ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

29.03.2007 N 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2007 р.

за N 328/13595

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ увести в дію з 1 червня 2007 року.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. в встановленому порядку вжити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду
С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

України

29.03.2007 N 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2007 р.

за N 328/13595

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці"2694-12.

1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій приладобудівної промисловості незалежно від форми власності.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у приладобудуванні, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375v0375609-05.

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств приладобудування.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств приладобудування, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 (із змінами і доповненнями), а також іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у відповідних галузях економіки.

1.7. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

N
з/п
Код згідно зДК 003:200
Професійна назва
роботи
Найменування
спецодягу, спецвзуття
та інших засобів
індивідуального
захисту
Позначення
захисних
власти-
востей ЗІЗ
Строк
носіння
(міся-
ців)
1
2
3
4
5
6
Виробництво приладів для вимірювання електричних і механічних величин, контролю та
регулювання параметрів технологічних процесів
1
8159.1
Апаратник відновлення
напівпровідникових
матеріалів
При веденні процесів
відновлення
напівпровідникових
матеріалів (хлориди
кремнію, германію,
моносилан та інші) в
електричних печах:
Костюм для захисту від
підвищених температур
Білизна натільна
Капелюх повстяний
Черевики шкіряні
Вачеги
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
пилогазозахисний
Рукавички діелектричніЗТи

З
ЗТи
ЗМиЭс
ТиТв
Эн12

6
12
12
3
До зносу


До зносу
Чергові
2
8159.1
Апаратник з
виробництва та
хімічного очищення
напівпровідникових
матеріалів
При веденні процесів
виділення і очищення
напівпровідникових
матеріалів методом
електролізу з розчинів
та гідролізу хлоридів:
Костюм сукняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Берет сукняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Чоботи гумові формові
Рукавиці комбіновані
Рукавички універсальні
кислото-лугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці


ЗМиК80


З
ЗК50
ЗМиК20

К50Щ20
Ми
К50Щ50Тн


12


6
12
12

Чергові
1
1

До зносу

До зносу36
3
7311.2
Вимірювач випрямлячів
та елементів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиЭн
12
12
12
2

До зносу

Чергові
4
7311.1
Вимірювач
електрофізичних
параметрів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиЭн
Эн
12
12
12
1

До зносу

Чергові
Чергові
5
7311.1
Вимірювач магнітних
властивостей
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні від
електромагнітних
випромінювань
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
З
Эм

ЗМиЭс
Ми
Эн
Эн
12
12
Черговий

12
2

До зносу


Чергові
Чергові
6
7311.1
Випробувач деталей та
приладів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
З
ЗМиВу

ЗМиМун50


Ми

Эн


Тн
12
12
Черговий

12


2До зносу

Чергові


36
7
7241.1
Випробувач джерел
струму
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
З
К50

ЗМи

МиК50
Эн
Эн
12
12
Черговий

12

2
До зносу

До зносу

Чергові
Чергові
8
7241.1
Випробувач
електричних машин,
апаратів та приладів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
З
ЗМиМун50

МиЭн
Эн


Тн
12
12
12

2

До зносу

Чергові
Чергові


36
9
8159.2
Відпальник-вакуумник
При виконанні робіт з
відпалу і спікання у
водневих, вакуумних
печах з електричним і
високочастотним
нагрівом деталей і
вузлів приладів,
паяння і просочування
їх активними сумішами
барію, кальцію, торію,
алюмінію тощо:
Костюм для захисту від
підвищених температур
Білизна натільна
Капелюх повстяний
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Вачеги
Окуляри захисні зі
світлофільтрами
Респіратор
газозахисний
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричніЗТи

З
ЗТи
ЗМиМун50


ТиТв
Эн
Эн12

6
12
12


1
До зносу

До зносу

Чергові
Чергові
10
8152.2
Завантажувач-
вивантажувач печей
випалу та графітації
Костюм бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички брезентові з
вогнезахисним
просоченням
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
ТиТвЗТи
ЗМи
ТиМи
12
Черговий12
12
1


До зносу
11
7311.2
Заварник на
високочастотному
індукторі
При виконанні
високочастотного
зварювання металевих
деталей і вузлів зі
склом:
Костюм бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні зі
світлофільтрами
Рукавички діелектричні

ЗМи
ТиТвЗТи
ЗМи
ТиМиЭн

12
Черговий12
12
1

До зносу

Чергові
12
8283.2
Заготівник деталей
електровакуумних
приладів
При виготовленні
деталей для
електровакуумних
приладів уручну і на
спеціальному
обладнанні методом
різання, штампування,
паяння тощо:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
К50Яж

ЗМиМун50

Ми
12
12
Черговий

12

2

До зносу

До зносу
13
7242.2
Зачищувач
При виконанні робіт із
зачищування деталей
приладів уручну і на
верстатах з попереднім
травленням:
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний

ЗМиПн


ЗПн
К50Щ20

ЗМиМун50

МиК50

12


12
Черговий

12

1
До зносу

До зносу
14
7311.1
Контролер деталей та
приладів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМиМун50

МиВу

Эн
12
12
12

3До зносу

Чергові
15
7311.1
Контролер режимів
роботи технологічного
устаткування
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
Ву

ЗМи

МиВу
12
12
Черговий

12

2До зносу
16
7241.1
Контролер складання
електричних машин,
апаратів та приладів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
З
ЗМиМун100

Ми

Эн
Эн
12
12
12

1

Чергові
Чергові
17
7344.1
Координатографіст
прецизійної
фотолітографії
Костюм сукняний з
кислотозахисним
просоченням
Білизна натільна
Берет сукняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Чоботи гумові формові
Рукавиці комбіновані
Рукавички універсальні
кислото-лугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМиК80


З
ЗК50
ЗМи

К50Щ20
Ми
К50Щ20
12


6
12
12

Чергові
1
1

До зносу

До зносу
18
7241.1
Лаборант
електромеханічних
випробувань та
вимірювань
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи

З
ЗМиМун50

Ми

Эв
Эв


Тн
12

12
12

3До зносу

До зносу

До зносу

Чергові
Чергові


36
19
9322
Лудильник деталей
приладів гарячим
способом
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці брезентові з
вогнезахисним
просоченням
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
При електролітичному
способі додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички універсальні
кислото-лугостійкі
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
З
ТрТвЗМи

ТиТв
ЯжК50

ЯжК50

Эн
Эн
12
12
Черговий12

1


До зносу

До зносуЧерговий

2

Чергові
Чергові
20
8290.3
Маркувальник деталей
та приладів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислото-лугостійкі
Нарукавники
прогумовані
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ОК20

ЗМи

МиОаК50

ОаК20
12

12
Черговий

12

23

Чергові

До зносу
21
7242.1
Налагоджувальник
технологічного
устаткування
(електронна техніка)
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗНм

ЗМи
МиНм
12
12
Черговий

12
1
До зносу
22
8282.2
Намотувальник котушок
для електроприладів
та апаратів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички неопренові
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
ЗМи

З
ЗО

ЗМиМун50

МиОа
Эн
12

12
Черговий

12

2
До зносу

До зносу

Чергові
23
8159.3
Обтискувач
електроз'єднувачів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиЭн
12
12
12
2

До зносу

Чергові
24
8131.1
Оператор вакуумно-
напилювальних
процесів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи

З
ЗПм

ЗМи

МиПм
12

12
Черговий

12

2До зносу

До зносу
25
7311.2
Оператор прецизійного
різання
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
2
До зносу

До зносу
26
7343.1
Оператор прецизійної
фотолітографії
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи

Ми
12

12
12

2

До зносу
27
8211.2
Оператор
термоз'єднань
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички зварника
шкіряні
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ТиТвЗМи

ТиТв
12
12
612

2

До зносу

До зносу
28
7311.1
Приладист (електронна
техніка)
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
із захисним носком
Рукавички бавовняні
ЗМи

З
ЗМиМун50

Ми
12

12
12

3
29
8159.2
Промивальник деталей
та вузлів
Костюм лавсано-
бавовняний з
маслонафтоводозахисним
просоченням
Берет лавсано-
бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Нарукавники лавсано-
бавовняні з
кислотозахисним
просоченням
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗВуНмЗВуНм

НмВнК20

ЗМиМун50


НмМиК20


К20Нм
1212

6

12


1


3До зносу

До зносу
30
8152.2
Просочувальник
електротехнічних
виробів
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові формові
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
З
НмО

ЗМиНм

Ми
НмОа
НмОа
12
6
12
6

12

1
Чергові
2


До зносу

До зносу
31
9322
Протиральник
електровакуумних
приладів
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Нарукавники
прогумовані
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМиПн


ЗПн
Нм

ЗМиМун50


МиНм

Нм
12


12
6

12


16

3
До зносу

До зносу
32
7242.17241.2
Регулювальник
радіоелектронної
апаратури та приладів

Регулювальник-
градуювальник
електровимірювальних
приладів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички діелектричні
ЗМи

З
ЗМи
МиЭн
12

12
12
3Чергові
33
8282.2
Складальник
електровимірювальних
приладів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
ЗМи

З
ЗМиМун50

Ми
12

12
12

2
34
7311.2
Складальник квантових
приладів
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
3До зносу
35
8283.2
Складальник
напівпровідникових
приладів
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
3До зносу
36
7241.1
Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електромеханіка)
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМиМун50

МиЭн
12
12
12

2

До зносу

Чергові
37
7311.1
Слюсар з контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(прецизійні прилади)
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМиМун50

Ми
12

12
12

2

До зносу
38
8152.3
Сушильник деталей та
приладів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМиТи

ЗТи
ТвЗМи
МиТи
12

12
Черговий12
2

До зносу

До зносу
39
7311.1
Юстирувальник деталей
та приладів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
2До зносу
Виробництво приладів для виміру часу; обробка технічних каменів, алмазів і
надтвердих матеріалів
40
9322
Вагар-обліковець
При виконанні робіт зі
зважування та
підрахунку матеріалів
деталей та складових
частин годинникового
та каменевого
виробництв:
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкритіЗМи
З
ЗМи
Ми12
12
6
4До зносу
41
7311.2
Вальцювальник дроту
для спіралей
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
2

До зносу
42
7313.2
Вибірник каменів
При виконанні
сферичних та конусних
заглиблень у
приладових каменях з
корунду та агату на
верстатах з алмазними
інструментами:
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Фартух бавовняний з
нагрудником
Рукавички комбіновані
спилкові
Нарукавники бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
пилозахиснийЗМи

З
ЗМи
ЗМи

Ми

Ми12

12
12
6

2

6
До зносу

До зносу
43
7311.2
Волочильник матеріалу
для спіралей
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
1

До зносу
44
7311.2
Галтувальник деталей
годинників та каменів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
2До зносу

До зносу
45
7311.1
Годинникар з ремонту
електронних і
кварцових годинників
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
ЗМи
З
ЗМи
12
12
12
46
7311.2
Годинникар з ремонту
механічних годинників
Халат (костюм)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
6До зносу
47
7311.2
Друкар циферблатів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
На приготуванні фарб,
розчинників:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички трикотажні з
латексним покриттям
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ЗМи


ОВн

МиОа
12

12
12


6

4

До зносу

До зносу
48
7313.2
Електромонтажник
блоків електронно-
механічних годинників
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
При лудінні плат,
панелей та покритті
кондесаторів лаком
додатково:
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички трикотажні з
латексним покриттям
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЗМи

ЯжК20

МиЯж
12
12
12

Черговий

2

До зносу

До зносу
49
7311.2
Завивальник спіралей
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
2

До зносу
50
7313.2
Закріплювач алмазів
та надтвердих
матеріалів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Білизна натільна
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рушник вафельний
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
З
ЗМи
МиЗМи
12

12
6
6
26
До зносу
51
7212.2
Зварник виробів з
тугоплавких металів
Костюм для зварника
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички зварника
шкіряні
Окуляри захисні
зварника
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМиТр
З
ЗМиТр

МиТрЭн
Эн
12
12
12

1

До зносу

Чергові
Чергові
52
7311.2
Зубополірувальник
деталей годинників
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи

З
ЗВп

ЗМиВ
12

12
Черговий

12

До зносу

До зносу

До зносу
53
7311.2
Зубофрезерувальник
деталей годинників
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМиВ
12

12
12

До зносу

До зносу
54
9322
Клеїльник виробів з
металу
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички трикотажні з
латексним покриттям
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЗМиЯж

ЗМиМун5


МиЯж
12
12
Черговий

12


1

До зносу

До зносу
55
7311.2
Контролер
годинникового та
каменевого
виробництва
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
6
56
7313.2
Контролер у
виробництві алмазів,
надтвердих
матеріалів та виробів
з них
Костюм (халат)
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рушник вафельний
Окуляри захисні
відкриті
ЗМиПмЗПн
ЗМи

МиЗМи
1212
12

26
До зносу
57
7311.2
Лакувальник деталей
годинників
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ЗМиО

ЗМи

МиОа
12

12
Черговий

12

1
До зносу

До зносу
58
7324.2
Малювальник світними
фарбами
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЗМиО

ЗМи
Ми
12
12
Черговий

6
1
До зносу

До зносу
59
9322
Навивальник пружин
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
2

До зносу
60
7223.2
Налагоджувальник
зубофрезерних
автоматів та
напівавтоматів
Комбінезон бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
2

До зносу
61
7223.2
Налагоджувальник
мийних машин
Комбінезон бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
Рукавички трикотажні з
латексним покриттям
Окуляри захисні
закриті
ЗМи
З
Вн

ЗМи
МиВн
12
12
Черговий

12
3

До зносу
62
7223.2
Налагоджувальник
настільних верстатів
та пресів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
2

До зносу
63
7223.2
Налагоджувальник
складальних
автоматів,
напівавтоматів та
автоматичних ліній
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
2

До зносу
64
7313.2
Обдирач алмазів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Сорочка верхня
Тапочки шкіряні
Рушник вафельний
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи
З
З
ЗМи
ЗМи
12
12
6
6
6
До зносу

До зносу
65
8122.3
Оброблювач
твердосплавних
виробів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
ЗМи
З
ЗМиМун50

Ми
12
12
12

1

До зносу
66
7313.2
Огранувальник алмазів
у діаманти
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Сорочка верхня
Тапочки шкіряні
Рушник вафельний
Окуляри захисні
закриті
ЗМи
З
З
ЗМи
ЗМи
12
12
6
6
6
До зносу
67
7313.2
Підбирач каменів
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
із захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМиМун50

Ми
12
12
12

1

До зносу
68
7313.2
Полірувальник
технічних каменів
Комбінезон бавовняний
з пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички нітрильні
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМиПн


ЗПн
МиВп

ЗМиСм

МиВу
12


12
Черговий

12

1
До зносу

До зносу

До зносу
69
9322
Пресувальник скла
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
ЗМи
З
ТиЗМи
МиТи
12
12
Черговий12
1

До зносу
70
9322
Промивальник
діамантів та алмазів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Сорочка верхня
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Рушник вафельний
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
З
К50Щ20

ЗМиК20

МиК50Щ20


ЗМи
12
12
6
6

12

21


6
До зносу

До зносу
71
9322
Промивальник каменів
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Берет бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМиК20


ЗК20


К50Щ20

К20

Ми
К50Щ20
12


12


6

12

1
1


До зносу

До зносу
72
9322
Промінник
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички бавовняні
Напальчники гумові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
ЗВпО

Ми
МиОа
12
12
6
12

4
До зносу
До зносу
73
9322
Протиральник
годинникових скелець
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
2
74
8159.2
Рекуператорник
алмазів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Сорочка верхня
Фартух прогумований з
нагрудником
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Рушник вафельний
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
З
К50Щ20

ТиТвЗМиК20

МиВуК50Щ20


ЗМи
12
12
6
Черговий

Черговий12

22


6
До зносу

До зносу
75
7313.2

7313.2
Різальник алмазів

Розпилювач алмазів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Сорочка верхня
Фартух поліетиленовий
з нагрудником
Напівчеревики шкіряні
Рушник вафельний
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи

З
З
ЗМиВп

ЗМиВ
ЗМи
12

12
6
Черговий

12
6
До зносу

До зносу
76
7311.2
Різальник мінералів
Комбінезон бавовняний
з пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний
Фартух поліетиленовий
з нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМиПн


ЗПн
ЗМиВп

ЗМи

Ми
12


12
6

12

1

До зносу

До зносу
77
9322
Різьбонарізувач
деталей годинників
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух поліетиленовий
з нагрудником
Тапочки шкіряні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМиВп

ЗМи
12

12
Черговий

12
До зносу
78
7313.2
Розколювач алмазів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Сорочка верхня
Тапочки шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Рушник вафельний
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
З
ЗМи
Ми

ЗМи
12
12
До зносу
6
1

6
До зносу
79
7313.2
Розмітник алмазів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Сорочка верхня
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рушник вафельний
ЗМи

З
З
ЗМи
МиЗМи
12

12
6
6
36
80
7311.2
Свердлувальник
каміння
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований
(поліетиленовий) з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Окуляри захисні
закриті
ЗМи
З
ЗМиВп


ЗМиВ
12
12
6


12

До зносу
81
7311.2
Складальник
годинників
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
3
До зносу
82
9322
Складальник деталей
годинників і каменів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
3
До зносу
83
7311.2
Складальник складових
частин годинників
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
3
До зносу
84
9322
Склеювач технічних
каменів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЯжО

ЗМиЯж
МиЯжОа
12
12
Черговий

12
2Чергові


До зносу

До зносу
85
7313.2
Сортувальник алмазів
(гранувальне
виробництво)
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Рушник вафельний
ЗМи

З
ЗМи
Ми
ЗМи
12

12
6
2
6
86
7311.2
Сортувальник деталей
годинників та каменів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
3
До зносу
87
7311.2
Травильник фольги
(виробництво
годинників)
Костюм бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Берет бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМиК20


ЗК20


К50Щ20

Ми
К50Щ20
12


12


Черговий

1
Чергові


До зносу

До зносу
88
9322
Установник алмазів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рушник вафельний
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
МиЗМи
12

12
6
16
До зносу
89
7313.2
Шліфувальник каменів
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички нітрильні
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМиПн


ЗПн


Вп

ЗМи

МиПм
12


12


Черговий

12

1
До зносу

До зносу

До зносу
90
7313.2
Ювелір-закріпник
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух поліетиленовий
з нагрудником
Тапочки шкіряні
Рукавички трикотажні з
латексним покриттям
Рушник вафельний
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
МиО

ЗМи
МиОа

ЗМи
12

12
Черговий

6
1

6
До зносу
Виробництво приладів, інструменту та устаткування медичного призначення
91
9322
Виробник бужів та
катетерів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
пилогазозахисний
При використанні лаків
і фарб додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички неопренові
При обслуговуванні
сушильних камер
додатково:
Фартух брезентовий з
нагрудником
Рукавиці сукняні з
вогнезахисним
просоченням
ЗМиПн

ЗПн
ЗМи

МиЯжО

ЯжОнТиТв

ТиТв
12

12
12

2

До зносу

До зносуЧерговий

2Черговий

4
92
7311.2
Виробник окулярних
оправ
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
При паяльних роботах
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Нарукавники
прогумовані
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЗМи
Ми

ЯжК20

ЯжК20

ЯжК20
12
12
12
1

До зносуЧерговий

Черговий

2

До зносу
93
9322
Виробник
пульпоекстракторів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМиПн

З
ЗМиПн

Ми
12

12
12

2

До зносу

До зносу
94
9322
Дозувальник ртуті
Комбінезон з
компактної світлої
лавсано-бавовняної
тканини (глухого крою,
без кишень)
Берет з компактної
лавсано-бавовняної
тканини
Білизна натільна
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички з компактної
бавовняної тканини
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Шкарпетки лавсано-
бавовняні
Рушник вафельний
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний з
протиртутними
патронами
ЗМиЯа
ЗЯа


З
ЗМиЯт

Ми

Яж

ЗМи

ЗМи
9
6


6
12

1

1

3

6
До зносу

До зносу
95
7311.1
Електромеханік з
ремонту та
обслуговування
електронної медичної
апаратури
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
При роботах з монтажу,
ремонту, регулювання
та випробування
ртутних приладів:
Комбінезон з
компактної світлої
лавсано-бавовняної
тканини (глухого крою,
без кишень)
Берет з компактної
лавсано-бавовняної
тканини
Білизна натільна
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички з компактної
бавовняної тканини
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Рушник вафельний
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний з
протиртутними
патронами
ЗМи
З
ЗМи
МиЗМиЯа
ЗЯа


З
ЗМиЯт

Ми

Яж

ЗМи
12
12
12
2

До зносу

9
6


6
12

1

1

6
До зносу

До зносу
96
7311.1
Електромеханік з
ремонту та
обслуговування
медичних оптичних
приладів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні
При шліфуванні,
поліруванні та
доводці поверхонь
деталей оптичних
приладів додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи
З
ЗМи

Ми

МиВп

МиВн
12
12
12

1

Черговий

1


До зносу

До зносу
97
7311.1
Електромеханік з
ремонту та
обслуговування
медичного
рентгенівського
устаткування
Костюм лавсано-
бавовняний
Берет лавсано-
бавовняний
Білизна натільна
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
При регулюванні і
комплексному
випробуванні
рентгенівського
устаткування
додатково:
Фартух із
просвинцьованої гуми з
нагрудником
Чоботи із
просвинцьованої гуми
Рукавички захисні із
просвинцьованої гуми
Рушник вафельний
Окуляри захисні з
просвинцьованими
скельцями
ЗМи

З

З
ЗМи

МиЗРи


МиРз

Ри

ЗМи
9

6

6
12

2Черговий


Чергові

Чергові

6
Чергові
98
7311.1
Електромеханік з
ремонту та
обслуговування
медичного
устаткування
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
12

12
12
До зносу
99
7311.1
Електромеханік з
ремонту та
обслуговування
наркозно-дихальної
апаратури
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
При очищенні,
промиванні та
змащуванні випарювачів
наркотичних речовин
додатково:
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи

З
ЗМи


ЗБм

Бм
12

12
12


Черговий

Чергові

До зносу

До зносу
100
7311.2
Заточувальник
медичного інструменту
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Фартух поліетиленовий
з нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМиПн


ЗПн


ВпМи

ЗМиПн

Ми
12


12


6

12

1

До зносу

До зносу

До зносу
101
7311.1
Контролер медичного
устаткування та
виробів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ВнЯж

ЗМи
Ми
12

12
Черговий

12
4

До зносу

До зносу
102
7311.1
Механік протезно-
ортопедичних виробів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи
З
ЗМиВн

ЗМиМун50

Ми
12
12
Черговий

12

1

До зносу

До зносу
103
7311.1
Оптик медичний
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
закриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
4До зносу
104
7311.2
Полірувальник
хірургічних
інструментів та
апаратів
Костюм (халат)
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМиПнЗ
ЗМиВу

ЗМи
Ми
1212
6

12
3
До зносу

До зносу
105
9321
Складальник
ін'єкційних голок
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМиВу

ЗМи
МиВу
12
12
6

12
4До зносу
106
7311.2
Складальник окулярів
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
2
До зносу
107
7311.2
Складальник
суцільнометалевих
растрів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислото-лугостійкі
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ЯжВн

ЗМи
МиВуЯжВн
12

12
6

12
1Чергові

До зносу

До зносу
108
7311.2
Складальник
хірургічних
інструментів і
апаратів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
2

До зносу
109
9321
Складальник шприців
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМи
Ми
12

12
12
2

До зносу
110
9322
Склеювач-фарбувальник
окулярних оправ із
пластмас
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислото-лугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЗО

ЗМиО

Ми
Оа
12
12
12

12

1
1


До зносу

До зносу
111
9322
Ущільнювач припою
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
ЗМи
З
ЗМи
МиВу
12
12
12
2
Виробництво термометрів та ареометрів, приладів з використанням оптичних деталей
112
8139.2
Автоклавник
(виробництво скла та
скловиробів)
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
Рукавиці бавовняні з
брезентовим
надолонником
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи
З
ТиТвЗМи
МиТиТв
12
12
312
1


До зносу

До зносу
113
8152.1
Апаратник перегонки
При приготуванні
дистильованої води:
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
технічні
Окуляри захисні
відкриті


ЗМи

З
Вн

ЗМиВ

Ми
Вн


12

12
12

12

1
2

До зносу
114
9322
Вакуумник термосних
колб
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
Ти

ЗМи
МиЭн
12
12
Черговий

12
2

До зносу

Чергові
115
7322.2
Випробувач
скловиробів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗВн

ЗМи

МиЭн
12
12
6

12

1

До зносу

Чергові
116
7322.2
Виробник
світлофільтрів та
поляроїдів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ЯжО

ЗМи

МиВуЯжОа
12

12
6

12

22

До зносу

До зносу
117
8131.2
Виробник скляної
плівки
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ЯжВн

ЗМи

Ми
ЯжВн
12

12
Черговий

12

1
Чергові

До зносу

До зносу
118
8284.2
Виробник шкал та
сіток фотоспособом
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
К50Щ20

ЗМиК20

Ми
К50Щ20
12

12
Черговий

12

1
2

До зносу

До зносу
119
9322
Відмітчик ареометрів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ОВн

ЗМи

МиВуОа
12

12
Черговий

12

2Чергові

До зносу

До зносу
120
7311.2
Відмітчик термометрів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

ЗМи
ЗЯжВу

ЗМиЯж

МиЯжВу
12

12
Черговий

12

2Чергові

До зносу

До зносу
121
7322.2
Готувач оптичних
клеїв
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЯжО

ЗМиЯж

Ми
ЯжОа
12
12
6

12

1
2


До зносу

До зносу
122
7311.2
Градуювальник
оптичних деталей
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
К50

ЗМиК20

Ми
К50


Эн
12
12
6

12

1
2


До зносу

До зносу

Чергові
123
8153.2
Дистиляторник ртуті
Комбінезон з
компактної світлої
лавсано-бавовняної
тканини (глухого крою,
без кишень)
Берет з компактної
лавсано-бавовняної
тканини
Білизна натільна
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Шкарпетки лавсано-
бавовняні
Рушник вафельний
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний з
протиртутними
патронами
ЗМиЯа
ЗЯа


З
ЗМиЯт

ЯтЯж

ЗМи

ЗМи
9
6


6
12

1

3

6
До зносу

До зносу
124
9322
Запаювальник колб та
посудин
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички зварника
шкіряні
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ТрТвЗМи

ТиТв
12

12
Черговий12

2

До зносу

До зносу
125
7311.1
Контролер оптичних
деталей та приладів
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
ЗМи
З
ЗМи
МиВн
12
12
12
3Чергові
126
7322.2
Лакувальник оптичних
деталей
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ЗО

ЗМи

Ми
Оа
12

12
Черговий

12

2
2

До зносу

До зносу
127
8159.2
Мийник колб із
застосуванням
кислотних розчинів
Костюм лавсано-
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Берет лавсано-
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Нарукавники
прогумовані
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМиК20ЗК20К50

ЗМиК20

К50Вн

К50Вн
12126

12

6

1

До зносу

До зносу
128
7311.2
Наповнювач приладів
газами
При виконанні робіт з
наповнення контактних
термометрів і ртутних
перемикачів воднем,
азотом та іншими
інертними газами:
Комбінезон з
компактної світлої
лавсано-бавовняної
тканини (глухого крою,
без кишень)
Берет з компактної
лавсано-бавовняної
тканини
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний


ЗМи
З


ВпЯж

ЗМи

МиЯж


9
6


Черговий

12

3Чергові


До зносу

До зносу
129
7311.2
Наповнювач приладів
рідинами
При наповненні
приладів
термометричною рідиною
або ртуттю:
Комбінезон з
компактної світлої
лавсано-бавовняної
тканини (глухого крою,
без кишень)
Берет з компактної
лавсано-бавовняної
тканини
Білизна натільна
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Шкарпетки бавовняні
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМиЯа
ЗЯа


З
ВпЯж

ЗМиЯж

ВнЯж


ЗМи
9
6


6
6

1 2

1


3
До зносу

До зносу
130
8159.2
Оператор вакуумних
установок для
нанесення покриттів
на оптичні деталі
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
Рукавички діелектричні
ЗМи

З
К50Щ20

ЗМиК20

МиВуК50Щ20


Эн
12

12
Черговий

12

2Чергові


До зносу

До зносу

Чергові
131
7322.2
Оператор з нанесення
просвітлювальних та
захисних покриттів
При нанесенні захисних
покриттів на оптичні
деталі методом
занурення в розчини
вінілхлорсилану в
толуолі і оцтово-
кислої ртуті в
метанолі:
Комбінезон з
компактної світлої
лавсано-бавовняної
тканини (глухого крою,
без кишень)
Берет з компактної
лавсано-бавовняної
тканини
Білизна натільна
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Нарукавники
прогумовані
Шкарпетки бавовняні
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний з
протиртутними
патронами
ЗМиЯа
ЗЯа


З
ЯжО

ЗМиЯж

ЯжОа


ЯжОа

ЗМи
9
6


6
6

12

1


6

3
До зносу

До зносу
132
8131.2
Оператор на
уварювальних машинах
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички зварника
шкіряні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ТиТвЗМи

ТиТв
12

12
612

3

До зносу
133
7311.2
Оператор установки
вимірювання об'єму
Костюм (халат) із
компактної бавовняної
тканини (глухого крою,
без кишень)
Берет із компактної
бавовняної тканини
Білизна натільна
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Нарукавники
прогумовані
Шкарпетки з компактної
бавовняної тканини
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМиЯаЗЯа

З
Яж

ЗМиЯж

Яж


Яж

ЗМи
1212

6
12

12

2


6

3

До зносу

До зносу
134
7311.2
Оптик елементів
квантових приладів
При виготовленні
оптичних деталей
(шліфуванні,
поліруванні,
доводці):
Халат бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Фартух поліетиленовий
з нагрудником
Тапочки шкіряні
Рукавички трикотажні з
латексним покриттям
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
При застосуванні
лазерного та
рентгенівського
випромінювань при
виготовленні і
контрольних вимірах
оптичних деталей
додатково:
Фартух пластикатовий з
нагрудником
Нарукавники
пластикатові
Рукавички захисні із
просвинцьованої гуми
Респіратор
пилогазозахисний

ЗМиНм


ЗПм


МиПм

ЗМи
МиНм

Ри

Ри

Ри

12


12


6

12
3

До зносу

До зносу

Чергові

Чергові

2

До зносу
135
7311.1
Оптик-механік
На складанні вузлів та
приладів з підганянням
металевих і оптичних
деталей (припилювання,
протирання,
пришабрування,
завальцювання,
центрування) та
герметизацією:
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух поліетиленовий
з нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний

ЗМи

З
ЗМиПм

ЗМи

МиВуНм

12

12
Черговий

12

3Чергові
До зносу

До зносу
136
7322.2
Паяльщик сіток та
шинок на склі
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ЯжО

ЗМи

МиВуЯжОа
12

12
Черговий

12

3Чергові

До зносу

До зносу
137
7322.2
Полірувальник
оптичних деталей
Костюм (халат)
бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Фартух прогумований з
нагрудником
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМиПнЗПн


МиВн

ЗМи
МиВуНж
1212


6

12
2Чергові
До зносу

До зносу
138
7322.2
Промивальник оптичних
деталей
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Чоботи гумові формові
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Нарукавники
прогумовані
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
К50Щ20

ЗМиК20

К50Щ20
ЯжК50


ЯжК50
12

12
6

12

Чергові
2


3

До зносу

До зносу
139
9322
Різальник на вогні
При різанні
скловиробів на
верстатах з
газокисневими
пальниками:
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички зварника
шкіряні
Нарукавники брезентові
з вогнезахисним
просоченням
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний

ЗМи
З
ТиТоЗМи

ТиТо

ТиТо

12
12
612

3

6


До зносу

До зносу
140
9322
Розвальцювальник скла
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
Рукавички зварника
шкіряни
Нарукавники брезентові
з вогнезахисним
просоченням
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ТиТоЗМи
ТиТо

ТиТо
12

12
612
3

6


До зносу

До зносу
141
7322.2
Розпилювач оптичного
скла
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи
З
ЗПсМи

ЗМи

МиПс
12
12
6

12

1

До зносу

До зносу
142
7322.2
Свердлувальник
оптичних деталей
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Напальчники гумові
Нарукавники
прогумовані
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
Вн

ЗМиВ

МиВн
Вн
12

12
6

12

До зносу
6

До зносу
143
7311.2
Складальник приладів
із скла
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи
З
ЯжО

ЗМи

МиОа
12
12
6

12

3
До зносу

До зносу
144
7322.2
Склеювач оптичних
деталей
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички неопренові
Напальчники гумові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ОЯж

ЗМиО

МиОа
12

12
6

12

2
До зносу
До зносу

До зносу
145
7322.2
Склодув
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ТиТоЗМи

ТиТо
12

12
612

2
До зносу
146
7322.2
Фрезерувальник
оптичних деталей
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
Вн

ЗМиСм
12
12
6

12

До зносу
147
7311.2
Центрувальник
оптичних деталей
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМиСм

Ми
12
12
12

3

До зносу
148
7322.2
Чистильник оптики
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи
З
ОНж

ЗМи
Ми
12
12
6

12
3
До зносу

До зносу
149
7322.2
Шліфувальник оптичних
деталей
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички нітрильні
Навушники або вкладиші
протишумові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМи

З
ЗМиВу

ЗМиВ

МиВу
12

12
6

12

2
До зносу

До зносу

До зносу
150
9322
Штенгелювальник
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ТиТвЗМи

МиТи
12

12
612

3

До зносу
151
7311.2
Юстирувальник
оптичних приладів
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
3
До зносу
Виробництво обчислювальної техніки, приладів та обладнання для обробки інформації
152
8163.2
Апаратник з
обслуговування
рекуператорів та
системи охолодження
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові з
вогнезахисним
просоченням
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
пилозахисний
ЗМиТи
З
ЗТиТвВн

ЗМиСм
МиТиТв


ВнПк
12
12
6Черговий

12
1


Чергові

До зносу

До зносу
153
8159.2
Апаратник з одержання
високочистих
матеріалів для
напівпровідникового
виробництва
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Білизна натільна
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом на
поліуретановій підошві
Рукавиці брезентові з
вогнезахисним
просоченням
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
З
ТиТвК50Щ20

МиК20Щ20


ТиТв


К50Щ20
12
12
6
ЧерговийЧерговий

12


1


2


До зносу

До зносу
154
8159.2
Апаратник з хімічного
оброблення
напівпровідникових
матеріалів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
З
К50Щ20

МиК20

Ми
К50Щ20
12
12
6
6

12

2
2


До зносу

До зносу
155
8159.2
Апаратник на
установках
деіонізації
Костюм лавсано-
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Берет лавсано-
бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
Рукавички діелектричні
ЗМиК50ЗК20

МиК20

К50Щ50
Эн
1212

12

2
До зносу

До зносу

Чергові
156
7311.1
Вимірювач електричних
параметрів
мікромодулів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи

З
ЗМи
Эн
Эн
12

12
12
Чергові
Чергові
157
7241.1
Електромеханік з
ремонту та
обслуговування
лічильно-
обчислювальних машин
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
ЗМи

З
ЗМи
Ми


Эн
12

12
12
1
До зносу

Чергові
158
7241.1
Електромеханік
засобів автоматики та
приладів
технологічного
устаткування
Комбінезон бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиЭн
12
12
12
1

До зносу

Чергові
159
7241.1
Електромонтажник-
схемник
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи

З
ЗМи
МиЭн
Эн
12

12
12
3

До зносу

Чергові
Чергові
160
7311.2
Заварник
напівпровідникових
приладів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух брезентовий з
нагрудником з
вогнезахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
Рукавички зварника
шкіряні
Окуляри захисні зі
світлофільтрами
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи
З
ТиТрЗМи
ТиТр
12
12
612
1

До зносу

До зносу
161
2144.2
Інженер-електронік
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
12
162
7242.2
Комплектувальник
мікромодулів
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
ЗМи
З
ЗМи
12
12
12
163
9322
Комплектувальник
п'єзотехнічних
виробів
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
6
164
7242.1
Контролер
радіоелектронної
апаратури та приладів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Рукавички діелектричні
ЗМи

З
ЗМи
Ми

Эн
12

12
12
12

12
165
7242.2
Монтажник елементів
па'мяті на феритах
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
Яж

ЗМи

Яж
12

12
6

12

3

До зносу

До зносу
166
7242.2
Монтажник
мікромодулів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
Яж

ЗМиЯж

Яж
12

12
6

12

3

До зносу

До зносу
167
7242.1
Монтажник
радіоелектронної
апаратури та приладів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
закриті
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
ЗМиМун50


МиЭн
12
12
12


2

До зносу

Чергові
168
7311.1
Настроювач
напівпровідникових
приладів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
Яж

ЗМи

МиЯж
12
12
6

12

3

До зносу

До зносу
169
8171.2
Оператор автоматичної
лінії підготовки та
паяння
електрорадіоелементів
на друкарських платах
Костюм лавсано-
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Берет лавсано-
бавовняний з
кислотозахисним
просоченням
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
Рукавички діелектричні
ЗМиЯжЗЯаЗМиЯж

Яж

Эн
121212

3

До зносу

До зносу

Чергові
170
7242.1
Регулювальник
радіоелектронної
апаратури та приладів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички діелектричні
ЗМи

З
ЗМи
Эн
12

12
12
Чергові
171
9321


8283.2
Складальник
випрямлячів

Складальник
індикаторів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Рукавички діелектричні
ЗМи

З
Яж

ЗМи

МиЯжЭн
12


6

12

2

До зносу

Чергові
172
8283.2
Складальник мікросхем
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Тапочки шкіряні
Напальчники гумові
ЗМи
З
ЗМи
ЗМи
12
12
12
До зносу
173
7243.1
Складальник-
настроювач магнітних
систем
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
на антистатичній
гумовій підошві
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
герметичні
Рукавички діелектричні
ЗМи
З
НмЭм

ЗМиЭм


МиЭн
12
12
6

12


1

До зносу

Чергові
174
7242.1
Слюсар-механік з
радіоелектронної
апаратури
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом і
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
ЗМи

З
ЗМиМун25


Ми
12

12
12


12

До зносу
175
8290.1
Слюсар-скадальник
радіоелектронної
апаратури та приладів
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом і
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
ЗМи

З
Яж

ЗМиМун25


Ми

Яж
12

12
Черговий

12


2

Чергові

До зносу
176
8212.2


7311.2
Шліфувальник виробів
електронної техніки

Шліфувальник-
полірувальник з
прецизійного
оброблення
напівпровідникових
матеріалів
Костюм бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Берет бавовняний з
пилонепроникної
тканини
Фартух прогумований з
нагрудником
Рукавички бавовняні з
точковим
полівінілхлоридним
покриттям
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМиПм


ЗПм


ПмВп

МиНм
12


12


6

12


До зносу

До зносу
Загальні професії приладобудування
177
7324.2
Виробник трафаретів,
шкал та плат
Костюм (халат)
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Чоботи гумові формові
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
ОК50Щ20

ЗМиК20

К50Щ20
Ми
ОаК50Щ20
12

12
6

12

Чергові
2
2

До зносу

До зносу
178
7241.1
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
ЗМи
З
ЗМи
МиЭн
Эн
12
12
12
2

До зносу

Чергові
Чергові
179
7311.2
Заливальник
компаундами
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
О

ЗМиО

Ми
ОаЯж
12
12
Черговий

12

2
1

До зносу

До зносу
180
2149.2
Інженер-лаборант
Халат лавсано-
бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Туфлі шкіряні на
гумовій підошві
Рукавички бавовняні
Рукавички гумові
технічні
Окуляри захисні
закриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи

З
К50

ЗМи

Ми
К50
12

12
Черговий

12

3
Чергові

До зносу

До зносу
181
7233.2
Комплектувальник
виробів та
інструменту
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні із
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утепленій прокладці
ЗМи
З
ЗМиМун50

МиТн
12
12
12

236
182
8229.2
Лакувальник
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ОЯж

ЗМиО

МиОа
12
12
6

12

1


До зносу

До зносу
183
7223.1
Налагоджувальник
автоматів і
напівавтоматів
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
3

До зносу

До зносу
184
7212.2
Паяльщик
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЗМиЯж

ЗМиЯж

МиЯж
12
12
6

12

3

До зносу

До зносу
185
7233.1
Слюсар-ремонтник
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом і
захисним носком
Рукавички комбіновані
спилкові
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
закриті
ЗМи
З
ВуК50Щ20

ЗМиМун50


Ми

ВуК50Щ20
12
12
Черговий

12


1

Чергові


До зносу
186
7142.2
Фарбувальник приладів
і деталей
Комбінезон бавовняний
Берет бавовняний
Фартух прогумований з
нагрудником
Черевики шкіряні з
гладким верхом
Рукавички бавовняні
Рукавички універсальні
кислотолугостійкі або
неопренові
Окуляри захисні
герметичні
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЗОЯж

ЗМиО

Ми
МиОа
12
12
6

12

2
1


До зносу

До зносу
Керівники і фахівці підприємств приладобудування
187
1222.1

1237.1
1237.1
1210.1
3119
1222.1

1210.1


1210.1
2144.2

2145.2

1222.2

1222.2
1222.2
Головний інженер
(промисловість)
Головний конструктор
Головний технолог
Голова правління
Диспетчер виробництва
Директор з
виробництва
Директор (начальник,
інший керівник)
підприємства
Директор технічний
Інженер-конструктор
(електроніка)
Інженер-конструктор
(механіка)
Начальник відділу
технічного контролю
Начальник
диспетчерської
(виробничо-
диспетчерської)
служби
Начальник цеху
Халат бавовняний
ЗМи
Черговий
188
1222.1
3113
Головний енергетик
Енергетик
Костюм бавовняний
Рукавички діелектричні
ЗМи
Эн
12
Чергові
189
1222.1
2145.2
Головний механік
Інженер-технолог
(механіка)
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
6
190
2149.2
2149.2
3111
Інженер з якості
Інженер-технолог
Технік-технолог
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
6
191
2149.2
Інженер з
налагодження й
випробувань
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Респіратор
газозахисний
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
4

До зносу

До зносу
192
2149.2

2149.2
1232
Інженер з охорони
праці
Інженер з ремонту
Начальник відділу
охорони праці
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи
З
ЗМи
Ми
24
24
18
6
До зносу

Чергова
До зносу
193
1222.2

1222.2

1222.2
1222.2

3115

3115
3115
Майстер виробничої
дільниці
Майстер дільниці

Майстер зміни
Майстер цеху

Механік дільниці

Механік цеху
Механік-
налагоджувальник
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
з гладким верхом

Рукавички комбіновані
спилкові
Окуляри захисні
відкриті
Каска захисна
Респіратор
пилогазозахисний
ЗМи
З
ЗМи


Ми
12
12
12


4

До зносу

Чергова
До зносу
194
1222.2
Начальник дільниці
Халат бавовняний
Берет бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички бавовняні
ЗМи
З
ЗМи
Ми
12
12
12
6

Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонаглядуВ.І.Іванченко