)
Костюм
бавовняний
Напівчеревики

З
Ми, У

12
12
100
7233.1
Слюсар-ремонтник
Костюм
бавовняний
Черевики
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена

З
Мп, Ми, Мун50Тн

12
1236

Допускається застосування у спеціальному одязі, окрім бавовняних, інших тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку.

Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній
сферіВ.С.Ткачов