ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду
27.03.2007  № 62Таблиця 7.2

з/п
Графічне зображення кріплення
Характе-ристика кріплення
Сила, що діє на опору (F) залежно від кута розташування петлі стосовно вертикальної площини (кута b), та відхилення навантаження (P1) від вертикальної площини (кута a)
1
2
3
4
1

На двох
опорах
і загаль-
ній петлі
b
600
450
300
a
00
500
00
400
00
300
F2/P1
1,5
1,3
1,05
1,06
0,82
0,93
F1/P1
1,5
0,66
1,05
0,63
0,82
0,61
2

На двох опорах
і двох самостій-
них петлях

600
450
300
00
1,0
0,75
0,58
150
1,12
0,87
0,82
300
1,15
0,99
1,0
У таблиці зазначена величина F2/ P1 (F1/ P1), що впливає на опору, при різних кутах a і b
3

                    в~язка петлі
На двох опорах
і одній замкнутій
петлі

Для b =30-45°
Незалежно від кута a, маємо:
F1=F2=(0,6-0,7) P1
4
Вузол, що зв'язує кінці шнура в петлю
На трьох опорах і одній замкнутій петлі
b
450
300
a
00
150
00
100
F1/P1
0,29
0
0,33
0
F2/P1
0,58
0,45
0,44
0,47
F3/P1
0,29
0,63
0,33
0,62
5

             в'язання петлі

На трьох опорах
і трьох самостій-них
петлях
При b = 30-45°
незалежно від кута a маємо:
F1=F2=F3=(0,36-0,42) P1
де P1 – величина навантаження на опорному (страхувальному) канаті;
F1; F2; F3 – сили, що діють на опори