ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

10.11.2008 N 239

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2008 р.

за N 1135/15826

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ набирає чинності з 01.01.2009.

3. З набранням чинності наказом уважати таким, що не застосовується на території України, Розділ VII "Трикотажная промышленность" Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой промышленности, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 13.09.79 N 394/II-9.

4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. протягом п'яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
промислової політики України
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників текстильної
та легкої промисловості України
Директор Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці
В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України
С.О.Сторчак


С.Г.ГрищенкоМ.Болотських


Л.В.Лосюк

О.А.Миколайчук


О.І.Єфіменко


Ю.І.ШульгаС.НестеровА.М.Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

10.11.2008 N 239

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2008 р.

за N 1135/15826

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації трикотажного виробництва незалежно від форм власності та підпорядкування та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов'язані з виготовленням трикотажу.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2005", затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375v0375609-05. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. Працівники підприємств трикотажного виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств, затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 12.02.81 N 47/П-2.

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової політики, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва

N
з/п
Код згідно зДК 003:200
Професійна
назва роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властивостей,
марка ЗІЗ
Строк
носіння в
місяцях
1
2
3
4
5
6
Підготовча дільниця
в'язального виробництва
1
9333
Вантажник
Костюм
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики

З

Ми, З
Ми, У

12

3
12
2
8264.2
Заготівник
хімічних
розчинів та
фарб
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
РеспіраторВн, Кк, З


Вн, Кк
В, Кк, Щ50

Кк, Щ50
-
-12


12
6

3
до зносу
до зносу
3
8261.3
Змішувальник
волокна
Комбінезон
бавовняний
Черевики

З
Ми, У

12
12
4
8262.3
Контролер
технологічного
процесу
(виробництво
тканин)
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
5
9322
Мотальник
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
6
8261.2
Оператор
мотального
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
7
8261.2
Оператор
обкручу -
вального
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
8
8261.2
Оператор
шліхтувального
устаткування
Костюм
бавовняний
з кислото-
захисним
просоченням
Черевики на
мікропористій
підошві
Вн, Кк


Ми, У
12


9
9
8261.3
Розроблювач
відходів
Халат
бавовняний
Черевики на
мікропористій
підошві
Окуляри
захисні
Респіратор

З


Ми, У

-
-

12


9

до зносу
до зносу
10
8333.3
Транспорту-
вальник
(обслуго-
вування
механізмів)
Костюм
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка
утеплена
Брюки
утеплені
Чоботи

З

Ми
Ми, У
Тнв

Тнв
Ми, З

12

3
9
36

36
12
11
8262.3
Чистильник
устаткування
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Черевики на
мікропористій
підошві
Окуляри
захисні
Респіратор

З


Ми, Сж

-
-

12


9

до зносу
до зносу
12
8264.2
Шліхтовар
Костюм
бавовняний
з кислото-
захисним
просоченням
Фартух
прогумований
з нагрудником
Рукавички
гумові
Протигаз
Окуляри
захисні
Вн, Кк


Вн, Кк

Вн, Кк
-

-
12


3

3
до зносу

до зносу
В'язальне виробництво
13
8224.2
Автоматник
в'язальних
автоматів
Напівкомбінезон
бавовняний
Сорочка
Тапочки

З
З
Ми, У

12
12
9
14
8269.2
Валяльник
Халат
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Чоботи гумові
Рукавички
гумовіВн, Кк
В, Кк

Вн, Кк12
12

1
15
8262.2
В'язальник
Напівкомбінезон
бавовняний
Сорочка
Тапочки

З
З
Ми, У

12
12
9
16
8262.2
В'язальниця
трикотажних
виробів
та полотна
Напівкомбінезон
бавовняний
Сорочка
Тапочки

З |12
З |12
Ми, У |9
17
7432.2
Заправник
текстильного
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
18
9322
Здавач готової
продукції
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
19
8262.2
Кетельник
Напівкомбінезон
бавовняний
Сорочка
Тапочки

З
З
Ми, У

12
12
9
20
8262.3
Контролер
технологічного
процесу
(виробництво
тканин)
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
21
7432.1
Контролер
якості
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
22
8261.2
Оператор
снувального
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
23
9322
Рихтувальник
голково-
платинних
виробів
Фартух
Нарукавники
Напівчеревики
З
Ми, З
Ми, У
12
12
9
24
7311.2
Сортувальник
виробів
сировини та
матеріалів
Халат
бавовняний
Тапочки
Окуляри
захисні
Респіратор
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка
утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У

-
-
Тнв
Тнв
Ми, З

12
9

до зносу
до зносу
36
36
12
25
8333.3
Транспорту-
вальник
(обслуго-
вування
механізмів)
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавиці
комбіновані
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З
Ми, У

МиТнв
Тнв
Ми, З

12
9

336
36
12
26
8163.3
Чистильник
вентиляційних
установок
Костюм
бавовняний
Окуляри
захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

З

-
-


В, Ми

МП, З

12

до зносу
до зносу


12

3
27
8269.3
Чистильник
тканини,
виробів
Костюм
бавовняний
Черевики
Окуляри захисні
Респіратор

З
Ми, У
-
-

12
9
до зносу
до зносу
28
8262.3
Чистильник
устаткування
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

З
-
-


В, Ми

Мп, З

12
до зносу
до зносу


12

3
Фарбувально-оздоблювальне виробництво
29
8265.2
Апретурник
Костюм
бавовняний
Тапочки
З

Ми, У
12

9
30
8264.2
Апаратник
апретування
Костюм
бавовняний
Тапочки
З

Ми, У
12

9
31
8264.2
Апаратник
мерсеризації
(виробництво
текстилю)
Халат
бавовняний з
кислото-
захисним
просоченням
Фартух
прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
Вп, Кк


Вн, Кк
В, Кк

Вн, Кк
-
12


12
6

2
до зносу
32
8264.3
Апаратник
термо-
оброблення
тканини
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавиці
комбіновані

З
Ми

Ми, З

12
12

3
33
9411
Вагар
Халат
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики
При зважуванні
фарбників
додатково:
Рукавички
гумові
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З

Ми, З
Ми, У
ВнТнв
Тнв
Ми, З

12

3
9
336
36
12
34
9333
Вантажник
Костюм
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З

Мп, З
З, МиТнв
Тнв
Ми, З

12

6
936
36
12
35
8264.2
Варник апрету
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
ПротигазВн, З


Вн, З
В

Вн
-
-12


6
6

3
до зносу
до зносу
36
8264.3
Віджимач
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумовіВн, З


Вн, О
В

Вн12


12
12

3
37
8264.1
Вибільник
(текстильне
виробництво)
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисніВн, З


Вп, Кк, Щ50
В

Вн, Оа
-12


12
6

3
до зносу
38
7346.2
Гравер
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
гумові
Напівчеревики

З


Вп, Кк, Щ50

Кк, Щ50
Ми, У

12


12

3
9
39
8264.2
Заготівник
хімічних
розчинів
та фарб
Костюм
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
ПротигазВн, Кк, Щ50


Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50

Ми, З, У
-
-12


12
6

3
до зносу
до зносу
40
8264.3
Каландру-
вальник
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Черевики на
мікропористій
підошвіВн, З


Ми, Ти12


12
41
7346.2
Копіювальник
малюнків
та карт
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
42
3471
Колорист
(художник)
Костюм
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
Чоботи гумові

З


Вп

Вн
-
В,Оа

12


6

3
до зносу
6
43
7432.2
Комплекту-
вальник
пряжі,
тканини й
виробів
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
44
8262.3
Контролер
техноло-
гічного
процесу
(виробництво
тканин)
Халат
бавовняний
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавички
гумові

З


Ми, См

Вн

12


12

З
45
7432.1
Контролер
якості
Халат
бавовняний
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавички
гумові

З


Ми, См

Вн

12


12

3
46
8159.1
Лаборант
хімічного
аналізу
Халат
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
Респіратор

З, Оа


Вп, Кк, Щ50
В, Кк, Щ50

Кк, Щ50
-
-

12


черговий
6

1
до зносу
до зносу
47
8290.2
Маркувальник
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
48
7346.2
Набивальник
малюнків
Халат
бавовняний
Фартух
прогумований з
нагрудником
Тапочки

З


Вп
Ми, У

12


6
9
49
7346.2
Накатник
малюнків
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
50
8262.2
Оператор
ворсувального
устаткування
Костюм
бавовняний з
водонепроникним
просоченням
Тапочки
Під час
ворсування
мокрої тканини
додатково:
Фартух
прогумований з
нагрудником
Чоботи гумовіВн, З
Ми, У


Вн
В12
9


6
6
51
8251.2
Оператор
друкарського
устаткування
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавички
гумові

О, З
Ми, О

Оа

12
9

3
52
8290.2
Оператор
електронно-
обчислювальних
та обчислю-
вальних
машин
Халат
бавовняний

З

12
53
8262.3
Оператор
прасувально-
сушильного
агрегата
Фартух
Тапочки
Рукавички
Тп100
Ми, У
Ти
12
9
3
54
8261.2
Оператор
стригального
устаткування
Комбінезон
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
55
8261.2
Оператор
сушильного
устаткування
Костюм
бавовняний
Тапочки
Рукавиці
комбіновані

З
Ми, У

Ми

12
9

3
56
8155.1
Оператор
технологічних
установок
Костюм
бавовняний
з кислото-
захисним
просоченням
Фартух
прогумований
з нагрудником
Рукавички
гумові
Окуляри
захисні
Чоботи гумові
Вн, Кк


Вп, Кк

Вн, Кк

-
В, Кк
12


6

3

до зносу
6
57
8223.2
Оператор
фарбувально-
сушильної
лінії та
агрегата
Халат
бавовняний
Фартух
прогумований
з нагрудником
Тапочки

З


Вн
Ми, У

12


6
9
58
8261.2
Полірувальник
(виробництво
текстилю)
Халат
бавовняний з
кислото-
захисним
просоченням
Тапочки
Респіратор|
Кк, З |12
Ми, У |9
- |до зносу
59
9133
Прасувальник
Фартух
Тапочки
Тп100
Ми, У
12
9
60
8261.3
Пресувальник
відходів
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Окуляри
захисні
Тапочки

З

Ми, З

-
Ми, У

12

3

до зносу
9
61
9322
Реставратор
готової
продукції
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
62
8286.2
Складальник
виробів
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
63
7442.1
Сортувальник
виробів,
напівфа-
брикатів
та матеріалів
Халат
бавовняний
Тапочки
Окуляри
захисні
Респіратор
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка
утеплена
Брюки
утеплені
Чоботи
кирзові

З
Ми, У

-
-
Тнв

Тнв

Ми, З

12
9

до зносу
до зносу


12

36

36

12
64
7432.2
Стригаль ворсу
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
65
8264.2
Сушильник
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Тапочки
Рукавиці
комбіновані

З
Ми, У

Ми, З

12
9

3
66
8333.3
Транспорту-
вальник
(обслуго-
вування
механізмів)
Костюм
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З

Ми
Ми, УТнв
Тнв
Ми, З

12

3
936
36
12
67
8286.2
Укладальник
виробів
Халат
бавовняний
Черевики

З
Ми, У

12
12
68
8264.2
Фарбувальник
(виробництво
текстилю)
Халат
бавовняний
з водоне-
проникним
просоченням
Фартух
прогумований
з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Окуляри
захисні
Вн, З


Вп, О
В, О

Вн, Оа

-
12


6
12

3

до зносу
69
8266.2
Формувальник
трикотажних
виробів
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
70
2452.2
Художник-
конструктор
(дизайнер)
Халат
бавовняний

З

12
71
8163.3
Чистильник
вентиляційних
установок
Костюм
бавовняний
Окуляри
захисні
Респіратор
На роботах
у вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З

-
-


В, Ми

Мп, З

12

до зносу
до зносу


12

3
72
8269.3
Чистильник
тканини,
виробів
Халат
бавовняний
Тапочки
Окуляри захисні
Респіратор

З
Ми, У
-
-

12
9
до зносу
до зносу
73
8262.3
Чистильник
устаткування
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З
-
-


В, Ми

Мп, З

12
до зносу
до зносу


12

3
74
7346.2
Шаблонник
Халат
бавовняний
Фартух
прогумований
з нагрудником
Тапочки

З

Вн, З

Ми, У

12

12

9
75
8262.3
Шліфувальник
полотна
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
Швейна дільниця
76
8266.2
Вирубник
деталей
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
77
7436.2
Комплекту-
вальник
матеріалів,
крою
та виробів
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
78
3119
Конфекціонер
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
79
7433.2
Кравець
Фартух з
нагрудником
Тапочки

З
Ми, У

12
9
80
8290.2
Оператор
електронно-
обчислю-
вальних та
обчислю-
вальних машин
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
81
8266.2
Оператор
розкрійного
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
82
8263.2
Оператор
швацького
устаткування
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
83
9322
Приймальник
матеріалів,
напівфа-
брикатів
та готових
виробів (легка
промисловість)
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
84
9322
Реставратор
готової
продукції
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
85
7435.2
Розкрійник
Халат
бавовняний
Тапочки

З
Ми, У

12
9
86
8264.3
Апаратник
термо-
оброблення
тканини
Костюм
бавовняний
Черевики
Рукавиці
комбіновані

З
Ми

Ми, З

12
12

3
87
8333.3
Транспорту-
вальник
(обслуго-
вування
механізмів)
Костюм
бавовняний
Рукавиці
комбіновані
Черевики
На зовнішніх
роботах узимку
додатково:
Куртка
утеплена
Брюки утеплені
Чоботи

З

Ми
Ми, У
Тнв
Тнв
Ми, З

12

3
9
36
36
12
88
8163.3
Чистильник
вентиляційних
установок
Костюм
бавовняний
Окуляри
захисні
Респіратор
На роботах
у вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З

-
-


В, Ми

Мп, З

12

до зносу
до зносу


12

3
89
8269.3
Чистильник
тканини,
виробів
Халат
бавовняний
Тапочки
(взуття
профілактичне)
Окуляри
захисні
Респіратор

З


Ми, У

-
-

12


9

до зносу
до зносу
90
8262.3
Чистильник
устаткування
(виробництво
текстилю)
Костюм
бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На роботах у
вологому
середовищі
додатково:
Черевики на
мікропористій
підошві
Рукавиці
комбіновані

Пм, О, З
-
-


В, Ми

Мп, З

12
до зносу
до зносу


12

3
91
8263.2
Швачка
Халат
бавовняний
Фартух з
нагрудником
Тапочки

З

З
Ми, У

12

12
9
Загальні професії трикотажного виробництва
92
8262.1
Помічник
майстра
(ткацькі
верстати
та в'язальні
машини)
Костюм
бавовняний
Черевики

З
Ми, У

12
9
93
8264.1
Помічник
майстра
(вибілювання,
фарбування
та чищення)
Костюм
бавовняний
Черевики

З
Ми, У

12
9

Допускається застосування у спеціальному одязі, окрім бавовняних, інших тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку.

Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері


В.С.Ткачов