ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду
27.03.2007  № 62

Таблиця 7.6.

Схеми гальмівних систем
Характеристика гальмівної системи
Співвідношення зусиль у гальмівній системі
1
2
3

Через одну опору
(карабін)
При значенні a
від 0° до 30°:
Р2 = 0,5 Р1
Р2+Р1 = Pк= 1,5 Р1

Через
дві опори (два карабіни)
При значенні a1 і
a 2 від 0° до30°:
Р2 = 0,25 Р1
Рк2 = 0,75 Р1
Pк1 = 1,5 Р1

Через дві опори (два карабіни) і пристрій для спуску по канату
Sq = 360°-420°
При значеннях a
від 0° до 30° і
b від 60° до 120° :
P2 =(0,l-0,12) P1
Рк1 = 1,5 Р1
Pк2 = (0,6-0,62) P1
                 vРк
Через опору (карабін) і пристрій для спуску по канату «вісімка»
Sq = 360-420°
При значеннях b від 60° до 120°:
Р2  = (0,l-0,l2) Р1
Рк = 1,5 Р1

    Де Р1 -зусилля на працівнику, якого тримає страхувальник (зусилля ривка);
         Р2 -зусилля, що діє на страхувальника;
         Рк , Рк1,  Рк2 – зусилля, що діють на опори (карабіни);
                 Sq - сумарний кут охоплення страхувальним канатом опор (карабінів) і пристрою для  спуску по канату