ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду
27.03.2007  № 62

Таблиця 7.3

Тип блокування опор, формула розрахунку навантаження
кут a°
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180

V-подібна схема блокування,
F1=F/(2cos a/2)
50
50
52
54
58
63
71
82
100
131
193
383
1146
Трикутна схема блокування,
F1=F/(2 sin(р/4-a/4))
71
75
82
90
100
113
131
156
193
256
383
764
2292