ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

26.03.2007 N 59

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2007 р.

за N 540/13807

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 16401640-2006-п, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ набирає чинності з 01.07.2007.

3. У назві наказу Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.98 N 115 "Про затвердження Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво)", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 446/2886, та по тексту слово "кондитерське" у відповідних відмінках виключити.

3.1. Розділ 5 "Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в кондитерському виробництві" та слово "кондитерське" у відповідних відмінках з Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво), затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.98 N 115 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 446/2886, виключити.

4. Відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері (Ткачов В.С.) у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В.В.) внести Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду забезпечити систематичний контроль за дотриманням Норм.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду
ПОГОДЖЕНО:
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Заступник Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
Заступник Міністра України
з надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
Заступник Міністра
аграрної політики України
Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України
Голова Профспілки працівників
агропромислового комплексу України
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
С.Сторчак
Ю.МельниковС.Т.ЧерепковВ.Романченко

В.К.Моцний


С.П.Бережнов

В.Чепур

М.Солдатенко

О.А.Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України

з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого

нагляду

26.03.2007 N 59

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2007 р.

за N 540/13807

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"2694-12.

1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв (незалежно від форм власності та підпорядкування) та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують роботи, пов'язані з виробництвом кондитерської, хлібопекарної та макаронної продукції.

1.3. Норми застосовуються працівниками, зайнятими на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375v0375609-05. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація).

1.4. Працівники підприємств, установ, організацій кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або уповноважений ним орган (роботодавець) зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинного законодавства.

1.6. Враховуючи умови праці та особливості кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва, працівникам видаються за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний тепловий стан працівників і сприяють збереженню їх працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.

1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

N
з/п
Код
згідно з
класифікатором
професій(ДК 003-2005
Професійна
назва
роботи
Найменування
спецодягу,
спецвзуття та
інших засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
властивостей
ЗІЗ
(тип, марка)
Строк
носіння,
(міс.)
При-
міт-
ки
1
2
3
4
5
6
7

2.1. КОНДИТЕРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Виробництво карамелі, ірису та драже

1.
8274.2
Виробник
таблеток
Фартух
Респіратор
З, Ми
протипиловий
6
до зносу

2.
8274.2
Глянцювальник
карамелі та драже
Фартух
Респіратор
З, Ми
протипиловий
6
до зносу

3.
8274.2
Дражувальник
Фартух
Респіратор
Вкладиші протишумові
"Беруши"
З, Ми
протипиловий
6
до зносу
до зносу

4.
8274.2
Карамельник
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавиці комбіновані
Рукавички трикотажні*
Нарукавники *
Респіратор*
Вкладиші протишумові
"Беруши"**

З, Ти
Ти
Ми
Ву, Ми
протипиловий

6
чергові
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

Шоколадне виробництво

5.
8274.2
Глазурувальник
Фартух із
нагрудником
Вн, Щ 20
6

6.
8274.2
Машиніст
шоколадообробних машин
Костюм або
халат
Фартух
прогумований
Рукавиці
комбіновані
Головний
убір(1)
Тапочки або
туфлі
Навушники
протишумові або
вкладиші
протишумові
"Беруши"
Під час роботи
у неопалюваних
приміщеннях,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття
утеплене(2)
З, Ми

З, Вн

Ми, Вн


З
З, См
З, См

Тн


Тн 20
6

6

до зносу


4
4
12
до зносу
36


24

7.
8274.2
Оператор лінії
приготування
шоколадної маси
Костюм або
халат
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Тапочки або
туфлі
Вкладиші
протишумові
"Беруши"**
Респіратор*
З, Ми

Ми
З

З, См
З, Смпротипиловий
6

чергові
4

4
12


до зносу
до зносу

8.
8277.2
Пресувальник-віджимач
харчової продукції
(перероблення чаю, кави,
какао та
шоколаду)
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавиці
комбіновані


Ти
Ти


6
чергові

9.
8277.2
Пресувальник-формувальник
харчової продукції
(перероблення чаю, кави,
какао та
шоколаду)
Костюм або
халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Тапочки або
туфлі
З, МиЗ, Ми
Ми

З, См
З, См
66
чергові

4
12

10.
7412.2
Цукерник
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавички
трикотажні*
Під час
приготування
помадної
маси для
формування
відливанням,
додатково:
Фартух
прогумований
При формуванні
корпусів,
додатково:
Респіратор
При варінні
цукерок
"Грильяж", при
темперуванні
цукеркових мас,
додатково:
Рукавиці
комбіновані
Респіратор

Вн, Щ 20

Ми


протипиловий

Вн, Щ 20
протипиловийМи, Ти
протипиловий

6

до зносу


до зносу

6
до зносучергові
до зносу

11.
7412.2
Шоколадник
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавички
трикотажні*
Вкладиші
протишумові
"Беруши"**

Вн, Щ 20

Ми

6

до зносу
до зносу

Виробництво пастили, зефіру, мармеладу та халви

12.
7412.2
Готувач білкових мас
Костюм або
халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Рукавички
гумові*
Калоші гумові
або чоботи
З, Ми

Ву, Щ 20Вн, Щ 20

В
6

6до зносу

чергові

13.
7412.2
Мармеладник-пастильник
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавички
трикотажні
Рукавички
гумові*
При відливанні
формового
мармеладу,
додатково:
Вкладиші
протишумові
"Беруши"
При
безлотковому
розливі пастили
додатково:
Респіратор
Чоботи гумові

Ву, Щ 20

Ми

Вн, Щ 20

В


газопилозахисний

6

до зносу

до зносу

чергові

до зносу
до зносу

14.
7412.2
Халвомісильник
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавиці
комбіновані

Ву, Щ 20

Нж, Ти

6

до зносу

Виробництво борошняних виробів

15.
8274.2
Бісквітник
Костюм пекаря
або халат
Рукавички
трикотажні
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
З, Ми

Ми

Ву, Щ 20
4

до зносу

6

16.
8272.3
Вафельник
(кондитерське
виробництво)
Костюм пекаря
або халат
Рукавички
трикотажні або
напальники із
спілка
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
З, Ми

МиВу, Щ 20
4

до зносу6

17.
7412.2
Кондитер
Рукавички
трикотажні
Респіратор*
При замиванні
інвентарю,
додатково:
Фартух
прогумований
Рукавички
гумові
Окуляри захисні
Крем захисний
для рук
Під час
приготування
кремів,
додатково:
Вкладиші
протишумові
"Беруши"
См, Мп

протипиловийВн, Щ 20

Вн, Щ 20

закриті
до зносу

до зносу6

до зносу

до зносу
до зносу

Виробництво жувальної гумки

18.
8274.2
Оператор лінії
для виробництва
жувальної гумки
Фартух
Рукавички
Головний убір
Черевики
Респіратор
З, Ти
Мп
З
З, См
протипиловий
6
до зносу
4
12
до зносу

Виробництво молочної кислоти

19.
8221.2
Апаратник
варіння
живильного
середовища
Костюм сукняний
Фартух з
просоченням із
нагрудником
Рукавички
Рукавички
гумові
Головний убір
Черевики
К 50

К 50

Ти

К 50, Вн
З
З, Ти, См
12

6

до зносу

до зносу
4
12

20.
8154.1
Апаратник
сульфування
Костюм сукняний
Фартух з
просоченням із
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички
гумові
Берет сукняний
Окуляри захисні
Респіратор*
Крем захисний
К 50

К 50

В, К 20, Щ 20

К 50, Щ 20
З
закриті
протипиловий
12

6

9

до зносу
6
до зносу
до зносу

21.
8221.2
Апаратник
ферментації
препаратів
біосинтезу
Костюм сукняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Рукавиці
комбіновані
Берет сукняний
Черевики
Респіратор
К 50

К 50К 50
З
В, См
газопилозахисний
12

6до зносу
6
12
до зносу

Загальні професії у кондитерському виробництві

22.
8274.2
Апаратник
приготування
інвертного сиропу
Костюм або
халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
Головний убір
Окуляри захисні
Черевики
Крем захисний
З, Ми

Ву, Щ 20Вн
З
закриті
З, См
6

6чергові
4
до зносу
12

23.
8274.2
Варник харчової
сировини та
продуктів
(кондитерське
виробництво)
Костюм пекаря
або халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Фартух із
нагрудником
прогумований
Головний убір
Вкладиші
протишумові
"Беруши"*
Черевики або
тапочки
Рукавиці
комбіновані або
рукавички
Чоботи гумові
або калоші
Під час
завантаження
сипких
компонентів,
додатково:
Респіратор*
З, Ти

З, Ми
Ву, Щ 20
ЗМп, См
З, См

Ми, Вн

В


протипиловий
4

6
6
4


до зносу
12
4

до зносу

12


до зносу

24.
8275.3
Машиніст
протиральних машин
Костюм або
халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Головний убір
Тапочки або
туфлі
Рукавички
гумові
Чоботи гумові
З, Ми

Ву, Щ 20З
З, См
З, См

Ву, Щ 20
В
6

64
4
12

до зносу
чергові

25.
8274.3
Машиніст
збивальних машин
Костюм або
халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Головний убір
Тапочки або
туфлі
З, Ми

Ву, Щ 20


З
З, См
З, См
6

6


4
4
12

26.
8274.2
Машиніст
формувально-
закручувального
напівавтомата
Костюм або
халат
Рукавички*
Вкладиші
протишумові
"Беруши"**
З, Ми

Ми
6

до зносу


до зносу

27.
7441.2
Меланжист
Костюм або
халат
Головний убір
Фартух
прогумований
Черевики
Чоботи гумові
Під час роботи
в неопалюваних
приміщеннях
узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми

З

З, Вн
З, См
ВТн
Тн 20
6

4

6
12
чергові36
24

28.
8275.2
Обжарювальник
харчових продуктів
(перероблення
овочів, олієнасіння та
горіхів)
Костюм або
халат
Фартух
Черевики або
калоші
Рукавиці
комбіновані або
рукавички
трикотажні
Рукавички
гумові*
Окуляри
захисні*
Респіратор*
З, Ми

З, Ми

З, См
Тп 100


Тп 100
Вн


закриті
газопилозахисний
6

6

12
до зносу


до зносу
до зносу


до зносу
до зносу

29.
9322
Обсипальник
кондитерських
виробів
Костюм або
халат
Респіратор
З, Пм

протипиловий
6

до зносу

30.
8290.2
Оформлювач готової
продукції
Костюм або
халат
Рукавички
трикотажні
Фартух
маслозахисний *
З, Ми


Ми
Нж
6


до зносу
6

31.
8277.3
Різальник харчової
продукції
Костюм або
халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавиці
комбіновані
З, Ми

Вн, Щ 20


Ми
6

6


до зносу

2.2. Хлібопекарне та макаронне виробництва

32.
7412.2
Дріжджовик
Костюм пекаря
Головний убір
Тапочки
Чоботи гумові*
Рукавички
гумові*
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований*
З, Ми
З
З, См
В
Вн, Щ 20

Вн, Щ 20
4
4
4
12
чергові

6

33.
8274.3
Машиніст машин для
чищення та
змазування листів
Костюм
бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Головний убір
Тапочки
Рукавички
трикотажні
З, Ми


Ми, Нж


З
З, См
Ми, Нж
6


6


4
4
до зносу

34.
8274.3
Машиніст
нанизувальних
машин
Костюм
бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавички
трикотажні
З, Ми


Ми, Вн


Мп
6


6


до зносу

35.
8274.2
Машиніст
тістообробних
машин
Фартух
З, Ми
6

36.
8274.3
Машиніст
обшпарювального
агрегату
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Черевики
Рукавиці
комбіновані

Вн


З,В
Ти

6


12
до зносу

37.
8274.2
Машиніст поточної
лінії
формування хлібних
виробів
Костюм
бавовняний
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Головний убір
Тапочки
З, Ми


З, Ми

З
З, См
6


6

4
4

38.
8274.2
Оператор
потоково-автоматичної
лінії
Костюм
бавовняний
Головний убір
Рукавички
бавовняні
Тапочки
З, Ми

З
Ми

З, См
6

4
до зносу

4

39.
8274.2
Пекар
комплексно-
механізованої
лінії
Костюм пекаря
Фартух
бавовняний
Головний убір
Тапочки
З, Ти
З, Ти

З
З, См
4
6

4
4

40.
8274.2
Пекар-майстер
Рукавички
пекарські
При переміщенні
по вулиці
узимку,
додатково:
Куртка на
утеплювальній
прокладці
Тп 400

Тн
до зносу

чергова

41.
8159.2
Полімеризаторник
металевих форм
та листів
Фартух
прогумований
Рукавички
гумові
Черевики
шкіряні
Ву, Щ20

Ву, Щ20

Мун 15,
См
6

до зносу

12

42.
8274.2
Пресувальник
напівфабрикату
макаронних виробів
Рукавички
бавовняні
Ми
до зносу

43.
8274.2
Сушильник
довготрубчастих
макаронів
Фартух
бавовняний
Рукавички
бавовняні
З, Ми

Ми
6

до зносу

44.
7412.2
Тістороб
Фартух
З, Вн
6

45.
9322
Укладальник
хлібобулочних
виробів
Рукавички
Ми,
Тп 100
до зносу

46.
7412.2
Формувальник тіста
Фартух
З, Ми
6

2.3. Загальні професії для кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв

47.
9411

9322
Вагар,

Вагар-обліковець
Костюм або халат
Рукавиці комбіновані
Рукавички трикотажні
або нейлонові (для
вагаря-обліковця)
Головний убір
Тапочки
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Штани з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
Ми

Ми

З
З, См


Тн


Тн
Тн 20
6
до зносу

до зносу

4
4


36


36
24

48.
7412.2
Вальцювальник
сировини та
напівфабрикатів
Костюм або халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Черевики юхтові або
калоші
Рукавички комбіновані
Рукавички гумові*
Респіратор*
Окуляри захисні**
Вкладиші протишумові
"Беруши"**
З, Ми

Вн, Щ 20


З, В

Ми
Вн, Щ 20
протипиловий
закриті
6

6


12

до зносу
до зносу
до зносу


до зносу

49.
8275.2
Варник сиропів,
соків та екстрактів
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Чоботи гумові або
калоші
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні

Ву, Щ 20

В

Ми
Ву, Щ 20
закриті

6

чергові

до зносу
чергові
до зносу

50.
7412.2
Готувач сумішей
(хлібопекарне та
кондитерське
виробництво)
Костюм або халат
Фартух бавовняний
Головний убір
Тапочки
Під час роботи із
сипкими
продуктами, додатково:
Респіратор*
Під час роботи із
рідкими
продуктами, додатково:
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
З, Ми
З, Ми
З
З, Смпротипиловий


Вн
6
6
4
4до зносу


6

51.
9322
Готувач харчової
сировини та
матеріалів
Костюм або халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
водонепроникний
Рукавички трикотажні
Рукавички гумові
Нарукавники*
Головний убір
Черевики
Калоші гумові*
Вкладиші протишумові
"Беруши"*
Респіратор*
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми

Ву, Щ 20


Ми
Вн, Щ 20
З
З
Мп, См
В


протипиловий

Тн
Тн 20
4

6


до зносу
чергові
до зносу
4
12
чергові

до зносу
до зносу

36
24

52.
9322
Дозувальник
харчової продукції
При дозуванні,
розливанні та
змішуванні харчових
продуктів:
Халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Чоботи гумові або
калоші
Рукавички трикотажні
Окуляри захисні*
Респіратор*


З, Ми

Ву, Щ 20
В, Щ 20
Ми
закриті
протипиловий


6

6
12
до зносу
до зносу
до зносу

53.
8273.3
Завантажувач-вивантажувач
харчової продукції
Костюм або халат
Фартух синтетичний або
прогумований
Головний убір
Черевики
Калоші
Рукавиці комбіновані
Рукавички з напиленням*
Окуляри захисні*
Респіратор*
Навушники протишумові
або
вкладиші протишумові
"Беруши"**
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Штани з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми

Вн, Щ 20
З
Пв, Пн
В
Ми
Ми, Щ 20
закриті
протипиловий


Тн


Тн
Тн 20
6

черговий
6
12
12
до зносу
до зносу
до зносу
до зносудо зносу


24


24
24

54.
1226.2

9411
Завідувач складу
готової продукції
Комірник
Фартух
Рукавиці комбіновані
або
рукавички*
Жилет утеплений
Крем для рук
Під час роботи в
холодильних
камерах і
морозильниках:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Штани з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки
Під час роботи на
паточній
станції, додатково:
Черевики

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Штани з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки
З

Ми
Тн
Тн

Тн


Тн 20

Тн 20
ВЗ, См

Тн


Тн
Тн 20
Тн 20
В
6

до зносу
36
36

36


24

48
1212

36


36
24
48
12

55.
8143.2
Закрійник картону
та інших матеріалів
Костюм або халат
Фартух
Головний убір
Рукавички бавовняні або
трикотажні
Тапочки

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
Ми
З

Ми
З, См


Тн
Тн 20
6
6
4

до зносу
4


36
24

56.
2149.2
Інженер-технолог
Тапочки
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
З, См
Тн
6
36

57.
2149.2
Інженер з якості
Тапочки
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
З, См
Тн
6
36

58.
8290.3
Клеїльник паперу,
картону й виробів з них
Костюм або халат
Фартух з нагрудником
Головний убір
Рукавички
Тапочки
З, Мп
З, Мп
З
Ми
З, См
6
6
4
до зносу
4

59.
8274.2
Контролер харчової
продукції (хлібопекарне
та кондитерське
виробництва)
Фартух
Рукавички трикотажні*
Жилет утеплений

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
Ти
Тн


Тн
Тн 20
6
до зносу
36


36
24

60.
8229.2
Лаборант
хіміко-бактеріологічного
аналізу
Костюм або халат
Тапочки

Під час роботи з силь-
нодіючими речовинами
і кислотами, додатково:
Рукавички гумові
Фартух гумовий
Окуляри захисні
Респіратор
Черевики шкіряні
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
З, Ми
З, См
Кк
Кк
закриті
газопилозахисний
З, К 50
Тн
6
4
до зносу
6
чергові
черговий
12
36

61.
8333.2
Ліфтер
Костюм або халат
Рукавички діелектричні

Під час обслуговування
ліфта
холодильника,
додатково:
Рукавички теплі
Рукавички гумові
Під час обслуговування
ліфтів у відділеннях
розмелювання
какао-макухи,
цукру-піску і
вуглекислого амонію,
додатково:
Респіратор
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Штани з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки
З, Ми
Эн

Тн
Вн


газопилозахисний
Тн

Тн
Тн 20

Тн 20
В
6
чергові

6
до зносу


до зносу
36

36
24

48
12

62.
8275.2
Машиніст
дробильних
установок (харчова
промисловість)
Костюм або халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Головний убір
Черевики
Рукавиці комбіновані
Респіратор
Вкладиші протишумові
"Беруши"*
З, Ми

Пн

З
З, Пн, Пв
Ми
протипиловий
6

6

6
12
чергові
до зносу

до зносу

63.
8290.2
Машиніст
пакувальної
машини
Костюм або халат
Фартух
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові*
Тапочки
Навушники або вкладиші
протишумові "Беруши"**
З, Ми
Ми
Ми
Вн
З, См
6
6
до зносу
до зносу
4

до зносу

64.
8152.2
Машиніст мийних машин
Костюм або халат
Фартух з нагрудником
прогумований
Головний убір
Рукавички гумові
(прогумовані)
Рукавички трикотажні
Тапочки
Чоботи гумові або
калоші
Вкладиші протишумові
"Беруши"**
Крем захисний*
Під час приготування
дезрозчинів, додатково:
Окуляри захисні
Респіратор
З, Ми

Вн, Щ 20
З

Вн
Ми
З, См
В


закриті
газопилозахисний
4

6
4

до зносу
до зносу
4
чергові


до зносудо зносу
до зносу

65.
8252.2
Машиніст різальних машин
Костюм або халат
Рукавиці або рукавички
трикотажні
Головний убір
Черевики
Вкладиші протишумові
"Беруши"**
Респіратор*
З, Ми

Ми
З
З, Мп


протипиловий
6

до зносу
4
12

до зносу
до зносу

66.
8273.2
Машиніст
розмельного
устаткування
Костюм або халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Головний убір
Черевики або калоші
Рукавиці комбіновані
Рукавички з напиленням
або
рукавички гумові*
Окуляри захисні*
Респіратор
Вкладиші протишумові
"Беруши"**
З, Ми

Ву, Щ 20

З
З, Пн, Пв
Ми


Ву, Щ 20
закриті
протипиловий
6

6

6
12
до зносу


до зносу
до зносу
до зносу

до зносу

67.
8290.2
Машиніст
розфасувально-пакувальних
машин
Костюм або халат
Рукавички віскозні,
поліетиленові,
нейлонові, трикотажні*
Рукавички гумові*
Вкладиші протишумові
"Беруши"**
Жилет утеплений
З, Ми

Ми

Вн


Тн
6

до зносу

до зносу

до зносу
36

68.
8274.2
Машиніст
тістомісильних
машин
Костюм або халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Головний убір
Тапочки
З, Ти

Вн, Щ 20

З
З, См
4

6

4
4

69.
9132
Мийник посуду
Костюм або халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
прогумований
Головний убір
Тапочки
Чоботи гумові або
калоші
Рукавички гумові
Рукавички трикотажні
Крем захисний
Під час приготування
дезрозчинів, додатково:
Окуляри захисні
Респіратор
З, Ми

Вн, Щ 20


З
З, См
В, Щ 20

Вн
Мизакриті
газопилозахисний
6

6


4
4
чергові

до зносу
до зносудо зносу
до зносу

70.
7223.1
Налагоджувальник
устаткування у
виробництві
харчової продукції
Костюм або халат
Черевики
Рукавиці комбіновані
або з
напиленням
Окуляри захисні
Респіратор
Головний убір
Вкладиші протишумові
"Беруши"*
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
З, См

Ми

відкриті
протипиловий
З

З


Тн
Тн 20
6
12

до зносу

до зносу
до зносу
6

6


36
24

71.
8269.3
Обліковець міри
та виробів
Костюм або халат
Головний убір
Респіратор або
ватно-марлева пов'язка*
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
З
протипиловий


Тн
Тн 20
6
4
до зносу
до зносу

36
24

72.
8278.3
Оброблювач
технологічних
місткостей і тари
Комбінезон
Фартух прогумований із
суцільнокрійним
нагрудником
Чоботи
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички
кислотно-лугостійкі
Респіратор*
Протигаз шланговий*
Окуляри або маска
захисна*
Каска*
Підшоломник
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Ми, Ву, Щ 20


Вн, Щ 20
В, Щ 20
Вн
Ми

К 20, Щ 20
газопилозахисний

закритіТн
6


6
12
до зносу
до зносу

до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

до зносу
до зносу
36

73.
8274.2
Оператор (кочегар)
виробничих печей
Костюм або халат
Рукавиці комбіновані
Рукавички бавовняні*
Нарукавники*
Черевики*
З, Ми
Ти
Ти
З
З, Ми
6
до зносу
до зносу
до зносу
12

74.
8274.1
Оператор лінії у
виробництві
харчової продукції
(хлібопекарно-макаронне
та кондитерське
виробництва)
Костюм або халат
Рукавиці комбіновані
Рукавички трикотажні*
Фартух бавовняний із
суцільнокрійним
нагрудником або фартух
синтетичний із
нагрудником або фартух
із нагрудником
прогумований*
Головний убір
Тапочки
Респіратор*
Вкладиші протишумові
"Беруши"**
Окуляри захисні*
Під час замивання на
дільниці
відливки, додатково:
Рукавиці комбіновані
Щиток для захисту
обличчя
Черевики
Під час обробки
технологічних ємкостей
і тари, додатково:
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Під час роботи на
гарячих дільницях,
додатково:
Рукавички із шкіряними
вставками
Під час миття
обладнання із
застосуванням кислот і
лугів:
Костюм хімзахисний
Чоботи гумові
Протигаз
Окуляри або маска
захисна
Рукавички
кислото-лугостійкі
З, Ми
Ми
Ми
Вн, Щ 20


З
З, См
протипиловий


закритіМи

наголовний
З, См, ТпВ, Яж
Вн, ЯжТп 100

К 50, Щ 50
В
фільтрувальний

відкриті
К 50, Щ 50
6
до зносу
до зносу
6


4
4
до зносу

до зносу
до зносудо зносу

черговий
12чергові
до зносудо зносу

черговий
12
черговий

до зносу
чергові

75.
8272.2
Оператор
розфасувально-
пакувального автомата
Костюм або халат
Фартух
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові*
Тапочки
Навушники або вкладиші
протишумові "Беруши"**
З, Ми
Ми
Ми
Вн
З, См
6
6
до зносу
до зносу
4

до зносу

76.
8274.2
Оператор установки
безтарного
зберігання сировини
Костюм або халат
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Респіратор
При зберіганні пюре,
додатково:
Чоботи гумові
Фартух прогумований
Під час промивання
ємкостей,
додатково:
Костюм прогумований
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Штани з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
Ми
Мп
газопилозахисний


В
ВнВн


Тн


Тн
Тн 20
6
до зносу
12
черговий


12
612


36


36
24

77.
7412.2
Пекар
Фартух з
суцільнокрійним
нагрудником
Фартух прогумований*
Рукавиці комбіновані
Рукавички бавовняні*
Нарукавники*
Навушники*
Респіратор*
Крем захисний

З, Ми

Вн, Нж
Ти
Ти
З

газопилозахисний

6

6
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

78.
9322
Підсобний робітник
Рукавиці комбіновані
Черевики або калоші*
Шолом бавовняний
Головний убір
Навушники*
Під час миття
обладнання,
додатково:
Фартух прогумований
Рукавички гумові
Калоші утеплені
Окуляри захисні
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки
Ми, Мп
Ми, Мп
З
З
Вн
Вн
В
відкритіТн
Тн 20
Тн 20
В
до зносу
12
до зносу
6
до зносу6
до зносу
12
до зносу36
24
48
12

79.
9132
Прибиральник
виробничих
приміщень
Костюм або халат
Фартух водонепроникний
з
суцільнокрійним
нагрудником
Тапочки
Чоботи гумові або
калоші
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Під час миття підлоги і
місць
загального
користування,
додатково:
Рукавички гумові
При приготуванні
дезрозчину,
додатково:
Окуляри захисні
Респіратор
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, МиВн
З, См
В

Вн, Бм
Мп

Вн, Бмзакриті
газопилозахисний

Тн
Тн 20
66
4
12

до зносу
до зносу

до зносудо зносу
до зносу

36
24

80.
7412.2
Приймальник-здавальник
харчової продукції
(хлібопекарне та
кондитерське
виробництва)
Костюм або халат
Фартух
Черевики
Рукавички бавовняні
Жилет утеплений
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
З, Ми
З, Мп
Ми
ТнвТнв
Тн 20
6
6
12
до зносу
3636
24

81.
7412.2
Рецептурник
Костюм або халат
Фартух прогумований або
фартух бавовняний із
суцільнокрійним
нагрудником*
Головний убір
Черевики або калоші
Рукавички гумові*
Рукавички трикотажні*
Респіратор
Вкладиші протишумові
"Беруши"**
З, Ми
Ву, Щ 20

З

З
З, См
В
Ми
протипиловий
6
6

6

4
12
до зносу
до зносу
до зносу

до зносу

82.
8143.2
Різальник паперу, картону
та
целюлози
Напівкомбінезон або
халат
Головний убір
Рукавиці або рукавички
трикотажні
Фартух
Тапочки
Окуляри захисні
Респіратор*
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальноюпрокладкою
Взуття утеплене

З, Ми
З
Мп

Ми
З
закриті
протипиловий

Тн
Тн 20

6
6
до зносу

6
4
до зносу
до зносу

36
24

83.
8286.2
Складальник
паперових виробів
(гофрокоробок)
Костюм або халат
Головний убір
Рукавички трикотажні
Черевики
З, Ми
З
Ми
З, См
6
4
до зносу
12

84.
7412.2
Сортувальник у
виробництві
харчової продукції
(хлібобулочні та
кондитерські
вироби)
Костюм або халат
Фартух із
суцільнокрійним
нагрудником
Головний убір
Рукавички трикотажні
(або
нейлонові)
Тапочки
Респіратор**
З, Ми

Ми

З


Ми
З, См
протипиловий
6

6

4


до зносу
4
до зносу

85.
8275.3
Темперувальник жирової
основи
Костюм або халат
Фартух маслозахисний
Головний убір
Рукавиці комбіновані
Щиток захисний **
Напівчеревики шкіряні
або юхтові
З, Ми
Нж
З
Ти, Нж

Сж
6
6
4
до зносу
черговий
12

86.
8333.3
Транспортувальник
(обслуговування
механізмів)
Черевики
Фартух прогумований з
суцільнокрійним
нагрудником*
Рукавиці комбіновані
Вкладиші протишумові
"Беруши"*
Респіратор*
Окуляри захисні*
Під час вивантаження
сировини з камери
глибокого охолодження
та подачі сировини з
рампи узимку,
додатково:
Куртка з утеплювальною
прокладкою
Штани з утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки
Шапка-вушанка
З, Ми, См

З, Вн, Ми,

Ми, Мп


газопилозахисний
відкриті


Тн


Тн
Тн 20
Тн 20
В
Тнв
12

6

до зносу
до зносу

до зносу
до зносу


36


36
24
48
12
12

87.
9322
Укладальник-пакувальник
Костюм або халат
Рукавиці комбіновані
або рукавички
трикотажні (нейлонові)*
Тапочки
Вкладиші протишумові
"Беруши"**
Під час роботи із
клеями,
додатково:
Рукавички гумові
Нарукавники прогумовані
Фартух бавовняний з
просоченням з
нагрудником
Під час роботи із
крохмалем,
додатково:
Респіратор*
або ватно-марлева
пов'язка*
З, Ми

Ми

З, См

Ву, Щ 20
Ву, Щ 20

Ву, Ми
протипиловий
6

до зносу

4
до зносу
до зносу
до зносу

6
до зносу

2.4. Загальні професії допоміжних підрозділів у кондитерському, хлібопекарному та макаронному виробництвах

88.
8163.2
Апаратник
очищення стічних вод
Костюм або халат
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Черевики
Респіратор*
Чоботи гумові*
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
Ми
закриті
Мп
газопилозахисний
В
Тн
Тн
Тн 20
6
до зносу
до зносу
12
до зносу
12
36
36
24

89.
9333
Вантажник
Костюм бавовняний
або куртка
брезентова і штани з
брезентовими
наколінниками*
Плащ
водонепроникний*
Рукавиці комбіновані
або рукавички
бавовняні
Черевики шкіряні або
чоботи кирзові
Берет
Під час роботи з
вантажами, які
пилять:
Комбінезон
бавовняний з
капюшоном з
пилонепроникної
тканини замість
костюма
бавовняного
Підшоломник
бавовняний
Рукавиці брезентові
Респіратор
Окуляри захисні
Під час роботи з
кислотами і
їдкими речовинами:
Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Респіратор
Окуляри захисні
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково для всіх:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Рукавички теплі
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки


З, Ми


Вн

Мп, МиВ, Муп 15, З
ЗЗ, ПнЗ, Пн
Ми, Мп
протипиловий
закритіКк
Кк
Кк
газопилозахисний
закриті
Тн
Тн


Тн 20

Тн 20
В


6


черговий

до зносу12
666
до зносу
до зносу
до зносу12
12
до зносу
до зносу
до зносу
24
6


24

48
12

90.
8322.2
Водій
автотранспортних засобів
При виконанні
обов'язків
експедитора:
Плащ водонепроникний
Черевики
Під час роботи
узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утепленеВн
З, СмТн
Тн
Тн 2036
1236
36
24

91.
7241.1
Електромеханік з ремонту
та обслуговування
лічильно-обчислювальних
машин
Костюм бавовняний
Рукавички
комбіновані

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
З, Ми
Ми
Тн
6
до зносу
36

92.
7241.2
Електромеханік з ліфтів
Комбінезон або
костюм
Рукавиці комбіновані
Черевики
Пояс запобіжний*
Каска захисна з
підшоломником*
Калоші діелектричні
Рукавички
діелектричні
Окуляри захисні
Берет
Респіратор**
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми

Ми
З, СмЭн

Эн
відкриті
З
газопилозахисний


Тн
Тн 20
6

до зносу
12
черговий

чергова
чергові

чергові
до зносу
6
до зносу


36
24

93.
7241.1
Електромонтер з
ремонту обмоток
та ізоляції
електроустаткування
Костюм бавовняний
Рукавички
діелектричні
Окуляри захисні
Калоші діелектричні
Черевики шкіряні без
цвяхів
Рукавички
комбіновані
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Черевики шкіряні без
цвяхів
утеплені
З, Ми

Эн
відкриті
Эн
Мп

Ми
Тн

Тн 20
12

чергові
до зносу
чергові
12

до зносу
36

24

94.
3113
Енергетик дільниці
(прирейкової бази)
Костюм або халат
Берет
Узимку, додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
З


Тнв

Тн 20
12
6


36

24

95.
1222.2
Начальник лабораторії
з контролю виробництва
Головний убір
Тапочки
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
З
З, См
Тн
4
4
36

96.
8282.2
Ізолювальник
(ізоляційні роботи)
Костюм або халат
Фартух з нагрудником
Наколінники
брезентові*
Головний убір
Черевики
Рукавички з
крапельним
надолонником
Респіратор*
Окуляри захисні*
Пояс запобіжний*
Каска
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
Ми
Ми

З
З, См
Ми


протипиловий
відкриті


Тн

Тн

Тн 20
6
6
до зносу

4
12
до зносу


до зносу
до зносу
черговий
чергова
36

36

24

97.
2149.2
Інженер з охорони праці
Тапочки
Узимку, додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
З, См


Тн
4


36

98.
8143.2
Картонажник
Костюм або халат
Фартух
Головний убір
Рукавички бавовняні
або трикотажні
Тапочки
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
Ми
З
Ми

З, См


Тн
Тн 20
6
6
4
до зносу

4


36
24

99.
9132
Кастелянка
Тапочки
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, См


Тн
Тн 20
4


36
24

100.
9411
Комірник
Рукавиці комбіновані
або рукавички
бавовняні*
Жилет утеплений
Фартух
Черевики
Крем для рук
Під час постійної
роботи на складі ПММ
лаків і фарб,
додатково:
Фартух прогумований
з
нагрудником
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки

Ми


Тн
Ми
Ми
Нл, Нм, О
Тн
Тн
Тн 20
Тн 20
В

до зносу


36
6
12
6
36
36
24
48
12

101.
5169
Контролер на
контрольно-пропускному
пункті
Костюм або халат
Берет

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
ЗТн
Тн 20
12
636
24

102.
1226.2
1223.2
Майстер
навантажувально-
розвантажувальних
робіт
Майстер
будівельних та
монтажних робіт
Костюм
Плащ
водонепроникний*

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях. на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
Вн


Тн
Тн 20
6
36


36
24

103.
1222.2
Майстер з ремонту
транспорту
Костюм

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми

Тн
Тн 20
6

36
24

104.
9161
Машиніст
прибиральних
машин
Костюм або халат
Рукавиці комбіновані
Головний убір
Рукавички гумові
Черевики або
калоші гумові*
З, Ми
Ми
З
Вн
Мп
В
6
до зносу
4
до зносу
12
12

105.
3115
Механік дільниці
Костюм або халат
Головний убір
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
З


Тн
Тн
Тн 20
6
4


36
36
24

106.
3115
Механік цеху
Костюм
Головний убір
Черевики
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою*
Взуття утеплене
З, Ми
З
З, См


Тн
Тн 20
6
4
12


36
24

107.
8163.2
Машиніст
холодильних
установок
Костюм або
комбінезон
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Костюм Л-1
(хімічноводостійкий)
Фартух прогумований
Взуття утеплене
Берет напіввовняний*
Рукавички гумові*
Рукавиці комбіновані
Рукавички
діелектричні
Калоші діелектричні
Протигаз (два
комплекти)
З, Ми

Тн


Тн


Вн, Яж

Вн, Яж
Тн 20
Тн
Вн
Мп
Эн

Эн
фільтрувальний
12

36


36


аварій-
ний
6
12
6
до зносу
до зносу
чергові

чергові
до зносу

108.
1222.2
Начальник дільниці
аміачної і повітряної
компресорної
Костюм або халат
Протигаз*
Берет
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми
фільтрувальний
З


Тн
Тн 20
12
черговий
6


36
24

109.
1222.2
Начальник котельні
Костюм або халат
Берет
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
З, Ми
З
Тн
6
6
36

110.
5169

1229.7
Охоронник

Начальник відділу охорони
Костюм
Кепка
Черевики шкіряні
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Плащ-накидка
прогумована
Кепка-шапка
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки
З, Ми
З
Муб 1

Тн

Тн


Вн

Тн
Тн20
Тн 20
В
12
12
12

36

36


24

12
24
48
12

111.
7345.2
Палітурник
Костюм або халат
Фартух
Головний убір
Рукавички бавовняні
Тапочки
З, Ми
Ми
З
Мп
З, См
6
6
6
до зносу
4

112.
8142.3
Пресувальник
відходів
Костюм або халат
Фартух з
суцільнокрійним
нагрудником
Черевики
Головний убір
Респіратор*
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні*
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З, Ми

З, Мп

Мп
З
газопилозахисний
Мп
відкриті


Тн
Тн
Тн 20
6

6

12
6
до зносу
до зносу
до зносу


36
36
24

113.

Робітники, зайняті
приготуванням і
перенесенням
кислот, лугів та
хлору
Під час роботи з
кислотами:
Костюм сукняний
Фартух з нагрудником
з
просоченням
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Протигаз
Під час роботи з
лугами:
Костюм бавовняний
Фартух з
суцільнокрійним
нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Протигаз
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене

К 50

К 50
К 50, Щ 50
К 50
Ми
К 50, Щ 50
закриті
фільтрувальний
Ми, Ву, Щ 20

Ву, Щ 20

К 50, Щ 50
К 50, Щ 50
Ми
закриті
фільтрувальний
Тн
Тн
Тн 20

12

6
12
чергові
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
6

6

12
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
36
36
24

114.
7136.2
Слюсар-сантехнік
Комбінезон або
костюм
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні або
чоботи кирзові
Берет
Під час проведення
зачистки
теплообмінних
апаратів у цеху
желейних цукерок:
Костюм сукняний
Фартух з просоченням
із
суцільнокрійним
нагрудником
Рукавиці сукняні*
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні*
Протигаз*
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
З, Ми

Ми

З, В, См
З

ТиЗ, Вн
Тп 100
Мп
закриті
фільтрувальний
Тн
6

до зносу

12
6

126
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
36

115.
7233.2
Слюсар з ремонту
технологічних установок
Комбінезон
бавовняний або
костюм
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Берет
Під час ремонту
холодильного
устаткування в
камерах,
додатково
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене або
валянки
Калоші на валянки
Під час виконання
робіт на
гарячих дільницях,
додатково:
Рукавиці брезентові
Під час виконання
робіт на
мокрих дільницях,
додатково:
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням замість
костюма бавовняного
Чоботи гумові
Під час зачищення та
ремонту
силосів, додатково:
Рукавиці брезентові
Протигаз або
респіратор
Пояс рятувальний
Каска
Сигнально-рятувальна
линва
Окуляри захисні або
щиток
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
Штани з
утеплювальною
прокладкою
Взуття утеплене
З


Ми
З, Мп
З

Тн
Тн
Тн 20
Тн 20
В
Тп 100Вн, Вп
ВМи

газопилозахисний
закриті

Тн
Тн
Тн 20
6


до зносу
12
6

36
36
24
48
12
до зносу12
12до зносу

до зносу
черговий
чергова
чергова

до зносу

36
36
24

116.
8211.2
Стругальник
Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
комбіновані
Окуляри захисні
Ми, З
З
З, Мп
Мп

відкриті
6
6
12
до зносу

до зносу

117.
8211.2
Шліфувальник
Комбінезон або
костюм
Окуляри захисні
Черевики
Рукавиці комбіновані
Берет
Респіратор*
З, Мп

закриті
З, См
Ми
З
протипиловий
6

до зносу
12
до зносу
6
до зносу

118.
2113.2
Хімік-аналітик
Костюм або халат
Рукавички гумові
Фартух з просоченням
або прогумований
Головний убір
Тапочки
З, Ми
Вн, Щ 20, К 20

Вн, Щ 20, К 20
З
З, См
6
до зносу

6
4
4

119.
3471
Художник-оформлювач
Костюм або халат
Фартух*
Рукавички гумові*
Респіратор*
Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях, на
зовнішніх
роботах узимку,
додатково:
Куртка з
утеплювальною
прокладкою
З, Ми
З, Ми
Оа, Он
газопилозахисний
Тн
6
6
до зносу
до зносу
36

Примітки:

* ЗІЗ забезпечуються залежно від характеру і умов робіт, що виконуються.

** ЗІЗ забезпечуються в залежності від типу використовуваного обладнання.

Головний убір(1) - ковпак, косинка, чепчик, берет.

Взуття утеплене(2) - бурки або утеплені чоботи, напівчоботи, черевики.

Начальник відділу
організації державного
нагляду в АПК
та соціально-культурній
сфері
В.Ткачов